İÇERİK
 Genel Bilgiler
 Faaliyet Bilgileri
 Konsolide
 Sağlık
 Kişisel Bakım
 Gayrimenkul Geliştirme
 Geleceğe İlişkin Stratejiler
ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
 Genel Bilgiler
 Ortaklık Yapısı
 İştirakler ve Ortaklıklar
 Mevcut Konsolide Yapı
ORTAKLIK YAPISI
TUTAR
(TL)
SERMAYE
PAYI (%)
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
277.476.368
50,62
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORT. A.Ş.
136.778.379
24,95
DİĞER
133.953.253
24,43
548.208.000
100,00
ORTAK UNVANI
TOPLAM
İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR
İŞTİRAKLER
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. Şti.
Girişim Pazarlama Tüketim Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ür. Paz. A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş.
BAĞLI ORTAKLIKLAR
EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co.
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.
ORTAKLIK
ORANI
(%)
50,0
50,0
50,0
48,1
47,0
37,3
26,4
25,0
11,2
ORTAKLIK
ORANI
(%)
100,0
99,9
99,5
94,7
NOMİNAL
İŞTİRAK
TUTARI (TL)
35.319.209
12.499.900
31.350
35.582.509
1.175.000
79.408.613
917.666
28.250.000
484.626
NOMİNAL
ORTAKLIK
TUTARI (TL)
1.894.830
41.966.400
84.570
47.350
SERMAYESİ
(TL)
70.643.969
25.000.000
62.700
73.930.000
2.500.000
213.000.000
3.481.000
113.000.000
4.323.000
SERMAYESİ
(TL)
1.894.830
42.000.000
85.000
50.000
MEVCUT YAPI
ECILC
Sağlık
Gayrimenkul
Geliştirme
Kişisel Bakım
Diğer
• Ecz. İlaç Pazarlama
%99,9
• Girişim Pazarlama %48,1
%100,0
• Ecz. Holding %37,3
• Ecz. İlaç Cyprus Ltd.
%99,9
• Eczacıbaşı Hijyen %48,1 • Ecz. Gayrimenkul %99,5
• Ecz. Dış Tic. %26,4
• Ecz. İlaç Ticaret
%99,8
• Ecz.-Schwarzkopf %47,0
• Ecz.-Baxter Hastane Ür. %50,0
• Ecz.-Monrol
%50,0
• Ecz. Sağlık Hizmetleri
%48,4
•
Kanyon Ofis
• Kanyon AVM
%50,0
• Ormanada Projesi %50,0
• Ortak Sağlık ve Güv. Br. %48,4
Bağlı Ortaklıklar ve Faaliyetler
İş Ortaklıkları
İştirakler
Finansal Yatırımlar
• Vitra Karo
%25,0
• Ecz. Bilişim %14,0
ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
 Faaliyet Bilgileri
 Konsolide
 Sağlık
 Kişisel Bakım
 Gayrimenkul Geliştirme
2012 - 2013 KONSOLİDE GÖSTERGELER
2012
(MİLYON TL)
2013
KONSOLİDE
NET SATIŞLAR
KONSOLİDE
FAALİYET KARI
KONSOLİDE
NET DÖNEM KARI
2012 - 2013 KONSOLİDE GÖSTERGELER
(MİLYON TL)
 Konsolide Toplam Varlıklar:
2012
2013 ∆ (%)
3.361 3.437
2,3
 Konsolide Toplam Özvarlıklar: 2.906 2.920
0,5
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- SAĞLIK SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
 2013’de ortalama Avro kurunun 2,56 TL olması ve 2013 sonunda
%50’yi aşmasına rağmen ilaç fiyatlandırmalarında kullanılan
"Dönemsel Avro Kuru", hala 1 Nisan 2009’da belirlenen 1,9595 TL
seviyesinde kalmıştır. Bunun sağlık segmentinin faaliyet karına
olumsuz etkisi 17 milyon TL olmuştur.
 SGK’nın Kasım 2011’de getirdiği yüksek ek iskontoların (toplamda
eşdeğer ürünlerde %28, orijinal ürünlerde %41) olumsuz etkileri
devam etmiştir. Mayıs 2013’de iskonto oranlarında yapılan
iyileştirmeler, düşük fiyatlı ürünlerle sınırlı tutulduğundan bunların
olumlu etkileri ihmal edilebilir düzeyde kalmıştır.
 2013’de satın alma görüşmeleri devam etmiş, 2014 ve 2015’te
bazılarının sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- SAĞLIK FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER
Nükleer Tıp
 Eczacıbaşı-Monrol;
 Son üç yılda yurtiçinde üç, yurtdışında iki FDG üretim tesisi
devreye alınmış olup; 2013 yılı sonunda yurtiçinde 8,
yurtdışında 5 adet olmak üzere toplam 13 üretim tesisine
ulaşılmıştır.
 2014 yılının ilk yarısında Bulgaristan ve Polonya’da; ikinci
yarısında Libya ile Kuzey Irak’ta tamamlanacak yeni tesis
yatırımları ile birlikte 9’u yurtdışında olmak üzere toplam 17
tesise ulaşılacağı öngörülmektedir.
 2014 yılının ikinci yarısından itibaren AB ülkelerine ürün
satışına başlanması planlanmaktadır.
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- SAĞLIK FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER
Sağlık hizmetleri
 Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
 İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin son yasal düzenlemeler
kapsamında, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği konularında hizmet
vermek üzere Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri’nin iştiraki olarak
kurulmuştur.
 Sermayesi 1.200.000 TL olan kuruluş, 26.08.2013’te tescil edilmiş
olup, İstanbul ve Bursa ofisleri Kasım ayında faaliyete geçmiştir.
 2013 yılında yaklaşık 6.500 kişiyi çalıştıran 60 adet işyerine hizmet
verilmiş olup, 2014’te hizmet verilecek kişi sayısının yaklaşık 20.000
(120 adet işyeri) düzeyinde olacağı planlanmaktadır.
 2013-2014 yılları arasında sadece İstanbul ve Bursa ofislerinde
hizmet verecek olan kuruluşun 2015 yılında Türkiye’de beş ayrı
ilde yeni ofis açacağı öngörülmektedir.
2012 - 2013 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
- SAĞLIK (MİLYON TL)
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- KİŞİSEL BAKIM  2013 yılında TL bazında;
 Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı %10,4*
 Kişisel Bakım pazarı %10,6
 Vücut Bakım alt pazarı %10,9
 Saç Bakım alt pazarı %15,5
 Kağıt Ürünleri alt pazarı %8,4 oranında büyümüştür.
 Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda rekabet artarak
devam etmiştir.
(*) Nielsen, 2013 Q4 FMCG Track,
Sigara Hariç Toplam Ticaret, TL
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- KİŞİSEL BAKIM FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama;
 2013 yılında, 2012 sonunda satın alınan Türkiye’de ıslak mendil
sektörünün en inovatif kuruluşu olarak bilinen Ataman
Grubu’nun Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu ile entegrasyonu
tamamlanmış ve şirket Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. adı altında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.
 Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri’nin en önemli markası olan “Uni” için
marka mimarisi yeniden yapılandırılmış, markanın logosu ve
imajı yenilenerek lansmanı yapılmıştır. Bebek ürünleri
kategorisinde katma değeri yüksek yenidoğan ürünlerinin yanı
sıra, bebek bakım kategorisine odaklanılmıştır.
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- KİŞİSEL BAKIM FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama;
 2012 yılı sonunda yeni bir yapılandırma ile oluşturulan ve ev
dışı kullanım sektöründe hizmet veren Eczacıbaşı Profesyonel
Değer Zinciri’nin 2013 yılında yapılanması tamamlanmıştır.
 Müşteri odaklı hizmet bakış açısıyla pazarda önemli büyüme
hedefleriyle yola çıkan Eczacıbaşı Profesyonel, Selpak
Professional, Marathon, Marathem, Selin, Oralet, Dispo,
Ermop, Tana Professional, Splenda, Cezbeli, Dizi, Unifood ve
Demko markalı ürünlerle 2013 yılında faaliyetlerini sürdürmeye
başlamıştır.
