TÜRKÇE – ÇALIŞMA SAYFASI
Verem bulaşıcı bir hastalıktır ve insanlar için tehlikelidir.
İnsandan insana veya hayvanlardan insanlara bulaşır. Verem
mikrobu çoğunlukla akciğere yerleşerek insanı hasta eder.
1, 2, 3 ve 4. sorulan parçaya göre yanıtlayınız.
1. Verem nasıl bir hastalıktır?
A) Geçici
B) Bulaşıcı
C) Tehlikesiz
2. Aşağıdakilerden hangisi veremin bulaşma yollarından değildir?
A) insandan insana
B) Hayvandan insana
C) Bitkiden insana
3. Verem mikrobunun vücudumuzda yerleştiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Kalp
4. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Verem hastalığı
B) Hastalıklar
C) Organlarımız
5. Hangi cümlede eşsesli bir sözcük kullanılmıştır?
A) Gözümün önüne tek gözlü çekmecedeki çikolatalar geliyor.
B) Yüzünü yıka, yüzün temiz olsun.
C) Elini bıçak kesince eline dikiş atıldı.
6. "Açık havada gündüz gök yüzüne bakınca neler görürüz?”
1
2
3
cümlesinde kaç numaralı sözcük yanlış yazılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
7. Hangi cümlede yanlış yazılmış bir sözcük vardır?
A| Muhabbet kuşu ötücü bir kuştur.
B) Penguenler uçamazlar,
C) Ak baba yırtıcı bir kuştur.
8."Karpuzun ki yassı ve siyah,fasulyenin ki ise iri, oval ve
beyazdır.Yani bitkilerin ……………… görünüş bakımından çok
farklıdır."
Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?
A) kabukları
B) tohumlan
C) yaprakları
9. "Elma armut portakal kayısı kiraz ceviz fındık gibi meyveleri
meyve bahçelerinde yetiştiririz." cümlesinde eksik olan
noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A] Virgül (,)
B) Soru işareti (?)
C) Kesme işareti (-)
10. "Çok yağmur yağınca ırmaklar taşar." cümlesinde altı çizili
sözcüğün yerine hangisi getirilirse eş anlamlısı kullanılmış olur?
Al dere
B) çay
C) akarsu
11.
F
A
S
U
L
Y
A
Sözcüğünün doğru yazımı için kaç numaralı kutuya "E" harfi
gelmelidir?
A) 1
B) 2
C) 3
12. Sağlıklı
dengeli
A) kadar
olmak
?
beslenmeliyiz.
B) için
cümlesinde boş bırakılan yere
hangi sözcük yazılmalıdır?
C) gibi
13.
1. Enerjiyi, suyu tutumlu kullanır
2. İhtiyaçtan fazlasını biriktirir.
3. Tutumlu insan, parasını ihtiyacına göre harcar.
Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir metin oluşturulduğunda ilk
cümle hangisi olur?
A) 1
B) 2
C) 3
14.
Omzunda çantası,
Yürür gider …………………...
Mektupları evlere,
Verir gider ……………….…...
Şiirde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) doktor
B) postacı
C) itfaiyeci
15. "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Evin karşısında okul var.
B) İleride bir bakkal var.
C) Arabanın ön koltuğuna bebekleri oturtmayın.
16. "Ulusal" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatani
B) Milli
C) Uluslar arası
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili
bir yanlışlık vardır?
A) Telefonu Canan açtı.
B) Bugün Antalya'ya gidiyoruz.
C) Yaz tatilinde akdenize gittik.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış
kullanılmıştır?
A) Yaralı bir kuş gördüm.
B) Ne aradınız
C) Masa örtüsü kirli mi kirli
19.'Şeker' sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa anlamı
"içinde şeker bulunan” olur?
A) Şekerlik
B) Şekerli
C) Şekerci
20. "Seni merak etmiş olmalı, çünkü …………… " cümlesinde boş
bırakılan yere ne yazılmalıdır?
A) çok güzel olmuş.
B) çok merak etmiş.
C) sorular sorup durdu bana.
21.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur?
A) gaste
B) yoğurt
C) çarşanba
22. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, zıt anlamlı kelimeler
bir arada verilmiştir?
A) süslü - sade.
B) bitkin - halsiz.
C) çare - derman.
23. ”Bir süre önce doğduğum köye heyecanla gittim.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne zaman?
B) Nereye?
C) Niçin?
24.Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi “ Ne zaman?”
sorusunun cevabı olur?
A) koşa koşa.
B) birçok.
C) sabahleyin erkenden.
25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde” Niçin?” sorusunun
cevabı vardır?
A) Küçük kardeşim, korkudan bir daha uyuyamadı.
B) Gezi sonunda mutlu bir şekilde evine döndü,
C) Hava karardı ve yağmur şakır şakır yağmaya başladı.
Download

türkçe test - Kartanelerim.com