TAAHHÜTNAME
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
......../......./ 2014
Şirketimizin/Büromuzun Odamıza tescil tarihinden itibaren tescil durumunda hiçbir değişiklik
olmamıştır.
Kuruluşumuzun 2014 yılında da çalışmalarını Meslek Odamızın tüzük ve yönetmeliklerine
uygun olarak sürdüreceğini taahhüt ederim.
2014 yılına ilişkin yıllık tescil yenileme işlemlerinin yapılması konusunda gereğini
bilgilerinize sunarım.
TEKNİK MÜDÜR
AD
:............................................
SOYAD
İMZA
:.............................................
SHKMMB ADI :..................................................................................................................
ADRES
:..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
TELEFON
:..................................................................................................................
FAKS
:..................................................................................................................
e- posta
:..................................................................................................................
 Tescil yenilemede istenen belgeler:
- Taahhütname,
- Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge aslı
2014 onaylı (sadece şirketler için),
- Tescil yenileme kartı,
- HKM üye aidatları, tescil yenileme ücretinin yatırıldığına dair makbuz/dekont, aranır.
 LÜTFEN DİKKAT: Büro/şirket tescil bilgilerinde (adres, hisse, vb.) değişiklik
olduğunda bu dilekçe kullanılmaz. İstenen belgeler:
- Değişikliği belirten dilekçe (hisse değişimlerinde yeni tip başvuru formu doldurulur)
- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı,
- Tescil Belgesi,
- Tescil Kartı,
- Tescil Yenileme Ücreti,
- Tescil Belge Değişim Ücreti,
- HKM ortakların varsa üye aidatları
Download

taahütname 2014 - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası