Kültürlerarası Bir Perspektiften
Sürdürülebilirliği Keşfetmek
Enerji siyaseti ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik farklı tutumlarının kolayca yanlış
anlamalara ve çatışmalara yol açar. Bu bağlamda kültürün etkisi sık sık ihmal edilmiş ya da dikkate
alınmamıştır. Bu nedenle, 2013 yılından bu yana düzenlenen ve genç yetişkinleri hedefleyen bu Yaz
Akademisi, kültürlerarası bir bakış açısıyla bu konulara yaklaşmaktadır. Katılımcılar, Yaz akademisi
sonunda katılımlarını belgeleyen bir sertifika alacaklardır.
AMAÇLAR
Bu yenilikçi iki haftalık Yaz Akademisi, uluslararası enerji siyasetinin yanı sıra ekolojik konularda da
kültürlerarası sorunlar için uygulamalı çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Akademi, aşağıdaki gibi
sorular hakkında bilim adamları, öğrenciler ve uygulayıcılar için bir platform olması amaçlanmıştır:
 Enerji güvenliği, ekonomi, dış politika ve çevre politikası ile enerji politikasının bağlantıları
nelerdir? Enerji ve çevre kurumsal sosyal sorumluluk ve diğer ilgili alanlarda projeleri
konularını nasıl tasarlar ve değerlendirebiliriz? " Sürdürülebilir kalkınma " kavramı nedir?
 Farklı kültürel anlayışlar nasıl birleşebilir ve çevresel ve ekolojik pozisyonları geliştirmeyi
amaçlayan felsefi sorular nasıl ele alınabilir? Siyasi ve kültürel bağlam, halkın katılımı ve enerji
karışımı stratejileri arasındaki bağlantılar nelerdir ?
HEDEF GRUP
Ana hedef grupları, kültürlerarası ilgiye sahip ve uluslararası deneyime sahip uluslararası öğrenciler ve
genç profesyonellerdir (18-35 yaş arası). Beklenen kayıt 40-60 katılımcıdır; çalışma dili İngilizcedir.
İÇERİK
Yaz Akademisi sırasında katılımcılar iki gruba bölünecekler, haftada bir atölye olarak ( sırayla ) iki
derse katılacaklar. Gruplar Yaz Akademisi programının süresi boyunca aynı kalır.
Ajanda aşağıdaki gibi;
Kültürlerarası Perspektifinden Sürdürülebilirlik Yaz Akademisi
İstanbul, Türkiye, 03-14 Ağustos, 2015
1.Hafta
Dersler
Karşılaştırmalı
Perspektiften
Bölgesel Enerji
Politikaları
Sürdürülebilir
Kalkınmada
Sömürge Sonrası
Kararlar
Perspektiften
2.Hafta
Atölye
Çalışmaları
Genel
Kültürlerarası
Yeterlilik ve
Kültürlerarası
İletişim
Dersler
Atölye
Çalışmaları
Enerji Siyasetinde
Kamu, Özel STK
Ortaklığı
Siyasi ve
Girişimcilik
Kararlarında
Kültürlerarası
Çatışmalar ve
Simülasyon
Yenilenebilir
Enerjiler
Dersler, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Karlshochschule Üniversitesi ya da ortak
üniversitelerden öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilecektir. Pratik parça ve alıştırmalar,
uluslararası ve kültürlerarası alanda geniş deneyime sahip InterCultur ve AFS ağdan nitelikli
eğitmenler tarafından yürütülecektir. Teorik/akademik ve pratik seminerler kombinasyonu yenilikçi,
sinerjik ve uygulamalı bir konsepttir. Katılımcıların, kendi deneyimlerini geliştirmek ve Türk kültürünü
daha fazla tanımak için birçok fırsatları olacak. Dahası, kültürlerarası becerileri derinleştirmek için
uluslararası ve çok kültürlü katılımcı grubunun üyeleri ile serbest zaman geçirebilirsiniz.
Öğenim Ücreti
Katılımcılar 2.200 € 'luk (öğrenciler, gönüllüler
ve STK çalışanları için 1250 € azaltılmış) bir
öğrenim ücreti ödeyecekler.
Öğrenim Üreti;




Olması durumunda 2 haftalık katılım
Oda ve yolculuk
Tüm ders materyalleri
Sosyal faaliyetleri karşılar.
Vize, seyahat masrafları ve diğer masraflar
karşılamaz.
BURSLAR
Proje ortakları nitelikli adaylara burs sunar.
Proje Ortakları
 Uluslararası Karlshochschule
Üniversitesi
 İstanbul Kültür Üniversitesi
 InterCultur gGmbH
 AFS Türkiye ( Türk Kültür Vakfı )
Proje Stiftung Mercator ile işbirliği içinde
yürütülmektedir. (www.stiftung-mercator.de)
Yer
İstanbul Kültür Üniversitesi
Daha Fazla Bilgi İçin
Alessia De Petris
E-Mail: [email protected]
Tel. +49 40 806 02 76-15
www.summeracademy-istanbul.org
Download

Kü ltü rlerarası Bir Perspektiften Sü rdü rü lebilirliğ i Keşfetmek