MODUL CapnoVol
Solunum Parametrelerini Ölçme Cihazı
WM 22400
WM 22440
WM 22460
Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu
İçindekiler
1. Ürün Açıklamaları . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Diğer Cihazlarla Kombinasyon. . 4
2. Güvenlik Uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/
Kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 Cihazın Bağlanması . . . . . . . . . 10
3.2 Aksesuarların Bağlanması ve
Kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Taşıma Kutusuna Veya Sabit
Bir Duvara Montaj . . . . . . . . . . . 13
3.4 Oksijen Beslemesinin
Bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1 Akü Yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2 Cihazın Açılması ve
Kapatılması. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3 Ölçümün Yapılması . . . . . . . . . . 21
4.4 Cihaz Kapatıldıktan Sonraki
Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.5 Cihazın Çalışması Sırasındaki
Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.6 HME Filtresi İle Solutma
Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.7 Gülme Gazı Kompansasyonu. . 26
4.8 Hata Mesajları. . . . . . . . . . . . . . 27
5. Menü Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1 Kullanım Konsepti. . . . . . . . . . . . 29
5.2 "Alarms" (Uyarılar) Menüsü . . . 31
5.3 "CO2 Measurement" Menüsü
(CO2 Ölçümü) . . . . . . . . . . . . . . 32
5.4 "Basic Settings" Menüsü
(Temel Ayarlar) . . . . . . . . . . . . . 34
5.5 "Memory" Menüsü
(Veri belleği). . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.6 "Version Info" Menüsü
(Sürüm bilgisi) . . . . . . . . . . . . . . . 37
6. Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1 Kullanım Konsepti. . . . . . . . . . . . 38
6.2 CO2 Ölçümü Uyarıları . . . . . . . 40
6.3 Volüm Ölçümü Uyarıları . . . . . . 44
6.4 Frequency alarm
(Frekans uyarısı) . . . . . . . . . . . . 47
6.5 Occlusion alarm
(Tıkanıklık uyarısı) . . . . . . . . . . . 48
6.6 All alarms On/Off (Tüm
uyarılar Etkin/Devre dışı) . . . . . 49
6.7 Battery capacity alarm
(Akü kapasite uyarısı) . . . . . . . . 50
7. Hijyenik Hazırlık İşlemleri . . . . . . . . 51
8. İşlev Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9. Arızalar ve Çözüm Yolları . . . . . . . . 58
10. Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10.1 Depolama . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10.2 İmha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
11. Teslimat Kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . 62
12. Teknik Değerler . . . . . . . . . . . . . . . . 66
13. Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
14. Uygunluk Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . 70
15. Fihrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Genel Bakış
MODUL CapnoVol
1 Kırmızı alarm göstergesi
2 Kızılötesi arabirim
3 Oksijen geçişi çıkışı
6 Yeşil şarj
göstergesi
(Akü şarjı)
LIFE-BASE II
LIFE-BASE III
LIFE-BASE Mini II
5 Ekran
LIFE-BASE Micro
Stand-alone
4 Tuşlar
LIFE-BASE Mini II
LIFE-BASE II
LIFE-BASE III
4 Tuşlar
11 Oksijen
geçişi
girişi
7 Aç-Kapat tuşu
Stand-alone
LIFE-BASE Micro
10 Solunum gazı CO2 ölçümü
için emme deliği
12 Luer-Lock L tipi adaptör
8 BiCheck Flowsensor bağlantısı
9 Akım beslemesi bağlantısı
13 BiCheck Flowsensor
20 CO2 emme hortumu bağlantısı
19 BiCheck Flowsensor soketi
18 Sensör kablosu
21 Hortum koruma kılıfı
17 Sensör kablosu soketi
16 Su filtresi
12 Luer-Lock L tipi
adaptör
14 Hasta hortum
sistemi için
tespitleme klipsi
15 CO2 emme hortumu
22 Besleme kablosu 12 V
1. Ürün Açıklamaları
1.1 Kullanım Amacı
MODUL CapnoVol, ekspirasyon (soluk verme)
sırasında solunum parametrelerini ölçmeye yarayan
bir cihazdır.
Nümerik olarak şunlar gösterilmektedir:
• Tidal hacim (TVe);
• Dakika başına volüm (MVe);
• Solunum frekansı (AF);
• İnspirasyon-ekspirasyon oranı (I:E);
• End tidal karbondioksit konsantrasyonu (etCO2).
Grafiksel olarak şunlar gösterilmektedir:
• karbondioksit konsantrasyonu (Kapnografi) akış
grafiği.
MODUL CapnoVol, sabit veya mobil olarak, bina içi
ve dışı ortamlarda kullanılabilir.
1.2 İşlev Açıklamaları
Hacim Akışının Ölçülmesi
Hacim akışı, ısı enerjisinin aktarımı prensibine (sıcak tel
anemometresi) göre ölçülmektedir. Üç adet telden
ortada olanına, sinüs formunda bir ısıtma gerilimi tatbik
edilmekte ve bu sayede yine sinüs formunda bir
sıcaklık seyri algılamaktadır. Akıp gitmekte olan hava
aracılığıyla ortadaki bu tel ısıtma tellerinde ısınmakta
2
TR
Ürün Açıklamaları
ve dıştaki her iki telin etrafında hava akışı olduğunda,
bunların direncinde değişikliğe neden olmaktadır.
Değişen hava sıcaklığı nedeniyle meydana gelen
direnç değişikliği, yine aynı şekilde sinüs formunda
gerçekleşmektedir.
Bilgisayar ünitesinde, ısıtma teli ve ölçüm telleri
arasında ölçülen faz kaydırmaları aracılığıyla akış
yönü, tidal volüm (TV), dakika başına volüm (MV),
solunum frekansı (AF) ve inspirasyon-ekspirasyon oranı
(I:E) hesaplanmaktadır.
Numune Alımı ve Gaz Analizi
Cihazın içersinde yer alan küçük bir pompa,
ayarlanabilir bir gaz akışı ile hastanın solunum
akımından solunum gazı emmektedir (Aspirasyon
kapnometri). Solunum gazı, bir kurutma filtresi
üzerinden bir ölçüm hücresine yönlendirilmektedir. Bu
ölçüm hücresinde, kuru gazdaki CO2 konsantrasyonu
ölçülmektedir. Burada kullanılan ölçüm yöntemi,
kızılötesi absorpsiyon spektrometresi temeline
dayanmaktadır.
CO2 Ölçümü ve Ölçüm Değerlerinin
Gösterimi
Hastanın soluk verme gazı, teknik nedenlerden dolayı
ölçüm tertibatına girmeden önce kurutulmaktadır.
Ölçüm değerlerinin buna rağmen nemli gerçek
solunum havasındaki koşulları yansıtabilmesi için
MODUL CapnoVol, doymuş hava buhar kısmi basınç
değerini de hesaplamalarına dahil etmektedir. Bir
diğer ifade ile, gösterilen değer ekspirasyon gazındaki
su buharını içermektedir (Su buharı düzeltmesi).
Her bir solukta birçok ölçüm değeri elde edilmektedir.
Ölçülen CO2 konsantrasyonu, Vol %, mmHg veya kPa
şeklinde gösterilebilmektedir. Bu sırada barometrik
yükseklik basıncı dikkate alınmakta ve kompanse
Ürün Açıklamaları
TR
3
edilmektedir. Ölçülen CO2 konsantrasyonu, bir eğri
şeklindeki kapnogram olarak gösterilmektedir.
Ekspirasyon sonundaki maksimum değer endtidal
CO2 değeri (etCO2) veya endtidal karbondioksit
konsantrasyonu olarak kabul edilmektedir. Bu değer
nümerik olarak gösterilmektedir.
1.3 Diğer Cihazlarla Kombinasyon
MODUL CapnoVol, münferit bir cihaz (Stand-alonecihaz) olarak veya diğer cihazlarla kombine edilerek
bir taşıma kutusunda kullanılabilir. Seçilen
kombinasyona bağlı olarak oksijen iletiminde ve akım
beslemesinde farklılıklar bulunmaktadır.
Münferit Cihaz Olarak
veya LIFE-BASE Micro İle Kullanım
MODUL CapnoVol, başka bir cihaz bağlanmadan
kullanıldığında (Stand-alone-kullanım veya LIFE-BASE
Micro ile), oksijen geçişi kapalıdır. Oksijen girişi 11
vidalanabilir bir başlık, oksijen çıkışı 3 ise bir kör tapa
aracılığıyla kapatılmış durumdadır. Akım beslemesi,
MODUL CapnoVol’ün alt kısmındaki bağlantıya 9
takılan besleme kablosu 12 V 22 aracılığıyla
gerçekleşmektedir.
MODUL l
CapnoVo
Taşıma Kutusu LIFE-BASE II ve LIFE-BASE III
MODUL CapnoVol, bu taşıma kutularına, MEDUMAT
serisi bir cihazla birlikte monte edilmiş olduğunda,
oksijen geçişi için olan giriş 11 MODUL CapnoVol’ün
yan kısmında bulunmaktadır.
MODUL
Combi
10
5
0
l/min 15
O2
O2
Akım beslemesi, taşıma kutusu ait olduğu tutucuya
yerleştirildiğinde, taşıma kutusunun arka yüzündeki bir
geçmeli kontak aracılığıyla sağlanmaktadır.
4
TR
Ürün Açıklamaları
Taşıma Kutusu LIFE-BASE Mini II
MODUL ol
CapnoV
MODUL CapnoVol, bu taşıma kutusuna MEDUMAT
serisi bir cihazla birlikte monte edilmiş olduğunda,
oksijen geçişi için olan giriş 11, MODUL CapnoVol’ün
arka yüzünde bulunmaktadır.
Akım beslemesi, taşıma kutusu ait olduğu tutucuya
yerleştirildiğinde, taşıma kutusunun üst tarafındaki bir
geçmeli kontak aracılığıyla sağlanmaktadır.
Ürün Açıklamaları
TR
5
2. Güvenlik Uyarıları
2.1 Güvenlikle ilgili Genel Hükümler
Kendi güvenliğiniz ile hastalarınızın güvenliği için ve
93/42/EEC yönetmeliğinin gereklilikleri uyarınca,
lütfen aşağıda belirtilen hususları dikkate alınız:
• Lütfen kullanma kılavuzunu baştan sona dikkatlice
okuyun. Kullanma kılavuzu cihazın bir parçası olup
her zaman için hazırda bulundurulmalıdır.
• MODUL CapnoVol’ü, sadece belirtilen kullanım
amaçları için kullanın (bkz. “Kullanım Amacı”
Sayfa 2).
• Bu cihaz ve tüm aksesuar parçalar yalnızca
konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip kişiler tarafından
kullanılmalıdır.
• Lütfen MODUL CapnoVol’ün 1 m yakınına kadar
hiçbir açık durumdaki cep telefonunu koymayın,
aksi takdirde hatalı işlevler oluşabilir.
• Denetim ve onarım çalışmalarının, sadece üretici
WEINMANN firması veya uzman bir personel
tarafından yapılmasını sağlayın.
• Farklı parçaların kullanılması işlev bozukluklarına ve
uyumsuzluklara yol açabilir. Kullanma kılavuzunda
önerilenlerin dışında aksesuarların veya orijinal
olmayan yedek parçaların kullanılması halinde,
garanti ve sorumluluk hükümlerinin tamamen
geçersiz kalacağını unutmayınız.
• Bir enfeksiyonu veya bakteriyolojik
kontaminasyonu engellemek için “Hijyenik Hazırlık
İşlemleri” Sayfa 51 başlığı altında verilen bilgileri
dikkatlice okuyunuz.
6
TR
Güvenlik Uyarıları
• Bu cihaz, N2O’ya (Gülme gazı) karşı hassastır.
Gülme gazı, narkoz gazı olarak kullanıldığı
sürece, gülme gazı kompansasyonunun (32.
sayfadaki "Laughing gas compensation (Gülme
gazı kompansasyonu)" bölümüne bakın) etkin
durumda olması gerekmektedir. Gülme gazı
kompansasyonunun olmaması halinde, CO2
konsantrasyonu için gösterilen değerler yüksek
çıkacaktır. % 70 vol.’lük bir gülme gazında, örn.
CO2 konsantrasyonları takr. % 0,9 vol. daha
yüksek gösterilmektedir.
• Bu cihazın patlama tehlikesi bulunan alanlarda
kullanılmasına izin verilmez. Bu cihaz, alev
alabilen gazlar veya narkoz maddeleri ile
bağlantılı olarak kullanılmamalıdır.
• CO2 bakımından yoğun ortamlarda, ortam
havasındaki yüksek CO2, ölçüm sonuçlarının
yanlış çıkmasına neden olabileceği için CO2
ölçümü yapılmamalıdır.
• Cihazın bir uçak içinde veya dağlık bir alanda
kullanılması halinde doğru ölçüm sonuçları elde
edebilmek için uçuş modunun etkinleştirilmesi (33.
sayfadaki "Flight mode (Uçuş modu)" bölümüne
bakın) gereklidir. Uçuş modunda, otomatik basınç
kompansasyonu daha sık aralıklarla yapılmaktadır.
• Bir HME filtresi (Heat and Moisture Exchanger)
veya bakteri filtresi kullanıldığında, tüm sistemin
solunum direnci belli koşullar altında standardın
öngördüğü değerlerin üzerine çıkmaktadır.
• Güç adaptörü ile kullanım sırasında şu hususlara
dikkat edin:
– Kablonun kimsenin takılıp düşmesine neden
olmamasına veya herhangi bir engel
oluşturmamasına;
– Güç adaptörünün, yalnızca topraklaması
sorunsuz olan bir besleme şebekesine
takılmasına.
Güvenlik Uyarıları
TR
7
Gerektiğinde güç adaptörünü kullanmaktan imtina
edin ve cihazı akülü çalışma modunda kullanın.
• Münferit kullanım için olan cihazlarda (Sipariş No.
WM 22460), oksijen geçişi girişinin 11 ve aynı
şekilde oksijen çıkışının 3 kapatılmış olmasına
dikkat edin. Oksijen geçişi girişine 11, yalnızca
MODUL CapnoVol’ün MEDUMAT serisi bir cihaz
ile birlikte bir taşıma kutusuna monte edilmiş olması
halinde ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer hallerde
kesinlikle bir O2 beslemesi bağlanmamalıdır.
• MODUL CapnoVol’ü başka üreticilere ait
cihazlarla kombine ettiğinizde, MODUL CapnoVol
teknik verilerini mutlaka dikkate alın (bkz. “Teknik
Değerler” Sayfa 66).
2.2 Cihazdaki Özel İşaretler
8
TR
Güvenlik Uyarıları
Bir solunum cihazındaki oksijen geçişi için
oksijen girişi (1)
Bir solunum cihazındaki oksijen geçişi için
oksijen çıkışı (1)
Cihaz levhası
Bakım çıkartması
Cihazın evsel atıklar üzerinden imha edilmesi
yasaktır!
CO2
ölçümü için giriş/çıkış deliği
Akım beslemesi bağlantısı
BiCheck Flowsensor bağlantısı
(1) 1 bar = 100 kPa
Güvenlik Uyarıları
TR
9
3. Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/
Kurulumu
3.1 Cihazın Bağlanması
MODUL CapnoVol’ü mutlaka aşağıda belirtilen
sırayla bağlayın:
1. CO2 emme hortumunun 15 ucuna bir Luer-Lock L
tipi adaptör 12takın.
2. Luer-Lock L tipi adaptörü 12 BiCheck
Flowsensors 13 bağlantısına 20 takın.
3. BiCheck Flowsensor 19 için olan soketi BiCheck
Flowsensor 13’a takın. Soketin duyulur bir şekilde
yerine oturması ve tamamen geçmesi için bir miktar
baskı uygulamak gerekebilir.
4. CO2 emme hortumunu 15 ve sensör kablosunu 18
teslimat kapsamında yer alan tespitleme klipslerini
14 kullanarak MEDUMAT‘ın solunum hortumu
sistemine tespit edin.
5. CO2 emme hortumunun 15 diğer ucunu ve bir su
filtresini 16 bir Luer-Lock L tipi adaptör 12 yardımı
ile birleştirin.
Dikkat! MODUL CapnoVol, her zaman bir su
filtresi 16 ile birlikte çalıştırılmalıdır. Yalnızca
WEINMANN teslimat programında bulunan bir
su filtresi kullanılmalıdır. Bu filtre sadece bir defa
kullanılmalıdır!
10
TR
Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/ Kurulumu
Su filtresi WM 97010, takr. 4 – 6 saatlik
(WM 97011 setindeki küçük filtrede takr. 1 – 2
saat) bir sürekli çalışmanın ardından, maruz kaldığı
nem oranına ve olması muhtemel örn. mukus gibi
kaba partiküllere bağlı olarak etkisini
kaybetmektedir. Daha sonra filtrenin yenisi ile
değiştirilmesi gerekmektedir. Filtrenin azalan etkisi
ekrandaki Occlusion (Tıkanıklık) uyarı mesajı
aracılığıyla gösterilmektedir. Bu uyarıda bir ikaz
sesi çalmamaktadır (bkz. “Occlusion alarm
(Tıkanıklık uyarısı)” Sayfa 48).
Pediatrik uygulamalarda sistemin ölü noktalarını
küçültmek için küçük filtreler (WM 97011)
bulunmaktadır.
6. Su filtresini 16 solunum gazı için olan emme
deliğine 10 takın.
7. Sensör kablosu soketini 17
MODUL CapnoVol’de bulunan BiCheck
Flowsensor bağlantısına 8 takın.
8. Soketi 17 sıkı bir şekilde vidalayın.
MEDUMAT İle Birlikte Kullanımda
1. BiCheck Flowsensor’ü 8 hasta valfının hasta
bağlantısına takın.
Hortum Koruma Kılıfı
Hortum koruma kılıfı WM 8297, BiCheck
Flowsensor’e bağlanmış durumdaki soluma
hortumunun üzerine geçirilmektedir. Bu kılıf, soluma
hortumunun klipslenmiş durumdaki kablolarla birbirine
dolanmasını engellemekte ve hortumun dış etkenlere
karşı korunmasını sağlamaktadır.
Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/ Kurulumu
TR
11
3.2 Aksesuarların Bağlanması ve Kurulması
Solunum maskesi
Solunum maskesini BiCheck Flowsensor’un 13 üzerine
geçirin. Kullanılan maske, ISO 5356’ya uygun
standart bir bağlantıya sahip olmalıdır.
Endo Trakeal Tüp
Bir solunum maskesi yerine BiCheck Flowsensor’u bir
endo trakeal tüpün üzerine de takabilirsiniz. Kullanılan
tüp, ISO 5356’ya uygun standart bir bağlantıya sahip
olmalıdır.
Şarj Arabirimi 12 V/Taşıma Kutusu
MODUL CapnoVol, oldukça sık bir şekilde bir LIFE-BASE
taşıma kutusuna monte edilmektedir. Bu amaca uygun
olarak, taşıma kutusu uygun bir duvar tutucusuna
yerleştirildiğinde ve yeterli bir gerilim beslemesi
bulunduğunda MODUL CapnoVol’ün şarj edilmesini
sağlayan bir şarj arabirimi bulunmaktadır.
Walter Kuplajlı T Tipi Dağıtıcı
Walter kuplajlı T tipi dağıtıcı, yalnızca LIFE-BASE II
taşıma kutusunda kullanılmaktadır. Bu parçanın montajı
LIFE-BASE taşıma kutusunun kullanma kılavuzunda
açıklanmaktadır.
Kızılötesi Adaptör
Bilgi:
Kızılötesi adaptör, içinde buna ait PC programının ve
talimatın kayıtlı olduğu bir CD ile birlikte teslim
edilmektedir. Lütfen bunu dikkate alın.
1. Kızılötesi adaptörü tutucuya yerleştirin.
12
TR
Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/ Kurulumu
2. Kızılötesi adaptörü, lastik halkayı kızılötesi
adaptörünün çevresinden dolayıp tutucuya asarak
sabitleyin.
Dikkat: Kızılötesi adaptörünün yeşil kontrol
lambası, tutucunun yuvarlak kesimli kısmında
görülebilmelidir!
3. Tutucuyu MODUL CapnoVol’ün üst kenarına asın.
Dikkat: Tutucunun sol uzantısı,
MODUL CapnoVol’deki kırmızı alarm
göstergesinin 1 bulunduğu alanı örtmelidir.
3.3 Taşıma Kutusuna Veya Sabit Bir Duvara Montaj
Taşıma Kutusuna Monte Edilmiş Olarak
Yapılan Teslimat
MODUL CapnoVol, bir LIFE-BASE taşıma kutusuna
monte edilmiş bir şekilde teslim edildiği takdirde, cihaz
kullanıma hazırdır ve başka montaj işlemlerinin
yapılması gerekli değildir.
Lütfen taşıma kutusu ile birlikte verilen kullanma
kılavuzunu dikkate alın.
Sabit Duvara Montaj
MODUL CapnoVol’un arka yüzünde, cihazı sabit bir
duvara veya daha sonradan bir taşıma kutusuna
monte etmeye yarayan iki adet dişli delik
bulunmaktadır.
Bilgi:
Her iki dişli kovanın 6 mm’lik maksimum vidalama
derinliğini mutlaka dikkate alın.
Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/ Kurulumu
TR
13
3.4 Oksijen Beslemesinin Bağlanması
Dikkat!
Dikkat!
Oksijen beslemesinde yaptığınız işlerden sonra
güvenli bir oksijen beslemesi sağlamak için
MEDUMAT’ta bir işlev kontrolü yapmanız
gerekmektedir (bkz. ilgili talimattaki “İşlev Kontrolü”
bölümüne)
Lütfen oksijen beslemesinde yapacağınız işlerden
önce ellerinizi iyice yıkayın. Hidrokarbonlar (örneğin
yağlar, gresler, temizlik alkolleri, el kremi veya yara
bantları), yüksek oranda sıkıştırılmış oksijen ile temas
etmesi durumunda patlayıcı tepkimelere yol açabilir.
Rakor somunları sıkmak için kesinlikle sıkma
anahtarı veya başka alet kullanmayın.
MODUL l
CapnoVo
MODUL CapnoVol, genel olarak MEDUMAT’ın sol
yanına monte edilmektedir.
Boş Tüpün Sökülmesi
1. Oksijen tüpü valfını kapayın.
2. Lütfen MEDUMAT’ı çalıştırın. Böylece tüpün içinde
kalan oksijen dışarı çıkabilir ve cihaz basınçsız
duruma getirilir. Rakor bağlantısını, ancak basınç
azaltıcıdaki manometre “0” ı gösterdiğinde
çözebilirsiniz.
3. MEDUMAT cihazını tekrar kapayın.
4. Tüpe bağlanan rakor bağlantısını çözün.
Yeni Tüpün Bağlanması
1. Kısa süreliğine yeni oksijen tüpünün valfını açın ve
tekrar kapatın. Bu işlem ile muhtemel kir
partiküllerinin basınçlı hava ile uzaklaştırılması
amaçlanmaktadır.
14
TR
Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/ Kurulumu
Uzaklaştırılan kir partiküllerinin sizi veya başka
insanları yaralamaması için valfın deliğini, vücudunuza
doğru tutmayın!
Dikkat!
Bilgi:
Rakor somunları sıkmak veya çözmek için kesinlikle
tornavida veya başka aletler kullanmayın.
2. Basınç azaltıcıyı tırtıllı rakor somun ile tüp valfına
vidalayın. Rakor somunu elinizle sıkın.
3. Basınç hortumunu rakor somun G 3/8 ile basınç
azaltıcının çıkışına vidalayın.
4. Basınç hortumunun diğer ucunu
MODUL CapnoVol’ün oksijen geçişi girişine 11
vidalayın.
Cihazın Yerleştirilmesi/Montajı/ Kurulumu
TR
15
4. Kullanım
4.1 Akü Yönetimi
MODUL CapnoVol, şarj edilebilir bir aküsü bulunan
dahili bir gerilim beslemesine sahiptir.
Aküyü şarj etmek için 12 – 28 V’luk harici bir doğrusal
gerilim kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
MODUL CapnoVol, akü boş olduğunda harici gerilim
kaynağı üzerinden de çalıştırılabilmektedir.
Lütfen şu hususlara dikkat edin: Akü ile çalışan tıbbi
ürünler, akülü çalışma modunda sınırlı bir kullanım
süresine sahiptir. Bir kullanım durumunda
MODUL CapnoVol ile, akünün tam olarak şarj edilmiş
olması halinde en az 2 saat boyunca şebekeden
bağımsız olarak çalışabilirsiniz. Bu nedenle akünün her
zaman için mümkün olduğunda dolu olmasına dikkat
edin.
Akü Kapasite Göstergesi
dolu yarı boş
dolu
Akü kapasite sembolü ekranın 5 sağ üst köşesinde yer
almaktadır. Bu gösterge, bir kaç kademeden
oluşmaktadır. Yandaki resimde dolu/yarı dolu ve boş
bir akü için olan örnekleri görebilirsiniz.
Şarj İşlemi Durum Göstergesi
Akünün şarjının durum göstergesi yalnızca harici
gerilim beslemesi bağlandığında gösterilmektedir,
çünkü akünün şarj edilmesi ancak harici gerilim
beslemesi aracılığıyla mümkündür.
16
TR
Kullanım
MODUL CapnoVol kapalı durumdayken, akü şarjının
durumu yeşil şarj göstergesi 6 ve kırmızı alarm
göstergesi 1 aracılığıyla gösterilmektedir.
MODUL CapnoVol açık durumdayken, akü şarjının
durumu yeşil şarj göstergesi 6 ve kapasite göstergesi
aracılığıyla gösterilmektedir.
LED lambalarının ve kapasite göstergesinin anlamı:
MODUL CapnoVol kapalı
MODUL CapnoVol açık
Kapasite
göstergesi
yeşil LED
kırmızı LED
yeşil LED
Akü şarj ediliyor
yanıp sönüyor
yanmıyor
yanıp sönüyor
Akü dolu
yanıyor
yanmıyor
yanıyor
(dolu)
Şarj işlemi sırasında
hata
yanıyor
yanıyor
yanıyor
(dolu değil)
Akü deşarj ediliyor
–
–
yanmıyor
duruma göre
harici gerilim yok
yanmıyor
yanmıyor
yanmıyor
duruma göre (Akü
deşarj ediliyor)
(dolu değil)
Akülerin Şarj Edilmesi
Aşağıda sıralanan koşullar yerine getirildiğinde
akünün şarj edilmesi otomatik olarak başlamaktadır:
• En az 12 V’luk doğrusal gerilime sahip harici
gerilim beslemesi bağlı olmalıdır;
• Akü dolu olmamalıdır (<% 95 doluluk);
• Akünün sıcaklığı 0 °C - 40 °C arasında olmalıdır;
• Harici gerilim beslemesindeki gerilim kesintisi
nedeniyle yarıda kalan son şarj işleminden sonra
en az 5 dakika geçmiş olmalıdır;
• Şarj işlemi sırasında meydana gelen en son
hatanın üzerinden en az 1 saat geçmiş olmalıdır.
Şarj işlemi, örn. akü sıcaklığının izin verilen sıcaklık
aralığında (0 °C – 40 °C) bulunmaması nedeniyle
başlatılamadığında, kırmızı LED lambası yanmaktadır.
Kullanım
TR
17
Kırmızı LED lambası, ancak tüm koşullar yerine
getirildiğinde sönmektedir.
Akü şarj edilirken yeşil şarj göstergesi 6 yanıp
sönmektedir.
Akü Şarj İşleminin Sona Erdirilmesi
MODUL CapnoVol, akıllı bir şarj tertibatına sahip
olduğundan, akünün şarj eğrisi ve sıcaklık durumu
ölçülmekte, değerlendirilmekte ve şarj işlemini sona
erdirmek için en uygun zaman noktası otomatik olarak
bulunmaktadır. Şarj işlemi tamamlandığında yeşil şarj
göstergesi 6 sürekli olarak yanmakta ve kırmızı hata
göstergesi 1 sönmektedir.
Akü Şarj İşleminin Kesilmesi
Akü şarj işlemi, MODUL CapnoVol tarafından sürekli
olarak denetlenmektedir.
Şarj işleminin kesilmesine neden hatalar şunlardır:
• Akü sıcaklığının, örn. çevre sıcaklığının yüksek
olması nedeniyle 60 °C’nin üzerine çıkması;
• Şarj akımının, örn. kablodaki kopukluk veya kısa
devre nedeniyle çok yüksek (>1600 mA) veya
düşük (<800 mA) olması;
• Şarj olma süresinin, örn. akünün arızalı olması
nedeniyle 1,75 saatten uzun sürmesi.
Bu hatalardan birinin meydana gelmesi halinde şarj
işlemi otomatik olarak kesilmekte ve kırmızı hata
göstergesi 1 yanmaktadır.
Bir hatanın ardından şarj işlemi ancak belli bir bekleme
süresinin ardından devam ettirilebilmektedir.
• Harici gerilim beslemesindeki bir hatada 5 dakika;
• Diğer tüm hatalarda 1 saat.
18
TR
Kullanım
Şarj işlemi, örn. bir taşıma kutusuna monte edilmiş olan
cihaz tutucudan çıkarıldığında, harici gerilim
beslemesinin bulunmaması nedeniyle de kesilmektedir.
Bunun bir hata olmaması, normal bir çalışma durumu
olması nedeniyle bu durumda kırmızı hata göstergesi 1
yanmamaktadır. Örn. taşıma kutusunun tekrar tutucuya
yerleştirilmesi nedeniyle harici gerilimin tekrar mevcut
olması halinde, şarj işlemi derhal devam ettirilmektedir.
Enerji Tasarruf Devresi
MODUL CapnoVol, harici gerilim beslemesi
kullanımını asgari düzeyde tutmak için bir enerji
tasarruf devresi ile donatılmıştır.
Bu devre, MODUL CapnoVol
• kapalı olduğunda
• ve şarj işlemi tamamlanmış olduğunda etkin
durumdadır.
MODUL CapnoVol, bu durumda dahili akım tüketimini en
düşük seviyeye düşürmektedir.
4.2 Cihazın Açılması ve Kapatılması
Bilgi:
Gereksiz uyarı mesajlarının önüne geçmek için cihazı
ancak hasta ile olan bağlantıları doğru bir şekilde
yaptıktan sonra açın.
Cihazın Açılması
MODUL CapnoVol’ü açmak için ekran 5 aydınlanana
kadar Açma/Kapama tuşuna 7 basın.
• Akü boş olduğunda ve harici besleme gerilimi
mevcut olmadığında MODUL CapnoVol
açılamamaktadır. Açma/Kapama tuşuna 7
bastığınızda cihaz açılmamakta ve bunun yerine
kısa süreliğine yeşil şarj göstergesi 6 yanmaktadır.
Kullanım
TR
19
Daha sonra ise yeşil şarj göstergesi tekrar
sönmekte ve kırmızı alarm göstergesi 1
yanmaktadır.
• Akü tamamen deşarj olduğunda,
MODUL CapnoVol açılamamaktadır. Bu
durumda cihaz, Açma/Kapama tuşuna 7
basıldığında tepki vermemektedir.
Cihaz Açıldıktan Sonraki Ekran
MODUL CapnoVol’ü açtıktan sonra ekranda 5
monitör penceresi belirmektedir:
Öncelikli olarak CO2 modülü kalibre edilmektedir. Bu
işlem takr. 15 saniye sürmektedir. Daha sonra CO2
calibration (CO2 kalibrasyonu) mesajı izleme
penceresinden kaybolmaktadır.
MODUL CapnoVol, içeriğe bağlı tuşlar ile
çalışmaktadır. Bunun anlamı şudur, tuşların işlevleri o
an için bulunulan menüye veya alt menüye bağlı
olarak farklılık göstermektedir. Tuşların o an için sahip
oldukları işlev ekranda gösterilmektedir. Örneğin belli
uyarılarda menü tuşu ile doğrudan ilgili uyarı
menüsüne geçiş yapabilirsiniz.
Bu konsept ile amaçlanan şey, kolay, güvenli ve hızlı
bir kullanımı mümkün kılmaktır.
20
TR
Kullanım
4.3 Ölçümün Yapılması
Kapnografi
CO2 calibration (CO2 kalibrasyonu) mesajı
kaybolduktan sonra MODUL CapnoVol bir
kapnogram oluşturmak için hazırdır (Solunum
gazındaki CO2 oranının eğrisi):
1. BiCheck Flowsensor’ın 13 usulüne uygun olarak
CO2 emme hortumuna 15 bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
2. Su filtresinin 16 usulüne uygun olarak emme
deliğine 10 takılı olup olmadığını kontrol edin.
3. Solunum maskesini veya endo trakeal tüpü
hastaya takın.
4. İzleme penceresinde, ölçülen değerleri okuyun.
İzleme penceresinde aşağıda belirtilen değerleri
okuyabilirsiniz:
A
B
C
D
K
E
F
G
J
H
I
A
B
C
İzleme penceresi
Kapnogramın güncel pozisyonu;
Güncel tarih;
Güncel saat;
Kullanım
TR
21
Akü için kapasite göstergesi;
son ölçülen etCO2 değeri (endtidal CO2 oranı =
endtidal karbondioksit oranı);
F en son ölçülen TVe (Tidal volüm ekspirasyon) veya
ön ayara bağlı olarak son ölçülen MVe (dakika
başına volüm ekspirasyon);
G Son ölçülen solunum frekansı;
H son ölçülen inspirasyon-ekspirasyon oranı
(inspirasyonun, ekspirasyona olan oranı);
I
Değiştirme tuşu TV – MV;
J Kapnogram (CO2 oranı eğrisi).
Her zaman için kapnogramın üzerine
yazılmaktadır. Güncel olarak ölçülen CO2 değeri,
pozisyon çizgisi A aracılığıyla gösterilmektedir.
Kapnogramın (T ekseni) hızı, ölçülen solunum
frekansına göre belirlenmektedir. Frekans ne
kadar yüksek olursa, kapnogramın hızı da o denli
yüksektir. Hız, kapnogramda 3 tam soluğun kaydı
yer alabilecek şekilde hesaplanmaktadır.
K Kapnogramın birimi ve ölçeklendirmesi.
D
E
Volüm Değerlerinin Seçimi
Tercihinize bağlı olarak volüm değeri F’nin mililitre
birimindeki (ml) TV (Tidal volüm) veya dakika başına litre
birimindeki (lit/dak) MV (Dakika başına volüm) olarak
gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Göstergeler arasında geçiş yapmak için MV/TV
göstergesinin alt kısmındaki kumanda tuşuna 4 basın.
Olası Göstergeler
etCO2, TVe/MVe, f ve I:E ölçüm değerlerinin her biri
için üç farklı gösterim şekli bulunmaktadır:
• Güncel ölçüm değeri olarak sayısal değer;
• – –, örn. ölçüm aralığı aşıldığında veya BiCheck
Flowsensor bağlı olmadığından dolayı herhangi
bir değer ölçülemediğinde;
22
TR
Kullanım
• ?, ilgili ölçüm modülünde bir hata söz konusu
olduğunda.
Otomatik Ara Kalibrasyon
İlk 20 dakikalık çalışma süresi içinde CO2 modülünün
kalibrasyonu her 5 – 10 dakika bir tekrarlanmaktadır.
Daha sonra ise takr. 20 dakikalık aralıklarla düzenli
olarak tekrarlanmaktadır. Tekrar kalibrasyon işlemi her
defasında takr. 5 saniye sürmektedir. Yeniden
kalibrasyon işlemi sırasında izleme penceresinde CO2
calibration (CO2 kalibrasyonu) mesajı
belirmektedir. Kalibrasyon işlemi sırasında CO2
değerlerinin ölçümü yapılmamaktadır. Bu nedenden
dolayı kalibrasyon işlemi sırasında kapnogram kaydı
gerçekleşmemektedir. Gösterilen etCO2 değeri,
kalibrasyondan önce ölçülen son değere karşılık
gelmektedir.
Cihazın Kapatılması
MODUL CapnoVol’ü kapatmak için Açma/Kapama
tuşuna 7 basın. Yanlışlıkla kapatmaya karşı bir koruma
olarak, ekran 5 sönünceye kadar bu tuşu takr. 2 saniye
boyunca basılı tutmanız gerekmektedir.
4.4 Cihaz Kapatıldıktan Sonraki Mesajlar
Kalibrasyon Kontrolü
MODUL CapnoVol’ün CO2 ölçüm modülü, 6 aylık
aralıklarla veya 120 çalışma saatinden sonra bir
kalibrasyon kontrolüne tabi tutulmalıdır. Bu kontrol
aralıklarından biri atlandığında, cihaz açıldıktan sonra
kalibrasyon kontrolü yapılması gerektiğini belirten bir
uyarı gösterilmektedir.
Kullanım
TR
23
Kalibrasyon kontrolünün, örn. bir kullanım durumu söz
konusu olduğundan dolayı o an için yapılması mümkün
olmadığında, kalibrasyon kontrolü uyarısı Back (Geri)
tuşuna basılarak derhal sonlandırılabilir. Bu durumda
derhal tekrar kapnogram gösterilir.
Kalibrasyon kontrolünün yapılması mümkün
olduğunda, Menu (Menü) tuşuna basılarak
kalibrasyon kontrolünün yapılacağı ekrana
geçilmektedir (bkz. “CO2 Ölçümü/Kalibrasyon
Kontrolü” Sayfa 55).
MODUL CapnoVol açıldığında yapılan kalibrasyon
kontrolü uyarısı, başarılı bir kalibrasyon kontrolü
yapılana kadar gösterilmeye devam edilmektedir.
Data memory almost full
(Veri belleği dolmak üzere)
MODUL CapnoVol, toplanan ölçüm değerlerini daha
sonraki bir değerlendirme için dahili bir veri belleğine
kaydetmektedir. Bu belleğin kapasitesi takr. 8 saatlik
bir kayıt süresi ile sınırlıdır. Cihaz açıldığında, 1 saatlik
kayıt süresinden daha az bir boş bellek kapasitesi
tespit edildiğinde ekranda bir bilgi gösterilmektedir.
Veri belleğinin silinmesi, örn. bir kullanım durumu söz
olduğundan dolayı o an için mümkün olmadığında, bu
uyarı Back (Geri) tuşuna basılarak derhal
sonlandırılabilir. Bu durumda derhal tekrar kapnogram
gösterilir.
Veri belleğinin silinmesi mümkün olduğunda, Menu
(Menü) tuşuna basılarak Data memory (Veri Belleği)
alt menüsüne geçilmektedir.
Konuyla ilgili daha fazla bilgi için “"Memory" Menüsü
(Veri belleği)” Sayfa 36 bölümünü okuyun.
24
TR
Kullanım
4.5 Cihazın Çalışması Sırasındaki Mesajlar
Alarm base MVe or TVe
(Uyarı temeli MVe veya TVe)
MODUL CapnoVol’ün ölçtüğü ilk 4 tam soluma
döngüsü temel alınarak MVe uyarısının uyarı sınırları
belirlenmektedir. Belirlenen değerler takr. 5 saniye
süreyle ekranda gösterilmektedir.
MVe veya TVe uyarısı ile ilgili daha ayrıntılı
açıklamaları “MVe ve TVe Arasında Geçiş Yapılması”
Sayfa 45 bölümünde bulabilirsiniz.
No Flowsensor signal
(Flowsensor sinyali yok)
Bu uyarı, BiCheck Flowsensor doğru bir şekilde
bağlanmamış olduğunda belirmektedir.
BiCheck Flowsensor doğru bir şekilde bağlandığında
bu uyarı kaybolmaktadır.
Uyarının buna rağmen silinmemesi halinde lütfen
“Arızalar ve Çözüm Yolları” Sayfa 58 bölümüne
bakın.
Temperature below range
(Sıcaklık aralığının altına düşüldü)
Bu uyarı, cihazın iç sıcaklığı 0 °C’nin altına
düştüğünde belirmektedir.
Sıcaklık, izin verilen aralıktaki seviyeye geldiğinde bu
uyarı kaybolmaktadır.
Aynı zamanda BiCheck Flowsensor sinyali
algılanmadığında, sadece BiCheck Flowsensor ile
ilgili mesaj belirmektedir.
Kullanım
TR
25
4.6 HME Filtresi İle Solutma Uygulaması
Solunum havasının hijyeni ve şartlandırılması için
piyasada satılan standart 15/22 mm bağlantılarına
sahip bir HME filtresini (Heat and Moisture
Exchanger) aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Bu
şekilde, inspirasyon ve ekspirasyon direnci
yükselmektedir. Bu nedenle solunum basıncı ve
solunum hacmini, özel olarak kontrol etmelisiniz.
Positio
> PSU<n
134°
Dikkat!
BiCheck Flowsensor için kirlenme ve kontaminasyon
tehlikesi vardır. Bu durum, hastalar için bir enfeksiyona
yol açabilir. Bu nedenle, HME filtresinin aşağıda
gösterilen sırada takıldığından emin olun:
1. Hasta valfı
2. BiCheck Flowsensor
3. HME filtresi
4. Soluma girişi (maske veya tüp)
Ölü boşluk büyümesini, özellikle çocuklarda dikkate
almalısınız.
Bunun için ayrıca lütfen HME filtresi üreticisinin
kullanma kılavuzunu dikkate alın.
4.7 Gülme Gazı Kompansasyonu
Her kapnometrede olduğu gibi
MODUL CapnoVol’de de gülme gazının varlığı
nedeniyle numune gazında bozulma olmaktadır.
MODUL CapnoVol’ün örn. narkoz denetimi
çerçevesinde narkoz gazında da kesin sonuçlar
gösterebilmesi için lütfen kullanılan gülme gazı
konsantrasyonunu Laughing gas (Gülme gazı)
menü noktasında girin. Bu menü noktası ile ilgili daha
26
TR
Kullanım
ayrıntılı bilgileri “"CO2 Measurement" Menüsü (CO2
Ölçümü)” Sayfa 32 bölümünde bulabilirsiniz.
Cihaz açıldıktan sonra temel olarak, daha öncesinde
ayarlanan değer fark etmeksizin gülme gazı
kompansasyonu kapalıdır.
4.8 Hata Mesajları
MODUL CapnoVol, açılırken ve çalışması sırasında
otomatik olarak cihaz işlevlerini kontrol etmektedir.
Cihaz açılırken kısa bir uyarı sesi verilmekte ve tüm
gösterge elemanları kısa süreliğine etkinleştirilmektedir.
Bu sırada bir hata tespit edildiğinde, bu hata bir soru
işareti "?" aracılığıyla gösterilmektedir.
Sistem tarafından algılanan hatalar, monitörde ilgili
mesajla birlikte gösterilmektedir.
Aşağıda belirtilen ağır hatalar algılanmaktadır:
Settings (Ayarlar)
Sistem verileri kaydedilirken veya tekrar oluşturulurken
bir hata meydana geldi.
Date/Time (Tarih/Saat)
Dahili saat için olan yedekleme pili bitmiş veya tarih ve
saat bilgileri mantıklı değerlere sahip değil.
Volume measurement (Volüm ölçümü)
Volüm değerlerinin ölçülmesi sırasında hata meydana
geldi.
CO2 measurement (CO2 ölçümü)
CO2 değerlerinin ölçülmesi sırasında hata meydana
geldi.
Ek olarak aşağıda belirtilen hafif hatalar
algılanmaktadır:
Kullanım
TR
27
Battery capacity indicator (Akü kapasitesi)
Akü kapasitesi, anma değere karşılık gelmeyecek
derecede azaldı. Bu uyarı 7 saniye sonra tekrar
kaybolmaktadır.
Data storage (Veri depolama)
Ölçüm verileri kaydedilirken bir hata meydana geldi.
Bu uyarı 7 saniye sonra tekrar kaybolmaktadır.
28
TR
Kullanım
5. Menü Kontrolü
5.1 Kullanım Konsepti
MODUL CapnoVol, tümüne menü yapısı aracılığıyla
ulaşılabilen çok sayıda ayar imkanı sunmaktadır.
Menüye Menu (Menü) tuşu aracılığıyla girilmektedir.
MODUL CapnoVol, içeriğe bağlı tuşlar ile
çalışmaktadır. Bunun anlamı şudur, tuşların işlevleri o
an için bulunulan menüye veya alt menüye bağlı
olarak farklılık göstermektedir. Tuşların o an için sahip
oldukları işlev ekranda gösterilmektedir.
Bilgi:
Bir sınır değeri aşıldığında, Menu (Menü) tuşu ile
doğrudan ilgili uyarının ayar menüsüne ulaşırsınız.
Bu konsept ile amaçlanan şey, kolay, güvenli ve hızlı
bir kullanımı mümkün kılmaktır.
Menü Kontrolü
TR
29
Her bir tuş aşağıda belirtilen işlevleri
üstlenebilmektedir:
Sembol/
Tanım
Anlamı
Bu tuş işlevsizdir
back (geri)
Bir önceki menü düzeyine geri dönmek veya
yapılan bir değişikliği geri almak için
®
İşaretçi aracılığıyla seçilmiş olan alt menüye geçme
veya bir değişikliği/girişi onaylama
‹
İşaretçiyi aşağıya doğru bir sonraki menü noktasına
kaydırır
›
İşaretçiyi yukarıya doğru bir önceki menü noktasına
kaydırır
»
Bir sonraki ayar değerine atlama
+
Seçilen değeri artırır
-
Seçilen değeri azaltır
Monitor
Menü terk edilir, kapnogram gösterilir
(Monitör)
Örnek:
etCO2 uyarısı için olan alt sınır değeri 15 mmHg
olarak ayarlamak istiyorsunuz:
1. Cihazı çalıştırın.
2. Menu (Menü) tuşuna basın. Ekranda ana menü
belirir.
İşaretçi zaten Alarms (Uyarılar) üzerinde
bulunduğundan dolayı burada ‹ ve › tuşlarına
ihtiyacınız yoktur.
3. Uyarılar için olan alt menüye ulaşmak için ® tuşuna
basın.
30
TR
Menü Kontrolü
4. etCO2 uyarısı için olan alt menüye ulaşmak için ®
tuşuna basın.
5. ‹ tuşunu kullanarak işaretçiyi Lower alarm
limit (Alt uyarı sınırı) liste satırı üzerine getirin.
6. Lower alarm limit (Alt uyarı sınırı) liste satırını
etkinleştirmek için ® tuşuna basın.
Bu sırada sağ tarafta bulunan › veya ‹ tuşları +
veya -.
7. 15 mmHg değeri gösterilinceye kadar - tuşuna
basın.
8. Girişi onaylamak için ® tuşuna basın.
9. Tekrar uyarı menüsüne dönmek için back (geri)
tuşuna basın.
Bu sırada sağ tarafta bulunan + veya - tuşları ›
veya ‹ olarak değişir.
10. Kapnograma geri dönmek için Monitor
(Monitör) tuşuna basın.
5.2 "Alarms" (Uyarılar) Menüsü
Bu menü “Uyarılar” Sayfa 38 bölümünde ayrıntılı bir
şekilde anlatılmaktadır.
Menü Kontrolü
TR
31
5.3 "CO2 Measurement" Menüsü (CO2 Ölçümü)
CO2 Measurement (CO2 Ölçümü) menüsünde
kapnogram için ve etCO2 değerinin ölçülmesi
bakımından önem taşıyan parametreler
ayarlanabilmektedir.
Test gas flow (Numune gaz akışı)
Numune gaz akışı, cihazın içinde bulunan pompanın
ölçüm modeline ulaştırdığı solunum gazı miktarıdır.
Ayar değerleri: 50, 100, 150 ml/dak.
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: 100 ml/dak
Averaging etCO2 (etCO2 ortalaması)
Temel ayarda etCO2 değeri her soluk alıp vermeden
sonra ölçülmektedir. Tercihe bağlı olarak bu değerin 2
veya 4 soluk alıp vermenin ortalaması alınarak
ölçülmesi de sağlanabilmektedir.
Ayar değerleri: Kapalı, 2, 4 (Soluk alıp verme).
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: Kapalı
Laughing gas compensation
(Gülme gazı kompansasyonu)
Narkoz maddesi olarak gülme gazı kullanıldığında,
gülme gazının CO2 ölçümünün hatalı çıkmasına
neden olmasından dolayı gülme gazı
kompansasyonunun etkinleştirilmesi gereklidir.
Ayar değerleri: Kapalı, % 30, % 70 (Solunum
gazındaki oran).
32
TR
Menü Kontrolü
Cihaz açıldıktan sonra temel olarak, daha öncesinde
ayarlanan değer fark etmeksizin gülme gazı
kompansasyonu kapalıdır.
Temel ayar: Kapalı
Flight mode (Uçuş modu)
CO2 kısmi basıncını hesaplamak için hesaplama
işlemine çevre basıncı da dahil edilmektedir. Çevre
basıncı uçaklarda çok değişken olabileceği için
(Metre olarak yükseklik) uçuş modu etkin
durumdayken ara kalibrasyon işlemi çok daha sık
aralıklarla yapılmaktadır. Ayrıca olası bir tıkanıklık
uyarısının da önüne geçilmektedir.
Ayar değerleri: Açık, kapalı
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: Kapalı
CO2 unit (CO2 birimi)
CO2 oranının kısmi basınç olarak mmHg veya kPa
biriminde veya yüzde şeklinde volüm oranı olarak
gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Ayar değerleri: mmHg, kPa, %
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: mmHg
Calibration check (Kalibrasyon kontrolü)
Bu menü noktasına, CO2 ölçümünün doğruluğunu
kontrol etmek için ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili
daha fazla bilgi için “İşlev Kontrolü” Sayfa 54
bölümünü okuyun.
Dikkat
CO2 kalibrasyonu sırasında CO2 ölçüm modülü
tarafından hiçbir ayar kabul edilmemektedir.
Kalibrasyon işlemi sırasında bir ayar değişikliği
yaptığınızda, yeni değerin ancak kalibrasyon işlemi
Menü Kontrolü
TR
33
tamamlandıktan sonra uygulanacağına dair bir mesaj
alırsınız. Kalibrasyon işlemi tamamlanıncaya kadar bu
değer “– –” şeklinde gösterilmekte ve
“Calibration, please wait (Kalibrasyon,
lütfen bekleyin)” mesajı gösterilmektedir.
5.4 "Basic Settings" Menüsü (Temel Ayarlar)
Language (Dil)
Monitördeki göstergeler için birçok dil seçeneği
bulunmaktadır.
Ayar değerleri: Deutsch, English, Français, Italiano,
Español, Português, Nederlands, Svenska
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: English
Dil menüsüne, cihazda izleme penceresi gösterilirken
istediğiniz zaman sağ kenardaki kumanda tuşlarına 4
aynı zamanda basarak ulaşabilirsiniz.
Date/Time (Tarih / Saat)
Bu alt menü, tarihi ve saati ayarlamaya yaramaktadır.
‹ ve › tuşlarını kullanarak işaretçiyi tarihin veya saatin
üzerine kaydırın.
® tuşu ile ayarlama moduna geçersiniz.
+ ve - tuşları ile altı çizili değeri değiştirirsiniz.
» tuşu ile bir sonraki ayarlanabilir değere atlarsınız.
Display (Ekran)
Bu alt menüde, monitörün gösteriliş şeklini
seçebilirsiniz.
34
TR
Menü Kontrolü
Normal (Normal) modunda yazılar koyu, arka plan
ise açık renklidir, Inverse (Ters) modunda ise bunun
tersidir.
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: Normal
Kapnogram, tercihe bağlı olarak eğrisel bir çizgi
(Curve/Eğri) veya eğrisel çizginin altındaki alan
doldurularak (Area/Alan) gösterilmektedir.
Seçilen değer cihaz kapatılırken kaydedilmektedir.
Temel ayar: Eğri
Factory-set alarms
(Uyarılar fabrika ayarları)
Bu alt menüde tüm uyarı parametrelerini (bkz.
“Uyarılar” Sayfa 38) fabrika ayarlarına geri
alabilirsiniz.
Tüm uyarı parametreleri fabrika ayarlarına geri
alındığında, ekranda yanda gösterilen gösterge
belirmektedir. Ayarlanabilecek hiçbir parametre
kalmadığından dolayı, ilgili tuşlar da gösterilmez.
Sadece tek bir uyarı parametresi bile fabrika ayarlarına
karşılık gelmediğinde, “Uyarılar fabrika ayarları” alt
menüsü açıldığında ekranda yanda gösterilen gösterge
belirmektedir.
® tuşuna bastığınızda, tüm uyarı parametreleri fabrika
ayarlarına geri alınır.
Menü Kontrolü
TR
35
5.5 "Memory" Menüsü (Veri belleği)
MODUL CapnoVol, son sekiz saat içinde elde edilen
tüm değerleri kaydedebilen dahili bir belleğe sahiptir.
PC yazılımlı kızılötesi adaptör seti WM 15681
aracılığıyla bu ölçüm değerlerini arşivleme amacıyla
metin dosyası olarak bir PC’ye aktarmak mümkündür.
Bu alt menüyü seçtiğinizde geri kalan bellek süresi
gösterilmektedir.
Memory full (Bellek dolu)
MODUL CapnoVol açılırken bellek dolmak üzere
olduğunda ekranda bununla ilgili bir mesaj gösterilir.
Veri belleği dolu olduğunda, güncel ölçüm verileri
kaydedilmez. Yeni verileri kaydedebilmek için önce
veri belleğinin silinmesi gereklidir.
Erase memory (Belleği sil)
Belleği silmek için aşağıda belirtilen işlemleri
uygulayın:
1. Ana menüde işaretçi ile Memory (Bellek) menü
noktasını seçin.
Ekranda Memory (Bellek) alt menüsü belirir ve
işaretçi Erase memory (Belleği sil) menü noktası
üzerinde durur.
2. ® tuşuna basın.
Ekranda şu mesaj belirir: Erasure cannot be
interrupted! Maximum duration 30
sec (Silme işlemi durdurulamaz!! Maksimum süre
30 sn).
İşaretçi Erase (Sil) menü noktasında durur.
36
TR
Menü Kontrolü
3. Tekrar ® tuşuna basın.
Dikkat: ® tuşuna bastığınız an silme işlemi başlar
ve kaydedilmiş tüm veriler silinir. Bu işlemi iptal
etmek mümkün değildir.
Verileri gerçekten silmek istemiyorsanız, back
(geri) tuşuna basın.
Bellek silme işlemi tamamlandığında, ekranda
bununla ilgili bir mesaj belirir.
Silme işlemi sırasında hata meydana geldiğinde,
silme işlemini tekrarlayın. Silme işleminde tekrar
hata meydana gelmesi halinde, cihazda
muhtemelen bir arıza olduğundan, cihazı servise
gönderin.
Belleğin Okunması
Bellekteki verileri PC’ye aktarmak için kızılötesi
adaptör WM 15681 aksesuar setine ihtiyacınız
vardır.
Veri belleğini okuyabilmek için lütfen “Data Capture
MODUL CapnoVol” PC programı için olan kullanma
kılavuzundaki talimatları takip edin.
Lütfen veri aktarımı sırasında herhangi bir ölçüm
işleminin yapılamadığını ve uyarıların bildirilmediğini
dikkate alın.
5.6 "Version Info" Menüsü (Sürüm bilgisi)
Bu alt menüde, kullanılan yazılıma ait sürüm
numaralarını bulabilirsiniz.
Menü Kontrolü
TR
37
6. Uyarılar
6.1 Kullanım Konsepti
MODUL CapnoVol, kullanıcıyı bir uyarı aracılığıyla
olası bir hataya karşı ikaz eden çok gelişmiş bir
denetleme işlevi ile donatılmıştır.
Uyarıların Gösteriliş Şekli
Uyarıların gösteriliş şekli, uyarının önceliğine (Önem
derecesi) bağlıdır:
Uyarı
Öncelik
MVe
yüksek
TVe
yüksek
Battery
capacity
indicator (Akü
kapasitesi)
yüksek
Respiration
frequency
(Solunum
frekansı)
yüksek
etCO2
orta
CO2i
orta
Occlusion
(Tıkanıklık)
düşük
Gösteriliş şekli
görsel
kırmızı LED
lambası 1 yanıp
söner
kırmızı LED
lambası 1
yanmaz
sesli
her 10 saniyede
bir çift beşli düzen
her 25 saniyede
bir tekli üçlü
düzen
sesli sinyal yok
Bir uyarı verildiğinde, izleme penceresinin durum
satırında şu ek bilgiler belirir:
• Uyarı, durum satırında yanıp söner şeklinde yazı
ile gösterilir;
38
TR
Uyarılar
• Bir sınır değeri aşıldığında, ek olarak yazının
hemen arkasında yukarıyı gösteren bir ok işareti »
belirir;
• Bir sınır değerin altına düşüldüğünde, ek olarak
yazının hemen arkasında aşağıyı gösteren bir ok
işareti « belirir;
• Hiçbir ölçüm değeri ölçülemediğinde, Alarm
xyz not measurable (Uyarı xyz ölçülemiyor)
mesajı belirir;
• Ölçüm modülünde bir hata söz konusu olduğunda
Appliance error xyz (Uygulama hatası xyz)
mesajı belirir;
• Birden fazla uyarı aynı zamanda verildiğinde,
uyarılar değişmeli olarak sırayla durum satırında
gösterilirler.
Bilgi:
Yazılı mesaj, sadece ölçüm sırasında izleme
penceresinin gösterilmesi halinde belirir. İzleme
penceresinin gösterilmediği diğer tüm menülerde uyarı,
yalnızca kırmızı LED lambası 1 ve gerektiğinde bir uyarı
sesi aracılığıyla gösterilir.
Sesli Uyarılarda Yapılması Gerekenler
Yüksek veya orta öncelikli uyarılar verildiğinde,
bipleme sesleri duyarsınız. Ekranda aynı zamanda
tuşu belirir. Bu tuşa bastığınızda şunlar olur:
• Sesli uyarı 2 dakika boyunca bastırılır. Daha
sonra, uyarının verilme nedeni ortadan kalkmadığı
takdirde uyarıyı bastırma durumu sona erer.
• Uyarının bastırıldığı süre boyunca kapnogramın
sağ üst kısmında uyarının bastırıldığını belirten bir
sembol
belirir. Tuşun üzerinde
sembolü
bulunur;
• 2 dakikalık süre geçmeden tekrar
tuşuna
bastığınızda sesli uyarı yeniden etkinleştirilir ve
Uyarılar
TR
39
kapnogramda, alarmın bastırıldığını belirten
sembol
kaybolur.
Sınır Değerleri Aşıldığında veya Sınır
Değerlerinin Altına Düşüldüğünde Yapılması
Gerekenler
Bu tür uyarılarda bir kısa yol işlevi sayesinde Menu
(Menü) tuşuna bastığınızda ana menüye değil,
doğrudan ilgili sınır değerinin değiştirilebileceği liste
satırına ulaşırsınız. İlgili uyarı sınırı etkin/seçili
durumdadır ve istenildiği takdirde + ve - tuşları
kullanılarak değiştirilebilmektedir. Menu (Menü)
tuşunun bu kısa yol işlevi, yalnızca durum satırında
yanında ok işareti (« veya ») bulunan bir uyarı mesajı
belirdiğinde etkin durumdadır. Diğer tüm uyarı
mesajlarında Menu (Menü) tuşunun bu tür bir kısa yol
işlevi bulunmamaktadır.
Fabrika Ayarları
Tüm uyarı parametrelerini tümden fabrika ayarlarına
geri alabilirsiniz (bkz. “Factory-set alarms (Uyarılar
fabrika ayarları)” Sayfa 35).
6.2 CO2 Ölçümü Uyarıları
Aşağıdaki bölümde, CO2 ölçümü sırasında verilmesi
mümkün olan uyarıların açıklamaları yer almakta ve
Alarms (Uyarılar) alt menüsünde yapılması mümkün
olan ayarlar gösterilmektedir.
etCO2 alarm ( etCO2 uyarısı)
etCO2 uyarısı şu durumlarda verilmektedir:
• Ayarlanmış olan sınır değerlerine ulaşıldığında
veya bu değerler aşıldığında veya
40
TR
Uyarılar
• örn. bir arıza nedeniyle hiçbir ölçüm değeri
ölçülemediğinde.
MODUL CapnoVol açıldığında temel olarak bu uyarı
etkin durumdadır, üstelik cihaz kapatılmadan önce
devre dışı bırakılmış olsa bile.
Hasta üzerinde ilgili hazırlıklar yapılırken hatalı
uyarıların verilmesini önlemek için bu uyarı ancak şu
durumlarda etkinleştirilmektedir:
• İlk geçerli ölçüm değeri ölçüldükten veya
Fabrika ayarları:
60 mmHg; 8,0 kPa; % 8,0
• cihazın açılmasının ardından en az 1 dakika
geçtikten sonra.
Upper alarm limit (Üst uyarı sınırı) liste satırında,
aşılması halinde bir uyarının verileceği değeri
ayarlarsınız. Bu değer, CO2 ölçümü için ayarlamış
olduğunuz ölçü birimi ile gösterilir (bkz. “"CO2
Measurement" Menüsü (CO2 Ölçümü)” Sayfa 32).
Ayar seçenekleri: 20 – 75 mmHg; 2,6 – 9,9 kPa;
% 2,6 – 9,9.
Fabrika ayarları:
20 mmHg; 2,7 kPa; % 2,7
Lower alarm limit (Alt uyarı sınırı) liste satırında,
altına düşülmesi halinde bir uyarının verileceği değeri
ayarlarsınız.
Ayar seçenekleri: 0 – 40 mmHg; 0,0 – 5,3 kPa;
% 0,0 – 5,3.
Önemli:
• Sınır değerleri, birbirleriyle çakışacak şekilde
ayarlanamaz;
• Bir başka ölçü birimine geçildiğinde (bkz. “CO2
unit (CO2 birimi)” Sayfa 33), sınır değerleri de aynı
şekilde yeni ölçü birimine dönüştürülmektedir;
• Ayarlanan sınır değerleri kaydedilmekte ve tekrar
manuel olarak değiştirilene kadar geçerli
kalmaktadır.
Uyarılar
TR
41
Fabrika ayarları: 10 sn.
Delay (Geciktirme) liste satırında, uyarının verilmesi
için uyarının verilmesine neden olan durumun kesintisiz
olarak ne kadar süreyle mevcut olması gerektiğini
ayarlarsınız. Bu işlev sayesinde çok kısa süreli uyarı
olaylarında hatalı uyarılar verilmesinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
Ayar seçenekleri: 0, 10, 30, 60 saniye.
Ayarlanan değer kaydedilmekte ve tekrar manuel
olarak değiştirilene kadar geçerli kalmaktadır.
Fabrika ayarları: Açık
Alarm (Uyarı) liste satırında etCO2 uyarısını
devreden çıkarabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: Açık, kapalı
MODUL CapnoVol açıldıktan sonra temel olarak
etCO2 uyarısı etkin durumdadır.
CO2i alarm (CO2i uyarısı)
CO2i uyarısı şu durumlarda verilmektedir:
• Ayarlanmış olan sınır değerine ulaşıldığında veya
bu değer aşıldığında veya
• örn. bir arıza nedeniyle hiçbir ölçüm değeri
ölçülemediğinde.
CO2i değeri, kapnogram aracılığıyla ve 1,2 soluk alıp
verme sırasındaki minimumlar belirlenerek
saptanmaktadır. Bu nedenden dolayı oldukça yavaş
solunum frekanslarında CO2i uyarısı çok gecikmeli
olarak verilebilmektedir. Örn. 2/dakikalık bir solunum
frekansında, CO2i değerini belirleme aralığı takr. 36
saniyedir. Bunun üzerine, ayarlanmış olan uyarı
geciktirme (Delay [Geciktirme]) süresi de
eklenmektedir.
MODUL CapnoVol açıldığında temel olarak bu uyarı
etkin durumdadır, üstelik cihaz kapatılmadan önce
devre dışı bırakılmış olsa bile.
42
TR
Uyarılar
Hasta üzerinde ilgili hazırlıklar yapılırken hatalı
uyarıların verilmesini önlemek için bu uyarı ancak şu
durumlarda etkinleştirilmektedir:
• İlk geçerli ölçüm değeri ölçüldükten veya
Fabrika ayarları:
20 mmHg; 2,7 kPa; % 2,7
• cihazın açılmasının ardından en az 1 dakika
geçtikten sonra.
Upper alarm limit (Üst uyarı sinyali) liste
satırında, aşılması halinde bir uyarının verileceği değeri
ayarlarsınız. Bu değer, CO2 ölçümü için ayarlamış
olduğunuz ölçü birimi ile gösterilir (bkz. “"CO2
Measurement" Menüsü (CO2 Ölçümü)” Sayfa 32).
Ayar seçenekleri: 0 – 75 mmHg;
0,0 kPa – 9,9 kPa; % 0,0 – % 9,9.
Önemli:
• Bir başka ölçü birimine geçildiğinde (bkz. “CO2
unit (CO2 birimi)” Sayfa 33), sınır değeri de aynı
şekilde yeni ölçü birimine dönüştürülmektedir;
Fabrika ayarları: 10 sn.
• Ayarlanan sınır değeri kaydedilmekte ve tekrar
manuel olarak değiştirilene kadar geçerli
kalmaktadır.
Delay (Geciktirme) liste satırında, uyarının verilmesi
için uyarının verilmesine neden olan durumun kesintisiz
olarak ne kadar süreyle mevcut olması gerektiğini
ayarlarsınız. Bu işlev sayesinde çok kısa süreli uyarı
olaylarında hatalı uyarılar verilmesinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
Ayar seçenekleri: 0, 10, 30, 60 saniye.
Fabrika ayarları: Açık
Ayarlanan değer kaydedilmekte ve tekrar manuel
olarak değiştirilene kadar geçerli kalmaktadır.
Alarm (Uyarı) liste satırında CO2i uyarısını devreden
çıkarabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: Açık, kapalı
MODUL CapnoVolaçıldıktan sonra temel olarak
CO2i uyarısı etkin durumdadır.
Uyarılar
TR
43
6.3 Volüm Ölçümü Uyarıları
Aşağıdaki bölümde, volüm ölçümü sırasında verilmesi
mümkün olan uyarıların açıklamaları yer almakta ve
Alarms (Uyarılar) alt menüsünde yapılması mümkün
olan ayarlar gösterilmektedir.
MVe veya TVe İçin Uyarı Sınırlarının
Otomatik Olarak Belirlenmesi
Uyarı temeli, MODUL CapnoVol açıldıktan sonra
belirlenmektedir. Bunun için ilk 4 soluk alıp vermedeki
ortalama değer bulunmaktadır. Ortalama alma işlemi
tamamlandığında ve uyarı temeli belirlendiğinde bir
bipleme sesi duyulmakta ve izleme penceresinde
güncel olarak etkin durumdaki uyarı değerleri
gösterilmektedir.
Ortalama alma işlemi sırasında ekranda bir menü
gösterildiğinde, yalnızca bir bipleme sesi
duyulmaktadır. Belirlenen yeni uyarı değerleri ancak
izleme penceresine geri dönüldükten sonra
gösterilmektedir.
MVe veya TVe uyarısı şu durumlarda verilmektedir:
• Uyarı temelinin müsaade edilen sapma olarak
ayarlanan tolerans değerine ulaşılması veya bu
değerin aşılması halinde veya
• örn. bir arıza nedeniyle hiçbir ölçüm değeri
ölçülemediğinde.
MVe veya TVe uyarısı verildiğinde, monitördeki tuş
düzeni de değişmektedir. MV/TV tuşunun yerine
Ø MVe tuşu gösterilmektedir.
Ø MVe tuşuna basıldığında, en son soluk alıp verme
hareketlerinin ortalaması alınarak belirlenen volüm
değeri yeni alarm temeli olarak kullanılmaktadır. Tekrar
bir bipleme sesi duyulmakta ve izleme penceresinde
şimdi etkin olan uyarı değerleri gösterilmektedir.
44
TR
Uyarılar
MVe ve TVe Arasında Geçiş Yapılması
Ekspirasyon volümünü denetlemek için tercihe bağlı
olarak MVe veya TVe uyarısını etkinleştirmek
mümkündür. Monitörün başlatılması sırasında hangi
uyarının seçileceği, cihaz kapatılırken kaydedilen
MV/TV monitör göstergesinde seçilen en son ayara
göre belirlenmektedir. En son olarak MV volüm
göstergesi kullanıldığında, MVe uyarısı
etkinleştirilmekte, diğer durumda TVe uyarısı.
MV/TV tuşuna basıldığında uyarı, aynı şekilde güncel
olarak seçili volüm göstergesine değiştirilmektedir. Bu
durumda izleme penceresinde takr. 5 saniye süreyle
yeni seçilen volüm göstergesi için geçerli uyarı
değerleri gösterilmektedir.
Bu geçiş işlemini doğrudan cihazı açtıktan sonra
yapmanız halinde, yeni değer ancak uyarı
etkinleştirildikten sonra gösterilir. Tüm bunlar, uyarı
değerlerinin ortalaması alındıktan veya en az 1 dakika
geçtikten sonraki durum için geçerlidir.
Uyarı Sınırlarının ve Ayarların Manuel
Olarak Değiştirilmesi
Bilgi:
Uyarı değerlerinin manuel olarak ayarlandığı menüyü
açtığınızda ve bir uyarı parametresini
değiştirdiğinizde, sınır değerlerinin otomatik olarak
belirlenmesi işlevi devreden çıkarılmaktadır.
Alarm base TVe (MVe/TVe uyarı temeli) liste
satırında, alt ve üst sınır değerlerini belirlemek için temel
değerleri girebilirsiniz.
Fabrika ayarları: 30 %
Örnek: TVe için temel değer olarak 1.000 ml girdiniz.
Aşağı yukarı % 30’lük bir sapma ile sınır değerleri
700 ml veya 1.300 ml olarak bulunur.
MVe › liste satırında, alarmın verileceği yukarı doğru
uyarı temelinden sapma yüzdesini ayarlarsınız.
Uyarılar
TR
45
Ayar seçenekleri: % 10 – 50, % 5’lik kademeler
halinde.
Fabrika ayarları: 30 %
Ayarlanan değerler kaydedilmekte ve tekrar manuel
olarak değiştirilene kadar geçerli kalmaktadır.
MVe ‹ liste satırında, alarmın verileceği aşağı doğru
uyarı temelinden sapma yüzdesini ayarlarsınız.
Ayar seçenekleri: % 10 – 50, % 5’lik kademeler
halinde.
Fabrika ayarları: 10 sn.
Ayarlanan değerler kaydedilmekte ve tekrar manuel
olarak değiştirilene kadar geçerli kalmaktadır.
Delay (Geciktirme) liste satırında, uyarının verilmesi
için uyarının verilmesine neden olan durumun kesintisiz
olarak ne kadar süreyle mevcut olması gerektiğini
ayarlarsınız. Bu işlev sayesinde çok kısa süreli uyarı
olaylarında hatalı uyarılar verilmesinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
Ayar seçenekleri: 0, 10, 30, 60 saniye.
Fabrika ayarları: Açık
Ayarlanan değerler kaydedilmekte ve tekrar manuel
olarak değiştirilene kadar geçerli kalmaktadır.
Alarm liste satırında uyarıyı etkinleştirebilir ve
devreden çıkarabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: Açık, kapalı
MODUL CapnoVolaçıldıktan sonra temel olarak MVe
uyarısı etkin durumdadır.
46
TR
Uyarılar
6.4 Frequency alarm (Frekans uyarısı)
Frekans uyarısı şu durumlarda verilmektedir:
• Akış ölçümü tarafından gönderilen frekans
değerleri uyarı sınırlarına ulaştığında veya bunların
altına düşüldüğünde ya da üzerine çıkıldığında
veya
• örn. bir arıza nedeniyle hiçbir ölçüm değeri
ölçülemediğinde.
MODUL CapnoVolaçıldığında temel olarak bu uyarı
etkin durumdadır, üstelik cihaz kapatılmadan önce
devre dışı bırakılmış olsa bile.
Hasta üzerinde ilgili hazırlıklar yapılırken hatalı
uyarıların verilmesini önlemek için bu uyarı ancak şu
durumlarda etkinleştirilmektedir:
• İlk geçerli ölçüm değerleri ölçüldüğünde veya
Fabrika ayarları: 30 1/dak
• cihazın açılmasının ardından en az 1 dakika
geçtikten sonra.
Upper alarm limit (Üst uyarı sınırı) liste satırında,
aşılması halinde bir uyarının verileceği değeri
ayarlarsınız.
Ayar seçenekleri: 10 – 60 1/dak.
Fabrika ayarları: 5 1/dak
Lower alarm limit (Alt uyarı sınırı) liste satırında,
altına düşülmesi halinde bir uyarının verileceği değeri
ayarlarsınız.
Ayar seçenekleri: 0 – 30 1/dak.
Önemli:
• Sınır değerleri için olan değerler birbirleriyle
çakışacak şekilde ayarlanamaz;
Uyarılar
TR
47
Fabrika ayarları: 10 sn.
• Ayarlanan sınır değerleri kaydedilmekte ve tekrar
manuel olarak değiştirilene kadar geçerli
kalmaktadır.
Delay (Geciktirme) liste satırında, uyarının verilmesi
için uyarının verilmesine neden olan durumun kesintisiz
olarak ne kadar süreyle mevcut olması gerektiğini
ayarlarsınız. Bu işlev sayesinde çok kısa süreli uyarı
olaylarında hatalı uyarılar verilmesinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
Ayar seçenekleri: 0, 10, 30, 60 saniye.
Ayarlanan değer kaydedilmekte ve tekrar manuel
olarak değiştirilene kadar geçerli kalmaktadır.
Fabrika ayarları: Açık
Alarm (Uyarı) liste satırında frekans uyarısını
devreden çıkarabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: Açık, kapalı
MODUL CapnoVolaçıldıktan sonra temel olarak
frekans uyarısı etkin durumdadır.
6.5 Occlusion alarm (Tıkanıklık uyarısı)
Tıkanıklık uyarısı şu durumlarda verilmektedir:
• CO2 emme hortumunda 15 veya su filtresinde 16
bir tıkanıklık tespit edildiğinde.
MODUL CapnoVolaçıldığında temel olarak bu uyarı
etkin durumdadır, üstelik cihaz kapatılmadan önce
devre dışı bırakılmış olsa bile.
Bu uyarı, cihaz açıldıktan sonra derhal
etkinleştirilmektedir.
48
TR
Uyarılar
Fabrika ayarları: Açık
Alarm liste satırında tıkanıklık uyarısını devreden
çıkarabilirsiniz.
Ayar seçenekleri: Açık, kapalı
MODUL CapnoVolaçıldıktan sonra temel olarak
tıkanıklık uyarısı etkin durumdadır.
Önemli:Uçuş modu etkin durumdayken hiçbir
tıkanıklık uyarısı verilmemektedir. Alarm Off (Uyarı
kapalı) ayarı gösterilmekte ve bu ayar
değiştirilememektedir. Uçuş modu devreden çıkarıldığı
anda tekrar eski duruma dönülmektedir.
6.6 All alarms On/Off (Tüm uyarılar Etkin/Devre dışı)
Bu alt menüde tüm uyarıları topluca etkinleştirebilir
veya devreden çıkarabilirsiniz. Off (Devre dışı) ayarı
seçildiğinde, akü kapasite uyarısı hariç olmak üzere
tüm uyarılar devreden çıkarılır. Buna benzer şekilde On
(Etkin) ayarı ile tüm uyarılar etkinleştirilebilir. Her bir
uyarı için olan ayar Alarm On/Off (Uyarı etkin/
devre dışı) bağlamında birbirinden farklı olduğunda,
bu uyarı sep. (Ayrı) ayarı ile belirtilir.
Fabrika ayarları: Açık
Ayar seçenekleri: Açık, kapalı
MODUL CapnoVolaçıldıktan sonra temel olarak tüm
uyarılar etkin durumdadır.
Uyarılar
TR
49
6.7 Battery capacity alarm (Akü kapasite uyarısı)
Fabrika ayarını değiştirmek mümkün olmadığından bu
uyarı için bir liste satırı bulunmamaktadır.
Akü kapasite uyarısı, akü gerilimi uyarı eşiğine (Akü
kapasitesinin % 5’i) ulaştığında veya bunun altına
düştüğünde ve cihazın çalışması için gerekli harici
gerilim beslemesi yetersiz olduğunda verilmektedir.
Akü kapasitesi sürekli olarak denetlenmekte ve ilgili
uyarı, cihaz açılır açılmaz etkinleştirilmektedir.
50
TR
Uyarılar
7. Hijyenik Hazırlık İşlemleri
7.1 Zaman Aralıkları
Her kullanım sonrasında MODUL CapnoVol’de ve
kullanılan aksesuarlarda hijyenik hazırlama işlemleri
uygulamalısınız.
Ardından genel olarak lütfen bir işlev kontrolü yapın
(bkz. “İşlev Kontrolü” Sayfa 54).
7.2 MODUL CapnoVolve Sensör Kablosu
MODUL CapnoVol’ü ve sensör kablosunu sadece
yıkayarak dezenfekte yöntemi ile temiz tutmanız
yeterlidir.
Kullanılan dezenfeksiyon maddesinin kullanma
kılavuzunu dikkate alın. Yıkayarak dezenfekte yöntemi
için TERRALIN kullanmanızı öneriyoruz Dezenfeksiyon
işlemi için, örneğin ev işlerinde kullanılan eldivenler veya
tek kullanımlık eldivenler gibi uygun eldivenler kullanılması
önerilmektedir.
MODUL CapnoVol’ü veya sensör kablosunu kesinlikle
dezenfeksiyon maddesine veya başka sıvılara
daldırmayın. Aksi takdirde, cihazda hasarlar meydana
Dikkat!
Hijyenik Hazırlık İşlemleri
TR
51
gelebilir ve böylece kullanıcılar ve hastalar için tehlike
doğabilir.
Parçalar
Temizlik
Bulaşık
makinesinde Dezenfeksiyon Sterilizasyon
çalkalama işlemi
MODUL CapnoVol’ün Nemli bir bezle
gövdesi
silme
Yıkayarak
Müsaade edilmez dezenfekte
yöntemi
Müsaade
edilmez
Tespitleme klipsli
sensör kablosu
Yıkayarak
Müsaade edilmez dezenfekte
yöntemi
Müsaade
edilmez
Nemli bir bezle
silme
7.3 Aksesuar
Münferit parçalar, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde
temizlenmeli, dezenfekte edilmeli veya sterilize
edilmelidir.
Kullanılan dezenfeksiyon maddesinin kullanma
kılavuzunu dikkate alın. Daldırma yöntemi ile
dezenfeksiyon için GIGASEPT FF kullanmanızı
öneriyoruz. Dezenfeksiyon işlemi için, örneğin ev
işlerinde kullanılan eldivenler veya tek kullanımlık
eldivenler gibi uygun eldivenler kullanılması
önerilmektedir.
52
TR
Hijyenik Hazırlık İşlemleri
Dikkat!
Parçalar
BiCheck Flowsensor
13 (1)
Koruyucu kılıf
BiCheck Flowsensor 13, basınçlı su püskürtülerek veya
basınçlı hava tatbik edilerek temizlenmemelidir, aksi
takdirde ölçüm telleri hasar görebilir.
Temizlik
Bulaşık
makinesinde Dezenfeksiyon Sterilizasyon
çalkalama işlemi
Bulaşık makinesinde
Daldırma yöntemi
Yumuşak deterjan 65 °C ile temizleyin.
Buhar
ile dezenfeksiyon
ile ılık suda
Daha sonra iyice (2)
sterilizasyonu (3)
kurulayın.
Nemli bir bezle
30 °C’lik sıkmasız
Yıkama işlemi
Müsaade
CO2 hortumu
Su filtresi
Tek kullanımlık olduğundan müsaade edilmez
L tipi birleştirme
(1): Sensör kablosunu 18 ve CO2 emme hortumunu 15 mutlaka
solunum hortumundan ve BiCheck Flowsensor’dan 13 sökün,
çünkü bunlar otoklavlanabilir özellikte değildir.
