Sorumlular
İş Akış Şeması
İlan sonrası yapılan başvurulara göre programa katılmaya hak
kazanan kişilerin listesi hazırlanır.
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
YÖK Yönetim Kurulu Kararları, Uygulama Esasları ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu ve bu kanunun H bendi gereğince önceden
hazırlanan listeye göre bütçe belirlenir.
Belirlenen bütçe YÖK’ten talep edilir.
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
6245 sayılı
Harcırah
Kanunu ve bu
kanunun H
bendi
YÖK Yönetim
Kurulu
Kararları
YÖK’ten gelen bütçe onayı doğrultusunda, belirlenen kriterlere göre
nihai liste hazırlanır.
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlüğ
ü
Belirlenen nihai liste web sayfası aracılığı ile yayınlanır.
Programa katılmaya hak kazanan öğretim elemanları ve öğrenciler
programa başlarlar.
Giden öğretim elemanı ve öğrenciler için program dönüşü gerekli
belgeler (Nihai rapor, Uçak bileti orijinali, Boardingpass ya da pasaport
giriş- çıkış sayfası fotokopisi) alınır.
1
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
6245 sayılı
Harcırah
Kanunu ve bu
kanunun H
bendi
YÖK Yönetim
Kurulu
Kararları
Sorumlular
İş Akış Şeması
Gelen öğretim üyesi ve öğrenciler için geldikleri tarihlerde gerekli
belgeler (Nihai rapor, Uçak bileti orijinali, Boardingpass ya da
pasaport giriş- çıkış sayfası fotokopisi) alınır.
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
Strateji Daire
Başkanlığı
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Belirlenen burs ödemelerinin gerçekleşmesi için Strateji Daire
Başkanlığına gerekli belgeler (Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı,
Ödenecek kişinin TC ve IBAN numarası yazılı belge, Banka Listesi, Burs
Ödeme Tablosu, Öğrenci Giderleri Bordrosu ve Tahakkuk Evrakı
Teslim Listesi) verilir.
6245 sayılı
Harcırah
Kanunu ve bu
kanunun H
bendi
YÖK Yönetim
Kurulu
Kararları
Ödeme yapılacak öğretim üyeleri ve öğrencilerin TC Kimlik numarası
ve ilgili bankada bulunan IBAN numaralarına Strateji Daire Başkanlığı
tarafından ödeme gerçekleştirilir.
2
Download

S.Ü Mevlana Kurum Koordinatörlü ğü S.Ü Mevlana Kurum