YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR, 2014 [] 31.03.2014 17:26:15
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1 MUSTAFA ÇİNER
2
MUSTAFA TEOMAN
ÇELEN
YAPI KREDİ SİGORTA
A.Ş.
YAPI KREDİ SİGORTA
MÜDÜR
A.Ş.
UZMAN
31.03.2014
17:20:37
31.03.2014
17:22:46
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent-İstanbul
212 - 3360606
212 - 3360808
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Genel Kurul Yapıldı mı?
Olağan
31.03.2014 14:00
Alınan Kararlar
212 - 3360841
212 - 3360842
Hayır
Hayır
YKS OLAĞAN GENEL KURUL
01.01.2013
31.12.2013
Evet
Şirketimizin 31 Mart 2013 Pazartesi günü saat 14:00'de
Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No:13 Altunizade, Üsküdar /
İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında;
1-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu
ile 2013 Yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır.
2- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı ibra
edilmiştir.
3- Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı karının dağıtılmamasına
ilişkin ekte yer alan teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
4 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4.1 Maddesi gereğince
doğal üye olan Şirket Genel Müdürü Sn. Solmaz Altın dahil
Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olarak tespit edilmiş ve 2014
yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak
Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim
Kurulu üyeliklerine Sn. Ahmet TURUL, Sn. Oliver BAETE,
Sn. Matthias Florianus Paul BALTIN, Sn. Aylin Somersan
COQUI, Sn. Sinan ŞAHİN (bağımsız üye) ve Sn. Hüseyin
Avni HEDİLİ (bağımsız üye)seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi.
5- Şirketin Kar Dağıtım Politikası ve Şirketin 2013 yılı ilişkili
taraflar işlemlerine ilişkin rapor, Genel Kurul'un bilgisine
sunulmuştur.
6- Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Akis Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
("KPMG")'nin, 2014 yılı hesap ve işlemlerini incelemek
amacıyla denetçi ( Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve
ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2014 yılı hesap ve
işlemlerini incelemek üzere topluluk denetçisi olarak seçimi
onaylanmıştır.
7- Şirketin 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırının
1.000.000,00 TL olması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve
hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal Değerli Paya 1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (TL)
Net (TL)
YKSGR(Eski),TRAHLKSG92O3 0,0000000
0,0000000
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR, 2014 [] 31.03