TÜRKİYE GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRELERİ
Üzerinde çalışılan istasyon sayısı : 102
1985-2012 Yılları Arasında En Fazla Günlük Güneşlenme Süresi Yılı
: 1990
7,2 Saat
1985-2012 Yılları Arasında En Az Günlük Güneşlenme Süresi Yılı
: 1988
6,3 Saat
1985-2012 Yılları Arasında Türkiye Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi : 6,8 Saat
1985-2013 YILLARININ DÖRT EŞİT PERİYOTTA DEĞERLENDİRMESİ:
1985-1991 Yılları Arasında Türkiye Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi: 6,8 Saat
1992-1998 Yılları Arasında Türkiye Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi: 6,8 Saat
1999-2005 Yılları Arasında Türkiye Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi: 7,0 Saat
2006-2013 Yılları Arasında Türkiye Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi: 6,7 Saat
GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ VERİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ:
a)-Yıllık Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi 1985-2013 Yılları Arasında Değişim Aralığı:
GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ(SAAT )
TÜRKİYE
102 BÜYÜK KLİMA İSTASYONUN YILLIK ORT. GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRELERİNİN DEĞİŞİM
ARALIĞI
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
YILLAR
TÜRKİYE EN DÜŞÜK YILLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ (sa)
TÜRKİYE EN YÜKSEK YILLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ (sa)
TÜRKİYE YILLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ (sa)
2003
2005
2007
2009
2011
2013
b)-Yıllık Ort. Günlük Güneşlenme Süresi 1985-2013 Yılları Arasında Dağılımı ve Eğilimi:
TÜRKİYE
10.0
6.8
6.8
6.6
6.5
6.5
6.9
6.8
6.8
6.7
6.9
6.8
7.0
7.0
7.2
7.1
6.9
6.8
6.7
7.0
7.0
6.8
6.6
6.4
7.2
7.2
6.3
7.0
6.6
8.0
6.8
9.0
6.8
GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ(SAAT )
102 BÜYÜK KLİMA İSTASYONUN YILLIK ORT. GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRELERİNİN DAĞILIMI VE
EĞİLİMİ
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
YILLAR
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
TÜRKİYE YILLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ (sa)
Doğrusal (TÜRKİYE YILLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ (sa))
y = -0.0019x + 6.8514
c)-Aylık Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi Verisinin 1985-2013 Aylık Ortalama Değerlerinin 2012 ve 2013 Aylık Değerlerle
Karşılaştırılması:
TÜRKİYE
9.3
8.5
8.7
10.2
10.4
10.3
10.7
10.7
10.8
10.6
10.1
10.2
4.1
4.6
4.6
2.7
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
TÜRKİYE 2012 YILI AYLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ(SAAT)
TÜRKİYE 2013 YILI AYLIK ORTALAMA GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ(SAAT)
TÜRKİYE 1985-2013 YILLARI ARASINDA AYLIK ORT. GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ(SAAT)
AYLAR
EYLÜL
EKİM
KASIM
3.6
3.0
6.3
6.9
6.3
7.7
8.1
8.4
5.7
5.0
5.4
7.2
6.9
6.6
OCAK
4.4
3.8
4.2
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2.8
2.8
3.3
GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ(SAAT)
1985-2013 YILLARI AYLIK ORT. GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRELERİNİN 2012 VE 2013 YILLARI AYLIK ORT. GÜNLÜK
GÜNEŞLENME SÜRELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI DAĞILIMI
ARALIK
Download

TÜRKİYE GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRELERİ 1985-2013