24.02.2015
Döviz Piyasası
Döviz
• Döviz
• Yabancı ülke paralarına veya para yerine
geçen her türlü ödeme araçlarıdır.
• Efektif döviz
• Bankacılık uygulamalarında nakit yabancı
paralara verilen addır.
Döviz Piyasasındaki Aktörler
•
•
•
•
•
•
Bankalar ve Döviz Büroları
Diş Ticaret Firmaları
Spekülatörler ve Arbitrajcılar
Merkez Bankaları ve Hazine
Döviz Brokerleri
Enflasyondan Korunmaya Çalışanlar
1
24.02.2015
Bankalar arası (Interbank) Döviz
Piyasası
• Bankalar, döviz işlemleri sonunda oluşan
açık (kısa) ya da fazla (uzun) pozisyonları
interbank döviz piyasasında denkleştirir.
• Açık ya da fazla pozisyonda olan bankalar
kur riski ile karşılaşır.
• Döviz Brokerleri aracılığıyla denkleştirme
işlemini gerçekleştirir.
Döviz Piyasaları
• Anında Yapılan İşlemler
• Vadeli Teslim İşlemleri
• Döviz Swap İşlemleri
Döviz Kuru
• Döviz fiyatlarına döviz kuru denir.
• Bankaların döviz alım satımı için kur
belirlemeleri “kote etmek” veya “kotasyon”
ifadeleri kullanılır.
• Döviz kuru iki milli para birimi arasındaki
değişim oranının ifade eder.
• Herhangi bir malın fiyatından farklıdır.
• Kurlardaki değişiklik uluslararası ekonomik
ilişkilere konu olan mal ve hizmetlerin
piyasa fiyatlarını etkiler.
2
24.02.2015
Kur marjı
• Alış ve satış kurları arasındaki fark
bankanın kârını ve işlem giderlerini kapsar.
• Kur marjının hesaplanması
  ü =
ş   − ş  
ş  
• Kur marjını, yıllık faiz veya kâr oranı ile
karşılaştırabilmek için yüzdelik oranlara
dönüştürülür.
Kur Farkının Nedenleri
• İşlem miktarının yüksek olması, marjın
düşmesine neden olur.
• Döviz piyasasının istikrasız olduğu
durumlarda marjlar yükselir.
• Ulusal paranın gelecekteki değerine ilişkin
beklentiler istikrarsız ise marjlar artar.
• Efektif dövizlerin kur marjı yüksek olur.
Konvertibilite
• Bir ülke ulusal parasının, döviz piyasasında
serbestçe öteki ülke paralarına
dönüştürülebilme özelliğidir.
• Konvertibilitenin en önemli koşulu, ülkede
yasalara göre serbest bir döviz piyasasının
varlığıdır.
• Konvertibilitenin tersi «kambiyo denetimi»
olarak adlandırılır.
• Türk Lirası, 1991 yılında konvertibl bir para
olarak IMF’ye tescil ettirilmiştir.
3
Download

Döviz Piyasası - iktisaden.com