ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI
1. Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrenciler en geç 13 Mart 2015 saat 17.00’a kadar
Erasmus Aday Öğrenci Bilgi Formunu internet ortamında doldurup, imzaları tamamlanmış çıktısnı
Uluslararasi Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvuru yapabilecek öğrenci kriterleri ve ilgili bölümleri aşağıdaki listede verilmiştir. Listede
belirtilen bölümlerin dışındaki öğrencilerin ve belirlenen kriterlere uymayan öğrencilerin
başvuruları değerlendirilmeyecektir.
3. Başvuru sırasında vereceğiniz Erasmus Aday Öğrenci Bilgi Formunun ekine Öğrenci İşleri’nden
alacağınız onaylı Not Belgesinin (Transkript) eklenmesi gerekmektedir. Transkript’siz başvurular
değerlendirilmeyecektir.
4. Başvuru için gerekli Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.20/4.0 olmalıdır.
5. Erasmus Değişim Programına sadece örgün ve ikinci öğretim öğrencilerinin başvuruları kabul
edilecektir. Avrupa Birliği Komisyonunun belirlediği kurallar çerçevesinde Uzaktan Eğitim
öğrencileri programdan yararlanamaz.
6. Değişimin gerçekleşeceği dönemde (hazırlık sınıfı hariç) Plato MYO’da 1 yarıyıl (dönem) okumuş
olmak gerekmektedir. Ön lisans programlarının ikinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş
öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
7. Plato MYO tarafından yapılacak Erasmus Yabancı Dil sınavında başarı ölçütü (baraj) minimum
50/100 puandır. Yabancı dil sınavı 3 bölümden oluşmaktadır: Yazma Becerileri (Writing), Yeterlik
(Proficiency) ve Konuşma Becerileri (Speaking) Yazma becerileri ve yeterlik sınavları Çalışma
Takvimi ile bildirilen tarihte; konuşma becerileri sınavı ise mülakat sırasında yapılır. 2014-2015
akademik yılı itibariyle yapılan kurumlararası anlaşmalarda eğitim dilinin İngilizce olmadığı ve ilgili
ülkenin ana diline ait dil bilgisi seviye zorunluluğu getiren kurumlara gerekli dil belgesi
sağlanamaması halinde yerleştirme yapılamayacaktır.
8. Aday Öğrenciler, AGNO ve Yabancı Dil notlarının "aritmetik ortalamasına" göre sıralanacaklardır
(% 50 AGNO, % 50 Y.Dil).
9. Aday öğrenciler, başarı notu ortalamasına göre tercihlerine yerleştirilecek ve yedekler
belirlenecektir.
10. Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile Seçim
Komisyonu tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar,
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilecektir.
Önemli Not: Yabancı Dil Sınavı ve değerlendirme kriterlerini geçip geçerli bir not alan öğrenci Plato
Meslek Yüksekokulunun aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Ancak aday öğrencinin
aynı zamanda gideceği üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Misafir edecek
kuruluşun değerlendirmesinde ve nihai karar aşamasında Avrupa Birliği Komisyonunun belirlediği
kurallar ve üniversitenin ayırdığı yabancı öğrenci kontejyanı önemlidir.
OKULUMUZUN İKİLİ ANTLAŞMASININ BULUNDUĞU OKULLAR LİSTESİ
OKULLAR
ÜLKE
SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw
ALMANYA*
University of Goce Delcev Stip
MAKEDONYA
University of Aegean
YUNANİSTAN
Jagellonian University
POLONYA
School of Performing Arts
SLOVAKYA
Pan European University
SLOVAKYA
Universitatea Din Craiova
ROMANYA
ÖĞRENCİ KABUL ETTİĞİ BÖLÜMLER
Basım ve Yayın, Medya ve İletişim
Basım ve Yayın, Medya ve İletişim
FVK, RTP, Medya ve İletişim
Bilgisayar Programcılığı ve İAT, Medya ve İletişim
RTP
Basım ve Yayın
Basım ve Yayın, Bilgisayar Programcılığı ve İAT
KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SAYSI
2
2
2
2
2
2
2
* Başvuru önşartı olarak Almanca Dil Yeterliliği Gerekmektedir (en az B2 seviye)
Başvuru ile İlgili Önemli Tarihler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erasmus Aday Öğrenci Bilgi Formunun Teslimi: 13 Mart 2015 (en geç saat 17.00)
Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrencilerin İlanı: 20 Mart 2015
Yabancı Dil Sınavı: 27 Mart 2015 (Saat ve sınıf ayrıca belirtilecektir.)
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı: 6 Nisan 2015
Mülakatlar: 9-10 Nisan 2015 (Saat ve sınıf ayrıca belirtilecektir.)
Sonuçların Açıklanması: 13 Nisan 2015
*Yoğunluğa göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün tarihler konusunda değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Tüm duyurular Plato MYO web sitesi üzerinden duyurulacak olup; yer, gün ve saatlerde olabilecek
değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.
Plato Meslek Yüksekokulu
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Download

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI 1