ILC_ADI
KR_KOD
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
205902
206011
206011
206011
206011
206011
206011
206011
215763
215763
215763
262618
262618
262618
262618
373317
373317
373317
373317
373317
373317
373317
373317
373317
705692
705692
705745
706092
706603
706603
707331
707331
708498
708498
709429
709429
709844
710044
710044
710044
710044
710064
710064
710064
710064
710064
710064
710211
710211
710211
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
KR_ADI
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Viran ehir Anadolu Lisesi
Viran ehir Anadolu Lisesi
Viran ehir Anadolu Lisesi
Sabanc Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sabanc Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sabanc Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sabanc Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Ceylanp nar Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Güneren-3 lkokulu
Akçakale Güneren-3 lkokulu
A
Çifte Kuyu lkokulu
Zi re lkokulu
Ar su Ortaokulu
Ar su Ortaokulu
Yukar Cinpolat lkokulu
Yukar Cinpolat lkokulu
ehit Er Mehmet Cücük lkokulu
ehit Er Mehmet Cücük lkokulu
Yolbilen Ortaokulu
Yolbilen Ortaokulu
Karatepe lkokulu
Gözlek Ortaokulu
Gözlek Ortaokulu
Gözlek Ortaokulu
Gözlek Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Karatepe Ortaokulu
Karatepe Ortaokulu
Karatepe Ortaokulu
BRANS
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
da Teknolojisi
Radyo-Televizyon
ngilizce
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
f Ö retmenli i
Fizik
Rehberlik
Co rafya
Türk Dili ve Edebiyat
Fizik
Rehberlik
Çocuk Geli imi ve E itimi
Arapça
Biyoloji
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Co rafya
.H.L. Meslek Dersleri
ngilizce
Türk Dili ve Edebiyat
Matematik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Beden E itimi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
lkö retim Matematik Ö r.
Teknoloji ve Tasar m
DERS_SAATI_
NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN
NORMA_ESAS
40
0
0
0
0
0
0
0
34
0
48
85
12
0
162
80
93
56
62
98
490
140
236
217
0
12
0
0
8
12
0
6
0
0
8
8
0
14
7
6
7
158
92
48
0
52
128
7
34
6
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
2
5
4
4
2
3
5
23
7
11
10
8
1
2
2
1
1
4
1
2
8
1
1
3
1
1
1
1
7
4
2
3
3
6
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
1
4
1
3
1
2
3
18
6
10
7
6
0
1
1
0
0
3
0
1
5
0
0
1
0
0
0
0
6
3
1
2
2
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
htiyaç
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
BOZOVA
710211
710234
710234
710740
710740
710740
712214
712236
712251
712290
712290
712290
712309
712309
712926
714080
714080
714182
715297
717175
717175
717304
718516
718516
718516
718786
718786
718786
725860
726090
726196
726196
738391
738391
738391
740997
741047
741180
741430
741430
741430
741477
741640
741640
741640
741843
741843
741884
741997
741997
742023
742073
742083
742130
Karatepe Ortaokulu
Kavurga Ortaokulu
Kavurga Ortaokulu
Sergen Ortaokulu
Sergen Ortaokulu
Sergen Ortaokulu
K ran lkokulu
Ko ulu lkokulu
Mehmetcik (A
Bak ml ) lkokulu
Karatepe lkokulu
Karatepe lkokulu
Karatepe lkokulu
I ldar lkokulu
I ldar lkokulu
Hisar lkokulu
100.Y l lkokulu
100.Y l lkokulu
A rta lkokulu
Küçük Dikme lkokulu
Dumlukuyu Ortaokulu
Dumlukuyu Ortaokulu
Ezgil lkokulu
Müslüm Do an Ortaokulu
Müslüm Do an Ortaokulu
Müslüm Do an Ortaokulu
Onbirnisan Ortaokulu
Onbirnisan Ortaokulu
Onbirnisan Ortaokulu
Tav anören lkokulu
Macunlu lkokulu
Arg l Ortaokulu
Arg l Ortaokulu
Gülaçan lkokulu
Gülaçan lkokulu
Gülaçan lkokulu
Ar kök lkokulu
Ar kök Ortaokulu
Aylan lkokulu
Bö ürtlen Ortaokulu
Bö ürtlen Ortaokulu
Bö ürtlen Ortaokulu
Budakl lkokulu
Emin Sayg n lkokulu
Emin Sayg n lkokulu
Emin Sayg n lkokulu
Güzelyurt lkokulu
Güzelyurt lkokulu
Han lkokulu
Sadettin ve Feyhan Karaata Ortokulu
Sadettin ve Feyhan Karaata Ortokulu
ehit Abdulgafur Erkan lkokulu
Konakl lkokulu
Yukar ncirli lkokulu
So ukkuyu lkokulu
Müzik
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Görsel Sanatlar
Müzik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
S f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
f Ö retmenli i
Türkçe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
Bili im Teknolojileri
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
7
8
8
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
8
0
132
96
0
28
0
90
0
0
8
8
0
6
0
11
6
0
32
8
32
0
0
44
12
6
0
0
64
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
9
4
1
4
1
3
2
21
8
2
1
1
3
6
4
2
1
2
4
2
3
1
1
4
1
2
1
1
2
2
1
2
2
26
2
1
1
11
2
3
2
8
1
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
3
0
2
0
1
1
20
7
1
0
0
1
5
3
1
0
1
2
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
24
1
0
0
6
1
2
1
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
BOZOVA 742143
CEYLANPINAR 742222
CEYLANPINAR 742252
CEYLANPINAR 742256
CEYLANPINAR 742256
CEYLANPINAR 742256
CEYLANPINAR 742261
CEYLANPINAR 742261
CEYLANPINAR 742261
CEYLANPINAR 742264
CEYLANPINAR 742265
CEYLANPINAR 742265
CEYLANPINAR 742265
CEYLANPINAR 742265
CEYLANPINAR 742265
CEYLANPINAR 742352
CEYLANPINAR 742352
CEYLANPINAR 742677
VEREK 742711
VEREK 742711
VEREK 742711
VEREK 742717
VEREK 742740
VEREK 742752
VEREK 742752
HARRAN 742887
HARRAN 742892
VEREK 742901
VEREK 742901
HARRAN 742905
VEREK 742912
VEREK 742920
VEREK 742946
VEREK 742946
VEREK 743099
VEREK 743146
VEREK 743146
VEREK 743146
HARRAN 743155
HARRAN 743155
HARRAN 743155
VEREK 743161
VEREK 743161
HARRAN 743166
HARRAN 743235
HARRAN 743235
HARRAN 743235
VEREK 743280
HARRAN 743291
HARRAN 743295
HARRAN 743295
HARRAN 743295
HARRAN 743299
HARRAN 743299
Tunal lkokulu
Alaca lkokulu
A
Ta yalak lkokulu
Avc Ortaokulu
Avc Ortaokulu
Avc Ortaokulu
Aydo du lkokulu
Aydo du lkokulu
Aydo du lkokulu
Boncuklu lkokulu
Ba ak lkokulu
Ba ak lkokulu
Ba ak lkokulu
Ba ak lkokulu
Ba ak lkokulu
Ceylanköyü lkokulu
Ceylanköyü lkokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Akyurt lkokulu
Akyurt lkokulu
Akyurt lkokulu
Alayurt lkokulu
Bakaç lkokulu
Ba bük Ortaokulu
Ba bük Ortaokulu
Bozyaz lkokulu
Bu daytepe lkokulu
Ça a lkokulu
Ça a lkokulu
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Beden E itimi
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Müzik
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
Bulgurlu Mustafa Kemal Taplamac lkokulu
f Ö retmenli i
Ça a Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Çanakç lkokulu
f Ö retmenli i
Çaylarba lkokulu
ngilizce
Çaylarba lkokulu
f Ö retmenli i
Dönemeç lkokulu
f Ö retmenli i
Ekinci lkokulu
f Ö retmenli i
Ekinci lkokulu
ngilizce
Ekinci lkokulu
Rehberlik
Cumhuriyet lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Cumhuriyet lkokulu
Özel E itim
Cumhuriyet lkokulu
f Ö retmenli i
Emek lkokulu
ngilizce
Emek lkokulu
f Ö retmenli i
Cumhuriyet Ortaokulu
Türkçe
Damlasu lkokulu
f Ö retmenli i
Damlasu lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Damlasu lkokulu
ngilizce
Faydal lkokulu
f Ö retmenli i
Eskiharran lkokulu
f Ö retmenli i
Giyimli lkokulu
ngilizce
Giyimli lkokulu
f Ö retmenli i
Giyimli lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Giyimli Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Giyimli Ortaokulu
ngilizce
7
0
0
32
16
8
0
8
0
0
42
0
0
12
0
14
0
8
6
0
0
0
0
8
8
0
7
9
0
0
6
0
10
0
0
0
14
0
0
0
0
7
0
72
0
0
6
0
0
7
0
0
8
14
1
3
2
2
1
1
6
1
2
2
2
4
24
1
2
1
8
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
1
7
2
1
2
1
5
2
8
1
1
2
2
15
1
6
3
10
2
1
3
4
1
4
2
1
1
0
1
1
1
0
0
4
0
1
1
0
3
15
0
1
0
5
0
0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
3
1
0
1
0
4
1
5
0
0
1
0
7
0
4
2
7
1
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
9
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
8
1
2
1
3
1
1
2
2
1
3
1
1
1
HARRAN
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
743299
743331
743369
743369
743418
743418
743435
743469
743506
743545
743572
743572
743617
743617
743621
743621
743632
743632
743632
743632
743637
743637
743637
743637
743711
743711
743717
743791
743791
743794
743794
743805
743865
743865
743994
743994
744302
744321
744321
744327
744345
744346
744346
744379
744379
744379
744379
744386
744397
744397
744417
744436
744436
744436
Giyimli Ortaokulu
Gülüce lkokulu
K çl lkokulu
K çl lkokulu
Koyunluca lkokulu
Koyunluca lkokulu
Koyunluca Ortaokulu
Küçük Türbe lkokulu
Küplüce Ortaokulu
Özlüce lkokulu
Karabahçe lkokulu
Karabahçe lkokulu
Karacada Ortaokulu
Karacada Ortaokulu
ehit Mehmet Arslan Ortaokulu
ehit Mehmet Arslan Ortaokulu
Karakeçi lkokulu
Karakeçi lkokulu
Karakeçi lkokulu
Karakeçi lkokulu
Tah lalan lkokulu
Tah lalan lkokulu
Tah lalan lkokulu
Tah lalan lkokulu
Ünlü lkokulu
Ünlü lkokulu
Karata lkokulu
Karpuzcu Ortaokulu
Karpuzcu Ortaokulu
Yakac k Ortaokulu
Yakac k Ortaokulu
Yak nyol lkokulu
Kesmekaya lkokulu
Kesmekaya lkokulu
Geçittepe lkokulu
Geçittepe lkokulu
Ortata lkokulu
Sar ören lkokulu
Sar ören lkokulu
Büyük Alt nba ak lkokulu
Seyrantepe lkokulu
Çal cak lkokulu
Çal cak lkokulu
Dumlup nar lkokulu
Dumlup nar lkokulu
Dumlup nar lkokulu
Dumlup nar lkokulu
Düzik lkokulu
Elbe endi lkokulu
Elbe endi lkokulu
Söylemez lkokulu
Girne lkokulu
Girne lkokulu
Girne lkokulu
Beden E itimi
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Beden E itimi
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
8
0
7
0
10
0
8
0
8
0
20
0
8
0
32
8
0
0
14
0
8
0
0
0
0
11
0
8
32
8
8
0
0
0
6
0
0
0
6
0
0
7
0
0
0
86
0
0
0
0
0
12
0
46
1
2
1
4
1
6
1
2
1
3
1
13
1
2
2
1
2
1
1
8
1
2
1
5
7
1
2
1
2
1
1
4
3
2
1
4
2
4
1
2
2
1
4
50
4
4
6
2
1
8
2
1
3
2
0
1
0
2
0
5
0
1
0
2
0
8
0
1
1
0
1
0
0
7
0
1
0
2
3
0
1
0
1
0
0
3
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
2
43
2
2
5
1
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
2
1
2
6
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
LVAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
REC K
REC K
REC K
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
744695
744695
744695
744695
744745
744798
744798
744835
744835
744835
744857
744857
745038
745038
745054
745104
745104
745108
745137
745137
745137
745137
745137
745137
745137
745836
745836
745836
745836
745836
745836
745836
746554
746564
749317
749317
749317
749317
749317
749317
751850
751850
751850
752095
752095
752382
752382
752382
752532
752532
752532
752532
752532
752532
75.Y l lkokulu
75.Y l lkokulu
75.Y l lkokulu
75.Y l lkokulu
Akçaören lkokulu
Yedita lkokulu
Yedita lkokulu
Yo unca lkokulu
Yo unca lkokulu
Yo unca lkokulu
Yumrutepe lkokulu
Yumrutepe lkokulu
Karaburç lkokulu
Karaburç lkokulu
Kuskunlu lkokulu
Ovac k lkokulu
Ovac k lkokulu
Ovac k Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Sö ütlü Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ulu bey Ortaokulu
Ç ll lkokulu
Öncüler lkokulu
Hayat Harrani Anadolu mam Hatip Lisesi
Hayat Harrani Anadolu mam Hatip Lisesi
Hayat Harrani Anadolu mam Hatip Lisesi
Hayat Harrani Anadolu mam Hatip Lisesi
Hayat Harrani Anadolu mam Hatip Lisesi
Hayat Harrani Anadolu mam Hatip Lisesi
Birecik K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Birecik K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Birecik K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Sugeldi Ortaokulu
Sugeldi Ortaokulu
Siverek Selçuk mam Hatip Ortaokulu
Siverek Selçuk mam Hatip Ortaokulu
Siverek Selçuk mam Hatip Ortaokulu
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Sosyal Bilgiler
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
Beden E itimi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Okul Öncesi Ö rt
Sosyal Bilgiler
Rehberlik
Türkçe
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
ngilizce
Arapça
Biyoloji
.H.L. Meslek Dersleri
Co rafya
Matematik
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Arapça
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
aat Tek./Yap Dekorasyon
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Sa k Bilgisi
Biyoloji
22
0
0
0
0
12
0
0
7
0
0
6
0
0
0
0
14
8
22
6
7
18
7
8
14
230
148
96
0
157
0
308
0
7
0
124
120
63
202
54
130
233
52
8
8
18
54
54
28
6
11
0
6
33
1
2
12
6
2
1
8
4
1
2
4
1
2
1
4
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
7
5
3
7
4
15
2
1
3
6
6
3
9
3
6
11
2
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
2
0
1
9
4
1
0
5
0
0
0
2
0
1
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
5
4
2
6
2
14
1
0
1
4
3
2
2
2
5
9
1
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
1
1
3
4
1
2
2
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AKÇAKALE 752532 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
HALFET
HALFET
HALFET
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
752818
752818
752818
752898
752898
752898
754587
754598
754598
754598
754598
754912
754912
754921
754923
754923
754925
754949
754949
754949
754949
754949
754949
754954
754972
754972
754972
754972
754972
754974
754974
754974
754974
755012
755012
755024
755033
755033
755036
755036
755036
755036
755036
755051
755056
755056
755063
755067
755071
755071
755071
755071
755071
P nar Ortaokulu
P nar Ortaokulu
P nar Ortaokulu
K k Mevlana Ortaokulu
K k Mevlana Ortaokulu
K k Mevlana Ortaokulu
H. Sebiha Özlek Anadolu Lisesi
Yüzba Ali Saip Ursava Anadolu Lisesi
Yüzba Ali Saip Ursava Anadolu Lisesi
Yüzba Ali Saip Ursava Anadolu Lisesi
Yüzba Ali Saip Ursava Anadolu Lisesi
Akme et lkokulu
Akme et lkokulu
A
çkara lkokulu
Alt nba ak lkokulu
Alt nba ak lkokulu
Bahçelievler Ortaokulu
Bilim Ortaokulu
Bilim Ortaokulu
Bilim Ortaokulu
Bilim Ortaokulu
Bilim Ortaokulu
Bilim Ortaokulu
Emine Belk s Akyüz Ortaokulu
Ertu rulgazi Ortaokulu
Ertu rulgazi Ortaokulu
Ertu rulgazi Ortaokulu
Ertu rulgazi Ortaokulu
Ertu rulgazi Ortaokulu
Ba larba lkokulu
Ba larba lkokulu
Ba larba lkokulu
Ba larba lkokulu
Yakubiye mam Hatip Ortaokulu
Yakubiye mam Hatip Ortaokulu
Gürp nar Ortaokulu
Horoz Ortaokulu
Horoz Ortaokulu
Hüsnü M.Özye in Ortaokulu
Hüsnü M.Özye in Ortaokulu
Hüsnü M.Özye in Ortaokulu
Hüsnü M.Özye in Ortaokulu
Hüsnü M.Özye in Ortaokulu
kia z Çaml dere Ortaokulu
Görenler lkokulu
Görenler lkokulu
Dolutepe lkokulu
Gümü ta lkokulu
smetpa a Ortaokulu
smetpa a Ortaokulu
smetpa a Ortaokulu
smetpa a Ortaokulu
smetpa a Ortaokulu
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Tarih
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Biyoloji
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
Rehberlik
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
ngilizce
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Arapça
Müzik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
Türkçe
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Rehberlik
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
66
0
40
38
8
14
8
70
62
0
90
59
0
6
0
0
6
210
0
218
80
200
160
140
8
192
0
168
336
168
0
0
0
114
60
20
7
8
8
184
0
253
171
92
8
0
0
6
0
78
126
0
81
125
3
1
2
2
1
1
1
3
3
3
4
3
4
1
2
4
1
10
4
10
4
10
8
7
1
9
4
8
16
8
11
68
4
5
3
1
1
1
1
9
4
12
8
4
1
1
10
1
8
4
6
2
4
6
2
0
1
1
0
0
0
2
2
2
2
2
1
0
1
3
0
8
3
9
3
9
6
5
0
8
3
7
13
7
9
66
2
4
2
0
0
0
0
8
2
9
4
3
0
0
8
0
5
3
5
1
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
EYYÜB YE 755072 Güzelkuyu lkokulu
EYYÜB YE 755091 Kanuni Sultan Süleyman lkokulu
EYYÜB YE 755091 Kanuni Sultan Süleyman lkokulu
EYYÜB YE 755091 Kanuni Sultan Süleyman lkokulu
EYYÜB YE 755105 Karaali Ha im Açanal lkokulu
EYYÜB YE 755105 Karaali Ha im Açanal lkokulu
EYYÜB YE 755105 Karaali Ha im Açanal lkokulu
EYYÜB YE 755105 Karaali Ha im Açanal lkokulu
EYYÜB YE 755117 Karaman Yard mc lkokulu
EYYÜB YE 755129 Eyyübiye lkokulu
EYYÜB YE 755129 Eyyübiye lkokulu
EYYÜB YE 755129 Eyyübiye lkokulu
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
755133 Mamuca Ortaokulu
755133 Mamuca Ortaokulu
755133 Mamuca Ortaokulu
755133 Mamuca Ortaokulu
755133 Mamuca Ortaokulu
755139 Gazi lkokulu
755139 Gazi lkokulu
755139 Gazi lkokulu
755162 Kaplan lkokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755177 Müslüm Gülel Ortaokulu
755202 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
755202 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
755202 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
755202 Selahaddin Eyyubi Ortaokulu
755222 Olgunlar lkokulu
755228 Payaml Ortaokulu
755241 Örencik Bak r Kaçar Ortaokulu
755241 Örencik Bak r Kaçar Ortaokulu
755247 Ma arac k lkokulu
755247 Ma arac k lkokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755269 anl urfa Ortaokulu
755297 Parmakkap Köylere Hizmet Götürme Birli i lkokulu
755297 Parmakkap Köylere Hizmet Götürme Birli i lkokulu
755330 Prof.Abdülkadir Karahan lkokulu
755353 Vergili lkokulu
755362 Selçuklu lkokulu
755362 Selçuklu lkokulu
755362 Selçuklu lkokulu
755362 Selçuklu lkokulu
755397 Tepedibi lkokulu
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
lkö retim Matematik Ö r.
Müzik
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
lkö retim Matematik Ö r.
Türkçe
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Beden E itimi
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Müzik
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
ngilizce
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
0
0
0
63
0
0
6
0
0
34
0
0
34
7
7
14
8
33
0
0
0
0
116
132
160
101
85
58
174
98
0
128
0
6
6
6
7
0
60
240
0
210
330
120
285
0
6
76
0
38
0
0
0
0
3
4
37
3
1
12
1
2
2
2
2
22
2
1
1
1
1
2
2
19
5
3
5
6
7
5
4
3
8
5
4
6
4
1
1
1
1
4
3
11
5
10
16
6
14
4
1
4
3
2
24
3
4
1
2
2
32
0
0
8
0
1
1
0
1
21
1
0
0
0
0
1
1
16
2
2
4
6
5
4
3
2
7
4
2
6
2
0
0
0
0
3
3
9
3
8
14
4
13
2
0
3
2
1
14
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
3
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
10
2
1
1
HAL YE 755397 Tepedibi lkokulu
EYYÜB YE 755401 Y ld ztepe Ortaokulu
EYYÜB YE 755401 Y ld ztepe Ortaokulu
EYYÜB YE 755401 Y ld ztepe Ortaokulu
EYYÜB YE 755401 Y ld ztepe Ortaokulu
EYYÜB YE 755401 Y ld ztepe Ortaokulu
EYYÜB YE 755401 Y ld ztepe Ortaokulu
EYYÜB YE 755420 Sar nca lkokulu
EYYÜB YE 755427 Yard mc lkokulu
EYYÜB YE 755427 Yard mc lkokulu
EYYÜB YE 755427 Yard mc lkokulu
EYYÜB YE 755449 air Abdi lkokulu
EYYÜB YE 755449 air Abdi lkokulu
EYYÜB YE 755449 air Abdi lkokulu
EYYÜB YE 755449 air Abdi lkokulu
EYYÜB YE 755460 Ulucanlar Ortaokulu
EYYÜB YE 755475 Turluk Ortaokulu
EYYÜB YE 755496 Yavuz Selim Anaokulu
HAL YE 755501 Yeni ehir Ortaokulu
HAL YE 755501 Yeni ehir Ortaokulu
HAL YE 755501 Yeni ehir Ortaokulu
HAL YE 755501 Yeni ehir Ortaokulu
KARAKÖPRÜ 755514 Hamurkesen lkokulu
KARAKÖPRÜ 755521 Bilgiç lkokulu
KARAKÖPRÜ 755587 Geçit lkokulu
EYYÜB YE 755600 Zeynep lkokulu
KARAKÖPRÜ 755606 Bozköy lkokulu
KARAKÖPRÜ 755623 Y nak Ortaokulu
HAL YE 755632 brik lkokulu
HAL YE 755634 Akçal lkokulu
KARAKÖPRÜ 755644 A lc k lkokulu
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756018 GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756020 smail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756020 smail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756020 smail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756020 smail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756020 smail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756020 smail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756029 Karaköprü Hatice Kübra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
HARRAN 757255 Balk r Ortaokulu
HARRAN 757255 Balk r Ortaokulu
VEREK 757292 Çavu lu Ortaokulu
VEREK 757292 Çavu lu Ortaokulu
VEREK 757292 Çavu lu Ortaokulu
VEREK 757292 Çavu lu Ortaokulu
VEREK 757292 Çavu lu Ortaokulu
HARRAN 757339 Koyunluca Anaokulu
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Türkçe
ngilizce
Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Teknoloji ve Tasar m
Okul Öncesi Ö rt
lkö retim Matematik Ö r.
Özel E itim
ngilizce
Rehberlik
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Matematik
Fizik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Hasta ve Ya Hizmetleri
Biyoloji
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Çocuk Geli imi ve E itimi
Rehberlik
Giyim Üretim Teknolojisi
Hasta ve Ya Hizmetleri
Türk Dili ve Edebiyat
Matematik
Sa k Bilgisi
Arapça
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
ngilizce
Özel E itim
Sosyal Bilgiler
Okul Öncesi Ö rt
0
74
0
204
129
111
142
0
0
12
0
0
0
68
0
16
8
0
272
0
240
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
122
34
85
129
77
0
155
168
0
77
77
154
107
9
65
8
8
8
8
14
0
11
0
10
4
3
10
6
5
6
3
12
1
2
4
4
3
45
1
1
9
13
4
12
4
1
2
5
2
3
1
3
2
3
6
2
4
4
4
3
7
4
2
2
2
7
5
1
3
1
1
1
1
1
2
1
4
6
3
2
7
5
4
5
2
9
0
1
3
1
1
43
0
0
8
12
4
9
3
0
1
3
1
2
0
2
1
2
6
1
3
2
3
2
6
3
1
1
1
5
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
HARRAN
HARRAN
REC K
REC K
REC K
VEREK
VEREK
VEREK
EYYÜB YE
EYYÜB YE
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HARRAN
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
REC K
REC K
REC K
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
VEREK
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
757491 Avlak Ortaokulu
Beden E itimi
757491 Avlak Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
757594 20 Nisan mam Hatip Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
757594 20 Nisan mam Hatip Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
757594 20 Nisan mam Hatip Ortaokulu
Arapça
757785 Mehmet Rag p Karc K z Anadolu mam Hatip Lisesi .H.L. Meslek Dersleri
757785 Mehmet Rag p Karc K z Anadolu mam Hatip Lisesi ngilizce
757785 Mehmet Rag p Karc K z Anadolu mam Hatip Lisesi Beden E itimi
758169 Tekyamaç Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
758169 Tekyamaç Ortaokulu
Beden E itimi
758302 Sayg n Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
758302 Sayg n Ortaokulu
Görsel Sanatlar
758302 Sayg n Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
758302 Sayg n Ortaokulu
Müzik
758452 Uzunyol Ortaokulu
Beden E itimi
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
Türkçe
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
Rehberlik
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
ngilizce
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
Okul Öncesi Ö rt
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
Görsel Sanatlar
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
758604 Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
758648 Ye ilurfa Ortaokulu
ngilizce
758648 Ye ilurfa Ortaokulu
Türkçe
758648 Ye ilurfa Ortaokulu
Okul Öncesi Ö rt
758648 Ye ilurfa Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
759046 Han Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
759046 Han Ortaokulu
Beden E itimi
759046 Han Ortaokulu
ngilizce
759149 Verimli lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
759149 Verimli lkokulu
f Ö retmenli i
759149 Verimli lkokulu
Özel E itim
759149 Verimli lkokulu
ngilizce
759196 Mezra lkokulu
ngilizce
759196 Mezra lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
759196 Mezra lkokulu
f Ö retmenli i
759221 Viran ehir Özel E itim Uygulama Merkezi I. Kademe Rehberlik
759221 Viran ehir Özel E itim Uygulama Merkezi I. Kademe Özel E itim
759284 Siverek Özel E itim Uygulama Merkezi I. Kademe Rehberlik
759284 Siverek Özel E itim Uygulama Merkezi I. Kademe Özel E itim
759306 Ceylanp nar mam Hatip Ortaokulu
Beden E itimi
759306 Ceylanp nar mam Hatip Ortaokulu
Ya ayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)
759306 Ceylanp nar mam Hatip Ortaokulu
Arapça
759306 Ceylanp nar mam Hatip Ortaokulu
ngilizce
759306 Ceylanp nar mam Hatip Ortaokulu
Türkçe
759458 Ta han Ortaokulu
Beden E itimi
759458 Ta han Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
759458 Ta han Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
759459 Ta han lkokulu
f Ö retmenli i
759459 Ta han lkokulu
ngilizce
759676 Gömülü Ortaokulu
ngilizce
759676 Gömülü Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
759676 Gömülü Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
8
12
90
60
30
54
36
6
8
8
8
8
32
8
8
108
0
84
64
0
32
76
116
42
69
0
60
8
8
14
0
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
16
12
30
54
90
8
9
8
0
6
21
12
20
1
1
4
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
2
4
3
2
2
3
5
2
3
2
3
1
1
1
1
4
2
1
1
2
8
1
9
1
27
1
1
1
2
4
1
1
1
4
1
1
1
1
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
2
2
1
1
1
3
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
7
0
25
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
6
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
RAN EH R
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
HALFET
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
759676
759676
759676
759676
853273
853552
888012
888012
888083
966270
970476
972351
972351
972351
972351
972533
972533
972631
972746
972746
972746
972746
972746
972746
972746
972746
972746
972746
972990
976480
976508
206118
206118
206118
206118
206118
206118
206118
206118
206192
206192
206192
206192
206192
206192
206192
206192
206310
206310
206310
206310
206310
206310
206310
Gömülü Ortaokulu
Gömülü Ortaokulu
Gömülü Ortaokulu
Gömülü Ortaokulu
Yazgüne i lkokulu
Kumçe me lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Ekili lkokulu
Viran ehir Rehberlik Ve Ara rma Merkezi
Siverek Anaokulu
bn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bozova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bozova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Zübeyde Han m Anaokulu
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Türkan Halit Ayk ç Fen Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
Arg l Atatürk lkokulu
Akören lkokulu
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Türkçe
Beden E itimi
lkö retim Matematik Ö r.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Özel E itim
Okul Öncesi Ö rt
Sa k/Anestezi ve Reanimasyon
Biyoloji
Sa k/Acil Sa k Hizmetleri
Sa k/Hem irelik
Hasta ve Ya Hizmetleri
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Almanca
Matematik
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Co rafya
Biyoloji
ngilizce
Almanca
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Radyo-Televizyon
da Teknolojisi
Müzik
Bili im Teknolojileri
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
f Ö retmenli i
da Teknolojisi
Bili im Teknolojileri
Giyim Üretim Teknolojisi
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
ngilizce
El San.Tek./Nak
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Giyim Üretim Teknolojisi
ngilizce
Beden E itimi
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
El San.Tek./Nak
Okul Öncesi Ö rt
Bili im Teknolojileri
22
8
25
16
0
0
0
0
0
0
0
78
13
72
321
50
40
0
0
74
28
102
52
43
22
12
61
58
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
7
2
3
46
2
10
6
2
1
2
8
2
2
5
1
3
1
5
2
2
1
1
3
3
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
2
1
1
3
1
3
4
2
1
2
3
1
3
0
0
0
0
4
1
1
43
1
9
5
0
0
1
5
1
1
4
0
0
0
4
1
1
0
0
2
1
0
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
1
2
4
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
1
2
1
1
3
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
269562
269562
269562
269562
269562
269562
269562
269562
705595
705595
705595
705718
705718
705718
705864
705864
705864
705915
706001
706093
706093
706104
706104
706188
706188
706196
706196
706451
706451
706548
706559
706583
707239
707239
707562
707562
707793
707793
707793
707793
707965
709263
709306
709306
709306
709874
709874
709874
709874
710087
710087
710108
711079
711079
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Ahmet Yesevi lkokulu
Ahmet Yesevi lkokulu
Ahmet Yesevi lkokulu
Yukar Sarp n Ortaokulu
Yukar Sarp n Ortaokulu
Yukar Sarp n Ortaokulu
Al nc k lkokulu
Al nc k lkokulu
Al nc k lkokulu
A
Cinpolat lkokulu
Ar r lkokulu
A
Ar can lkokulu
A
Ar can lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
A
Zok lkokulu
A
Zok lkokulu
Bolatlar lkokulu
Bolatlar lkokulu
Ball ca lkokulu
Ball ca lkokulu
Be rük lkokulu
Ay e Ortaokulu
A
Sulutepe Ortaokulu
Zinnar lkokulu
Zinnar lkokulu
Ye iltepe lkokulu
Ye iltepe lkokulu
Yal nta Ortaokulu
Yal nta Ortaokulu
Yal nta Ortaokulu
Yal nta Ortaokulu
Tepecik lkokulu
Yollarba lkokulu
Yolbilen lkokulu
Yolbilen lkokulu
Yolbilen lkokulu
Elgün Ortaokulu
Elgün Ortaokulu
Elgün Ortaokulu
Elgün Ortaokulu
I ldar Ortaokulu
I ldar Ortaokulu
saharabesi Ortaokulu
Ekinciler Ortaokulu
Ekinciler Ortaokulu
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Bili im Teknolojileri
f Ö retmenli i
El San.Tek./El Sanatlar
da Teknolojisi
Okul Öncesi Ö rt
El San.Tek./Nak
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
lkö retim Matematik Ö r.
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
lkö retim Matematik Ö r.
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Müzik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
32
0
0
6
0
0
0
12
0
0
0
6
0
7
6
0
0
8
12
0
0
0
0
7
35
7
8
0
0
7
0
0
34
6
7
7
12
8
14
8
8
1
2
2
1
1
1
4
1
22
2
2
1
1
2
1
4
1
3
2
5
1
2
19
4
1
6
1
1
4
2
1
1
1
3
2
7
1
2
1
1
3
7
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
2
0
10
1
0
0
0
1
0
2
0
2
1
4
0
1
9
3
0
3
0
0
1
1
0
0
0
2
1
3
0
1
0
0
2
6
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
2
1
12
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
10
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
HARRAN
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
SURUÇ
HALFET
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
711079
712047
712078
712078
712187
712258
712258
712258
713122
713122
713122
713319
714967
714967
714967
715074
715074
715095
715276
715276
715276
715276
715371
715532
717100
717492
717492
717754
718447
720343
720711
720711
721756
721855
721897
725883
725910
725910
725935
725939
725939
726098
737541
738320
740603
740987
740987
741077
741077
741077
741077
741619
741619
741619
Ekinciler Ortaokulu
Tepedüzü lkokulu
ehit Er Tar k Emeket lkokulu
ehit Er Tar k Emeket lkokulu
Ka kl lkokulu
Sakarya lkokulu
Sakarya lkokulu
Sakarya lkokulu
Güneren 2 lkokulu
Güneren 2 lkokulu
Güneren 2 lkokulu
Düzce lkokulu
Bilgi Ortaokulu
Bilgi Ortaokulu
Bilgi Ortaokulu
Bostanc lar Ortaokulu
Bostanc lar Ortaokulu
Sa rta lkokulu
Sergen lkokulu
Sergen lkokulu
Sergen lkokulu
Sergen lkokulu
Büyük Ziyaret Ortaokulu
Al
lkokulu
Dumlukuyu lkokulu
Harmanalan Ortaokulu
Harmanalan Ortaokulu
Bozyaz lkokulu
Saluca lkokulu
Suruç Eskiören lkokulu
F st közü lkokulu
F st közü lkokulu
Yönlü lkokulu
Yukar Kar ncal Ortaokulu
Yukar Oylum lkokulu
Sütveren Ortaokulu
Gürkuyu lkokulu
Gürkuyu lkokulu
Kayalar lkokulu
K k Mevlana lkokulu
K k Mevlana lkokulu
Ömerl lkokulu
Sayg n lkokulu
Yukar Ataklar Fethi im ek lkokulu
Abdall lkokulu
Aratda lkokulu
Aratda lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Dutluca lkokulu
Dutluca lkokulu
Dutluca lkokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Türkçe
Özel E itim
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Sosyal Bilgiler
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
S f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Rehberlik
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
32
0
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
110
0
60
60
33
0
0
0
0
18
8
0
0
10
9
7
0
0
0
7
0
6
0
32
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
35
0
11
0
0
2
2
1
4
3
50
4
8
2
1
4
3
5
4
3
3
2
2
2
1
10
1
1
3
4
1
1
1
2
2
4
1
4
1
3
2
2
8
2
4
1
3
4
2
2
2
1
22
1
2
2
1
2
6
1
1
0
3
1
46
2
7
1
0
2
1
4
3
2
2
1
1
1
0
7
0
0
1
3
0
0
0
1
1
3
0
3
0
2
1
1
6
1
2
0
1
3
1
1
1
0
19
0
1
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
5
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
741696
741706
741706
741735
741735
741916
741958
741961
741962
741962
741980
741998
741998
742079
742128
742144
742145
742145
742146
742147
742220
742220
742233
742250
742416
742416
742416
742416
742554
742554
742554
742640
742669
742685
742685
742685
742685
742685
742685
742685
742688
742688
742688
742703
742703
742706
742706
742714
742714
742715
742715
742718
742727
742727
E meler lkokulu
Fatmac k lkokulu
Fatmac k lkokulu
Gölba lkokulu
Gölba lkokulu
Karababa lkokulu
Kuyucak lkokulu
Mayanca lkokulu
K lç kakören lkokulu
K lç kakören lkokulu
Mengelli Ça da Ya am-Ülkü Çelikkanat 125.Y l lkokulu
P nar lkokulu
P nar lkokulu
Köse ahin lkokulu
S zan lkokulu
Türkmenören lkokulu
Umutlu lkokulu
Umutlu lkokulu
Uzunburç lkokulu
Üçdirek lkokulu
Akbulut lkokulu
Akbulut lkokulu
Alt nköy lkokulu
A
Esence lkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Gümü lkokulu
Gümü lkokulu
Gümü lkokulu
Yoncal lkokulu
Yukar Ta dere lkokulu
Mevlana Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
Muratl Ortaokulu
Muratl Ortaokulu
Muratl Ortaokulu
ehit brahim Demir lkokulu
ehit brahim Demir lkokulu
Düzova Ortaokulu
Düzova Ortaokulu
Alagün lkokulu
Alagün lkokulu
Alagün Ortaokulu
Alagün Ortaokulu
Altayl lkokulu
A
Be yamaç lkokulu
A
Be yamaç lkokulu
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
ngilizce
Türkçe
Görsel Sanatlar
Rehberlik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Görsel Sanatlar
Özel E itim
f Ö retmenli i
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
0
0
0
0
23
0
0
0
7
0
0
0
14
0
0
0
0
7
0
0
0
6
0
0
86
55
60
0
6
0
0
0
0
36
2
1
3
13
1
2
2
2
1
4
2
8
1
2
2
3
4
1
2
2
4
1
2
2
4
3
3
2
1
4
2
3
2
2
1
0
1
10
0
1
0
1
0
2
1
7
0
1
1
2
2
0
1
1
3
0
1
1
3
2
2
1
0
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
180
30
0
150
86
34
10
0
0
9
10
18
12
0
6
8
8
0
6
5
9
2
2
7
4
2
1
4
6
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
4
7
1
1
6
3
1
0
2
4
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
742727
742728
742730
742747
742797
742797
742811
742829
742829
742831
742875
742968
742968
743094
743094
743304
743304
743318
743318
743318
743318
743329
743344
743344
743344
743565
743619
743619
743619
743864
743864
743876
743953
744051
744051
744311
744316
744348
744367
744429
744429
744429
744469
744469
744574
744574
744574
744610
744610
744638
744638
744711
744782
744899
A
Be yamaç lkokulu
A
Karabahçe lkokulu
Atmaca lkokulu
Alt lkokulu
Balk r lkokulu
Balk r lkokulu
Bellita lkokulu
Bilgili lkokulu
Bilgili lkokulu
Büyük Yak tl lkokulu
Binekli lkokulu
Büyük Türbe lkokulu
Büyük Türbe lkokulu
Eyyüp Cenap Gülp nar Ortaokulu
Eyyüp Cenap Gülp nar Ortaokulu
Gedik lkokulu
Gedik lkokulu
Gülabibey lkokulu
Gülabibey lkokulu
Gülabibey lkokulu
Gülabibey lkokulu
Güldoru u lkokulu
Gürakar lkokulu
Gürakar lkokulu
Gürakar lkokulu
Karab k lkokulu
Karadibek lkokulu
Karadibek lkokulu
Karadibek lkokulu
Yenido an lkokulu
Yenido an lkokulu
Yukar Kesmekaya lkokulu
Damlal lkokulu
ncedere lkokulu
ncedere lkokulu
Rev anl lkokulu
B kl lkokulu
Çamurlu lkokulu
Dikili lkokulu
Germen lkokulu
Germen lkokulu
Germen lkokulu
ehit Piyade Er Mahmut Elçi lkokulu
ehit Piyade Er Mahmut Elçi lkokulu
Uzunziyaret lkokulu
Uzunziyaret lkokulu
Uzunziyaret lkokulu
Üçkuyu Karacada Ortaokulu
Üçkuyu Karacada Ortaokulu
Ülkülü lkokulu
Ülkülü lkokulu
75. Y l Ortaokulu
A
Ekece lkokulu
Çimdeli Ortaokulu
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
S f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Bili im Teknolojileri
Müzik
f Ö retmenli i
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
0
0
0
0
0
0
7
6
0
0
0
0
7
6
12
0
6
0
78
0
0
0
0
9
0
0
0
8
0
7
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
14
0
12
0
0
16
8
8
0
12
60
0
10
4
3
2
4
2
4
1
1
4
2
3
4
1
1
1
4
1
6
4
3
46
2
2
1
6
2
2
1
4
1
4
2
3
1
8
2
2
2
2
2
8
1
8
1
2
10
1
1
1
8
1
3
3
1
2
2
1
1
1
2
0
0
3
1
2
2
0
0
0
2
0
5
2
1
38
1
1
0
5
1
1
0
2
0
2
1
1
0
5
1
1
1
0
1
2
0
4
0
1
7
0
0
0
4
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1
6
1
4
1
1
3
1
1
1
4
1
1
2
1
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
VEREK
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
BOZOVA
BOZOVA
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
744899
744899
745051
745130
745148
746557
749192
749192
749192
749192
749192
749192
749192
749192
751109
751109
751109
751365
752092
752092
752092
752092
752092
752291
752291
754028
754028
754028
754028
754579
754579
754920
754920
754920
754953
754963
754985
754985
754985
754985
754985
754985
754985
754985
754985
754988
754988
754988
754988
754988
754988
754997
754999
754999
Çimdeli Ortaokulu
Çimdeli Ortaokulu
Kovanc lkokulu
Sö ütlü lkokulu
Sucuhan ehit smail Al lkokulu
Tekdal ilkokulu
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Yusuf Sami Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Mesleki E itim Merkezi
Akçakale MKB Ortaokulu
Akçakale MKB Ortaokulu
Akçakale MKB Ortaokulu
Akçakale MKB Ortaokulu
Akçakale MKB Ortaokulu
Yukar Demircik Ortaokulu
Yukar Demircik Ortaokulu
TOBB Fen Lisesi
TOBB Fen Lisesi
TOBB Fen Lisesi
TOBB Fen Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
Cengiz Topel lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Çaml dere Ortaokulu
Ball ca Harranova lkokulu
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Süleymaniye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Gölp nar Ortaokulu
Görenler Ortaokulu
Görenler Ortaokulu
Türkçe
Sosyal Bilgiler
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Biyoloji
ngilizce
Türk Dili ve Edebiyat
Özel E itim
Arapça
Co rafya
Rehberlik
.H.L. Meslek Dersleri
Sa k Bilgisi
Matematik
Rehberlik
Türkçe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Rehberlik
Türkçe
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
Almanca
Biyoloji
ngilizce
Fizik
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
lkö retim Matematik Ö r.
Kimya/Kimya Teknolojisi
Biyoloji
Görsel Sanatlar
Arapça
Rehberlik
.H.L. Meslek Dersleri
Matematik
Fizik
.H.L. Meslek Dersleri
ngilizce
Rehberlik
Biyoloji
Arapça
Matematik
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
56
30
0
0
0
0
70
118
155
0
136
54
0
301
18
160
0
26
120
60
105
0
165
7
8
32
84
64
62
36
55
0
81
0
0
0
56
34
60
12
87
0
298
131
34
292
80
0
45
58
140
6
6
8
3
2
3
4
4
2
3
6
7
4
6
2
3
14
1
8
2
1
5
3
5
3
8
1
1
2
4
3
3
2
3
3
4
43
1
2
3
2
3
1
4
3
14
6
2
14
4
3
2
3
7
1
1
1
2
1
1
3
3
1
2
5
6
3
2
1
2
12
0
7
1
0
4
2
4
2
7
0
0
1
2
2
2
1
1
2
3
42
0
1
2
1
2
0
2
2
11
5
1
10
2
2
1
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
EYYÜB YE 754999 Görenler Ortaokulu
EYYÜB YE 755006 Büyük Çayl Ö retmen Yasemin Elibol lkokulu
EYYÜB YE 755006 Büyük Çayl Ö retmen Yasemin Elibol lkokulu
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
HAL YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
HAL YE
755049
755049
755049
755049
755049
755049
755049
755049
755049
755049
755057
755057
755057
755058
755058
755115
755115
755115
755116
755134
755134
755148
755148
755148
755148
755148
755179
755182
755182
755182
755203
755205
755229
755245
755250
755250
755252
755252
755252
755252
755271
755271
755278
755315
755315
755315
755315
755336
755336
755346
755374
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Karaköprü Anadolu mam Hatip Lisesi
Çaml dere lkokulu
Çaml dere lkokulu
Çaml dere lkokulu
Gözeller lkokulu
Gözeller lkokulu
Ertu rulgazi lkokulu
Ertu rulgazi lkokulu
Ertu rulgazi lkokulu
K rkma ara lkokulu
Külünçe Ortaokulu
Külünçe Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Kaynakl Köylere Hizmet Götürme Birli i lkokulu
Osman Ertörer Ortaokulu
Osman Ertörer Ortaokulu
Osman Ertörer Ortaokulu
Keskin lkokulu
Sayburç Ortaokulu
Kurtulu lkokulu
Özlü Ortaokulu
Mamuca lkokulu
Mamuca lkokulu
smetpa a lkokulu
smetpa a lkokulu
smetpa a lkokulu
smetpa a lkokulu
Ovabeyli lkokulu
Ovabeyli lkokulu
erif Özden Ba ar Ortaokulu
Mevlana lkokulu
Mevlana lkokulu
Mevlana lkokulu
Mevlana lkokulu
enocak Ortaokulu
enocak Ortaokulu
Yusufkuyu lkokulu
Tekerli lkokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Biyoloji
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Matematik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Beden E itimi
Türkçe
ngilizce
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Rehberlik
ngilizce
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Okul Öncesi Ö rt
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
32
6
0
169
0
167
105
58
58
254
126
16
178
0
0
18
9
0
0
0
118
6
6
8
60
59
0
60
60
6
0
125
125
0
2
1
2
8
3
8
5
3
3
12
6
1
8
11
3
1
1
6
7
64
6
1
1
1
3
3
2
3
3
1
2
6
6
1
1
0
1
7
2
7
4
2
2
8
3
0
7
8
2
0
0
3
1
56
2
0
0
0
2
2
1
2
2
0
1
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
8
7
0
42
0
12
0
6
0
144
12
46
0
0
12
10
0
0
1
2
1
1
7
2
24
1
3
1
4
7
1
2
27
3
1
1
2
2
0
1
0
0
5
1
22
0
1
0
3
6
0
0
22
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
3
1
1
1
3
6
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
2
5
2
1
1
1
1
HAL YE 755379
HAL YE 755379
EYYÜB YE 755389
HAL YE 755408
HAL YE 755408
EYYÜB YE 755415
EYYÜB YE 755415
EYYÜB YE 755415
EYYÜB YE 755415
EYYÜB YE 755437
EYYÜB YE 755437
EYYÜB YE 755437
EYYÜB YE 755437
HAL YE 755452
HAL YE 755452
HAL YE 755497
KARAKÖPRÜ 755515
EYYÜB YE 755537
EYYÜB YE 755537
EYYÜB YE 755537
EYYÜB YE 755627
EYYÜB YE 755627
EYYÜB YE 755627
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
KARAKÖPRÜ 756323
HARRAN 757290
HARRAN 757290
RAN EH R 757340
AKÇAKALE 757392
AKÇAKALE 757392
HARRAN 757455
HARRAN 757455
HARRAN 757492
HARRAN 757492
RAN EH R 757499
RAN EH R 757499
RAN EH R 757499
RAN EH R 757499
RAN EH R 757499
Uluhan Ortaokulu
Uluhan Ortaokulu
Ozanlar lkokulu
Üçkuyu ekerli lkokulu
Üçkuyu ekerli lkokulu
Sa k lkokulu
Sa k lkokulu
Sa k lkokulu
Sa k lkokulu
Selman lkokulu
Selman lkokulu
Selman lkokulu
Selman lkokulu
Yar kcurun lkokulu
Yar kcurun lkokulu
Yunus Emre MKB lkokulu
Güllüba lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Ahmet Hamdi Akseki lkokulu
Ahmet Hamdi Akseki lkokulu
Ahmet Hamdi Akseki lkokulu
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
anl urfa Güzel Sanatlar Lisesi
Balkat Ortaokulu
Balkat Ortaokulu
Amine Hatun Anaokulu
Mermer lkokulu
Mermer lkokulu
Akku Ortaokulu
Akku Ortaokulu
Çalt Ortaokulu
Çalt Ortaokulu
Yeni ehir Ortaokulu
Yeni ehir Ortaokulu
Yeni ehir Ortaokulu
Yeni ehir Ortaokulu
Yeni ehir Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Müzik(Bireysel Ses E itimi)
Müzik(Türk ve Bat Müzi i Çalg Topluluklar )
Müzik(Ud)
Müzik(Kontrbas)
Müzik(Kanun)
Müzik(Piyano)
Müzik(Flüt)
Görsel Sanatlar
Co rafya
Fizik
Müzik(Müziksel itme,Okuma ve Yazma)
Müzik(Viyola)
Müzik(Keman)
Kimya/Kimya Teknolojisi
Müzik(Türk ve Bat Müzi i Koro E itimi)
Müzik(Ba lama)
Müzik(Viyolonsel)
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Sosyal Bilgiler
lkö retim Matematik Ö r.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
8
0
0
0
6
20
6
0
0
0
0
6
0
6
0
92
6
64
0
0
64
0
0
14
8
8
8
8
84
10
165
8
8
28
8
40
8
12
8
8
8
8
0
0
6
8
8
8
8
120
167
87
195
140
1
2
3
4
1
1
1
2
4
4
1
1
12
1
4
4
1
3
4
37
3
38
4
1
1
1
1
1
4
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
8
4
1
1
1
1
1
6
8
4
9
7
0
1
2
2
0
0
0
0
3
3
0
0
8
0
3
3
0
1
2
32
1
30
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
0
5
7
3
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
5
2
8
3
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
RAN EH R
KARAKÖPRÜ
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
HARRAN
HARRAN
HARRAN
REC K
REC K
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
SURUÇ
VEREK
SURUÇ
AKÇAKALE
757499
757540
757580
757580
757580
757580
757583
757754
757754
757866
757866
758340
758340
758340
758428
758504
758504
758716
758716
758716
758716
758875
758875
758875
758875
758875
758875
758876
758876
759198
759198
759343
759343
759343
759343
759343
759343
759343
759343
759343
759616
759616
759616
759616
759616
759616
759616
887772
887841
888029
888032
966498
970726
970797
Yeni ehir Ortaokulu
Güveren lkokulu
Gözenek Ortaokulu
Gözenek Ortaokulu
Gözenek Ortaokulu
Gözenek Ortaokulu
Aydü tü Ortaokulu
Buldum Ortaokulu
Buldum Ortaokulu
Ali R za Karaata Anadolu Lisesi
Ali R za Karaata Anadolu Lisesi
Sakça lkokulu
Sakça lkokulu
Sakça lkokulu
Karaköprü itme Engelliler Ortaokulu
Ovabeyli Ortaokulu
Ovabeyli Ortaokulu
Hilvan Ba lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hilvan Ba lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hilvan Ba lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hilvan Ba lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akkeçi Ortaokulu
Akkeçi Ortaokulu
Akkeçi Ortaokulu
Akkeçi Ortaokulu
Akkeçi Ortaokulu
Akkeçi Ortaokulu
Gülaçan Ortaokulu
Gülaçan Ortaokulu
air Nabi lkokulu
air Nabi lkokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Ba k Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Bettik Ortaokulu
Yusufbey lkokulu
Obal lkokulu
Sepetli lkokulu
Aybast lkokulu
Siverek Rehberlik Ve Ara rma Merkezi
Suruç Yunus Emre Anadolu Lisesi
Akçakale Anadolu Lisesi
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Türkçe
Müzik
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Kimya/Kimya Teknolojisi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Beden E itimi
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sa k Bilgisi
Fizik
Biyoloji
Kimya/Kimya Teknolojisi
Rehberlik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
Bili im Teknolojileri
Beden E itimi
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Müzik
Türkçe
Bili im Teknolojileri
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
Sosyal Bilgiler
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Beden E itimi
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Özel E itim
Türk Dili ve Edebiyat
ngilizce
31
0
6
8
35
6
8
8
8
36
36
9
0
0
8
8
8
12
8
12
8
0
32
8
16
8
8
8
14
9
0
16
8
8
8
40
8
44
8
32
16
22
11
14
24
20
8
0
0
0
0
0
110
54
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
10
5
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
9
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
HARRAN
HARRAN
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
972532
972532
972532
972532
972745
972745
973028
973028
973153
973153
973839
973839
973839
973839
973839
973839
974299
976779
206287
206287
215751
215751
215751
216325
216325
216325
216325
216325
251107
251107
705623
706594
706594
706606
707279
707373
707373
707373
707532
707532
707670
708581
708581
708581
708581
709436
709436
709436
709857
709857
709977
709977
710258
710258
Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kült. ve Ahl.Bil.
Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik
Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ngilizce
Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geli imi ve E itimi
Harran MKB Anadolu Lisesi
Harran MKB Anadolu Lisesi
Viran ehir K z Anadolu Lisesi
Viran ehir K z Anadolu Lisesi
Pekmezli Çok Programl Anadolu Lisesi
Pekmezli Çok Programl Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
bni Sina Anaokulu
Ta nlar Mehmetçik lkokulu
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Felsefe
Biyoloji
Rehberlik
Rehberlik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Biyoloji
Fizik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Matematik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Karacada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik
Karacada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi
Siverek Anadolu Lisesi
Biyoloji
Siverek Anadolu Lisesi
Fizik
Siverek Anadolu Lisesi
Matematik
Hac Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji
Hac Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik
Hac Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
Hac Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik
Hac Nihat Sözmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ngilizce
Mesleki E itim Merkezi
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Mesleki E itim Merkezi
Rehberlik
Zümrüt lkokulu
f Ö retmenli i
A
Sarp n Ortaokulu
Beden E itimi
A
Sarp n Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
An t Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Zenginova lkokulu
f Ö retmenli i
Yukar deren lkokulu
ngilizce
Yukar deren lkokulu
f Ö retmenli i
Yukar deren lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Yukar Ar can lkokulu
ngilizce
Yukar Ar can lkokulu
f Ö retmenli i
Yazl ca Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
ehit Er Mehmet Cücük Ortaokulu
Müzik
ehit Er Mehmet Cücük Ortaokulu
Bili im Teknolojileri
ehit Er Mehmet Cücük Ortaokulu
Türkçe
ehit Er Mehmet Cücük Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Yollarba Ortaokulu
Türkçe
Yollarba Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Yollarba Ortaokulu
Görsel Sanatlar
kizce lkokulu
f Ö retmenli i
kizce lkokulu
ngilizce
Gezdik Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Gezdik Ortaokulu
Beden E itimi
Kemberli Ortaokulu
Müzik
Kemberli Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
22
80
44
200
130
119
0
38
31
0
0
59
83
59
59
198
0
0
0
63
56
35
120
36
0
161
84
60
18
0
0
8
14
10
0
8
0
0
6
0
10
6
8
34
6
34
18
6
0
6
12
8
8
8
1
4
2
5
6
6
2
2
2
1
3
3
4
3
3
9
6
4
2
2
3
2
6
2
2
5
4
3
1
1
2
1
1
1
4
1
7
2
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
0
3
1
4
5
5
1
1
1
0
2
2
3
2
2
8
5
1
1
1
2
1
5
1
1
4
3
2
0
0
1
0
0
0
2
0
3
1
0
3
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
HALFET
SURUÇ
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
710258
711431
712020
712020
712056
712056
712056
712056
712092
712208
712933
713309
713309
714805
715113
715190
715336
715416
717021
717234
717234
717541
718632
718632
718632
720363
720363
720759
725813
725836
725927
725952
725952
726129
726129
726147
726208
726208
737674
737788
738044
738738
738738
738751
740711
740711
740711
740748
740748
741044
741202
741388
741417
741417
Kemberli Ortaokulu
K zlar Saray lkokulu
Usluca lkokulu
Usluca lkokulu
Tevfik Fikret Kurtcan lkokulu
Tevfik Fikret Kurtcan lkokulu
Tevfik Fikret Kurtcan lkokulu
Tevfik Fikret Kurtcan lkokulu
Sor uç lkokulu
K nal tepe lkokulu
Gündo an lkokulu
Donand lkokulu
Donand lkokulu
Mutlu lkokulu
Sa lamlar lkokulu
Sayoba lkokulu
Matla lkokulu
Canl ca lkokulu
Dinlence lkokulu
E rice Ortaokulu
E rice Ortaokulu
Hürriyet lkokulu
Nam k Kemal Ortaokulu
Nam k Kemal Ortaokulu
Nam k Kemal Ortaokulu
Suruç MKB lkokulu
Suruç MKB lkokulu
F st közü Ortaokulu
Yukar Göklü 100.Y l lkokulu
Yolgeçer lkokulu
Hasari- slim Öztürk lkokulu
Kurugöl Ortaokulu
Kurugöl Ortaokulu
Günece lkokulu
Günece lkokulu
Günece Ortaokulu
Dergili Ortaokulu
Dergili Ortaokulu
Mimar Sinan lkokulu
S rata lar Mustafa ahin lkokulu
Yukar Kar ncal lkokulu
ncedere Ortaokulu
ncedere Ortaokulu
Pekmezli Ortaokulu
11 Temmuz lkokulu
11 Temmuz lkokulu
11 Temmuz lkokulu
11 Temmuz Ortaokulu
11 Temmuz Ortaokulu
A
Yeniça lkokulu
Balta lkokulu
Birecik Baraj Ortaokulu
Bö ürtlen lkokulu
Bö ürtlen lkokulu
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Özel E itim
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Sosyal Bilgiler
Rehberlik
f Ö retmenli i
Rehberlik
Beden E itimi
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Rehberlik
Teknoloji ve Tasar m
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
8
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
8
0
30
81
0
0
0
8
0
0
0
7
6
7
0
8
7
7
0
0
0
8
0
8
8
0
32
0
48
0
0
18
0
7
1
2
7
1
2
16
2
4
2
2
2
4
1
2
2
2
2
3
3
1
1
28
2
4
3
26
2
1
11
2
1
1
1
1
4
1
1
1
2
3
4
1
2
1
1
19
2
2
2
3
2
1
4
1
0
1
5
0
1
13
1
3
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
3
0
0
24
1
3
2
20
1
0
9
1
0
0
0
0
3
0
0
0
1
2
3
0
1
0
0
17
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
BOZOVA
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
741571
741585
741721
741721
741863
741875
741927
741927
741928
741928
741933
741975
741999
741999
741999
742005
742049
742049
742136
742239
742239
742239
742262
742325
742325
742325
742325
742325
742433
742665
742686
742686
742686
742686
742686
742704
742724
742734
742734
742773
742773
742794
742794
742794
742796
742796
742796
742800
742803
742822
742822
742838
742853
742936
Diktepe lkokulu
Dumlup nar lkokulu
Fatma-Mustafa Suphi Bozkan lkokulu
Fatma-Mustafa Suphi Bozkan lkokulu
Halil brahim Demir lkokulu
Halil brahim Demir Ortaokulu
Keskince lkokulu
Keskince lkokulu
Karacaören Ortaokulu
Karacaören Ortaokulu
Konak lkokulu
K çören lkokulu
Sadettin-Miyese Bilgin lkokulu
Sadettin-Miyese Bilgin lkokulu
Sadettin-Miyese Bilgin lkokulu
S rc k lkokulu
ekerköy Ortaokulu
ekerköy Ortaokulu
Zivanl lkokulu
A
Durmu lkokulu
A
Durmu lkokulu
A
Durmu lkokulu
Bo al lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Cengiz Topel lkokulu
Damlac k lkokulu
Yukar Polat lkokulu
Muratl lkokulu
Muratl lkokulu
Muratl lkokulu
Muratl lkokulu
Muratl lkokulu
ehit brahim Demir Ortaokulu
Anac k lkokulu
Az kl lkokulu
Az kl lkokulu
Be de lkokulu
Be de lkokulu
Balkat lkokulu
Balkat lkokulu
Balkat lkokulu
Bögürtlen lkokulu
Bögürtlen lkokulu
Bögürtlen lkokulu
Ball ca lkokulu
Ba ak lkokulu
Büyük Tepe lkokulu
Büyük Tepe lkokulu
Büyükgöl lkokulu
Cinhisar lkokulu
Çavu lu lkokulu
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Görsel Sanatlar
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Özel E itim
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Özel E itim
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
0
0
32
0
7
8
0
0
8
8
0
7
21
0
0
9
6
8
0
0
0
9
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
8
0
11
0
10
0
0
8
0
0
0
12
0
0
6
0
0
0
0
3
17
2
18
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
12
1
1
1
2
2
6
1
3
4
6
4
44
3
3
2
3
2
10
1
1
1
2
1
5
1
6
2
1
6
2
8
1
2
2
1
4
2
2
4
2
15
1
16
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
10
0
0
0
1
1
3
0
2
2
4
2
31
1
1
1
2
1
7
0
0
0
1
0
2
0
2
1
0
3
1
6
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
12
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
3
1
3
1
1
1
1
3
1
1
3
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
742936
742956
743041
743057
743062
743064
743077
743153
743154
743154
743154
743154
743207
743207
743207
743231
743231
743275
743275
743286
743286
743386
743386
743491
743551
743708
743821
743821
743822
743854
743870
743923
743964
743964
744251
744256
744256
744263
744275
744275
744275
744275
744275
744275
744275
744289
744418
744418
744418
744423
744499
744499
744499
744524
Çavu lu lkokulu
Büyük Ta ca Ortaokulu
Çiftçiba lkokulu
Darda an lkokulu
De irmenoluk lkokulu
Demirci lkokulu
Direkli lkokulu
Ceylangözü lkokulu
Ekinci Ortaokulu
Ekinci Ortaokulu
Ekinci Ortaokulu
Ekinci Ortaokulu
Demirli lkokulu
Demirli lkokulu
Demirli lkokulu
Demirli Ortaokulu
Demirli Ortaokulu
Eskihan Ortaokulu
Eskihan Ortaokulu
Gazi lkokulu
Gazi lkokulu
K çl Ortaokulu
K çl Ortaokulu
Hatundere lkokulu
Özta lkokulu
Karasu lkokulu
Konurtepe Ortaokulu
Konurtepe Ortaokulu
Kartal lkokulu
Yenice Ortaokulu
Yolgider lkokulu
Ceylanharabesi lkokulu
Dereli lkokulu
Dereli lkokulu
Küptepe Ortaokulu
Mehmetçik lkokulu
Mehmetçik lkokulu
Mezra lkokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Nohut Karakeçi lkokulu
Eyüpnebi lkokulu
Eyüpnebi lkokulu
Eyüpnebi lkokulu
Sumakl lkokulu
irinkuyu lkokulu
irinkuyu lkokulu
irinkuyu lkokulu
Ta kara Ortaokulu
Özel E itim
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
ngilizce
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sosyal Bilgiler
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Beden E itimi
0
8
0
0
0
0
0
0
14
7
8
33
0
0
6
14
7
8
8
0
0
8
8
0
0
0
10
6
0
8
0
0
6
0
8
0
0
0
144
198
72
108
138
0
0
0
0
0
16
0
0
0
62
8
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
7
2
1
1
1
1
1
2
6
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
3
1
4
1
32
3
1
7
9
3
5
7
1
3
2
10
1
1
2
3
38
3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
2
0
2
0
30
2
0
6
8
2
4
6
0
2
1
9
0
0
1
2
15
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
RAN EH R
RAN EH R
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
REC K
REC K
HALFET
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
BOZOVA
BOZOVA
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
744529
744529
744661
744684
744684
744721
744762
744790
744827
744841
745058
745083
745083
745083
745083
745094
745219
746561
746561
746561
748635
748635
748759
748759
748759
748847
748847
748847
751095
751095
751669
751933
751933
751933
751933
751933
751933
752177
752177
754025
754025
754025
754571
754571
754571
754571
754571
754571
754571
754578
754578
754578
754578
754578
Turna lkokulu
Turna lkokulu
Üstünta Ortaokulu
Vali Mehmet Erdo an Cebeci lkokulu
Vali Mehmet Erdo an Cebeci lkokulu
A veren lkokulu
Ar ca lkokulu
A
Kam lkokulu
Y not lkokulu
Yo urtçu lkokulu
Malören lkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu
Ar n lkokulu
Tantana lkokulu
Tantana lkokulu
Tantana lkokulu
Gezdik lkokulu
Gezdik lkokulu
nar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
nar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
nar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
A
Ar can Ortaokulu
A
Ar can Ortaokulu
A
Ar can Ortaokulu
Birecik Anadolu Lisesi
Birecik Anadolu Lisesi
Yukar göklü Çok Programl Anadolu Lisesi
Hilvan K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Hilvan K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Hilvan K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Hilvan K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Hilvan K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Hilvan K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Yaylak mam Hatip Ortaokulu
Yaylak mam Hatip Ortaokulu
anl urfa Fen Lisesi
anl urfa Fen Lisesi
anl urfa Fen Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
anl urfa Sosyal Bilimler Lisesi
Akabe Toki Anadolu Lisesi
Akabe Toki Anadolu Lisesi
Akabe Toki Anadolu Lisesi
Akabe Toki Anadolu Lisesi
Akabe Toki Anadolu Lisesi
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
S f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Türkçe
Rehberlik
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Sa k/Acil Sa k Hizmetleri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sa k/Hem irelik
Bili im Teknolojileri
Teknoloji ve Tasar m
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türk Dili ve Edebiyat
Almanca
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Teknoloji ve Tasar m
Biyoloji
.H.L. Meslek Dersleri
Rehberlik
Matematik
Teknoloji ve Tasar m
Arapça
Almanca
Tarih
Beden E itimi
Rehberlik
Tarih
ngilizce
Arapça
Almanca
Matematik
Biyoloji
Matematik
Fizik
Arapça
Rehberlik
Biyoloji
6
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
80
52
120
0
0
0
0
6
0
0
6
104
12
84
6
6
8
123
22
0
67
8
32
220
0
80
10
30
32
24
32
0
39
154
28
20
96
27
232
79
40
0
88
1
4
1
18
2
2
2
3
2
2
2
4
3
6
2
2
2
4
1
1
4
1
3
1
3
1
1
1
6
1
2
3
1
2
10
2
4
1
1
2
1
2
1
2
7
1
1
4
1
11
3
2
3
4
0
3
0
17
1
1
1
2
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
5
0
1
2
0
1
5
1
3
0
0
0
0
1
0
1
4
0
0
3
0
10
2
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EYYÜB YE 754582 Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 754582 Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 754582 Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 754582 Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 754933 Ambartepe lkokulu
EYYÜB YE 754940 Bak lar Ortaokulu
EYYÜB YE 754940 Bak lar Ortaokulu
HAL YE 754958 Ernebi Ortaokulu
EYYÜB YE 754976 Eyyübiye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
EYYÜB YE 754976 Eyyübiye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
EYYÜB YE 754976 Eyyübiye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
EYYÜB YE 754976 Eyyübiye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
EYYÜB YE 754976 Eyyübiye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
EYYÜB YE 754976 Eyyübiye K z Anadolu mam Hatip Lisesi
HAL YE 754984 Orhangazi K z Anadolu mam Hatip Lisesi
HAL YE 754984 Orhangazi K z Anadolu mam Hatip Lisesi
EYYÜB YE 754998 ehit Nusret mam Hatip Ortaokulu
EYYÜB YE 754998 ehit Nusret mam Hatip Ortaokulu
EYYÜB YE 754998 ehit Nusret mam Hatip Ortaokulu
EYYÜB YE 754998 ehit Nusret mam Hatip Ortaokulu
HAL YE 755004 Bettik lkokulu
HAL YE 755004 Bettik lkokulu
HAL YE 755004 Bettik lkokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755016 Halilurrahman Ortaokulu
EYYÜB YE 755018 Bak lar lkokulu
HAL YE 755034 Culfac k lkokulu
EYYÜB YE 755059 Fatih Sultan Mehmet lkokulu
EYYÜB YE 755059 Fatih Sultan Mehmet lkokulu
EYYÜB YE 755059 Fatih Sultan Mehmet lkokulu
HAL YE 755068 Göktepe lkokulu
HAL YE 755068 Göktepe lkokulu
HAL YE 755068 Göktepe lkokulu
EYYÜB YE 755085 Günbatt lkokulu
EYYÜB YE 755104 K rkma ara Ortaokulu
HAL YE 755121 Kaynakl Köylere Hizmet Götürme Birli i Ortaokulu
HAL YE 755121 Kaynakl Köylere Hizmet Götürme Birli i Ortaokulu
EYYÜB YE 755178 Keçik ran lkokulu
EYYÜB YE 755178 Keçik ran lkokulu
EYYÜB YE 755178 Keçik ran lkokulu
EYYÜB YE 755178 Keçik ran lkokulu
EYYÜB YE 755187 Mutlukaya lkokulu
HAL YE 755194 Koç Ortaokulu
EYYÜB YE 755209 Ö retmen hsan Özdemir lkokulu
EYYÜB YE 755209 Ö retmen hsan Özdemir lkokulu
EYYÜB YE 755225 Kubac k lkokulu
HAL YE 755258 Mehmetçik lkokulu
EYYÜB YE 755359 Yavuz Selim Ortaokulu
Matematik
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Arapça
Fizik
.H.L. Meslek Dersleri
Türk Dili ve Edebiyat
Beden E itimi
Rehberlik
Arapça
.H.L. Meslek Dersleri
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Arapça
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
lkö retim Matematik Ö r.
Sosyal Bilgiler
Rehberlik
Türkçe
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Bili im Teknolojileri
Beden E itimi
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
lkö retim Matematik Ö r.
174
103
0
84
0
8
8
8
64
33
274
121
6
0
53
88
52
0
78
26
0
6
0
112
98
110
56
145
84
0
154
0
0
43
0
0
0
0
6
0
0
6
8
0
0
8
0
0
44
0
51
0
0
166
8
5
2
4
4
1
1
1
3
2
13
6
1
2
2
4
3
2
4
1
2
1
5
5
5
5
3
7
4
2
7
5
2
2
25
3
4
2
1
3
1
1
1
2
1
1
6
4
2
28
2
6
2
8
7
4
1
2
3
0
0
0
2
0
8
5
0
1
0
3
2
1
3
0
1
0
3
3
4
4
2
6
3
1
5
3
1
1
24
2
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
4
2
1
27
1
3
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
EYYÜB YE 755359 Yavuz Selim Ortaokulu
EYYÜB YE 755359 Yavuz Selim Ortaokulu
EYYÜB YE 755359 Yavuz Selim Ortaokulu
HAL YE 755365 Mehmet Saçl lkokulu
HAL YE 755365 Mehmet Saçl lkokulu
HAL YE 755365 Mehmet Saçl lkokulu
EYYÜB YE 755425 Yamaçalt lkokulu
EYYÜB YE 755425 Yamaçalt lkokulu
EYYÜB YE 755429 Y nl Ortaokulu
EYYÜB YE 755429 Y nl Ortaokulu
EYYÜB YE 755450 Re it Kemal Karaçizmeli Anaokulu
EYYÜB YE 755472 Yenice Merkez lkokulu
EYYÜB YE 755472 Yenice Merkez lkokulu
EYYÜB YE 755472 Yenice Merkez lkokulu
KARAKÖPRÜ 755492 Doyumlu lkokulu
KARAKÖPRÜ 755504 Ba ören (Akziyaret) lkokulu
KARAKÖPRÜ 755516 Karaköprü MKB lkokulu
EYYÜB YE 755576 Hayat Anaokulu
KARAKÖPRÜ 755585 Karaköprü lkokulu
KARAKÖPRÜ 755593 K zlar lkokulu
KARAKÖPRÜ 755594 Lülece lkokulu
KARAKÖPRÜ 755603 Mete Has lkokulu
EYYÜB YE 755628 Alt nba ak Ortaokulu
EYYÜB YE 755628 Alt nba ak Ortaokulu
EYYÜB YE 755628 Alt nba ak Ortaokulu
EYYÜB YE 755628 Alt nba ak Ortaokulu
EYYÜB YE 755633 11 Nisan Kurtulu lkokulu
EYYÜB YE 756013 Mahmut- kbal Büyükk rcal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756013 Mahmut- kbal Büyükk rcal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756013 Mahmut- kbal Büyükk rcal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756013 Mahmut- kbal Büyükk rcal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756015 Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
KARAKÖPRÜ 756025 Karaköprü Çok Programl Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756040 Eyyübiye Rehberlik ve Ara rma Merkezi
EYYÜB YE 756040 Eyyübiye Rehberlik ve Ara rma Merkezi
HARRAN 757289 Büyük Türbe Ortaokulu
RAN EH R 757360 Talihli Ortaokulu
HAL YE 757390 bni Sina lkokulu
HAL YE 757390 bni Sina lkokulu
HAL YE 757390 bni Sina lkokulu
HAL YE 757390 bni Sina lkokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Müzik
Görsel Sanatlar
Bili im Teknolojileri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Kimya/Kimya Teknolojisi
ngilizce
ngilizce
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Fizik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Biyoloji
Matematik
Çocuk Geli imi ve E itimi
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Kimya/Kimya Teknolojisi
ngilizce
Türk Dili ve Edebiyat
Rehberlik
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
Özel E itim
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Rehberlik
148
130
0
0
40
0
0
0
8
32
0
76
0
0
0
0
39
0
53
9
0
75
6
6
6
12
0
100
0
75
75
212
0
255
72
90
123
220
281
220
135
59
132
282
0
136
0
0
8
6
66
0
0
0
7
6
4
3
2
3
8
2
1
2
6
3
42
4
2
2
2
8
3
1
2
3
1
1
1
1
8
5
3
4
4
10
3
12
3
4
6
10
7
10
6
3
6
13
4
4
15
13
1
1
3
6
41
3
5
4
2
1
0
1
7
1
0
1
5
0
36
2
1
1
1
6
2
0
1
2
0
0
0
0
6
4
2
3
2
8
2
11
2
3
4
9
6
8
4
2
5
12
2
4
14
12
0
0
2
4
39
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
6
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
SURUÇ
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
HAL YE
HAL YE
HAL YE
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
LVAN
HALFET
RAN EH R
757441
757608
757608
757608
757679
757679
757679
757681
757862
757862
757862
757862
757862
757862
757862
757862
757865
757865
757865
757865
757865
758197
758197
758197
758343
758450
758453
758453
758453
758455
758455
758892
758892
759047
759047
759047
759192
759192
759192
759389
759389
759389
759389
759389
759399
759399
759399
759399
759399
759486
879435
885756
887783
966194
Yenido an Ortaokulu
Be yamaç Ortaokulu
Be yamaç Ortaokulu
Be yamaç Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Ta kuyu Ortaokulu
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Viran ehir Sosyal Bilimler Lisesi
Mehmet Güne Sosyal Bilimler Lisesi
Mehmet Güne Sosyal Bilimler Lisesi
Mehmet Güne Sosyal Bilimler Lisesi
Mehmet Güne Sosyal Bilimler Lisesi
Mehmet Güne Sosyal Bilimler Lisesi
Halime Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Halime Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Halime Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Viran ehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazl kuyu Ortaokulu
Kaymakl Ortaokulu
Kaymakl Ortaokulu
Kaymakl Ortaokulu
Eski Harran Ortaokulu
Eski Harran Ortaokulu
Narl ova lkokulu
Narl ova lkokulu
Akbulut Ortaokulu
Akbulut Ortaokulu
Akbulut Ortaokulu
Hattat Behçet Arabi mam Hatip Ortaokulu
Hattat Behçet Arabi mam Hatip Ortaokulu
Hattat Behçet Arabi mam Hatip Ortaokulu
Osman Esat Efendi mam Hatip Ortaokulu
Osman Esat Efendi mam Hatip Ortaokulu
Osman Esat Efendi mam Hatip Ortaokulu
Osman Esat Efendi mam Hatip Ortaokulu
Osman Esat Efendi mam Hatip Ortaokulu
Yumrutepe Ortaokulu
Yumrutepe Ortaokulu
Yumrutepe Ortaokulu
Yumrutepe Ortaokulu
Yumrutepe Ortaokulu
Yolveren lkokulu
Küllükp nar lkokulu
Hilvan Anaokulu
Alt nova lkokulu
Viran ehir Anaokulu
Bili im Teknolojileri
Müzik
Görsel Sanatlar
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Beden E itimi
ngilizce
Biyoloji
Fizik
Felsefe
retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
Tarih
Beden E itimi
Almanca
Biyoloji
Almanca
Arapça
ngilizce
Matematik
.H.L. Meslek Dersleri
Sa k Bilgisi
Arapça
Fizik
Beden E itimi
Teknoloji ve Tasar m
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Bili im Teknolojileri
Arapça
Arapça
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
ngilizce
Görsel Sanatlar
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Müzik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
6
6
6
34
98
110
88
8
140
26
26
12
34
22
30
40
35
6
36
124
90
160
9
52
12
8
6
6
6
8
8
6
0
14
8
8
8
6
8
32
58
108
102
60
6
39
24
44
6
0
0
0
0
0
1
1
1
2
5
5
4
1
6
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
6
4
7
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
3
5
5
3
1
2
1
2
1
2
3
10
3
8
0
0
0
1
3
4
2
0
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4
3
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
4
2
0
0
0
1
0
1
1
8
2
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
HARRAN
LVAN
LVAN
HARRAN
SURUÇ
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
REC K
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
967663
967663
967663
967663
967663
972050
973514
973514
974482
974951
976736
206395
206395
206395
206395
206395
206395
206395
206395
206395
206395
279494
705795
705795
705810
705810
705900
705900
705904
705904
705904
705904
706057
706523
707610
707610
709793
709827
709833
709833
709950
709950
709950
710294
710658
710658
712016
712016
712036
712086
712224
713217
715202
715202
Ceylanp nar Anadolu Lisesi
Ceylanp nar Anadolu Lisesi
Ceylanp nar Anadolu Lisesi
Ceylanp nar Anadolu Lisesi
Ceylanp nar Anadolu Lisesi
Fizik
Matematik
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
ngilizce
Harran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik
Hilvan Anadolu mam Hatip Lisesi
.H.L. Meslek Dersleri
Hilvan Anadolu mam Hatip Lisesi
lkö retim Matematik Ö r.
