Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlüğ
ü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
YÖK’ün belirlediği tarihler çerçevesinde değişim ilanı verilir
Öğrenciler ilanda belirtilen belgelerle (başvuru belgesi, transkript, dil
belgesi) birlikte kurumlarına başvuruda bulunurlar
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Seçilen öğrenciler Selçuk Üniversitesine bildirilir
YÖK ‘ten gelen bütçeye göre programa katılmaya hak
kazanan asil ve yedek öğrenciler belirlenir.
Belirlenen liste ilan edilir.
Feragat etmek isteyen öğrencilerin feragatleri alınır.
1
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Feragatler sonrası nihai liste belirlenir.
Kesinleşen listeler kurumlar tarafından karşılıklı olarak teyitleşilir.
Gelecek olan öğrenciler için kabul belgesi hazırlanır ve bu belge bir
nüshası öğrenciye bir nüshası karşı kuruma olmak üzere teslim
edilir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Gelecek öğrenciler üniversitemizdeki ders programını
dikkate alarak öğrenim protokolü hazırlar.
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
Protokol karşı kurumda bulunan ilgili birimler tarafından
imzalanır ve üniversitemize gönderilir.
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Protokol uygun olması halinde üniversitemiz tarafından da
imzalanır ve bir nüshası karşı kuruma tekrar gönderilir.
2
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Gerekli belgeler (başvuru formu, bilgi formu, beyanname ve yükümlülük sözleşmesi)
öğrenciler tarafından doldurularak Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne
teslim edilir.
Gelecek öğrenciler uçak biletini aldıktan sonra bir nüshasını S.Ü'ne iletir.
Erasmus Evi ile iletişime geçilerek gelecek olan öğrenciler için ücretleri kendileri
tarafından ödenecek şekilde yer ayarlanır.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Erasmus Evi
Öğrenciler program kapsamında Türkiye’ye gelir.
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
Öğrencilerin kayıtları ilgili oldukları fakültelere yaptırılır.
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Kayıt sonrası gerekli belgeler aracılığı ile öğrenciler
BİLMER'den öğrenci kimliklerini alırlar.
İlgili Fakülte
Öğrenci İşleri
Birimi
BİLMER
Gelen öğrenciler oryantasyon programına katılırlar.
Öğrenciler için ikamet tezkeresi ve Vergi Kimlik Numarası
başvuruları yapılır.
3
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum ve
Bölüm
Koordinatörl
üğü
İlgili
DekanlarMüdürler
Öğrenci İşleri
Birimi
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Vergi Kimlik Numarası alındıktan sonra öğrencilere banka hesabı
açtırılır.
Programa burslu olarak katılmaya hak kazanan öğrenciler için ilk bir
aylık süreç tamamlandıktan sonra burs ödemesinin %70’lik kısmının
ilk taksiti yapılır.
Öğrenim protokolünde değişikler olursa yeniden düzenlenir ve
imzalanmış nüshalar programa başladıktan sonra 30 gün içerisinde
teslim alınır.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere program sonrası gereken
belgeler (Katılım belgesi ve transkript) teslim edilir.
Öğrenci, Nihai Raporu doldurarak S.Ü’ne teslim eder
Öğrenciler dönüş için seyahat planlamalarını yapar ve her
iki kurumu da bilgilendirir.
Burslu olan öğrencilerin başarı oranına göre kalan %30’luk
dilimden ödeme yapılır.
Öğrencilerin programı sonlandırılır.
4
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Download

ten gelen bütçeye göre progr