T.C.
uşAKvaıiı,iĞi
iı Miln
Sayı
Eğitim Müdürlüğü
: 4868438513301 4461792
09/l012014
Konu:Okul Sporları
KAYMAKAMLIGINA
(Ilçe
Ilgi
z 08 / |
0 / 20
l
4 tarlh
v
Milli Eğitim Müdürlüğü)
OKULU MUD[JRLUGUNE
e 7 | 5226 52 l S.4.40 l 223
3 sayılı yazı
ve Spor I1
Müdiırlüğiıni}n ilgi yazısında, Spor Genel
Müdiırlügü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 20|4-2015 eğitim - öğretim yılı okul sporları
yanşma talimatı gereğince okulların branş taahhüt|eini 24 Ekim 2014 taihine kadar Okul
Sporları - Bilgi Yönetim Sisteminden yapmaları gerehnektedir.
Gençlik Hizmetleri
Bu tarihten sonra yapılacak olan özellikle Basketbol, Futbol, Futsal,
Hentbol, Voleybol branşlarında taahhütler kabul edilmeyecektir.
Badminton,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHIN
Vali
a.
iı vrııı Eğitim Müdürü
Dağıtım
:
- S İlçe Kaymakamlığına
(lçe Milli Eğitim Müd.)
- Tüm Teşkilata
G0venil Elaktıonlk
lmzalıAglı heAynıdır.^
./.Qil.?.J?aL?.
Milli Eğitim Müdürlügıi Uşak
Elektronik Ağ: hffp://usak.meb.gov.tr
e-postaı [email protected] gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza iie iınzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Emir SAVAŞ V.H.K.I
Tel: (O276) 224 56 53
Faks: (0 2'76)223 39 89
adresinden
929e-7e42-3595-a667-6cf6 kodu
t
y/f
ile teyit edilebilir
Download

uşAKvaıiı,iĞi G0venil Elaktıonlk t