MAHALLİNDE AÇILACAK BAKANLIK STANDART (HİZMETİÇİ) EĞİTİM PROĞRAMLARI
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
40
24
5
30
40
Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşme Kursu
5
30
20
4
Açık Büfe Uygulamaları Kursu
5
30
36
5
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
7
40
30
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan , Bireysel ve
Grupla Danışma Yöntemleri Kursuna katılmış rehber öğretmenler.
5
30
30
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
5
30
30
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
S.NO
FAALİYET ADI
1
07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi
Kursu
2
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
3
GÜN
7
Ailenin Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önleme
Kursu
Ailenin Eğitime Katkısı Kursu
8
Akran Arabuluculuğu Kursu
5
30
30
9
Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri
5
30
50
10
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
8
32
20
11
Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele Kursu
5
30
50
12
Beden Dili Kursu
5
30
40
13
Benzinli Motor Teknolojileri Kursu
5
30
20
14
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
5
30
40
10
50
20
5
30
20
10
50
20
6
15
16
17
Bilgisayar - Bilgisayar Destekli Çizim -AutoCAD
Temel Seviye Kursu
Bilgisayar - Bilgisayar Destekli Çizim -AutoCAD İleri
Seviye Kursu
Bilgisayar - İçerik Yönetim Sistemleri- Joomla ve
WordPress Kursu
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Formatörü olmayan ve
mahallinde “7-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi”
açmamış illerde görev yapan rehber öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Sağlık
Meslek Liselerinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri Alanı
öğretmenleri.
Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan yiyecek içecek
hizmetleri alan öğretmenleridir.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan tüm personel
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli tüm
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Bakanlığımız kurum/okullarında görevli motorlu araçlar teknolojisi
alanı atölye ve meslek dersleri öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip Öğretmen ve Yöneticiler
Bilgisayar Destekli Çizim -AutoCAD Temel Seviye Kursunu
başarıyla bitirmiş MEB Personeli
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı
tüm personel
18
Bilgisayar - İçerik Yönetim Sistemleri- Moodle Kursu
10
50
20
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim yapan resmî
ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki tüm idareci ve öğretmenler.
19
Bilgisayar - MS Access Kursu
10
50
20
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığa bağlı
tüm personel
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
CAK
SAYISI
20
Temel Microsoft Ofis kursunu almış tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
20
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Temel Microsoft Ofis kursunu almış olan T.C. Milli Eğitim
20
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
20
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
20
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim yapan resmî
20
ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki tüm idareci, öğretmen ve
memurlar.
20
T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm personel
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
20
Bakanlığına bağlı tüm personel.
20
Bilgisayar - MS Excel İleri Seviye Kursu
5
25
21
Bilgisayar - MS Excel Kursu
5
25
22
Bilgisayar - MS Office İleri Seviye
10
50
23
Bilgisayar - MS Office Temel Seviye
10
50
24
Bilgisayar - MS Power Point Kursu
5
25
25
Bilgisayar - MS Publisher Kursu
5
25
26
Bilgisayar - MS Windows 7 İleri Seviye Kursu
5
25
27
Bilgisayar - MS Word Kursu
5
25
28
Bilgisayar - Pardus İşletim Sistemi İleri Seviye Kursu
5
25
20
Pardus işletim sistemi temel seviye kursunu almış, tüm personel
29
Bilgisayar - Pardus İşletim Sistemi Temel Seviye
Kursu
5
25
20
T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm personel.
30
Bilgisayar - SPSS Kullanım Kursu (Temel Seviye)
5
25
20
5
25
20
5
25
20
5
25
20
10
50
20
5
25
20
10
50
20
15
75
20
31
32
33
34
35
36
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -ActionScript 3.0
Temel Seviye Kursu
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Adobe After
Effects Temel Seviye Kursu
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Fireworks Kursu
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Flash Temel
Seviye Kursu
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Flex Builder
Temel Seviye Kursu
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon -Photoshop Temel
Seviye Kursu
37
Bilgisayar - Temel Bilgisayar Kullanım Kursu
38
Bilgisayar - Web Güvenliği - PfSense Kursu
5
25
20
39
Bilgisayar - Web Tabanlı Kod Geliştirme Araçları
(Phpmaker-Aspmaker) Kursu
5
25
20
40
Bilgisayar - Web Tasarımı - Dreamweaver Kursu
5
25
20
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seminerine Katılmış olan Milli
Eğitim Bakanlığı personeli
Temel bilgisiyar kullanım becerisine sahip bakanlığa bağlı tüm
personel.
Temel bilgisiyar kullanım becerisine sahip bakanlığa bağlı tüm
personel
Temel bilgisiyar kullanım becerisine sahip bakanlığa bağlı tüm
personel.
Temel bilgisiyar kullanım becerisine sahip bakanlığa bağlı tüm
personel.
Temel bilgisiyar kullanım becerisine sahip bakanlığa bağlı tüm
personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı
tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip çalıştığı kurumun ağ
yönetimi ile ilgili olan, Bakanlığına bağlı tüm personel.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, Milli Eğitim
Bakanlığı Personeli
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim yapan resmî
ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki tüm idareci, öğretmen ve
memurlar.
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
10
50
20
10
50
20
5
25
20
43
Bilgisayar - Web Tasarımı ve Programcılığı - ASP
Kursu
Bilgisayar - Web Tasarımı ve Programcılığı - PHP ve
MYSQL Kursu
Bilgisayar - Windows İşletim Sistemi Kursu
44
Bilgisayar Ağları (Temel Seviye) Kursu
5
25
20
45
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
5
30
20
46
Bilgisayar Destekli Çizim (Proteus 7 Professional)
Kursu
5
30
20
41
42
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip, Milli Eğitim Bakanlığı
Personeli.
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı
tüm personel
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan, temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip kadrolu tüm personel.
Bu kurs Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan personel için
düzenlenmiştir
Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan Elektrik-Elektronik
Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi ve Bilişim
Teknolojisi alanları meslek dersleri öğretmenleri
47
Bilgisayar Destekli Çizim (Solidworks – İleri Seviye)
5
30
20
Bakanlığımıza bağlı Endüstriyel Teknik Öğretim okullarında görev
yapan, temel seviyede Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) eğitimi
almış makine teknolojisi, metal teknolojisi, raylı sistemler
teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, motorlu araçlar
teknolojisi, gemi yapımı alanları meslek dersleri öğretmenleri.
48
Bilgisayar Destekli Giysi Kalıbı Hazırlama Kursu
7
40
20
Bakanlığımız‘da görev yapan Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmenleri
Meslekî ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan; Makine, ElektrikElektronik, Mobilya, Plastik, Ahşap, İnşaat, Motorlu Araçlar, Metal,
Endüstriyel Otomasyon, Gemi Yapımı, Grafik ve Fotoğraf, Harita
Tapu Kadastro Teknolojileri öğretmenleri ile “Auto CAD” programını
kullanan diğer alan öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görev yapan, temel seviyede
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) eğitimi almış makine teknolojisi,
metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, metalürji
teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, plastik teknolojisi alanları
meslek dersleri öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan iyi düzeyde bilgisayar
kullanma becerisine sahip yönetici ve öğretmenler.
49
Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim – (Auto CAD)
5
30
20
50
Bilgisayar Destekli Plastik Hacim Kalıpçılığı
(CIMATRON -MOLD)
5
30
20
51
Bilgisayar Destekli Tasarım (3DS Max) Kursu
10
60
20
52
Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım (Solidworks)
Kursu
10
60
20
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan teknik öğretmenler.
20
Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görev yapan, temel seviyede
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) eğitimi almış makine teknolojisi,
metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi,
plastik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, motorlu
araçlar teknolojisi, gemi yapımı alanları meslek dersleri
öğretmenleri.
53
Bilgisayar Destekli Üretim (CIMATRON- CAM)
5
30
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Meslekî ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan; Makine Teknolojileri,
Metalürji, Endüstriyel Otomasyon, Plastik Teknolojisi, Ahşap
Teknolojileri ve CAM programını kullanan meslek dersleri
öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan ve temel düzey
bilgisayar kurs belgesi almış yönetici ve öğretmenler.
54
Bilgisayar Destekli Üretim (SolidCAM) Kursu
5
30
20
55
Bilgisayar Destekli Yayın (Indesign) Kursu
5
30
20
56
Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Kursu
5
30
20
57
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu
5
30
40
58
Bireysel Farklılıkları Değerlendirme Kursu
7
40
40
59
Bireysel Öğrenme Metotları Kursu
5
30
60
60
Bireysel ve Grupla Danışma Yöntemleri Kursu
5
30
30
61
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları Kursu
5
30
40
62
Bitişik El Yazısı Yazma Kursu
5
30
30
63
Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu
5
30
40
64
CNC (Bilgisayarla Sayısal Kontrol) Programcılığı
Kursu
10
60
20
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan Endüstriyel
Otomasyon, Plastik ve Makine Teknolojileri Alanları öğretmenleri.
65
CNC Torna (Fanuc) Kursu
5
30
20
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan Makine,
Endüstriyel Otomasyon ve Plastik Teknolojileri Alan öğretmenleri.
66
Çağdaş Gelişmeler Işığında Öğretmen Kursu
5
30
30
67
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
5
30
30
68
Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi Kursu
5
30
40
69
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlamlandırma Kursu
5
30
40
70
Çocuk İhmal ve İstismarı Kursu
5
30
40
71
Çocuk Psikolojisi Kursu(5-11 Yaş
5
30
40
72
Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Semineri
5
30
40
73
Çocuklarda Özgüven Gelişimi Semineri
5
30
30
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip Öğretmen ve Yöneticiler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan okul
öncesi ve sınıf öğretmenleri
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan rehber
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan birleştirilmiş sınıf
öğretmenleri.
Bakanlığımızın İlkokullarında görev yapan öğretmenler
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli şef,
VHKİ, memur ve büro hizmetlerini yürüten diğer personel.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve
kadrolu personel.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev
yapan öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve
diğer personel
Bakanlığımıza bağlı okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev
yapan öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli
yönetici, öğretmenler.
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan okul öncesi ve
sınıf öğretmenleri.
Bakanlığımız okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı tüm okul, kurum ve kuruluşlarında görev
yapan yönetici ve öğretmenler
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli yönetici ve
öğretmenler
74
Çocukları Tanıma ve Anlama Teknikleri Kursu
5
30
40
75
Çocukların Yeteneklerinin Belirlenmesi Kursu
5
30
40
76
Davranış Geliştirme Kursu
5
30
40
77
Değerler Eğitimi Semineri
5
30
30
78
Ders Kitabı-Yazılı Materyal Hazırlama ve İnceleme
Teknikleri Kursu
5
30
30
79
Ders Tekrarı Alışkanlığı Kazandırma Kursu
5
30
40
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
80
Dikkat Arttırma Teknikleri Kursu
5
30
40
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
81
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) ve
Baş Etme Yolları Kursu
5
30
50
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler
83
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
5
30
50
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
84
Disiplinsiz Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlar Kursu
5
30
20
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
85
Dizel Motor (Yeni Teknolojileri) Kursu
5
30
20
86
Duygusal Zekâ Yönetimi Kursu
5
30
30
87
Düşünme Teknikleri Kursu
5
30
30
88
Düşünme Yönetimi Kursu
5
30
40
89
Düzenleyici Etki Analizi Kursu
5
30
30
90
Ebru Sanatı Kursu
7
40
15
91
Eğitim Bilimine Giriş Kursu
5
28
30
92
Eğitim Koçluğu Kursu
5
30
30
93
Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik Kursu
5
30
30
94
Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme Kursu
5
30
30
95
96
Eğitim Materyali Geliştirme Kursu
Eğitim Ortamları Kursu
5
5
30
30
30
60
Bakanlığımız kurum/okullarında görevli motorlu araçlar teknolojisi
alanı atölye ve meslek dersleri öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici, öğretmenler ve
diğer personel
Bakanlığımıza bağlı resmi okul/ kurumlarda görev yapan yönetici
ve öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımız okullarında görev yapan öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan resim, el
sanatları teknolojisi, teknoloji tasarım öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında görevli, Liderlik,
Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, İletişim
Becerileri, Toplantı Ve Zaman Yönetimi, Motivasyon, Öfke
Yönetimi, Öğrenci Tanıma Teknikleri vb. kişisel gelişim
seminerlerinden toplam 60 saatlik belgesi olan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yöneticiler.
Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan Yönetici,
Bakanlık ve Eğitim Müfettişleri, Eğitim Kurumlarının Yönetici ve
Öğretmenleri.
Temel Eğitimde görevli sınıf öğretmenleri
Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
97
98
99
100
Eğitim Yönetimi Semineri
Eğitimde Etik Kursu
Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Kursu
Eğitimde Farklılık Yaratmak Kursu
5
5
5
5
30
30
30
30
101
Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Kursu
5
30
102
103
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri Kursu
10
5
40
30
104
EKG (Elektrokardiyografi) Ritim Kursu
5
30
105
El Sanatları ve Halk Bilimi Araştırma Teknikleri Kursu
5
30
106
Elektrikli Ev Aletleri Bakım-Onarım Kursu
5
30
KATILA
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
CAK
SAYISI
40
Yeni atanan okul müdürleri
40
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler
40
Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda görevli öğretmenler
30
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Bakanlığımız okul/ kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
40
ve diğer kadrolu personel.
25
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
30
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
·
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu
20
Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri Alanı
öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli, El Sanatları
40
Teknolojisi ve Giyim Üretim Teknolojisi öğretmenleri
20
107
Elektronik Devre Tasarımı Kursu (Proteus)
5
30
20
108
Eleştirel Düşünme Kursu
5
30
30
109
Endüstriyel Robotlar Kursu
5
30
20
110
Enerji Verimliliği Kursu
5
30
40
111
Enstrümantal Analiz Araçları Kursu
5
30
20
112
E-Posta Kullanım Kursu
3
18
30
113
Ergenle iletişim Semineri
5
30
40
114
Ergenlik Dönemindeki Öğrenciye Yaklaşım Kursu
5
30
40
5
30
30
5
5
30
30
50
40
2
12
20
116
117
Ergenlikte Davranış Bozukluklarını Tanıma ve Önleme
Kursu
Etkili Dinleme ve İletişim Kurma Kursu
Etkili Öğretim Teknikleri Kursu
118
e-Yaygın Otomasyonu Kursu
115
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda elektrik-elektronik
teknolojileri alanında görev yapan meslek dersleri öğretmenleri.
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda endüstriyel
otomasyon, bilişim ve elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında
görev yapan meslek dersleri öğretmenleri.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görevli öğretmenler.
Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan Endüstriyel Otomasyon
ve Elektrik-Elektronik ve Bilişim Teknolojisi alanları meslek dersleri
öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve
yöneticiler.
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı
okullarda görev yapan kimya teknolojisi ve laboratuar hizmetleri
alanında görevli öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve
büro elamanı
Bakanlığımıza bağlı ortaokul ve liselerde görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı ortaokul, lise ve dengi okullarda görev yapan
yönetici ve öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı orta öğretim kurumlarında görevli yönetici,
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan tüm personel
Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görevli öğretmenler
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne kurumlardaki
öğretmenler ve yöneticiler
S.NO
119
120
FAALİYET ADI
Fen ve Teknoloji Dersi Araç - Gereçleri Kullanım
Kursu
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Semineri
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
5
30
30
5
30
40
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığa bağlı ilköğretim kurumlarında görevli Fen ve Teknoloji
Dersi öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı İlköğretim kurmlarında görevli Fen ve Teknoloji
dersi öğretmenleri
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli
grafik ve fotoğraf alanı meslek dersi öğretmenleri
Öğretmen olarak atanmış olup, halen görev yapmakta olan,
kadrolu ve 4 / B kapsamındaki sözleşmeli öğretmenler.
121
Fotoğrafçılık Kursu
5
30
20
122
Gelişim Psikolojisi Kursu
5
28
40
123
Gençlik Psikolojisi Kursu
5
30
40
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler
124
Girişimcilik Semineri
5
30
40
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
10
60
20
Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda
görev yapan teknik öğretmenler ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk
Eğitim Merkezlerinde görev yapan meslek dersi öğretmenleri.
Güvenlik Sistemleri Kursu
5
30
20
Mesleki ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüklerine bağlı okul / Kurumlarda Elektrik ve Elektronik
Teknolojileri Alanında görev yapan meslek dersleri öğretmenleri.
127
Hafıza Teknikleri Kursu
5
30
40
128
Halk Kültürünü Geliştirme Kursu
5
30
40
129
Halkla İlişkiler Kursu
5
30
30
130
Hazırlayıcı Eğitim Kursu
20
120
131
Hidrolik Otomasyon Sistemleri Kursu
5
30
15
132
Hijyen ve Sanitasyon Kursu
5
30
40
Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
133
İletişim Becerileri Kursu
5
30
30
Bakanlığımızın okul/kurumlarındaagörevli yönetici ve öğretmenler.
134
İletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri Kursu
5
30
40
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
135
İlk aşama İzci Liderliği Kursu
7
70
125
Grafik Tasarım (Ilistrator) Kursu
126
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görevli, El Sanatları Teknolojisi
öğretmenleri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmenleri, Giyim ve
Üretim Teknolojisi öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen, yönetici
ve personel.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan aday
memurlardan (Genel İdare ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı),
Temel Eğitim Kursunu başarı ile bitirmiş olanlar.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan Makine, Elektrik ve
Elektronik, Endüstriyel Otomasyon ve Motorlu Araçlar Teknolojileri
Alan Öğretmenleri.
Bakanlığımız resmi okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
·
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu
Sağlık Meslek Liselerinde görevli Acil Sağlık Hizmetleri Alanı
öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan tüm personel.
Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında görevli yönetici,
öğretmen ve büro elemanları.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan endüstriyel
otomasyon teknolojileri, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojisi
alanları meslek dersleri öğretmenleri.
Meslekî ve Teknik Eğitim veya Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda Endüstriyel Otomasyon, ElektrikElektronik, Makine Teknolojileri alanlarında görev yapan meslek
dersleri öğretmenleri.
Bakanlığımız İlköğretim Kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
136
İlkyardım (Kardiyo Pulmoner Resisütasyon-CPR)
Kursu
5
30
40
137
138
İnovatif düşünce kursu
İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Kursu
5
5
30
30
40
50
139
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
5
30
50
140
İnternet Üzerinden Otomasyon Sistem Kontrolü
Kursu
5
30
20
141
İnverter ve Servo Motor Kontrol (Omron) Kursu
10
60
20
142
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Baş Etme Kursu
5
30
40
143
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursu
5
30
60
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan teknik öğretmenler.
144
Kalite Yaklaşımı Kursu
7
40
30
145
Kendinizle Yüzleşme Semineri
3
18
30
146
Kişilik Geliştirme Kursu
5
30
40
147
Kişisel Gelişim Kursu
5
30
50
148
Konfeksiyon Atölyesindeki Makineleri Tanıtım Kursu
5
30
15
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm personel
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımız İlköğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımız bağlı okul/kurumlarda görev yapan Giyim Üretim
Teknolojisi ve El Sanatları öğretmenleri.
149
Konfeksiyon Makineleri Bakım-Onarım Kursu
10
60
15
150
Kur’an-ı Kerim Öğretim Yöntemleri Semineri
5
30
20
151
Kur’an-ı Kerim Okuma Kursu
5
30
30
152
Kurum Kültürü Semineri
5
30
30
153
Kültürel Organizasyon Semineri
2
12
50
154
Kümebaşı Yetiştirme Kursu
7
70
155
Kütüphanecilik Kursu
5
30
30
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan
Giyim Üretim Teknolojisi ve El Sanatları Teknolojisi öğretmenleri.
İmam Hatip Liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan
meslek dersi öğretmenleri ile ortaokullarda ve ortaöğretim
kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve
yöneticiler.
Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda çalışan personel
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarda görev yapan yönetici
ve öğretmenler
Bakanlığımız resmi kurum ve okullarında görevli öğretmen olup ,İlk
aşama izci liderliği kursunu başarı ile bitirmiş ve küme çalıştıran
liderler
Temel Eğitim ve Ortaöğretim okullarında Kütüphanecilik Kulübünde
görevli öğretmenler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sınıf
Öğretmenleri.
S.NO
FAALİYET ADI
156
Uluslararası Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme
Kursu (Leiter)
157
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
LEITER’ın rehberlik ve araştırma merkezlerinde tanıma, tanılama
ve yönlendirme amacıyla kullanılan psikolojik ölçme aracı olması
nedeniyle bu kurumlarda kadrolu veya görevlendirme (onaylı) ile
çalışan psikolojik danışmanların katılması hedeflenmektedir.
Psikolojik ölçme araçları psikoloji alanında temel eğitim almayı
gerektirdiğinden rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik
danışman olarak çalışmalarıyla birlikte en az psikoloji, eğitimde
psikolojik hizmetler veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans
programı mezunu olmaları gerekmektedir.
15
92
30
Medya Okuryazarlığı Kursu (MEDOK)
5
30
40
158
Mekatronik Sistemler Kursu
5
30
20
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda endüstriyel otomasyon, elektrikelektronik, makine ve bilişim teknolojileri alanlarında görev yapan
ya da daha önce Temel PLC semineri almış olan meslek dersleri
öğretmenleri.
159
Mesleki ve Teknik Eğitimde Modül Program Hazırlama
Kursu
5
30
30
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğünde görevli meslek dersi öğretmenleri
160
MIG/MAG Kaynakçılığı Kursu
5
30
20
Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme ve Meslekî ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüklerine bağlı okul/kurumlarda görev yapan Metal
Teknolojisi Alanı öğretmenleri.
20
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda Endüstriyel
Otomasyon, Bilişim, Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojisi
alanlarında görev yapan meslek dersleri öğretmenleri.
161
Mikrodenetleyici Programlama (PIC) Kursu
5
30
162
Mikrodenetleyici Programlama Kursu (PIC-C)
5
30
20
163
Minyatür Yapımı Kursu
5
30
15
164
Mobbing Farkındalık Kursu
5
30
40
165
Moda Tasarımı Kursu
10
60
20
166
Motor Teknolojileri Kursu (Benzinli, Dizel)
5
30
20
167
Network (CCNA Discovery 1) Kursu
5
30
20
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda endüstriyel
otomasyon, bilişim ve elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında
görev yapan meslek dersleri öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda görev yapan resim ve el
sanatları teknolojisi öğretmenleri.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Giyim Üretim
Teknolojisi öğretmenleri
Bakanlığımız kurum/okullarında görevli motorlu araçlar teknolojisi
alanı atölye ve meslek dersleri öğretmenleri
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan endüstriyel
otomasyon, elektrik- elektronik teknolojileri ve bilişim teknolojileri
alanları meslek dersleri öğretmenlerinden CCNA BTT kursunu almış
olanlar ile CCNA BTT kursunu tamamlamış eğitici bilişim
teknolojileri il formatör öğretmenleri.
