BURHANiYE KEMER MESLEK| VE TEKNiK ANADOLU LiSEsi
201412015 ÖĞRETİM YlLl 2.DÖNEM BAŞl
tARlH
SoRUMLULUK SlNAV PRoGRAM|
(oMisYoN
DERsLER
SAAT
,.1€;Oğ
ıo
DiL VE ANLAT|M-9
o
c.l
§t
o
o
=
o
l'l::1:l:12,,6g
MUHASEBE
-1
.:,,:..
ıo
o
c{
N
o
1.0:,Oğ
YABANCl DiL-9
m
E
t
U>
,l2:00
DiL VE ANLATıM-1O
l2;00
BıLlŞiM TEKNoLOJiLERiNiN TEMELLERi
(}
ıo
o
§t
c{
o
N
ı.ıJ
o
E
tlJ
U>
ü,
ıJJ
I
Download

BURHANiYE KEMER MESLEK| VE TEKNiK ANADOLU LiSEsi