Erişim No
:3320197
İli
:Amasya
İlçesi
:Merkez
Köyü
:
Alanı
:88,48ha.
Maden Grubu
:II.Grup
Önceki Ruhsata Ait Bilgiler : 01.07.2013/3955 sayılı Makam Oluru kapsamında
oluşturuldu.
Madenin cinsi : II. Grup arama ruhsat sahası.
Madenin Rezerv, tenör, varsa üretim bilgileri : Bilgi yok.
Heyet gitmiş ve numune alınmış ise numune bilgileri : ----
Heyetlerin çekmiş olduğu ocak fotoğrafları ve Google Earth görüntüleri :
Download

Erişim No :3320197 İli :Amasya İlçesi :Merkez Köyü : Alanı :88,48ha