T.C. MEZiTLi KAYMAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı
:631406699/82111346561
Konu: ı),kkat Edilecek Hususlar
06/02/2015
........................................•...•.........•.MÜD ÜRL ÜKLERİNE
MEZİTLi
Müdürlüğümüz bağlı
olmayan kurum veya kuruluşların, okul veya
her türlü sosyal faaliyetler veya etkinliklerle ilgili, öncesinde
bilgi verılmesi ve gerekirse onayalınması hususunda;
yapacakları
kurumlarımızda
mildilrlüğümüze
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dursun KILIÇ
ilçe Milli Eğitim Müdürü
DAGJTB1: Tüm Resmi Okul/Kurum Müdürlüklerine ,,,;ı,. _,~ i:
..
1
.:J.6 ..oL
\-
,!rıi
tvL1hJl M k
rolEZ! i LFM[
Buh.ırl j\l,:zııli
Sanayii SitL>!
Glıişi
(dil Apt.Kııt-2
{<;ı-.ı
L'-rı'SlJ mf>zıtIL;3 il ,ıı..:'" ':5\)~ tr wt>h hltpJ!ı!IC7iıti meb_t!\1\".lf
Tvld011 t j2..J)3 ~~ 5-:6.1.
i d.~ (':13::,n;5'-,; ~-l.ı
'~
.15
rdJ-
Download

.:J.6 ..oL .15 - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü