SİVİL TOPLUM AFET PLATFORMU II. SOMA İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI TOPLANTI RAPORU 5 Haziran 2014 Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) tarafından düzenlenen Soma için bilgi paylaşımı toplantılarının ikincisi 5 Haziran 2014’te İstanbul’da TMMOB Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda 21 farklı kuruluştan 33 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ilk bölümünde, katılımcı kuruluşların saha gözlemleri ve konuya yönelik girişimleri hakkında verdikleri bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir: ü Uzun vadeli ve yapısal çözümlere odaklanan projelere gereksinim duyulduğu, ü Bu projeleri gerçekleştirmeye hazır muazzam bir enerji, kaynak ve gönüllü gücün varlığı, ü Ortaya çıkan bu sivil enerjinin mutlaka bilinçli ve uzman desteği ile bölgeye akıtılmasının gerekliliği, ü Bununla beraber iyi niyetle fakat ihtiyaç tespitleri kapsamında yapılmayan ayni yardımların bölge halkı üzerinde olumsuz etkiler yaratma olasılığının gözlenmeye başlanması, ü Özellikle çocuklara verilen hediyelerin yaşadıkları travmayı hafifletmek yerine yaşadıkları kayıp nedeniyle hediye aldıklarını biliyor olmalarından ötürü travmalarını pekiştirme olasılığının olduğu, ü Çocuk odaklı projelerde, bulundukları bölgede çocuklarla birlikte zaman geçirmenin olumlu etkiler yaratacağı, ü Bölgede bilgi toplamak amacıyla hem kamu kurumları hem de yardım etmek isteyen kişi ve kuruluşlar tarafından sıklıkla yapılan ev ziyaretlerinin hanelerde rahatsızlık yaratma risklerinin gözlenmesi, ü Savunuculuk aktiviteleri için STK’lar arasında koordinasyon gereksinimi konuşuldu. Sonuç olarak, doğru zamanda ve doğru projeler gerçekleştirebilmek için sahadan gelen durum tespitlerine ve ihtiyaç analizlerine gereksinim olduğu, bu bilgilerin insani yardım standartları çerçevesince toplanmasının uygun olacağı kararına varıldı. Toplantının ikinci bölümünde, bölgede halihazırda bilgi toplayan Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği ile gönüllüleri mobilize etme konusunda bir öneri geliştirmiş olan Oy ve Ötesi grubu, birer sunum gerçekleştirdiler. Gıda Bankacığı ve Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer yaptığı sunumda, derneğin 152 hane ile ihtiyaç formlarının doldurulması çalışmasının tamamladığını, kalan ailelere de yakında ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Sunumda, ayni yardım, eğitim ve istihdam olarak üç başlık altında çalışmalarını topladıklarını, eğitim ve istihdam alanında özel sektör ve sivil toplumla işbirliği halinde olduklarını, özellikle eğitim alanında kendilerine gelen talepleri ilgili uzman sivil kuruluşlara ilettiklerini, verilerin paylaşımı ve her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı. İstihdam konusu katılımcılar arasında özellikle ilgi uyandırdı. Gıda Bankacığı ve Temel İhtiyaç Derneği, bölge halkı için istihdam olanakları arasında alternatif enerji üretimi ve tavukçuluk ile ilgili somut adımlar atmışken TOB, Sanayi Odaları gibi paydaşlarla bu konuda iletişim kurmayı planladıklarını, kadın girişimciliği konusunda sürdürülebilir projeler üzerinde çalıştıklarını iletti. Sunum sırasında bazı katılımcılar, yapılan çalışmalar özellikle kadın girişimciliği konusunda geri bildirim verdiler, bazıları ilgili alanlarda birlikte çalışabileceklerini belirttiler, bazıları da ilgili alanlarda işbirliği yapılmasında fayda gördükleri kişi ve kuruluş isimlerini paylaştılar. İkinci sunumda Oy ve Ötesi grubu, somagonulluleri.org adı altında Soma için destek vermek isteyen gönüllülere yönelik hazırlanacak web sitesinin tanıtımını yaptılar. Web sitesi, yardımda bulunmak isteyen gönüllülere ayni, nakdi ya da fiziki olarak yardımda bulunma seçenekleri sunacak, ihtiyaçlara göre sahaya veya çalışma yapan kuruluşlara yönlendirecek. Ayrıca etkilenen bölgede sürekli bulunan saha ekibi ile birlikte düzenli bilgi akışı ve ihtiyaç tespiti yapılıyor olacak, bu sayede gönüllüler doğru ihtiyaç sahiplerine ve bölgede çalışma yapan sivil kuruluşlara yönlendirilebiliyor olacaklar. Hem ihtiyaçları hem de bölgede çalışma yapan kuruluşların projelerini harita üzerinde göstermeyi planladıklarını paylaştılar. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER ü Etkilenen bölgede kendi ihtiyaçları çerçevesince bilgi toplayan sivil kuruluşlar bulunuyor. Bu bilgilerin ortaklaştırılması ve paylaşılması için çağrıda bulunulabilir. ü Sivil kuruluşların, uzun vadeli ve çözüm odaklı projeler üretebilmesi için kendi çalışma alanlarına yönelik de düzenli bilgi akışına, durum ve ihtiyaç analizlerine gereksinimi bulunuyor. Bu tespitleri düzenli yapabilecek bir saha ekibi oluşturulabilir ve bunun için halihazırda sahada bulunan ya da sahaya gitmeyi planlayan STK’larla işbirliği yapılabilir. ü Sahada halihazırda bulunan ya da sahaya gitmeyi planlayan sivil kuruluşların ve gönüllülerin sağlıklı ihtiyaç tespitleri ve durum analizi yapabilmelerini desteklemek için ilgili her sektörden bir uzman STK’ya çağrı yapılabilir. Uzman STK’lar kullanılan formlarla ilgili kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre geri bildirim verebilirler. Böylece ihtiyaç analizlerinin belirli standartlar çerçevesinde yapılması ve kalitenin artması desteklenmiş olur. Toplantı sonunda SİTAP’ın; ü Soma kazası sonucu etkilenen bölgede bilgi toplayan ve çalışma yapan STK’ları topladıkları bilgiyi, projelerini, deneyim ve gözlemlerini SİTAP ile paylaşmaları için çağrıda bulunmasına, ü SİTAP’ın bilgi paylaşımına devam etmesine ve 1K2N matrisini genişleterek paylaşmasına, ü İhtiyaç analizlerinin sağlıklı ve uluslararası insani yardım standartlarına uygun bir şekilde yapılabilmesi için hazırlanacak olan form çalışmalarına uzman desteği sağlamak üzere ilgili sektörlerden STK’lara çağrıda bulunmasına karar verildi. Katılımcılar bir sonraki toplantının ara çok uzamadan düzenlenmesini istediler. 
Download

SITAP_II_Soma_Bilgilendirme_Toplantisi_05.06.2014