SÜREKLİ BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Konu :
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Payları Alımı Hk.
Yapılan Açıklama
Düzeltme mi :
Hayır
Bildirime Konu Borsa
Şirketi :
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Açıklama
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin, hakim ortaklarından biri olarak, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde satma
hakkını kullanan diğer pay sahiplerinden 06.03.2015 tarihinde yapılan alış işlemlerinden Kuruluş payımıza
düşen 29.226,23 adet pay, 1 TL nominal bedelli 1 lot pay bedeli için 4.614 TL adil fiyat üzerinden,
Kuruluşumuzca satın alınmıştır.
Kuruluşumuzun ECYAP sermayesindeki payı 06.03.2015 tarihi itibariyle %83,16 oranına ulaşmıştır.
Ad Soyad / Ticaret Ünvanı :
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Tüzel Kişi Adına Bildirimi
Yapanın Adı Soyadı:
DENİZ KAYA
Görev :
FİNANS YÖNETİCİSİ
Adres :
BÜYÜKDERE CAD., KANYON OFİS, NO:185 K:1 İSTANBUL TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Telefon / Faks :
0212 371 72 24
Varsa Birlikte Hareket Eden
Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler :
İşlem Tarihi
İşlemin
Niteliği
06.03.2015
Alım
TOPLAM ALIŞ
TOPLAM SATIŞ
İşleme Konu Payların
Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı
(TL/Adet)
İşlemden Önce Sahip
İşlemden Önce Sahip Olunan
İşlemden Sonra Sahip
İşlemden Sonra Sahip
İşlem Tutarı (TL) Olunan Payların Nominal
Payların Şirket Sermayesi
Olunan Payların Nominal
Olunan Payların Şirket
Tutarı (TL)
İçindeki Payı (%)
Tutarı (TL)
Sermayesi İçindeki Payı (%)
29.226,23
4,614 134.849,82522
29.226,23
134.849,82522
0
0
93.799.972,95
83,13
93.829.199,18
83,16
Download

sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması