Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
KURUM ADI
ÇALIŞMA ALANI
NE YAPIYOR
NEREDE
Oy ve Ötesi
Soma'daki ihtiyaçlarla gönüllüleri ve sivil aktörleri buluşturabilecek bir platform oluşturmada SİTAP'la Bilgi Yönetimi ve birlikte çalışıyor. Online bir İstanbul merkezli
Planlama
platform yaratılarak, bu platform saha ekipleriyle desteklenmeye çalışılacak
SİTAP adına Hayata Destek Derneği
Soma ile ilgili çalışan ve çalışmayı Bilgi Yönetimi ve planlayan tüm sivil aktörler İİstanbul merkezli
Planlama
arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştırma
Grubun 28.500 üyesi var. Soma ile SOMA da babasız Bilgi Yönetimi ve ilgili gelişmeler grupta kalan çocuklar Etkilenmiş Bölgede
Planlama
paylaşılıyor.Grupta edinilen Faceebook grubu gönüllü dataları kullanılıyor.
GBtider (Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği)
Etkilenmiş bölgede 301 aileye ulaşarak ihtiyaç analizi tamamlandı. Soma'da bir irtibat ofisi açıldı. Ayni yardım, saha Bilgi Yönetimi ve koordinasyonu ve meslek Etkilenmiş bölgede
Planlama
edindirme konularında çalışılıyor. Soma'da çalışmak isteyen diğer STK'larla işbirlikleri gerçekleştiriyor.
HEDEF GRUP
NE AŞAMADA
KAPASİTE ve EK BİLGİLER
Tüm sivil aktörler: bireyler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
Çeşitli STK'lar ile toplantılar yapıldı, SİTAP ile çalışma grubu oluşturuldu ve online platformun ilk yol haritası oluşturuldu
Websiteyi yapacak gönüllüleri ve sistem oluştuktan sonra destek çağrısı yapabileceği 30.000 gönüllüsü mevcut
Tüm sivil aktörler: bireyler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
Düzenli toplantılar ve 1K2N matrisi güncelleme uygulaması devam ediyor. İihtiyaç olduğu sürece bu rolü üstlenmeye hazır.
5 tematik başlık altında ihtiyaç belirleme yapıldı. Bilgi yönetimi ve iletişim çalışmaları için 2 tam zamanlı personeli mevcut
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar, kadınlar
Saha değerlendirme ve projelendirme aşamasında. süreci devam ediyor.
29.000 gönüllü kapasitesi, Sosyal medya kapasitesi
Bölge halkı
Ayni yardım, saha koordinasyonu ve meslek 301 aileye ulaşılarak ihtiyaç edindirme konularında analizleri tamamlandı. Ayni uzmanlıkları var.Bu konuda yardım ve meslek edindirme çalışmak isteyen kurumlar çalışmaları devam ediyor.
dernekle doğrudan iletişime geçebilirler. Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Ev ziyaretleriyle sorun ve ihtiyaç tespiti. Alandaki mevcud durum ve ihtiyaç, sorunlar ve yapılan hizmetlerin genel yapısını gösterecek bir yayın çıkarılıyor. İstanbul merkezli Bölgeye düzenli ve istikrarlı Bilgi Yönetimi ve olarak, etkilenmiş Genç Hayat Vakfı
gönüllülük desteğinin sağlanacağı planlama
bölgede Soma ve çalışmalar. Proje bölgesinde ofis Kınık'ta.
kurma ve sürekli personel barındırma çalışması. Kannat önderleriyle işbirliği. (Bahsedilen bu faaliyetlerin saha ve ön hazırlık çalışmları yapılmaktadır).
İst. Bilgi Üni. Örgütsel Psikoloji YL Programı
Madencilik işinin analiz edilmesine imkan verecek, bu işte ve sektörde madenci, danışman, mühendis, sağlıkçı olarak çalışmış bir gruptan Haziran'ın son haftasında İstanbul, Soma ve Bilgi Yönetimi ve teknik eğitim alıp; ikinci gün proje çevredeki maden Planlama planı çıkartmak için bir atölye alanları
çalışması planlandı. Daha iyi güvenlik koşulları yaratılmış bir maden işletmesini ziyaret edip güvenlik kültürünün referanslarını belirlemek
Gençler, çocuklar ve bu grubu etkileyen aktör olan kadınlar, öğretmenler, kanaat önderleri.
İşçiler ve her kademede yöneticiler
Psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, eğitmenlerden oluşan uzman bir ekip. Hane ziyaretleri yapıldı ve Gençler, gençlerle temasta sosyal inceleme raporları bulunan kurumlar, kişiler ve oluşturuldu. Kamu kuruluşları, gruplarlarla çalışma kanaat önderleri ile deneyimi. Proje görüşmeler yapıldı. Planlanan bölgesindeki yerel halk ve faaliyetler için saha çalışması kanaat önderleriyle, yerel ve yapılıyor. merkezi kamu kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilşkiler. Üniversite öğrencilerden gönüllü destek ağı. 28-­‐29 Haziran tarihlerinde Soma gönüllüleri için madencilik semineri gerçekleştirildi.
End. Ve Örgüt Psikolojisi, Güvenlik Kültürü konusunda uzmanlaşmış 2 öğretim üyesi. Gönüllü 15-­‐20 YL mezun ve öğrencisi, proje ekibine dahil işyeri hekimi ve İSG uzmanları
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Genç Hayat Vakfı Eğitim
Öğretmenleri güçlendirici çalışmalar
İstanbul merkezli olarak, etkilenmiş bölgede Soma ve Kınık'ta.
Gençler, çocuklar ve bu grubu etkileyen aktör olan kadınlar, öğretmenler, kanaat önderleri.
Psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, eğitmenlerden oluşan uzman bir ekip. Hane ziyaretleri yapıldı ve Gençler, gençlerle temasta sosyal inceleme raporları bulunan kurumlar, kişiler ve oluşturuldu. Kamu kuruluşları, gruplarlarla çalışma kanaat önderleri ile deneyimi. Proje görüşmeler yapıldı. Planlanan bölgesindeki yerel halk ve faaliyetler için saha çalışması kanaat önderleriyle, yerel ve yapılıyor. merkezi kamu kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilşkiler. Üniversite öğrencilerden gönüllü destek ağı. Toplum Eğitim
Gönüllüleri Vakfı
Soma'da gençlik için burs fonu oluşturuldu
Etkilenmiş Bölge
Gençler
"Soma Gençlik Burs Fonu” kapsamında Üniversite (Önlisans, Lisans / Yüksek Lisans/ Doktora) ve Lise Eğitimlerine devam eden gençlere eğitim hayatları boyunca destek olmak hedefleniyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
Erken çocukluk ve yetişkin anne babalık eğitimi, aile destek merkezi kurulması
Kınık
Anne, Baba, Kadın, Çocuk
Planlama aşamasında
Eğitim Ciddi sayıda tecrübeli gönüllüsü ve teknik uzmanlığı ile çalışmaya hazır
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
Eğitim ÇYDD Eğitim evi Soma'da açıldı.Ana sınıfından orta sona kadar öğrenciler ve anneler için faaliyetler düzenleniyor ve burs başvuruları alınıyor.
Eğitim Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarının eğitiminin desteklenmesi
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı, Afet Eğitim Araştırma Birimi
Çocuk ve gençlerle yürütülen birçok projeden edinilen deneyimlerle bölgenin ihtiyaçlarına özel psiko-­‐sosyal etkinlikler geliştirebilecek ekip ve gönüllülere ve burs olanaklarına sahip
Soma
Kadınlar ve çocuklar
Devam ediyor
Etkilenmiş bölgede
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar
20 yılda binlerce çocuğun Hedef grupların belirlenmesi eğitime destek vermiş bilgili için bu yaz Soma'ya bir ekip ve tecrübeli geniş bir ekibe gönderilecek.
sahip.
Teknisyenler, mühendisler, ilgili paydaşlar ve kamuoyu
Teknik arşivleme tamamlandı. Diğer projeler iletişim ve Mavi Hilal Vakfının bu tür planlama aşamasında, teknik araştırmalar yapacak üniveristelerle işbirlikleri bir teknik uzman havuzu yapılıyor. Çalışmalar devam mevcut.
ediyor.
Mevcut mühendislik ve teknik sorunların araştırılması; Türkiye'de Madencilikle ilgili arşiv çalışması; madencilik İyi örnek uygulamaları ile ilgili sektörünün olduğu yurtdışından gelecek uzmanlarla yerler
yapılacak eğitimlerle bilgilendirme çalışmalarının yapılması
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Geçim Kadınlara mesleki becerileri ve Genç Hayat Vakfı Kaynaklarının düzenli kazanç saplayacak Çeşitlendirilmesi çalışmalar.
Greenpeace
İstanbul merkezli olarak, etkilenmiş bölgede Soma ve Kınık'ta.
Geçim Alternatif enerji kaynaklarına Kaynaklarının yönelme konusunda savunuculuk Ulusal düzeyde
Çeşitlendirilmesi yapılıyor
SOMA da babasız Geçim Kadınların geçim kaynaklarının kalan çocuklar Kaynaklarının .eşitlendirilmesi için projeler Facebook grubu Çeşitlendirilmesi üretiliyor.
Etkilenmiş Bölge
Gençler, çocuklar ve bu grubu etkileyen aktör olan kadınlar, öğretmenler, kanaat önderleri.
Psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, eğitmenlerden oluşan uzman bir ekip. Hane ziyaretleri yapıldı ve Gençler, gençlerle temasta sosyal inceleme raporları bulunan kurumlar, kişiler ve oluşturuldu. Kamu kuruluşları, gruplarlarla çalışma kanaat önderleri ile deneyimi. Proje görüşmeler yapıldı.Planlanan bölgesindeki yerel halk ve faaliyetler için saha çalışması kanaat önderleriyle, yerel ve yapılıyor. merkezi kamu kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilşkiler. Üniversite öğrencilerden gönüllü destek ağı. Bakanlıklar ve tüm kamuoyu İmza toplanıyor
Kadınlar
Projelendirme aşaması tamamlandı. Araştırmaya evrilebilir. 29.000 gönüllü kapasitesi, Sosyal medya kapasitesi
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Nakit ve Diğer Genç Hayat Vakfı
Yardımlar
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nakit ve Diğer İnsani Yardım Yardımlar
Vakfı
Türk Kızılayı
Nakit ve Diğer Yardımlar
Ayni ve nakdi destek
İstanbul merkezli olarak, etkilenmiş bölgede Soma ve Kınık'ta.
Gençler, çocuklar ve bu grubu etkileyen aktör olan kadınlar, öğretmenler, kanaat önderleri.
Kriz sonrası toplamda 30.000 kişiye gıda yardımı yapıldı. Yetim çocuklara düzenli yardım sağlanması için 500 sponsor aile bulundu
Etkilenmiş bölgede
Bölgede gıda ihtiyaçları karşılanıyor. 20 Mayıs itibariyle toplam 82.000 kişiye ulaşıldı. Ayni bağışların ailelere ulaştırılması sağlanıyor
Kırkağaç, Mezarlık, Soğuk hava deposu, Bölge halkı Maden ocağı, Devlet hastanesi
Psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, eğitmenlerden Hane ziyaretleri yapıldı ve oluşan uzman bir ekip. sosyal inceleme raporları Gençler, gençlerle temasta oluşturuldu. Kamu kuruluşları, bulunan kurumlar, kişiler ve kanaat önderleri ile gruplarlarla çalışma görüşmeler yapıldı. Nakdi deneyimi. Proje destek sağlandı. Planlanan bölgesindeki yerel halk ve faaliyetler için saha çalışması kanaat önderleriyle, yerel ve yapılıyor. merkezi kamu kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilşkiler. Üniversite öğrencilerden gönüllü destek ağı. Gıda yardımı ve dağıtımlar için bölge halkı, sivil toplum Gıda yardımı dağıtımı sona kuruluşları, TTK, Maden erdi. ocağı. Yetim kalan çocuklar
1995'ten beri Türkiye içinde ve dışında çok çeşitli projeler yürütmüş, ciddi kapasitesi olan bir insani yardım kuruluşudur.Gelişmiş bir yetim destek programı mevcut. Yetim programına alınan tüm çocuklar 18 yaşına kadar İHH'dan düzenli destek alıyor. Kızılay'ın alandaki dağıtımları 151 Kızılay personeli bölgede birkaç gün daha devam çalışıyor. edecek. Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
Nakit ve Diğer Yardımlar
Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına ayni destek
Etkilenmiş bölgede
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar
20 yılda binlerce çocuğun Hedef grupların belirlenmesi hayatına dokunmuş, bilgili için bu yaz Soma'ya bir ekip ve tecrübeli geniş bir ekibe gönderilecek.
sahip.
