železniční VELETRHY PRO ROK 2014
Veletrh
Datum konání
Místo konání
Web
22. 01. 2014–24. 01. 2014
Paříž, Francie
http://www.uic.org (konkrétněji:
http://www.uic.org/spip.php?article3134)
Leden 2014
ERTMS Training
ERTMS (The European Rail Traffic Management System) je hlavním evropským industriálním projektem pod záštitou EU, který se snaží posílit mezinárodní interoperabilitu a zabezpečení zadávání veřejných zakázek. Jedná se o konferenci, jejímž cílovým publikem jsou manažeři na rozhodovacích
pozicích z oblasti transportu obecně, konkrétně hlavně v železnictví, dále vládní úředníci a lokální autority, rovněž akademické instituce, konzultanti,
technické a ekonomické asociace či organizace.
Transport Ticketing 2014
27. 01. 2014–29. 01. 2014
Londýn, Velká Británie
http://www.transport-ticketing.com
Konference nabízí prostor pro setkávání průkopníků v oblasti systémů jízdenek (poskytuje aktuální informace o vývoji zejména v oblasti end-to-end
jízdenek).
Březen 2014
Euroasia Rail
06. 03. 2014–08. 03. 2014
Istanbul, Turecko
www.eurasiarail.eu
Jedná se o 3. největší železniční výstavu na světě, která spojuje vládní složky se soukromým sektorem. Nabízí šanci nahlédnout na nové trendy a design kolejových vozidel, světelného vybavení, infrastrukturních technologií a železniční logistiky.
Exporail South East Asia
12. 03. 2014–14. 03. 2014
Bangkok, Thajsko
www.exporail-southeastasia.com
Komplexní výstava pro technologické inovace prolínající všechny sektory železničního dodavatelského trhu (železniční vybavení, systémy, servis).
Railway Forum Berlin 2014
17. 03. 2014–18. 03. 2014
Berlin, Německo
http://www.ipm-scm.com/rfo
Na Railway fóru se setkávají top manažeři a ředitelé z oddělení zadávaní veřejných zakázek z Deutsche Bahn, stejně tak dodavatelé a experti z průmyslového, business a politického sektoru, aby diskutovali o budoucím vývoji železničního průmyslu.
Rail Safety Conference 2014
25. 03. 2014–27. 03. 2014
Sydney, Austrálie
http://www.railsafetyconference.com.au/
Konference stmelující odborníky, kteří se zaměřují na inovace, nové způsoby a nápady v oblasti bezpečnosti na železnici.
Duben 2014
Metro Rail 2014
01. 04. 2014–02. 04. 2014
Londýn, Velká Británie
http://bit.ly/12p6oOJ
Již desátý ročník výstavy Metro Rail se vrací zpět do Londýna. Zaměřuje se hlavně na inovace a zefektivnění městské hromadné dopravy (metro, tramvaje).
ERTMS – Optimising Rail
Investments Worldwide
01. 04. 2014–03. 04. 2014
Istanbul, Turecko
http://www.uic.org
Další konference ERTMS (The European Rail Traffic Management Systém) pod záštitou EU.
Expo Ferroviaria
01. 04. 2014–03. 04. 2014
Turín, Itálie
http://www.expoferroviaria.com/eng/
Paříž, Francie
http://www.sitl.eu
Výstava železničního vybavení, produktů a služeb.
SITL Europe
01. 04. 2014–04. 04. 2014
Exhibice sdružuje produkty a inovativní služby vyhrazené pro zásobování, distribuci a dodavatelské řetězce. Je určena především pro komunitu z oblasti přepravy zboží a logistických služeb.
Railways 2014
08. 04. 2014–11. 04. 2014
Korsika, Francie
http://www.civil-comp.com/conf/
railways2014.htm
Druhá mezinárodní konference železniční technologie (výzkum, vývojové trendy, údržba).
Middle East & North Africa
Transport Congress
& Exhibition
27. 04. 2014–30. 04. 2014
Dubaj, Spojené arabské
emiráty
http://bit.ly/14se45J
Mezinárodní železniční výstava na ploše až 6000 m2, doprovodný kongres.
Květen 2014
CORE 2014: Rail Transport
for a Vital Economy
05. 05. 2014–07. 05. 2014
Adelaide, Austrálie
www.core2014.org
V železničních kruzích je konference CORE vnímána jako jedna z nejkvalitnějších technologických železničních konferencí v Austrálii.
Infrarail 2014
20. 05. 2014–22. 05. 2014
Londýn, Velká Británie
www.infrarail.com
Nabízí místo pro setkání a navázání spolupráce firmám z oblasti železniční infrastruktury.
ElectroTrans 2014
27. 05. 2014–29. 05. 2014
Moskva, Rusko
www.electrotrans-expo.ru
Výstava nabízí informace o současných řešeních v oblasti plánování a regulace přepravy, security, kontroly, komunikace a navigace, dodávky energií.
20th International Conference
on Urban Transport and the
Environment
28. 05. 2014–30. 05. 2014
Algarve, Portugalsko
http://www.wessex.ac.uk/14-conferences/urban-transport-2014.html
Dny kolejové dopravy
17.–19. 6. 2014
Ostrava, Česká republika
http://www.railvolution.net/czechraildays/
Červen 2014
Czech Raildays 2014
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy.
14th International Conference
on Railway Engineering
Design and Optimization
24. 06. 2014–26. 06. 2014
Řím, Itálie
www.wessex.ac.uk/comprail2014
23. 09. 2014–26. 09. 2014
Berlín, Německo
http://www.innotrans.de/en/
Září 2014
InnoTrans 2014
Nejdůležitější a největší železniční výstava na území Německa. Specializuje se na prezentaci železničních technologií, velkou předností je možnost
prezentace velkého počtu železničních vozidel přímo v rámci výstavní plochy.
Download

železniční VeleTRHY PRO ROK 2014