S.NO
FAALİYET ADI
168
Network (CCNA BTT) Kursu
169
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
5
30
20
Network (CCNA Discovery 2) Kursu
10
60
20
170
Network (CCNA Discovery 3) Kursu
10
60
20
171
Network (CCNA Discovery 4) Kursu
10
60
20
172
Ocakbaşı Yetiştirme Kursu
7
70
173
Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri
5
30
30
174
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Kursu
5
30
40
175
Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu
5
30
40
176
Okul Öncesi Sınıf Yönetimi Kursu
5
30
40
177
Okul Öncesinde Aile Eğitimi Kursu
5
30
30
178
Okul Öncesinde Dikkat Toplama Eğitimi Kursu
5
30
30
179
Okul Öncesinde İletişim Kursu
5
30
30
180
Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Kursu
7
40
30
181
Okul Öncesinde Sorun Çözme Becerisi Kursu
5
30
30
182
Okul Öncesinde Şiddeti Önleme Kursu
5
30
30
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan, endüstriyel
otomasyon, elektrik- elektronik teknolojileri ve bilişim teknolojileri
alanları meslek dersleri öğretmenleri ile eğitici bilişim teknolojileri il
formatör öğretmenleri.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan, endüstriyel
otomasyon ve elektrik- elektronik teknolojileri ve bilişim
teknolojileri alanları meslek dersleri öğretmenleri ile eğitici bilişim
teknolojileri il formatör öğretmenlerinden "CCNA Discovery 1"
kursunu almış olanlar.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan, endüstriyel
otomasyon, elektrik- elektronik teknolojileri ve bilişim teknolojileri
alanları meslek dersleri öğretmenleri ile eğitici bilişim teknolojileri il
formatör öğretmenlerinden "CCNA Discovery 2" kursunu almış
olanlar.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan, endüstriyel
otomasyon, elektrik- elektronik teknolojileri ve bilişim teknolojileri
alanları meslek dersleri öğretmenleri ile eğitici bilişim teknolojileri il
formatör öğretmenlerinden "CCNA Discovery 3" kursunu almış
olanlar.
Bakanlığımız resmi okul – kurumlarında görevli öğretmen olup İlk
aşama izci liderliği kursunu başarı ile bitirmiş ve oymak çalıştıran
liderler
Bakanlığımız ilköğretim kurumlarında görev yapan okul öncesi
öğretmenleri
Bakanlığımız ilköğretim kurumlarında görev yapan okul öncesi
öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi
öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi
öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan okul öncesi
öğretmenleri
Bakanlığımız temel eğitim okullarında görev yapan Okul Öncesi
Öğretmenleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında görev yapan
Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmenleri ve bu kurumlarda görev yapan
rehber öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi
öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
183
Okullulaşmanın Artırılmasına Yönelik Rehberlik
Hizmetleri Kursu
5
30
30
184
Okuma Alışkanlıkları Kazandırma Kursu
5
30
40
185
Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Müzik-Hareket Eğitimi
Kursu
5
30
25
186
Organizasyon Yönetimi ve Liderlik Kursu
5
30
30
187
Origami (Kağıt Katlama) Kursu
5
30
20
188
OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU 1 (TEMEL DÜZEY)
105
20
189
OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU 2
105
20
190
Oymakbaşı Yetiştirme Kursu
7
70
191
ÖfkeYönetimi Semineri
5
30
25
192
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
5
30
30
193
Öğretme Öğrenme Kuramı ve Yaklaşımları Kursu
5
28
30
194
Öğrenme Stillerine Göre Çoklu Zekâ Kuramı Kursu
5
30
40
195
Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu
5
30
25
196
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kursu
Öğretmen Beklentileri ve Öğrenci Üzerindeki Etkileri
Semineri
10
42
40
Bakanlığımız resmi okullarında öğretmen olarak görev yapan, İlk
aşama izci liderliği kursunu başarı ile bitirmiş ve oymak çalıştıran
liderler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öncelik sınıf
öğretmenleri olmak üzere yönetici ve öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görevli öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler
3
16
30
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenler
197
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan Okul Öncesi
Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Müzik Eğitimi, Beden Eğitimi,
Sınıf Öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı resmi okul/ kurumlarda görevli idareciler ve
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan Okul Öncesi,
Sınıf, Çocuk Gelişimi, Görsel Sanatlar Öğretmenleri
Bakanlığımızda görev yapan kadrolu tüm öğretmenler.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan, kurs
programının 1. aşamasını başarıyla tamamlamış ya da kursun
başında yapılacak seviye tespit sınavında başarılı olan öğretmenler.
198
Öğretmen Motivasyonunu Arttırıcı Yöntemler Kursu
5
30
40
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yöneticiler
199
Öğretmenlik
Mesleğine
Uygulaması Kursu
5
30
30
Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görevli öğretmenler.
200
Ölçme ve Değerlendirme Kursu
5
28
30
Bakanlığımıza bağlı okul / kurumlarda görev yapan öğretmenler
5
30
40
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
12
54
40
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
5
30
40
Bakanlığımız okul öncesi öğretmenleri ile sınıf öğretmenleridir.
5
30
40
Bakanlığımız okullarında görev yapan okul öncesi ve ilkokul
öğretmenleri
201
202
203
204
Giriş
ve
Öğretmenlik
Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitim Sürecine
Uyumu Kursu
Özel Öğretim Yöntemleri Kursu
Özel Yetenekli Bireylerin Belirlenmesi Yöntem ve
Teknikleri Kursu
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Etkinlik Geliştirme
Kursu
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
5
30
60
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
54
320
40
205
Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım Kursu
206
Pedagojik Formasyon Kursu
207
Performans Yönetim Süreci Kursu
5
30
40
208
PLC (İleri Seviye Siemens S7-1200) Kursu
5
30
20
209
PLC (Temel Seviye Siemens S7-1200) Kursu
5
30
20
210
PLC ( Programlanabilir Mantıksal Kontrol) Kursu
(OMRON)
10
60
20
211
PLC Mitsubishi Kursu
5
30
20
212
PLC Programlama (Mitsubishi-İleri Seviye) Kursu
5
30
20
213
Pnömatik Elektropnömatik Kursu
7
40
20
214
Pratik İngilizce Kursu
20
120
40
215
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
5
30
40
216
Program Geliştirme ve Öğretimi Kursu
5
28
30
217
Program Hazırlama ve Geliştirme Kursu
5
30
30
218
Progresive Sac Metal Kalıp Tasarımı (SolidWorks3DQuickpress) Kursu
5
30
20
219
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
5
30
40
Öğretmen olarak atanmasına rağmen, pedagojik formasyonu
bulunmayan öğretmenler
Bakanlığımız oku/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda endüstriyel otomasyon ile
elektrik-elektronik teknolojisi alanında görev yapan ve PLC (Temel
Seviye ) kursunu almış olan meslek dersi öğretmenleri.
Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda endüstriyel otomasyon ile
elektrik-elektronik teknolojisi alanında görev yapan meslek dersi
öğretmenleri.
Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan endüstriyel otomasyon
teknolojileri, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojisi alanları
meslek dersleri öğretmenleri.
Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüklerine bağlı okullarda Endüstriyel Otomasyon, ElektrikElektronik, Makine ve Bilişim Teknolojileri alanlarında görev yapan
meslek dersleri öğretmenleri.
Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüklerine bağlı okullarda Endüstriyel Otomasyon, ElektrikElektronik, Makine ve Bilişim Teknolojileri alanlarında görev yapan,
mezun olduğu üniversitede PLC dersi almış olan ya da daha önce
temel PLC semineri almış olan meslek dersleri öğretmenleri.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan Endüstriyel
Otomasyon, Plastik, Motorlu Araçlar, Elektrik Elektronik ve Makine
Teknolojileri Alanları öğretmenleri.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve
diğer personel.
Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görevli öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan
öğretmenler.
Meslekî ve Teknik Eğitim ile Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan; makine ve metalürji
teknolojileri alanı öğretmenleri.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
220
Protokol Kuralları Kursu
5
30
40
221
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kursu
5
28
30
222
Rapor Hazırlama Teknikleri Kursu
5
30
40
223
Rehberlik Kursu
40
224
40
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Öğretmen olarak atanmış olup, halen görev yapmakta olan,
kadrolu ve 4 / B kapsamındaki sözleşmeli öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okullarda aşağıdaki bölümlerden mezun olup
rehber öğretmen olarak ataması yapılan;
·
Felsefe grubu öğretmenliği,
·
Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da
pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan felsefe
bölümü (en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını
belgelendirenler), sosyoloji bölümü (en az 16 kredi felsefe, 16
kredi psikoloji, 8 kredi mantık dersleri aldığını belgelendirenler),
·
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültelerinin Eğitim
Bilimleri Bölümlerinin; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim
Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,
Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Bölümü/Ana
Bilim Dalları (lisans)mezunu olup Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere
halen okullarda rehber öğretmen olarak görev yapanlar.
224
Rehberlik Anlayışı Kazandırma Semineri
7
40
40
225
Risk Analizi Kursu
5
30
40
226
Satranç Kursu
5
30
20
227
Scada (Omron-CX Supervisor) Kursu
10
60
20
228
Sergi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri Semineri
5
30
30
229
230
Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Kursu
Sınıf Yönetimi Kursu
5
5
30
28
50
30
231
Sınıfta Davranış Değiştirme Kursu
5
30
40
232
Sınıfta İlk Ders Semineri
3
16
50
233
Siyer (Hz. Muhammed’in hayatı Öğretimi Yöntemleri
Semineri
5
30
30
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve rehber
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul-kurumlarda görev yapan personel
·
Bakanlığımız kurum/okullarında görev yapan endüstriyel
otomasyon teknolojileri, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojisi
alanları meslek dersleri öğretmenleri.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli el sanatları, giyim ve
nakış öğretmenleri
Bakanlığımıza bağlı ortaokul ve liselerde görevli öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okullarda görevli öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
İmam Hatip Liseleri-Ortaokullarında görev yapan meslek dersi
öğretmenleri ile ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında görev
yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri.
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
234
Sosyal Beceri Eğitimi Semineri
5
30
40
235
Sosyal Hizmetler Kursu
5
30
50
236
Stratejik Planlama Kursu
5
30
30
237
Sunum Teknikleri Semineri
5
30
30
238
Süreç Yönetimi Kursu
5
30
40
239
Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Kursu
5
30
40
240
Teknoloji ve Tasarım Kursu
15
90
30
241
Temel Eğitim Kursu
10
60
242
Test Geliştirme Teknikleri Kursu
5
30
30
243
Test Hazırlama Teknikleri Semineri
5
30
30
244
Toplantı ve Zaman Yönetimi Kursu
5
30
50
245
Toplum Psikolojisi Kursu
7
40
40
246
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kursu
5
30
30
247
Travma ve Başetme Yöntemleri Kursu
5
30
30
248
Türkçeyi Doğru Kullanma Semineri
5
30
40
249
Uzaktan Öğretim Teknikleri Kursu
7
40
20
250
Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi Kursu
5
30
30
Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda görevli yönetici öğretmen ve
personel.
Bakanlığımıza bağlı çalışan yönetici ve öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Okul / Kurum yöneticileri ve öğretmenler
Bakanlığımızın okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 13.09.2011 tarihli
B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04 6370 sayılı kararı doğrultusunda,
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Bilişim
Teknolojileri, Büro Yönetimi, El Sanatları Teknolojisi, ElektrikElektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Görsel Sanatlar /
Resim, Grafik ve Fotoğraf, İnşaat Teknolojisi, Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri, Makine Teknolojisi, Matbaa, Metal Teknolojisi,
Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve
Finansman, Plastik Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam
Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanına kaynak teşkil
eden yüksek öğretim programlarından mezun olup Bakanlığımız
okullarına branş dışı atanan Teknoloji ve Tasarım dersi
öğretmenleri.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına yeni atanmış tüm aday
personel.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan, “Test Hazırlama
Teknikleri Semineri’ne katılmış olan öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan müfettişler,
yöneticiler ve öğretmenler
Bakanlığımız okul/kurumlarında görevli yönetici, öğretmen ve büro
elemanları.
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan
yönetici ve öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli tüm yönetici ve
öğretmenler
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmenler.
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Bakanlığımız ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan
sınıf ve branş öğretmenleri.
S.NO
FAALİYET ADI
GÜN
SAAT
KATILA
CAK
SAYISI
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan sınıf ve branş
öğretmenleri.
Bakanlığımız okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler
251
Verimli Çalışma Teknikleri Kursu
5
30
40
252
Vicdan Eğitimi Kursu
5
30
60
253
Yara Bakımı (Diabet ve Decubitus) Kursu
5
30
20
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Sağlık
Meslek Liselerinde görev yapan Hemşirelik Alanı öğretmenleri.
254
YİBO’
larda
Ders
Dışı
Değerlendirilmesi Semineri
5
30
40
Bakanlığımız Yatılı İlköğretim Bölge okullarında(YİBO) görev yapan
Müdür Yardımcıları, Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar,
Teknoloji Tasarım ve Rehber Öğretmenler.
255
Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri
5
30
30
Bakanlığımıza bağlı kurum/ okullarda görevli öğretmenlerden, Yurt
dışı (Asya grubunda ) görevlendirilmek üzere seçilen öğretmenler.
256
Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri
15
80
30
Bakanlığımıza bağlı kurum/ okullarda görevli öğretmenlerden, Yurt
dışı (Avrupa grubunda ) görevlendirilmek üzere seçilen
öğretmenler.
257
Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu
Zamanların
Etkili
30
160
Fakültelerin; işitme engelliler sınıf öğretmenliği, görme engelliler
sınıf öğretmenliği, üstün yetenekliler sınıf öğretmenliği, ve sınıf
öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Bakanlığımız Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sözleşme imzalamış olanlar.
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
Müdahale
Hizmetleri
Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Grupla Psikolojik Danışma
rehber öğretmenler.
FAALİYETİN YERİ
1
Psikososyal
Kapsamında
Kursu
2
Soruşturma Teknikleri Kursu
Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan
yöneticiler
3
Beden Dili Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
4
Etkili Dinleme ve İletişim Kurma Kursu
5
görev yapan Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi /
İLKADIM
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
12.01.2015
16.01.2015
5
30
25
Halk Eğitim Merkezi / TERME
02.02.2015
06.02.2015
5
30
40
Atatürk Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
09.02.2015
13.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Halk Eğitim Merkezi / HAVZA
görev yapan tüm personel
09.02.2015
13.02.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Fen ve Teknoloji Dersi Araç - Gereçleri
Kullanım Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığa bağlı ilköğretim
kurumlarında görevli Fen ve Teknoloji Dersi
öğretmenleri
Hatice- Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi /
VEZİRKÖPRÜ
09.02.2015
13.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
6
Kişilik Geliştirme Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız İlköğretim
Kurumlarında görev yapan öğretmenler.
İstiklal İlkokulu / HAVZA
09.02.2015
13.02.2015
5
30
40
7
Kişisel Gelişim Kursu
Ayvacık ilçesinde Bakanlığımız İlköğretim
Kurumlarında görev yapan öğretmenler.
Mustafa Üstündağ Yatılı Bölge Ortaokulu /
AYVACIK
09.02.2015
13.02.2015
5
30
50
8
Protokol Kuralları Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
09.02.2015
13.02.2015
5
30
40
9
Satranç Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Necatibey İlkokulu / İLKADIM
09.02.2015
13.02.2015
5
30
20
10
Sosyal Hizmetler Kursu
Ayvacık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/
kurumlarda görevli yönetici öğretmen ve personel.
Mustafa Üstündağ Yatılı Bölge Ortaokulu /
AYVACIK
09.02.2015
13.02.2015
5
30
50
11
Sosyal Hizmetler Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/
kurumlarda görevli yönetici öğretmen ve personel.
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
09.02.2015
13.02.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
12
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda görev
yapan öğretmenler
Anadolu Lisesi / BAFRA
16.02.2015
20.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
13
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Cumhuriyet Anadolu Lisesi / ATAKUM
16.02.2015
20.02.2015
5
30
40
14
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
16.02.2015
20.02.2015
5
30
40
15
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan , Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursuna katılmış rehber
öğretmenler.
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
ATAKUM
16.02.2015
24.02.2015
7
40
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
16
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan , Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursuna katılmış rehber
öğretmenler.
Samsun Anadolu Lisesi / İLKADIM
16.02.2015
24.02.2015
7
40
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
17
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan , Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursuna katılmış rehber
öğretmenler.
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
16.02.2015
24.02.2015
7
40
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
18
Akran Arabulucuğu Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Havza Merkez İlkokulu / HAVZA
görev yapan yönetici ve öğretmenler
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
19
Akran Arabulucuğu Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Anadolu Lisesi / YAKAKENT
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
20
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Ataürk Yatılı Bölge Ortaokulu / KAVAK
16.02.2015
20.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Temel Microsoft
Ofis kursunu almış tüm personel.
Cumhuriyet Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
16.02.2015
20.02.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
21
Bilgisayar - MS Excel İleri Seviye Kursu
22
Bilgisayar - MS Excel Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Atatürk Ortaokulu / İLKADIM
16.02.2015
20.02.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
23
Bilgisayar - Temel Bilgisayar Kullanım
Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Necatibey İlkokulu / İLKADIM
16.02.2015
06.03.2015
15
75
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
24
Bilgisayar - Temel Bilgisayar Kullanım
Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde görev yapan Temel
bilgisayar kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı tüm personel.
Cumhuriyet İlkokulu / ONDOKUZMAYIS
16.02.2015
06.03.2015
15
75
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
25
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
ve kadrolu personel.
Cumhuriyet İlkokulu / ONDOKUZMAYIS
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
26
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
ve kadrolu personel.
Kazım Orbay İlkokulu / İLKADIM
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
27
Çocuklarda Özgüven Gelişimi Semineri
İlkadım ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza bağlı
okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli
yönetici, öğretmenler.
Adnan Ölmez Ortaokulu / İLKADIM
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
28
Çocuklarda Özgüven Gelişimi Semineri
Atakum ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza bağlı
okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli
yönetici,öğretmenler.
Mimar Sinan Ortaokulu / ATAKUM
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
29
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Mithatpaşa Anadolu Lisesi / İLKADIM
16.02.2015
20.02.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
30
Disiplinsiz Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlar
Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda görev
Mustafa Kemal İlkokulu / İLKADIM
yapan yönetici ve öğretmenler
16.02.2015
20.02.2015
5
30
20
31
Organizasyon Yönetimi ve Liderlik
Kursu
Ayvacık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görevli idareciler ve öğretmenler
Halk Eğitimi Merkezi / AYVACIK
16.02.2015
20.02.2015
5
30
30
32
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda görev
yapan öğretmenler
100. Yıl İlkokulu / HAVZA
23.02.2015
27.01.2015
5
30
40
33
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Kutlukent 80. Yıl İlkokulu / TEKKEKÖY
23.02.2015
27.01.2015
5
30
40
34
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Hatice- Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi /
VEZİRKÖPRÜ
23.02.2015
27.01.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
35
Beden Dili Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
36
Beden Dili Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
37
Beden Dili Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Atatürk İlkokulu / TERME
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
38
Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim-(Auto
CAD) Temel Seviye Kursu
Havza ilçesinde görev yapan Meslekî ve Teknik
Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerine
bağlı okullarda görev yapan; Makine, ElektrikElektronik, Mobilya, Plastik, Ahşap, İnşaat, Motorlu
Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
Araçlar, Metal, Endüstriyel Otomasyon, Gemi Yapımı, HAVZA
Grafik ve Fotoğraf, Harita Tapu Kadastro
Teknolojileri öğretmenleri ile “Auto CAD” programını
kullanan diğer alan öğretmenleri.
23.02.2015
27.02.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
39
Çocuk İhmali ve İstismarı Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel
Fahrettin Ulusoy Ortaokulu / ATAKUM
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
40
Çocuk Psikolojisi Kursu (5-11 Yaş)
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul
öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler.
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
/ ONDOKUZMAYIS
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
41
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Çarşamba Fen Lisesi / ÇARŞAMBA
23.02.2015
27.02.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
42
Eğitimde Farklılık Yaratmak Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda Yaşar Doğu Çok Programlı Anadolu Lisesi /
görev yapan öğretmenler.
KAVAK
23.02.2015
27.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
43
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
23 Nisan Ortaokulu / İLKADIM
23.02.2015
27.02.2015
10
40
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
44
Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
Anadolu Lisesi / ONDOKUZMAYIS
23.02.2015
27.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
45
Etkili Dinleme ve İletişim Kurma Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan tüm personel
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
23.02.2015
27.02.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
46
Hafıza Teknikleri Kursu
Ondokuzayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
/ ONDOKUZMAYIS
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
47
Halkla İlişkiler Kursu
Havza ilçesinde Okul ve kurumlarda görev yapan
yönetici ve öğretmen ve diğer personel
Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu
/ HAVZA
23.02.2015
27.02.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
48
İletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Cumhuriyet İlkokulu / ONDOKUZMAYIS
23.02.2015
27.02.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
49
Kur'an-ı Kerim Öğretim Yöntemleri
Semineri
Çarşamba ilçesinde İmam Hatip Liseleri ve imam
hatip ortaokullarında görev yapan meslek dersi
öğretmenleri ile ortaokullarda ve ortaöğretim
kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri.
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
23.02.2015
27.02.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
50
Öfke Yönetimi Semineri
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Kazım Orbay İlkokulu / İLKADIM
23.02.2015
27.02.2015
5
30
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
51
Öfke Yönetimi Semineri
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
İlkışık Eğitim Uygulama Merkezi / ATAKUM
23.02.2015
27.02.2015
5
30
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
52
Satranç Kursu
Ayvacık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Ayvacık Çok Programlı Anadolu Lisesi /
AYVACIK
23.02.2015
27.02.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
53
Sınıf Yönetimi Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görevli öğretmenler
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü /
VEZİRKÖPRÜ
23.02.2015
27.02.2015
5
28
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
54
Sınıf Yönetimi Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görevli öğretmenler
23 Nisan Ortaokulu / İLKADIM
23.02.2015
27.02.2015
5
28
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
55
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Fahrettin Ulusoy Ortaokulu / ATAKUM
02.03.2015
06.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
56
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Yenimahalle İlkokulu / TERME
02.03.2015
06.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
57
Bilgisayar - MS Excel Kursu
Terme ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Karadeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi /
TERME
02.03.2015
06.03.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
58
Bilgisayar - MS Power Point Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Atatürk Ortaokulu / İLKADIM
02.03.2015
06.03.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
59
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde görev yapan Bu kurs
Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan
personel için düzenlenmiştir
Cumhuriyet İlkokulu / ONDOKUZMAYIS
02.03.2015
06.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
60
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlamlandırma
Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
ve ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler
02.03.2015
06.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
61
Davranış Geliştirme Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
02.03.2015
06.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
62
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu(DEHB) ve Baş Etme Yolları
Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
02.03.2015
06.03.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
63
Eğitimde Farklılık Yaratmak Kursu
Ladik ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler.
Halk Eğitimi Merkezi / LADİK
02.03.2015
06.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
64
Kur'an-ı Kerim Öğretim Yöntemleri
Semineri
Kavak ilçesinde İmam Hatip Liseleri ve imam hatip
ortaokullarında görev yapan meslek dersi
öğretmenleri ile ortaokullarda ve ortaöğretim
kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri.
Yaşar Doğu Çok Programlı Anadolu Lisesi /
KAVAK
02.03.2015
06.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
65
Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız temel eğitim
okullarında görev yapan Okul Öncesi Öğretmenleri
ile Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında görev yapan Halk Eğitim Merkezi / ATAKUM
Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmenleri ve bu
kurumlarda görev yapan rehber öğretmenler.
02.03.2015
10.03.2015
7
40
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
66
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okullarda görev yapan öncelik sınıf öğretmenleri
olmak üzere yönetici ve öğretmenler
02.03.2015
06.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
/ ONDOKUZMAYIS
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
67
Pratik İngilizce Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
25 Mayıs Anadolu Lisesi / HAVZA
02.03.2015
27.03.2015
20
120
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
68
Pratik İngilizce Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
02.03.2015
27.03.2015
20
120
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
69
Pratik İngilizce Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
02.03.2015
27.03.2015
20
120
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
70
Protokol Kuralları Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Terme Halk Eğitim Merkezi / TERME
02.03.2015
06.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
71
Travma ve Başetme Yöntemleri Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAVZA
görevli öğretmenler.
02.03.2015
06.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
72
Ailenin Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
Önleme Kursu
okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
09.03.2015
13.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
73
Alternatif Öğretim Yöntem
ve Teknikleri Semineri
Bafra ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında görev
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi / BAFRA
yapan yönetici ve öğretmenler.
09.03.2015
13.03.2015
5
32
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
74
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
09.03.2015
25.03.2015
17
32
20
75
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi /
görev yapan tüm personel
TEKKEKÖY
09.03.2015
25.03.2015
17
32
20
76
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Fatih Anadolu Lisesi / TERME
09.03.2015
25.03.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
77
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
09.03.2015
25.03.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
78
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Mithatpaşa Anadolu Lisesi / İLKADIM
09.03.2015
25.03.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
79
Beden Dili Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Bayındır Ortaokulu / ATAKUM
09.03.2015
13.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
80
Bilgisayar - MS Access Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığa bağlı tüm
personel
Recep Tanrıverdi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / ATAKUM
09.03.2015
20.03.2015
10
50
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
81
Bilgisayar - MS Word Kursu
Terme ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Karadeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi /
TERME
09.03.2015
13.03.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
82
Bilgisayar - Temel Bilgisayar Kullanım
Kursu
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi / VEZİRKÖPRÜ
09.03.2015
27.03.2015
15
75
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
83
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
Terme ilçesinde görev yapan Bu kurs Bakanlığımıza
bağlı kurumlarda görev yapan personel için
düzenlenmiştir
Anadolu İmam-Hatip Lisesi / TERME
09.03.2015
13.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUSZMAYIS
Kızılırmak Ortaokulu / BAFRA
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
84
Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim-(Auto
CAD) Temel Seviye Kursu
Kavak ilçesinde görev yapan Meslekî ve Teknik
Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerine
bağlı okullarda görev yapan; Makine, ElektrikElektronik, Mobilya, Plastik, Ahşap, İnşaat, Motorlu
Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi / KAVAK
Araçlar, Metal, Endüstriyel Otomasyon, Gemi Yapımı,
Grafik ve Fotoğraf, Harita Tapu Kadastro
Teknolojileri öğretmenleri ile “Auto CAD” programını
kullanan diğer alan öğretmenleri.
85
Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi Kursu
Çarşamba ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
09.03.2015
13.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
86
Düşünme Teknikleri Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
Asarcık Atatürk Ortaokulu / ASARCIK
09.03.2015
13.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
87
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
09.03.2015
20.03.2015
10
40
25
88
Etkili Öğretim Teknikleri Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
kurum/okullarda görevli öğretmenler
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
09.03.2015
11.03.2015
5
30
40
89
İletişim Becerileri Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımızın
okul/kurumlarındaagörevli yönetici ve öğretmenler.
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
09.03.2015
13.03.2015
5
30
30
90
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
16.03.2015
20.03.2015
5
30
40
91
AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
16.03.2015
20.03.2015
5
30
40
92
Beden Dili Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Tülay Başaran Anadolu Lisesi / İLKADIM
16.03.2015
20.03.2015
5
30
40
93
Bilgisayar - MS Power Point Kursu
Kavak ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi / KAVAK
16.03.2015
20.03.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
94
Bireysel Farklılıkları Değerlendirme Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza
bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan okul
öncesi ve sınıf öğretmenleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUZMAYIS
16.03.2015
20.03.2015
7
40
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
95
Çocuk İhmal ve İstismarı Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel
Anadolu Lisesi / YAKAKENT
16.03.2015
20.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
96
07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı
Uygulayıcı Eğitimi Kursu
Çarşamba İlçesinde 07-19 Yaş Aile Rehberliği
Programı Formatörü olmayan ve mahallinde “7-19
Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi”
açmamış illerde görev yapan rehber öğretmenler.
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
16.03.2015
25.03.2015
8
40
24
Eğitim-Öğretimi
aksatmayacak şekilde
97
Değerler Eğitimi Semineri
Salıpazarı ilçesinde Bakanlığımıza bağlı tüm okul,
kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu /
SALIPAZARI
16.03.2015
20.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
98
Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri
Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler.
Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi / ÇARŞAMBA
16.03.2015
20.03.2015
5
30
30
99
İlk Aşama İzci Liderliği Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımız resmi okul ve
kurumlarında görev yapan öğretmenler
19 Mayıs İlkokulu / TEKKEKÖY
16.03.2015
22.03.2015
7
70
50
09.03.2015
13.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
100
Origami (Kağıt Katlama) Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan Okul Öncesi, Sınıf,
Çocuk Gelişimi, Görsel Sanatlar Öğretmenleri
İlkışık Eğitim Uygulama Merkezi / ATAKUM
16.03.2015
20.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
101
Origami (Kağıt Katlama) Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan Okul Öncesi, Sınıf,
Çocuk Gelişimi, Görsel Sanatlar Öğretmenleri
Anadolu Lisesi / ONDOKUZMAYIS
16.03.2015
20.03.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
102
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Etkinlik
Geliştirme Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okullarında görev
yapan okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
16.03.2015
20.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
103
Satranç Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
16.03.2015
20.03.2015
5
30
20
104
Ailenin Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
Önleme Kursu
görev yapan öğretmenler.
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu / ATAKUM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
105
Bilgisayar - MS Excel Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
ATAKUM
23.03.2015
27.03.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
106
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon Photoshop Temel Seviye Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı tüm Atatürk Ortaokulu / İLKADIM
personel.
23.03.2015
03.04.2015
10
50
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
107
Bilgisayar - Tasarım ve AnimasyonPhotoshop Temel Seviye Kursu
Kavak ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı tüm Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi / KAVAK
personel.
23.03.2015
03.04.2015
10
50
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
108
Çağdaş Gelişmeler Işığında Öğretmen
Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Anafartalar Ortaokulu / TERME
görev yapan öğretmenler.
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
109
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
ve kadrolu personel.
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
110
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
ve kadrolu personel.
İstiklal İlkokulu / İLKADIM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
111
Çocuk Psikolojisi Kursu (5-11 Yaş)
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi
ve ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler.
Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi /
TEKKEKÖY
23.03.2015
27.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
112
Çocuk Psikolojisi Kursu (5-11 Yaş)
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi
ve ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler.
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
23.03.2015
27.03.2015
5
30
40
113
Dikkat Arttırma Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Halk Eğitim Merkezi / ATAKUM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
40
114
Duygusal Zekâ Yönetimi Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
okullarda görev yapan yönetici, öğretmenler ve diğer
/ ONDOKUZMAYIS
personel
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
115
Ebru Sanatı Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan resim, el sanatları
teknolojisi, teknoloji tasarım öğretmenleri.
Anadolu Lisesi / YAKAKENT
23.03.2015
27.03.2015
5
30
15
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
116
Etkili Öğretim Teknikleri Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
kurum/okullarda görevli öğretmenler
Alparslan İlkokulu / İLKADIM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
117
Hafıza Teknikleri Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
23.03.2015
27.03.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
118
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Müzik-Hareket okul/kurumlarda görev yapan Okul Öncesi Eğitimi,
Eğitimi Kursu
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Müzik Eğitimi, Beden
Eğitimi, Sınıf Öğretmenleri
119
Organizasyon Yönetimi ve Liderlik Kursu
120
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Onur Ateş Anadolu Lisesi / ATAKUM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görevli idareciler ve öğretmenler
Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi / KAVAK
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Organizasyon Yönetimi ve Liderlik Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görevli idareciler ve öğretmenler
Recep Tanrıverdi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / ATAKUM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
121
Stratejik Planlama Kursu
Alaçam ilçesinde Bakanlığımıza bağlı çalışan yönetici Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu /
ve öğretmenler
ALAÇAM
23.03.2015
27.03.2015
5
30
30
122
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız okul /
kurumlarında görev yapan tüm personel
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUZMAYIS
30.03.2015
15.04.2015
17
32
20
123
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımız okul /
kurumlarında görev yapan tüm personel
Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi /
VEZİRKÖPRÜ
30.03.2015
15.04.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
124
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
görev yapan tüm personel
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
30.03.2015
15.04.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
125
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Alaçam ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Halk Eğitim Merkezi / ALAÇAM
30.03.2015
17.04.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
126
Bilgisayar - MS Excel Kursu
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi / VEZİRKÖPRÜ
30.03.2015
03.04.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
127
Bilgisayar - MS Power Point Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi / ATAKUM
30.03.2015
03.04.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
128
Bilgisayar - Temel Bilgisayar Kullanım
Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
ATAKUM
30.03.2015
17.04.2015
15
75
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
129
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları Kursu
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza bağlı
Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu /
okullarda görev yapan birleştirilmiş sınıf
VEZİRKÖPRÜ
öğretmenleri.
30.03.2015
03.04.2015
5
30
60
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
130
Çocuk Psikolojisi Kursu (5-11 Yaş)
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi
ve ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler.
Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu / VEZİRKÖPRÜ
30.03.2015
03.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
131
Dikkat Arttırma Teknikleri Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi / TERME
görev yapan öğretmenler.
30.03.2015
03.04.2015
5
30
40
132
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni
Yaklaşımlar Semineri
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı İlköğretim
kurmlarında görevli Fen ve Teknoloji dersi
öğretmenleri
Hatice- Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi /
VEZİRKÖPRÜ
30.03.2015
03.04.2015
5
30
30
133
Öfke Yönetimi Semineri
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
Mehmet Paşa İlkokulu / VEZİRKÖPRÜ
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
30.03.2015
03.04.2015
5
30
25
134
Öğrenme Stillerine Göre Çoklu Zekâ Kuramı Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan
Kursu
yönetici ve öğretmenler
Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu / VEZİRKÖPRÜ
30.03.2015
03.04.2015
5
30
40
135
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu /
SALIPAZARI
06.04.2015
15.04.2015
8
30
40
Salıpazarı ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
136
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
Ayvacık ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Halk Eğitimi Merkezi / AYVACIK
06.04.2015
10.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
137
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
25 Mayıs Anadolu Lisesi / HAVZA
06.04.2015
10.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
138
Akran Buluculuğu Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUZMAYIS
06.04.2015
10.04.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
139
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
İstiklal İlkokulu / İLKADIM
06.04.2015
10.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
140
Bilgisayar - MS Windows 7 İleri Seviye
Kursu
Vezirköprü ilçesinde görev yapan T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi / VEZİRKÖPRÜ
06.04.2015
10.04.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
141
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
Kavak ilçesinde görev yapan Bu kurs Bakanlığımıza
bağlı kurumlarda görev yapan personel için
düzenlenmiştir
Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi / KAVAK
06.04.2015
10.04.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
142
Bireysel Öğrenme Metotları Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan öğretmenler
İlkışık Eğitim Uygulama Merkezi / ATAKUM
06.04.2015
10.04.2015
5
30
60
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
143
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları Kursu
Asarcık ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza bağlı
okullarda görev yapan birleştirilmiş sınıf
öğretmenleri.
Asarcık Atatürk Ortaokulu / ASARCIK
06.04.2015
10.04.2015
5
30
60
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
144
Değerler Eğitimi Semineri
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı tüm okul,
kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
06.04.2015
10.04.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
145
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / TERME
06.04.2015
10.04.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
146
Eğitim Materyali Geliştirme Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Temel Eğitimde
görevli sınıf öğretmenleri
Halk Eğitim Merkezi / ATAKUM
06.04.2015
10.04.2015
5
30
30
147
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Anadolu Lisesi / ONDOKUZMAYIS
06.04.2015
17.04.2015
10
40
25
148
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görev yapan öncelik sınıf öğretmenleri olmak üzere
yönetici ve öğretmenler
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
06.04.2015
10.04.2015
5
30
30
149
Özel Öğretim Yöntemleri Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
06.04.2015
21.04.2015
12
54
40
150
Özel Öğretim Yöntemleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Onur Ateş Anadolu Lisesi / ATAKUM
06.04.2015
21.04.2015
12
54
40
151
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Mehmet Öngel İlkokulu / HAVZA
06.04.2015
10.04.2015
5
30
40
152
Sınıf Yönetimi Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okullarda görevli öğretmenler
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
/ ONDOKUZMAYIS
06.04.2015
10.04.2015
5
28
30
153
Sınıf Yönetimi Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görevli öğretmenler
Çarşamba Fen Lisesi / ÇARŞAMBA
06.04.2015
10.04.2015
5
28
30
154
Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan sınıf ve branş
öğretmenleri.
Cumhuriyet İlkokulu / ONDOKUZMAYIS
06.04.2015
10.04.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Çarşamba Fen Lisesi / ÇARŞAMBA
13.04.2015
17.04.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Cumhuriyet Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
13.04.2015
17.04.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu / ATAKUM
13.04.2015
17.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
158
Çocukların Yeteneklerinin Belirlenmesi
Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımız okul öncesi ve
ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler.
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
13.04.2015
17.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
159
Değerler Eğitimi Semineri
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı tüm okul, kurum
ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve
Halk Eğitim Merkezi / KAVAK
öğretmenler
13.04.2015
17.04.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
160
Ebru Sanatı Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
görev yapan resim, el sanatları teknolojisi, teknoloji
TERME
tasarım öğretmenleri.
13.04.2015
21.04.2015
7
40
15
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
161
El Sanatları ve Halk Bilimi Araştırma
Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza bağlı
okul ve kurumlarda görevli, El Sanatları Teknolojisi
ve Giyim Üretim Teknolojisi öğretmenleri
Halk Eğitim Merkezi / ATAKUM
13.04.2015
17.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
162
Hafıza Teknikleri Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Yakakent İMKB Çok Proğramlı Anadolu
Lisesi / YAKAKENT
13.04.2015
17.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
163
Mobbing Farkındalık Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü / HAVZA
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
13.04.2015
17.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
164
Öfke Yönetimi Semineri
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Vakıfbank Atatürk Ortaokulu / HAVZA
13.04.2015
17.04.2015
5
30
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
165
Öğretme Öğrenme Kuramı ve Yaklaşımları
Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
kurum/okullarda görevli öğretmenler
Onur Ateş Anadolu Lisesi / ATAKUM
13.04.2015
17.04.2015
5
28
30
166
Satranç Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Atatürk Ortaokulu / İLKADIM
13.04.2015
17.04.2015
5
30
20
167
Sınıf Yönetimi Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görevli öğretmenler
Cumhuriyet Anadolu Lisesi / ATAKUM
13.04.2015
17.04.2015
5
28
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
168
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Ataürk Yatılı Bölge Ortaokulu / KAVAK
27.04.2015
13.05.2015
17
32
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
169
Ailenin Eğitime Katkısı Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
04.05.2015
08.04.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
170
Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Semineri
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
İlkışık Eğitim Uygulama Merkezi / ATAKUM
04.05.2015
08.05.2015
5
32
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
171
Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Semineri
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımız okul /
kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Cumhuriyet Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
04.05.2015
08.05.2015
5
32
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
155
Ailenin Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
Önleme Kursu
görev yapan öğretmenler.
156
Bilgisayar - MS Word Kursu
157
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
172
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul / kurumlarda
Anadolu Lisesi / BAFRA
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
173
Bilgisayar - Tasarım ve Animasyon Photoshop Temel Seviye Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı tüm Atatürk Ortaokulu / İLKADIM
personel.
04.05.2015
15.05.2015
10
50
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
174
Bilgisayar - Web Tasarımı - Dreamweaver
Kursu
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim
yapan resmî ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki
tüm idareci, öğretmen ve memurlar.
04.05.2015
08.05.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
175
Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim-(Auto
CAD) Temel Seviye Kursu
Tekkeköy ilçesinde görev yapan Meslekî ve Teknik
Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerine
bağlı okullarda görev yapan; Makine, ElektrikElektronik, Mobilya, Plastik, Ahşap, İnşaat, Motorlu
Ali- Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik
Araçlar, Metal, Endüstriyel Otomasyon, Gemi Yapımı, Anadolu Lisesi / TEKKEKÖY
Grafik ve Fotoğraf, Harita Tapu Kadastro
Teknolojileri öğretmenleri ile “Auto CAD” programını
kullanan diğer alan öğretmenleri.
04.05.2015
08.05.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
176
Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu
Vezirköprü ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
ve kadrolu personel.
Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
177
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlamlandırma
Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi ve
ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler
Kız Teknik ve Meslek Lisesi / HAVZA
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
178
Çocuklarda Özgüven Gelişimi Semineri
Çarşamba ilçesinde görev yapan Bakanlığımıza bağlı
okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli
yönetici, öğretmenler.
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
179
Ders Tekrarı Alışkanlğı Kazandırma Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığın merkez ve taşra
teşkilatında görevli yönetici ve öğretmenler
Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi / ÇARŞAMBA
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
180
Eğitim Koçluğu Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra
teşkilatında görevli, Liderlik, Stratejik Planlama,
İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, İletişim Becerileri,
Toplantı Ve Zaman Yönetimi, Motivasyon, Öfke
Terme İmam Hatip Ortaokulu / TERME
Yönetimi, Öğrenci Tanıma Teknikleri vb. kişisel
gelişim seminerlerinden toplam 60 saatlik belgesi
olan yönetici ve öğretmenler.
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
181
Eğitimde Etik Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
182
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Terme Halk Eğitim Merkezi / TERME
görev yapan öğretmenler.
04.05.2015
15.05.2015
10
40
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
183
Etkili Dinleme ve İletişim Kurma Kursu
Salıpazarı ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan tüm personel
Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu /
SALIPAZARI
04.05.2015
08.05.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
184
İnovatif Düşünce Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okullarda görev yapan öğretmenler
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
185
Okul Öncesinde Dikkat Toplama Eğitimi
Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Numan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi / VEZİRKÖPRÜ
Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu
/ HAVZA
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve
Araştırma Merkezi / ÇARŞAMBA
04.05.2015
08.05.2015
5
30
35
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Mimar Sinan Ortaokulu / ATAKUM
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaokul ve
liselerde görevli öğretmenler
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu / ATAKUM
04.05.2015
08.05.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
189
Siyer (Hz. Muhammed’in hayatı Öğretimi
Yöntemleri Semineri
Atakum ilçesinde İmam Hatip LiseleriOrtaokullarında görev yapan meslek dersi
öğretmenleri ile ortaokullarda ve ortaöğretim
kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri.
İmam Hatip Ortaokulu / ATAKUM
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
190
Stratejik Planlama Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı çalışan
yönetici ve öğretmenler
Çarşamba Fen Lisesi / ÇARŞAMBA
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
191
Sunum Teknikleri Semineri
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Mustafa Kemal İlkokulu / İLKADIM
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
192
Süreç Yönetimi Kursu
Ayvacık ilçesinde Okul / Kurum yöneticileri ve
öğretmenler
Halk Eğitimi Merkezi / AYVACIK
04.05.2015
08.05.2015
5
30
40
193
Test Hazırlama Teknikleri Semineri
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan müfettişler, yöneticiler Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
ve öğretmenler
04.05.2015
08.05.2015
5
30
30
194
Verimli Çalışma Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan sınıf ve branş
öğretmenleri.
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
/ ONDOKUZMAYIS
04.05.2015
08.04.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
195
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUSZMAYIS
11.05.2015
15.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
196
Çatşma ve Stres Yönetimi Kursu
Tekkeköy ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen
ve kadrolu personel.
Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi /
TEKKEKÖY
11.05.2015
15.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
197
Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri
Cumhuriyet Anaokulu / İLKADIM
11.05.2015
15.05.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
198
Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı
Kursu
Havza ilçesinde görev yapan Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
Şehit Farut Kara Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / HAVZA
11.05.2015
15.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
199
Ders Kitabı-Yazılı Materyal Hazırlama ve
İnceleme Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde görev yapan Bakanlığın merkez ve
taşra teşkilatında görevli yönetici ve öğretmenler
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
ATAKUM
11.05.2015
15.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
200
Dikkat Arttırma Teknikleri Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Ataürk Yatılı Bölge Ortaokulu / KAVAK
görev yapan öğretmenler.
11.05.2015
15.05.2015
5
30
40
201
Eğitim Yönetimi Semineri
Terme ilçesinde Yeni atanan okul müdürleri
Yahya Kemal İlkokulu / TERME
11.05.2015
15.05.2015
5
30
40
202
Organizazyon Yönetimi ve Liderlik Kursu
Alaçam ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görevli idareciler ve öğretmenler
Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu /
ALAÇAM
11.05.2015
15.05.2201
5
30
30
203
Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Adnan Kahveci İlkokulu / ATAKUM
11.05.2015
15.05.2015
5
30
25
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
204
Satranç Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Bayındır Ortaokulu / ATAKUM
11.05.2015
15.05.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
186
Öfke Yönetimi Semineri
187
Öğrenme Stillerine Göre Çoklu Zekâ Kuramı Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
Kursu
görev yapan yönetici ve öğretmenler
188
Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Kursu
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
205
Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan , Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursuna katılmış rehber
öğretmenler.
