TÜRKÇE ETKĐNLĐKLERĐ
Adı Soyadı:.................................
AKILLI LEYLEK
Namık Bey doktordu. Her yaz, deniz kenarındaki evine giderdi. Günlerini kitap okuyarak, yüzerek
geçirirdi.
Bir sabah, yürüyüş yapmak üzere evden çıktı. Bahçe kapısının önünde, yerde yatan bir leylek gördü.
Leylek yaralıydı. Bacağı kırılmıştı. Neredeyse koptu kopacaktı. Doktor, bunu görünce yürüyüşten
vazgeçti. Leyleği eve aldı. Bacağını sardı. Bahçede ona bir yuva yaptı. Sonra, leyleğin karşısına geçti.
Durumu anlattı:
-Beni iyi dinle. Bacağın kopmak üzere. Ben elimden geleni yaptım.
Bir ay bu bacağının üzerine basmamalısın. Burada uslu uslu otur. Yiyecek aramana gerek yok. Ben seni
beslerim. Ayağın iyileşince, gidersin.
Leylek, doktorun söylediklerini anlamış gibi, başını salladı. Bir ay boyunca, yaralı bacağını dikkatle
korudu. Sargılar açıldığında, bacağı iyileşmişti. Üç-beş gün sonra da uçup gitti.
Aradan iki yıl geçti. Doktor yine deniz kenarındaki evine gelmişti.
Bir gün, kapının önünde iki leylek gördü. Leyleklerden birini hemen tanıdı. Bu, iki yıl önce iyileştirdiği
leylekti. Buna çok sevindi. Öteki leyleğe dikkatlice baktı. Kanadının kırık olduğunu gördü. Çok şaşırdı.
Leylek yaralı arkadaşını iyileştirsin diye, doktora getirmişti.
1) Metinde ne anlatılmaktadır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Metnin ana düşüncesini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Namık Beyin evinde günlerini nasıl geçirdiğini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Namık Bey, yaralı leyleği nereye giderken görmüş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Yaralı leylek nasıl bir halde ve nerede bulunmuş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Namık Beyin yaralı leylek için yaptıklarını maddeler halinde yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Uzun bir aradan sonra leyleklerle karşılaşması Namık Beyde nasıl bir duygu uyandırmıştır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) Hayvanlar gerçekten yapılan iyilikleri unutmazlar mı? Bu konu ile ilgili düşündüklerinizi yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) Aşağıdakilerin en anlamlı sıralanış biçimini numaraları ile belirtiniz.
Cümleyi tekrar yazınız.
1- Çaba harcamamak
2- En büyüğü olur
3- Hayatta işlenebilecek hataların
4- Okulda bir şey öğrenmek için
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10)Aşağıda karışık olarak yazılmış sözcüklerden atasözleri oluşturunuz.(4 atasözü)
(mum-minareyi-dibine-hazırlar-ışık-çalan-kılıfını-vermez-düşen-fazla-çıkarmaz-yılana-mal-denizesarılır-göz)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11) Yazılan sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız.
Noksan
ikaz
şans
Özen
Talebe
sınıf
okul
öğretmen
12) Zıt anlamlı sözcüklerin altını çiziniz.
Sevinçli ve kederli günlerimizi paylaşarak yaşarız.
Alihan bazen durgun, bazen çok hareketlidir.
13) Eşsesli sözcükleri gösteriniz.
Televizyondaki sanatçı çok güzel kanun çalıyordu.
Her zaman kanunlara uyan bir toplum olmalıyız.
Download

TÜRKÇE ETKĐNLĐKLERĐ Adı Soyadı