Kara pınar ’ın Ha fta lık Sü reli Yerel Bağıms ız Siya si Ga zetesi
GAZETEMİZİ
Sayı : 413
50 Krş (KDV. Dahil)
07 Ocak 2015 Çarşamba
BULABİLECEĞİNİZ
BAYİLER
Değişim Önce Gönüllerde Başlar...
AVM
Karapınar ’ın
Haftalık Süreli
Ye re l Bağımsız
Siyasi G azete si
Be led iye M ec lisi Ocak
Ayı Top lan t ısın ı Yap t ı
Belediye Meclisi 5393
Sayılı Belediye Kanunun
20. maddesi gereğince
2015 Yılı OCAK ayı
toplantısını yapmak üzere
06.01.2015 tarihine
rastlayan Salı günü saat
14.30'da Belediye Meclis
salonunda gündem
maddelerini görüşmek
üzere toplandı.
Gündem dışı olan, İmar
Komisyonunda halen
görev yapmakta olan
Belediye Meclis Başkanı
ve Belediye Başkan Yrd.
Yerine iki adet imar
komisyonu üyesi seçilmesi
ve Hankapı mahallesinde
609 Ada 11 nolu parselde
bulunan Aşkarlar
İşhanındaki 29,30 ve 31
bağımsız bölüm nolu
işyerlerin belediye adına
satın alınmasının
görüşülmesi gündeme
alınması oy birliği ile kabul
edildi.
Gündemde bulunan 14
madde tek tek görüşülerek,
Belediye Meclis Başkanı
Mehmet Yaka görüşülen
gündem maddeleri ile
okunan komisyon kararları
üzerinde sırasıyla
açıklamalarda bulundu ve
söz isteyen olup olmadığı
sorularak, meclis üyeleri
görüşlerini belirttikten
sonra maddeler tek tek
oylanarak, maddelerin
büyük bir çoğunluğu oy
birliği ile karara bağlandı.
Gündemin 4. maddesinde,
5393 Sayılı Belediye
Kanunun 25. maddesi
gereğince 2014 yılının gelir
ve giderleri ile mali
hizmetlerin denetimi için
denetim komisyonuna Yusuf
Zengin, Mustafa Aşıroğlu,
Mehmet Koçak, Şenol
Küçükdurmuş, Ali Bozaklı
yapılan gizli oyla seçildiler.
Gündemin 13. maddesinde
AK Parti İlçe Teşkilatı binasında
05.01.2015 Pazartesi günü saat 19.00'da,
AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan ve
Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın da
katıldığı ortamda Mahalle Muhtarları ile
istişare toplantısı yapıldı. Dev. 4’de
GÖKKUŞAĞI HASTANE BÜFE
Hastane Karşısı - KARAPINAR
Güney Koreli Turistler Karapınar'dan
Memnun Ayrıldılar
Güney Kore'li
Turistlerden Nam
Dong Su, Kim
Suhyun, Iiy Jae
Hevng, Kim Do Hee
isimli Güney Kore'li
Pukung National
Üniversitesinde
Dizayn bölümü
birinci sınıfta okuyan
öğrencileri Türkiye'ye
gelerek İstanbul,
Konya, Kapadokya,
Ereğli'yi gezdikten
sonra Karapınar'a
geldiler.
Karapınar'da dünya
harikası Meke Gölü,
Acıgöl'ü ve Sultan
Selim Camii ve
külliyelerini gezen
Güney Koreli
turistler, Karapınar'ı ve
doğal güzelliğe haiz gölleri
çok beğendiklerini,
Karapınar'lı insanların
misafirperverliklerini ve
çok samimi ve içten
davranmalarını, yardımcı
olmalarını takdir ettiklerini
imar komisyonunda halen belirterek, bol bol fotograf
çektiklerini söylediler ve
görev yapmakta olan
Belediye Meclis Başkanı ve Güney Kore'de öğrenci
arkadaşlarımıza
Başkan Yardımcısının
anlatacağız diyen Güney
yerine Erol Demirel,
Koreli turistler Anıt
Mustafa Kemal Gök oy
Kafe'de akşamüzeri yemek
birliği ile seçildiler.
Ocak Ayı kapanış toplantısı yediklerini ve Türk kahvesi
oy birliği ile kabul edilerek,
toplantı sona erdi.
Mahalle Muhtarları İle İstişare Toplantısı Yapıldı
Hankapı Mh.
Belediye Altı
No: 45
K ARAPINAR
içtiklerini ve Anıt Kafe
sahiplerinin, çalışanlarının
kendileriyle çok güzel
ilgilendiklerini ifade ettiler.
Güney Koreli Turistler,
Türkiye'nin örf ve
adetlerini, yemek ve diğer
kültürlerini yakından
görmek için geldiklerini,
Türkiye'nin çay ve
kahvesini, döner kebabını
çok sevdiklerini,
Konyaspor'u ve
sporculardan Arda Turan'ı
çok sevdiklerini söylediler.
Ayrıca Güney Koreli
İlçe Emniyet
Müdürlüğü Ekipleri
Başarılı Çalışmalara
İmza Atıyor
Turistler, yabancı dil
konusunda Karapınar
Aydoğanlar MYO Yerel
Yönetimler birinci sınıf
öğrencisi Bengü Kuduğ'un
ve TEMA Vakfı İlçe
Gönüllü Sorumlusu ve
Yeşilpınar Gazetesi Fahri
Muhabiri Musa Ceyhan'a,
Anıt Kafe sahibi ve
çalışanlarına, Koçaklar
Otel İşletmesi sahibi ve
çalışanlarına, Karapınar'lı
vatandaşlara ilgilerinden
dolayı teşekkür
ediyoruz"dediler
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan yol kontrollerinde
kaçakçıları suçüstü yakalamaktadır.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
03.01.2015 günü saat 9.30 sıralarında
otogar civarında yapılan uygulamada
araç içerisinde 2704 paket bandrolsüz
değişik isimli markada sigara ele
geçirildi.
Ele geçirilen bandrolsüz sigaralara el
konulurken, şüpheli şahıslar M.Y.(44),
R.A.(35) hakkında adli soruşturma
devam etmektedir.
GÜNCEL
07 Ocak 2015
Çarşamba
Anadolu Gençlik Derneğinden Görkemli Gece
AGD Karapınar Temsilciliği
tarafından Mekke'nin Fethi ve
Siyer-i Nebi Ödül Töreni
Programına yoğun bir ilgi
gösterildi.
Anadolu Gençlik Derneği
Karapınar Temsilciliği tarafından
savaş değil, barışla gönüllere açılan
kapı "Mekke'nin Fethi'nin 1384.
yılı ve Siyer-i Nebi Yarışşması
ödül töreni 31 Aralık 2014
Çarşamba günü saat 19.30'da
Karapınar Kültür Merkezi sosyal
faaliyetler salonunda
gerçekleştirildi.
Geceye, Belediye Başkanı Mehmet
Yaka, Devlet Hastanesi Baştabibi
Dr.Eser Şenkul, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sami Sağdıç, İlçe Müftüsü
Kadir Demirlenk, Saadet Partisi
İlçe Başkanı Kemal Kor, AGD
Karapınar Temsilcisi Emin Dilekli,
Afganistanlı Hafız Abdul Farid
Faruqi, İlahiyatçı- Eğitimci Salih
Ülker, bazı okul müdür ve
öğretmenleri, sponsorlar ile salonu
dolduran bay ve bayan vatandaşlar
ve basın mensupları katıldı.
Recep Toka'nın sunuculuğunda
gerçekleştirilen program, İstiklal
Marşının okunması ile başladı.
Afganistanlı Hafız Abdul Farid
Faruqı Kur'an-ı Kerim tilavetini
sundu ve ardından Mekke'nin fethi
ve AGD faaliyetleri ile ilgili
sinevizyon gösterimi yapıldı
AGD Karapınar Başkanı Emin
Dilekli açılış konuşmasında şunları
söyledi " AGD'nin tertiplemiş
olduğu Mekke'nin fethi ve Siyeri Nebi yarışması programına hoş
geldiniz. Hayatın her alanını
kuşatan bir inancın mensupları
olarak bu gece sizlerle birlikte
olmaktan mutlu olduğumuzu
belirtmek istiyorum. Tüm
Müslümanların kıblesi olan
Kabe'nin bulunduğu, şehirlerin
anası Mekke şehrinin fethini
özellikle genç nesle her yıl tekrar
tekrar hatırlatmanın önemine
inanıyoruz.
Her yeni güne yaralanan ya da
öldürülen masum insanlara dair
haberlerle uyandığımız bu dünyada
yeni neslin, fetih kavramının
inancımızdaki yerini bilmeleri
gerektiğini düşünüyoruz.
Aynı şekilde şehit kanlarıyla
sulanmış ülkemizin gündemine
ekranlarla, manşetlerle, haber
portallarıyla sokulan yılbaşı
eğlencesi adı altındaki
kokuşmuşluğa da en güzel şekilde
cevap vermek için burada
olduğumuzun farkındayız.
Katılımlarınızdan ve programımıza
gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı
bir kez daha siz katılımcılara
teşekkür ediyorum diyen Dilekli,
Burada bulunan tüm
kardeşlerimizden istirhamımız
yediden yetmişe hepinizin Anadolu
Gençlik Derneğimizin
çalışmalarında yer almalarıdır.
Biez biliyoruz ki bu mücadelenin
insana ihtiyacı yok, ancak
insanlarımızın bu mücadeleye
iuhtiyacı var. Bu mücadelenin
gençler eliyle başarıya
ulaşabileceğini biliyoruz.
Karapınarlı kardeşlerimizden ve
ağabeylerimizden ricamız, bu
yapıya sahip çıksınlar ve
çocuklarını AGD'mize emanet
etsinler. Böylece özlediğimiz
imanlı ve inançlı neslin oluşumuna
hep beraber vesile olmuş olalım.
Programımızın yoğunluğu
nedeniyle sözümü fazla
uzatmadan, programımıza uzaktan
ve yakından gelen tüm
hemşerilerimize ve misafirlerimize
tekrar hoş geldiniz diyor ve
gecemizin hayırlara vesile olmasını
Cenab-ı ALLAH' dan
diliyorum."dedi
Konya Enderun Lisesi Mehteran
Takımı gösterilerini
gerçekleştirdiler.
Anadolu Gençliği Ortaokul
komisyonu öğrencileri şiir
Yeşilpınar
GAZETESi
YIL : 9
07 Ocak 2015
SAYI : 413
SAHiBi
Him me t TÜR KM E N
G sm : 0 53 2 3 15 67 46
e- ma il : h im me [email protected] o tm ai l.com
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ha kan TÜRK M EN
SAYFA EDİTÖRÜ
Nuh Ha ru n Tü rkm en
MUHABİR
Hikm et TÜRK ME N
FAHRİ MUHABİR
Mu sa C EY HA N
G sm . : 0 .5 3 2. 50 2 0 7 9 3
YAYIN TÜRÜ
Ha fta lık Si yasi G a zete
DİZGİ - MİZANPAJ - BASIM
Nuh Ha ru n TÜR KM E N
YÖNETİM VE BASIM YERİ
PINAR MATBAASI - YEŞİLPINAR GAZETESİ
K a le M h. İnö nü Cd . Işık S k.N o. 8 - K A RA P IN AR
Tel . : 0.3 32 . 75 5 3 6 5 3 Fa x : 7 5 5 7 9 7 8
G sm. : 0 .53 2 . 3 15 67 46 - 0 .5 3 8.8 98 46 64
www.ye silp in ar ga zete si.co m
e -m ai l : h imm et6 @h otm ail .c om
RES Mİ İLAN TARİFES İ
Resmi İlanlar
St.Sn. : 8.90 TL + KDV
İcra Mahkeme İlanları St.Sn. : 8.90 TL + KDV
ZAYİİ İLAN TARİFESİ
Nü fu s Cü zda n ı,Ö ğ re nci K im lik K ar tı, E hl iyet, P aso ,
Ku ru m K im lik K ar tı
: 10 .o o TL + KD V
K ,K 2 S ü rü cü B el ge si
: 15 .o o TL + KD V
Ru hsa t ( A ra ç ve İşye ri )
: 20 .o o TL + KD V
Dip lo ma
: 25 .o o TL + KD V
: 25 .o o TL + KD V
Fa tu ra İrsa liye V s.
BU GAZETE BASIM İLKELERİNE UYAR
G aze tem izd e ya yınla n an yazıla r h uk uki
so ru ml ul uğ u ya za rın ke nd isi ne aittir.
dinletisini sundular.
İlahiyatçı- Eğitimci Salih Ülker,
Mekke'nin fethine kadar
Müslümanların durumu ve
Peygamber Efendimizin
mücadeleleri, hak ve batıl
mücadelesi ve AGD'nin misyon
ve vizyonu ile ilgili katılımcılara
doyurucu konuşmasında örnekler
vererek açıklamalarda bulundu.
AGD ait dergilerin ve Erbakan
hocanın kendi dilinden kaleme
alınan DAVAM adlı kitabın tanıtım
sinevizyon gösterimi yapıldı.
Karapınar'da AGD tarafından bin
lise öğrencisinin katıldığı Siyer-i
Nebi yarışmasında dereceye giren
öğrencilerden Pelin Peri, Saniye
Ağanınoğlu, Fatuma Dinkul,
Şeyda Eşsiz, Sevda Soysaler Filiz
Aker, Ümmühani Çelebi, Fadime
Atlaş, Rahime İşleyen, Gaye
Özayaz'a çeyrek altın ve kitap seti
İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ve
AGD Başkanı Emin Dilekli
tarafından tebrik edilerek verildi.
Siyer-i Nebi yarışmasına en çok
katılan öğrencilerin bulundukları
okulların Müdürlerine ve şiir
dinletisi sunan öğrencilere İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç
tarafından plaket ve çeşitli kitap
seti hediye edildi.
Karapınar Belediye Başkanı
Mehmet Yaka ve Saadet Partisi
İlçe Başkanı Kemal Kor birer
selamlama konuşması yaptılar.
Gecenin sponsorlarından Etem
Tartan, Hikmet Şimşekli, Ahmet
Aydınbelge, Sedat Bütüner, Ahmet
Uğurlu'ya plaketleri AGD Başkanı
Emin Dilekli tarafından teşeşkür
edilerek sunuldu.
İlahiyatçı-Eğitimci Salih Ülker'e
plaket ve kitap seti Saadet Partisi
İlçe Başkanı Kemal Kor tarafından
verildi ve program katılımcıların
memnuniyeti ile sona erdi.
ÖNEMLİ
TELEFONLAR
İlan ve Reklamlarınız
Gazetemizde
KAYMAKAMLIK
: 755 68 81
KAYMAKAMLIK
: 755 68 88
GARNİZON KO MUTANLIĞ I : 758 50 10
BELEDİYE
: 755 75 00
ADLİYE
: 755 18 47
İLÇE EMN.MD.
: 755 69 13
İLÇE MİL.EĞT.MD.
: 755 68 94
BÖL.TRF.DEN.A.
: 755 69 16
İLÇE J.K.LIĞI
: 755 68 90
MÜFTÜLÜK
: 755 67 80
DEVLET HAST.
: 755 25 04
İLÇE TARIM MD.
: 755 69 06
HALK EGT.MD.
: 755 68 84
ZİRAAT BANKASI
: 755 69 40
HALK BANKASI
: 755 60 50
MEDAŞ
: 755 69 09
TİC. SAN. OD.
: 755 12 76
TİC. BORSASI
: 755 76 80
ZİRAAT ODASI
: 755 11 71
ESN. KEF. KOOP.
: 755 10 61
ŞÖF. OD.
: 755 11 18
ESN. SAN. OD.
: 755 12 14
TAR. KR. KOP.
: 755 66 46
İSLİK BEL. BŞK.
: 766 32 41
HOTAMIŞ BEL.BŞK. : 767 20 33
KAYALI BEL. BŞK.
: 761 80 80
YEŞİLYURT BEL. BŞK. : 759 01 11
ÇİFTÇİ MAL.KORUMA : 755 10 51
T.M.O.
: 755 25 34
ALO VALİLİK
: 310 20 12
ALO RTÜK
: 178
SU ARIZA
: 185
TELEFON ARIZA
: 121
ELEKTRİK ARIZA
: 186
YANGIN İHBAR
: 110
HIZIR ACİL
: 112
ZABITA
: 153
ALO TRAFİK
: 154
POLİS İMDAT
: 155
JANDARMA İMDAT
: 156
YOL DURUMU
: 159
Değer Bulur
Tel. : 755 79 78 - 755 36 53
755 79 78 - 755 36 53
ZAYİ
Ehliyetimi Kaybettim
Hükümsüzdür
Halil YALÇIN
( 235 972 940 34 )
ZAYİ
Nüfus Cüzdanı ve
Ehliyetimi
Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hatice DAĞ
(292 131 067 12)
Sayın çok kıymetli okuyucularım, yazıma ekmek
israfı ile başlamak istiyorum. Her yıl 1.5 milyar
ekmeğin çöpe gittiğini, ekmek israfının ve milli
varlığımızın, bizleri besleyen doyuran
ekmeğimizin çöpe gitmesinin önüne geçilmesi
için herkese görev düştüğüne inanıyorum.
Dünyada açlıktan, susuzluktan ölen insanlar
varken, ekmek ve gıda israfının dinimiz ve
medeniyetimizle bağdaşmamaktadır. Ekmek, su
ve diğer israflarımızın, ekonomik gelişmemizin
önündeki en büyük engellerden biri olduğuna
inanıyorum. Günde yaklaşık 500 ton yılda 550
bin ton ekmek israf edilip çöpe atıldığını, israf
edilen ekmeklerin 1.5 milyar liraya karşılık
olduğunu boşa giden bu parayla 162 bin asgari
ücretliye maaş ödenebildiğini, 500 okul, 500
yurt binası, 500 km bölünmüş yol yapılabileceğini
ayrıca 1.5 milyar lira aynı zamanda ülke
ekonomisinin kaybı demektir. Toprak Mahsulleri
Ofisi'nin israfın önlenmesi ve toplumsal
farkındalık oluşturmak amacıyla " Ekmek
İsrafının Önleme Kampanyası" başlatıldığını
ayrıca yine Diyanet'in başlattığı ve son
zamanlarda bazı İllerde camilere konulan ekmek
kutularıyla ilgili çalışmaların ve Konya ve diğer
İllerdeki Fırıncılar Odası Başkanlıklarının da bu
konuda duyarlı olduklarını bildirmeleri ve bu
yoldaki israfı önleyici tedbirleri son derece faydalı
bulduğumu belirtmek istiyorum. Konya Fırıncılar
Odası Başkanı Vedat Honça'nın yaptığı
açıklamaya göre sadece Konya'da günde 859 bin
ekmek çıkarıldığını, 45 bin ekmeğin israf
edildiğini bununda 26 bin TL tutarında olduğunu,
yıllık maddi kayıp'ın 9 milyar 850 bin lira
olduğunu 4 Şubat 2013 tarihli Konya Postası
gazetesinden öğrenmiş bulunmaktayım. Diğer
İl ve İlçelerdeki ekmek israfını düşündüğümüzde
ekmeğimizin, emeğimizin, milli kaynaklarımızın
ne kadar çok israf edildiğine üzülmemek elde
mi? Ekmeğimizi, suyumuzu israf etmeyelim
diyorum.
Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde
yaşayanları besleyemez duruma gelmekte, kırsal
kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük
sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır.
Toprakla birlikte sürüklenen ve yok olan doğal
besin maddeleri, suni gübrenin değerinden kat
kat daha fazla olduğuna inanıyorum.
Meraların yok olması ve hayvancılığın gerilemesi
sonucunda, çok büyük boyutlarda iş imkânı ve
gelir kaybedilmektedir.
İlçemizde meraların verimsizleşmesi sonucu
küçük baş hayvan sayısında düşüş olmadı mı?,
Bir toplantıda da Ziraat Odası Başkanımız
Hikmet Bozaklı özellikle mera ıslah
çalışmalarının başlatılmasını istemedi mi?
TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin
KARACA bakın ne demiş " Zerre kadar iyiliğin
ve zerre kadar kötülüğün dahi karşılığının
görüleceğine inananlar olarak, etrafı dağıtan
yaramaz çocuklar gibi değil, sorumluluk sahibi
birer halife gibi davranmak zorundayız artık.
Böylelikle, günü geldiğinde her bir bitkinin, her
bir böceğin, her bir su ve hava zerresinin
karşımıza dikilip hesap soracağı gün, belki biraz
daha rahat oluruz."
Dünyanın görünümü ise şöyle: Ekonomi
büyüdükçe, refah seviyesi arttıkça insanların
talepleri dünyanın karşılayabileceğinden daha
fazla olmaya başladı. Dünya artık üzerinde
yaşadığı insanları besleyemiyor. Eğer tarım
alanları verimliliği yavaşlamaya, dünya nüfusu
ise yılda 70 milyon ve daha fazla artmaya devam
Musa CEYHAN
Yeşilpınar Gazetesi
Muhabiri
Tema Vakfı İlçe
Gönüllü Temsilcisi
YAŞAMSAL GIDALARIMIZI
İSRAF ETMEYELİM
ederse ülkelerin giderek artan oranda besin kıtlığı
ve yüksek besin fiyatları ile karşılaşmaları
kaçınılmaz olacaktır. Televizyonlardan,
gazetelerden okuyoruz, su ve besin kıtlığı çeken
ve hatta insanların bu yüzden öldüğünü duymuyor
muyuz.? Su kıtlığı, besin kıtlığıdır. Toprağı az,
suyu kıt ülkelerde yaşayanların çocuk yapma
kararlarını gelecek kuşağın suya ve besine
ulaşmasını nasıl etkileyeceğini bilmeleri gerekir.
Karapınar tarih boyunca su sorununu en çok
yaşayan merkezlerden biri olmuştur. Kuru tarım
ve hayvancılık geçim kaynağı olarak süre
gelmiştir. Ancak 20. nci YY teknolojinin
gelişmesiyle Karapınar kuru tarımdan sulu tarıma
geçmiş dekardan 120 kğ buğday alınırken bu
gün 800 kğ hatta 900 kğ buğday alan çiftçilerimiz
vardır. Yılda 4-6 sulama ve gübreleme ile verim
artışı sağlanmıştır. Buraya kadar güzel haberleri
verdik. Şimdi sıra yaşanmasını istemediğim kötü
haberlerde, Bölgemizde Maden Tetkik Arama,
Devlet Su İşleri, TEMA Vakfı yurt dışından
birçok kuruluş ileri teknoloji kullanarak yaptıkları
çalışmalarla bölgenin su kaynaklarının tamamen
yeraltı suyuna bağlı olduğunu ve bu kaynakların
1980' lerin sonundan bu yana düşüş gösterdiğini
ortaya koymaktadır. Sadece su seviyesi düşmekle
suyun kalitesi de bozulmaktadır. Japon Bilim
adamları kükürt kokan suların ileri de tuzlu suya
ulaşılacağının habercisi olduğunu TEMA
Vakfı'nın 6 yıldır yürüttüğü projelerle ortaya
koyduklarını bilim adamlarından öğreniyorum.
Pekiyi, bu ne demek, bu Atalarımızın bindiği
dalı kesmek lafını hatırlatıyor. Şu an Karapınar
yüksek üretim nedeniyle şehir ve yapılanmanın
geliştiği yer konumunda ama bir an durun ve
düşünün bu gidişle su ulaşılmaz olacak, ulaşılsa
bile kalitesi düşecek, Dekardan 600-700 Kğ
buğday, 1200 Kğ mısır alırken 200 kğ buğdaya
düşülecek. Bu benim sözlerim değil, yaklaşık
200 kuyuda TEMA Vakfının araştırmalarla ortaya
konulan sonuç. Gelir azaldığında yeniden 1950
ve önceki yılların kâbusu başlayacak. Karapınar
kaçılan yer mi olmamalıdır. Düşünün tatlı su
bulamıyoruz artık 1 Ton şişe su 250 TL bunu
nasıl ödeyeceğiz. Çok zor gelin bindiğimiz dalı
kesmeyelim. Suyu altın gibi görelim, koruyalım,
israf etmeyelim, suyun yerine konacak başka bir
şey yok çünkü. Susuzluktan, kıtlıktan, yokluktan
ALLAHIM hepimizi korusun, başımıza felaket
gelmeden başımızın çaresine bakmak zorundayız.
Çok kolay sadece hiçbir şeyi israf etmeyelim.
Bilgili ve çok okuyan toplum olalım ve bütün
zenginliklerimizi israf etmeden bilinçli kullanalım
bu bile yeterde artar bile. Doğal varlıklarımızı
gözümüz gibi korumamız şart. Bilim adamlarına
kulaklarımızı tıkamayalım. Onları dinleyelim,
onların semineri, konferansı olursa gelip
dinleyelim. Bilim adamlarımızın varsa yanlışları
düzeltilmesi yolunda çaba sarf edelim. Alternatif
bilgiler varsa masaya yatıralım. Ama muhakkak
dinleyelim, bilgilenelim ondan sonra da
ilgilenelim. İnşallah duyduklarımla,
okuduklarımla ben yanılmış olayım. Saygılarımla
Karapınar'a Yağan Kar Çiftçileri Sevindirdi
Türkiye'mizin tarım ve
hayvancılık alanında söz
sahibi olan Karapınar'a
Salı günü ilk defa yağan,
cadde ve sokakları,
tarlaları kısa süre
içerisinde
beyaza
ZAYİ
bürüyen kar yağışı
çiftçilerimizin yüzünü
güldürdüğü gibi,
üreticilerimize de umut
oldu.
Ziraat Odası Başkanı
Hikmet Bozaklı bu
konuda şunları söyledi "
Kar yağışının
çiftçilerimizi
rahatlattığını ifade eden
Bozaklı, Salı günü
ilçemize ilk defa düşen ve
etkili olan kar yağışı hem
çiftçilerimizi sevindirdiği gibi,
yer altı sularımıza da faydası
olacaktır. Hem de kartopu
oynamak, kardan adam
yapmak için kar'ın yağmasını
bekleyen çocuklarımızı da
sevindirdiği gibi, yağan kar
yağışı, kartpostallık
görüntülerin doğmasına sebep
oldu.
2014 yılında yağan yağmurlar
ve 2015 yılı içerisinde yağacak
kar ve yağmurlar sayesinde bu
yılın bol bereketli geçeceğinin
işaretidir."dedi
GÜNCEL
07 Ocak 2015
Çarşamba
Sürü Yönetimi Kursuyerleri Çiftlikleri Gezdiler
Nihat BAŞBUĞU
Eğitimci - Sosyolog
HEPİMİZ KOŞTURUYORUZ
Karapınar Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Karapınar Halk Eğitim
Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından
düzenlenen "Sürü Yönetimi
elemanı " kursuna katılanlar
uygulama ders için çiftlikleri
gezdiler.
