ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
Sorumlu
Erasmus Ofisi
İlgili akademik yılın Erasmus Süreçlerinin ilan
edilmesi
Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi
Erasmus Ofisi
Bölüm
Koordinatörleri
Başvurmayı düşünen öğrencilere tanıtım yapmak,
süreç hakkında bilgi vermek
Yabancı dil
barajın altında
sınavının
kalanlar
yapılması değerlendirilme
si
Barajı geçenler
Başvuru
Ret
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Lisans için 2.20 altında
kalanlar
Not Belgesinin
alınması ve
Lisansüstü için 2.50 altında
AGNO
kalanlar
değerlendirilme
si
Barajı geçenler
Başvuru
Ret
Komisyon
Erasmus Ofisi
Asil ve yedek listelerinin ilan edilmesi
Öğrenci hibelerinin değerlendirilmesi ve ilan
edilmesi
Öğrenci dosyalarının hazırlanmaya başlanması (Her
belgeden bir kopya alıp, saklamak) (Learning
Agreement-30 ECTS/
Öğrenci
dosyalarındaki
evrakların
kontrolü
Evrakları eksik
olanlar
Bölüm
Koordinatörü
Evrakları tam
olanlar
1
İmzalı LA ve Tanınma Formu ile Yönetim Kurulu süreçlerini organize
etmek/kararları Öğrenci İşleri ve Erasmus Ofisi ile paylaşmak
Changes of LA süreçlerini kontrol etmek
Öğrencinin not dönüşümleri yapılmalı/Ders dönüşüm belgesini Yönetim
Kurulu’ndan geçirmek/sonuçları Öğrenci İşleri ve Erasmus Ofisi ile
paylaşmak
Erasmus Ofisi
Bölüm
Koordinatörü
Bölüm
Koordinatörleri
Erasmus Ofisi
Download

Süreç Sahibi