SOSYAL BiLiMLER ENSTiT0S0 YABANCI OiL SINAV SONUCLARI
Not:Aies ve Lisans ortalamalarma gore
yerle~me sonu~
listesi 05.09.2014 tarihinde
a~1klanacaktlr.
I•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
•
., , &~.~~ . soyadl ,
Anabilim Dah
ALPER
Asllhan SARGUT
Handan YILDIZ
Muhammet Mehdi ADIYEKE
Senar SALIM
Bahar OZYA$AR
Meric GURLUYER
Saadet I$1YOK
Seda YILDIRIM
Murat GURBUZ
NurgOI KOCAMAN
Serkan U9AN
HOseyin NERGIZ
Murat 91LGIN
Didem ERDAGI ARAS
Hatice DIKBA$
Mellem GURBUZ
Hasan !SKENDER
Seda Can YILDIZ
IOzlem Ozenc DOGAN
Zerrin TUNIK
Burcu ORDU
Fevziye Selcen CINAR
Ebru Pmar ELMACI
Sevgi YAYLA
Mustafa FILIZ
Orhan DOGAN
Diba TUNCER
Hatice Dila GUNDOGDU
Sibel MUGLU
Erdi Ertugrul AL TIN
Birsen ORHAN
Aykut Ya!iar KOTANCI
Ebru ERDAGI
Ersin GUVE
Cetin GUNE$
Murat UZGUR
Burcin GOKC,ELIOGLU
Hava 919EKEL
Salih C,ERMIK
GOisOm GOZCU
AhmetGOZCU
Ishak 1$91
Yasin ERIZ
Yasin Talha 9ELIK
$efik $AHIN
Aykut OZER
AhmetALTUN
Nursel SAYAR
Kamuran KARAHAMZA
AhmetOZMEN
Mehmet ALADAG
U~ur $EN
Bahattin ARAS
Selma TUN9
Emin GAYIRANAL
Qnay BOZ
Ahsen KARABULUT
Zeynep C,ELIK
Ufuk KAYATA$
ISerif ALADAG
Mehmet BERKTA$
GOifidan SAHIN
Mehmet Sabri YERLI
Fikret CECO
SongOI AVIN9SAL
Bircan $akir CELIK
Selcuk AKGUL
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb .
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Bat1 Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb .
Ball Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
Ball Dilleri ve Edeb.
19a~da!i TOrk Lehceleri
IC aQda~ TOrk Lehceleri
19a~da!i TOrk Lehceleri
19a~da!i TOrk Leh9eleri
agda!i TOrk Lehceleri
a~da!i TOrk Leh9eleri
aQda~ TOrk Lehceleri
a~da!i TOrk Leh9eleri
Din KOitOrO ve Ahlak Bilg .
Din KOitOrO ve Ahlak Bilg .
Din KOitOrO ve Ahlak Bilg.
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Temel Islam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Temellslam Bilimleri
Egitim Bilimleri
E~itim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
E~itim Bilimleri
Egitim Bilimleri
E~itim Bilimleri
1ra No
U~ur
Yabanc1 Dili
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
1ngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llng ilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
mgilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
Almanca
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
1
SONU<;
BA~ARILI
BA~ARILI
MUAF (BASARILI)
BA~ARILI
BA$ARILI
MUAF (BASARILI
MUAF (BA$ARILI
BASARILI
MUAF BA A RILl
MUAF BA A RILl)
MUAF BA A RILl
MUAF BA A RILl
MUAF BA$ARILI
MUAF BA~ARILI
MUAF BA$ARILI
BA$ARILI
MUAF BA$ARILI
MUAF BA$ARILI
MUAF BA$ARILI
MUAF BA$ARILI
MUAF (BA$ARILI)
BA~ARILI
MUAF BA ARILI)
MUAF BM ARILI)
MUAF BA A RILl
MUAF BA A RILl)
MUAF BA A RILl
GIRMEDI
MUAF BA A RILl
MUAF BA A RILl)
MUAF BA A RILl)
BASARILI
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BASARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
GIRMEDI
MUAF (BA$ARILI)
BA SA RILl
BA A RILl
BA ARILI
GIRMEDI
BASARILI
BA$ARILI
G!RMED!
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ A RILl
BA$ ARILI
BA$ ARILI
MUAF BASARILI
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA SARISIZ
BA A RILl
BA$ARILI
MUAF BA_$ARILI
BA$ARILI
!It~
l~ ~
v
69 Erdi KUYUMCU
70 Muhammet Musin UMURBEK
71 Mehmet Zeki AKTA$
72 Enver AL TUNDA$AR
73 Orkun OZDEMIR
74 Sema KARADAG
75 Ahu Serap GUVEN
76 Erdi EYAN
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Sibel DA$DEMIR
YahyaATI$
Mehmet YILDIZHAN
Huzeyfe OKUR
Murat GURBUZ
Adem DA$CI
Serap AKTEMUR GURLER
Gulcan ULKER
Tuba KOCAK
Aysun SARAC
Pmar GUNER
Bingul $AHIN
Sultan DEMIRCI
Zuleyha CAMLIDAG
Gulsum CEYLAN
brahim CAKMAK
Leyla Gumu:;; YILDIZ
Erol KAYA
Ban:;; CIFTCI
Enes DEMIR
l$eyda MARANCI
Fevzi CELEBIDIR
Selahattin ALIN
Pelin ERDAGI
Fatih YURTSEVER
Nurcan YILDIRIM
Yalc;1n KOZYEL
Gulden ATBA~ DEMIREL
Emine MERKIT
Emel G6zde I~IK
TemeiASLAN
Kamile DEMIREKIN
Pmar OCAKLI
YelizAKTA$
Veda! DEMIRKOL
Fevziye Selcen CINAR
l$6hretAYDIN
DemetGONEN
Bahar DEVRIM
Seda TA$DAN
BaharYAKUT
Hakan ERDENER
Mehmet PURTA$
Mustafa ERBA$
Ozan AGADEDEOGLU
Sibel MU(3LU
Elif lc;en KUKURT
Serap CO~KUN
Olcay EDE$
F1rat KIVANC
Ibrahim MERT
Zeynep YAVUZ
Suzan TURK
Arzu KUCUKKARACA
Sevtap YAVUZ
Muhammet YILDIZ
Adem Kahraman ALIBEYOGLU
l~?llay DUZCI
Fatih GULTEKIN
SedatASCAN
Adem KAYA
Ferdi MENGULOGUL
Ferhat OTHAN
Elif URAL
Faruk UNLU
Y1lmaz KIYAR
Filiz KILIC
~eyda MARANCI
Egitim Bilimleri
E!litim Bilimleri
Egitim Bilimleri
E!litim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri .
Egitim Bilimleri
E!litim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
E!litim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
Egitim Bilimleri
E!litim Bilimleri
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
lllk6gretim
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
Frans1zca
lngilizce
lngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
,lngilizce
ilngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
BA ARILI
BA ARILI
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA A RILl
BA ARILI
BA ARISIZ
BA ARISIZ
GIRMEDI
MUAF (BA~ARILI)
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA~ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
GIRMEDI
BA$ARISIZ
GIRMEDI
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
MUAF (BA~ARILI)
BA~ARILI
GIRMEDI
BA~ARILI
BA$ARISIZ
BA~ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
GIRMEDI
BA~ARISIZ
BA~ARILI
BA$ARISIZ
BA~ARILI
MUAF (BA$ARILI)
BA~ARISIZ
BA~ARISIZ
BA$ARISIZ
BA~ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA~ARISIZ
BA$ARISIZ
BA~ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
GIRMEDI
BA$ARILI
BA$ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA ARISIZ
BA ~ARISIZ
BA ~ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
B~$_ARISIZ
BA$ARISIZ
BASARISIZ
BA$ARILI
BASARISIZ
BA$ARISIZ
BA~ARILI
BA~ARISIZ
BA ~ARISIZ
BA ~ARILI
BA ~ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
145 Muharrem TANARSLAN
146 Dil$er BARI9
147 Hakan GONEN
148 Leyla KObra SARGINGI
149 Elif KALAGI
150 Baysal UZUM
151 Tarkan BOY
152 Ay~egOI YUGEL
153 MehmetCAM
154 Samet ALTINOK
155 Serhat KOC
156 Yunus BOZKURT
157 lllknur ULUTA$
158 Sefer KAHYA
159 Esra DALMI9
160 NurcanOZ
161 Zekai OZLEGE
162 Eren TA9CI
163 Kaplan Zeynal Abidin YA$LI
164 Fatma DURMU9
165 Eren OZBEK
166 Serhat 9ENDIL
167 Ersin EKINGI
168 Sevda GENGIZ
169 Muhammet CAKAL
170 Kemal KIPIGI
171 Nurcan KILIC
172 Nagihan URAY
173 Serdar BAY
174 Adem DA9TAN
175 FerdiAKYUN
176 Gihan AKYUZ
177 Berna GOKCE
178 Onur CINTESUN
179 Burhan OZAYASJ
180 Mehmet Arif AGAR
181 Feyzullah CELIK
182 llknur GULER
183 Bora KESKIN
184 Bahar $ENTURK
185 Mehmet Ali AL YILMAZ
186 Gansu AKYUZ
187 GumaERKMEN
188 An1l AKYILDIRIM
189 Bora CILEK
190 AybOke AKTA$
191 Damla KARAKOC
192 Tansu CARIKLIOGLU
193 Berinaz AYTAC
194 Fatih KARSLIOGLU
195 Fahir Okan CEBI
196 Mikail DURAK
197 Talip ARSLAN
198 Oguz DUZENLI
199 Zafer KESKENDIR
200 Sonnur AGYOL
201 Taiga BULUT
202 IC.aglar METIN
203 Tuba GECENER
204 Murat DURSUN
205 Hasan GUNDUZ
206 Zeynep CALIMGIL
207 Melikhan GEZER