Bükdere Anaokulu
Okul Öncesi Ö rt
Suruç GAP Anadolu Lisesi
Rehberlik
ekertepe lkokulu
f Ö retmenli i
Halk E itim Merkezi
Bili im Teknolojileri
Halk E itim Merkezi
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Halk E itim Merkezi
ngilizce
Halk E itim Merkezi
Giyim Üretim Teknolojisi
Halk E itim Merkezi
El San.Tek./El Sanatlar
Halk E itim Merkezi
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
Halk E itim Merkezi
da Teknolojisi
Halk E itim Merkezi
f Ö retmenli i
Halk E itim Merkezi
Okul Öncesi Ö rt
Halk E itim Merkezi
El San.Tek./Nak
Ay e-Faruk P narba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik
Akdiken Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Akdiken Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Akkese lkokulu
ngilizce
Akkese lkokulu
f Ö retmenli i
A
Beyde lkokulu
f Ö retmenli i
A
Beyde lkokulu
ngilizce
An t lkokulu
f Ö retmenli i
An t lkokulu
ngilizce
An t lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
An t lkokulu
Rehberlik
A
Dilimli lkokulu
f Ö retmenli i
Bedrana lkokulu
f Ö retmenli i
Yediyol lkokulu
ngilizce
Yediyol lkokulu
f Ö retmenli i
Keçili lkokulu
f Ö retmenli i
Karde ler lkokulu
f Ö retmenli i
Ekindöver Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Ekindöver Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Germen Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Germen Ortaokulu
Müzik
Germen Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
K zbe i Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sakalar Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sakalar Ortaokulu
Türkçe
Üçdam lkokulu
ngilizce
Üçdam lkokulu
f Ö retmenli i
Tiftil lkokulu
f Ö retmenli i
ehit Er Muzaffer Gültekin lkokulu
f Ö retmenli i
K rl k lkokulu
f Ö retmenli i
Cumhuriyet lkokulu
f Ö retmenli i
Büyük A ac Ortaokulu
Müzik
Büyük A ac Ortaokulu
Görsel Sanatlar
34
116
0
95
78
0
190
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
8
6
0
0
6
0
16
0
0
0
0
6
0
0
0
8
8
8
8
8
8
14
31
7
0
0
0
0
0
6
6
2
5
2
4
4
2
9
1
4
2
3
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
4
4
1
9
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
7
7
13
1
1
1
4
1
3
3
1
5
0
3
1
2
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
2
1
0
6
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
3
8
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
715381
715381
715381
715381
717197
717726
717853
718040
718130
718130
718153
718153
718480
718480
718480
718551
720418
725841
725841
725841
725933
738387
738793
738793
738793
738793
738793
738793
738793
738811
738811
738811
741072
741072
741168
741281
741331
741331
741409
741835
741865
741904
741930
741930
741955
742016
742025
742045
742045
742099
742099
742138
742255
742255
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
E rice lkokulu
Bitek lkokulu
Karahöyük lkokulu
Küçük Kendirciler lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Salmanl lkokulu
Salmanl lkokulu
Salmanl lkokulu
Nam k Kemal lkokulu
Suruç MKB Ortaokulu
Ye ilözen lkokulu
Ye ilözen lkokulu
Ye ilözen lkokulu
Kantarma lkokulu
Ya
lkokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Ye iltepe Ortaokulu
Yukar Beyde Ortaokulu
Yukar Beyde Ortaokulu
Yukar Beyde Ortaokulu
Ayran Atatürk lkokulu
Ayran Atatürk lkokulu
Atgüden lkokulu
Bentbahçesi lkokulu
Bilekli Ortaokulu
Bilekli Ortaokulu
Bozdere lkokulu
Gün
lkokulu
ncirli lkokulu
Haydarahmet lkokulu
Karg lkokulu
Karg lkokulu
Kepirce lkokulu
Sumakl lkokulu
anl av ar Hac Avc Ortaokulu
ekerköy lkokulu
ekerköy lkokulu
Yuvac k lkokulu
Yuvac k lkokulu
hlar lkokulu
Avc lkokulu
Avc lkokulu
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Türkçe
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Müzik
lkö retim Matematik Ö r.
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Görsel Sanatlar
Müzik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
0
0
7
0
0
0
0
16
0
0
0
7
7
33
6
0
39
14
7
6
7
14
0
0
0
8
8
0
0
0
0
0
9
0
0
33
0
0
10
0
0
0
7
3
40
4
3
4
2
4
2
18
2
6
2
4
1
1
3
2
3
1
8
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
8
2
1
1
1
3
2
3
2
5
1
3
2
2
2
4
1
6
2
4
1
1
31
3
2
3
1
3
1
16
1
5
1
2
0
1
1
1
2
0
6
2
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
2
1
2
1
3
0
2
1
1
1
1
0
4
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
REC K
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
742445
742445
742600
742600
742600
742623
742676
742676
742716
742723
742765
742765
742765
742765
742867
742867
742867
742867
742867
742927
743048
743053
743073
743109
743109
743109
743140
743140
743178
743178
743279
743365
743365
743389
743441
743458
743498
743554
743571
743571
743571
743578
743578
743586
743586
743586
743599
743766
743766
743775
743775
743809
743809
743828
Evrenpa a lkokulu
Evrenpa a lkokulu
Karata lkokulu
Karata lkokulu
Karata lkokulu
Tekinler lkokulu
Ye iltepe lkokulu
Ye iltepe lkokulu
Alan lkokulu
Alt nl lkokulu
Bay rözü lkokulu
Bay rözü lkokulu
Bay rözü lkokulu
Bay rözü lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Çat lkokulu
Çubuklu lkokulu
Da ba Güvercin lkokulu
Dilekli lkokulu
Duydum lkokulu
Duydum lkokulu
Duydum lkokulu
E riçay Ercan Ko an Ortaokulu
E riçay Ercan Ko an Ortaokulu
Çiçek lkokulu
Çiçek lkokulu
Duran lkokulu
Kayaca lkokulu
Kayaca lkokulu
Güvercin lkokulu
Hallac lkokulu
Hanharaba lkokulu
Küplüce lkokulu
Kalfalar lkokulu
Kap kaya Ortaokulu
Kap kaya Ortaokulu
Kap kaya Ortaokulu
Sugeld lkokulu
Sugeld lkokulu
Karacada lkokulu
Karacada lkokulu
Karacada lkokulu
Bilekli lkokulu
Yakac k lkokulu
Yakac k lkokulu
Karpuzcu lkokulu
Karpuzcu lkokulu
Konurtepe lkokulu
Konurtepe lkokulu
Yayg lkokulu
Özel E itim
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Özel E itim
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Özel E itim
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Özel E itim
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Müzik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
0
0
0
14
0
0
6
0
0
0
0
10
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
34
8
6
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7
7
14
0
0
0
6
0
7
6
0
0
14
6
0
0
2
8
8
1
3
3
1
4
2
2
2
1
2
7
25
2
4
3
7
2
3
2
3
4
1
2
2
1
1
5
4
1
4
2
2
3
4
4
1
1
1
2
4
10
1
1
1
1
4
8
1
1
6
3
1
7
6
0
2
2
0
2
1
1
1
0
1
5
24
1
3
1
4
1
2
1
1
3
0
0
1
0
0
1
3
0
1
1
1
2
3
3
0
0
0
1
2
8
0
0
0
0
1
4
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
1
1
4
2
HARRAN 743835 Yedikarde lkokulu
VEREK 743891 Koçyi it lkokulu
AKÇAKALE 743989 Erler lkokulu
AKÇAKALE 744012 Gözde mez lkokulu
AKÇAKALE 744040 bn-i Sina lkokulu
AKÇAKALE 744040 bn-i Sina lkokulu
AKÇAKALE 744040 bn-i Sina lkokulu
VEREK 744288 Nohut Karacada lkokulu
RAN EH R 744315 Belediye lkokulu
RAN EH R 744315 Belediye lkokulu
RAN EH R 744315 Belediye lkokulu
RAN EH R 744318 Binekli lkokulu
RAN EH R 744331 Büyük Bardakç lkokulu
VEREK 744336 Selimp nar lkokulu
VEREK 744336 Selimp nar lkokulu
VEREK 744353 Sislice Ortaokulu
RAN EH R 744357 Demirci lkokulu
RAN EH R 744357 Demirci lkokulu
RAN EH R 744388 Ekindöver lkokulu
RAN EH R 744388 Ekindöver lkokulu
RAN EH R 744388 Ekindöver lkokulu
RAN EH R 744402 Elgün lkokulu
RAN EH R 744402 Elgün lkokulu
RAN EH R 744402 Elgün lkokulu
VEREK 744411 Sofice lkokulu
RAN EH R 744414 Esk kale lkokulu
RAN EH R 744457 Görümlü lkokulu
RAN EH R 744464 Yuval ca Ortaokulu
VEREK 744511 Ta
l lkokulu
VEREK 744536 Turna Ortaokulu
VEREK 744539 Tutumlu lkokulu
VEREK 744556 Ahmed Arif Ortaokulu
VEREK 744556 Ahmed Arif Ortaokulu
VEREK 744556 Ahmed Arif Ortaokulu
VEREK 744556 Ahmed Arif Ortaokulu
LVAN 744753 Ak ncak lkokulu
VEREK 744767 Yücelen lkokulu
VEREK 744767 Yücelen lkokulu
VEREK 744767 Yücelen lkokulu
VEREK 744822 Yedita Ortaokulu
VEREK 744822 Yedita Ortaokulu
LVAN 745175 Ülkü lkokulu
LVAN 745175 Ülkü lkokulu
LVAN 745175 Ülkü lkokulu
HARRAN 745217 Ar kl lkokulu
HARRAN 745220 Aslankuyusu lkokulu
HARRAN 745222 A
Kesmekaya lkokulu
HARRAN 745222 A
Kesmekaya lkokulu
HARRAN 745222 A
Kesmekaya lkokulu
VEREK 746287 Karakoyun Ortaokulu
VEREK 746548 Karakoyun lkokulu
VEREK 746548 Karakoyun lkokulu
HALFET 749190 Halfeti Anadolu mam Hatip Lisesi
HALFET 749190 Halfeti Anadolu mam Hatip Lisesi
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Özel E itim
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sosyal Bilgiler
Türkçe
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
lkö retim Matematik Ö r.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Sosyal Bilgiler
ngilizce
Rehberlik
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
8
7
0
11
0
0
0
0
14
0
0
0
8
0
8
0
0
160
115
237
0
10
0
0
38
32
0
23
0
0
0
6
0
0
33
16
0
150
58
3
2
3
3
2
2
19
2
2
22
2
2
7
24
2
1
1
4
1
7
2
1
9
1
2
2
2
1
2
1
2
3
8
5
11
3
1
6
2
2
2
1
1
13
2
2
1
2
4
2
1
1
7
2
1
1
1
2
1
1
18
1
1
17
1
1
4
22
1
0
0
2
0
1
1
0
5
0
1
1
1
0
1
0
1
2
6
4
9
0
0
5
1
1
1
0
0
12
1
1
0
1
2
1
0
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
1
1
2
1
1
4
1
1
3
2
1
1
1
2
1
6
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
HALFET
HALFET
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
SURUÇ
BOZOVA
HARRAN
HARRAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
BOZOVA
BOZOVA
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
749190
749190
751094
751094
751094
751094
751111
751111
751111
751111
751660
751670
752094
752094
752475
752475
752794
752794
752794
752946
753047
754588
754588
754589
754589
754589
754590
754590
754592
754592
754592
754913
754913
754924
754930
754945
754945
754959
754962
754962
754962
754965
754965
754990
754994
754994
755013
755046
755046
755046
755046
755046
755108
755122
Halfeti Anadolu mam Hatip Lisesi
Halfeti Anadolu mam Hatip Lisesi
Yaylak MKB Anadolu Lisesi
Yaylak MKB Anadolu Lisesi
Yaylak MKB Anadolu Lisesi
Yaylak MKB Anadolu Lisesi
Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi
Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi
Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi
Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi
Selahaddin Eyyubi lkokulu
Atatürk Baraj Çok Programl Anadolu Lisesi
Bu daytepe Ortaokulu
Bu daytepe Ortaokulu
Dibek Ortaokulu
Dibek Ortaokulu
ehit Polis Ferhat Avc Ortaokulu
ehit Polis Ferhat Avc Ortaokulu
ehit Polis Ferhat Avc Ortaokulu
Büyükhan Ortaokulu
Tunal Ortaokulu
Emine Göncü Anadolu Lisesi
Emine Göncü Anadolu Lisesi
air Nabi Anadolu Lisesi
air Nabi Anadolu Lisesi
air Nabi Anadolu Lisesi
anl urfa Anadolu K z Lisesi
anl urfa Anadolu K z Lisesi
anl urfa Esentepe MKB Anadolu Lisesi
anl urfa Esentepe MKB Anadolu Lisesi
anl urfa Esentepe MKB Anadolu Lisesi
Ahmet Erseven Ortaokulu
Ahmet Erseven Ortaokulu
Bak ml Ortaokulu
A
Koymat lkokulu
Düzenli Ortaokulu
Düzenli Ortaokulu
Beyaz t Mehmet Mumcu lkokulu
Bak rta Yasin Demir lkokulu
Bak rta Yasin Demir lkokulu
Bak rta Yasin Demir lkokulu
Bak rta Yasin Demir Ortaokulu
Bak rta Yasin Demir Ortaokulu
Günbal Ortaokulu
Akabe mam Hatip Ortaokulu
Akabe mam Hatip Ortaokulu
Çekçek lkokulu
Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
K sas Ortaokulu
Küçükalanl Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türk Dili ve Edebiyat
Rehberlik
Matematik
Biyoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Bili im Teknolojileri
Bili im Teknolojileri
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Matematik
Biyoloji
Felsefe
ngilizce
Biyoloji
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Beden E itimi
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Arapça
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
Rehberlik
Türkçe
Teknoloji ve Tasar m
54
52
58
142
0
152
68
101
130
0
0
7
8
8
14
8
32
20
10
6
6
121
60
0
142
58
32
74
83
188
3
3
3
7
2
7
3
5
6
3
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
3
2
7
3
2
4
4
9
2
2
2
6
1
6
2
4
5
2
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
2
1
6
2
0
3
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
118
79
8
0
8
8
0
0
0
8
10
6
8
84
28
0
37
148
146
188
0
83
8
5
6
4
1
2
1
1
3
2
6
1
1
1
1
4
1
3
2
7
7
9
3
4
1
4
5
3
0
1
0
0
2
1
5
0
0
0
0
3
0
2
2
6
6
8
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KARAKÖPRÜ
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL YE
KARAKÖPRÜ
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
HAL YE
755122
755136
755138
755138
755138
755140
755140
755140
755140
755146
755153
755153
755153
755153
755167
755167
755167
755181
755189
755189
755191
755191
755191
755191
755191
755191
755191
755213
755235
755235
755235
755253
755264
755294
755296
755296
755296
755296
755333
755334
755334
755334
755334
755366
755366
755366
755366
755372
755385
755402
755439
755439
755473
755489
Küçükalanl Ortaokulu
Ernebi lkokulu
Küçükhan Ortaokulu
Küçükhan Ortaokulu
Küçükhan Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Güvenli lkokulu
Ma arac k Ortaokulu
Ma arac k Ortaokulu
Ma arac k Ortaokulu
Ma arac k Ortaokulu
Mehmet Hac bozano lu lkokulu
Mehmet Hac bozano lu lkokulu
Mehmet Hac bozano lu lkokulu
Kepirli lkokulu
Koçak Ortaokulu
Koçak Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu
Konuklu Ortaokulu
anl urfa Türk Telekom Ortaokulu
anl urfa Türk Telekom Ortaokulu
anl urfa Türk Telekom Ortaokulu
Küçük Halime lkokulu
enevler Ortaokulu
Kayac k lkokulu
Sarn ç lkokulu
Sarn ç lkokulu
Sarn ç lkokulu
Sarn ç lkokulu
Mihrapl lkokulu
Ulubatl Hasan Ortaokulu
Ulubatl Hasan Ortaokulu
Ulubatl Hasan Ortaokulu
Ulubatl Hasan Ortaokulu
Konuklu lkokulu
Konuklu lkokulu
Konuklu lkokulu
Konuklu lkokulu
Beden E itimi
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Türkçe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Müzik
Türkçe
Bili im Teknolojileri
Teknoloji ve Tasar m
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Rehberlik
Türkçe
lkö retim Matematik Ö r.
Sosyal Bilgiler
Beden E itimi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Türkçe
Türkçe
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Sosyal Bilgiler
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Türk Anneler Derne i Rasime Polat lkokulu ngilizce
Ta ca Yard mc lkokulu
f Ö retmenli i
enocak lkokulu
f Ö retmenli i
Osmangazi lkokulu
Rehberlik
Osmangazi lkokulu
ngilizce
Tuzluca lkokulu
ngilizce
Yar msu lkokulu
f Ö retmenli i
8
0
58
34
0
132
96
96
0
0
6
33
6
6
0
0
0
0
10
8
0
187
170
96
68
136
136
83
229
254
146
0
126
0
0
0
7
0
0
0
80
80
110
0
0
6
22
59
0
0
0
42
7
0
1
4
3
2
2
6
5
5
3
2
1
2
1
1
10
37
5
2
1
1
4
9
8
5
3
6
6
4
11
12
7
2
6
2
7
2
1
1
3
2
4
4
5
3
14
1
1
3
3
8
2
2
1
3
0
3
2
1
1
5
4
4
2
1
0
1
0
0
8
31
2
1
0
0
3
8
7
4
2
5
5
3
9
10
6
1
5
0
3
1
0
0
2
1
2
3
2
2
11
0
0
2
2
7
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
SURUÇ
SURUÇ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HARRAN
HARRAN
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
SURUÇ
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
755493
755500
755550
755571
755605
755638
755638
755638
756010
756010
756010
756014
756014
756014
756019
756019
756019
756022
756024
756024
756024
756024
756024
756024
756024
756024
756027
756027
756027
756027
757358
757358
757361
757361
757533
757533
757576
757579
757579
757579
757606
757606
757606
757688
757725
757755
758172
758172
758172
758172
758172
758195
758195
758195
Türkmen Akziyaret lkokulu
Büyük Alanl lkokulu
Ku luca lkokulu
Ya murlu Ortaokulu
Överler lkokulu
Akçiçek lkokulu
Akçiçek lkokulu
Akçiçek lkokulu
Ma uk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ma uk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ma uk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
MKB Çok Programl Anadolu Lisesi
Yard mc Çok Programl Anadolu Lisesi
Yard mc Çok Programl Anadolu Lisesi
Yard mc Çok Programl Anadolu Lisesi
Yard mc Çok Programl Anadolu Lisesi
Nar lkokulu
Nar lkokulu
Keserdede Ortaokulu
Keserdede Ortaokulu
Kayaca Ortaokulu
Kayaca Ortaokulu
Fatmac k Ortaokulu
Umutlu Ortaokulu
Umutlu Ortaokulu
Umutlu Ortaokulu
ehit Kemal Karakayal Ortaokulu
ehit Kemal Karakayal Ortaokulu
ehit Kemal Karakayal Ortaokulu
Bahçelievler mam Hatip Ortaokulu
Çengelli Ortaokulu
Sehrince Ortaokulu
ehit Ö retmen Cuma bi Ortaokulu
ehit Ö retmen Cuma bi Ortaokulu
ehit Ö retmen Cuma bi Ortaokulu
ehit Ö retmen Cuma bi Ortaokulu
ehit Ö retmen Cuma bi Ortaokulu
Yaylak Anadolu mam Hatip Lisesi
Yaylak Anadolu mam Hatip Lisesi
Yaylak Anadolu mam Hatip Lisesi
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Sa k/Anestezi ve Reanimasyon
Sa k/Hem irelik
Rehberlik
Rehberlik
Biyoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Kimya/Kimya Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
ngilizce
Rehberlik
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
ngilizce
Muhasebe ve Finansman
Rehberlik
Biyoloji
Kimya/Kimya Teknolojisi
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Fizik
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Müzik
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Müzik
Arapça
Beden E itimi
Beden E itimi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
Beden E itimi
Arapça
0
0
0
32
0
8
0
0
70
396
0
0
101
72
30
168
104
0
240
120
75
143
62
0
144
70
0
100
34
98
0
0
8
8
8
14
32
7
7
6
8
7
7
10
8
8
176
132
242
88
0
14
7
35
2
1
1
2
2
1
1
8
2
9
2
4
5
3
2
5
5
2
11
6
2
7
2
4
7
3
2
5
2
4
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
6
11
4
4
1
1
2
1
0
0
1
1
0
0
4
0
8
1
2
4
2
1
3
4
1
8
4
1
6
1
2
3
2
1
4
1
3
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
9
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
BOZOVA 758195 Yaylak Anadolu mam Hatip Lisesi
CEYLANPINAR 758393 Ceylanp nar K z Anadolu mam Hatip Lisesi
CEYLANPINAR 758393 Ceylanp nar K z Anadolu mam Hatip Lisesi
CEYLANPINAR 758393 Ceylanp nar K z Anadolu mam Hatip Lisesi
CEYLANPINAR 758393 Ceylanp nar K z Anadolu mam Hatip Lisesi
SURUÇ 758443 Suruç 11 Nisan Anadolu mam Hatip Lisesi
HARRAN 758454 mam Bak r Ortaokulu
HARRAN 758454 mam Bak r Ortaokulu
EYYÜB YE 758503 Umuroba Ortaokulu
EYYÜB YE 758503 Umuroba Ortaokulu
VEREK 758560 Ördekli Ortaokulu
VEREK 758560 Ördekli Ortaokulu
VEREK 758580 Mehmet Akif Ersoy mam Hatip Ortaokulu
VEREK 758580 Mehmet Akif Ersoy mam Hatip Ortaokulu
VEREK 758580 Mehmet Akif Ersoy mam Hatip Ortaokulu
VEREK 758580 Mehmet Akif Ersoy mam Hatip Ortaokulu
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
CEYLANPINAR 758733 Ceylanp nar Fen Lisesi
AKÇAKALE 758891 Narl ova Ortaokulu
AKÇAKALE 758891 Narl ova Ortaokulu
AKÇAKALE 758891 Narl ova Ortaokulu
KARAKÖPRÜ 758985 Karaköprü Özel E itim Mesleki E itim Merkezi (Okulu)
KARAKÖPRÜ 758985 Karaköprü Özel E itim Mesleki E itim Merkezi (Okulu)
HARRAN 759207 Harran Koyunluca Çok Programl Anadolu Lisesi
HARRAN 759207 Harran Koyunluca Çok Programl Anadolu Lisesi
HARRAN 759207 Harran Koyunluca Çok Programl Anadolu Lisesi
HARRAN 759207 Harran Koyunluca Çok Programl Anadolu Lisesi
RAN EH R 759222 Viran ehir Özel E itim Uygulama Merkezi II. Kademe
HAL YE 759460 Alt ntepe lkokulu
HALFET 887848 Ar aç lkokulu
HALFET 887848 Ar aç lkokulu
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
RAN EH R 907455 Viran ehir Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
REC K 970652 Ali Karaata Anadolu Lisesi
REC K 970652 Ali Karaata Anadolu Lisesi
REC K 970652 Ali Karaata Anadolu Lisesi
REC K 970652 Ali Karaata Anadolu Lisesi
RAN EH R 970866 Rahime Hatun Anaokulu
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
ngilizce
Biyoloji
.H.L. Meslek Dersleri
Biyoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Arapça
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Kimya/Kimya Teknolojisi
Biyoloji
Fizik
Tarih
ngilizce
Beden E itimi
Co rafya
Almanca
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türk Dili ve Edebiyat
Bili im Teknolojileri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Rehberlik
Beden E itimi
.H.L. Meslek Dersleri
Matematik
Fizik
Arapça
Özel E itim
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Sa k Bilgisi
Fizik
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
Rehberlik
ngilizce
Mobilya ve ç Mekan Tasar
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Almanca
Biyoloji
Okul Öncesi Ö rt
56
30
72
39
70
8
8
8
8
8
8
8
90
30
90
90
12
16
12
8
28
8
8
8
24
8
24
6
8
17
0
8
8
24
8
8
0
0
0
0
15
50
182
0
124
96
150
66
50
84
11
34
35
0
2
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
2
1
1
2
5
3
6
3
7
3
2
4
1
2
2
6
1
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
0
0
1
4
1
5
2
6
2
1
3
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AKÇAKALE 971976 Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
REC K
VEREK
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
REC K
SURUÇ
SURUÇ
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
972115
972411
972411
972411
972411
972411
972531
972531
972531
972993
972993
972993
972993
972993
973026
974249
975140
205855
205855
205855
205855
205855
206383
206383
206383
206383
206383
206383
206383
281357
300625
300625
326006
326006
326006
326006
705594
705594
705610
705610
705610
705732
705732
705732
705754
705754
705814
705814
705831
705831
705875
705875
706140
Yasl ca Çok Programl Anadolu Lisesi
Ayran Çok Programl Anadolu Lisesi
Ayran Çok Programl Anadolu Lisesi
Ayran Çok Programl Anadolu Lisesi
Ayran Çok Programl Anadolu Lisesi
Ayran Çok Programl Anadolu Lisesi
Zübeyde Han m Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Zübeyde Han m Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Zübeyde Han m Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Viran
Viran
Viran
Viran
Viran
ehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
ehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
ehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
ehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
ehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
Yusuf zzettin ve Sadettin Bilgin K z Anadolu Lisesi
K rkbir Evler Anaokulu
Akçaköy lkokulu
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Suruç Anadolu mam Hatip Lisesi
Mehmet Adil Çulcuo lu Anadolu Lisesi
Suruç Anadolu Lisesi
Suruç Anadolu Lisesi
Süleyman Demirel Çok Programl Anadolu Lisesi
Süleyman Demirel Çok Programl Anadolu Lisesi
Süleyman Demirel Çok Programl Anadolu Lisesi
Süleyman Demirel Çok Programl Anadolu Lisesi
Yuval ca lkokulu
Yuval ca lkokulu
Akbilek lkokulu
Akbilek lkokulu
Akbilek lkokulu
Akçakale Güneren-3 Ortaokulu
Akçakale Güneren-3 Ortaokulu
Akçakale Güneren-3 Ortaokulu
Akdiken lkokulu
Akdiken lkokulu
Akkeçi lkokulu
Akkeçi lkokulu
Aksahrinc lkokulu
Aksahrinc lkokulu
Arida lkokulu
Arida lkokulu
A
Sulutepe lkokulu
Fizik
.H.L. Meslek Dersleri
Almanca
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Sa k Bilgisi
Rehberlik
ngilizce
Yiyecek çecek Hizmetleri
Biyoloji
Matematik
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Kimya/Kimya Teknolojisi
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
f Ö retmenli i
ngilizce
Giyim Üretim Teknolojisi
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Biyoloji
Arapça
Beden E itimi
Matematik
Türk Dili ve Edebiyat
Kimya/Kimya Teknolojisi
.H.L. Meslek Dersleri
Almanca
Biyoloji
Felsefe
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Türk Dili ve Edebiyat
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Görsel Sanatlar
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
12
8
70
8
32
0
6
0
75
32
57
120
96
0
60
23
0
0
0
0
0
0
0
76
129
30
164
159
46
263
32
33
29
0
76
74
148
6
0
10
0
0
8
32
8
0
7
7
0
6
0
6
0
0
1
1
3
1
2
2
1
2
4
1
3
6
5
2
3
1
7
3
1
1
1
3
1
3
6
2
7
8
2
12
2
2
2
2
4
3
7
1
4
1
7
2
1
2
1
6
1
1
4
1
4
1
4
5
0
0
2
0
1
1
0
1
3
0
2
5
4
1
2
0
6
1
0
0
0
1
0
2
2
1
6
7
1
7
1
1
1
1
3
2
6
0
2
0
3
1
0
1
0
2
0
0
2
0
2
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
2
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
706140
706146
706146
706146
706146
706171
706564
706564
706572
706572
706572
706572
706596
706596
707737
708620
708620
708620
708620
708755
708755
708755
709800
710021
710021
710021
710021
710021
710021
710021
710021
711038
711153
711153
711153
711153
711436
711436
711486
711486
712033
712033
712088
712088
712184
712254
712254
712264
712287
712287
712935
714837
715008
715008
A
Sulutepe lkokulu
Ayranl Ortaokulu
Ayranl Ortaokulu
Ayranl Ortaokulu
Ayranl Ortaokulu
Ayy ld z lkokulu
Ayakl Ortaokulu
Ayakl Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Aslanbaba Ortaokulu
Aslanbaba Ortaokulu
Yal nta lkokulu
Süleyman ah lkokulu
Süleyman ah lkokulu
Süleyman ah lkokulu
Süleyman ah lkokulu
Sevimli lkokulu
Sevimli lkokulu
Sevimli lkokulu
Kayal k lkokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Göl Ortaokulu
Tunçbilek Ortaokulu
Yazgüne i Ortaokulu
Yazgüne i Ortaokulu
Yazgüne i Ortaokulu
Yazgüne i Ortaokulu
K zbe i lkokulu
K zbe i lkokulu
Ekinciler lkokulu
Ekinciler lkokulu
Toklu lkokulu
Toklu lkokulu
Süleymaniye lkokulu
Süleymaniye lkokulu
Kar nca lkokulu
Mustafa Kemal lkokulu
Mustafa Kemal lkokulu
Sertler lkokulu
Karata lkokulu
Karata lkokulu
Güleryüz lkokulu
Bellik lkokulu
Bostanc lar lkokulu
Bostanc lar lkokulu
ngilizce
Bili im Teknolojileri
lkö retim Matematik Ö r.
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Müzik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
Türkçe
Bili im Teknolojileri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
ngilizce
Türkçe
lkö retim Matematik Ö r.
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
9
8
33
7
6
0
6
6
104
160
0
201
6
14
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
180
160
0
150
218
202
120
14
7
20
6
7
7
0
7
0
0
13
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
1
1
2
1
1
3
1
1
5
7
3
9
1
1
7
22
2
1
3
2
1
8
3
2
9
8
3
7
10
10
6
1
1
1
1
1
1
4
1
4
8
1
1
4
2
2
26
3
4
1
3
4
1
9
0
0
1
0
0
1
0
0
4
6
2
8
0
0
3
18
1
0
1
1
0
3
1
1
6
7
2
6
8
9
5
0
0
0
0
0
0
2
0
3
6
0
0
2
1
1
21
2
2
0
1
3
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
1
5
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
5
1
2
1
2
1
1
2
RAN EH R
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
715305
717452
717452
717452
718548
718548
719457
719457
720807
721538
721688
725767
725767
725767
725767
725925
725925
726095
737512
737512
740973
740973
741000
741224
741404
741404
741453
741453
741453
741453
741483
741493
741493
741592
741592
741623
741671
741817
741987
741987
742000
742000
742029
742029
742092
742092
742096
742096
742096
742096
742101
742113
742225
742225
Küçüktopça lkokulu
Adil Bucak Ortaokulu
Adil Bucak Ortaokulu
Adil Bucak Ortaokulu
Salmanl Ortaokulu
Salmanl Ortaokulu
Saylakkaya lkokulu
Saylakkaya lkokulu
Ta kuyu lkokulu
Yal nca lkokulu
Yegen lkokulu
Arg l Atatürk Ortaokulu
Arg l Atatürk Ortaokulu
Arg l Atatürk Ortaokulu
Arg l Atatürk Ortaokulu
Gürkuyu Ortaokulu
Gürkuyu Ortaokulu
Ortayol lkokulu
Dergili lkokulu
Dergili lkokulu
Alt nova Ortaokulu
Alt nova Ortaokulu
Aslanl lkokulu
Ayran Ortaokulu
Birecik TOK Ortaokulu
Birecik TOK Ortaokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Çiçekalan lkokulu
Çiftlik lkokulu
Çiftlik lkokulu
Deliler Ortaokulu
Deliler Ortaokulu
Düzlüce lkokulu
Dutluk Ortaoku lu
Hac lar Ortaokulu
Sadettin ve Cemal Karaata lkokulu
Sadettin ve Cemal Karaata lkokulu
Sadettin-Miyese Bilgin Ortaokulu
Sadettin-Miyese Bilgin Ortaokulu
Ürünlü lkokulu
Ürünlü lkokulu
Yunus Emre lkokulu
Yunus Emre lkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Zeytinbahçesi lkokulu
Ma uk lkokulu
Alpaslan lkokulu
Alpaslan lkokulu
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
Türkçe
Beden E itimi
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Bili im Teknolojileri
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
0
34
32
8
22
8
0
7
0
0
0
6
6
6
6
8
32
0
7
0
8
8
0
40
77
56
0
0
8
0
0
6
0
32
8
0
6
7
0
0
68
38
0
6
0
16
84
0
144
144
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
4
1
4
4
2
1
1
1
1
1
2
3
1
5
1
1
2
2
4
3
15
2
1
4
2
1
4
2
1
2
1
1
2
5
3
2
4
1
10
1
4
2
7
7
3
2
32
3
1
1
1
0
0
0
1
0
3
2
1
0
0
0
0
0
1
2
0
3
0
0
1
1
3
2
13
1
0
3
1
0
3
1
0
1
0
0
1
4
2
1
1
0
8
0
3
1
6
6
2
1
22
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
2
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
742225
742225
742253
742253
742253
742253
742253
742253
742254
742254
742405
742405
742610
742610
742680
742680
742721
742736
742744
742804
742817
742817
742817
742980
742980
742996
742996
742996
742996
742996
743085
743085
743152
743152
743302
743302
743307
743311
743353
743413
743413
743413
743450
743558
743558
743561
743625
743625
743688
743833
743840
743878
743912
743915
Alpaslan lkokulu
Alpaslan lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Ceylanp nar TOK lkokulu
Ceylanp nar TOK lkokulu
Karata Ortaokulu
Karata Ortaokulu
Yalç nkaya lkokulu
Yalç nkaya lkokulu
Alt nah r lkokulu
Az kl Ortaokulu
Baki lkokulu
Bögürtlen Ortaokulu
Büyük Kazanl Ortaokulu
Büyük Kazanl Ortaokulu
Büyük Kazanl Ortaokulu
BüyükY ld z lkokulu
BüyükY ld z lkokulu
Ç kr k Raif Mumcu lkokulu
Ç kr k Raif Mumcu lkokulu
Ç kr k Raif Mumcu lkokulu
Ç kr k Raif Mumcu lkokulu
Ç kr k Raif Mumcu lkokulu
Eyyüp Cenap Gülp nar lkokulu
Eyyüp Cenap Gülp nar lkokulu
Cepkenli Ortaokulu
Cepkenli Ortaokulu
Gögeç lkokulu
Gögeç lkokulu
Gögeç Ortaokulu
Gökçe lkokulu
mambak r lkokulu
Konac k Ortaokulu
Konac k Ortaokulu
Konac k Ortaokulu
ehit Kemal Karakayal lkokulu
Parapara Ortaokulu
Parapara Ortaokulu
Kam
lkokulu
Karadibek Ortaokulu
Karadibek Ortaokulu
Ulua aç lkokulu
Kayal lkokulu
Kayal k lkokulu
K ksu lkokulu
Kuytuca lkokulu
Küçük Çatl lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Özel E itim
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Rehberlik
ngilizce
Özel E itim
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
0
58
0
0
0
48
12
0
0
60
0
0
32
8
0
7
0
8
0
14
6
6
6
6
0
0
24
9
0
0
11
0
8
6
6
0
8
0
0
20
8
10
0
12
8
0
6
8
0
0
0
0
0
0
4
3
4
28
3
2
1
2
2
3
6
19
2
1
4
1
2
1
2
1
1
1
1
1
4
13
1
1
2
2
1
7
1
1
1
5
1
2
4
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
3
2
2
15
1
1
0
1
1
2
5
15
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
8
0
0
1
1
0
4
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
13
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
AKÇAKALE 743933 Çömlekçi lkokulu
AKÇAKALE 743981 Ekinyaz lkokulu
AKÇAKALE 743981 Ekinyaz lkokulu
AKÇAKALE 743981 Ekinyaz lkokulu
AKÇAKALE 743981 Ekinyaz lkokulu
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
HARRAN
RAN EH R
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
RAN EH R
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
HARRAN
HARRAN
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
744245
744245
744245
744291
744298
744313
744332
744332
744332
744442
744492
744649
744652
744652
744726
744726
744726
744726
745186
745186
745186
745216
745841
748848
748848
748848
748848
748848
748848
748848
749593
751096
751096
753048
753048
754586
754586
754593
754593
754593
754593
754593
754599
754599
754599
754599
754914
754914
754914
Küptepe lkokulu
Küptepe lkokulu
Küptepe lkokulu
Oluklu lkokulu
Örgülü Ortaokulu
Sabanc lkokulu
Büyük Çavu lkokulu
Büyük Çavu lkokulu
Büyük Çavu lkokulu
Giyimli lkokulu
ekerli Ortaokulu
Ülkülü Ortaokulu
Üstünta lkokulu
Üstünta lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Yavuz Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Aral lkokulu
Üçdam Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Kepez Ortaokulu
Selahattin Eyyübi Anaokulu
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
Selalmaz Ortaokulu
Selalmaz Ortaokulu
Gazi Anadolu Lisesi
Gazi Anadolu Lisesi
TES- Anadolu Lisesi
TES- Anadolu Lisesi
TES- Anadolu Lisesi
TES- Anadolu Lisesi
TES- Anadolu Lisesi
Osmangazi Anadolu Lisesi
Osmangazi Anadolu Lisesi
Osmangazi Anadolu Lisesi
Osmangazi Anadolu Lisesi
Ak emsettin lkokulu
Ak emsettin lkokulu
Ak emsettin lkokulu
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Müzik
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Özel E itim
Okul Öncesi Ö rt
Türkçe
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Türk Dili ve Edebiyat
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Biyoloji
Almanca
Rehberlik
Biyoloji
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Rehberlik
0
0
0
6
0
0
0
10
0
8
0
0
7
0
0
34
7
7
0
0
69
0
0
16
0
0
0
12
76
78
139
0
0
124
0
0
178
68
8
8
80
98
58
0
112
38
55
56
0
56
148
0
0
0
3
2
1
1
8
2
8
1
3
1
2
4
1
2
2
2
1
1
4
8
3
40
3
1
2
9
3
1
3
4
6
2
2
6
2
8
8
3
1
1
4
5
3
2
5
2
3
3
2
3
7
5
46
4
2
1
0
0
4
1
5
0
2
0
1
2
0
1
1
1
0
0
2
5
2
35
2
0
1
4
2
0
2
2
5
1
1
5
1
7
8
1
0
0
3
3
2
1
4
1
2
1
1
2
6
3
36
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
5
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
9
2
EYYÜB YE 754914 Ak emsettin lkokulu
EYYÜB YE 754916
EYYÜB YE 754916
EYYÜB YE 754916
EYYÜB YE 754916
EYYÜB YE 754939
EYYÜB YE 754951
EYYÜB YE 754957
EYYÜB YE 754957
EYYÜB YE 754957
EYYÜB YE 754957
EYYÜB YE 754957
EYYÜB YE 754957
EYYÜB YE 754971
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
754978
754978
754978
754978
754978
754978
754991
754991
754991
754991
754991
754991
754991
755002
755002
755002
755002
755011
755029
755029
755050
755050
755050
755050
755054
755054
755081
755081
755098
755098
755098
755101
755106
755125
755150
755152
755158
755158
755158
755158
ngilizce
Akçiçek Ortaokulu
Müzik
Akçiçek Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
Akçiçek Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Akçiçek Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Atl gör lkokulu
f Ö retmenli i
Büyük Çayl Ö retmen Yasemin Elibol Ortaokulu Teknoloji ve Tasar m
Dr.Cavit Özye in Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
Dr.Cavit Özye in Ortaokulu
Türkçe
Dr.Cavit Özye in Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Dr.Cavit Özye in Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Dr.Cavit Özye in Ortaokulu
ngilizce
Dr.Cavit Özye in Ortaokulu
Rehberlik
A
Koçlu lkokulu
f Ö retmenli i
Göbeklitepe Ortaokulu
Türkçe
Göbeklitepe Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
Göbeklitepe Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Göbeklitepe Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Göbeklitepe Ortaokulu
ngilizce
Göbeklitepe Ortaokulu
Rehberlik
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi Sa k Bilgisi
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi .H.L. Meslek Dersleri
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi Arapça
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi Rehberlik
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi Felsefe
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi Biyoloji
anl urfa Anadolu mam Hatip Lisesi ngilizce
Belediye lkokulu
Rehberlik
Belediye lkokulu
ngilizce
Belediye lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Belediye lkokulu
f Ö retmenli i
Denizcik ehmus Sa r lkokulu
f Ö retmenli i
E erk ran lkokulu
f Ö retmenli i
E erk ran lkokulu
ngilizce
GAP lkokulu
Rehberlik
GAP lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
GAP lkokulu
f Ö retmenli i
GAP lkokulu
ngilizce
anl urfa K z Anadolu mam Hatip Lisesi Rehberlik
anl urfa K z Anadolu mam Hatip Lisesi Arapça
Gürp nar lkokulu
f Ö retmenli i
Gürp nar lkokulu
ngilizce
Güçlü lkokulu
f Ö retmenli i
Güçlü lkokulu
ngilizce
Güçlü lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Halide Nusret Zorlutuna lkokulu
Rehberlik
Duruca lkokulu
f Ö retmenli i
Erba lkokulu
f Ö retmenli i
kizce lkokulu
f Ö retmenli i
Güzelköy lkokulu
f Ö retmenli i
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Rehberlik
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Özel E itim
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
f Ö retmenli i
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
ngilizce
80
7
34
14
7
0
8
111
205
170
148
164
0
0
264
240
192
240
168
0
15
392
95
0
38
55
93
0
54
0
0
0
0
6
0
0
0
114
0
64
0
6
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
4
1
2
1
1
3
1
5
10
8
7
8
4
2
12
11
9
12
8
4
1
19
4
3
2
3
5
3
2
6
36
2
4
1
5
6
65
5
4
3
5
1
8
1
2
4
3
3
3
2
3
2
30
2
3
0
1
0
0
1
0
4
9
6
6
5
2
1
7
4
8
7
4
1
0
18
1
2
2
2
4
1
1
4
30
1
3
0
2
4
61
3
2
0
4
0
6
0
1
3
2
2
1
1
1
1
24
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
5
6
1
5
4
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
6
1
1
1
3
2
5
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
6
1
EYYÜB YE 755158 Mehmet Akif Ersoy lkokulu
EYYÜB YE 755164 Mehmet Akif nan lkokulu
EYYÜB YE 755164 Mehmet Akif nan lkokulu
EYYÜB YE 755164 Mehmet Akif nan lkokulu
EYYÜB YE 755173 Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
EYYÜB YE 755173 Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
EYYÜB YE 755173 Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
EYYÜB YE 755173 Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu
EYYÜB YE 755198 Nazif-Sabber Bayraktar lkokulu
EYYÜB YE 755198 Nazif-Sabber Bayraktar lkokulu
EYYÜB YE 755198 Nazif-Sabber Bayraktar lkokulu
EYYÜB YE 755198 Nazif-Sabber Bayraktar lkokulu
EYYÜB YE 755198 Nazif-Sabber Bayraktar lkokulu
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
755214 S rr n Hac Bekta Veli Ortaokulu
755226 Süleymaniye Ortaokulu
755226 Süleymaniye Ortaokulu
755226 Süleymaniye Ortaokulu
755226 Süleymaniye Ortaokulu
755226 Süleymaniye Ortaokulu
755226 Süleymaniye Ortaokulu
755340 Osmanl Ortaokulu
755340 Osmanl Ortaokulu
755340 Osmanl Ortaokulu
755340 Osmanl Ortaokulu
755361 Koçak lkokulu
755369 U urlu lkokulu
755369 U urlu lkokulu
755369 U urlu lkokulu
755369 U urlu lkokulu
755404 Yamaçalt Ortaokulu
755404 Yamaçalt Ortaokulu
755406 Selman Ortaokulu
755411 Payaml lkokulu
755411 Payaml lkokulu
755412 Üçkonak Talip Bulutlar lkokulu
755412 Üçkonak Talip Bulutlar lkokulu
755417 Yakubiye lkokulu
755417 Yakubiye lkokulu
755436 Uluhan lkokulu
755436 Uluhan lkokulu
755436 Uluhan lkokulu
755436 Uluhan lkokulu
755438 Uzunköy lkokulu
755438 Uzunköy lkokulu
755440 Üçatl lkokulu
755442 Sultantepe lkokulu
755448 Merkez Akabe Ö retmen Lamia Özdemir Anaokulu
755466 Yakupkalfa lkokulu
755466 Yakupkalfa lkokulu
755466 Yakupkalfa lkokulu
755466 Yakupkalfa lkokulu
755466 Yakupkalfa lkokulu
755468 Tepedibi Ortaokulu
755494 Yenisu lkokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Türkçe
Rehberlik
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sosyal Bilgiler
Rehberlik
Görsel Sanatlar
ngilizce
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
Özel E itim
Beden E itimi
Rehberlik
Türkçe
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
12
0
56
0
154
154
258
0
42
12
0
0
0
106
150
0
50
175
200
275
0
1
6
3
48
7
7
12
4
2
1
3
4
24
5
7
4
2
8
9
13
2
0
1
2
43
6
6
11
2
1
0
2
3
18
3
6
2
1
7
7
10
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
96
0
0
0
6
0
8
32
8
6
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
48
12
0
8
0
2
2
5
5
3
17
1
4
1
2
1
1
4
2
4
2
17
2
8
1
2
2
4
3
4
8
27
6
2
1
3
1
3
1
1
4
3
2
15
0
3
0
1
0
0
3
1
3
1
12
1
7
0
1
1
2
2
3
7
26
5
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
6
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
HAL YE 755503 Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu
KARAKÖPRÜ 755522 Gölp nar lkokulu
KARAKÖPRÜ 755556 Kumrulu lkokulu
KARAKÖPRÜ 755611 Ç ral lkokulu
KARAKÖPRÜ 755611 Ç ral lkokulu
HAL YE 756011 Merkez K sas Çok Programl Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756016 Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756016 Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EYYÜB YE 756016 Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
HAL YE 756043 Halk E itim Merkezi Ve Ak am Sanat Okulu
HAL YE 756043 Halk E itim Merkezi Ve Ak am Sanat Okulu
HAL YE 756043 Halk E itim Merkezi Ve Ak am Sanat Okulu
HAL YE 756043 Halk E itim Merkezi Ve Ak am Sanat Okulu
HAL YE 756043 Halk E itim Merkezi Ve Ak am Sanat Okulu
HAL YE 756043 Halk E itim Merkezi Ve Ak am Sanat Okulu
HAL YE 756047 75.Y l Mesleki E itim Merkezi
SURUÇ 757582 Yal nca Ortaokulu
SURUÇ 757582 Yal nca Ortaokulu
HARRAN 757585 Özkent Ortaokulu
RAN EH R 757592 Dikmeler Ortaokulu
RAN EH R 757592 Dikmeler Ortaokulu
RAN EH R 757592 Dikmeler Ortaokulu
RAN EH R 757592 Dikmeler Ortaokulu
RAN EH R 757592 Dikmeler Ortaokulu
SURUÇ 757593 Binatl lkokulu
HALFET 757686 Özmü Ortaokulu
HALFET 757686 Özmü Ortaokulu
HALFET 757686 Özmü Ortaokulu
HALFET 757686 Özmü Ortaokulu
HALFET 757686 Özmü Ortaokulu
HALFET 757686 Özmü Ortaokulu
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
VEREK 758216 Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
HARRAN 758603 O ulcuk lkokulu
HARRAN 758954 Tantana Ortaokulu
HARRAN 758954 Tantana Ortaokulu
RAN EH R 759223 Viran ehir Özel E itim Uygulama Merkezi (Okulu)
CEYLANPINAR 759341 Dikili Ortaokulu
CEYLANPINAR 759341 Dikili Ortaokulu
CEYLANPINAR 759341 Dikili Ortaokulu
AKÇAKALE 759440 Güneren-2 Ortaokulu
AKÇAKALE 759440 Güneren-2 Ortaokulu
SURUÇ 887911 Kara lkokulu
RAN EH R 964561 Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sosyal Bilgiler
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Rehberlik
aat Tek./Yap Tasar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Giyim Üretim Teknolojisi
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
da Teknolojisi
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Biyoloji
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Türkçe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Co rafya
Fizik
Beden E itimi
Kimya/Kimya Teknolojisi
Biyoloji
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Almanca
Rehberlik
ngilizce
Tarih
Türk Dili ve Edebiyat
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Özel E itim
Beden E itimi
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bili im Teknolojileri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
137
6
0
0
6
0
0
190
90
0
0
0
0
0
0
278
8
8
8
98
134
138
0
131
0
8
44
32
8
16
38
8
8
8
8
16
24
12
8
0
28
8
20
0
8
8
0
8
14
8
6
10
0
0
6
1
2
4
1
2
4
5
4
4
2
1
2
2
1
7
1
1
1
5
6
7
2
6
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
3
2
5
0
1
3
0
1
2
4
3
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
3
5
6
1
5
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
964561
964561
964561
973253
973253
973840
973840
973840
973893
974066
974066
974066
974066
974066
974066
974066
974066
974066
974066
975003
976521
976776
206309
206309
206309
206309
206309
206309
308669
308669
308669
373295
373295
373295
373295
373295
373295
373295
373295
373295
373305
373305
373305
373305
373305
373305
373305
705845
705847
706082
706221
706221
706221
706349
Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sa
Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Siverek Karacada Anadolu Lisesi
Siverek Karacada Anadolu Lisesi
Siverek Karacada Anadolu Lisesi
Tomurcuk Anaokulu
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Viran ehir Fen Lisesi
Ac kuyu lkokulu
Pekmezli lkokulu
F st kl lkokulu
Siverek Anadolu mam Hatip Lisesi
Siverek Anadolu mam Hatip Lisesi
Siverek Anadolu mam Hatip Lisesi
Siverek Anadolu mam Hatip Lisesi
Siverek Anadolu mam Hatip Lisesi
Siverek Anadolu mam Hatip Lisesi
Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Akçakale Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Bozova Anadolu mam Hatip Lisesi
Alt nsu lkokulu
Alatlar lkokulu
A
Deren lkokulu
Bulgu lkokulu
Bulgu lkokulu
Bulgu lkokulu
Ayakl lkokulu
k Bilgisi
Hasta ve Ya Hizmetleri
Çocuk Geli imi ve E itimi
Fizik
Müzik
Fizik
Rehberlik
Matematik
Okul Öncesi Ö rt
Beden E itimi
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Türk Dili ve Edebiyat
Tarih
ngilizce
Biyoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Almanca
Fizik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Tarih
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
Rehberlik
ngilizce
Biyoloji
Çocuk Geli imi ve E itimi
Matematik
Biyoloji
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Sa k Bilgisi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
Rehberlik
Matematik
Beden E itimi
Biyoloji
.H.L. Meslek Dersleri
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyat
Fizik
Arapça
Tarih
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Rehberlik
6
77
190
10
6
37
0
102
0
24
34
68
58
20
50
47
42
24
34
0
0
0
92
336
80
0
102
72
142
54
24
10
22
15
72
239
116
0
152
42
50
213
22
84
32
58
38
0
0
0
0
0
12
0
1
2
5
1
1
2
2
5
5
1
2
3
3
1
2
2
2
1
2
3
8
2
4
16
4
3
5
3
4
3
1
1
1
1
4
11
5
3
7
2
2
10
1
4
2
3
2
4
3
3
9
1
1
1
0
1
4
0
0
1
1
4
4
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
1
6
1
3
13
1
2
4
2
3
2
0
0
0
0
3
9
2
2
6
1
1
8
0
2
1
2
1
2
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
706349
706349
707888
709593
709593
709593
709676
710152
710760
710760
710831
711493
711499
711499
711499
711499
712031
712031
712072
712074
712082
712192
712192
712204
712204
712247
712247
712928
712932
713137
713137
714877
714877
715147
715212
715546
715546
717448
719662
719662
719865
719865
719865
719996
725941
726187
737837
738390
740974
741108
741108
741257
741257
741572
Ayakl lkokulu
Ayakl lkokulu
Tuzluca lkokulu
Ye ilal ç Ortaokulu
Ye ilal ç Ortaokulu
Ye ilal ç Ortaokulu
Öncül lkokulu
Kad köy Ortaokulu
Sertler Ortaokulu
Sertler Ortaokulu
Süleymaniye Ortaokulu
Ya zlar lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Tuncbilek lkokulu
Tuncbilek lkokulu
Ta önü lkokulu
Ta yaka lkokulu
ehit Er Hasan Ekinci lkokulu
Kavurga lkokulu
Kavurga lkokulu
Kemberli lkokulu
Kemberli lkokulu
Kucak lkokulu
Kucak lkokulu
H rp nar lkokulu
Gürp nar lkokulu
Büyüktokaç lkokulu
Büyüktokaç lkokulu
Bellik Ortaokulu
Bellik Ortaokulu
Samanl lkokulu
Sekiler lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Hac lkokulu
Atatürk lkokulu
Atatürk lkokulu
A
Göklü lkokulu
A
Göklü lkokulu
A
Göklü lkokulu
A
Göklü Ortaokulu
Kurugöl lkokulu
Gözeli Ortaokulu
Yanaloba lkokulu
aryan lkokulu
Alt nl lkokulu
Atatürk Ortokulu
Atatürk Ortokulu
Baraj Ata lkokulu
Baraj Ata lkokulu
Deliler lkokulu
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Beden E itimi
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
0
14
0
6
6
6
0
10
8
8
8
0
32
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
0
0
12
0
0
14
34
0
8
0
0
0
70
120
14
0
11
8
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
19
2
1
4
3
3
3
4
1
1
9
1
4
2
3
8
1
1
1
2
2
2
18
2
16
1
8
2
1
2
6
1
4
4
2
3
5
1
8
1
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
14
1
0
2
1
1
1
2
0
0
5
0
3
1
2
5
0
0
0
1
1
1
14
1
15
0
6
1
0
1
4
0
1
2
1
2
4
0
7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
2
2
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
BOZOVA
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
741572
741604
741604
741609
741659
741659
741776
741776
741779
741779
741838
741883
741883
741941
742003
742009
742036
742036
742036
742036
742119
742121
742121
742241
742241
742251
742304
742304
742304
742389
742389
742567
742567
742588
742588
742588
742588
742670
742671
742672
742672
742748
742748
742748
742757
742757
742770
742770
742787
742787
742824
742888
742888
742888
Deliler lkokulu
Dumlup nar Ortaokulu
Dumlup nar Ortaokulu
Den zbac lkokulu
Emin Sayg n Ortaokulu
Emin Sayg n Ortaokulu
Gözenek lkokulu
Gözenek lkokulu
Fevzipa a lkokulu
Fevzipa a lkokulu
Güvenir lkokulu
Kabac k lkokulu
Kabac k lkokulu
Köma l lkokulu
Sakaltutan lkokulu
Sekili lkokulu
Yasl ca lkokulu
Yasl ca lkokulu
Yasl ca lkokulu
Yasl ca lkokulu
Ortatepe lkokulu
Örgülü lkokulu
Örgülü lkokulu
A
Durmu Ortaokulu
A
Durmu Ortaokulu
A
Ta dere lkokulu
Büyük Yenice lkokulu
Büyük Yenice lkokulu
Büyük Yenice lkokulu
Ceylanköyü Ortaokulu
Ceylanköyü Ortaokulu
Han lkokulu
Han lkokulu
I klar Ortaokulu
I klar Ortaokulu
I klar Ortaokulu
I klar Ortaokulu
Yüksektepe lkokulu
Zorova lkokulu
Yukar Ta yalak lkokulu
Yukar Ta yalak lkokulu
Bakmaç lkokulu
Bakmaç lkokulu
Bakmaç lkokulu
Bakmaç Ortaokulu
Bakmaç Ortaokulu
Bay rözü Ortaokulu
Bay rözü Ortaokulu
Be yamaç lkokulu
Be yamaç lkokulu
Berdelen lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
f Ö retmenli i
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
ngilizce
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Müzik
Türkçe
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
0
32
88
0
96
105
0
7
28
0
0
7
0
0
0
0
0
29
0
6
0
7
0
8
8
0
12
0
0
32
8
0
6
6
12
6
8
0
0
0
0
0
14
0
6
8
6
34
7
0
0
0
0
52
6
2
4
2
5
5
4
1
1
16
3
1
4
3
2
2
16
1
6
1
3
1
4
1
1
2
1
2
8
2
1
4
1
1
1
1
1
3
2
3
9
1
1
8
1
1
1
2
1
4
2
3
36
2
5
1
3
0
4
4
3
0
0
14
2
0
2
2
1
1
11
0
5
0
2
0
3
0
0
0
0
1
4
1
0
2
0
0
0
0
0
2
1
1
7
0
0
5
0
0
0
1
0
1
0
1
30
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
2
6
1
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
VEREK
VEREK
742888
742896
742896
742909
742909
742915
742915
742915
742971
742971
742971
743051
743055
743055
743106
743106
743106
743106
743115
743188
743239
743239
743239
743249
743249
743354
743354
743354
743356
743358
743358
743368
743368
743368
743477
743505
743505
743522
743555
743555
743560
743567
743567
743569
743570
743843
743882
743924
743940
743948
744023
744284
744284
744284
Cumhuriyet lkokulu
Buldum lkokulu
Buldum lkokulu
Bükdere lkokulu
Bükdere lkokulu
Ça da Ya am Hasan Orhan Yayg
lkokulu 2008
Ça da Ya am Hasan Orhan Yayg
lkokulu 2008
Ça da Ya am Hasan Orhan Yayg
lkokulu 2008
Çaylarba Ortaokulu
Çaylarba Ortaokulu
Çaylarba Ortaokulu
Çukurca lkokulu
Dalkaya lkokulu
Dalkaya lkokulu
Dumlup nar Ortaokulu
Dumlup nar Ortaokulu
Dumlup nar Ortaokulu
Dumlup nar Ortaokulu
Duydum Ortaokulu
Ergen lkokulu
Erkona Ortaokulu
Erkona Ortaokulu
Erkona Ortaokulu
Damlasu Ortaokulu
Damlasu Ortaokulu
Gürakar Ortaokulu
Gürakar Ortaokulu
Gürakar Ortaokulu
Kabata lkokulu
Karata lkokulu
Karata lkokulu
Kaymakl lkokulu
Kaymakl lkokulu
Kaymakl lkokulu
Küçük Y ld z lkokulu
leri lkokulu
leri lkokulu
nanl lkokulu
Parapara lkokulu
Parapara lkokulu
Sadak lkokulu
Kap kaya lkokulu
Kap kaya lkokulu
Sehrince lkokulu
Selalmaz lkokulu
Yenice lkokulu
Yukar Yar mca lkokulu
Küçüktepe lkokulu
Çukurca lkokulu
Dalca lkokulu
Haktan r lkokulu
Narl kaya lkokulu
Narl kaya lkokulu
Narl kaya lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Müzik
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Özel E itim
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
lkö retim Matematik Ö r.
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
0
0
0
0
10
0
12
0
6
6
8
0
14
0
33
90
182
130
0
0
8
28
32
8
36
8
8
32
0
0
8
6
0
0
0
14
0
0
0
7
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
4
2
4
6
1
8
1
2
1
1
1
2
1
8
2
4
9
6
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
5
1
1
6
2
3
1
7
2
5
1
3
8
1
5
5
4
3
3
3
3
8
8
1
2
3
1
3
4
0
5
0
1
0
0
0
1
0
6
1
2
8
4
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
3
0
0
4
1
1
0
6
1
3
0
1
5
0
3
2
2
1
2
0
1
7
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
2
2
1
3
2
1
4
1
1
VEREK 744304 Otlu lkokulu
VEREK 744325 Savucak lkokulu
RAN EH R 744337 Büyük Mutlu lkokulu
VEREK 744347 Sislice lkokulu
VEREK 744347 Sislice lkokulu
VEREK 744347 Sislice lkokulu
RAN EH R 744356 De irmen lkokulu
RAN EH R 744369 Dinçer lkokulu
RAN EH R 744383 Durdu lkokulu
RAN EH R 744409 Eser lkokulu
VEREK 744434 eyhcafer lkokulu
VEREK 744466 ehit Ö retmen Metin Gençdal Ortaokulu
VEREK 744466 ehit Ö retmen Metin Gençdal Ortaokulu
VEREK 744466 ehit Ö retmen Metin Gençdal Ortaokulu
VEREK 744466 ehit Ö retmen Metin Gençdal Ortaokulu
VEREK 744466 ehit Ö retmen Metin Gençdal Ortaokulu
VEREK 744466 ehit Ö retmen Metin Gençdal Ortaokulu
VEREK 744485 ekerli lkokulu
VEREK 744485 ekerli lkokulu
VEREK 744485 ekerli lkokulu
VEREK 744605 Üçkuyu Karacada lkokulu
VEREK 744605 Üçkuyu Karacada lkokulu
VEREK 744605 Üçkuyu Karacada lkokulu
LVAN 744837 Bölükba lkokulu
LVAN 744902 Dindek lkokulu
LVAN 744909 Geyikören lkokulu
LVAN 745155 Sucuhan ehit smail Al Ortaokulu
LVAN 745155 Sucuhan ehit smail Al Ortaokulu
LVAN 745155 Sucuhan ehit smail Al Ortaokulu
LVAN 745195 Yenido an lkokulu
LVAN 745195 Yenido an lkokulu
LVAN 745199 Yuvacal lkokulu
HALFET 746281 Bozyaz Ortaokulu
HALFET 746283 S rata lar Ortaokulu
HALFET 746283 S rata lar Ortaokulu
HARRAN 747622 Ahmetkara lkokulu
REC K 748969 Ayran mam Hatip Ortaokulu
REC K 748969 Ayran mam Hatip Ortaokulu
REC K 748969 Ayran mam Hatip Ortaokulu
REC K 748969 Ayran mam Hatip Ortaokulu
LVAN 750415 Kuskunlu Mehmet Torgut Ortaokulu
LVAN 750415 Kuskunlu Mehmet Torgut Ortaokulu
RAN EH R 751112 Viran ehir Gazi Anadolu Lisesi
RAN EH R 751112 Viran ehir Gazi Anadolu Lisesi
RAN EH R 751112 Viran ehir Gazi Anadolu Lisesi
RAN EH R 751112 Viran ehir Gazi Anadolu Lisesi
RAN EH R 751112 Viran ehir Gazi Anadolu Lisesi
SURUÇ 751764 Abdurrahman im ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SURUÇ 751764 Abdurrahman im ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SURUÇ 751764 Abdurrahman im ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SURUÇ 751764 Abdurrahman im ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SURUÇ 751764 Abdurrahman im ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SURUÇ 751764 Abdurrahman im ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
HALFET 752476 Yunus Emre Ortaokulu
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Özel E itim
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Müzik
f Ö retmenli i
Müzik
Görsel Sanatlar
Arapça
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Matematik
Tarih
Görsel Sanatlar
Rehberlik
Fizik
Matematik
Sa k/Acil Sa k Hizmetleri
Sa k/Anestezi ve Reanimasyon
Görsel Sanatlar
Kimya/Kimya Teknolojisi
Sa k Bilgisi
Rehberlik
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
240
324
234
116
0
14
0
0
0
10
0
0
0
0
9
8
16
0
0
0
6
6
6
0
6
6
12
34
9
8
181
94
57
0
40
72
44
42
6
24
6
0
2
2
3
2
7
1
2
2
2
2
3
4
11
16
11
5
8
1
10
2
7
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
9
4
3
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
4
0
1
1
1
1
2
3
10
15
10
4
6
0
8
1
4
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
8
4
2
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
HALFET
LVAN
LVAN
LVAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
HARRAN
HAL YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
752476
752606
752606
752606
752726
752726
752726
752726
752726
752726
752726
752726
752819
753049
754577
754577
754583
754583
754934
754964
754964
754964
754964
754973
754973
754973
754973
754973
755022
755022
755022
755041
755041
755041
755044
755047
755047
755047
755047
755047
755047
755048
755048
755055
755060
755060
755060
755095
755113
755113
755118
755128
755132
755132
Yunus Emre Ortaokulu
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Siverek Çok Programl Anadolu Lisesi
Karacurun Anaokulu
Öncüler Ortaokulu
Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi
Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi
GAP Anadolu Lisesi
GAP Anadolu Lisesi
A
Hamedan lkokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Eyyübiye Anadolu mam Hatip Lisesi
Eyyübiye Anadolu mam Hatip Lisesi
Eyyübiye Anadolu mam Hatip Lisesi
Eyyübiye Anadolu mam Hatip Lisesi
Eyyübiye Anadolu mam Hatip Lisesi
Hav anl Ortaokulu
Hav anl Ortaokulu
Hav anl Ortaokulu
Eyyübiye Ortaokulu
Eyyübiye Ortaokulu
Eyyübiye Ortaokulu
Kaplan Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Emine Belk s Akyüz lkokulu
Emine Belk s Akyüz lkokulu
Derman lkokulu
Bilim lkokulu
Bilim lkokulu
Bilim lkokulu
Hac Eyyüp Koç lkokulu
Hav anl lkokulu
Hav anl lkokulu
K lkuyu lkokulu
H rbetsode lkokulu
Kurucuk Ortaokulu
Kurucuk Ortaokulu
Türkçe
ngilizce
Matematik
Sa k Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyat
Rehberlik
Co rafya
Fizik
Almanca
Biyoloji
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Okul Öncesi Ö rt
Beden E itimi
Almanca
Biyoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Türkçe
lkö retim Matematik Ö r.
Arapça
.H.L. Meslek Dersleri
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Matematik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Türkçe
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
66
64
90
10
175
0
84
70
30
110
70
210
0
8
54
62
57
0
0
56
53
77
60
47
300
0
143
126
58
78
32
57
0
66
8
66
53
60
60
88
0
0
6
0
0
60
0
0
0
0
0
0
14
8
3
3
4
1
8
4
4
3
2
5
3
10
4
1
3
3
3
3
3
3
2
4
3
2
14
2
7
6
3
4
2
3
2
3
1
3
3
3
3
4
2
2
1
2
40
3
4
15
1
11
2
2
1
1
2
2
3
0
7
2
3
2
1
4
2
9
3
0
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
9
1
5
5
2
3
1
2
1
2
0
2
2
2
2
3
1
1
0
1
34
2
1
14
0
7
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
3
1
1
4
1
1
1
1
KARAKÖPRÜ
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
HAL YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
755137 K zlar Ortaokulu
755151 Kahraman Çaml dere lkokulu
755217 Mehmet Aziz Parmaks z lkokulu
755217 Mehmet Aziz Parmaks z lkokulu
755217 Mehmet Aziz Parmaks z lkokulu
755220 air Nabi Ortaokulu
755220 air Nabi Ortaokulu
755220 air Nabi Ortaokulu
755237 Osman Ertörer lkokulu
755303 TOK ehit Jandarma Komando Er Adnan Yasl Ortaokulu
755303 TOK ehit Jandarma Komando Er Adnan Yasl Ortaokulu
755322 Profilo lkokulu
755322 Profilo lkokulu
755339 Yukar Koymat Suat Demirkol lkokulu
755357 Vatan Ortaokulu
755377 Ulucanlar lkokulu
755377 Ulucanlar lkokulu
755377 Ulucanlar lkokulu
755377 Ulucanlar lkokulu
755380 Özlü lkokulu
755380 Özlü lkokulu
755383 U urlu Ortaokulu
755383 U urlu Ortaokulu
755383 U urlu Ortaokulu
755403 Üçgöze lkokulu
755426 Yo unburç lkokulu
755443 Bilim Anaokulu
755456 Nene Hatun Anaokulu
755461 Tekyamaç lkokulu
755461 Tekyamaç lkokulu
755462 Süleymaniye lkokulu
755462 Süleymaniye lkokulu
755462 Süleymaniye lkokulu
755462 Süleymaniye lkokulu
755528 Ulubatl Hasan lkokulu
755528 Ulubatl Hasan lkokulu
755528 Ulubatl Hasan lkokulu
755533 Yukar Akviran lkokulu
755547 TOK GAP Anaokulu
755567 Zeytinlik lkokulu
755577 Ayhanlar lkokulu
755584 Yolyaz lkokulu
755586 ehitlik Anaokulu
755599 Akp nar lkokulu
755636 Akdilek lkokulu
755636 Akdilek lkokulu
755636 Akdilek lkokulu
755640 Ahmet Yesevi lkokulu
755640 Ahmet Yesevi lkokulu
755640 Ahmet Yesevi lkokulu
755640 Ahmet Yesevi lkokulu
755642 Alt ntepe lkokulu
756041 anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
756041 anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
S f Ö retmenli i
Türkçe
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Türkçe
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Türk Dili ve Edebiyat
35
0
64
0
16
0
72
2
3
3
3
1
3
3
1
1
1
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
0
160
196
12
46
0
242
0
0
0
6
0
0
8
62
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
34
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
61
0
0
0
0
0
6
3
8
9
1
2
2
12
1
2
9
1
2
8
1
3
2
2
2
9
8
1
5
4
2
23
2
3
2
32
2
10
1
1
2
10
2
1
2
9
4
3
7
36
1
2
1
4
2
7
8
0
1
1
11
0
1
7
0
1
5
0
2
1
1
1
8
7
0
4
2
1
21
0
1
1
30
1
9
0
0
1
8
1
0
1
6
2
0
5
33
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
2
2
1
2
1
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
RAN EH R
RAN EH R
KARAKÖPRÜ
SURUÇ
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
HARRAN
AKÇAKALE
AKÇAKALE
HARRAN
HARRAN
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL YE
RAN EH R
KARAKÖPRÜ
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
756041
757293
757490
757490
757497
757581
757591
757591
757591
757591
757591
757591
757591
757607
757607
757726
757740
757740
757753
757753
758168
758168
758168
758168
758168
758168
758168
758168
758196
758196
758196
758196
758196
758196
758196
758271
758294
758338
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
anl urfa Bilim Ve Sanat Merkezi
Göktepe Ortaokulu
Ball ca Ortaokulu
Ball ca Ortaokulu
Piri Reis lkokulu
Karadut Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Gedik Ortaokulu
Gedik Ortaokulu
ibliye Ortaokulu
Sakça Ortaokulu
Sakça Ortaokulu
Duran Ortaokulu
Duran Ortaokulu
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Rabia Hatun K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Fatma Zehra K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Bayraml lkokulu
Viran ehir Karacada Anadolu Lisesi
Güzel ehir Ortaokulu
Biyoloji
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Matematik
Co rafya
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tarih
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Bili im Teknolojileri
Felsefe
Türkçe
ngilizce
Sosyal Bilgiler
Fizik
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
ngilizce
Beden E itimi
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Sosyal Bilgiler
Okul Öncesi Ö rt
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sosyal Bilgiler
Beden E itimi
Türkçe
Görsel Sanatlar
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Arapça
Fizik
Matematik
Rehberlik
.H.L. Meslek Dersleri
lkö retim Matematik Ö r.
Türk Dili ve Edebiyat
.H.L. Meslek Dersleri
Rehberlik
Matematik
Arapça
Türk Dili ve Edebiyat
ngilizce
Biyoloji
f Ö retmenli i
Sa k Bilgisi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
12
8
35
8
94
70
0
59
0
68
77
8
11
8
34
6
8
8
108
78
36
108
0
90
20
90
139
0
136
88
115
122
84
0
10
72
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
4
3
2
3
2
3
4
1
1
1
2
1
1
1
5
4
2
5
2
4
1
4
6
2
6
4
5
6
4
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
1
2
1
2
3
0
0
0
1
0
0
0
4
1
0
4
1
3
0
3
2
1
5
1
4
5
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HALFET
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
REC K
REC K
REC K
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
HARRAN
HARRAN
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
758391 Karata Ortaokulu
758394 Mehmet Akif Ersoy Anadolu mam Hatip Lisesi
758394 Mehmet Akif Ersoy Anadolu mam Hatip Lisesi
758394 Mehmet Akif Ersoy Anadolu mam Hatip Lisesi
759197 sak lkokulu
853227 Yukar Beyde lkokulu
853227 Yukar Beyde lkokulu
853227 Yukar Beyde lkokulu
853313 Zürrek lkokulu
887654 U rakl lkokulu
887654 U rakl lkokulu
887773 Harmanalan lkokulu
909907 Harran Zübeyde Han m Anaokulu
963290 Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
963290 Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
963290 Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
963290 Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
963291 F rat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
963291 F rat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
963291 F rat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
974330 Eyyüpnebi Çok Programl Anadolu Lisesi
974330 Eyyüpnebi Çok Programl Anadolu Lisesi
976466 Güneren 1 lkokulu
976466 Güneren 1 lkokulu
976466 Güneren 1 lkokulu
976966 Akku lkokulu
976966 Akku lkokulu
205914 Birecik Anadolu mam Hatip Lisesi
205914 Birecik Anadolu mam Hatip Lisesi
205914 Birecik Anadolu mam Hatip Lisesi
205914 Birecik Anadolu mam Hatip Lisesi
205914 Birecik Anadolu mam Hatip Lisesi
206059 Halk E itim Merkezi
206059 Halk E itim Merkezi
206059 Halk E itim Merkezi
206059 Halk E itim Merkezi
206059 Halk E itim Merkezi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206275 El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206358 Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206358 Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206358 Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206358 Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
206358 Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Arapça
.H.L. Meslek Dersleri
Fizik
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Kimya/Kimya Teknolojisi
Sa k/Hem irelik
Tarih
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sa k/Hem irelik
Sa k/Acil Sa k Hizmetleri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fizik
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
Matematik
Tarih
Arapça
.H.L. Meslek Dersleri
Bili im Teknolojileri
Özel E itim
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
da Teknolojisi
El San.Tek./El Sanatlar
Biyoloji
Beden E itimi
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyat
Rehberlik
Makine Tek./Makine ve Kal p
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sa k Bilgisi
Matematik
Fizik
Tesisat Teknolojisi ve klimlendirme
Sa k Bilgisi
Matematik
Biyoloji
Co rafya
Türk Dili ve Edebiyat
8
32
40
16
0
8
0
0
0
0
7
0
0
12
8
370
14
11
282
55
30
10
0
9
0
0
6
97
162
52
76
277
0
0
0
0
0
84
56
60
218
0
120
95
80
17
209
66
195
30
150
60
30
180
1
1
2
1
2
1
2
8
9
5
1
5
10
1
1
9
1
1
7
2
2
1
6
1
2
4
1
5
8
2
4
13
1
2
1
1
2
4
3
3
10
3
3
5
4
1
10
3
5
1
7
3
2
8
0
0
1
0
0
0
1
3
4
2
0
2
9
0
0
8
0
0
6
0
1
0
4
0
1
1
0
4
7
2
1
11
0
0
0
0
1
2
2
2
8
2
2
4
3
0
9
2
4
0
6
2
0
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
5
5
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AKÇAKALE 705650 Akbilek Ortaokulu
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
705671
706017
706017
706126
706126
706394
706394
706465
707439
707439
707439
707439
707439
707635
708922
708922
708922
708922
709234
709690
709789
709789
709789
709851
709851
709851
710130
710130
710130
710130
710130
710130
710130
710130
710170
710170
710324
710324
711059
711116
711116
711116
711116
711488
711488
712076
712292
713177
713177
713177
713177
713347
715130
Yukar Sarp n lkokulu
Aslanbaba lkokulu
Aslanbaba lkokulu
Ayranl lkokulu
Ayranl lkokulu
Ay e lkokulu
Ay e lkokulu
Ba aran lkokulu
Yukar Deren Ortaokulu
Yukar Deren Ortaokulu
Yukar Deren Ortaokulu
Yukar Deren Ortaokulu
Yukar Deren Ortaokulu
Yazl ca lkokulu
Sevimli Ortaokulu
Sevimli Ortaokulu
Sevimli Ortaokulu
Sevimli Ortaokulu
Yukar Bak ml lkokulu
Büyük Bardakç Ortaokulu
Demirci Ortaokulu
Demirci Ortaokulu
Demirci Ortaokulu
Elbe endi Ortaokulu
Elbe endi Ortaokulu
Elbe endi Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
smet Öztop Ortaokulu
Karata Ortaokulu
Karata Ortaokulu
Kucak Ortaokulu
Kucak Ortaokulu
Usluca Ortaokulu
Yaban Ortaokulu
Yaban Ortaokulu
Yaban Ortaokulu
Yaban Ortaokulu
Viran ehir MKB lkokulu
Viran ehir MKB lkokulu
ölenli lkokulu
Kad köy lkokulu
Ceylanl Taku lar lkokulu
Ceylanl Taku lar lkokulu
Ceylanl Taku lar lkokulu
Ceylanl Taku lar lkokulu
Eke lkokulu
Sakalar lkokulu
Müzik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
lkö retim Matematik Ö r.
Teknoloji ve Tasar m
Bili im Teknolojileri
Müzik
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Müzik
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
Görsel Sanatlar
Türkçe
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
ngilizce
Sosyal Bilgiler
Okul Öncesi Ö rt
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Müzik
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
6
0
14
0
6
0
7
0
0
31
8
6
7
7
0
8
8
32
8
0
10
8
8
58
8
8
32
0
156
108
0
227
88
158
76
8
8
8
8
6
7
6
0
7
0
0
0
0
8
0
0
0
0
7
1
8
1
8
1
5
1
4
2
2
1
1
1
1
9
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
3
7
5
2
11
4
7
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
21
2
4
1
16
2
2
3
1
0
4
0
3
0
4
0
3
1
1
0
0
0
0
5
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
1
2
6
4
1
10
3
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
1
2
0
11
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
2
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
715130
715160
715160
715241
715241
715241
715241
717678
717939
717955
718467
721479
721479
721479
721479
722020
725931
737375
737687
738051
738051
738670
738670
738670
738708
738708
738708
738717
738717
740665
740772
740948
740948
741264
741450
741501
741527
741688
741688
741772
741772
741772
741915
741915
741915
741943
741943
741943
741948
742015
742015
742021
742021
742031
Sakalar lkokulu
Sar bal lkokulu
Sar bal lkokulu
Selahattin Eyyübi lkokulu
Selahattin Eyyübi lkokulu
Selahattin Eyyübi lkokulu
Selahattin Eyyübi lkokulu
Balaban lkokulu
K rm t lkokulu
K lhöyük lkokulu
Özmu lkokulu
Vali Ziya Çoker Ortaokulu
Vali Ziya Çoker Ortaokulu
Vali Ziya Çoker Ortaokulu
Vali Ziya Çoker Ortaokulu
Akören Ortaokulu
Kalkan lkokulu
Mollahamza lkokulu
Karacurun lkokulu
Gözeli lkokulu
Gözeli lkokulu
Ekinyaz Ortaokulu
Ekinyaz Ortaokulu
Ekinyaz Ortaokulu
Güneren-1 Ortaokulu
Güneren-1 Ortaokulu
Güneren-1 Ortaokulu
Haktan r Ortaokulu
Haktan r Ortaokulu
100.Y l Ortaokulu
Akarçay lkokulu
Alt nova lkokulu
Alt nova lkokulu
Ba larba Ortaokulu
Binekli lkokulu
Büyükhan lkokulu
Hatice Mirkelam Do ar lkokulu
Eskin lkokulu
Eskin lkokulu
Ferit Ayd n Mirkelam Ortaokulu
Ferit Ayd n Mirkelam Ortaokulu
Ferit Ayd n Mirkelam Ortaokulu
Karacaören lkokulu
Karacaören lkokulu
Karacaören lkokulu
Karg Ortaokulu
Karg Ortaokulu
Karg Ortaokulu
Kayaözü lkokulu
S rc k Ortaokulu
S rc k Ortaokulu
anl av ar Hac Avc lkokulu
anl av ar Hac Avc lkokulu
ehit Mehmet Y lmaz lkokulu
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Türkçe
Rehberlik
Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
lkö retim Matematik Ö r.
ngilizce
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Sosyal Bilgiler
Türkçe
Teknoloji ve Tasar m
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Müzik
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
0
7
0
10
0
0
50
0
0
0
6
172
0
86
128
8
0
0
0
7
0
8
8
36
28
8
8
32
8
16
0
0
9
10
0
0
7
0
7
54
99
18
0
9
0
6
7
7
0
8
8
7
0
0
4
1
4
1
2
34
2
2
2
2
1
8
3
4
6
1
3
2
2
1
5
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
5
1
1
3
3
1
4
1
3
5
1
2
1
6
1
1
1
3
1
1
1
4
2
2
0
2
0
1
24
1
1
1
1
0
7
1
3
5
0
1
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
4
0
0
2
0
0
3
0
2
4
0
1
0
3
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
1
9
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
REC K
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
BOZOVA
BOZOVA
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
742057
742063
742063
742063
742063
742063
742065
742067
742067
742067
742067
742067
742167
742258
742339
742339
742339
742339
742410
742410
742410
742410
742410
742410
742440
742440
742440
742440
742631
742674
742689
742689
742695
742695
742695
742705
742705
742738
742738
742739
742745
742783
742785
742847
742880
742880
742880
742923
743019
743019
743069
743144
743144
743174
Yasl ca Ortaokulu
Yaylak lkokulu
Yaylak lkokulu
Yaylak lkokulu
Yaylak lkokulu
Yaylak lkokulu
Ünsal lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
Yavuz Sultan Selim lkokulu
F rat lkokulu
Ayd n lkokulu
Ceylan lkokulu
Ceylan lkokulu
Ceylan lkokulu
Ceylan lkokulu
Ceylanp nar MKB Ortaokulu
Ceylanp nar MKB Ortaokulu
Ceylanp nar MKB Ortaokulu
Ceylanp nar MKB Ortaokulu
Ceylanp nar MKB Ortaokulu
Ceylanp nar MKB Ortaokulu
Düzova lkokulu
Düzova lkokulu
Düzova lkokulu
Düzova lkokulu
Yeniköy lkokulu
Yukar Ta yalak Ortaokulu
P nar lkokulu
P nar lkokulu
Saraççe me lkokulu
Saraççe me lkokulu
Saraççe me lkokulu
Yaylak Ortaokulu
Yaylak Ortaokulu
Ba k lkokulu
Ba k lkokulu
Bahçe lkokulu
Ba ekin lkokulu
Benek lkokulu
Aydü tü lkokulu
Bilgili Ortaokulu
Bozceylan lkokulu
Bozceylan lkokulu
Bozceylan lkokulu
Büyük Ta ca lkokulu
Ç kr k Raif Mumcu Ortaokulu
Ç kr k Raif Mumcu Ortaokulu
Dibekdüzü lkokulu
Cepkenli lkokulu
Cepkenli lkokulu
Çalt lkokulu
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Özel E itim
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Rehberlik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Okul Öncesi Ö rt
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Beden E itimi
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
ngilizce
Rehberlik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
63
6
23
0
0
0
0
0
0
6
14
0
0
0
0
0
0
0
160
0
128
0
176
112
16
0
0
0
0
0
12
0
0
0
12
38
8
0
6
0
0
0
0
8
0
0
8
7
0
8
0
6
0
6
3
1
1
4
2
14
2
2
15
1
1
5
11
2
4
4
21
2
8
2
6
4
8
5
1
4
1
9
2
1
1
6
9
2
1
2
1
4
1
2
2
3
4
1
5
2
1
1
2
1
2
1
5
1
2
0
0
2
1
12
0
1
14
0
0
4
8
1
2
2
20
1
7
1
5
3
7
4
0
3
0
5
1
0
0
5
5
1
0
1
0
2
0
1
1
1
2
0
3
1
0
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
743174
743177
743177
743177
743177
743229
743229
743256
743256
743256
743292
743292
743292
743294
743325
743325
743325
743325
743333
743349
743349
743383
743410
743410
743410
743410
743410
743410
743410
743461
743482
743519
743519
743519
743519
743519
743557
743598
743627
743639
743639
743639
743678
743747
743747
743747
743795
743795
743795
743827
743850
743859
743905
AKÇAKALE 743929
Çalt lkokulu
Emek Ortaokulu
Emek Ortaokulu
Emek Ortaokulu
Emek Ortaokulu
Erkona lkokulu
Erkona lkokulu
Eskihan lkokulu
Eskihan lkokulu
Eskihan lkokulu
Gazipa a lkokulu
Gazipa a lkokulu
Gazipa a lkokulu
Gazl kuyu lkokulu
Harran Atatürk lkokulu
Harran Atatürk lkokulu
Harran Atatürk lkokulu
Harran Atatürk lkokulu
Günal r lkokulu
Harran Ortaokulu
Harran Ortaokulu
Güvenli smail Hakk Bucak Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Halit Gülp nar Ortaokulu
Kuruyer Ortaokulu
Has rl lkokulu
leri Ortaokulu
leri Ortaokulu
leri Ortaokulu
leri Ortaokulu
leri Ortaokulu
Kal na aç lkokulu
ehit Mehmet Arslan lkokulu
ibliye lkokulu
Karakeçi Ortaokulu
Karakeçi Ortaokulu
Karakeçi Ortaokulu
Türko lu lkokulu
Ünlü Ortaokulu
Ünlü Ortaokulu
Ünlü Ortaokulu
Kaz m Karabekir lkokulu
Kaz m Karabekir lkokulu
Kaz m Karabekir lkokulu
Kat rkuyu lkokulu
Kayseri lkokulu
Keçiburcu lkokulu
Kulaks z lkokulu
Ciheydim lkokulu
f Ö retmenli i
Görsel Sanatlar
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Müzik
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
Okul Öncesi Ö rt
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Beden E itimi
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Türkçe
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Müzik
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
0
6
12
34
6
0
14
0
14
0
53
0
0
0
8
0
0
30
0
0
70
8
0
140
140
0
160
70
190
8
0
12
6
8
6
34
0
0
0
32
8
32
0
7
7
6
0
0
28
0
0
0
0
0
4
1
1
2
1
8
1
1
1
8
3
3
32
4
1
20
2
1
2
2
3
1
4
7
7
3
8
3
9
1
2
1
1
1
1
2
5
5
4
2
1
2
2
1
1
1
2
14
1
3
2
3
2
4
1
0
0
1
0
6
0
0
0
5
2
2
31
2
0
11
1
0
1
1
2
0
3
5
6
2
6
2
8
0
1
0
0
0
0
1
4
2
1
1
0
1
1
0
0
0
1
13
0
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
9
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
AKÇAKALE 743929 Ciheydim lkokulu
AKÇAKALE 743966
AKÇAKALE 743966
AKÇAKALE 744307
AKÇAKALE 744307
AKÇAKALE 744307
AKÇAKALE 744307
AKÇAKALE 744307
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
BOZOVA
BOZOVA
744319
744319
744394
744394
744394
744394
744394
744394
744394
744400
744424
744424
744424
744668
744668
744668
744668
744846
744846
745029
745029
745043
745068
745068
745068
745068
745223
745223
745223
746286
746286
746286
746286
746286
746286
748973
748973
748973
748973
751110
751110
751110
751110
751110
751113
751113
ngilizce
Dibek lkokulu
ngilizce
Dibek lkokulu
f Ö retmenli i
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Rehberlik
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
ngilizce
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
Sar kaya lkokulu
f Ö retmenli i
Sar kaya lkokulu
ngilizce
Siverek Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Siverek Ortaokulu
Türkçe
Siverek Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Siverek Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
Siverek Ortaokulu
ngilizce
Siverek Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Siverek Ortaokulu
Özel E itim
Sapan lkokulu
f Ö retmenli i
Fethullah Bayram lkokulu
Rehberlik
Fethullah Bayram lkokulu
Özel E itim
Fethullah Bayram lkokulu
f Ö retmenli i
Vak f lkokulu
Rehberlik
Vak f lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Vak f lkokulu
f Ö retmenli i
Vak f lkokulu
ngilizce
Cumhuriyet lkokulu
ngilizce
Cumhuriyet lkokulu
f Ö retmenli i
Hilvan Ortaokulu
Türkçe
Hilvan Ortaokulu
Rehberlik
Kaval k lkokulu
f Ö retmenli i
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Rehberlik
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
ngilizce
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
f Ö retmenli i
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Avlak lkokulu
ngilizce
Avlak lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Avlak lkokulu
f Ö retmenli i
smet Pa a Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
smet Pa a Ortaokulu
Rehberlik
smet Pa a Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
smet Pa a Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
smet Pa a Ortaokulu
ngilizce
smet Pa a Ortaokulu
Türkçe
Bozova mam Hatip Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Bozova mam Hatip Ortaokulu
Türkçe
Bozova mam Hatip Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Bozova mam Hatip Ortaokulu
Arapça
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Felsefe
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Rehberlik
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyat
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Kimya/Kimya Teknolojisi
75. Y l Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik
75. Y l Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya/Kimya Teknolojisi
7
6
0
0
146
84
162
124
0
6
204
299
52
156
195
104
0
0
0
0
0
0
0
0
41
16
0
86
0
0
0
20
0
0
6
0
0
80
0
68
104
77
121
84
90
8
28
89
107
0
290
54
0
120
1
1
4
4
7
4
8
6
4
1
10
14
2
7
9
5
4
2
2
4
18
2
2
26
2
1
10
4
2
3
2
1
18
4
1
1
4
4
2
3
5
4
6
4
4
1
1
4
5
4
14
3
2
5
0
0
2
3
6
3
7
5
2
0
9
13
1
6
8
4
3
1
1
3
11
1
1
24
1
0
9
3
1
2
1
0
12
1
0
0
2
3
1
1
4
2
5
3
3
0
0
2
2
3
13
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
BOZOVA
LVAN
REC K
REC K
HARRAN
HARRAN
HARRAN
BOZOVA
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
BÜYÜK EH R
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
751113
751182
751287
751287
751851
751851
751851
752627
752795
752795
752956
753103
754570
754570
754570
754584
754584
754591
754591
754591
754915
754919
754922
754922
754922
754937
754938
754938
754982
754987
754989
754989
754989
754989
754989
754989
754989
754989
755001
755001
755014
755023
755026
755026
755030
755037
755037
755037
755042
755042
755042
755042
755043
755043
75. Y l Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ngilizce
Hilvan air Nabi Anadolu Lisesi
Ali Karaata lkokulu
Ali Karaata lkokulu
Harran K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Harran K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Harran K z Anadolu mam Hatip Lisesi
Eskin Ortaokulu
ehit Polis Ferhat Avc lkokulu
ehit Polis Ferhat Avc lkokulu
Yönlü Ortaokulu
l Milli E itim Müdürlü ü
anl urfa Spor Lisesi
anl urfa Spor Lisesi
anl urfa Spor Lisesi
GAP K z Anadolu Lisesi
GAP K z Anadolu Lisesi
anl urfa Anadolu Lisesi
anl urfa Anadolu Lisesi
anl urfa Anadolu Lisesi
Akdo an (Kubac k) lkokulu
Akviran lkokulu
Akdilek Ortaokulu
Akdilek Ortaokulu
Akdilek Ortaokulu
A
Ba makç lkokulu
Emirler Abdülkadir Demirkol Ortaokulu
Emirler Abdülkadir Demirkol Ortaokulu
Atatürk lkokulu
Çukurdoruç lkokulu
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
air Nabi Anadolu mam Hatip Lisesi
Veysel Karani mam Hatip Ortaokulu
Veysel Karani mam Hatip Ortaokulu
Büyük Da yan lkokulu
Büyük Mirdesi lkokulu
Gümü ta Ortaokulu
Gümü ta Ortaokulu
Cumhuriyet lkokulu
Dr.Cavit Özye in lkokulu
Dr.Cavit Özye in lkokulu
Dr.Cavit Özye in lkokulu
Hatice Gelener Ortaokulu
Hatice Gelener Ortaokulu
Hatice Gelener Ortaokulu
Hatice Gelener Ortaokulu
Fevzi Çakmak lkokulu
Fevzi Çakmak lkokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Fizik
Rehberlik
.H.L. Meslek Dersleri
lkö retim Matematik Ö r.
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
lkö retim Matematik Ö r.
Almanca
Tarih
Beden E itimi
Psikoloji
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Biyoloji
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Almanca
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Müzik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
ngilizce
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Matematik
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
Fizik
Sa k Bilgisi
Rehberlik
ngilizce
Arapça
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Türkçe
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
ngilizce
Rehberlik
62
11
0
10
14
0
118
25
0
0
33
0
10
140
6
180
115
75
73
50
0
0
6
12
6
0
8
8
27
0
8
106
135
76
36
11
0
86
36
0
0
0
44
8
0
0
64
0
88
56
80
56
57
0
3
1
1
1
1
2
6
1
2
10
2
1
1
7
1
9
6
4
3
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
6
3
2
1
2
4
2
2
2
3
2
1
2
5
3
44
4
3
4
3
3
3
2
0
0
0
0
1
2
0
1
3
1
0
0
3
0
8
5
3
2
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
5
1
0
0
1
3
1
1
1
2
1
0
1
2
1
37
3
2
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
4
1
1
7
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
7
1
1
1
1
1
2
EYYÜB YE 755082 Horoz lkokulu
EYYÜB YE 755082 Horoz lkokulu
EYYÜB YE 755082 Horoz lkokulu
KARAKÖPRÜ
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
KARAKÖPRÜ
HAL YE
755100
755112
755112
755126
755126
755130
755142
755142
755154
755154
755199
755211
755211
755211
755240
755240
755240
755244
755277
755287
755287
755287
755287
755287
755287
755348
755348
755348
755355
755355
755382
755382
755382
755413
755413
755421
755424
755428
755432
755432
755445
755463
755469
755484
755484
755487
755525
755525
755546
755551
755573
Karaköprü Ortaokulu
pekyolu Ortaokulu
pekyolu Ortaokulu
Düzenli lkokulu
Düzenli lkokulu
Kubac k Ortaokulu
Günbal lkokulu
Günbal lkokulu
Kavakba lkokulu
Kavakba lkokulu
Payaml Kalecik Ortaokulu
Seksenören Ortaokulu
Seksenören Ortaokulu
Seksenören Ortaokulu
ehit Onba Kas m Aksoy Ortaokulu
ehit Onba Kas m Aksoy Ortaokulu
ehit Onba Kas m Aksoy Ortaokulu
ncira ac lkokulu
K sas lkokulu
Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu
Turluk lkokulu
Turluk lkokulu
Turluk lkokulu
Yard mc Ortaokulu
Yard mc Ortaokulu
Koç lkokulu
Koç lkokulu
Koç lkokulu
Terzi lkokulu
Terzi lkokulu
Yenice Kalecik lkokulu
Seksenören lkokulu
Y nak lkokulu
Uluba lkokulu
Uluba lkokulu
Yediyol lkokulu
Yeniköy lkokulu
Pervin PAR Anaokulu
ehitlik lkokulu
ehitlik lkokulu
Uluköy lkokulu
Yukar Yaz lkokulu
Yukar Yaz lkokulu
Ya murlu lkokulu
Sayburç lkokulu
Toprakl lkokulu
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Sosyal Bilgiler
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Teknoloji ve Tasar m
Türkçe
Bili im Teknolojileri
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Türkçe
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
lkö retim Matematik Ö r.
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
0
11
0
60
50
56
6
0
8
9
0
0
0
8
8
44
6
1
2
3
2
3
1
4
1
1
5
1
2
1
1
2
4
0
1
2
1
2
0
2
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
58
11
10
1
3
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
128
184
232
0
0
112
0
0
0
57
10
0
25
0
10
0
0
18
7
0
0
0
7
0
104
0
0
0
6
0
7
0
3
1
6
9
11
4
3
5
8
2
1
3
1
2
1
14
1
7
3
1
1
14
2
3
1
4
5
5
2
4
1
6
1
2
2
0
5
7
9
3
2
4
6
1
0
2
0
1
0
13
0
6
2
0
0
11
1
2
0
3
4
4
1
3
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
EYYÜB YE 755583 Ya ar lkokulu
KARAKÖPRÜ
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
HAL YE
LVAN
LVAN
LVAN
HARRAN
SURUÇ
SURUÇ
KARAKÖPRÜ
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
LVAN
LVAN
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
VEREK
VEREK
755607 Otlukalan lkokulu
755626 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
755626 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
756012 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756012 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756012 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756012 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756012 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756012 Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756017 Eyyübiye Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756017 Eyyübiye Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756017 Eyyübiye Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756017 Eyyübiye Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756017 Eyyübiye Ayhan ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
756026 Çaml dere Çok Programl Anadolu Lisesi
756026 Çaml dere Çok Programl Anadolu Lisesi
756026 Çaml dere Çok Programl Anadolu Lisesi
756026 Çaml dere Çok Programl Anadolu Lisesi
756026 Çaml dere Çok Programl Anadolu Lisesi
756046 Yeni ehir Halk E itimi Merkezi
756046 Yeni ehir Halk E itimi Merkezi
757341 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
757341 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
757341 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
757584 Bozceylan Ortaokulu
757743 Aybast Ortaokulu
757743 Aybast Ortaokulu
757745 Ç ral Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758505 Hac ekber Ortaokulu
758602 Hilvan Bahçelievler lkokulu
758602 Hilvan Bahçelievler lkokulu
758641 Bozova K z Anadolu mam Hatip Lisesi
758641 Bozova K z Anadolu mam Hatip Lisesi
758641 Bozova K z Anadolu mam Hatip Lisesi
758641 Bozova K z Anadolu mam Hatip Lisesi
758874 Yukar Ar can Ortaokulu
758874 Yukar Ar can Ortaokulu
758874 Yukar Ar can Ortaokulu
758874 Yukar Ar can Ortaokulu
758874 Yukar Ar can Ortaokulu
758893 Adnan Menderes lkokulu
758893 Adnan Menderes lkokulu
758893 Adnan Menderes lkokulu
758893 Adnan Menderes lkokulu
758893 Adnan Menderes lkokulu
759148 Verimli Ortaokulu
759148 Verimli Ortaokulu
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Türkçe
Rehberlik
Türk Dili ve Edebiyat
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Felsefe
Rehberlik
ngilizce
Bili im Teknolojileri
Rehberlik
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
ngilizce
Co rafya
Türk Dili ve Edebiyat
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Tarih
Co rafya
Rehberlik
Matematik
ngilizce
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Türkçe
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
Beden E itimi
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknoloji ve Tasar m
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Görsel Sanatlar
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
f Ö retmenli i
ngilizce
.H.L. Meslek Dersleri
Fizik
Türk Dili ve Edebiyat
Arapça
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Müzik
Beden E itimi
Teknoloji ve Tasar m
Bili im Teknolojileri
Rehberlik
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
0
0
105
0
186
55
25
0
146
185
0
16
68
66
140
70
74
60
0
118
0
0
88
56
76
8
8
8
6
38
16
0
8
32
8
8
0
10
70
16
50
50
12
6
6
6
6
0
0
30
8
0
8
8
2
2
5
2
9
3
1
3
7
5
3
1
3
3
7
3
4
3
2
6
1
1
4
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
7
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
18
1
1
2
1
1
1
1
4
1
7
2
0
2
6
4
2
0
2
2
6
2
3
2
1
5
0
0
3
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16
1
1
2
1
1
VEREK 759148
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
RAN EH R 759150
REC K 759442
REC K 759442
REC K 759442
REC K 759442
REC K 759442
REC K 759442
REC K 759442
REC K 759442
EYYÜB YE 759521
RAN EH R 853391
SURUÇ 853434
AKÇAKALE 888015
AKÇAKALE 888015
RAN EH R 888112
RAN EH R 888112
RAN EH R 888112
CEYLANPINAR 972991
CEYLANPINAR 972991
AKÇAKALE 976462
HALFET 976487
RAN EH R 976647
RAN EH R 976647
RAN EH R 976647
RAN EH R 976647
AKÇAKALE 976946
AKÇAKALE 976946
REC K 205926
REC K 205926
REC K 205926
REC K 205926
REC K 205926
REC K 205926
REC K 205926
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
RAN EH R 206442
SURUÇ 262846
RAN EH R 373329
RAN EH R 373329
RAN EH R 373329
Verimli Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
air Nabi Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
Yuvac k Ortaokulu
ahinalan lkokulu
Y ld z lkokulu
Ayhan lkokulu
Ohali lkokulu
Ohali lkokulu
Süleyman-Emine Nebati lkokulu
Süleyman-Emine Nebati lkokulu
Süleyman-Emine Nebati lkokulu
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Nimet lkokulu
Akçayurt lkokulu
Hürriyet lkokulu
Hürriyet lkokulu
Hürriyet lkokulu
Hürriyet lkokulu
uveyhan lkokulu
uveyhan lkokulu
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Dr. Hüseyin Mirkelam Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Halk E itim Merkezi
Suruç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Özel E itim
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
ngilizce
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Müzik
Türkçe
lkö retim Matematik Ö r.
