Kullanım kılavuzu
Stereo Bluetooth® Headset
SBH60
İçindekiler
Giriş................................................................................................3
Fonksiyona genel bakış.......................................................................3
Donanıma genel bakış.........................................................................3
Temel Bilgiler..................................................................................5
Pili şarj etme........................................................................................5
Mikrofonlu kulaklık setini açma ve kapama..........................................5
Ses seviyesini ayarlama.......................................................................5
Sıfırlama ve yeniden başlatma.............................................................5
Takma talimatı.....................................................................................6
Başlarken.......................................................................................7
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® bir cihazla kullanmak için
hazırlama............................................................................................7
Mikrofonlu kulaklık setini kullanma.......................................................7
Mikrofonlu kulaklık setini kullanma.................................................8
Mikrofonlu kulaklık setinizi telefon çağrılarını yönetmek amacıyla
kullanma.............................................................................................8
Müzik dinlemek için mikrofonlu kulaklık setinizi kullanma......................8
Mikrofonlu kulaklık setinizi eşzamanlı olarak iki cihazla kullanma...........8
Troubleshooting...........................................................................10
Mikrofonlu kulaklık setinde başka bir cihazdan müzik çalınamıyor......10
Mikrofonlu kulaklık seti otomatik olarak kapanıyor..............................10
Mikrofonlu kulaklık seti ve diğer cihaz arasında bağlantı yok...............10
Beklenmeyen davranış......................................................................10
Yasal bilgiler.................................................................................11
Declaration of Conformity .................................................................12
2
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Giriş
Fonksiyona genel bakış
Stereo Bluetooth® Headset SBH60 mikrofonlu kulaklı setiniz, hareket halindeyken
hayatınızı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Mikrofonlu kulaklık setinizi, telefon veya
tablet gibi Android™ çalıştıran bir cihazla ya da bilgisayar, müzik çalar veya Android
olmayan bir telefon gibi Bluetooth® uyumlu bir cihazla kullanabilirsiniz. Uyumlu bir cihazla
eşlendiğinde, mikrofonlu kulaklık setinizi gelen ve giden telefon çağrılarını kontrol etmek
veya müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.
Donanıma genel bakış
1 Müzik tuşu/Çağrı
tuşu
Geçerli medya dosyasını oynatmak ya da duraklatmak için basın.
Gelen çağrıları cevaplamak için basın.
Gelen çağrıları reddetmek için basılı tutun.
2 Ses seviyesi tuşu
Ses seviyesini ayarlamak için yukarı ve aşağı basın.
3 3,5 mm ses jakı
Kablosuz bağlantı kullanmak istemiyorsanız mikrofonlu kulaklık
setinizi kabloyla bağlayabilirsiniz.
4 Micro USB portu
Pili şarj ederken USB kablosunu buraya takın.
5 Kulak yastığı
6 Bildirim ışığı
Yanıp sönen kırmızı ışık: pil düzeyi çok düşük.
Yanıp sönen mavi ışık: mikrofonlu kulaklık seti eşleme modunda.
Yanıp sönen beyaz ışık: gelen çağrı var.
3
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
7 Açma/Kapama
tuşu
Mikrofonlu kulaklık setini açmak veya kapatmak için basılı tutun.
Kulaklıklı mikrofon seti açıkken bildirim ışığını etkinleştirmek için
kısa bir süreliğine basın; pil düzeyi farklı renklerle gösterilir.
Yanıp sönen kırmızı ışık: Düşük pil düzeyi
Sarı ışık: Orta pil düzeyi
Yeşil ışık: Yüksek pil düzeyi
8 Mikrofon
9 NFC algılama
alanı
NFC eşleme işlemi sırasında diğer cihazları bu alana dokundurun.
4
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Temel Bilgiler
Pili şarj etme
Stereo Bluetooth® Headset SBH60 ürününü ilk kez kullanmadan önce, yaklaşık 1 saat
süreyle şarj etmeniz gerekir. Sony şarj ünitelerini kullanmanız tavsiye edilir.
Mikrofonlu kulaklık setinizi şarj etmek için
1
2
3
USB kablosunun bir ucunu şarj ünitesine takın.
Kablonun diğer ucunu, Stereo Bluetooth® Headset SBH60 cihazınızın Micro USB
portuna takın.
