Sayın Yöneticilerim,Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Çocuklar,
Bugün 10 Kasım…
Cumhuriyetimizin kurucusu, bizlere özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı
sağlayan, liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 76.
Yıldönümü ve biz O’nu anmak üzere buradayız. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu
yıl da O’nu sevgi ,saygı ve özlemle anıyoruz.
Atatürk'ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan tüm
açıklamaların ortak noktası, O'nun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi
oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları
olmuştur.
Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında büyük bir komutandır
aynı zamanda. Türk Kurtuluş savaşına yön vermiş, milleti ile birlikte "Ya istiklal
ya ölüm !" parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında en büyük pay
sahibi olmuştur. Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen
başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan birçok devrim
gerçekleştirmiştir. O'nun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye
Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine
çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale
gelmesini sağlamıştır.
Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen
Atatürk, “Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz.” demişti.
Öyleyse,Atatürk çocukları olarak en önemli göreviniz Cumhuriyetin nasıl uzun
uğraş ve mücadeleler sonucu doğduğunu unutmayarak, geleceğe sahip çıkmak,
Atatürkçülük bayrağını daima göklerde dalgalandırmaktır.
Bunun içindir ki Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü iyi anlamalı,onun kişisel özelliklerini
yani ( vatanseverliğini, idealistliğini, ileri görüşlülüğünü,çok yönlülüğünü,
dürüstlüğünü, kararlılığını,çalışkanlığını,liderliğini) kendimize ilke edinmeliyiz.
Sevgili Atam; sen rahat uyu ;kalbimle ,aklımla,ruhumla, geleceği
şekillendirecek öğrencilerimle daima izindeyim.
Saygılarımla…
Özlem Köseoğlu - Sınıf Öğretmeni
Download

Sayın Yöneticilerim,Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili