TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN KİŞİ KURUM/KURULUŞ FAALİYETİ DEĞERLENDİRME FORMU
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULAN ARAZİ VARLIĞI
720
OlağanüstüDuruml.Yapılan
Görüş. Say.
Panel Konf.Teşvik
Müs.Sergi
Dağ.Sir.Mek Lift Say.
Çiftçi Ziyaretleri
Çiftçi Kursları
Çiftçi Toplantıları
Tarla Günleri
Demonstrasyon
Yetki Belge No
2015/3-222
Karacasu Ziraat Odası
Kişi, Kurum/Kuruluş Adı
Yayım Faaliyetleri
1
Sayfa 1-1
20
Tarla Bitkileri (da)
Kuru
Sulu
Ürün
Cinsi
Meyve (da)
Üretim
(Ton)
Kuru
Sulu
Ürün Cinsi
3161
Zeytin
Sebze (da)
Üretim
(Ton)
Kuru
Sulu
Ürün
Cinsi
Örtü Altı (da)
Üreti
Kuru
m
(Ton)
Sulu
Ürün
Cinsi
Üretim
(Ton)
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN KİŞİ KURUM/KURULUŞ FAALİYETİ DEĞERLENDİRME FORMU
Yapılan Tavsiyeler ve Uygulamalar
Sertifikalı Tohumluk, Fidan,
Fide Sayısı
Çiftçi Ürün
Sayısı Cinsi
Alanı
Da
Toprak, Yaprak Analizi
Çiftçi Ürün
Sayısı Cinsi
60
Zeytin
Alanı
Da
Sayfa 1-2
Diğer Tarımsal Faaliyetler
Zirai Mücadele
Kimyevi Gübre Kullanımı
Çiftçi
Sayısı
Ürün
Cinsi
Alanı Çiftçi Ürün
Da Sayısı Cinsi
60
Zeytin
60
Zeytin
Alanı
Da
Organik Tarım
Uygulamaları
İyi Tarım
Uygulamaları
Çiftçi Üretim
Çiftçi Üretim
Sayısı Alanı (da) Sayısı Alanı (da)
120
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Diğer Tarımsal Danışmanlık Hizmeti
Tarım Sigortası Verilen Destekleme Faaliyetleri
Faaliyetleri
Yapan/Yaptıran
Çiftçi Üretim Desteğin Çiftçi
Sayısı Alanı (da)
Adı
Sayısı
Alan
da
Danışmanlık
Hizmetinin Konusu
95
HAZIRLAYAN
11.01.2016
ONAYLAYAN
42380
Banu KAPLAN
Mühendis
İsa SEVİNÇ
Başkan
Danışma
Danışmanlık
nlık
Hizmeti Hizmeti Verilen
Alan da/Adet
Verilen
Çiftçi
Download

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN KİŞİ KURUM