ÍVREA ÜRETÍM YERÍ/TESÍSLERÍ (43,000 METREKARE VE 560 ÇALIŞANI):ÍLK
TESÍSAT/SÍSTEM GÜÇ ÍLETÍM SÍSTEMLERÍNÍN PROJELEME VE ÜRETÍMÍNDE DÜNYA
LÍDERÍ DAYCO'NUN ÍTALYA DAKÍ DÖRT TESÍSÍNDEN BÍRÍ .
DAYCO ÍVREA ,TEKNOLOJÍ, YENÍLÍK
ORGANÍZASYON KOMBINASYONU
ZÍRVEDEKÍ ÜRÜNLER
Üretilen Íki zirvedeki ürün
tam seri/eksiksiz uygulamalar
gerçekleştirebilir:
GERÍCÍLER dağıtım ve destek
kumandası için (binek ve
ticari araçlar için).
SUSTURUCULU/SES AZALTICI
MAKARALAR
(Amortisör)
kam mili ve krank mili için
(binek ve ticari araçlar için)
VE
Mükemmel üretim. Kalite garantisi.
Ílk tesisat/sistem güç iletim sistemlerinde daha
sofistik uygulamaların tasarımı ve gerçekleştirilmesi.
DAYCO Ívrea, ilk tesisat/sistem güç iletim sistemlerinin
tasarım ve üretiminde dünya lideri olan şirketin
İtalya'daki dört üretim tesisinden biridir, 2000 yılından
beri üretim halindedir. On yıldan az bir süre içerisinde,
teknolojik, yenilik ve organizasyon açısından önde gelen
ulusal ve uluslararası bir sanayi sitesi olarak
gösterilmektedir. Üretim yeri, San Bernardo civarında,
endüstri bölgesinde, eskiden Olivetti'nin olan tarihi bir
sitede ve 24,000 metrekaresi kapalı olmak üzere 43.000
metre karelik bir alanda bulunmaktadır;halen 560
çalışanı bulunmaktadır.
Sürekli yenilenme içerisinde olan bir kuruluş,pazar değişiklikleri ve talep değişimlerine
anında cevap verme esnekliği
Ívrea tesisleri yenilenmiştir ve yenilenmeye devam etmektedir: başlangıçtaki plana, lay-out
değiştirilerek ve rasyonelleştirilerek yeni alanlar eklenmiştir. Bazı öğelerin/parçaların, son on yılda
en iyimser tahminlerin bile ötesinde bir gelişme sergilemesi, üretim gereksinimleri doğrultusunda
yeniden yapılanmayı gerektirmiştir. Üretim alanı,hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde,
pazarın en farklı taleplerine cevap verebilmek için öncü vaziyettedir.
Ayrıca, kendi Aftermarket/satışsonrası bölümü ile, DAYCO bağımsız piyasaya, tam seri, sürekli
güncellenen ürünler sağlar .
YENİLİK: “FRICTION WHEEL” YAKIT TÜKETÍMÍNÍ VE
KÍRLÍLÍĞÍ AZALTMAK ÍÇÍN VE YAĞ BANYOSUNDA
ÇALIŞAN DÍŞLÍ KAYIŞLI SET
Tesislerde, yeni motorizasyon PRINCE BMW-PSA için,
özel, tek kollu bir gerici üretilmiştir. Yapısal özelliği, DAYCO
tarafından patentlenmiştir, klasik spiral yay yerine,
elastik/esnek bir element olan özel bir burulma çubuğu
kullanılmıştır.
PRINCE BMW-PSA motor kapsamında,
makaranın radyal hareketinin/manevrasının, adaptörlü
elektrikli motorcukla sağlanan, “motorize edilmiş friksiyon
tekeri” monte edilmiştir.
Öğelerin montajı, parçaların minyatür ve karmaşık olması
nedeniyle ve esasen manuel olarak yapılmaktadır.
Çok işlevli otomatik bir kontrol istasyonu öngörülmüştür.
Gerçek çalışma koşulları simule edilerek, dayanıklılık testleri
yapılmaktadır.
Mükemmel sonuç:Su pompasının makarası krank milinin
hareketlerini alarak, elektriksel bağlantısı olan bir rulo
vasıtası ile bağlanmakta ve ayrılmakta, motorun çalışma
sıcaklığında hızlı bir artışa (emisyonu azaltarak) neden
olmaktadır ve su pompası gerekli olmadığında sürtünme
olmadığından tüketimin azalmasına da neden olur.
ARAŞTIRMA ÖDÜLLERÍ VE
DAYCO YENÍLÍKLERÍ
Yağ banyosundaki kayış,
Chieti (Abruzzo) tesislerinde
üretilmiştir ve devamlı gelişen
teknolojik yeniliklerin ve
Dayco ürünlerini
diğerlerinden ayıran
maksimum kalite arayışının
sonucudur ve gelecekteki
değişiklikleri karakterize
edecektir.
Yağ banyosundaki kayış iki
tane çok prestijli onay
almıştır:
2008: Ford European
Technical Achievement
Award 2008
2009: Galerìa de
Innovaciònes 2009 Motortec
Madrid
Gene Dayco Ívrea'da, biraraya getirilen bir sette bulunan,
yağ banyosuna dayanıklı olan özel kayış, DAYCO tarafından
tasarlanmış ve geliştirilmiş, ilk tesisat/sistem için Ford
tasarım ofisi ile birlikte dizayn edilmiştir.
Oluşturulan setin amacı, dişli sistem ve zincir yerine ,
makara ve dişli kayış sistemini kullanarak, performans
düzeyini düşürmeden fonksiyonel avantajlar sağlamak,
maliyeti/masrafı azaltmaktır. Bu çözüm, parçalar arasında
aşınmanın/yıpranmanın azalması ve daha düşük transmisyon ağırlığının sağlanmasınıda içinde
olduğu çeşitli yararlar sunar. Yeni sistem, kayış, iki makara, bir şasinin üst kolunu iterek ,geren ve
kayışı yönlendiren bir hidrolik gerici ve Ny PA66 da alt kısımda kayışı destekleyen ve yönlendiren
ikinci bir şasiden oluşmuştur.
Klavuzun/sevk yatağının dizaynı,doğru gerilimi sağlayarak, makaralarla birbirinin içerisine
geçmesini optimize edecek şekilde,sürtünmeyi en aza indirerek ve oluşan ısının
dağılmasını/giderilmesini sağlayarak serbest kayış kolunun vibrasyonunun önüne geçmek ve
azaltmak için tasarlanmıştır.
“CANLI” KOMPLEKS/KARMAŞIK GEÇÍŞLERDEN DAYCO ÜRETÍMÍNE
Tesise girelim ve üretim hatları arasında dolaşalım. Sistemin, kesinlikle çok karmaşık olduğuna
tanık oluyoruz. Çalışanların aşina oldukları görünüyor: DAYCO' da kimsenin bir kenara bırakmayı
düşünemeyeceği, kaliteli üretime doğru bir tür zorunlu geçişler.
Fabrikadaki üretim hatları arasında yüksek teknoloji takdire değer, kendi tasarımlarının ve
üretimlerinin arkasında duran en son yeniliklerin kullanımı ve sarfedilen büyük çabalar.
Kontrol istasyonları, çok sayıdaki yapısal ve fonksiyonel/işlevsel doğrulama parametreleri,düşük
seviyeli teknolojik öğelerle/parçalarla, yapılan bütün hatalı üretimlerden kaçarak üretilen bie
gericinin bir motor için , ya da endotermik bir motor için bir amortisörün düzgün işleyişinin ne
kadar önemli olduğunu vurguluyor. Üretim ve montaj için, kalite parametrelerinin ve üretimin
devamlı gözetim/kontrol altında tutulmasını sağlayacak ,içte oluşturulan bilgi aktarıcı bir ağ ile
bağlantılı çalışma adacıkları kullanılmakta.
YENÍLÍKLERDEN ÖRNEKLER VE SUNUM.
BÍR YILDA ÜRETÍLEN 7 MÍLYON GERÍCÍ
BÍR YILDA ÜRETÍLEN 3 MÍLYON DAMPER/
AMORTÍSÖR
Otomatik bi gericinin yedek parça montaj hattı
Titreşim azaltıcı makara (amortisör) üretim hattı
Bu tip gericiler (yaylı veya hidrolik), sabit
olanlardan farklı olarak, bir defa monte
edildiklerinde,motorun
hızlanmasına
bağlı
olarak, her türlü sıcaklık ve çalışma durumunda
kayış gerginliğine adapte olabildiklerinden ve
gerginliği
optimize
edebildiklerinden
dinamiktirler.
Yani,
hareketin/devinimin
destek/yedek parçalara devamlı ve kusursuz
iletimini sağlar.
1. Her bir parça için projeyi garantileyecek
şekilde, otomatik bir hücre, yayı karakterize
etmekte (mekanik karakter analizleri) ve
gövde üzerinde freze gerçekleşmesini
(başlangıç/bağlantı yeri) sağlamaktadır
2. Bütün
parçaları
özel
hücreye
pozisyonladıktan/yerleştirdikten
sonra,
gericinin otomatik montajını ve kilitlenmesini
sağlar.
3. Sonraki aşama, gene otomatik olarak, gerici
kilitlendikten
sonra
ayarlama
için
rodaj/motor alıştırılması öngörür.
4. Makaranın ve ilgili vidanın ön montajının
manuel olarak yapılması öngôrülür.
5. Son
hücre
,test
ve
son
işaretleme/damgalama için tahsis edilmiştir.
Damper/amortisör, krank milinin titreşimini
azaltmakla ve aynı zamanda belirli bir motor
tipinde, destek/yedek kayış poli V nin devri için
kılavuz makaranın işlevini/çalışmasını, yerine
getirmekle görevli bir alettir
Üretim aşamaları
Bir torna hattı, Damperi oluşturacak, iki titreşim
azaltıcı/amortisman ucunun/ekinin eşleşlmesine
hazırlık sağlar.
Başka bir hat, sürtünme kontrollü pirinç
yerleştirilmiş ikinci titreşim azaltıcı/amortisman
eki/ucu için hazırlık sağlar.
Tekbaşına titreşim azaltıcılar/amortismanlar
güçlendirilmiş lastik/kauçuk yüzükler/halkalar
eklenmesi ile gerçekleştirilmiştir, ya da
versiyonuna göre, biri veya her ikisi de vulkanize
edilmiştir.
Bir kamera aracılığıyla, lastik/kauçuk karışımın/
harmanlamanın, doğru vulkanizasyonu için
bütün parçalara % 100 lük kontrol uygulanır.
Bazı tipler titreşim azaltıcı/amortisman elementi
olarak helezonik/spiral bir yay öngörür.
Montaj sonrası parametreler
Bütün parçalar monte edildikten sonra kontrol
edilecek parametreler şunlardır:
• OFF-SET: elektronik üç prob/duyarga
kullanılarak, motor başlangıç seviyesine
göre makaranın doğru pozisyonlandığı
tasdik edilir/onaylanır.
• PARALLELÍK
• DENKLÍK: önceden yapılmış olsa da
başka parçalar eklendiğinden ve parça
“kilitlendiğinden”
doğrulama/kontrol
gereklidir.
• DAMPING/AMOTÍSÖR:
makaranın
kayışa sarsıntısız ve sorunsuz olarak
eşlik edebilmesi için makara hareketinin
amortisman doğrulaması/ kontrolü
Bütün parçalar dengelemeye/doğruluğa
tabi
tutulur. Bu, çevre/yüzey üzerindeki deliklenme
vasıtası ile materyalin ortadan kaldırılması/
giderilmesi ile mümkün olur. Gerekli olmasa da,
bu “dokunma” % 100 lük kontrolün yapıldığını
belgelemek için yapılır.
Íki
titreşim
azaltıcının/
amortismanın
perçinlenmesi .
Damperin/amortisörün kontrol istasyonu, her iki
yöne de bükülme değerlerinin
kontrolü/
denetlenmesi ile tamamlanır.
Işaretleme ve bar kodu eklenmesi
Son boyut kontrolü aşşağıdakiler üzerinde
yapılır:
·
belli başlı eleştiri kotaları/hisseleri
radyal titreşim/salınım
Üretim döngüsü, öngerme için bujinin/fişin ·
·
eksenel titreşim/salınım
yerleştirilmesi ile biter
·
parallellik
montajı kolaylaştırmak için öngerme
konsantriklik
Bunu görsel denetim ve ambalajlama takib ·
·
oluklar/kanallar kotası/hissesi
eder.
VE DEVAMI...
Vulkanizasyon sürecine adanmış özel bir alan
Ívrea tesislerinde titreşim azaltıcı/ amortisman eklerin/uçların vulkanizasyon işlemi için ayrılmış
donanımlı özel bir bölüme sahiptir. Ham maddeden başlanır,özel kauçuk/lastik şeritlerden ve
kumlama işlemi süresince lastiğin/kauçuğun yapışacağı ekin/ucun metal yüzeyin hazırlanmasından
oluşmuştur.
220 atm. basınçta hareket ederek, likit lastiğin/kauçuğun 170 C°deki sıcaklı ğa sokulması ile
vulkanizasyon işlemine geçilir.
Materyallere dikkat
Tesis, hata/kusur ve kopma nedenlerini belirleyerek ve malzeme karakterizasyonu garantileyerek
analizleri ve kapsamlı testleri yaparken, pazara, yüksek teknik destek sağlayacak donanımlı
laboratuvarlara sahiptir. Bu laboratuvarlarda, özel olarak hazırlanan, donanımlı test/deneme
tezgahları sayesinde, en ağır koşulları yaratılarak, belirli bir ölçüye dayalı kurallar ve prosedürler
dahilinde, ürünün olası limitlerinin belirlenmesi/tanımlanması için, sipariş üzerine, çok çeşitli testler
yapılabilmektedir: statik, dinamik, vuruş/çarpma ve zorlanma/zorlama testleri ile basit ve bileşik
hızlandıma/sıkıştırma testleri .
Download

Dayco Ívrea ,teknolojí, yenílík ve organízasyon kombinasyonu