Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı
Ege Acil Tıp AD
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
2
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
3
Etkili kalp atımlarının durması
solunum yetersizliği sonucu kalbin durması
kalp durmasını takiben solunumun durması
Kardiyopulmoner Arrest
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
4
Kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına
kadar geçen sürede yaşamsal organ
fonksiyonlarının sürdürülmesi için uygulanan
semptomatik
tedavidir
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
5

Hastane dışı KPR başarı oranı < %6

Hastane KPR başarı oranı %13
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
6
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
7
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
8
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
9
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
10
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
11
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
12

Solunum neden “tu kaka” oldu?
◦ Arteriyel oksijen konsantrasyonundan daha çok
arteriyel kan akımı hızı az
◦ Göğüs basısındaki kesintiye ve pozitif basınçlı
ventilasyona bağlı intaratrosik basınç artması
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
13
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
14

Uygun el pozisyonu

Bası derinliği: 5 cm

El pozisyonunu bozma

Kompresyon fazı = Relaksasyon fazı

Göğsün normal pozisyona dönmesine izin ver

Dakikada 100 kompresyon

Kurtarıcı değişimi, 2 dk (5 dönüşüm)
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
15
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
16
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
17
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
18


Görülebilir göğüs yüksekliği
6-8 saniyede bir 1soluk ( 8-10 /dk)
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
19


Görülebilir göğüs yüksekliği
6-8 saniyede bir 1soluk ( 8-10 /dk)
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
20
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
21
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
22
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
23
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
24
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
25
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
26
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
27
Kurtarıcı ve kazazede güvenliği
Yeterli hız ve derinlikte göğüs kompresyonları
Her kompresyondan sonra göğsün tam olarak
geri yükselmesine izin verilmeli,
Göğüs kompresyonları arasındaki kesintiler en
aza indirilmeli
İleri havayolu sağlandığında aşırı ventilasyondan
kaçınılmalıdır.
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
28
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
29
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
30
TEŞEKKÜRLER 
SORU? YORUM? KATKI?
www.acilci.net
[email protected]
@draltunci
Enfeksiyon Acilleri İzmir 2014
31
Download

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