ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Vitra Bathroom Product LLC'nin sermaye artırımı
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz,
Rusya Serpukhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Kurulmuş olan %100 sermayesine
sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı şirketimiz sermayesinin 640.000.000
Ruble'den 125.000.000 Ruble artırılarak 765.000.000 Ruble'ye çıkartılmasına; ödemelerin 2014 yılı
sonuna kadar tamamlanmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 02.06.2014 17:04:41
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Rusya Fabrika Açılışı Bilgisi
AÇIKLAMA:
Rusya, Moscow Region, Serpukhov, Bolshevik District, no. 1 adresinde kurulu bulunan ve %100
sermayesine sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı bağlı ortaklığımız, 24/09/2010
tarihli ÖDA duyurumuzda da açıkladığımız üzere, seramik sağlık gereçleri üretimi amacıyla yapmakta
olduğu fabrika yatırımını tamamlayarak, 13/05/2014 tarihinde resmi makamların da katılımıyla
açılışını yapmıştır. Fabrikanın 250 bin adet üretim kapasitesi bulunmakta olup, bu açıklamamız çeşitli
gazetelerden çıkan haberleri doğrulama yükümlülüğümüz kapsamında yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 30.05.2014 17:07:31
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
Hk.
15.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 15.04.2014 08:30
Tescil Tarihi
29.05.2014
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 15.04.2014 16:45:29
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
ECYAP-Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 15.04.2014 08:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri
ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
15 Nisan 2014 tarih, saat 08:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı
ektedir.
Bilgilerinize sunarız,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 31.03.2014 16:29:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Bağımsız Denetim Firması Seçimi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,
Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası
Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim Ve Serbet Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. ile 2014 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 (bir) yıllık sözleşme yapılması ve
seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına
sunulmasına mevcudun oy birliğiyle karar vermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 25.03.2014 16:48:45
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
Hk.
14.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 14.05.2013 14:00
Tescil Tarihi
29.05.2013
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 21.03.2014 21:52:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-iSTANBUL
:
Tel: 0212 317 94 33 Fax: 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax: 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel: 0212 317
Hayır
2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince
hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü
pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic.
A.Ş.'nin ilişkili tarafı olan İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ve Ekom
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin; 2014 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında yaygın ve süreklilik arz
eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki ayrı ayrı tutarlarının, 2013 yılı hesap dönemi
içerisindeki tutarlarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan
satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu %10 limitinin
üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin
koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin
önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 21.03.2014 10:55:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İSTANBUL
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek
konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar şirketimiz internet sitesi
www.eczacibasi.com.tr 'de yatırımcı ilişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"
yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme
dokümanında gerekli güncellemeler yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP] 21.03.2014 09:01:29
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 21.03.2014 07:53:37
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Karar Tarihi
21.03.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati 15.04.2014 08:30
Adresi Grand Hyatt İstanbul Otel Taşkışla Cad. No:1 Taksim-İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi
ve onaylanması,
3- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve
sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ''Kar
Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin
tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen
Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası''
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının,
ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız
ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
14- Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 12.03.2014 09:58:44
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sk. No:5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Teknik Nedenden Dolayı Gönderilemeyen 2013 Yılı Raporu Hakkında
AÇIKLAMA:
Teknik nedenden dolayı 2013 yılı SPK Finansal Raporu ve ekleri süresinde gönderilememiştir.
Sistemin açılması akabinde hazır olan rapor ve ekleri gönderilecektir.
Bilginize Sunarız,
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.02.2014 17:03:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
0212 317 94
Hayır
Vitra Bathroom Product LLC'nin sermaye artırımı
AÇIKLAMA:
Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz,
Rusya Serpuhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Kurulmuş olan %100 sermayesine
sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı şirketimiz sermayesinin 360.000.000
Ruble'den 280.000.000 Ruble artırılarak 640.000.000 Ruble'ye çıkartılmasına; yapılacak sermaye
artışına ilişkin ödemelerin 1 yıl içerisinde tamamlanmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECYAP] 13.01.2014 09:05:03
Hisse Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş.
tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa
tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECYAP] 03.01.2014 09:41:04
Hisse Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş.
tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa
tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Download

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET