bSayfbl/l
temeiegitim79@meb・gOV・tr
Kimden: <klllSmem@mebgovtr>
Tarlh: 26Subat2015Persembc164I
Klme: i’temelegltlm79Merkcz/KILIS’’<tcmelegltim79@mebgovtr>
Konu: Fw KURUUZUMGIRTSLERI
SAYINYETKILi,
KURUUZUMOGRENCiVE=ZiN(EK.3)GIRISLERiGORULENLUZUMUZERiNE27・02・2015CUMAGUNUMESAI
BiTiMINEKADARUZATiLMISTIR O(;RENCiBILGILERiNIGIREMEYENOKULLARiMiZiNBUSUREICiNDE
BiLGIL[RINiGiRMELERIBELiRSiZO(…R[NCiKALMAMASIHUSUSUNDAGEREKLICALISMANiNYAPiLMASINI
RICAEDERiM.
ZEYNEPOCGUDER
Ar−GeProjeIerDalreBaikanl
26.022015
Download

bSayfa 1 f 1