2002-2015 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ
Güncelleme: 31.10.2014 11:25
DOLAYSIZ VERGİLER (GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ TOPLAMI)
(Milyon - Bin TL) / % GSYH
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
79.420 101.040 122.964 152.784
173.483
190.360
209.598
215.458
254.277
296.824
332.475
dolaysız vergiler (Gelir verg.+Kurumlar verg)
dolaysız verg. /vergi gel.
dolaylı verg./vergi gel.
20.385
26.512
31.765
36.537
40.140.687
48.198.187
54.935.030
56.468.694
61.317.113
75.799.871
85.510.933
33,8
32,1
31,6
30,5
29,2
31,5
32,7
32,7
29,1
29,9
30,7
28,4
30,4
30,4
67,9
68,4
69,5
70,8
68,5
67,3
67,3
70,9
70,1
69,3
71,6
69,6
69,6
A) Genel Bütçe Gelirleri*
77.385
98.265 119.788 149.047 168.546.745 184.802.653 203.026.914 208.610.436 246.051.496 286.554.013 320.535.674 375.563.758 406.650.000 440.998.000
I-Vergi Gelirleri
60.356
82.491 100.373 119.628 137.480.292 152.835.111 168.108.960 172.440.423 210.560.388 253.809.179 278.780.848 326.169.164 351.607.413 389.501.090
a) Gelir Vergisi
14.322
17.411
21.244
24.490
28.982.977
34.447.311
38.029.985
38.445.864
40.392.222
48.807.078
56.493.510
63.760.750
74.842.181
82.344.697
6.063
9.101
10.521
12.048
11.157.710
13.750.876
16.905.045
18.022.830
20.924.891
26.992.793
29.017.423
28.987.758
32.101.937
36.114.879
b) Kurumlar Vergisi
424.018
2015
(BÜTÇE)
451.979
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
66,2
389.682
(GT)
92.748.508 106.944.118 118.459.576
Download

Dolaylı ve Dolaysız Vergiler