Sıra Bölüm
No
1 AB
Proje No
BiodivERsA
2012-077
2011-2014 YILLARI ZAFER KALKINMA AJANSI PROJELERİ
Proje Adı
Ünvanı
Proje Yöneticisi
European Gradients of Resillience İn The
Face of Climate Extremes
Doç.Dr.
Emin UĞURLU
Verilen
Ödenek
57000EURO
Başlangıç
Tarihi
1.3.2013
Bitiş
Tarihi
28.2.2016
Download

AB Projeleri