Mikrofonlu kulaklık setiniz tam olarak şarj olduğunda bildirim ışığı yeşil renge döner.
Mikrofonlu kulaklık setini açma ve kapama
•
Mikrofonlu kulaklık setini açmak için
Beyaz bildirim ışığı bir kez yanıp sönene kadar Güç tuşunu basılı tutun.
•
Mikrofonlu kulaklık setini kapatmak için
Beyaz bildirim ışığı üç kez hızla yanıp sönene kadar Güç tuşunu basılı tutun.
Ses seviyesini ayarlama
•
Müzik veya çağrı ses seviyesini değiştirmek için
Çağrı sırasında veya müzik dinlerken Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde
basın.
Sıfırlama ve yeniden başlatma
Stereo Bluetooth® Headset SBH60 ürününüzü varsayılan fabrika ayarlarına
sıfırlayabilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setiniz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bazen bu işlemi
uygulamanız gerekir; işlem, kulaklıklı mikrofon setinizdeki eşlemeyle ilgili tüm verileri siler.
Takıldığında veya normal bir şekilde yeniden başlatılamadığında, Stereo Bluetooth®
Headset SBH60 ürününü zorlayabilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setinizi yeniden başlamaya
zorladığınızda eşleme verileri silinmez.
5
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Fabrika sıfırlama işlemi gerçekleştirmek için
1
2
•
Mikrofonlu kulaklık setini kapatın ve ardından şarj olmaya başlaması için şarj
cihazını takın.
Beyaz bildirim ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana kadar Çağrı tuşunu basılı tutun.
Mikrofonlu kulaklık setinizi yeniden başlamaya zorlamak için
Açma kapatma tuşunu mikrofonlu kulaklık seti yeniden başlatılana kadar en az 10
saniye basılı tutun.
Takma talimatı
Mikrofondan en iyi performansı elde etmek için kulaklıklı mikrofon setini düzgün bir şekilde
taktığınızdan emin olun; sol kulağa takılacak olan kulaklık "L" ile, sağ kulağa takılacak olan
kulaklık "R" ile gösterilir.
6
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Başlarken
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® bir cihazla kullanmak için
hazırlama
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® cihazla kullanmaya başlamadan önce, mikrofonlu
kulaklık setini Bluetooth® kullanarak el ile veya NFC kullanarak, otomatik bir şekilde
Bluetooth® cihazıyla eşlemeniz gerekir.
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® özellikli bir cihazla el ile eşlemek için
1
2
3
4
5
Bluetooth® cihazı:Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
Mikrofonlu kulaklık setinizi kapatın.
Mikrofonlu Kulaklık Seti: Mavi bir bildirim ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana
kadar Güç tuşunu basılı tutun.
Bluetooth® cihazı: Bluetooth® cihazlarını tarayın, ardından kullanılabilir cihazlar
listesinden SBH60 öğesini seçin.
Bluetooth® cihazı: Ekranda görünen eşleme talimatlarını takip edin.
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® özellikli bir cihazla otomatik olarak eşlemek için
1
2
3
Bluetooth® cihazı: NFC fonksiyonunun açık, ekranın etkin ve kilitlenmemiş
olduğundan emin olun.
Her iki cihazın NFC algılama alanları birbiriyle temas edecek şekilde Bluetooth®
cihazını mikrofonlu kulaklık setinizin üzerine getirin.
Bluetooth® cihazı: Ekranda görünen eşleme talimatlarını izleyin.
Bu örnekte kullanılan cihaz yalnızca örnek amacıyla kullanılmıştır ve kullanılan gerçek cihazı
tam olarak yansıtmayabilir.
•
Eşlenmiş bir Bluetooth® cihazını yeniden bağlamak için
Kısa bir süre Çağrı tuşuna basın.
Mikrofonlu kulaklık setini kullanma
Kablolu mod ile Stereo Bluetooth® Headset SBH60'ınızı kablolu bir mikrofonlu kulaklık
seti olarak da kullanabilirsiniz. 3,5 mm ses jakına bir ses kablosu taktığınızda, mikrofonlu
kulaklık seti, eşlenmiş Bluetooth® cihazlarıyla bağlantısını keser ve otomatik olarak
kapanır. Bu durumda, kulaklı mikrofon setinin açık olmasını gerektirmeyen kablolu bir
bağlantı ile kulaklıklı mikrofonu kablolu modda kullanabilirsiniz.
7
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Mikrofonlu kulaklık setini kullanma
Mikrofonlu kulaklık setinizi telefon çağrılarını yönetmek amacıyla
kullanma
Mikrofonlu kulaklık setini, çağrı cevaplamak veya reddetmek gibi, gelen çağrıları
yönetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca devam eden iki farklı çağrı arasında geçiş
yapabilirsiniz.
Devam eden çağrı sayısı telefon operatörüne veya şebekeye göre değişiklik gösterebilir.
•
Mikrofonlu kulaklık setiyle çağrı cevaplamak için
Gelen çağrı sinyali duyduğunuzda, Çağrı tuşuna basın.
•
Çağrıyı bitirmek için
Devam eden çağrı sırasında Çağrı tuşuna basın.
•
Çağrıyı reddetmek için
Gelen çağrı sesi duyduğunuzda Çağrı tuşuna basılı tutun.
•
İkinci bir çağrıyı cevaplamak için
Devam eden bir çağrı sırasında gelen çağrı sesi duyduğunuzda Çağrı tuşuna
basın. Devam eden çağrı beklemeye alınır.
•
İkinci bir çağrıyı reddetmek için
Devam eden bir çağrı sırasında gelen çağrı sesi duyduğunuzda Çağrı tuşuna basılı
tutun.
•
Devam eden çağrılar arasında geçiş yapmak için
Çağrı tuşuna hızlı bir şekilde iki kez basın.
Müzik dinlemek için mikrofonlu kulaklık setinizi kullanma
Mikrofonlu kulaklık setinizi kullanarak telefonunuzdan veya başka bir Bluetooth® uyumlu
cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.
Müzik dinlemek için
1
2
3
Bluetooth® cihazınızdaki müzik çalar uygulamasını açın ve dinlemek istediğiniz
parçayı seçin.
Parçayı çalmak için, Müzik tuşuna basın.
Parçayı duraklatmak için, Müzik tuşuna tekrar basın.
Parçalar arasında gezinmek için
1
2
Sonraki parçaya atlamak için ses artırma tuşunu basılı tutun.
Önceki parçaya atlamak için ses azaltma tuşunu basılı tutun.
Mikrofonlu kulaklık setinizi eşzamanlı olarak iki cihazla kullanma
Mikrofonlu kulaklık setinizin iki farklı bağlantı modu vardır: Çoklu kullanım modu ve Tekli
kullanım modu. Çoklu kullanım modu sayesinde, aynı anda iki bağlantıyı yönetebilirsiniz.
Örneğin, mikrofonlu kulaklık setini iki telefona bağlarsanız, bağlantıyı kesip tekrar
bağlanmak zorunda kalmadan iki telefondan gelen çağrıları da alabilirsiniz.
Tekli kullanım modu varsayılan olarak etkindir. Mikrofonlu kulaklık setinizi aynı anda iki
cihazla kullanmak istiyorsanız Çoklu Kullanım moduna el ile geçiş yapmanız gerekir.
Çoklu kullanım modunda en fazla iki cihaza bağlanabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık setini üçüncü
bir cihazla eşlediğinizde, ilk eşlediğiniz cihazın bağlantısı kesilir.
8
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Çoklu Kullanım moduna geçiş yapmak için
1
2
Mikrofonlu kulaklık setinin açık olduğundan emin olun.
Mor bildirim ışığı iki kez yanıp sönene kadar açma kapatma ve Ses artırma tuşunu
birlikte basılı tutun.
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® özellikli iki cihazla el ile eşlemek için
1
2
3
4
5
Mikrofonlu kulaklığın Çoklu Kullanım modunda olduğundan ve ilk Bluetooth®
cihazıyla başarılı bir şekilde eşlendiğinden emin olun.
Mikrofonlu kulaklık setini kapatın.
Mikrofonlu Kulaklık Seti: Mavi bir bildirim ışığı hızla yanıp sönmeye başlayana
kadar Güç tuşunu basılı tutun.
İkinci Bluetooth® cihazı: Bluetooth® cihazlarını tarayın, ardından kullanılabilir
cihazlar listesinden SBH60 öğesini seçin. Ekranda görünen eşleme yönergelerini
takip edin.
İlk Bluetooth® cihazı: Mikrofonlu kulaklık setine yeniden bağlanmak için
Bluetooth® ayarları ekranındaki eşlenen cihazlar listesinden SBH60 öğesini seçin.
Mikrofonlu kulaklık setinizi Bluetooth® özellikli iki cihazla otomatik olarak eşlemek için
1
2
3
4
Mikrofonlu kulaklığın Çoklu Kullanım modunda olduğundan ve ilk Bluetooth®
cihazıyla başarılı bir şekilde eşlendiğinden emin olun.
İkinci Bluetooth® cihazı: NFC fonksiyonunun açık, ekranın etkin ve kilitlenmemiş
olduğundan emin olun.
İkinci Bluetooth® cihazını, her cihazın NFC algılama alanı birbirine temas edecek
şekilde mikrofonlu kulaklık setine yerleştirin ve ardından ekranda görüntülenen
eşleme yönergelerini uygulayın.
İlk Bluetooth® cihazı: Mikrofonlu kulaklık setine yeniden bağlanmak için
Bluetooth® ayarları ekranındaki eşlenen cihazlar listesinden SBH60 öğesini seçin.
Tekli Kullanım moduna geçiş yapmak için
1
2
Mikrofonlu kulaklık setinin açık olduğundan ve hiçbir Bluetooth® cihazına bağlı
olmadığından emin olun.
Mor bildirim ışığı bir kez yanıp sönene kadar açma kapatma ve Ses azaltma tuşunu
birlikte basılı tutun.
9
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Troubleshooting
Mikrofonlu kulaklık setinde başka bir cihazdan müzik çalınamıyor
•
•
•
Müzik çalan cihazın mikrofonlu kulaklık setine bağlı olduğundan emin olun.
Müzik çalan cihazda müzik çalar uygulamasını yeniden başlatın.
Doğru müzik kaynağının seçildiğinden emin olun.
Mikrofonlu kulaklık seti otomatik olarak kapanıyor
•
Mikrofonlu kulaklık seti kapanmadan önce kısaca birkaç kez bip sesi çıkarırsa veya kırmızı
bir bildirim ışığı hızlıca yanıp sönerse, pil düzeyi düşük demektir. Pili şarj edin.
Mikrofonlu kulaklık seti ve diğer cihaz arasında bağlantı yok
•
•
Mikrofonlu kulaklık setinin şarj olduğundan ve bağlanmak istediğiniz cihazın kapsama
alanında olduğundan emin olun. En fazla 10 metre'lik bir mesafe dahilinde olmanız ve
arada katı cisimler olmaması önerilir.
Tüm bağlantıların kapatılması için diğer cihazdaki Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı
bırakın ve ardından Bluetooth® fonksiyonunu yeniden etkinleştirerek mikrofonlu kulaklık
setini tekrar eşleyin.
Beklenmeyen davranış
•
Mikrofonlu kulaklık setini sıfırlayın.
10
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Yasal bilgiler
SonySBH60
Kullanmadan önce lütfen ayrı olarak verilen Önemli bilgiler broşürünü okuyun.
Bu Kullanıcı kılavuzu, Sony Mobile Communications Inc. veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak
basılmıştır. Sony Mobile Communications Inc., istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanıcı
kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle
gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerinde
hayata geçirilecektir.
Her hakkı saklıdır.
©2014 Sony Mobile Communications Inc.
Bluetooth® cihazları arasındaki birlikte işlerlik ve uyumluluk değişiklik gösterir. Cihaz, Bluetooth özelliği kullanan
ürünleri genel olarak destekler. 1.2 veya üstü, Mikrofonlu Kulaklık Seti veya Handsfree profili.
Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari veya tescilli ticari markadır. Bluetooth, Bluetooth (SIG) Inc şirketine ait
bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Her hakkı
saklıdır.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada
açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek aksesuarı tam olarak yansıtmayabilir.
CE işareti ve FCC kimliğini görüntülemek için
•
Kulaklıklı mikrofon setinizin sağındaki kulak yastığını çıkarın; kulaklık setinin sağ
kısmı "R" harfi ile gösterilir.
11
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Declaration of Conformity
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0170
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 301
489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1 and EN 60 950–
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment
and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, July 2014
Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
•
•
•
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device
must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.
12
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.
Download

Sony Mobile Communications AB