2014
22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
10/04/2014
Sayın Burcu Çetin
“ Sutherlandia frutuescens L. Bitkisinden Elde Edilen Kallus
Ekstraktlarının Sitotoksik ve Antimikrobiyal Etkisi “
Burcu Çetin, Şeref Akay, H. Tansel Yalçın, Ayşe Nalbantsoy
ubk2014.ogu.edu.tr
Eskişehir
Osmangazi
Bölümü'nün
ev
Üniversitesi,
sahipliğinde
23-27
Fen
Edebiyat
Haziran
2014
Fakültesi,
tarihleri
Biyoloji
arasında
düzenlenecek olan 22. Ulusal Biyoloji Kongresi'nde sunmak üzere göndermiş
olduğunuz çalışma kongremizin bilim ve hakem kurullarınca değerlendirilerek
poster olarak sunuma kabul edilmiştir.
Kongrede buluşmak üzere saygılar sunarım.
Prof. Dr. Semra İLHAN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Tel:(0222) 239 3750/2840
YaygınAğ:ubk.ogu.edu.tr
Adres:Meşelik Yerleşkesi
F5 Binası
Belgeç:(0222) 2393578
Eposta:[email protected]
Posta Kodu:26480
Download

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