TÜRKÇE
3. Sınıf Deneme Sınavı
Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 20
soru sorulmuştur. Bu soruları formda
Türkçe bölümüne işaretlemelisin.
TÜRKÇE
3) Parçanın ana fikri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hindi çok paraya satılmamalıdır.
B) Papağanlar pahalı kuşlardır.
C) Her canlının değişik özelliği vardır.
4) Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
kurallı ve anlamlı bir cümle söylemiştir?
DÜŞÜNEN HİNDİ
A)
Küçük bir papağanın on beş
altına satıldığını gören Hoca, bir
koşuda evine gidip kümesteki
hindisini tutmuş. Apar topar
pazara götürüp başlamış bağırmaya:
- Satılık hindi…Satılık hindi.
Yirmi altına satılık hindi!
Şaşırmışlar pazardakiler.
Ali akşam eve gelmedi mi?
B)
Çarşıya mı gidelim?
C)
Kafam ağrıyor mu ne?
5)
- Yahu hocam demişler. Bir
hindinin yirmi altın ettiği nerede
görülmüş?
Suzan
Bileşik kelimeler; iki ayrı
kelimenin birleşip yeni,
anlamlı kelime
oluşturmasıdır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
Suzan’ın bahsettiği bileşik kelime vardır?
A) Küçük çocuk hastalandı.
B) Dün akşam Aksaray’a gittik.
C) Siyah çanta daha güzel.
- Ne var yani diye çıkışmış hoca.
Demin bir kuşu on beş altına
sattılar.
- Ama o papağandı demişler. Tıpkı
insan gibi konuşuyor o.
6)
- Olsun demiş Hoca. O konuşursa bu
da düşünür!
Aşağıdakilerden
hangisinde duygu
bildiren bir ifade vardır?
1, 2 ve 3. Soruları parçaya göre
cevaplayınız.
Hüseyin
Hüseyin’in sorduğu sorunun cevabı
nedir?
1) Nasrettin Hoca pazarda ne görmüş?
A) Hindi B) Papağan C) Tavuk
2) Hoca hindiyi kaç paraya satmaya
çalışmış?
A)
20
B)
15
C)
35
A-)
Bebekleri çok seviyorum.
B-)
Bu kapı çok büyük.
C-)
Burada çok fazla araba var.
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
1
TÜRKÇE
3. Sınıf Deneme Sınavı
7)
küçük – büyük
ince – kalın
yakın - …….
Yukarıdaki kelimeler arasındaki ilişkiye
göre boş yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) yukarı
B )ırak
11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
aynı anlama gelen kelimeler birlikte
yazılmıştır?
A) Masal, hikaye okudum.
B) Kırmızı, al bayrağımız var.
C) Kafam, midem ağrıyor.
C )hemen
12)
8 ) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
“telaş” içinde olduğu söylenebilir?
A)
Ayy! Elime diken battı.
B)
Yaşasın! Okul tatil olmuş.
TÜRKÇE
Eyvah( ) yemek yandı()
Nazlı
Nazlı’nın söylediği cümlede boş
yerlere sırasıyla hangi noktalama
işaretleri gelmelidir?
A) Virgül (,) Ünlem (!)
B) Ünlem (!) Virgül (,)
C)Virgül (,) Nokta (.)
Eyvah! Servisi kaçıracağım.
C)
13)
9) “-ci” eki hangi kelimeye getirilirse bir
“eşya satıcısı” ismi türemiş olur?
A) Kira
B) Mobilya
Kerim
Kerim’in ders çalışırken düşünmesinin
nedeni ne olabilir?
C) Simit
A) Soruyu bilememiştir.
10)
…… Çünkü çok hastaydım.
B) Karnı acıkmıştır.
C) Saatin kaç olduğunu merak
ediyordur.
Gülseren
Gülseren’in söylediği yukarıdaki
cümlede noktalı yere aşağıdakilerden
hangisinin yazılması uygun olur?
D)
14)
A) Akşama kadar oynadım.
Bunları dağıtacağım.
B) Bilgisayarı çok iyi kullanıyorum
Postacının söylediği cümlede altı çizili
sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi
gelebilir?
A)Kalemleri B) Mektupları C)Hediyeleri
C) Ödevlerimi yapamadım.
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
2
TÜRKÇE
3. Sınıf Deneme Sınavı
18)
15)
B) deniz
Abdurrahman sınıf
kitaplığından
yandaki kitabı
almıştır.
Abdurrahman bu
kitabı ne için seçmiş
olabilir?
A)Araştırma yapmak istemiştir.
B) Bilgi edinmek istemiştir.
C)Komik yazılar okumak istemiştir.
Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) karga
TÜRKÇE
C) in
16)
Aşağıdaki
kelimelerden hangisi
yanlış yazılmıştır?
19)
Çevresine karşı duyarlı
insanlar etrafı kirletmezler.
Kirletenleri uyarırlar.
Hatice
Hatice’nin sorduğu sorunun cevabı
nedir?
