Senkron Güvenlik – 26 Şubat 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.
HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK’nın VII-128.1 nolu Pay
Tebliği’nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin
herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin KAP’ta yayınlanan
İzahname setini inceleyerek kararlarını vermelidirler.
Senkron Güvenlik Hakkında Bilgi;
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş., 1997 yılında ulusal ve uluslararası kuruluşlara elektronik
güvenlik sistemi çözümleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirket; yurt içi ve yurt dışında elektronik
güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında
danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmaktadır.
Şirket, İstanbul’da yer alan Genel Müdürlük ve Ankara’da yer alan ofisin yanı sıra İzmir, Muğla, Antalya,
Kayseri, Adana, Samsun, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Konya ve Diyarbakır’da yer alan teknik
birimleriyle toplam 115 kişilik profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir.
Banka ve finans kurumları, mağaza zincirleri, uluslararası firmalar, holdingler ve yaşam alanlarında
toplam 140 binden fazla kurulu sisteme sahip olan Senkron Güvenlik Türkiye’de banka ve finans
sektörüne yönelik güvenlik çözümleri geliştiren ve bu hizmeti konsept olarak sunan ilk şirket
konumundadır.
Ortaklık Yapısı;
Senkron Güvenlik payları 750.000 TL’ye tekabül eden A Grubu, 4.750.000 TL’ye tekabül eden B Grubu
olmak üzere ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı 27.500.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesi
5.500.000 TL’dir.
Ortaklık Yapısı Ortağın Adı
Bülent ÇOBANOĞLU
Semih ERK
Senkron Elek. Sav. Ltd. Şti.
Toplam
Pay Grubu
A
B
B
B
Semaye Pay Oranı (TL)
(%) 750.000
13,64
3.925.000
71,36
275.000
5,00
550.000
10,00
Pay Semaye Pay Oranı Grubu
(TL)
(%) A
750.000
11,19
Bülent ÇOBANOĞLU
B
2.625.000
39,18
Semih ERK
B
95.000
1,42
Senkron Elek. Sav. Ltd. Şti.
B
550.000
8,21
Halka Arz ‐ Ortak Satışı
B
1.480.000
22,09
Halka Arz ‐ Sermaye Artırım
B
1.200.000
17,91
5.500.000
Toplam
100,00
Ortağın Adı
6.700.000
100,00
Senkron Güvenlik ‐ Ortaklık Yapısı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Senkron Güvenlik – 26 Şubat 2015 Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler;
Senkron Güvenlik A.Ş. paylarının halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde olacaktır. Sermaye
artırımı olarak halka arz edilecek 1.200.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka
arz sonrası sermayedeki oranı %17,91 ve ortak satışı olarak halka arz edilecek 1.480.000 TL nominal
değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası sermayedeki oranı ise %22,09’dur. Bu
doğrultuda halka arz edilecek toplam 2.680.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası
sermayedeki oranı %40,00 olacaktır.
Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı’nda işlem görecek şirketin halka arzı 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde
Borsa’da satış - sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecektir.
Halka Arz Bilgileri
Şirket Ünvanı
BİST KODU
Halka Arz Fiyatı
Sermaye Artırımı
Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Sermaye
Halka Arz Sonrası Sermaye
Halka Açıklık Oranı Halka Arz Edilen Payların Dağılımı
Halka Arz Yöntemi
Halka Arz Şekli
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.
SNKRN.BE
5,25 TL
1.200.000 TL
1.480.000 TL
5.500.000 TL
6.700.000 TL
40,00%
1.300.000 TL ‐ Ana ortak Bülent ÇOBANOĞLU'na ait paylar.
1.200.000 TL ‐ Sermaye artırımı.
180.000 TL ‐ Ana ortak Semih ERK'e ait paylar. Borsa'da Satış ‐ Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Senkron Güvenlik ‐ Halka Arz Bilgileri
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin Hazırlamış ve KAP’ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit
Raporu’na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., hazırlamış olduğu fiyat tespit raporunda Senkron Güvenlik’i
İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemlerini kullanarak değerlemiştir.

İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi %50

Piyasa Çarpanları Yöntemi %50
o
BİST 100 Endeksi Çarpanları %20
o
Bilişim Endeksi Çarpanları %10
o
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi Çarpanları %10
o
II. Ulusal Pazar Endeksi Çarpanları %10
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Senkron Güvenlik – 26 Şubat 2015 Değerleme Varsayımları;
İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi:
Fiyat Tespit Raporu'nda %7,74 (10 yıllık Devlet Tahvili’nin 12 Şubat 2015 tarihli getiri oranı) risksiz
getiri oranı, %5,5 piyasa risk primi, 1,00 Beta varsayımları altında Ağırlıklı Ortalama Sermaye
maliyetini %13,24 olarak hesaplamıştır. A1 Capital Menkul Değerler’in yaptığı değerlemede ağırlıklı
AOSM’ni %13,50 kullanmasını makul buluyoruz.
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Beta Risksiz Faiz Oranı
Piyasa Risk Primi
Borç Oranı
Özsermaye Oranı
Borç Maliyeti
Vergi Sonrası Borç Maliyeti
Semaye Maliyeti
Vergi Oranı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
1,00
7,74%
5,50%
0,00%
100,00%
12,00%
9,60%
12,74%
20,00%
13,24
Senkron Güvenlik ‐ Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Projeksiyon dönemi olarak 2015 – 2019 yılları esas alınmıştır.
İNA Analizi
2013
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (‐)
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı (%)
Faaliyet Giderleri (‐)
Esas Faaliyet Karı
Esas Faaliyet Kar Marjı
FAVÖK
Vergi (‐)
Amortisman Giderleri (+)
İşletme Sermayesi İhtiyacı (‐/+)
Yatırım Harcamaları (‐)
Serbest Nakit Akışları
İndirgenmiş Nakit Akışları
İNA
Uç Değer
Şirket Değeri
NetBorç / Net Nakit (+/‐)
Özsermaye Değeri
26.110.570
19.817.249
6.293.321
24,1%
3.770.050
2.800.413
10,7%
2.976.565
589.865
176.152
2.649.935
2014
32.739.907
26.525.339
6.214.568
19,0%
4.303.968
3.125.966
9,5%
3.339.839
658.914
213.873
2.899.029
243.732
‐461.836
‐461.836
2015(T)
2016(T)
2017(T)
2018(T)
2019(T)
44.198.874
34.475.122
9.723.752
22,0%
6.629.831
3.093.921
7,0%
3.465.463
618.784
371.542
‐59.507
1.970.000
936.186
828.927
55.248.593
43.093.903
12.154.690
22,0%
7.458.560
4.696.130
8,5%
5.075.019
939.226
378.888
1.801.949
410.000
1.923.844
1.500.272
66.298.312
51.712.683
14.585.629
22,0%
8.287.289
6.298.340
9,5%
6.617.123
1.259.668
318.783
1.801.949
471.000
3.084.506
2.124.154
76.243.058
59.469.586
16.773.473
22,0%
9.149.167
7.624.306
10,0%
7.992.520
1.524.861
368.214
1.621.754
533.100
4.312.805
2.622.771
83.867.364
65.416.544
18.450.820
22,0%
9.854.415
8.596.405
10,3%
8.964.619
1.719.281
368.214
1.243.344
596.410
5.405.584
2.902.975
9.976.900
29.199.845
39.176.746
‐1.122.499
40.299.245
Senkron Güvenlik ‐ İNA Analizi
İndirgenmiş nakit akımı yöntemine göre şirket değeri 40.299.245 TL, birim pay değeri ise 6,01 TL
olarak hesaplanmıştır.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Senkron Güvenlik – 26 Şubat 2015 Piyasa Çarpanları Yöntemi:
Senkron Güvenlik Fiyat Tespit Raporu’nda 12 Şubat 2015 tarihli kapanış verileri esas alınmıştır.
