Programa Katılmak İçin…
Programa katılmak için yapılması gerekenler 3 aşamada özetlenebilir.
1. Kayıt
 Kayıt zamanında (Ağustos, Eylül, Ekim) TÜRÇEV web sayfası (www.turcev.org.tr)’nın formlar
bölümünde bulunan “Okullarda Orman Programı Başvuru Formu”nun doldurulup gönderilmesi
(Form doldurma işleminde okullar Google chrome ya da Mozilla firefox kullanmalıdırlar. İnternet
Explorer tarayıcısı ile doldurulan formlar bize ulaşmamaktadır.)


Yıl boyunca Programla ilgili olarak yapılacak tüm çalışmaların (teorik ve pratik çalışmalar) belirlenerek
“Eylem Planı”nın (uygulama takvimi şeklinde) oluşturulması ve [email protected] ye
gönderilmesi.
Okullarda Orman Programına kayıtlı okulların bilgi güncelleme, eylem planı ve yıl sonu raporu yollama
tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.
NE?
NASIL?
NE ZAMAN
Başvuru-Bilgi Güncelleme
Formu
www.türçev.org.tr/formlar.aspx adresindeki başvuru
formu doldurup gönderilir.
**İnternet tarayıcısı olarak Google Chrome veya Mozilla
Firefox tan giriş yapılmalıdır.
Ağustos-Eylül-Ekim 2014
(30 Ekim son gündür)
[email protected] veya
[email protected] adresine e-posta aracılığıyla
gönderilir
Eylül-Ekim 2014
(30 Ekim son gündür)
[email protected] veya
[email protected] adresine e-posta aracılığıyla
gönderilir
2-19 Haziran 2015
(19 Haziran son gündür)
Eylem Planı
Yıl Sonu Raporu
2. Programı Yürütme
Programı yürütme 6 aşamada özetlenebilir.
 Koordinatör öğretmen(ler)in, öğrenci timinin ve orman komitesinin
belirlenmesi
 Konu Seçimi (Güncel konu her yıl Program’ın uluslararası koordinasyonu
tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir.)
 Eylem Planı
 Okullarda Orman Panosu
 Eylem planında belirtilenlere paralel olarak yapılacak teorik ve pratik çalışmalar
 Raporlama
Öğrenci timi: 8-10 öğrenciden oluşur, program kapsamında yapılacak tüm etkinliklerde aktif olarak yer alır.
 Orman Komitesi: Öğrenci timinden bir öğrenci, okul müdürü, koordinatör öğretmen(ler), ilgili veliler, ilgili
öğretmenler ve ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşur. Orman-komitesi, okul içi ve dışında yapılacak etkinliklerin
programını yapar ve uygulama safhasında katkıda bulur.
3. Raporlama
 Yıl boyunca yapılan faaliyetler Haziran ayının ikinci haftası itibariyle [email protected]
ye gönderilir.
 Okullarda Orman Programı farklı ülkelerde orman eko-sistemine yönelik yeni çalışmaların yapılmasını
sağlarken, programda yer alan ülkeler arasında karşılıklı bilgi alışverişini, deneyim aktarımını ve
paylaşımı destekler.
 Programın yerel uygulamalarındaki farklılıklar bölgesel anlamda programa dinamizm kazandırır.
Okullarda Orman Programı 2014-2015 güncel teması Ormanlardan elde edilen ürünler ve
hizmetler olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve materyaller için Program'ın uluslararası web sayfası içerisinde yer alan linki
incelemenizi öneririz.
http://www.leaf-international.org/menu/activities/leaf-theme/products-benefits-and-services-from-theforest/products-benefits-and-services-from-the-forest

Sitede yer alan dokümanlardan faydalanabilirsiniz. Yıl içerisindeki çalışmalarda kullanabileceğiniz
kaynaklar yer almaktadır. Ayrıca diğer temaları da güncel temanın yanında çalışabilirsiniz.
Geçmiş Yıllardan Bugüne Çalışılan Konular…
 Orman Hikayeleri-Öyküleri
 Orman Kanunları
 Ülkemdeki Bir Orman
 Kuş Göçleri
 Orman Yangınları
 Ormanlar ve Biyoenerji
 Ormanlar ve İklim
 Ormanlar, İklim ve Biyolojik Çeşitlilik
Download

Programa Katılmak İçin… Programa katılmak için yapılması