(2): İnceltilmiş solüsyona, solüsyonun tüm iç ve dış yüzeylerinin
üzerini kabarcıksız bir şekilde kaplayacak şekilde daldırın. Etki
süresinin sona ermesi beklenmelidir. Dezenfeksiyon işleminin
ardından tüm parçaların içini ve dışını destile su ile iyice durulayın
ve parçaları kurumaya bırakın.
(3): EN 285’e uygun cihazlar ile, 134 °C sıcaklıkta, 5 dakika
bekleme süresi ile sıcak buharlı sterilizasyon.
(4): Yıkama işlemi sırasında (Çamaşır makinesinde, 30 °C’lik
sıkmasız yıkama programında) uygun bir dezenfeksiyon katkı
maddesi ekleyin.
Hijyenik Hazırlık İşlemleri
TR
53
8. İşlev Kontrolü
8.1 Zaman Aralıkları
Cihaz, her kullanımdan önce ve her sökme işleminden
sonra, ama en az her 6 ayda bir olmak üzere bir işlev
kontrolüne tabi tutulmalıdır.
Buna ek olarak cihaz, aşağıda belirtilen durumlarda
CO2 ölçümünü kontrol etmeniz için sizi ikaz etmektedir:
• 120 saat çalışma süresinin ardından monitörde
yanda gösterilen Calibration check
(Kalibrasyon kontrolü) mesajı belirdiğinde,
• son kontrolün üzerinden 6 ay geçtiğinde veya
• ölçüm değerleri akla yatkın olmayan değerlerde
gösterildiğinde.
8.2 Uygulama
Akış Ölçümü
Akış ölçümünü kontrol etmek için bir solunum cihazı
kullanın. MODUL CapnoVol Medumat ile birlikte bir
taşıma kutusuna monte edilmiş olduğunda
MEDUMAT’ı kullanın.
1. Farklı bir üreticiye ait solunum cihazında tidal
volümü 600 ml ve frekansı da 10 / dak. olarak
ayarlayın.
MEDUMAT’ta, 10 / dakikalık bir frekansta 6
litrelik bir dakika başına volüm ayarlayın.
54
TR
İşlev Kontrolü
2. Bir kontrol torbasını, kontrol setindeki (örn.
WM 15382) adaptörü kullanarak solunum
cihazının hasta valfına takın.
3. Solunum cihazını çalıştırın.
MODUL CapnoVol, şu değerleri göstermelidir:
–
–
–
Frekans = 10 1/dak ± 1 1/dak
I:E = 1:1,7
TVe = 600 ml +/- 100 ml
CO2 Ölçümü/Kalibrasyon Kontrolü
Lütfen yalnızca WEINMANN firması tarafından
sunulan KAL CHECK gazını (WM 97061) kullanın.
Yalnızca uygun bir basınç azaltıcı kullanın (WM
97062) ve bu kontrolün yeterli düzeyde bir doğrulukla
yapılabilmesini sağlamak için çevre sıcaklığının takr.
20 °C olmasına dikkat edin. Lütfen KAL CHECK gazı
ile birlikte verilen kullanma kılavuzunu ve ikaz bilgilerini
mutlaka dikkate alın.
1. Cihazı çalıştırın.
2. Menu (Menü) tuşuna basın. Ekranda ana menü
belirir.
3. ‹ ve › tuşlarını kullanarak işaretçiyi CO2 measurement (CO2 ölçümü) menü noktası üzerine
hareket ettirin.
4. CO2 ölçümü için olan alt menüye ulaşmak için ®
tuşuna basın.
5. ‹ tuşunu kullanarak işaretçiyi Calibration
check (Kalibrasyon kontrolü) alt menüsü üzerine
getirin.
6. Alt menüye ulaşmak için ® tuşuna basın.
İşlev Kontrolü
TR
55
Bu işlemi yapabilmek için geçmesi gereken
15 dakikalık çalışma süresi henüz geçmemiş
olduğunda, bunu belirten bir mesaj alırsınız.
Geçmesi gereken 15 dakikalık çalışma süresi
geçmiş olduğunda, kalibrasyon işlemini
gerçekleştirebileceğine dair bir mesaj alırsınız.
7. CO2 emme hortumunu 15 BiCheck Flowsensor
20’dan ayırın.
8. CO2 emme hortumunu 15 KAL CHECK
tertibatındaki Y parçasına bağlayın.
Önemli: Y parçasının ikinci ucu açık kalmalıdır.
9. Akışmetredeki bilye birinci ve ikinci işaret halkaları
arasında duracak şekilde KAL CHECK gaz
kutusunun valfını açın.
Önemli
Gaz kutusu bu sırada dik bir şekilde durmalıdır.
10. ® tuşuna basarak kalibrasyon kontrolünü başlatın.
Kalibrasyon kontrolü yapılırken size işlemin
tamamlanması için geriye ne kadar süre kaldığı
gösterilmektedir.
Kalibrasyon kontrolü başarılı bir şekilde
tamamlandığında, bunu belirten bir mesaj alırsınız.
56
TR
İşlev Kontrolü
Kalibrasyon kontrolü sırasında bir hata meydana
geldiğinde, bu kontrolü tekrar etmeniz istenmektedir.
Kalibrasyon kontrolü arka arkaya birkaç defa hata
verdiğinde, muhtemelen cihazda bir arıza olduğundan
dolayı cihazı servise yollayın.
Tıkanıklık Uyarısının Kontrol Edilmesi
Dikkat
Bu kontrol, yalnızca uçuş modu devre dışı olduğunda
yapılabilir (bkz. “Flight mode (Uçuş modu)” Sayfa 33).
1. MODUL CapnoVol’ü açın (bkz. “Cihazın Açılması
ve Kapatılması” Sayfa 19).
2. Cihazı bir ölçüm için hazırlayın (bkz. “Ölçümün
Yapılması” Sayfa 21).
3. CO2 emme hortumunu 15 BiCheck Flowsensor
13’dan çekip çıkarın.
4. Çekip çıkardığınız CO2 emme hortumunu 15 bir
parmağınızı kullanarak kapayın.
Bu aşamada tıkanıklık uyarısı verilmelidir (bkz.
“Occlusion alarm (Tıkanıklık uyarısı)” Sayfa 48).
Tıkanıklık uyarısının verilmemesi halinde, CO2 emme
hortumunu 15 su filtresinden 16 çekip çıkarın ve bir
parmağınızı kullanarak su filtresini kapayın. Tıkanıklık
uyarısının verilmesi halinde, CO2 emme hortumunu ve
bağlantıları kontrol edin, çünkü tıkanıklığın buralarda
olması gerekmektedir.
Tıkanıklık uyarısının bu aşamada verilmemesi halinde,
bir cihaz hatası söz konusudur. Bu durumda cihazı
servise yollayın.
İşlev Kontrolü
TR
57
9. Arızalar ve Çözüm Yolları
Arıza
Hata nedeni
Tıkanıklık uyarısı
Emme hortumu 15
bükülmüş veya
tıkanmıştır
Çözüm yolu
Bükülmeyi veya tıkanmayı giderin
Emme hortumu çok
uzun
Emme hortumu WM Yalnızca WEINMANN firması tarafından
tarafından onaylı
önerilen aksesuarları kullanın
değil
Filtre çok büyük
Su filtresi tükenmiş
Ölçüm değerleri
yanlış
Yeni su filtresi takın
Bir elektrocerrahi
ünite ile etkileşim
Röntgen ışınımı
Çekirdek
spintomografi
aracılığıyla ışınım
Olası parazit kaynakları ile cihaz
arasında yeterli uzaklıkta mesafeler
bırakmaya dikkat edin
Bir cep telefonu
aracılığıyla ışınım
Cihaz şarj
istasyonunda
bulunuyor, fakat
hiçbir işlevi yok
58
TR
Bir CO2 kaynağı
nedeniyle
kalibrasyonun
bozulması
Cihazı, hastaların/kişilerin soluk verme
akımlarının yakınına yerleştirmeyin
Harici gerilim
beslemesi arızalı
Duvar tutucusuna gelen besleme
kablosunu kontrol edin, gerektiğinde
sigortayı değiştirin
Arızalar ve Çözüm Yolları
Arıza
Hata nedeni
Harici gerilim
Cihaz açılamıyor
beslemesi arızalı
veya kapatılamıyor
Cihaz arızalı
Ekran karanlık kalıyor
Arka aydınlatma
bozuk
Otomatik sınama
sırasında hiçbir
gösterge
gösterilmiyor
Elektronik sistemde
arıza var
Uyarı vericiden
(Bipleme sesi) ses
çıkmıyor
Çözüm yolu
Duvar tutucusuna gelen besleme
kablosunu kontrol edin, gerektiğinde
sigortayı değiştirin
Onarılmasını sağlayın
Onarılmasını sağlayın
Cihaz açıp kapatın
Onarılmasını sağlayın
Uyarıları etkinleştirin (bkz. “All alarms
Uyarılar devre dışıdır On/Off (Tüm uyarılar Etkin/Devre dışı)”
Sayfa 49)
Elektronik sistemde
arıza var
Onarılmasını sağlayın
Cihazın yanlış ölçüm sonuçları gösterdiğine
inanıyorsanız, mutlaka bir kalibrasyon kontrolü (bkz.
“CO2 Ölçümü/Kalibrasyon Kontrolü” Sayfa 55) yapın
veya servis tarafından yapılmasını sağlayın. Bir arıza
veya bozukluk söz konusu olduğunda lütfen uzman
satıcınız veya WEINMANN firması ile iletişime geçin.
Önemli! Cihazı temel bir
kural olarak aksesuar
parçaları ile birlikte
eksiksiz ve yeni
temizlenmiş veya
dezenfekte edilmiş olarak
yollayın.
Üretici tarafından bir onarım veya bakım yapılması
gerekli olduğunda, cihazı tüm aksesuarları ile birlikte
eksiksiz olarak şuraya yollayın:
Servis adresi:
WEINMANN Geräte für Medizin GmbH + Co KG
Siebenstücken 14
D-24558 Henstedt-Ulzburg - Almanya
Sorularınızla ilgili olarak lütfen Almanya Hamburg’da
bulunan WEINMANN Müşteri Hizmetleri ile
bağlantıya geçiniz.
Arızalar ve Çözüm Yolları
TR
59
10. Bakım
Her 2 yılda bir BiCheck Flowsensor 13 ve sensör
kablosu 18 dahil olmak üzere cihaza üretici veya
üretici tarafından açık bir şekilde yetkilendirilmiş teknik
personel tarafından bakım yapılmasını sağlamanız
gerekmektedir. Daha önce cihazı temizlemelisiniz ve
dezenfekte etmelisiniz (bkz. “Hijyenik Hazırlık
İşlemleri” Sayfa 51).
Bakım çalışmasında yapılması gerekenler:
• Örn. contalar, aküler ve BiCheck Flowsensor gibi
aşınma parçalarının değiştirilmesi;
• Bunlara ek olarak gerektiğinde arızalı parçaların
değiştirilmesi;
• Cihaz işlevlerinin ve göstergelerinin eksiksiz
kontrolü.
10.1 Depolama
MODUL CapnoVol, uzun süre kullanılmayacağı
takdirde, aşağıda belirtilen işlemleri yapmanızı
öneriyoruz:
1. Bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapın (bkz.
“Hijyenik Hazırlık İşlemleri” Sayfa 51).
2. MODUL CapnoVol’ü lütfen kuru bir şekilde
depolayın.
Önemli!
60
TR
Bakım
Depolanan cihazlarda da bakım zaman
aralıklarını dikkate alın. Aksi takdirde, depodan
çıkarılan cihaz kullanılamaz.
10.2 İmha
Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyin. Cihazın
kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili
ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurun.
Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması
yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz.
Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek
parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.
Bakım
TR
61
11. Teslimat Kapsamı
11.1Standart Teslimat Kapsamı
MODUL CapnoVol,
LIFE-BASE II, LIFE-BASE III ve
LIFE-BASE Micro taşıma kutusu
üzerine montaj için
WM 22400
Parçalar
MODUL CapnoVol, temel cihaz
Sipariş
numarası
WM 22410
Soketleri ile birlikte sensör kablosu 18 WM 22420
BiCheck Flowsensor 13, 2 adet
WM 22430
CO2 emme hortumu 15, 2 m
WM 22415
Su filtresi 16, Ø 25 mm,
4 saat çalışma süresi
WM 22475
Solunum hortumu için koruyucu kılıf
WM
CO2 emme hortumu 15 seti, 5 adet
WM 22415’den oluşmaktadır
WM 15680
Su filtresi seti 16,
5 adet WM 22475’den
oluşmaktadır
WM 97010
8297
Hortum sistemi için klipsler 14, 6 adet WM 22388
62
TR
Teslimat Kapsamı
Luer-Lock L tipi adaptör seti,
10 adet WM 22877’den
oluşmaktadır
WM 15459
Kullanma kılavuzu TR
WM 66820
MODUL CapnoVol,
LIFE-BASE Mini II taşıma kutusu
üzerine montaj için
WM 22440
Sipariş
numarası
Parçalar
MODUL CapnoVol, temel cihaz
(arka yüzünde oksijen geçişi için vida WM 22470
dişli bağlantı ile birlikte)
Soketleri ile birlikte sensör kablosu 18 WM 22420
BiCheck Flowsensor 13, 2 adet
WM 22430
CO2 emme hortumu 15, 2 m
WM 22415
Su filtresi 16, Ø 25 mm,
4 saat çalışma süresi
WM 22475
Solunum hortumu için koruyucu kılıf
WM
CO2 emme hortumu 15 seti, 5 adet
WM 22415’den oluşmaktadır
WM 15680
Su filtresi seti 16, 5 adet
WM 22475’den oluşmaktadır
WM 97010
8297
Hortum sistemi için klipsler 14, 6 adet WM 22388
Luer-Lock L tipi adaptör seti,
10 adet WM 22877’den
oluşmaktadır
WM 15459
Kullanma kılavuzu TR
WM 66820
MODUL CapnoVol,
Stand-alone
WM 22460
Sipariş
numarası
Parçalar
MODUL CapnoVol, komple
WM 22400
L tipi soket ile birlikte
besleme kablosu 12 V
WM 22895
Teslimat Kapsamı
TR
63
11.2Aksesuar
Aşağıda gösterilen aksesuarlar, teslimat kapsamına
dahil değildir ve gerektiğinde özel olarak sipariş
edilmelidir.
Parçalar
Sipariş
numarası
Su filtresi seti, 5 adetten oluşmaktadır,
WM 97011
Ø 13 mm, 2 saat çalışma süresi
Şarj cihazı FW7405M/14, komple WM
2610
Kızılötesi adaptör seti, PC yazılımı ve
WM 15681
tutucu WM 22875 ile birlikte
KAL CHECK gazı
WM 97061
KAL CHECK gazı için basınç azaltıcı
WM 97062
11.3Yedek parçalar
Parçalar
64
TR
Teslimat Kapsamı
Sipariş numarası
BiCheck Flowsensor 13 seti,
5 adetten oluşmaktadır
WM 15685
CO2 emme hortumu seti, 5 adet
WM 22415’den oluşmaktadır
WM 15680
Su filtresi seti, 5 adet
WM 22475’den oluşmaktadır
WM 97010
Hortum sistemi için klips
WM 22388
Luer-Lock L tipi adaptör seti,
10 adet WM 22877’den
oluşmaktadır
WM 15459
Solunum hortumu için koruyucu kılıf
WM
8297
Parçalar
Sipariş numarası
Kızılötesi adaptör için tutucu,
komple
WM 22875
Kızılötesi adaptör tutucusu için
O-ring
WM1145/75
L tipi soket ile birlikte
besleme kablosu 12 V
WM 22895
Teslimat Kapsamı
TR
65
12. Teknik Değerler
MODUL CapnoVol
93/42/EEC uyarınca ürün sınıfı
IIa
Ölçüler GxYxD, mm
180 x 115 x 90
Ağırlık
Takr. 1,1 kg
–Kullanım sırasında
–Depolama
Sıcaklık aralığı
Çalışma sırasındaki hava basıncı aralığı
Kompanse edilmemiş uçaklardaki maks. kullanım yüksekliği
Elektrik bağlantısı
+0 °C’den +40 °C’ye kadar
–20 °C‘den +70 °C‘ye kadar
600 – 1060 mbar(1)
2.500 m
12 – 28 V =
Maksimum güç tüketimi
20 W
–Elektrik çarpmasına karşı
koruma şekli
–Elektrik çarpmasına karşı
koruma şekli
–Suya karşı koruma sınıfı
Koruma sınıfı II
EN 60601-1 uyarınca
sınıflandırma
EN 60601-1-2’ye göre
Elektromanyetik Uyumluluk
(EMC):
– Gürültü (parazit) yayma
–Gürültüye (parazite) karşı
dayanım
EN 55011
EN 61000-4 Bölüm 2’den 6’ya ve
11’e kadar
Kullanım ve saklama sırasında müsaade edilen nem oranı
Yerine getirilen standartlar
Cihaz
Takr. 15 sn.
Özelliklerine ulaşılana kadar
geçmesi gereken süre
Takr. 5 dak
Ölçme yöntemi
TR
Teknik Değerler
Arka plan aydınlatmalı LCD
Takr. 2 saat (Yeni aküde)
Kızılötesi fotometrik yöntem
en az 30 defa temizlenebilir,
dezenfekte edilebilir veya sterilize
edilebilir
BiCheck Flowsensor kullanım sıklığı
66
≤ % 95 bağıl nem (çiy yok)
Çalışmaya hazır olması için
gerekli süre
Akü şarjı başına çalışma süresi
MEDUMAT ile bağlantılı olarak
hasta valfı direnci (EN 794-3
uyarınca)
IP X4
EN 60601-1, EN 864, EN 1789
Gösterge
CO2 ölçümü
Tip BF
İnspirasyon
Ekspirasyon
Spontan solunum
<6,3 mbar(1), 60 litre/dak’da
<6,3 mbar(1), 60 litre/dak’da
<2,2 mbar(1), 30 litre/dak’da
MODUL CapnoVol
Ölçme yöntemi
Volüm ölçümü
Ölçüm aralığı
Hassasiyet
Solunum frekansı ölçümü
Ölçüm aralığı
Hassasiyet
Ölçüm aralığı
etCO2 ölçümü
(23 °C’de)
İki yönlü kızgın tel anemometresi
MV: 0 – 30 lt/dak
TV: 0 – 2.000 ml
Tüm ölçüm aralığı üzerinden ölçüm
değerinin % ± 15’i
2 – 60 bpm (breath per minute)
± 1 bpm
3 – 75 mmHg veya % 0,4 – 9,9 vol.
Şu değerlerde hassasiyet:
% 0,4 – 5 vol.
3 – 40 mmHg
% 5,1 – 9,9 vol.
41 – 75 mmHg
% 0,2 vol.
2 mmHg
Ölçüm değerinin % 6’sı
Ölçüm değerinin % 6’sı
Şu değerlerde maksimum
sapma:
% 0,4 – 9,9 vol.
3 – 75 mmHg
± % 0,5 vol.
± 4 mmHg
Şu değerlede sistemin tepki
süresi:
Akış = 150 ml/dak
Akış = 50 ml/dak
1 sn.
2 sn.
CO2 emme hortumu
BiCheck Flowsensor
Şunlar için olan bağlantılar
Harici gerilim beslemesi
Oksijen geçişi
Maske/Endo trakeal tüp
Bağlantı
ISO 5356-1’e uygun standart
konnektör
(1) 1 mbar =
ˆ 1 hPa
Yapısal değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Teknik Değerler
TR
67
Taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı iletişim cihazları
(örneğin cep telefonu) ile MODUL CapnoVol arasında bırakılması önerilen
uzaklık
MODUL CapnoVol, yüksek frekans gürültü oranı bakımından kontrol edilmiş elektromanyetik ortamlarda
kullanıma uygundur. MODUL CapnoVol’ün sahibi veya kullanıcısı, yüksek frekanslı portatif ve mobil
iletişim cihazlarını (vericileri) ve MODUL CapnoVol’ü, bu cihazların çıkış gücü kapasitelerine bağlı
olarak birbirlerinden aşağıda belirtilen asgari mesafelerde uzak tutmaları halinde, elektromanyetik
gürültü oluşumunun engellenmesinde yardımcı olabilirler.
Yüksek frekans
cihazının
nominal gücü,
W olarak
68
Gönderme frekansına bağlı emniyet uzaklığı, m
150 kHz - 80 MHz
d = (3,5/V1) x √P
80 MHz - 800 MHz
d = (3,5/V1) x √P
800 MHz – 2,5 GHz
d = (3,5/V1) x √P
0,01
0,04
0,04
0,07
0,1
0,11
0,11
0,22
1
0,35
0,35
0,70
10
1,11
1,11
2,21
100
3,50
3,50
7,00
TR
Teknik Değerler
13. Garanti
• WEINMANN, ürünün satın alındığı tarihten itibaren, ürünün
amacına uygun ve gerektiği şekilde kullanılması halinde,
kusursuz olduğunu iki yıl boyunca garanti eder. Ambalaj
üzerindeki ilgili bildiri veya işarete göre, son kullanma tarihi iki
yıldan daha kısa olan ürünlerde, garanti süresi ambalaj
üzerinde veya kullanma kılavuzunda bildirilen son kullanma
tarihi sonunda biter.
• Garanti kapsamında hak talep edilebilmesi için, satıcı ve
satın alma tarihi bildirilmiş olan satın alma kuponu veya
faturası gereklidir.
• Şu durumlar garanti kapsamına girmez:
– Kullanma kılavuzuna uyulmaması
– Kullanma hataları
– Amaca uygun olmayan veya gerektiği gibi yapılmayan
kullanım ve muamele
– Onarım amacıyla cihaza yetkisi olmayan kişilerin
müdahale etmesi
– Forsmajör, yani yıldırım düşmesi vs. gibi afet durumları
– Cihaz geri gönderildiğinde, uygun olmayan ambalaj
kullanılmasından dolayı oluşan transport hasarları
– Gerekli veya öngörülmüş bakım işlemlerin yapılmaması
– Ìşletmeden kaynaklanan aşınma ve normal aşınma.
Şu parçalar, söz konusu normal veya işletme aşınması
kapsamına girer:
– Filtre
– Piller / Aküler
– Bir kez kullanılan ve atılan ürünler, vs.
– Orijinal yedek parçaların kullanılmaması.
• WEINMANN, üründeki istenilerek yapılmamış olması veya
ağır ihmalcilik söz konusu olmayan hasar veya eksiklerden
kaynaklanan zararların devamı durumundaki zararlar için
veya hafif ihmalcilik söz konusu olan hasarlardan
kaynaklanan yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.
• WEINMANN, söz konusu hasarı veya eksikliği giderme,
hasarlı ürün yerine hasarsız yeni bir ürün gönderme veya
hasarlı ürünün satış ücretini duruma uygun şekilde düşürme
seçenekleri arasından istediği çözümü seçme hakkını saklı
tutmaktadır.
• Garanti talebinin reddedilmesi durumunda, ürünün gönderilme
ve tekrar geri gönderilme masraflarını üstlenmiyoruz.
Garanti
TR
69
• Yasal garanti talep hakları, bu garanti yönetmeliği
tarafından kısıtlanmaz.
14. Uygunluk Beyanı
WEINMANN Geräte für Medizin GmbH + Co. KG,
bu ürünün tıbbi ürünlere ilişkin geçerli 93/42/EEC
sayılı yönetmeliğin direktiflerine uygun olduğunu beyan
eder. Uygunluk beyanının eksiksiz metnini ınternet
adresimizde bulabilirsiniz: www.weinmann.de
70
TR
Uygunluk Beyanı
15. Fihrist
Önemli terim:
Sayfa:
Aksesuar
Akü
Akü kapasite uyarısı
Akü kapasitesi
Akü yönetimi
Alarm sınırları
Arızalar
Ara kalibrasyon
Bakım
Belleği sil
Belleğin okunması
Bellek dolu
BiCheck Flowsensor
Cep telefonu
CO2 ölçümü
CO2 ölçümü menüsü
CO2 ölçümü uyarıları
CO2i uyarısı
Depolama
Endo trakeal tüp
Enerji tasarruf devresi
etCO2 ortalaması
etCO2 uyarısı
Şarj arabirimi
Frekans uyarısı
Garanti
Gerilim beslemesi
Gülme gazı kompansasyonu
Güvenlikle İlgili Genel Hükümler
Hacim akışı, ölçüm yöntemi
Hata mesajları
Hijyenik hazırlık işlemleri
HME filtresi
Hortum koruma kılıfı
İşlev Açıklamaları
64
16, 19
50
16, 28
16
45
58
23
60
36
37
36
10, 21, 25, 66
6
3, 27
32
40
42
60
12
19
32
40
12
47
69
16
7, 26
6
2
27
51
7, 26
11
2
Fihrist
TR
71
İşlev kontrolü
İmha
Kızılötesi adaptör
Kalibrasyon kontrolü
Kapnografi
Kullanım amacı
Kullanım konsepti
LIFE-BASE II
LIFE-BASE III
LIFE-BASE Micro
LIFE-BASE Mini II
Menü kontrolü
Menü, veri belleği
Münferit Cihaz Olarak Kullanım
Narkoz Maddesi
Numune gaz akışı
Oksijen beslemesi
Sıcaklık aralığı
Solunum frekansı ölçümü
Solunum Maskesi
Su Buharı Düzeltmesi
Su filtresi
Sürüm bilgisi menüsü
Tıkanıklık uyarısı
Tıkanıklık uyarısı, kontrol
Taşıma kutusu
Teknik Değerler
Temizlik
Teslimat Kapsamı
Uyarılar
Uyarılar etkin/devre dışı
Uyarılar menüsü
Veri depolama
Volüm ölçümü
Volüm ölçümü uyarıları
Yedek Parçalar
Ölçüm
72
TR
Fihrist
54
61
12
23, 55
21
2
29, 38
1, 4
1, 4
1, 4
1, 5
29
36
4, 8
7
32
14
25, 66
67
12
3
10
37
48
57
13
66
51
62
38
49
31
24, 28
27, 67
44
64
21
Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
P.O.Box 540268 • D-22502 Hamburg
Kronsaalsweg 40 • D-22525 Hamburg
T: +49-(0)40-5 47 02-0
F: +49-(0)40-5 47 02-461
E: [email protected]
www.weinmann.de
Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
Siebenstücken 14
D-24558 Henstedt-Ulzburg
T: +49-(0)4193-88 91-0
F: +49-(0)4193-88 91-450
WM 66820a - 01.09
Center for
Production, Logistics, Service
Download

MODUL CapnoVol - WEINMANN Emergency