A)tavsiye
B) müsede
C)kazanç
Bugs Bunny’nin bahsettiği kişiler
aşağıdakilerden hangisini yapmazlar?
A) Sınıfta top oynarlar.
B) Sınıfı teneffüslerde havalandırırlar.
C)Çöpleri çöpe atarlar.
itfaiyeci
itfaiye
inek
çiftlik
20)
17) Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir
yazının ilk cümlesini söylemiş olabilir?
A)
ağaç
Yukarıdaki yan yana olan
kelimeler arasında anlam ilişkisi
olduğuna göre noktalı yere hangi
kelime gelmelidir?
A) Ev
B) Mağaza C) Orman
Soğuk bir kış günüydü.
B)
Akşam olunca eve
dündüler.
C)
Nasrettin Hoca biraz
düşündü.
……
Türkçe soruları bitti. Cevaplarını
kontrol etmeyi unutma.
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
23
MATEMATİK
3. Sınıf Deneme Sınavı
MATEMATİK
4) Aşağıdakilerden hangisi litre ile
ölçülmez?
A) şeker B)ayran C) su
Bu bölümde MATEMATİK dersinden
15 soru sorulmuştur. Bu soruları
formda Matematik bölümüne
işaretlemelisin.
1)
Yukarıdaki kesirler büyükten
küçüğe sıralaması nasıl olmalıdır?
9
A
5)
43
_ 8
_
_ gösterdiği
Kerim’in tahtada
bölme işleminde A yerine hangi sayı
_
gelmelidir?
A)
B)
C)
A) 385
B) 387
C) 395
63 tane cevizim var.
2)
K
Bayram
Bayram cevizlerinin
sini yedi.
6)
sini
A)
10 tane 5 lira , 10 tane
50 kuruş kaç lira eder?
C)
2 x 10 = 200
40 x 10 = 400
Esra’nın okuduğu sorunun cevabı
kaçtır?
B) 55
B)
3 x 100 = 300
7)
A) 500
1
Şekildeki sayı doğrusunda K yerine
hangi sayı gelmelidir?
kardeşine verdi. Geriye kaç cevizi
kaldı?
A)36
B)27
C)9
3)
0
Yukarıdaki tahtada yazan işlemlerden
kaç tanesi doğrudur?
C) 555
A) 1
B)2
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
4
C)3
MATEMATİK
3. Sınıf Deneme Sınavı
MATEMATİK
8)
Yandaki kavanozda 520
gr kahve vardır. Kaç gr
daha kahve alıp
kavanoza koyarsak 1 kg
kahve olur?
A)380
B) 420
10)
Nazire
C) 480
Ela
Nazire’nin parası Ela’nın parasının
inden 30 lira fazladır. Ela’nın 250 TL si
varsa ikisinin toplam kaç TL si vardır?
A) 150
9)
B) 430
C)180
kesri aşağıdakilerden hangisi ile
gösterilebilir?
11)
A)
28
31
X_______
8
4
-_______
8 6 8
B)
Yukarıdaki çarpma işleminde
ve
yerine gelecek sayıların
toplamı kaçtır?
A) 10
B) 9
C)
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
5
C) 8
MATEMATİK
3. Sınıf Deneme Sınavı
MATEMATİK
14)
Evimizdeki
buğdaydan 123 kg
sabah, 217 kg öğle
sonunda satınca
geriye 412 kg
buğday kaldı.
12)
153 TL
18 TL
Keloğlan’ın anlattıklarına göre
Keloğlan’ın evinde satmadan önce
kaç kg buğday vardı?
48 TL
215 TL
Ahmet bir mağazaya gidip
yukarıdaki eşyaları satın alıyor. Satıcıya
2 tane 100 TL lik, 5 tane 50 TL lik para
veriyor. Kaç TL para üstü alır?
A) 34
B) 26
A) 750
B) 752
C) 742
C)16
15)
15 m
Şekildeki karenin bir kenarı 15 metredir.
Üçgenin çevresi ise karenin çevresinin
yarısı kadardır. Buna göre üçgenin
çevresi kaç metredir?
13)
20 Litre
A) 30
Yarım Litre
B) 20
C) 5
Yukarıdaki kova da 20 Litre su
vardır. Bu su yanındaki yarım litre lik
şişelere konulacaktır. Kaç şişe gerekir?
A) 10
B) 20
Matematik bölümünü bitirdin.
Cevaplarını forma doğru kodlayıp
kodlamadığını kontrol ettikten
sonra Hayat Bilgisi bölümüne
geçebilirsin.
C) 40
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
6
HAYAT BİLGİSİ
3. Sınıf Deneme Sınavı
Bu bölümde Hayat Bilgisi dersinden
15 soru sorulmuştur. Bu soruları
formda Hayat Bilgisi bölümüne
işaretlemelisin.
3) Evde kullandığımız eşyalar
kullanım özelliklerine göre
değişik maddelerden yapılmıştır.
Bazıları ağaçtan, bazıları
plastikten bazıları da camdan
yapılmıştır.
1) Aşağıdakilerden hangisini bilinçli
tüketicidir?