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Türkçe
Bili im Teknolojileri
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Beden E itimi
Sosyal Bilgiler
ngilizce
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Biyoloji
Tarih
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
El San.Tek./El Sanatlar
Giyim Üretim Teknolojisi
Radyo-Televizyon
El San.Tek./Nak
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Güzellik ve Saç Bak m Hizmetler
Okul Öncesi Ö rt
Giyim Üretim Teknolojisi
Radyo-Televizyon
Bili im Teknolojileri
da Teknolojisi
ngilizce
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
Rehberlik
Sa k Bilgisi
Rehberlik
Matematik
0
0
160
104
128
96
32
176
200
12
28
6
20
10
14
19
25
0
0
0
7
0
0
0
0
57
48
0
0
0
36
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
214
2
3
8
5
6
4
2
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
5
2
3
14
3
2
3
3
2
2
22
2
4
1
2
1
3
5
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
4
10
0
0
4
1
3
3
1
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
1
2
9
2
1
2
1
1
1
19
1
3
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
2
9
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
2
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
HALFET
HALFET
SURUÇ
373329
373329
373329
373329
705954
706106
706106
706323
706323
706323
706577
706577
706577
706577
706577
707822
708712
709493
709493
709770
709770
709776
709872
709872
710945
710979
710979
711006
711006
711473
711473
711473
711491
712040
712066
712182
712301
712301
713158
713158
713158
714264
714264
714264
715077
717041
717075
717709
717709
717737
718344
719531
720681
721668
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Viran ehir Anadolu mam Hatip Lisesi
Ar su lkokulu
A
Sarp n lkokulu
A
Sarp n lkokulu
Bulgu Ortaokulu
Bulgu Ortaokulu
Bulgu Ortaokulu
A
Zok Ortaokulu
A
Zok Ortaokulu
A
Zok Ortaokulu
A
Zok Ortaokulu
A
Zok Ortaokulu
Yal nl lkokulu
S rgören lkokulu
Ye ilal ç lkokulu
Ye ilal ç lkokulu
Çal cak Ortaokulu
Çal cak Ortaokulu
Kurudere lkokulu
Hac ekber lkokulu
Hac ekber lkokulu
ehit Er Tar k Emeket Ortaokulu
Ta yaka Ortaokulu
Ta yaka Ortaokulu
Toklu Ortaokulu
Toklu Ortaokulu
Yaban lkokulu
Yaban lkokulu
Yaban lkokulu
Ya darl lkokulu
T naz lkokulu
Tanyeli lkokulu
Kargal Colgate lkokulu
saharabesi lkokulu
saharabesi lkokulu
Büyüktokaç Ortaokulu
Büyüktokaç Ortaokulu
Büyüktokaç Ortaokulu
A rta Ortaokulu
A rta Ortaokulu
A rta Ortaokulu
P narlar lkokulu
Dola lkokulu
Dola Ortaokulu
Beyburcu lkokulu
Beyburcu lkokulu
Bozok lkokulu
Mür itp nar Ortaokulu
Saylakkaya Ortaokulu
Dutluca lkokulu
Yaz lkokulu
Kimya/Kimya Teknolojisi
.H.L. Meslek Dersleri
Arapça
Biyoloji
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Türkçe
Bili im Teknolojileri
Müzik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Sosyal Bilgiler
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Beden E itimi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Müzik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Beden E itimi
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
58
398
133
87
0
0
7
32
8
8
6
6
39
6
6
0
0
0
0
12
8
0
0
10
12
12
12
8
8
0
14
0
0
0
0
0
0
7
8
32
8
32
8
8
0
0
8
0
0
0
6
6
0
0
3
18
6
4
3
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
7
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
2
2
1
4
1
1
2
1
2
1
1
3
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
10
3
2
2
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
2
1
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
SURUÇ
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
HALFET
SURUÇ
HALFET
HALFET
SURUÇ
AKÇAKALE
REC K
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
BOZOVA
REC K
BOZOVA
REC K
REC K
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
BOZOVA
CEYLANPINAR
721728
724856
724894
725828
725868
725928
737347
737478
737478
737689
738835
741358
741358
741393
741393
741460
741552
741552
741566
741567
741574
741574
741615
741651
741651
741651
741789
741789
741853
741853
741897
741897
741902
741946
741965
741965
741983
741983
741983
741985
741991
741991
741992
741995
742053
742088
742129
742129
742142
742163
742163
742163
742163
742236
Yolakl lkokulu
Yukar Göklü Cumhuriyet lkokulu
Yukar Göklü Cumhuriyet Ortaokulu
Yukar Göklü 100.Y l Ortaokulu
Sütveren lkokulu
Hilall lkokulu
Küçükova lkokulu
Arg l lkokulu
Arg l lkokulu
Karadut lkokulu
Zürrek Ortaokulu
Birecik Baraj lkokulu
Birecik Baraj lkokulu
Birecik TOK lkokulu
Birecik TOK lkokulu
Boztepe lkokulu
Hatice Mirkelam Do ar Ortaokulu
Hatice Mirkelam Do ar Ortaokulu
Daml ca llkokulu
Çakmakl lkokulu
Divri i lkokulu
Divri i lkokulu
Duyduk lkokulu
Dutluk lkokulu
Dutluk lkokulu
Dutluk lkokulu
Hac lar lkokulu
Hac lar lkokulu
Güzelyurt Ortaokulu
Güzelyurt Ortaokulu
Kabac k Ortaokulu
Kabac k Ortaokulu
Kacarsalucas lkokulu
Kulaks z lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
Mehmet Akif Ersoy lkokulu
K çören Ortaokulu
K çören Ortaokulu
K çören Ortaokulu
Özveren lkokulu
Koçhisar lkokulu
Koçhisar lkokulu
Sadettin Ve Feyhan Karaata lkokulu
Koçhisar Ortaokulu
Tüten lkokulu
Yukar Yeniça lkokulu
Sinekli lkokulu
Sinekli lkokulu
Tozluca lkokulu
Dutluca Ortaokulu
Dutluca Ortaokulu
Dutluca Ortaokulu
Dutluca Ortaokulu
A
Çekirge lkokulu
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Özel E itim
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Görsel Sanatlar
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Görsel Sanatlar
Okul Öncesi Ö rt
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Teknoloji ve Tasar m
ngilizce
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Türkçe
Teknoloji ve Tasar m
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Rehberlik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Bili im Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
f Ö retmenli i
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
31
6
0
16
0
0
14
7
0
0
6
0
0
7
0
0
0
7
8
0
32
8
7
0
0
0
41
8
31
0
0
14
0
8
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
2
5
1
1
2
2
4
5
1
3
2
1
4
1
4
3
1
1
2
3
1
4
2
1
2
4
4
1
1
1
2
1
1
3
2
16
2
1
2
3
3
1
2
1
3
2
1
3
3
1
1
1
1
2
1
2
0
0
1
1
1
3
0
2
1
0
2
0
3
1
0
0
1
1
0
3
1
0
1
3
2
0
0
0
1
0
0
2
1
14
1
1
1
2
2
0
1
0
1
1
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
HARRAN
HARRAN
HARRAN
VEREK
VEREK
742237
742237
742320
742320
742320
742320
742320
742574
742574
742574
742614
742651
742682
742698
742732
742755
742755
742755
742780
742780
742810
742988
743056
743066
743131
743131
743131
743131
743143
743198
743269
743285
743316
743364
743403
743403
743403
743403
743442
743528
743528
743528
743528
743535
743568
743579
743579
743579
743579
743633
743702
743702
743753
743753
A
Doruklu lkokulu
A
Doruklu lkokulu
Büyük Yenice Ortaokulu
Büyük Yenice Ortaokulu
Büyük Yenice Ortaokulu
Büyük Yenice Ortaokulu
Büyük Yenice Ortaokulu
I klar lkokulu
I klar lkokulu
I klar lkokulu
Maden lkokulu
Yukar Doruklu lkokulu
Yalç nkaya Ortaokulu
Saraççe me Ortaokulu
Avunduk lkokulu
Ba bük lkokulu
Ba bük lkokulu
Ba bük lkokulu
Be de Ortaokulu
Be de Ortaokulu
Büyük Kazanl lkokulu
Çevirme lkokulu
Dalkaya Ortaokulu
Destek lkokulu
E riçay Ercan Ko an lkokulu
E riçay Ercan Ko an lkokulu
E riçay Ercan Ko an lkokulu
E riçay Ercan Ko an lkokulu
Ekili lkokulu
Ericek lkokulu
Doruç lkokulu
Ekinli lkokulu
Gökta lkokulu
Karatepe lkokulu
Konac k lkokulu
Konac k lkokulu
Konac k lkokulu
Konac k lkokulu
Kuruyer lkokulu
smet Pa a lkokulu
smet Pa a lkokulu
smet Pa a lkokulu
smet Pa a lkokulu
Özkent lkokulu
Savac k lkokulu
Karabahçe Ortaokulu
Karabahçe Ortaokulu
Karabahçe Ortaokulu
Karabahçe Ortaokulu
ükürali lkokulu
Uzunyol lkokulu
Uzunyol lkokulu
Karka i lkokulu
Karka i lkokulu
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Müzik
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Müzik
lkö retim Matematik Ö r.
ngilizce
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Türkçe
Görsel Sanatlar
lkö retim Matematik Ö r.
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
0
0
6
8
6
32
12
0
0
7
0
0
8
32
0
0
14
0
8
38
6
0
32
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
42
12
0
0
0
0
78
14
67
0
0
0
0
0
3
2
1
1
1
2
1
4
2
1
4
2
1
2
2
1
1
8
1
2
1
3
2
3
1
8
2
1
2
2
2
3
2
3
1
9
1
2
5
27
2
1
3
4
3
2
4
1
3
2
2
4
2
6
2
1
0
0
0
1
0
3
1
0
2
1
0
1
2
0
0
7
0
1
0
2
1
1
0
6
1
0
1
1
0
1
1
2
0
6
0
1
1
23
1
0
2
2
1
1
3
0
2
1
1
3
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
4
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
HARRAN
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
VEREK
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
LVAN
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
743823
744252
744252
744252
744252
744286
744286
744293
744293
744293
744309
744328
744328
744328
744328
744343
744343
744343
744343
744370
744370
744438
744438
744438
744453
744453
744453
744453
744481
744481
744590
744704
744704
744704
744704
744704
744829
745032
745032
745089
745089
745089
745118
745160
745160
745160
745173
745777
745777
745777
745777
746298
746298
751092
Yard ml lkokulu
Mare al Fevzi Çakmak lkokulu
Mare al Fevzi Çakmak lkokulu
Mare al Fevzi Çakmak lkokulu
Mare al Fevzi Çakmak lkokulu
Narl kaya Ortaokulu
Narl kaya Ortaokulu
Örgülü lkokulu
Örgülü lkokulu
Örgülü lkokulu
Peynirci lkokulu
Selçuk lkokulu
Selçuk lkokulu
Selçuk lkokulu
Selçuk lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Cumhuriyet lkokulu
Siverek Hüsnü M.Özye in lkokulu
Siverek Hüsnü M.Özye in lkokulu
air brahim Rafet lkokulu
air brahim Rafet lkokulu
air brahim Rafet lkokulu
air brahim Rafet Ortaokulu
air brahim Rafet Ortaokulu
air brahim Rafet Ortaokulu
air brahim Rafet Ortaokulu
ehit Piyade Er Mahmut Elçi Ortaokulu
ehit Piyade Er Mahmut Elçi Ortaokulu
Uzunziyaret Ortaokulu
Vak f Ortaokulu
Vak f Ortaokulu
Vak f Ortaokulu
Vak f Ortaokulu
Vak f Ortaokulu
Bargaç lkokulu
Kad kent lkokulu
Kad kent lkokulu
Mustafa Kemal lkokulu
Mustafa Kemal lkokulu
Mustafa Kemal lkokulu
Özveren lkokulu
Uluyaz lkokulu
Uluyaz lkokulu
Uluyaz lkokulu
Üçüzler lkokulu
ehit Er Muzaffer Gültekin Ortaokulu
ehit Er Muzaffer Gültekin Ortaokulu
ehit Er Muzaffer Gültekin Ortaokulu
ehit Er Muzaffer Gültekin Ortaokulu
K rl k Ortaokulu
K rl k Ortaokulu
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Özel E itim
Rehberlik
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
Özel E itim
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Özel E itim
f Ö retmenli i
ngilizce
Rehberlik
Sosyal Bilgiler
Rehberlik
Türkçe
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Özel E itim
Teknoloji ve Tasar m
Teknoloji ve Tasar m
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Türkçe
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Rehberlik
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Müzik
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasar m
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
ehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Biyoloji
0
0
0
0
0
8
32
17
0
0
0
12
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
55
0
99
54
0
10
8
90
62
56
0
110
0
0
0
42
0
0
0
0
0
8
0
32
8
8
8
8
8
34
3
4
2
2
22
1
2
1
2
9
2
1
3
4
41
2
2
2
17
37
4
18
1
2
3
2
5
3
2
1
1
4
3
3
2
5
2
2
1
2
19
2
2
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
18
0
1
0
1
7
1
0
2
1
30
0
1
1
11
34
3
14
0
1
2
1
4
2
1
0
0
3
2
2
1
4
1
1
0
0
15
1
1
3
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
3
11
2
1
1
6
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AKÇAKALE 751092 ehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Din Kült. ve Ahl.Bil.
HALFET
HALFET
LVAN
LVAN
LVAN
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
SURUÇ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
KARAKÖPRÜ
KARAKÖPRÜ
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
HAL
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
EYYÜB YE
HAL YE
HAL YE
EYYÜB YE
751097
751097
751098
751098
751098
751667
751667
751668
751668
754580
754580
754580
754596
754596
754917
754917
754917
754917
754927
754927
754932
754932
754970
754995
754995
754995
755017
755017
755017
755017
755025
755032
755061
755077
755099
755099
755099
755099
755109
755109
755109
755109
755124
755127
755141
755141
755141
755141
755141
755141
755143
755143
755145
Halfeti Anadolu Lisesi
Halfeti Anadolu Lisesi
Hilvan Anadolu Lisesi
Hilvan Anadolu Lisesi
Hilvan Anadolu Lisesi
ngilizce
Matematik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Rehberlik
Biyoloji
Suruç MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik
Suruç MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik
11 Nisan Kemal K ç Çok Programl Anadolu Lisesi Matematik
11 Nisan Kemal K ç Çok Programl Anadolu Lisesi Rehberlik
Ay egül Kaman Anadolu Lisesi
Almanca
Ay egül Kaman Anadolu Lisesi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Ay egül Kaman Anadolu Lisesi
Biyoloji
Urfa Anadolu Lisesi
ngilizce
Urfa Anadolu Lisesi
Rehberlik
Alparslan lkokulu
f Ö retmenli i
Alparslan lkokulu
ngilizce
Alparslan lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Alparslan lkokulu
Rehberlik
Anaz lkokulu
f Ö retmenli i
Anaz lkokulu
ngilizce
Akziyaret Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Akziyaret Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Fevzi Çakmak Ortaokulu
ngilizce
Ömeriye mam Hatip Ortaokulu
Arapça
Ömeriye mam Hatip Ortaokulu
Müzik
Ömeriye mam Hatip Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Güçlü Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Güçlü Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
Güçlü Ortaokulu
Bili im Teknolojileri
Güçlü Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Dikta lkokulu
f Ö retmenli i
Emirler Abdülkadir Demirkol lkokulu ngilizce
Karaali Ha im Açanal Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
Dalba lkokulu
f Ö retmenli i
Direkli lkokulu
ngilizce
Direkli lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
Direkli lkokulu
f Ö retmenli i
Direkli lkokulu
Rehberlik
Keçik ran Ortaokulu
Türkçe
Keçik ran Ortaokulu
Görsel Sanatlar
Keçik ran Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
Keçik ran Ortaokulu
Müzik
Karaku lkokulu
f Ö retmenli i
kia z Çaml dere lkokulu
f Ö retmenli i
Mehmet Hac bozano lu Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Mehmet Hac bozano lu Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Mehmet Hac bozano lu Ortaokulu
ngilizce
Mehmet Hac bozano lu Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
Mehmet Hac bozano lu Ortaokulu
Rehberlik
Mehmet Hac bozano lu Ortaokulu
Türkçe
ncirli Çaml dere lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
ncirli Çaml dere lkokulu
f Ö retmenli i
Hanc az lkokulu
Okul Öncesi Ö rt
54
66
110
66
0
59
147
0
128
0
52
67
88
137
0
0
44
0
0
0
6
10
34
132
26
13
78
9
34
8
38
0
7
58
0
67
0
0
0
34
6
8
6
0
0
160
168
136
180
0
188
0
0
0
3
3
5
3
2
3
7
2
6
2
3
3
4
7
3
26
2
4
2
4
1
1
2
6
1
1
4
1
2
1
2
3
1
3
2
3
6
40
3
2
1
1
1
3
11
8
8
6
9
4
9
1
2
2
2
2
4
2
1
2
6
1
5
1
2
2
3
6
2
24
0
3
1
3
0
0
1
4
0
0
3
0
1
0
1
2
0
2
1
1
4
35
1
1
0
0
0
2
9
6
6
5
8
2
7
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
HAL YE 755149 Mehmet Saçl Ortaokulu
HAL YE 755149 Mehmet Saçl Ortaokulu
HAL YE 755169 Kengerli Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755170 Mithatpa a Ortaokulu
EYYÜB YE 755180 Nazif-Sabber Bayraktar Ortaokulu
EYYÜB YE 755180 Nazif-Sabber Bayraktar Ortaokulu
EYYÜB YE 755180 Nazif-Sabber Bayraktar Ortaokulu
EYYÜB YE 755180 Nazif-Sabber Bayraktar Ortaokulu
EYYÜB YE 755180 Nazif-Sabber Bayraktar Ortaokulu
EYYÜB YE 755186 Küçükhan lkokulu
EYYÜB YE 755186 Küçükhan lkokulu
EYYÜB YE 755186 Küçükhan lkokulu
HAL YE 755210 Parmakkap Köylere Hizmet Götürme Birli i Ortaokulu
HAL YE 755210 Parmakkap Köylere Hizmet Götürme Birli i Ortaokulu
EYYÜB YE 755230 Kurucuk lkokulu
EYYÜB YE 755234 Sa k Ortaokulu
EYYÜB YE 755234 Sa k Ortaokulu
EYYÜB YE 755234 Sa k Ortaokulu
EYYÜB YE 755234 Sa k Ortaokulu
EYYÜB YE 755246 Mimar Sinan lkokulu
EYYÜB YE 755246 Mimar Sinan lkokulu
EYYÜB YE 755246 Mimar Sinan lkokulu
EYYÜB YE 755246 Mimar Sinan lkokulu
EYYÜB YE 755259 ehit Onba Kas m Aksoy lkokulu
EYYÜB YE 755259 ehit Onba Kas m Aksoy lkokulu
EYYÜB YE 755259 ehit Onba Kas m Aksoy lkokulu
HAL YE 755284 Karpuzlu lkokulu
HAL YE 755284 Karpuzlu lkokulu
HAL YE 755284 Karpuzlu lkokulu
EYYÜB YE 755289 Küpel lkokulu
HAL YE 755301 Payaml Kalecik lkokulu
HAL YE 755301 Payaml Kalecik lkokulu
HAL YE 755306 P rp r lkokulu
EYYÜB YE 755308 TOK ehit Piyade Çavu Mehmet Uyar lkokulu
EYYÜB YE 755308 TOK ehit Piyade Çavu Mehmet Uyar lkokulu
HAL YE 755311 Kayal k lkokulu
HAL YE 755317 Örencik Bak r Kaçar lkokulu
HAL YE 755317 Örencik Bak r Kaçar lkokulu
HAL YE 755320 Terzi Ortaokulu
HAL YE 755376 Süleyman ah lkokulu
HAL YE 755376 Süleyman ah lkokulu
EYYÜB YE 755470 Turan lkokulu
EYYÜB YE 755470 Turan lkokulu
EYYÜB YE 755470 Turan lkokulu
EYYÜB YE 755512 Yenice Merkez Anaokulu
KARAKÖPRÜ 755552 Çiftekemer lkokulu
KARAKÖPRÜ 755569 Ak nc lkokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
ngilizce
Müzik
Teknoloji ve Tasar m
Görsel Sanatlar
ngilizce
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
lkö retim Matematik Ö r.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Rehberlik
Türkçe
ngilizce
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
f Ö retmenli i
Beden E itimi
ngilizce
ngilizce
Türkçe
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
Din Kült. ve Ahl.Bil.
f Ö retmenli i
Rehberlik
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
Rehberlik
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
Teknoloji ve Tasar m
Rehberlik
ngilizce
f Ö retmenli i
ngilizce
Okul Öncesi Ö rt
Okul Öncesi Ö rt
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
84
57
6
34
84
119
0
118
136
237
170
88
0
121
77
104
0
0
0
8
14
7
69
10
0
34
0
0
19
0
0
0
0
6
0
0
0
0
8
0
32
0
0
0
0
8
0
60
0
18
0
0
0
0
4
3
1
2
4
6
2
6
7
11
8
4
2
6
4
5
3
2
17
1
1
1
3
1
1
2
17
3
1
2
11
2
2
1
2
4
1
8
1
3
2
19
2
2
7
1
3
3
11
1
3
12
4
3
3
2
0
1
2
5
1
4
6
9
6
3
1
4
3
4
2
0
16
0
0
0
2
0
0
1
16
1
0
1
8
1
0
0
1
3
0
6
0
2
1
18
1
1
5
0
1
2
10
0
2
11
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
EYYÜB YE 755570 Umuroba lkokulu
ngilizce
EYYÜB YE 755570 Umuroba lkokulu
f Ö retmenli i
KARAKÖPRÜ 755589 Küçükalanl lkokulu
f Ö retmenli i
KARAKÖPRÜ 756034 anl urfa Özel E itim Uygulama Merkezi I. Kademe Özel E itim
KARAKÖPRÜ 756035 Karaköprü Özel E itim Uygulama Merkezi II. Kademe Beden E itimi
HAL YE 756039 anl urfa Rehberlik ve Ara rma Merkezi Rehberlik
KARAKÖPRÜ 757342 Karaköprü Borsa stanbul Ortaokulu
ngilizce
KARAKÖPRÜ 757342 Karaköprü Borsa stanbul Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
RAN EH R 757359 Talihli lkokulu
ngilizce
RAN EH R 757359 Talihli lkokulu
f Ö retmenli i
HALFET 757498 Payam Hatun Anaokulu
Okul Öncesi Ö rt
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Biyoloji
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Beden E itimi
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
ngilizce
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Co rafya
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Rehberlik
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Tarih
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Frans zca
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Matematik
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Fizik
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Türk Dili ve Edebiyat
SURUÇ 757805 Suruç Fen Lisesi
Kimya/Kimya Teknolojisi
RAN EH R 758171 Sar bal Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
RAN EH R 758171 Sar bal Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
VEREK 758239 Siverek Merkez Anadolu Lisesi
Beden E itimi
VEREK 758239 Siverek Merkez Anadolu Lisesi
Biyoloji
VEREK 758239 Siverek Merkez Anadolu Lisesi
Rehberlik
VEREK 758239 Siverek Merkez Anadolu Lisesi
Fizik
EYYÜB YE 758348 Yukar Yaz Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
KARAKÖPRÜ 758441 Yahya Kemal Beyatl Anadolu Lisesi
Din Kült. ve Ahl.Bil.
VEREK 758561 Ördekli lkokulu
ngilizce
VEREK 758561 Ördekli lkokulu
f Ö retmenli i
VEREK 758581 Necip Faz l K sakürek mam Hatip Ortaokulu Arapça
VEREK 758581 Necip Faz l K sakürek mam Hatip Ortaokulu Müzik
KARAKÖPRÜ 759116 Büyük Salk m Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
REC K 759195 Mezra Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
REC K 759195 Mezra Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
REC K 759195 Mezra Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
REC K 759195 Mezra Ortaokulu
Görsel Sanatlar
KARAKÖPRÜ 759342 Çiftekemer Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Sosyal Bilgiler
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Görsel Sanatlar
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Türkçe
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
lkö retim Matematik Ö r.
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Beden E itimi
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Müzik
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
ngilizce
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Teknoloji ve Tasar m
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
VEREK 759401 Çevirme Ortaokulu
Bili im Teknolojileri
RAN EH R 759487 Keçeli lkokulu
f Ö retmenli i
RAN EH R 759675 Tekneli Ortaokulu
Beden E itimi
RAN EH R 759675 Tekneli Ortaokulu
ngilizce
6
0
0
0
6
0
76
44
7
0
0
15
10
35
10
0
10
10
30
10
25
10
12
14
34
54
0
36
8
59
6
0
14
7
16
16
32
38
8
16
18
6
22
29
12
12
6
21
6
28
6
0
8
21
1
4
4
11
1
11
3
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
3
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
3
3
10
0
10
2
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
AKÇAKALE
AKÇAKALE
SURUÇ
SURUÇ
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
CEYLANPINAR
VEREK
VEREK
VEREK
RAN EH R
SURUÇ
RAN EH R
RAN EH R
RAN EH R
SURUÇ
SURUÇ
759675
759675
759675
759675
759675
853334
853334
853418
853418
907431
907431
907431
907431
973027
973027
973027
973892
974105
976815
976815
976815
976842
977009
Tekneli Ortaokulu
Tekneli Ortaokulu
Tekneli Ortaokulu
Tekneli Ortaokulu
Tekneli Ortaokulu
Ye erti lkokulu
Ye erti lkokulu
Bilgi lkokulu
Bilgi lkokulu
Ceylanp nar Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
Ceylanp nar Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
Ceylanp nar Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
Ceylanp nar Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
Siverek K z Anadolu Lisesi
Siverek K z Anadolu Lisesi
Siverek K z Anadolu Lisesi
Kardelen Anaokulu
Fethi im ek K z Anadolu Lisesi
Gözlek lkokulu
Gözlek lkokulu
Gözlek lkokulu
Büyük A ac lkokulu
Balaban lkokulu
Din Kült. ve Ahl.Bil.
lkö retim Matematik Ö r.
Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Türkçe
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
Rehberlik
Rehberlik
Görsel Sanatlar
Türk Dili ve Edebiyat
Metal Teknolojisi
Fizik
Biyoloji
Rehberlik
Okul Öncesi Ö rt
Almanca
f Ö retmenli i
Okul Öncesi Ö rt
ngilizce
f Ö retmenli i
f Ö retmenli i
20
25
12
16
22
12
0
0
0
0
8
115
163
33
44
0
0
36
0
0
14
0
0
1
1
1
1
1
1
8
20
2
2
1
5
5
2
2
2
6
2
8
1
1
4
2
0
0
0
0
0
0
2
13
1
1
0
4
4
1
1
1
5
1
4
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
Download

İhtiyaç Listesi Okullar İçin Tıklayınız