208 Saliha C aca GOZTEPE
209 Yusuf TEPE
210 Mine KAZAKLI
211 Ali NEGEFOGLU
212 BUient YAGGI
213 Bora KESKIN
214 Leyla OKULMU$
215 Orhan Gazi INGE
216 Bediha SONMEZ
217 GOlay SURMELI
218 Ozkan CELIK
219 Funda TA$DEMIR
220 Mahsun ASYA
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
lllko!':jretim
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
lllkogretim
'llkogretim
llkogretim
llkogretim
llkogretim
llkogretim
Tarih Eskil;:ag Tarihi)
Tarih Eskil;:ag Tarihi)
Tarih Eskicag Tarihi)
Tarih Eskicag Tarihi)
Tarih Eskicag Tarihi)
Tarih Ortacag Tarihi)
Tarih Ortacag Tarihi)
Tarih(Ortacag Tarihi)
Tarih Ortac;:ag Tarihi)
Tarih Yenicag Tarihi)
Tarih Yakmca Tarihi)
Tarih Yakmc;:a Tarihi)
Tarih Yakmc;:a Tarihi)
Tarih Yakmc;:a Tarihi)
Tarih Yakmc;:a Tarihi)
Tarih Yakmca Tarihi)
Tarih Yakmcag Tarihi)
Tarih Yakmc;:ag Tarihi)
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi)
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G .Tarihi)
Tarih T.G.Tarihi)
Tarih T.G.Tarihi)
Tarih(T.G.Tarihi)
Tarih T.G.Tarihi
Tarih(T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih(T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi)
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G .Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Tarih T.G .Tarihi
Tarih T.G.Tarihi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yont.
Sivaset Bilimi ve Kamu Yont.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yon!.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
Siyaset Bilimi ve Kamu Y6nt.
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
Frans1zca
lngilizce
lngilizce
ngilizce
lngilizce
lngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
lngilizce
ngilizce
ngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
,lngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llng ilizce
llngilizce
BA$ARISIZ
BASARISIZ
BA$ARILI
BA$ARILI
BASARISIZ
BA$ARILI
BA ~A RILl
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA A RILl
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARILI
GIRMEDI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BASARILI
BA$ARISIZ
BA$ARILI
MUAF (BA§ARILI)
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARILI
BA A RILl
BA A RILl
BA A RILl
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BASARISIZ
GIRMEDI
MUAF (BA§_ARILI)
BA$ARILI
MUAF (BA$ARILI)
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BASARISIZ
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARILI
GIRMEDI
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
MUAF (BASARILI)
BA$ARILI
MUAF (BASARILI)
BA$ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Biro! KARACA
Bora _<;lLEK
Mesut METE
Mehmet SU
Mehmet Akif EROGLU
Ozge I~IK
AmirBEYTER
Rtdvan GULGOR
Fatih TOPAL
Ufuk DIKBA~
UQur TA$DEMIR
TuQc,:e Ezgi CO~KUN
Mahmut C,ETIN
Olgun YILDIZ
Eray CETIN
Adem FIDAN
llihan BULUM
Ferhat C,ELI K
Fatma BAYRAKCI
Muhammet Ali DEMIRCI
Harun CELEBI
Melike EYIDOGAN
GokbOrO ONALP
Eda AKGUL
Cihan ARSLAN
Melin OZMEN
Faruk TIPIOGLU
AktnAKOT
Musa CA$KA
Metehan KARAKURT
Aykut INCE
Nevin KARAHAN
IOzgor YILMAZ
ICiQdem HAMDEMIR
IOzgOI DURMAN
Gozde UYSAL
Burak METIN
Hasan Deniz DEMIRHAN
Burc,:in DEMIR
Yakup AYNA
Sevil KAZANCI
Alican Emre CINAR
IOzgOr AKSOY
Sinan KIZILATA$
Derya Cemile CELIK
Dinc;er C,ELIK
ICagn ER
Veli RUVANAS
Ercan CIFTCI
Zafer CAN
Onur KAVAK
Ahmet Berke DEMIRAL
Serap GENCLER
Ercan KARAKOYUNLU
Umut BOK
Murat INCE
Abdulkadir BARUT
Ban9AYHAN
Murat CINAR
Omer KOC
Abdullah TOKYUREK
Sertac Mete ADIGUZEL
Sava9 YEGEN
Fatih KALEMKU~
Ersin UCAR
Ozan GUNGORMU~
Ishak GUNER
Sevin<; AYDIN
YeterALKAN
Muhammet UZUNDAL
Sibel OZUZMA
Banu IPEK<;I
Ufuk AKCANCA
Erda! OLUKLU
Ensar BEKTA~
Deniz ATE$<;AKMAK
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
Siyaset Bilimi ve
9ietme
§letme
9ietme
~letme
9ietme
~letme
9ietme
~letme
9ietme
~letme
9ietme
~letme
9ietme
~letme
l9ietme
l~letme
9ietme
~letme
9ietme
9ietme
9ietme
9ietme
9ietme
9ietme
9ietme
~letme
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Kamu
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
Yon!.
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
llngilizce
lngilizce
lngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
Almanca
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
.lngilizce
lngilizce
llngilizce
ILng_ilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
MUAF (BA$ARILI
MUAF (BA$ARILI
MUAF (BA$ARILI
MUAF (BA~ARILI
GIRMEDI
BA$_ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARILI
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARILI
BA ARISIZ
BA A RILl
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA A RILl
BA A RILl
BA A RILl
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARILI
BA ARISIZ
BA A RILl
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARILI
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARILI
MUAF (BA$ARILI)
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
BA$ARILI
GIRMEDI
BA$ARILI
BA$ARILI
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
' 309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
3'28
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
Mervem CIFCI
Akif Alperen ARISOY
Ay$egOI DEMIR
Mehmet KANAT
YusufYAK$1
Dilek FEVZIOGLU
Cihan AKKAYA
Nayime MELEK
Demet$AHIN
Aytac IKINCI
Onur IKINCI
M.Aii Armagan AGYOL
Dogan ARSLAN
Mustafa Furkan INAN
Aras DOGAN
Muhammed Emin YILDIZ
Ay:?e UCUM
Sinem Ezgi DEMIRCI
$eng01 DOKUZOGLU
Sevgi CENGIZ
Mehmet YILDIZ
Oguzhan CELIK
HOseyin SAVAN
Hakan ALAGEYIK
Yasin BALTA
AybOke Asena GURBUZ
Canerhan ATAKI$1
Onur CAN
I $eyda ALAGOZ
lllyas YILDIZ
Onur OZDEMIR
SOieyman YILDIZ
SedatALP
Ali Haydar KAYA
Ferhat TA$
Caglar CELIKEL
Keziban TARHAN
Serkan MERIC
Yasemin DEMIREL
$ahali TUNCER
Hakan HASANOGULLARI
Harun SEVCI
Yeter ATA$
AlevACAY
KObra GUMU$
Adem ADIYAMAN
Fulya Sezer AYDIN
Kas1m KARADAMAR
Mert Murat $ARKIR
Ali Kemal GUNACTI
Orhan ONK
Ufuk Durmu:? CAY
Hatice EFE
Ayfer DURMAZ
OmerOCAK
Suna MEYDANOGLU
:?letme
:?letme
:?letme
:?letme
$1etme
l~letme
$1etme
:?letme
$1etme
:?letme
$1etme
:?letme
1$1etme
l:?letme
1$1etme
l:?letme
1$1etme
l:?letme
l:?letme
1$1etme
l:?letme·
1$1etme
l:?letme
1$1etme
ll:?letme
ll:?letme
l:?letme
1$1etme
l:?letme
ll$1etme
l~letme
l~letme
1$1etme
ll:?letme
ll~?letme
l:?letme
l:?letme
l:?letme
l:?letme
ll:?letme
ll~?letme
ll:?letme
ll$1etme
ll:?letme
ll~?letme
l:?letme
1$1etme
l:?letme
1$1etme
l:?letme
l9letme
l:?letme
l:?letme
1$1etme
i:?letme
1$1etme
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
ngilizce
lngilizce
lngilizce
mgilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
:lngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
llngilizce
BA A RILl
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA A RILl
BA A RILl
BA A RILl
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA A RILl
BA A RILl
BA ARISIZ
BA$ARISIZ
BASARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BASARILI
BA$ARILI
GIRMEDI
BA$ARISIZ
BA$ARILI
BA$ARILI
BASARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA ARISIZ
BA A RILl
BA ARISIZ
BA ARISIZ
MUAF (BASARILI)
BA$ARILI
BA$ARISIZ
MUAF (BA$ARILI)
BA$ARISIZ
GIRMED!
BA$ARILI / '
~
~·
Doy.D~.tt~a~a.~.~~EMIR
n
u
u uru
Download

!It~ l~ ~