İş Fikri – İş Modeli – İş Planı
Doç. Dr. Serkan Ada
Temel Kavramlar
İş Fikri – İş Modeli – İş Planı
İş Fikri
İş Modeli
İş Planı
Temel Kavramlar
İş Fikri
Belirli bir iş modeline bağlı olarak
ticari
amaçlar
için
geliştirilen
konsepttir.
İş Fikri
İş Modeli
İş Planı
Temel Kavramlar
İş Modeli
Değerin nasıl yaratıldığını, nasıl
dağıtıldığını ve nasıl ölçüldüğünü
tanımlayan mantık modelidir.
İş Fikri
İş Modeli
Kavramsal ve şematik bir modeldir,
rakam veya hedefler belirlemez.
İş Planı
İş Modeli Tuvali
businessmodelgeneration.com
Temel Kavramlar
İş Planı
Belirli dönemlerde belirli hedeflere
nasıl ulaşılacağını gösteren bir
dokümandır.
İş Fikri
İş Modeli
Yapmayı planladığınız işin, geleceğini
çizen ve size rehberlik eden bir yol
haritasıdır.
İş Planı
Temel Kavramlar
İş Planı
Türkiye’deki
şirketlerin
%80-85’i,
ABD’deki
şirketlerin
%70-75’i
kurulduğu ilk yıl kapanmaktadır.
İş Fikri
İş Modeli
ABD’de ilk faaliyet yılı içerisinde
kapanan şirketlerin %80’inin iş
planının olmadığı belirtilmektedir.
İş Planı
Temel Kavramlar
İş Fikri – İş Modeli – İş Planı
İş
Planı
İş Modeli
İş Fikri
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş
bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da
geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da
dekorasyondaki değişiklikler, buna benzer bütünüyle estetik
alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da
performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm
farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik
yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik,
mali ve ticari etkinliği ifade eder.
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Üründe yenilik: Önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında
malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze
ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.
Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik: Geleneksel üretim
tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin
üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni
tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4 İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: A) Ürün Yeniliği
1. Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi: Temel bir
üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut
bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları
2. Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi: Benzerleri pazarda veya
sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün
geliştirilmesi
3. Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi: Kendisinden yeni
modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi
4. Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi
5. Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: A) Ürün Yeniliği
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: A) Ürün Yeniliği
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: A) Ürün Yeniliği
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: A) Ürün Yeniliği
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4 İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar

Mal veya hizmetin işlevsel ve teknik özelliklerini değiştirmeyen
tasarım değişiklikleri

Rutin güncellemeler (upgrade)

Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler

Giyim sektöründe meydana gelen düzenli mevsimsel değişiklikler

Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden önemli ölçüde
farkı bulunmayan özel ürünler

Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden
ticareti
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: B) Süreç Yeniliği
1. Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçların
elde edilmesi amacıyla yeni tekniklerin geliştirilerek
uygulanması
2. Üretimle ilgili olarak yeni bir yöntem veya teknoloji
geliştirilmesi
3. Ekipmanda ve/veya yazılımda meydana gelen önemli
ölçüdeki değişiklikleri
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Yenilik Sınıflandırması: B) Süreç Yeniliği
Bölüm B
İş Fikrinin Kısa Tanımı
B.4
İş Fikrinin Yenilikçi Yönü ve Teknoloji Düzeyi
Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar

Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler

Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok
benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet
yeteneklerinin artırılması
Download

File - Doç. Dr. Serkan Ada