Ballıca 60 Yıl Çok Proğramlı Anadolu Lisesi
/ ONDOKUZMAYIS
25.05.2015
02.06.2015
7
40
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
206
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Kazım Orbay İlkokulu / İLKADIM
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
207
Çocukları Tanıma ve Anlama Teknikleri
Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri.
Çarşamba Fen Lisesi / ÇARŞAMBA
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
208
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu(DEHB) ve Baş Etme Yolları
Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler
Mehmet Öngel İlkokulu / HAVZA
25.05.2015
29.05.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
209
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
25.05.2015
29.05.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
210
Düşünme Teknikleri Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
Vakıfbank Atatürk Ortaokulu / HAVZA
25.05.2015
29.05.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
211
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Adnan Ölmez Ortaokulu / İLKADIM
25.05.2015
05.06.2015
10
40
25
212
Eğlenceli ve Etkili Ders İşleme Teknikleri
Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler.
Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi / TERME
25.05.2015
29.05.2015
5
30
30
213
Ergenlik Dönemindeki Öğrenciye Yaklaşım
Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaokul, lise
ve dengi okullarda görev yapan yönetici ve
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi / ÇARŞAMBA
öğretmenler.
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
214
Hafıza Teknikleri Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi / ÇARŞAMBA
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
215
İletişim ve Etkili Sunuş Teknikleri Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler
Kazım Orbay İlkokulu / İLKADIM
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
216
İlk aşama İzci Liderliği Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız resmi okul ve
kurumlarında görev yapan öğretmenler
Mimar Sinan Ortaokulu / ATAKUM
25.05.2015
31.05.2015
7
70
50
217
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görev yapan öncelik sınıf öğretmenleri olmak üzere
yönetici ve öğretmenler
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü /
VEZİRKÖPRÜ
25.05.2015
29.05.2015
5
30
30
218
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler
Fahrettin Ulusoy Ortaokulu / ATAKUM
25.05.2015
05.06.2015
10
42
40
219
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
Atatürk Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
görev yapan öğretmenler
25.05.2015
05.06.2015
10
42
40
220
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
221
Risk Analizi Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve rehber öğretmenler
Recep Tanrıverdi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / ATAKUM
25.05.2015
29.05.2015
5
30
40
222
Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele
Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görevli tüm öğretmenler.
Zeki Cevher İlkokulu / VEZİRKÖPRÜ
01.06.2015
05.06.2015
5
30
50
223
Beden Dili Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Yakakent İMKB Çok Proğramlı Anadolu
Lisesi / YAKAKENT
01.06.2015
05.06.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
224
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Etkinlik
Geliştirme Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okullarında görev
yapan okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri
İlkışık Eğitim Uygulama Merkezi / ATAKUM
01.06.2015
05.06.2015
5
30
40
225
Ailenin Eğitime Katkısı Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan öğretmenler.
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
22.06.2015
26.06.2015
5
30
30
226
Dikkat Artırma Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
07.09.2015
11.09.2015
5
30
40
227
Disiplinsiz Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlar
Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
07.09.2015
11.09.2015
5
30
20
228
Ergenle İletişim Semineri
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaokul
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler
07.09.2015
11.09.2015
5
30
40
229
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız ilköğretim
kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
07.09.2015
11.09.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
230
Verimli Çalışma Teknikleri Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan sınıf ve branş
öğretmenleri.
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUSZMAYIS
07.09.2015
11.09.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
231
YBO larda Ders dışı zamanların etkili
değerlendirilmesi semineri
Alaçam ilçesinde Bakanlığımız Yatılı İlköğretim Bölge
okullarında(YİBO) görev yapan Müdür Yardımcıları,
Göçkün 75 Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu /
Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Teknoloji
ALAÇAM
Tasarım ve Rehber Öğretmenler.
07.09.2015
11.09.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
232
Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele
Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görevli tüm öğretmenler.
Anadolu Lisesi / YAKAKENT
14.09.2015
18.09.2015
5
30
50
233
Beden Dili Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
23 Nisan Ortaokulu / İLKADIM
14.09.2015
18.09.2015
5
30
40
234
Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımız
okul/kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
14.09.2015
18.09.2015
5
30
7
235
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda görev
yapan öncelik sınıf öğretmenleri olmak üzere
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
yönetici ve öğretmenler
28.09.2015
02.10.2015
5
30
30
236
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
Ladik ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Halk Eğitimi Merkezi / LADİK
05.10.2015
21.10.2015
17
32
20
237
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan tüm personel
Kazım Orbay İlkokulu / İLKADIM
05.10.2015
21.10.2015
17
32
20
238
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Halk Eğitim Merkezi / KAVAK
05.10.2015
09.10.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
239
EKG(Elektrıkardiyografi)Ritim Kursu
Terme ilçesinde görev yapan Meslekî ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Sağlık
Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Meslek Liselerinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri / TERME
Alanı öğretmenleri.
05.10.2015
09.10.2015
5
30
3
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
240
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve
taşra teşkilatında görevli yönetici, öğretmen ve büro Cumhuriyet Anadolu Lisesi / ATAKUM
elemanları.
05.10.2015
09.10.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
241
Kur’an-ı Kerim Okuma Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve
yöneticiler.
05.10.2015
09.10.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
İmam Hatip Anadolu Lisesi / ATAKUM
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
242
Santranç Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
05.10.2015
09.10.2015
5
30
20
243
Satranç Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Halk Eğitim Merkezi / ÇARŞAMBA
05.10.2015
09.10.2015
5
30
20
244
Satranç Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okulkurumlarda görev yapan personel
Gazipaşa İlkokulu / İLKADIM
05.10.2015
09.10.2015
5
30
20
245
Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımızın okul/kurumlarında
19 Mayıs İlkokulu / TEKKEKÖY
görev yapan yönetici ve öğretmenler
05.10.2015
09.10.2015
5
30
40
246
Bilgisayar - Tasarım ve AnimasyonPhotoshop Temel Seviye Kursu
Bafra ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik
kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı tüm
Anadolu Lisesi / BAFRA
personel.
12.10.2015
23.10.2015
10
50
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
247
Eğitim Koçluğu Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve
taşra teşkilatında görevli, Liderlik, Stratejik
Planlama, İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, İletişim
Yakakent İMKB Çok Proğramlı Anadolu
Becerileri, Toplantı Ve Zaman Yönetimi, Motivasyon,
Lisesi / YAKAKENT
Öfke Yönetimi, Öğrenci Tanıma Teknikleri vb. kişisel
gelişim seminerlerinden toplam 60 saatlik belgesi
olan yönetici ve öğretmenler.
12.10.2015
16.10.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
248
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Onur Ateş Anadolu Lisesi / ATAKUM
12.10.2015
23.10.2015
10
40
25
249
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Kutlukent 80. Yıl İlkokulu / TEKKEKÖY
12.10.2015
23.10.2015
10
40
25
250
Ergenlik Dönemindeki Öğrenciye Yaklaşım
Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaokul,
lise ve dengi okullarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü /
VEZİRKÖPRÜ
12.10.2015
16.10.2015
5
30
40
251
Etkili Dinleme ve İletişim Kurma Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Yenimahalle İlkokulu / TERME
görev yapan tüm personel
12.10.2015
16.10.2015
5
30
50
252
Fen ve Teknoloji Dersi Araç - Gereçleri
Kullanım Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığa bağlı ilköğretim
kurumlarında görevli Fen ve Teknoloji Dersi
öğretmenleri
Bayındır Ortaokulu / ATAKUM
12.10.2015
16.10.2015
5
30
30
253
Terme ilçesinde Bakanlığa bağlı ilköğretim
Fen ve Teknoloji Dersi Araç-Gereç Kullanım
kurumlarında görevli Fen ve Teknoloji Dersi
Kursu
öğretmenleri
Anafartalar Ortaokulu / TERME
12.10.2015
16.10.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
254
Kur’an-ı Kerim Öğretim Yöntemleri
Semineri
Atakum ilçesinde İmam Hatip Liseleri ve imam hatip
ortaokullarında görev yapan meslek dersi
öğretmenleri ile ortaokullarda ve ortaöğretim
İmam Hatip Anadolu Lisesi / ATAKUM
kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri.
12.10.2015
16.10.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
255
Santranç Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul-kurumlarda
25 Mayıs Anadolu Lisesi / HAVZA
görev yapan personel
12.10.2015
16.10.2015
5
30
20
256
Beden Dili Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Halk Eğitim Merkezi / KAVAK
19.10.2015
23.10.2015
5
30
40
257
Beyin ve Hafıza Geliştirme Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
19.10.2015
23.10.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
Bilgisayar - Web Tasarımı - Dreamweaver
Kursu
İlkadım ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim
yapan resmî ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki
tüm idareci, öğretmen ve memurlar.
259
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
19.10.2015
23.10.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim Koçluğu Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra
teşkilatında görevli, Liderlik, Stratejik Planlama,
İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, İletişim Becerileri,
Toplantı Ve Zaman Yönetimi, Motivasyon, Öfke
Ataürk Yatılı Bölge Ortaokulu / KAVAK
Yönetimi, Öğrenci Tanıma Teknikleri vb. kişisel
gelişim seminerlerinden toplam 60 saatlik belgesi
olan yönetici ve öğretmenler.
19.10.2015
23.10.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
260
Fotoğrafçılık Kursu
Atakum ilçesinde Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli grafik ve
fotoğraf alanı meslek dersi öğretmenleri
Adnan Kahveci İlkokulu / ATAKUM
19.10.2015
23.10.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
261
Fotoğrafçılık Kursu
Yakakent ilçesinde Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli grafik ve
fotoğraf alanı meslek dersi öğretmenleri
Anadolu Lisesi / YAKAKENT
19.10.2015
23.10.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
262
Gelişim Psikolojisi Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Cumhuriyet Anadolu Lisesi / ATAKUM
19.10.2015
23.10.2015
5
28
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
263
Hafıza Teknikleri Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Atatürk İlkokulu / TERME
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
19.10.2015
23.10.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
264
Medya Okuryazarlığı Kursu (MEDOK)
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler
Recep Tanrıverdi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / ATAKUM
19.10.2015
23.10.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
265
Rehberlik Anlayışı Kazandırma Semineri
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler
Mimar Sinan Ortaokulu / ATAKUM
19.10.2015
27.10.2015
7
40
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
266
Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımızın okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler
Cumhuriyet Anadolu Lisesi / ATAKUM
19.10.2015
23.10.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
267
Bilgisayar - Tasarım ve AnimasyonPhotoshop Temel Seviye Kursu
Tekkeköy ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
Ali- Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik
kullanım becerisine sahip olan, Bakanlığına bağlı tüm
Anadolu Lisesi / TEKKEKÖY
personel.
02.11.2015
13.11.2015
10
50
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
268
Bilgisayar - Web Tasarımı-Dremweaver
Kursu
Asarcık ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim
yapan resmî ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki
tüm idareci, öğretmen ve memurlar.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
02.11.2015
06.11.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
269
Değerler Eğitimi Semineri
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı tüm okul,
kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve
öğretmenler
İstiklal İlkokulu / İLKADIM
02.11.2015
06.11.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim Koçluğu Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve
taşra teşkilatında görevli, Liderlik, Stratejik
Planlama, İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, İletişim
Becerileri, Toplantı Ve Zaman Yönetimi, Motivasyon, Halk Eğitim Merkezi / ATAKUM
Öfke Yönetimi, Öğrenci Tanıma Teknikleri vb. kişisel
gelişim seminerlerinden toplam 60 saatlik belgesi
olan yönetici ve öğretmenler.