25 kişinin katıldığı kursa
katılanlar İlçede bulunan 2
çiftçiliği gezerek burada
uygulamalı ders yaptılar.
Karapınar Halk eğitim Müdürü
Ahmet Aydınbelge, amaçlarının
bilgilerini yenileyen üreticileri
oluşturmaya çalıştıklarını
kaydetti.
Kursa ilginin büyük olduğunu
söyleyen Halk Eğitim Müdürü
Ahmet Aydınbelge şunları ifade
etti:
Şu ana kadar kursumuza 25 kişi
katılıyor. Bu kurs bitiminde yeni
kurslar açmaya devam edeceğiz.
Çünkü talep çok fazla.Karapınar
hayvancılığı yoğun olarak
yapıldığı bir yer. Üreticilerimizde
hayvancılığı doğru bilgilerle
yapması için çalışmalar
yapıyoruz. Çiftliklerde uygulama
yaptık. Hedefimiz profesyonel
sürü yöneticisi yetiştirmektir.
Sürü yöneticilerini daha nitelikli,
hale getirmek istiyoruz.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
ilçemiz en önemli geçim
kaynaklarının başında
gelmektedir"
Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Karapınar ilçesinde Mısır
tarlasında bulunan yaralı şahin,
tedavi edilmek üzere Ereğli
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliği ekiplerine teslim
edildi.
İlçeye bağlı Bece Mevkiinde
Mısır tarlasında Kazım
Karakaya adlı çiftçi, bir Şahin'in
hareketsiz durduğunu gördü.
Yanına gittiklerinde kuşun yaralı
olduğunu anlayan
Karakayal,şahini ilçe
merkezindeki bir veterinere
götürdü. İlk müdahalesi yapılan
şahin, daha sonra tedavi edilmek
üzere Ereğli Doğa Koruma ve
Milli Parklar Mühendisliği
ekiplerine teslim edildi.
Yaralı Şahin'in bir aracın
çarpması sonucu yaralandığının
tahmin ettiklerini söyleyen
Veteriner hekim Mustafa Genel,"
Kanadında önemli bir kırık var.
Uçup uçamayacağını yapılacak
tedaviden sonra anlaşılabilir. Biz
sadece ilk müdahalesini yaparak
yetkililere teslim etik" dedi.
Yetkililer, Yaralı Şahin'in
Karatay hayvanat bahçesinde
tedavisinin ardından doğaya
bırakılacağını belirttiler.
Çoğumuz zamanımızın çok yoğun olduğu için,
işlerimizi bir türlü yetiştiremediğimizden,
dinlenemediğimizden, eşimize çocuklarımıza ve
sevdiklerimize yeteri kadar ilgi
gösteremediğimizden yakınır dururuz. Aslında
sorun zamanın yetmemesi değil, zamanı verimli
kullanamamamızdan kaynaklanmaktadır.
Bir gün yirmi dört saattir ve biz bu sürenin
ne kadarını kullanıyoruz? Bu yirmi dört saatin ne
kadarını ıskalıyoruz? Şimdi bir hesap yapalım:
Kaç saat uyuyoruz? Kaç saatimizi okulda
geçiriyoruz? Okula gidiş gelişlerde ne kadar zaman
harcıyoruz? Ailemize ne kadar zaman ayırıyoruz?
Yemeğimizi ne kadar sürede yiyoruz? Televizyon
başında ne kadar oyalanıyoruz. Bilgisayarımızın
başında geçen süre ne kadar?
İstisnalar kaideyi bozmaz diyerek, bir
öğretmenin bir günlük zaman dilimlerinde neler
yaptığına bir göz atalım:
Tüm canlılar hayatta kalmak için bir mücadele
içindedir. Canlılar içinde düşünme yeteneği ise
sadece bizlere verilmiştir. Yapmak istediklerimizi
düşünce süzgecinden geçirip karar vermek ve bu
kararı hemen harekete geçirmek bizi
heyecanlandırmaya başlar.
Hayat sahnesindeki yaşamımızın bir amacı olmalı.
Bu amaç da yaşamımıza anlam katacaktır. Kendi
yaşam kalitenize anlam verecek değerlerimiz
olduğunda hayat bize daha keyifli anlar yaşatır.
Kendi yaşantımıza anlam verecek değerlerimiz
yoksa, zenginliğin, bilginin, güzelliğin hiçbir
kıymeti olmaz.
Hayattan çok isteğimiz olabilir. Bu isteklerimizi
elde edebilmek için de erkenden yola koyulmak
gerek. Hayatta kaybettiklerimiz ve kaçırılmış
fırsatlarımız olabilir; bunlara bakıp ağlayıp ağıt
yakacağımıza önümüzdeki fırsatları değerlendirmek
için hayatı ertelemeden yola çıkmalıyız.
Hepimizin amacı iletişim kurduğumuz insanlar
üzerinde olumlu izler bırakmak olmalıdır. Biz başta
ailemiz olmak üzere, öğretmen arkadaşlarımız,
öğrencilerimiz ve velilerimizle sürekli iletişim
içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerden giderken
arkamızdan bizi sevgiyle uğurlayan, "Keşke daha
kalsaydı, Onu tanıdığım için kendimi çok şanslı
hissediyorum." gibi cümleler kullanan birilerinin
olması oraya vurduğumuz damganın mürekkebinin
kolaylıkla silinmeyeceğine işaret etmektedir.
Bizim yaşam kalitemiz, hayatında olumlu izler
bıraktığımız insanların sayısına bağlıdır. Çünkü
mutlu ettiğimiz insanlar kadar biz de mutlu oluruz.
Hayatın anlamı bu mutluluklarla çoğalır.
Yaşantımızı anlamlı hale getirecek hedefler
belirleyerek, kendi mesleğimizde fark
oluşturabiliriz. Sonra da bu hedeflere ulaşmak için
yapmamız gerekenleri belirlemeliyiz. Hedef
belirlerken de onu gerçekleştirdiğimizde alacağımız
tadı, yaşayacağımız mutluluğun görüntüsünü
zihnimizde yaşayalım. Bu anın görüntüsünü
önceden yaşamak bizi motive eder ve bir an önce
ona kavuşmak için harekete geçmemize yardımcı
olur.
Hedeflerimize ulaşamadığımız zamanlar
olacaktır, pes etmeyeceğiz. Ona ulaşmak için
uyguladığımız yöntemleri değiştireceğiz ve tekrar
deneyeceğiz. Yine mi olmadı hedefi değiştireceğiz.
Başarı herkese göre farklı algılanabilir.
Kimine göre zengin olmak, kimine göre büyük bir
fabrikayı yönetmek, kimine göre kırılamayacak
rekorlara imza atmaktır, başarı. Bir insan bir işi
başarabilmişse onu herkes başarabilir; aynı şartları
uygularsa. Bir öğretmenin başarısı her zaman
gülmeyi becerebilmektir, herkesin sevgisini
kazanabilmektir, kendisine engel olanlara
aldırmadan yoluna devam edebilmektir, herkeste
olumlu yanları keşfedebilmektir, karşılık
beklemeden vermektir…
75.Yıl Ortaokul Velilerine Seminer
75.Yıl Ortaokulu öğrenci
velilerine Nihat BAŞBUĞU
tarafından "Aile İçi İletişim"
konulu seminer verildi.
Okulun çok amaçlı salonunda
gerçekleşen seminere Okul
Müdürü Ahmet METİNER,
Müdür Yardımcısı Ali SÖNMEZ
ve çok sayıda öğrenci velisi
katıldı. Nihat BAŞBUĞU, hızla
değişen bir dünyada anne
babalarla çocuklar arsında
iletişim sorunları yaşandığını, bu
nedenle anne babaların
çocuklarıyla olan iletişim
yöntemlerini de değiştirmeleri
gerektiğini söyledi. Nihat
BAŞBUĞU ayrıca
çocuklarımızla kaliteli zaman
geçirmenin de önemli olduğunu
sözlerine ekledi.
Okul Müdürü Ahmet METİNER,
ailedeki sağlıklı ilişkilerin
çocuğun başarısını arttıracağını,
bu nedenle de bu tür etkinlerin
devam edeceğini söyledi.
Seminer sonunda 0-18 Yaş Aile
Eğitimi Programının tanıtımı
yapıldı. Tanıtım sonunda öğrenci
velileri ikinci dönem okullarında
açılacak Aile Eğitimi Kursuna
da kayıt yaptırmaya başladılar.
Mevlid Kandilinde Camilerimiz Doldu Taştı
Hazreti Muhammed'(asm)'in
dünyaya geldiği gün olarak
kutlanan Mevlit Kandili
dolayısıyla Karapınar'daki
camilerimiz doldu taştı.
Mevlit Kandili nedeniyle bizde
Yeşilpınar Gazetesi olarak Hacı
Ömerli Camiinde bulunduk.
Camilere kadın, erkek, genç, yaşlı
çok sayıda kişi, camiide saf tuttu.
Namaz kılıp, dua eden
vatandaşlar, okunan Kur'an-ı
Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif,
vaazı nasihatlerle, ilahilerle
vatandaşlarımız kandilin manevi
atmosferini yaşama fırsatı
buldular.
Hacıömerli Camiinde düzenlenen
kandil programında Hacı Ömerli
Camii İmam-Hatibi Muhammet
Özoğlu, Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed'in dünyaya
gelişi, yaşantısı, ahlakı, insanlarla
olan ilişkisi, cömertliği ve İslam
dininin kıymeti, gecenin önemi,
fazileti ile ilgili örnekler vererek
çok güzel vaazı nasihatlerde
bulunan Özoğlu,
Kâinatın şereflendiği gün olarak
telakki edilen Mevlid Kandili'nin,
insanlığın da kurtuluşuna açılan
bir kapıdır.
İnsanlık âlemine bir kurtuluş
müjdesi olarak gönderilen
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa (SAV)'in
doğum günü olan Mevlid Kandili
milletimizin ve İslam âleminin
en önemli günlerindendir.
Peygamber Efendimizin
rehberliğinde insanlar
aydınlanmaya başlamış, örnek
hayat çizgisi ise tüm insanlığa
rehber olmuştur. Hayatımıza yön
veren merhametini, adaletini,
sabrını ve cömertliğini; hülasa
insanlığa ve topluma sunduğu
tüm değerleri anlamamız ve
yaşamamız gerekiyor.
Mevlid Kandili'nin
Peygamberimizi daha iyi
tanımaya ve anlamaya vesile
olmasını diler; tüm insanlığa
barış, huzur ve kardeşlik
getirmesini temenni ederim."dedi
Vaazın ardından Hacı Ömerli
Camii Müezzini Adem Dilek
tarafından mevlid-i Şerif ve
ilahiler okundu.
Cami giriş ve çıkışında
vatandaşlara kandil simidi ve
Mevlid Şekeri dağıtıldı.
İmam- Hatib Muhammet Özoğlu
tarafından
Yatsı namazını
kıldırdıktan
sonra Tespih
Namazı
kıldırıldı ve
toplu halde
Dualar edildi.
Hacı Ömerli
Camiinde
Mevlid
Kandilinde
İstanbul'dan,
Kayseri'den,
Yozgat ve
diğer İllerden
gelen
misafirlerin
olduğu
görüldü.
Kuaför Osman Tuna Yeni İşyerine
Karapınar Halkını Bekliyor
Kale Mahallesi, İnönü
Caddesi, Cumhuriyet Anıtı
karşısında, Gökcan Apartmanı
zemin katında Osman Tuna
yeni kuaför işyerini açarak
halkın hizmetine girdi.
Kuaför Osman Tuna, "Kuaför
mesleğini icra ettiği işyerine
gelen halkımıza gece gündüz
demeden en güzel ve en iyi
hizmeti vereceğini ve
Karapınar halkını yeni açmış
olduğu "Kuaför Osman Tuna"
ya bekliyorum"dedi
GÜNCEL
07 Ocak 2015
Çarşamba
Karapınar Belediyespor Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor Mahalle Muhtarları İle İstişare Toplantısı Yapıldı
Hafta sonu Pazar
günü oynanan karşılaşmada
temsilcimiz Karapınar Bld.Spor,
Ereğli Bld.Spor'u konuk
etti.Oldukça çekişmeli ve ara
ara sinir harbinin yaşandığı
karşılaşmaya ilgi
yoğundu.soğuk havaya rağmen
takımlarını desteklemeye gelen
3 bin civarında taraftarın izlediği
karşılaşma Orta hakem Mehmet
Himyeri'nin, yan hakemler
İsmail Özmen ve Mustafa
Barut'un düdüğüyle başladı.ilk
yarı dengeli futbol oynayan
takımlar dk 35' te Bayramın
kullandığı köşe vuruşunda Ömer
topu ağlarla buluşturdu ve
eşitliği bozdu(1-0).Bu skor aynı
zamanda ilk yarınında galibi
Karapınar Belediyespor oldu.
İkinci yarıya daha atak oynayan
takımımız 70.dk'da Gökhan'ın
ceza sahasında kaleciyle karşı
karşıya kaldığı pozisyonda
formasının çekilmesini es geçen
orta hakem Himyeri, 75.dk
Salih'in ceza sahasında
düşürülmesine penaltı
çaldı.Topun başına geçen Ömer
kaleci ve topu farklı köşelere
göndererek takımının ve
kendisinin 2.golünü atarak bizi
rahatlattı(2-0).Penaltı golünden
sonra ara ara gerginlikler çıktı
ve Karapınar Belediyespor'dan
gol sevincini abartan Barış ve
Karapınar Belediyespor yedek
kulubesine saldıran Ereğli
bld.sporlu bir futbolcu kırmızı
kartla hakem tarafından oyun
dışına atıldı.Kalan dk'larda
başka gol olmayınca karşılaşma
2-0 Karapınar Belediyespor'un
2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
K. Belediyespor Basın Sözcüsü
Mehmet Gönüllü, Karşılaşmada
aldığı 3 puanla Karapınar
Belediyespor, Ereğli
belediyesporun üstünde 28
puanlı liderin ardından aynı
puanla averaj farkıyla 2.sıraya
yükseldi.Seri galibiyetini 9'a
çıkaran, geçen seneye oranla
yüz güldüren ve her hafta
yükselişini sürdüren takımımız
taraftarıyla bütünleşerek
inandığı yolda yürümeye devam
ediyor. Karapınar
Belediyespor'u destekleyen tüm
taraftarlarımıza teşekkür
ediyorum"dedi
Koski Dondurucu Soğuklara Karşı Uyardı
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü,
Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü'nün tahminleri
doğrultusunda bu hafta içerisinde
yaşanması muhtemel tesisat
donmasına karşı abonelerini
uyardı. KOSKİ, vatandaşların su
sayacı, su tesisatı, tatlı su
çeşmeleri ve abone şube yolu
donmalarına karşı hiç müdahale
etmeden ALO 185'e
bildirmelerini istedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi
(KOSKİ) Genel Müdürlüğü su
abonelerini sayaç ve abone şube
yolu donmasına karşı uyardı.
Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü'nün tahminleri
doğrultusunda bu hafta sıcaklarda
yaşanacak aşırı düşüş nedeniyle
abonelerin sayaçlarını,
tesisatlarını ve tatlı su çeşmelerini
iyi korumaları gerektiğini
vurgulayan KOSKİ Genel
Müdürlüğü, uyarıların dikkate
alınması halinde su abonelerinin
su sayacı, su tesisatı ve tatlı su
çeşmelerinde herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşmalarının
önüne geçeceğinin vurgusunu
yaptı.
Konuyla ilgili Konya Büyükşehir
Belediyesi KOSKİ Genel
Müdürlüğünden yapılan
açıklama şöyle: 6360 Sayılı Yasa
ile birlikte Genel
Müdürlüğümüzün görev alanına
giren yeni bölgelerde de
sayaçların patlamaya karşı
muhafazası büyük önem
taşımaktadır. 31 ilçemizde
özellikle bahçe gibi açık alanda
bulunan sayaçların çok iyi bir
şekilde muhafaza edilmesi
vatandaşların sıkıntıya
düşmemesi açısından önem arz
etmektedir. Havaların aniden
soğumaya başladığı bu günlerde
abone şube yolları, su sayaçları
ve iç tesisatta yer alan ana kolon
boruları soğuğa karşı yalıtımlı
olmadığından suyun
kullanılmadığı zamanlarda
donmakta ve vatandaşımız
mağdur olmaktadır. Bu yerlerin
bakım, onarım ve korunması
vatandaşlarımızın görevidir. Su
sayacı, abone şube yolu ve kolon
borularının ısı yalıtım
malzemeleri ile kaplanarak
korunması ve suyun
kullanılmadığı zamanlarda çok
az miktarda açık bırakılması
sonucunda borularda ortaya
çıkacak donmalar önlenecektir.
Gereken koruma önlemi
almadığı için su sayacı donan
aboneden, sayaç ve değiştirme
bedeli ücreti alınmaktadır. Ayrıca
kolon borularında ve abone şube
yolunda oluşacak donmadan
dolayı açma işleminden de ücret
alınmaktadır. Tedbir almanın
donmadan sonra oluşacak
çözümlerden daha ucuz olduğu
unutulmamalıdır.
DONAN TESİSATA SICAK SU
İLE MÜDAHALE ETMEYİN!
Donan sayaç, abone şube yolu
ve kolon çıkış borularının
vatandaşlar tarafından sıcak su
dökülerek veya ateş tutarak
açılmaya çalışılması, musluk ve
su borularının patlamasına,
maddi hasarın artmasına
sebebiyet vermektedir. Çok
soğuk havalarda şebekede
durağan su bırakmamak gerekir.
Çok soğuk havalarda tatlı su
çeşmelerinin de kullanıldıktan
sonra bir miktar açık bırakılması,
kesintisiz hizmetin aksamaması
için çok önemlidir. Olası sayaç
donmaları karşısında 31
ilçemizdeki abonelerimizin
sayaca herhangi bir müdahalede
bulunmadan, abone numaraları
ile birlikte Alo 185 hattından
KOSKİ'ye müracaatta bulunması
gerekmektedir.
KIŞ AYLARINDA SU
TESİSATI NASIL KORUNUR?
Kış aylarında sayaçların
korunması için şunların
yapılması gerekmektedir: 1Sayacın bulunduğu yere beton,
ahşap veya demirden bir
muhafaza yapılmalıdır. Sayaç
bağlantıları ile vanalardan su
sızıyor veya damlıyorsa, abone
numarası belirtilmek suretiyle
KOSKİ'ye bildirilmelidir. 2- Çok
şiddetli soğuklarda muslukların
çok az bir şekilde açık bırakılarak
sayaçta ve tesisatta durgun su
bırakılmamalıdır. 3- Abonelerce
tedbir alınmaması halinde;
soğuğa karşı hassas olan su
sayaçlarının ve tesisatın kolayca
patlayacağı ve onarımının pahalı
olacağı, hatta gövdesi patlayan
sayacın tamir imkânı olmayıp
hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli
miktarda su kaybına yol açacağı
unutulmamalıdır. 4- Donan
sayaca ve tesisata ateş
tutulmamalı ve sıcak su
dökülmemelidir.
AK Parti İlçe Başkanı Nadi
Tartan açılış konuşmasında
şunları söyledi " Belediye
Başkanımız Mehmet Yaka'nın
da katıldığı toplantımızda siz
muhtarlarımızın bütün
sorunlarını dinleyerek ilçemizin
sorunlarının hallolmasına katkı
vereceğine inanıyorum. Yerel
yönetimler ve muhtarlar ilçenin
sorunlarının çözümünde,
gelişmesi yönünde ve daha
yaşanabilir olması, uygulanacak
ve uygulanmakta olan projelerin
hayata geçirilmesi açısından
birlik beraberlik içerisinde hep
beraber çalışarak başarıya
ulaşacağına hiç şüphem yoktur.
Siz saygı değer muhtarlarımızın
mahallelerindeki sorunları ve her
aileye ulaşarak bizlere bu
sorunları aktardığınız takdirde,
kısa zaman içerisinde sorunların
hallolacağını biliyoruz. Bundan
dolayı sizlere büyük görevler
düşmektedir.
Bizler AK Parti İlçe Teşkilatımız
ve Belediye Başkanımız ile
birlikte ilçemizin sosyal,
ekonomik, kültürel anlamda ve
her dalda büyüyüp gelişmesi,
kalkınması için çalışmalarımız
aralıksız devam etmektedir. Siz
muhtarlarımızın da destekleriyle
daha da hizmetler verimli hale
gelecektir."dedi
Belediye Başkanı Mehmet
Yaka," Merkez ve merkeze bağlı
mahalle muhtarlarımız ile bir
arada olmaktan dolayı
memnuniyetimi belirtmek
istiyorum. Hepimiz seçimle
geldik. 2015 yılının hepimize
sağlık, sıhhat içerisinde başarı
getirmesini diliyor, İstişare
toplantısına katılımlarınızdan
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum diyen Başkan Yaka,
Belediye Başkanı olarak 9 ayımı
tamamlamak üzereyim.
Yaptığımız ve yapacağımız
çalışmalar ilçe halkımızın rahat
yaşayabilmesi ve makul
isteklerini bir program dâhilinde
yerine getirilmesi için Parti
Teşkilatımızla birlikte, Belediye
Başkanlığı olarak, kurum ve
kuruluş başkanları,
muhtarlarımız, sivil toplum
örgütleri ile istişare yaparak,
görüş ve önerilerini dikkate
alarak hep birlikte elimizden
geldiğince, gece gündüz
demeden ilçemizin tüm
sorunlarının giderilmesi, sosyal,
ekonomik ve kültürel yönden
kalkınması için çalışmalarımız
bütün hızıyla devam etmektedir.
6360 Sayılı Büyükşehir
Yasasıyla beraber B.Şehir
belediyesinin, İlçe Belediyesinin,
muhtarların yapacağı işler var.
Herkesin yerine getireceği görev
sorumluluğu var. Konya B.Şehir
yasasına hazırlıklı girdi.
Seçimlerde vaat ettiğimiz
yatırımları yapacak gücümüz ve
inancımız vardır. Seçimlerde ne
söz vermişsek hepsini fazlasıyla
belli program dâhilinde yerine
getireceğiz. Belde ve Köylerde
mahalleye dönüşen yerlerin ana
yolları Konya B.Şehir Belediyesi
tarafından, ara yolları İlçe
Belediyemiz tarafından
yapılmaktadır. Okul, Cami,
Kuran Kursu ve diğer sosyal
tesislerin güzelleşmesi ve
sorunlarının giderilmesi için
çalışmalar yapılmaktadır. 50'ye
yakın okulumuza hizmet
götürdük. Camilerimizin ve diğer
sosyal tesislerin, park ve
bahçelerin çevre düzenlemesi ve
temizliği, çocuklar için oyun
grupları yapılmakta, cenazeler
için taziye çadırı hizmetleri
yerine getirilmekte. Çevre
temizliği hizmetlerimiz aralıksız
devam etmekte ve araç sayımız
her geçen gün
zenginleştirilmektedir. Otopark
sorununu 4 yerde çözmeye
çalışmaktayız. 40 km yolu
asfaltlayacak hazırlık
çalışmalarımız devam
etmektedir. Kapalı Sebze pazarı
yapımı, kadınlar lokali yapımı,
yol yapımı ve imar çalışmaları
devam etmekte. Şeker Fabrikası
Bulgur Fabrikası inşaatına
başladı. Enerji üssü olma
yolunda Karapınar adından söz
ettiren ilçe konumundadır diyen
Yaka, şimdiye kadar yaptığı ve
ilçede yapılacak çalışmalar ve
projeler hakkında bilgi vererek,
Muhtarlarımızla el ele vererek
çalışmalarımız ve toplantılarımız
devam edecektir"dedi
Toplantıda AK Parti İlçe Başkanı
Nadi Tartan ve Belediye Başkanı
Mehmet Yaka, Mahalle
muhtarlarının tek tek isteklerini
dinleyerek sorularını
cevaplandırdılar.
Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri
Sağlık şunları söyledi "
Böylesine anlamlı bir toplantıyı
düzenleyerek muhtarlarımızın
sorunlarını dinlemenizden dolayı
şahsım ve tüm muhtarlarım adına
AK Parti İlçe Başkanı Nadi
Tartan'a, Belediye Başkanımız
Mehmet Yaka'ya Muhtarlar
Derneği Başkanı olarak şahsım
ve tüm muhtarlarımız adına
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda
başarılar dilerken, bu tür
toplantıların ayda bir ya da iki
ayda bir yapılmasını
istiyoruz."dedi
Toplantıdan sonra Nadi Tartan
ve Belediye Başkanı Mehmet
Yaka Muhtarlarla birlikte Anıt
Kafe'de çay ve kahve içererek
sohbetlerine devam ettiler.
Muhtarlar toplantıdan memnun
ayrıldıkları görüldü.
Karapınar Ziraat Odası Delegeleri Tanışma
Toplantısı Yaptı
6964 Sayılı Türkiye Ziraat
Odaları Birliği Kanununa göre
4 yılda bir yapılan Ziraat Odası
Delege seçimleri 28.12.2014
tarihinde İlçe Kaymakamlığı
bünyesinde oluşturulan ve
mahalle muhtarı ile azalardan
oluşan sandık kurulları
nezaretinde gerçekleşti. Yapılan
seçimlerde Ziraat Odası
Başkanlığı delege seçimlerini
kazanan şahıslar Ziraat Odası
Başkanlığı toplantı salonunda
Ziraat Odası Başkanı Hikmet
Bozaklı Başkanlığında tanışma
toplantısında bir araya geldiler.
Ziraat Odası Başkanlığı
delegeliğini kazanan şahıslar tek
tek kendini diğer delegelere
tanıttılar.
Ziraat Odası Başkanı Hikmet
Bozaklı, tanışma toplantısında
bir araya gelen delegelere 4 yıllık
çalışmalarını anlatarak,
delegelerin sorularını
cevaplandırdı ve yeni
yaptırmakta olduğu Ziraat Odası
Başkanlığına ait binanın kaba
inşaatının tamamlandığını
söyleyen Bozaklı, ileride kendine
ihtiyaç duyulduğu takdirde her
zaman yardımcı olacağını
söyledi.
Delegeler arasında Ziraat Odası
Başkanlığına adaylığını
açıklayan Mustafa Çınar, Şenol
Mutlu, Durmuş Üner, Hakkı
Aktürk, Mustafa Ulusoy, Cuma
Bakır, Cengiz Uyar diğer
delegelere kendilerini tanıttılar
ve toplantı basına kapalı olarak
kendi aralarında devam etti.
Toplantıdan sonra Ziraat Odası
Başkanı Hikmet Bozaklı
tarafından delegelere Koçaklar
Otelinde yemek verildi.
Kar ap ına r ’ dan Haber Ver en Gazet e
Download

KARAPINAR - YEŞİLPINAR GAZETESİ