TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Yüklenici Kurum Adı
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
TYP Uygulama Alanı
Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon, Genç
Meşcere Bakımı
TYP Katılımcı Sayısı
100
TYP Başlangıç Tarihi
TYP Bitiş Tarihi
TYP Süresi
Son Başvuru Tarihi
Seçim Yöntemi
01/04/2015
30/09/2015
6 Ay
22.03.2015
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
24/03/2015 Saat: 10:00
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
24/03/2015 Saat:17:30
(Değişik: 15/04/2014 tarihli ve 14003 sayılı Genel Müdür Onayı)
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
TYP Çalışma yerleri Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Merkez, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Kofçaz ilçe
İşletme Şeflikleri olduğundan katılımcılar bu mahallerden seçilecektir
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Yüklenici Kurum Adı
Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü
TYP Uygulama Alanı
Fidan Üretimi, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon, Genç
Meşcere Bakımı
TYP Katılımcı Sayısı
200
TYP Başlangıç Tarihi
TYP Bitiş Tarihi
TYP Süresi
Son Başvuru Tarihi
Seçim Yöntemi
01/04/2015
30/09/2015
6 Ay
22/03/2015
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
24/03/2015 Saat 10:00
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
24/03/2015 Saat 17:00
(Değişik: 15/04/2014 tarihli ve 14003 sayılı Genel Müdür Onayı)
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
TYP Katılımcıları Mahalinden Seçileceğinden Dolayı Çalışma Yerleri;
1) 100 kişi Lüleburgaz Fidanlık Şefliğinde Çalışacağından Lüleburgaz İlçe Merkezi, Alacaoğlu
Köyü,Ovacık Köyü, Müsellim Köyü, Oklalı Köyü ve Düğüncübaşı köyü ikametliler öncelikli kabul
edilecektir.
2)100 kişi Demirköy Fidanlık Şefliğinde çalışacağından 70 kişisi Longoz Fidanlığı için Sivriler Köyü, 30
kişi ise Merkez Fidanlığı için Demirköy İlçe Merkezi ikametliler öncelikli olacaktır.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Yüklenici Kurum Adı
Vize Orman İşletme Müdürlüğü
TYP Uygulama Alanı
Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon, Genç
Meşcere Bakımı
TYP Katılımcı Sayısı
100
TYP Başlangıç Tarihi
TYP Bitiş Tarihi
TYP Süresi
Son Başvuru Tarihi
Seçim Yöntemi
01/04/2015
30/09/2015
6 Ay
22/03/2015
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Vize Orman İşletme Müdürlüğü
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
25/03/2015 Saat 10:00
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
25/03/2015 Saat 17:30
(Değişik: 15/04/2014 tarihli ve 14003 sayılı Genel Müdür Onayı)
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
TYP Çalışma Yerleri; Yumurtatepe Şefliğine; Kışlacık, Kızılağaç ve Hamidiye Köyleri, Sergen Şefliğine;
Sergen ve Evrencik, Kömürköy Şefliğine; Balkaya, Aksicim, Kömürköy, Akpınar ve Köçükyayla, Midye
Şefliğine; KKıyıköy, Vize Şefliğine; Vize Merkez, Soğucak, Doğanca, Çavuşköy, Develi, Hasbuğa,
Topçuköy, Çövenli, Akıncılar, Çakıllı, Okçular, Evrenli, Pazarlı, Sofular, Düzova ve Müsellim Köyleri
ikametliler öcelikli olarak değerlendirileceklerdir.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Yüklenici Kurum Adı
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
TYP Uygulama Alanı
Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon, Genç
Meşcere Bakımı
TYP Katılımcı Sayısı
100
TYP Başlangıç Tarihi
TYP Bitiş Tarihi
TYP Süresi
Son Başvuru Tarihi
Seçim Yöntemi
01/04/2015
30/09/2015
6 Ay
22/03/2015
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
26/03/2015 Saat 10:30
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
26/03/2015 Saat 17/30
(Değişik: 15/04/2014 tarihli ve 14003 sayılı Genel Müdür Onayı)
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
TYP Çalışma Yerleri ; Çakmaktepe Şefliğine; Demirköy Merkez , İğneada Şefliğine; Beğendik ve
Limanköy, , İncesırt Şefliğine; Boztaş, Gökyaka, Sarpdere ve Yiğitbaşı Köyleri, İstihkamtepe Şefliğine;
Gökyaka , Balaban ve Boztaş Köyleri, Kadınkule Şefliğine; Demirköy Merkez, Karacadağ Şefliğine;
Karacadağ, Boztaş, Yeşilce ve Yiğitbaşı köyleri, Kurudere Şefliğine; Balaban Köyü, Macara Şefliğine;
Avcılar, Sislioba köyleri ve İğneada beldesi, Sivrikulübeler Şefliğine; Sivriler köyü, Demirköy İşletme
Şefliğine; Demirköy Merkez, Hamdibey Köyü ikametliler öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
Download

İndir