A)
En çok reklamı olan
ürünleri alırım.
Yukarıdaki bilgilere göre hangi sonuca
ulaşabiliriz?
A)Evde kullanılan eşyalar çeşitli
maddelerden yapılmıştır.
B) Camdan yapılan eşyalar çabuk
kırılırlar.
C) Her eşya her maddeden yapılabilir.
En ucuz ürünü alırım.
B)
C)
HAYAT BİLGİSİ
Kaliteli ve ekonomik
ürünü alırım.
4)
2) En çok kullanılan ve en güvenli olan
yön bulma yöntemi nedir?
A)
Karınca yuvası
B)
Pusula
C)
Cami minaresi
Yukarıdaki görsele bakarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A ) Zamanını boşa geçirmiyor.
B ) Tutumludur.
C ) Temizliğine dikkat eder.
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
7
HAYAT BİLGİSİ
3. Sınıf Deneme Sınavı
5) Ders çalışırken bir soruyu
yapamazsak ne yapmalıyız?
9) Mustafa büyüyünce insanların can
ve mal güvenliğini korumak istiyor. Buna
göre Mustafa’nın istediği meslek
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Soruyu boş bırakıp öğretmenimize
sormalıyız.
B ) Ders çalışmayı bırakmalıyız.
C ) Sorunun üzerini karalamalıyız.
A)
6) Doktorluk mesleği ile ilgili aşağıdaki
öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi
vermektedir.
B)
C)
10 ) Geçen yıl kendi başımıza
yapamayıp bu yıl yapabildiklerimize
örnek aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Üniversite okumak
gereklidir.
A)
HAYAT BİLGİSİ
A) Banyo yapmak
İnsanlara yardımcı olmayı
sevmelidir.
B)
B) Araba kullanmak
C) Bilgisayar kullanmak
Kandan korkmalıdırlar.
C)
7) Haritalarda denizler hangi renk ile
gösterilir?
A) Beyaz
8)
B) Sarı
11) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
ev kazası yaşayabilir?
C) Mavi
Yandaki çocuk için
aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Üzgün B) Mutlu
A)
Prizlerin içine kalemimi
sokarım.
B)
Televizyonu uzaktan
izlerim.
C)
Evde top oynamam.
C) Çalışkan
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
8
HAYAT BİLGİSİ
3. Sınıf Deneme Sınavı
HAYAT BİLGİSİ
12)
Ailemle birlikte piknik
yapmayı seviyorum.
15)
Umut
Yukarıdaki Umut’un sözlerine göre
hangisi Umut’un özelliklerindendir?
Bulut okulda çok yoruldu. Zil
çalınca okuldan çıktı, eve doğru
yol aldı. Eve yaklaştığı sıralarda
evinin üzerinde dumanlar gördü.
Biraz daha yaklaşınca evlerinin
yandığını gördü. Komşuları
Ahmet Amca telaşla “İtfaiyenin
numarasını bilen var mı?” diye
soruyordu. Bulut’un aklına
okulda gördüğü dersler geldi ve
hemen itfaiyenin numarasının
…….. olduğunu söyledi.
A) Televizyon seyretmeyi istiyor.
B) Annesinin yemeklerini yemek istiyor.
C) Ailesiyle vakit geçirmeyi seviyor.
13)
Evde yemek yedikten
sonra anneme ne
söylemeliyim?
Burak
Burak’ın sorusunun cevabı nedir?
A) Televizyon seyredelim.
B) Neden istediğim yemeği yapmadın?
C) Eline sağlık.
Kararları babam
verir.
14)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
boşluğa gelmelidir?
Tüm aile beraber
karar veririz.
A) 110
Benim isteklerime
göre karar verilir.
B)
C) 155
Deneme sınavını bitirdin. Şimdi
yapamadığın sorulara geri dön
yapmaya çalış ve cevaplarını
forma doğru kodlayıp
kodlamadığını kontrol et.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin
ailesi demokratik olduğu söylenebilir?
A)
B) 112
C)
Bu deneme sınavı KERİM GÖKÇE tarafından hazırlanmıştır.
t e a
c
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
9
h
e
r
g
o
k
c
e
HAYAT BİLGİSİ
3. Sınıf Deneme Sınavı
HAYAT BİLGİSİ
CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B
A
C
A
B
A
B
C
B
C
B
A
A
B
C
16.
17.
18.
19.
20.
A
A
C
B
C
MATEMATİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B
B
B
A
C
A
B
C
A
C
A
C
C
B
A
HAYAT
BİLGİSİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
C
B
A
B
A
C
C
B
A
B
A
C
C
B
A
Bu deneme sınavı www.egitimhane.com sitesi üyesi
teachergokce tarafından hazırlanmıştır.
Yalnızca eğitimhanede yayınlanmaktadır.
Emeğe saygı için teşekkür butonuna basmayı zorluk
olarak görmeyin…
Excell de optik değerlendirme programı www.optixcell.tr.gg
Download

TÜRKÇE 3. Sınıf Deneme Sınavı TÜRKÇE 1 A