T.C
GÖNEN KAYMAKAMllGI
GÖNEN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI MÜDÜRLÜGÜ
Öğretmenler
05 01 2015 tarihinden
Gün
Bazında Toplu Program
itibaren geçerlidir
N.TARHAN
B.çETİN
1
2
P
a
z
a
r
t
e
s
i
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gün
N.TARHAN
B.çETİN
1
IllA/SIT
illA/SIT
2
illA/SIT
illA/SIT
3
illA/SIT
illA/SIT
4
illA/SIT
II/A/SIT
S
5
II/C/OYAP2
a
6
11/C/OYAP2
i
7
In/ÇlOYAP3
i
8
12T/Ç/OYAP3
9
12T/Ç/OYAP3
10
11
12
Gün
N.TARHAN
1
NAZK/KOOR8
2
NAZK/KOOR8
ç
3
NAZK/KOOR8
a
4
NAZK/KOOR8
B.çETİN
r
5
NAZK/KOOR8
Ş
6
NAZK/KOOR8
a
m
7
NAZK/KOOR8
8
NAZK/KOOR8
II/A/MWS
b
9
a
10
illA/BESI
11
12
Gün
N.TARHAN
B.çETİN
1
I1/A/SôVR
I1/A/SôVR
2
II/A/SôVR
II/A/SôVR
3
II/A/SôVR
II/A/SôVR
4
II/A/SôVR
I1/A/SôVR
r
5
II/A/SôVR
II/A/SôVR
Ş
6
II/A/S>VR
I1/A/S>VR
e
7
II/A/SôVR
I1/A/SôVR
m
b
8
II/A/SôVR
I1/A/SôVR
e
10
N.TARHAN
B.çETİN
P
e
9
11
12
Gün
1
12/A/SBŞ
2
12/A/EAB
12/A/EAB
3
12/A/EAB
12/A/EAB
4
12/A/EAB
12/A/EAB
C
5
II/A/S>VR
I1/A/SôVR
U
6
II/A/SôVR
I1/A/SôVR
m
7
a
8
I1/A/KÜS
9
10
~,.
ı~."
',,"
""
11
.;~
12
.
ı~-'··c-\.
. Q.~'"
ç~o.:w:r~
.
.
~
...•.
.':::
•
~
~#
~~~.~
t,
-.~~.l,"::'
-ı: !t'
..... _."
.•• :;~
.,."
••
''';'''''.
~~-::.~
1t~. ':~
..,.
'. ~.) ••
~'\ ~'~:"" .••.. " ~'1:
, .t4' ..~~:~:
:~.~ :.~:,;.!
"-
»» : '
•••••.••••
Download