2012 - 2013 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
- KİŞİSEL BAKIM (MİLYON TL)
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- GAYRİMENKUL GELİŞTİRME KANYON:
 EİS’in, ofis bloğunun %100’üne, AVM’nin de %50’sine sahip
olduğu Kanyon; yaratıcı etkinlikler ve yeni projeler ile bir
yaşam ve alışveriş merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir.
 Rekabetteki artış ve olası ekonomik dalgalanmalar da dikkate
alınarak, farklılık yaratabilecek etkinlikler ve projeler üzerinde
yoğunlaşılmıştır.
 Bu projeler ile birlikte, toplam kiralanabilir alanın yaklaşık
1/3’ünde değişim yaşanmış ve yapılan marka karması
çalışmaları ile 20’nin üzerinde yeni marka Kanyon’da yerini
almıştır.
 2013 yılında Kanyon’un ziyaretçi sayısında %6 oranında artış
olmuştur.
2013 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ
- GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ORMANADA PROJESİ:
 Toplam 189.462 m² lik bir alanda devam eden projenin %50’si EİS’e
aittir.
 Projede, satışa konu inşaat alanı yaklaşık 90.000 m²’dir.
 2010 yılının son çeyreğinde iki faz halinde başlanan inşaatın, birinci
faz teslimlerinin büyük kısmı 2013 yılında tamamlanmış olup, birinci
fazdaki konutların yapı kullanma izin belgeleri de alınmıştır.
 İkinci faz teslimlerine ise 2013 yılı Aralık ayı içerisinde başlanmış
olup, halen teslimleri devam etmektedir.
2012 - 2013 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
- GAYRİMENKUL GELİŞTİRME (MİLYON TL)
ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
 Geleceğe İlişkin Stratejiler
GELECEĞE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve STRATEJİLER
- SAĞLIK BEKLENTİLER:
 Dönemsel Avro kurunda 2014 ortalarında sınırlı bir iyileştirmeye gidilmesi olasıdır.
STRATEJİLER:
 Güçlü yeni lisansör, marka ve stratejik ortaklıklar edinmek ve yeni tedavi alanlarına
girmek,
 Ruhsat satın almalarıyla piyasaya kısa zamanda yeni ürünler sunmaya devam etmek,
 Nükleer tıp alanında yurtiçinde liderliğini korurken, MENA* ve CEE* bölgelerinde lider
konuma gelebilmek için en kısa sürede yeni üretim tesisi ve ürün geliştirme çalışmalarını
gerçekleştirmek,
 Radyasyon ölçüm ve korunma ekipmanları alanında inovatif çözümlerle uluslararası
pazarlarda büyümek,
 2013 yılı sonunda, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri iştiraki olarak faaliyete geçen Eczacıbaşı
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine
getirmelerinde rehberlik ederek bu alanda büyümeye devam etmek,
 Sağlık sektöründe yeni alanlarda fırsatları değerlendirmek.
(*) MENA ve CEE bölgeleri: Kuzey Afrika, Ortadoğu, Körfez, Orta ve Doğu Avrupa
GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER
KİŞİSEL BAKIM
 Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe mevcut faaliyet alanlarımızdaki
liderliğimizi sürdürmek,
 Öncelikli olarak, sinerji yaratan yeni “kişisel bakım ürünleri” olmak
üzere “hızlı tüketim ürünleri” pazarında diğer kategorilere girmek,
 Profesyonel (ev dışı kullanım) ürünlerde ise müşteri odaklılığı artırma
ve büyüme olarak belirlenen hedeflere paralel olarak ürün portföyünü
yeni dağıtım ürünleriyle zenginleştirmek.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
 Mevcut projeleri tamamlamak,
 Gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde konut, ofis ve karma kullanımlı
prestijli projeler geliştirmek.
ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
 BİST Göstergeleri
ECILC - BİST50 PERFORMANS ÖZETİ (2013 yılı)
Download

Genel Kurul Sunumu-15.04.2014