Piyasa çarpanları yöntemi için BİST 100 Endeksi, Bilişim Endeksi, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Endeksi ve II.Ulusal Pazar Endeksi çarpanları kullanılmıştır.
BİST 100 Endeksi F/K, PD/DD, FD/S ve FD/FAVÖK çarpanlarından hareketle ortalama şirket
değeri 28.836.451 TL, birim pay değeri ise 5,24 TL olarak hesaplanmıştır.
Bilişim Endeksi çarpanlarından hareketle ortalama şirket değeri ise 35.976.980 TL, birim pay
değeri ise 6,54 TL olarak hesaplanmıştır.
Çarpanlara Göre Şirket Değerleri
F/K
PD/DD
FD/S
FD/FAVÖK Ortalama
BİST 100 Endeksi Piyasa Çarpanları
Şirket Değeri
13,22
1,55
1,06
9,99
32.071.713 12.832.652 35.959.501 34.481.938 28.836.451
Bilişim Endeksi Piyasa Çarpanları
Şirket Değeri
27,55
2,11
0,49
12,37
66.812.321 17.468.137 17.184.671 42.442.791 35.976.980
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi Piyasa Çarpanları
13,31
2,50
0,65
17,67
Şirket Değeri
33.490.732 20.657.848 22.368.236 60.144.745 34.165.390
II. Ulusal Pazar Endeksi
Piyasa Çarpanları
Şirket Değeri
28,73
1,73
0,96
18,00
69.677.281 14.285.982 32.640.695 61.243.145 44.461.776
Senkron Güvenlik ‐ Çarpanlara Göre Şirket Değerleri
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi F/K, PD/DD, FD/S ve FD/FAVÖK çarpanlarından
hareketle ortalama şirket değeri 34.165.390 TL, birim pay değeri ise 6,21 TL olarak
hesaplanmıştır.
BİST II.Ulusal Pazarı Endeksi çarpanlarından hareketle ortalama şirket değeri ise 44.461.776
TL, birim pay değeri ise 8,08 TL olarak hesaplanmıştır.
Değerleme ve Sonuç:
Şirket değerinin belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, BİST 100 Endeksi, Bilişim Endeksi,
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi ve II.Ulusal Pazar Endeksi çarpanlarından hareketle elde
edilen şirket değerleri sonucunda hesaplanan birim pay değerleri sırasıyla %50, %20, %10, %10, %10
oranında ağırlıklandırılarak 6,14 TL nihai pay değerine ulaşılmıştır. Bulunan pay değerine halka arz
teşviki olarak %14,50 oranında iskonto uygulanması sonrasında Senkron Güvenlik için halka arz pay
fiyatı 5,25 TL belirlenmiştir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Senkron Güvenlik – 26 Şubat 2015 Değerleme
İNA
BİST 100 Endeksi
Bilişim Endeksi
İdari ve Des. Hiz. Faal. Endeksi
II. Ulusal Pazar Endeksi
Birim Pay Değeri
Halka Arz Öncesi Şirket Değeri
Halka Arz İskontosu
İskontolu Şirket Değeri
Halka Arz Pay Fiyatı
Ağırlıklandırılmış Birim Şirket Birim Ağırlık
Pay Değeri
Değeri Pay Değeri
40.299.245
6,01
50%
3,01
28.836.451
5,24
20%
1,05
35.976.980
6,54
10%
0,65
34.165.390
6,21
10%
0,62
44.461.776
8,08
10%
0,81
6,14
33.768.440
‐14,50%
28.875.000
5,25
Senkron Güvenlik ‐ Değerleme
Sonuç olarak A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporunda kullanılan
varsayımların, analizlerin ve değerleme yöntemlerinin anlaşılır olduğunu, Senkron Güvenlik için
hesaplanan pay fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz.
Çekince: "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu
sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, ve öneriler nedeniyle ortaya çıkacak kazanç veya kayıplardan Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar yatırımcıları bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Download

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat