22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
2014
10/04/2014
Sayın Serdar Gökhan Şenol
"Salvia sclarea (Lamiaceae)'nın Tozlaşması ve Üreme Başarısı"
Serdar Gökhan Şenol, Volkan Eroğlu, Ozan Şentürk, Fidan Kaçmaz,
Betül Avcı
ubk2014.ogu.edu.tr
Eskişehir
Osmangazi
Bölümü'nün
ev
Üniversitesi,
sahipliğinde
23-27
Fen
Edebiyat
Haziran
2014
Fakültesi,
tarihleri
Biyoloji
arasında
düzenlenecek olan 22. Ulusal Biyoloji Kongresi'nde sunmak üzere göndermiş
olduğunuz çalışma kongremizin bilim ve hakem kurullarınca değerlendirilerek
poster olarak sunuma kabul edilmiştir.
Kongrede buluşmak üzere saygılar sunarım.
Prof. Dr. Semra İLHAN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Tel:(0222) 239
3750/2840
Yaygın
Ağ:ubk.ogu.edu.tr
Adres:Meşelik Yerleşkesi
F5 Binası
Belgeç:(0222) 2393578
E-posta:
[email protected]
Posta Kodu:26480
Download

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