Soma Dayanışma Grubu/ KASAV ( Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı), Yeryüzü Planlama ve Doktorları ve Koordinasyon Hazar Grubunun biraraya gelmesinden oluşan bir platform. Maden kazasından etkilenenler için planlanan psikososyal destek İstanbul, Soma
çalışmalarının koordinasyonu
Daha önce birlikte çalışmış Yardım temelli çalışan İhtiyaç Analizi için Soma ve bu tip yardım STKLAR, Maden kazasından ziyareti yapıldı. Proje kapsamı çalışmalarını koordine eden etkilenen aileler belirlendi. kuruluşlardan oluşmaktadır. Çocukla Yaşam Derneği
Çağdaş Drama Derneği ile çocuklara yaratıcı drama uygulaması 3-­‐6 yaş grubu öncelikli olmak Projelendirme tamamlandı
üzere tüm çocuklar
Psiko-­‐sosyal Destek
Soma
20 gönüllüsü bulunuyor. Bakanlıklar ve UNICEF'le ortak çalışma yapma kapasiteleri var.
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Afetlerde Psiko-­‐
sosyal Hizmetler Birliği (Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Psiko-­‐sosyal Uzmanları Destek
Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk PDR Derneği)
EMDR
Psiko-­‐sosyal Destek
Alanın tamamını kapsayacak 2 Psiko-­‐sosyal destek merkezinde gezici ekipler ve gönüllüler aracılığıyla psiko-­‐sosyal destek vermek
Olaydan etkilenen her grup (Sağ kurtulanlar, yakınları, çocuklar vb) için çalışma manuelleri hazırlandı, gönüllü grubun önemli bir bölümü için alanda çalışabilecek biçimde eğitimleri tamamlandı.
Sahada destek veren 15 personeli bulunuyor. Ekip elemanları Çocuklar, Eşler, kaydırmalı olarak Anne/Babalar, Madenciler, çalışıyorlar. Kızılay'ın Kurtarma sürecinde görev sürekli bir personeli alan meslek bulunuyor. Soma grupları/Bireyler, İkincil Merkez ve travmaya maruz kalan diğer Dursunbey'de iki grupların mensupları
merkez kuruldu. Bu birimerden 25 ilçeye hizmet ulaştıracak.
Şu anda Soma'da APHB bünyesinde hizmet veren merkezde çalışacak ekibe en az 1 Olaydan etkilenen her grup EMDR'cı gönderiyor. için çalışılabilecek şekilde Ayrıca İzmir planlama yapıldı. Eşrefpaşa Hastanesi'nin psikososyal Destek Birimine destek veriyor.
SAP kurulan merkezler için bilişim desteğisağlayacak. 3 personel bu destek ile merkezlerde sürekli çalışacaklar. Diğerleri gönüllü olarak görev alacak. Soma Merkez'deki bina Borusan, Dursunbey'deki ise Allianz desteği ile kuruluyor.
APHB bünyesinde bakanlıklarla koordinasyon halinde bir çalışma yapılması hedefleniyor. Sahada çalışacak gönüllülerin bölgeye ulaşımlarının karşılanabilmesi için acil kaynak gereksinimine ihtiyaçları bulunuyor. EMDR HAP TR APHB bünyesinde olmadığı için ilk günden bu güne kadar resmi kanallardan psikolojik destek vereblmenin yollarını aradı. Konu lle ilgili tüm sivil toplum örgütleri ile resmi makamlara EMDR hakkında bilgi verildi EMDR'ın erken dönem müdahalelerdeki etkliliği anlatıldı. Gönüllü listesi çıkardı.Tüm Türkiye'den 80 kişi (EMDR eğitimi almış uzmanlar) Soma ve çevresindeki psikososyal hizmetlere destek için gönüllü oldular. Ayrıca Yurtdışından EMDR HAP bünyesnde bir çok uzman destek için başvurdular. EMDR çalışmalarına devam edebilmek için bir ihtiyaç listesi yayımladı. İletişim için: [email protected]
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Fotoğraf vakfı
Psiko-­‐sosyal Destek
Çocuklara yönelik fotoğraf çalışması
6-­‐14 yas grubu cocuk ve Kazanin etkiledigi 25 2 grup saha calismasini 12 gencler icin gorsel anlatim , ilceden biri olan Kinik Temmuz cumartesi fotograf teknigi ve belgesel -­‐Elmadere Koyu'nde tamamladi. Atolye mekani, hikaye anlaticiligi konularini . 96 haneli ve 11 izinler, cocuklarin kayit optik oyuncaklar, kolajlar, kaybin yasandigi, ettirilmesi konulari bitti. psikodrama , gunluk , resim cogunlugun Egitim programimiz uyarinca gibi yontemlerle calisacaklar. madencilikle her hafta degisen gruplar Koyde kurdugumuz yerlesik ugrastigi bir koy.
calismayi devam ettirecek.
atolye mekaninda her gun 5 Psiko-­‐sosyal Genç Hayat Vakfı
Destek
Psiko-­‐sosyal destek çalışmaları. Kazada kaybı olan ve olmayan aileleri birleştiren çalışmalar.Gençlerin ve çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerini destekleyici, okula ve günlük yaşama adaptasyonlarını kolaylaştırcı eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri. Soma'da babasız Psiko-­‐sosyal kalan çocuklar Destek
Faceebook grubu Gruptaki gönüllüleri ve gönüllü aile İstanbul merkezli, olmak isteyenleri yönlendirerek İzmir
aileler ile buluşturuyor
Türk Kızılayı
Psiko-­‐sosyal Destek
Psiko-­‐sosyal çalışmalara destek İstanbul merkezli olarak, etkilenmiş bölgede Soma ve Kınık'ta.
Kapasite yeterse 3 km uzakliktaki Cankoy'e de sergi ya da 1-­‐2 gunluk kisa bir calisma goturmeyi dusunuyoruz.
Gençler, çocuklar ve bu grubu etkileyen aktör olan kadınlar, öğretmenler, kanaat önderleri.
Psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, eğitmenlerden Hane ziyaretleri yapıldı ve oluşan uzman bir ekip. sosyal inceleme raporları Gençler, gençlerle temasta oluşturuldu. Kamu kuruluşları, bulunan kurumlar, kişiler ve kanaat önderleri ile gruplarlarla çalışma görüşmeler yapıldı. Nakdi deneyimi. Proje destek sağlandı. Planlanan bölgesindeki yerel halk ve faaliyetler için saha çalışması kanaat önderleriyle, yerel ve yapılıyor. merkezi kamu kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilşkiler. Üniversite öğrencilerden gönüllü destek ağı. Bölge Halkı
Saha değerlendirme ve projelendirme aşamasında. Süreç devam ediyor.
Soma-­‐ Kırkağaç İhtiyaç sahibi ve görev yapan Alanda çalışmalar devam Balıkesir (Savaştepe) herkes
ediyor.
Manisa
29.000 gönüllü kapasitesi, Sosyal medya kapasitesi
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşme halinde.
Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi -­‐ 24.07.2014
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
Psiko-­‐sosyal Destek
Yeryüzü Psiko-­‐sosyal Doktorları ve Destek
Pedagoji Derneği
Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarıyla atölye çalışmaları Kazada babasını kaybeden çocuklara yönelik oyun terapisi
Hedef grupların belirlenmesi Ailelerin konumları için bu yaz Soma'ya bir ekip konusunda bilgi takibi gönderilecek.
yapılıyor. Etkilenmiş bölgede
İlkokul -­‐ Üniversite düzeyindeki çocuklar
Soma
Manisa AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri iş birliği ile Soma Yeryüzü Doktorları 2000 Kurtuluş İlkokulu'nda yılından beri 40'ı aşkın hazırlanan oyun terapi ülkede öncelikli olarak sağlık odalarında 18-­‐27 Haziran yardımında bulunuyor. tarihleri arasında 2-­‐12 yaş Pedagoji Derneği ile Van 2-­‐12 yaş aralığında babasını aralığında 18 çocuğa 6 günlük depreminin ardından kaybeden çocuklar
108 seans Oyun Terapisi çocuklara yönelik uygulandı. 100 çocuğa psikososyal destek çalışması terapötik oyuncak seti yapıldı. Pedagoji Derneği'nin ulaştırılıyor. Projenin devam Oyun Terapisinde uzman bir etmesi durumunda terapi ekibi mevcut.
talebinde bulunan ailelerin listesi hazır.
Download

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma 1N 2 K Matrisi