02.11.2015
06.11.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
258
270
Atatürk Ortaokulu / İLKADIM
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
271
Eğitimde Yaratıcı Drama Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Hatice- Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi /
VEZİRKÖPRÜ
02.11.2015
13.11.2015
10
40
25
272
Ergenle İletişim Semineri
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaokul ve
liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler
Yakakent İMKB Çok Proğramlı Anadolu
Lisesi / YAKAKENT
02.11.2015
06.11.2015
5
30
40
273
İlkyardım(Kardiyopulmoner
Resisütasyon/CPR)Kursu
Terme ilçesinde Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğüne bağlı Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde
/ TERME
görevli Acil Sağlık Hizmetleri Alanı öğretmenleri.
02.11.2015
06.11.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
274
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra
teşkilatında görevli yönetici, öğretmen ve büro
Terme İmam Hatip Ortaokulu / TERME
elemanları.
02.11.2015
06.11.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
275
Okul Öncesinde Şiddeti Önleme Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Kutlukent 80. Yıl İlkokulu / TEKKEKÖY
02.11.2015
06.11.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
276
Çocuk İhmal ve İstismarı Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi / BAFRA
09.11.2015
13.11.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
277
Çocukları Tanıma ve Anlama Teknikleri
Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri.
Atatürk Ortaokulu / ONDOKUZMAYIS
09.11.2015
13.11.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
278
Eğitim Yönetimi Semineri
Vezirköprü ilçesinde Yeni atanan okul müdürleri
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü /
VEZİRKÖPRÜ
09.11.2015
13.11.2015
5
30
40
279
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve
Numan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu
taşra teşkilatında görevli yönetici, öğretmen ve büro
Lisesi / VEZİRKÖPRÜ
elemanları.
09.11.2015
13.11.2015
5
30
50
280
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Baş
Etme Kursu
Çarşamba ilçesinde Bakanlığımız İlköğretim
Kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi / ÇARŞAMBA
09.11.2015
13.11.2015
5
30
40
281
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan teknik öğretmenler.
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi / TERME
09.11.2015
13.11.2015
5
30
60
282
Süreç Yönetimi Kursu
Atakum ilçesinde Okul / Kurum yöneticileri ve
öğretmenler
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
ATAKUM
09.11.2015
13.11.2015
5
30
40
283
Toplum Psikolojisi Kursu
Kavak ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim
kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Halk Eğitim Merkezi / KAVAK
09.11.2015
17.11.2015
7
40
40
284
Beden Dili Kursu
Ondokuzmayıs ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Anadolu İmam Hatip Lisesi /
ONDOKUZMAYIS
16.11.2015
20.11.2015
5
30
40
285
Çağdaş Gelişmeler Işığında Öğretmen
Kursu
Ladik ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler.
Halk Eğitimi Merkezi / LADİK
16.11.2015
20.11.2015
5
30
30
286
Dikkat Arttırma Teknikleri Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Asarcık Atatürk Ortaokulu / ASARCIK
16.11.2015
20.11.2015
5
30
40
287
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Asarcık ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
İstiklal İlkokulu / İLKADIM
16.11.2015
20.11.2015
5
30
50
288
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Baş
Etme Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımız İlköğretim
Kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü /
VEZİRKÖPRÜ
16.11.2015
20.11.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
289
Kütüphanecilik Kursu
Terme ilçesinde Temel Eğitim ve Ortaöğretim
okullarında Kütüphanecilik Kulübünde görevli
Fatih Anadolu Lisesi / TERME
öğretmenler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve
Sınıf Öğretmenleri.
16.11.2015
20.11.2015
5
30
30
290
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenler
Mimar Sinan Ortaokulu / ATAKUM
16.11.2015
20.11.2015
5
28
40
291
Sınıf Yönetimi Kursu
Alaçam ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görevli öğretmenler
Halk Eğitim Merkezi / ALAÇAM
16.11.2015
20.11.2015
5
28
30
292
Sınıfta Davranış Değiştirme Kursu
Bakanlığımıza bağlı ilk ve orta dereceli okullarda
görev yapan öğretmenler
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
16.11.2015
20.11.2015
5
30
40
293
Beden Dili Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan öğretmenler.
Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi /
TEKKEKÖY
23.11.2015
27.11.2015
5
30
40
294
Çocukların Yeteneklerinin Belirlenmesi
Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımız okul öncesi ve
ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler.
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi / BAFRA
23.11.2015
27.11.2015
5
30
40
295
İnovatif Düşünce Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda
görev yapan öğretmenler
Anadolu Lisesi / YAKAKENT
23.11.2015
27.11.2015
5
30
40
296
Mobbing Farkındalık Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve
öğretmenler.
Fahrettin Ulusoy Ortaokulu / ATAKUM
23.11.2015
27.11.2015
5
30
40
297
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız ilköğretim
kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Terme Cumhuriyet Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / TERME
23.11.2015
27.11.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
298
Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Kursu
Vezirköprü ilçesinde Bakanlığımıza bağlı ortaokul ve
liselerde görevli öğretmenler
Mustafa Tunç Ortaokulu / VEZİRKÖPRÜ
23.11.2015
27.11.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
299
Stratejik Planlama Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı çalışan yönetici
23Nisan Ortaokulu / İLKADIM
ve öğretmenler
23.11.2015
27.11.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
300
Türkçeyi Doğru Kullanma Semineri
Kavak ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Ataürk Yatılı Bölge Ortaokulu / KAVAK
23.11.2015
27.11.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
301
Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitim
Sürecine Uyumu Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan öğretmenler.
Terme Karadeniz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / TERME
30.11.2015
04.12.2015
5
30
40
302
Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım
Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda görev
yapan yönetici ve öğretmenler.
Anadolu İmam-Hatip Lisesi / TERME
30.11.2015
04.12.2015
5
30
60
303
Pratik İngilizce Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
30.11.2015
25.12.2015
20
120
40
304
Bilgisayar - Web Tasarımı-Dremweaver
Kursu
Tekkeköy ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurum; örgün ve yaygın eğitim
yapan resmî ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki
tüm idareci, öğretmen ve memurlar.
Ali- Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi / TEKKEKÖY
07.12.2015
11.12.2015
5
25
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
305
Bilgisayar Bakım Onarım Kursu
Asarcık ilçesinde görev yapan Bu kurs Bakanlığımıza
bağlı kurumlarda görev yapan personel için
Asarcık Atatürk Ortaokulu / ASARCIK
düzenlenmiştir
07.12.2015
11.12.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
306
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlamlandırma
Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi
100.Yıl Ortaokulu / YAKAKENT
ve ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler
07.12.2015
11.12.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
307
Organizasyon Yönetimi ve Liderlik Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımıza bağlı resmi okul/
kurumlarda görevli idareciler ve öğretmenler
Altınkaya Anadolu Lisesi / BAFRA
07.12.2015
11.12.2015
5
30
30
308
Öğrenci Tanıma Teknikleri Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda görev
yapan öncelik sınıf öğretmenleri olmak üzere
yönetici ve öğretmenler
Mehmet Öngel İlkokulu / HAVZA
07.12.2015
11.12.2015
5
30
30
309
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu /
İLKADIM
07.12.2015
11.12.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
310
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
ATAKUM
07.12.2015
11.12.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
311
Proje Hazırlama Teknikleri Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
TERME
07.12.2015
11.12.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
312
Stratejik Planlama Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı çalışan yönetici Recep Tanrıverdi Mesleki ve Teknik
ve öğretmenler
Anadolu Lisesi / ATAKUM
07.12.2015
11.12.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
313
Eğitimde Suç ve Şiddeti Önleme Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız Merkez ve Taşra
teşkilatında görev yapan Yönetici, Bakanlık ve Eğitim
25 Mayıs Anadolu Lisesi / HAVZA
Müfettişleri, Eğitim Kurumlarının Yönetici ve
Öğretmenleri.
14.12.2015
18.12.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
314
İnovatif Düşünce Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okullarda görev
Denizevleri Ortaokulu / ATAKUM
yapan öğretmenler
14.12.2015
18.12.2015
5
30
40
315
Satranç Kursu
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul-kurumlarda
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi / TERME
görev yapan personel
14.12.2015
18.12.2015
5
30
20
316
Test Hazırlama Teknikleri Semineri
Terme ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda
Terme Ortaokulu / TERME
görev yapan müfettişler, yöneticiler ve öğretmenler
14.12.2015
18.12.2015
5
30
30
317
Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi Kursu
Alaçam ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri.
Halk Eğitim Merkezi / ALAÇAM
14.12.2015
18.12.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
318
Beyin ve Hafıza Geliştrime Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul /
kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler.
Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi /
TEKKEKÖY
21.12.2015
25.12.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
319
Bilgisayar - MS Power Point Kursu
Asarcık ilçesinde görev yapan Temel bilgisayar
kullanım becerisine sahip olan, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm personel.
Asarcık Anadolu Lisesi / ASARCIK
21.12.2015
25.12.2015
5
25
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
320
Bireysel Öğrenme Metotları Kursu
Havza ilçesinde Bakanlığımız okul / kurumlarında
görev yapan öğretmenler
Halk Eğitim Merkezi / HAVZA
21.12.2015
25.12.2015
5
30
60
321
Çocuk Gözüyle Anlama ve Anlamlandırma
Kursu
Tekkeköy ilçesinde Bakanlığımıza bağlı okul öncesi
Tekkeköy İlkokulu / TEKKEKÖY
ve ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler
21.12.2015
25.12.2015
5
30
40
322
Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
Yakakent ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenler.
100.Yıl Ortaokulu / YAKAKENT
21.12.2015
25.12.2015
5
30
50
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
323
Okul Öncesinde İletişim Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımıza bağlı kurumlarda
görev yapan okul öncesi öğretmenleri
Halk Eğitim Merkezi / ATAKUM
21.12.2015
25.12.2015
5
30
30
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
324
Origami (Kağıt Katlama) Kursu
İlkadım ilçesinde Bakanlığımıza bağlı
okul/kurumlarda görev yapan Okul Öncesi, Sınıf,
Çocuk Gelişimi, Görsel Sanatlar Öğretmenleri
Kazım Orbay İlkokulu / İLKADIM
21.12.2015
25.12.2015
5
30
20
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
F.NO
FAALİYETİN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALİYETİN YERİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
GÜN
SAAT
SAYI
AÇIKLAMA
325
Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu
Atakum ilçesinde Bakanlığımız okul/kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.
Fahrettin Ulusoy Ortaokulu / ATAKUM
21.12.2015
25.12.2015
5
30
40
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
326
Vicdan Eğitimi Kursu
Bafra ilçesinde Bakanlığımız okul öncesi ve
ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi / BAFRA
21.12.2015
25.12.2015
5
30
60
Eğitim - Öğretimi
aksatmayacak şekilde
planlaması yapılacaktır.
Uygun Görüşle Arz Ederim
30.12.2014
Orhan DEMİRCİOĞLU
İl Millî Eğtim Şube Müdürü
Özlem SOYLU DEMİREL
İnsan Kaynakları 1 Bölüm Şefi
(Hizmetiçi Eğitim)
OLUR
30.12.2014
Aytekin GİRGİN
İl Millî Eğitim Müdürü
Recep KORKMAZ
V.H.K.İ.
(Hizmetiçi Eğitim)
Download

2015 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı