Tiroid hastalıkları ve kısırlık
Tiroid hastalıklarında saç ve tırnaklar
Tiroid hormon bozuklukları kadınlarda yumurtlama
fonksiyonunun bozulmasına, adet düzensizliklerine ve
kısırlığa neden olabilir. Hem tiroid hormon fazlalığında hem
de tiroid hormon yetersizliğinde kadınlarda üreme
fonksiyonları azalır. Bu nedenle kısırlık teşhisi konulan kadın
hastalarda tedaviye başlamadan önce tiroid hastalığı
araştırması yapılmalıdır.
Tiroid hastalıkları, özellikle de tiroid hormon yetersizliği
(hipotiroidizm) bütün ectodermal dokularımız (dış ortamla
temas halinde bulunan dokular) sağlığını bozar. Tırnaklar,
deri ve saçlar da ektodermal dokularımızdandır. Tiroid
hormon yetersizliği olan hastalarda tırnakların çabuk
kırılması, zayıflayarak kat kat soyulması ve tırnakların
üzerinde beyaz lekelerin oluşmasına rastlanmaktadır.
Hipertiroidizmde ise saç dökülmesi görülmektedir.
Hipotiroidizmde saçların dökülmesi daha nadir olmakla
beraber saçların kalitesi önemli ölçüde bozulur. Bu
hastalarda saçlar matlaşır, kabalaşır, kalınlaşır, çabuk kırılır
ve saçlarda kepeklenme görülür.
Erkeklerde kısırlık
Erkeklerde görülen tiroid hastalıklarında sperm olarak
adlandırılan erkek üreme hücrelerinde hareket bozuklukları
(motilite) saptanmıştır. Sperm hareket bozuklukları ise
erkeklerde kısırlık nedeni olabilmektedir. Bu nedenle kısırlık
olan erkek hastalarda tedaviye başlamadan önce tiroid
hastalığı araştırması yapılmalıdır.
Tiroid hastalıkları ve şişmanlık
Kilo sorunu olan her 4 kişiden birinde gizli (subklinik) tiroid
yetersizliği bulunmaktadır. Tiroid hormonu metabolizma
hızımızı belirleyen ana hormondur. Tiroid bezinin yetersiz
hormon salgıladığı durumlarda metabolizma yavaşlar ve
obezite ortaya çıkar. Obezite genellikle, göz çevresinde,
göbek etrafında ve vücudun alt bölgelerinde kendini
gösterir. Ayrıca tiroid hormon eksikliği kilo alımının yanısıra
vücudun ödemli olmasına neden olur. Zayıflama rejimine
girecek hastalarda öncelikle tiroid hormonu ölçümleri
yapılmalıdır. Bu amaçla tarama testi olarak TSH ölçülmelidir.
TİROİD
HASTALIKLARI
ve Beraberinde
Getirdiği Risk Faktörleri
444 6 522
MERKEZ LABORATUVARLAR
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
ŞUBELERİMİZ
NİŞANTAŞI ŞUBESİ
Teşvikiye Mahallesi, Güzelbahçe Sokak Yonca Apt.
No.25 D:4, 34367 Nişantaşı, Şişli - İstanbul
FENERYOLU ŞUBESİ
Bağdat Caddesi, No.147 D.2,
Feneryolu - İstanbul (Dünya Göz Hastanesi çaprazı)
ANADOLUHİSARI ŞUBESİ
Atatürk Caddesi, No: 7/2, Anadolu Hisarı,
Beykoz - İstanbul (Finansbank yanı)
YENİKÖY ŞUBESİ
Köybaşı Caddesi, No. 80 D:1,
Yeniköy - İstanbul (Tarihi Yeniköy Fırını yanı)
Tiroid hastalıklarının diğer etkileri
Hipotiriodizmde kabızlık, kronik yorgunluk hipertiroidizmde
ise ishal ve bulantı görülebilmektedir. Tiroid hastalıklarının
çoğunda ise unutkanlık, eklem ağrıları, kramplar, yorgunluk,
isteksizlik, depresyona eğilim ve cinsel isteksizlik görülebilir.
Tiroid hormonlarındaki herhangi bir bozukluk, vücuttaki tüm
sistemleri etkileyerek çok önemli sağlık sorunları
oluşturmaktadır. Bu kadar önemli olan bu hormon sistemi
doktorunuza başvurarak ve başta kanda TSH ölçümü
olmak üzere T3, T4 hormon düzeylerinin ölçümleri yapılarak
kontrol edilmelidir.
BALGAT ŞUBESİ
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi
No:135/A Balgat - Ankara
KIZILAY ŞUBESİ
Kızılay Mahallesi Meşrutiyet Caddesi
No:9 D:9/10 Kızılay - Ankara
İZMİR ŞUBESİ
Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:152 B/02
Aksoy Plaza, Alsancak - İzmir
www.synevo.com.tr
HIGH - QUALITY CLINICAL LABORATORY DATA - On Time. On Budget. Guaranted.
Synevo Central Lab - the European Network of Innovative Central Laboratories
Turkiye • Germany • Poland • Romania • Ukraine • Belarus • Moldova • Bulgaria • Georgia • Serbia
Uluslararası Akreditasyon
Belgelendirme Kuruluşu
Tiroid ve kalp hastalıkları
Tiroid bezinden salgılanan tiroksin kalbin bir dakikadaki atım
sayısı (nabzı) ve kalbin bir atımda pompaladığı kanın
miktarını (debisini) düzenlemektedir.
Hipertiroidizm kalp atışının hızlanmasına (taşikardi) ve
ritminin bozulmasına (aritmi) neden olur. Bunun sonucunda
hasta “çarpıntı” hisseder. Ayrıca, guatr tedavisinde kullanılan
tiroid hormonu gereğinden yüksek dozda kullanılırsa aynı
şekilde kalp ritmi bozulur. Hipertiroidi tedavisinden sonra
hastanın ilk fark ettiği şey kalp çarpıntısının hızla normale
dönmesidir. Tiroid hastalığına bağlı olduğu bilinmeden, bu
hastalara genellikle uzun süre ritm düzeltici tedaviler
uygulanır ancak sonuç almak pek mümkün olmaz. Zira, asıl
neden olan tiroid hastalığı tedavi edilmeden bu belirtiler
normale dönmez.
Hipotiroidizm denilen tiroid hormonu yetmezliğinde kalp
yavaşlayarak, dakikada 70’in altına düşer. Ayrıca, hastanın
Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan bir salgı bezidir.
Kana düzenli olarak T4 (tiroksin) ve kalsitonin ismi verilen iki
hormon salgılamaktadır. Salgılanan T4 hormonu daha sonra
tiroid dışı dokular tarafından T3 (triiodotironin)’e çevrilir. T4
ve T3 hormonları birçok yaşamsal fonksiyonumuzu
düzenler. Tiroid bezinin hormon salgılaması, beyinde
bulunan hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH (tiroid
stimulan hormon) ile düzenlenir.
Tiroid hastalıkları ve kemik erimesi
Bebeklerde tiroid hastalıkları
Kemik erimesi tiroid hastalığının kendisine ve kullanılan
tiroid ilaçlarına bağlı olarak oluşabilir. Kemik erimesi risk
grubunda olan tiroid hastalarının bu konuda doktor
gözetiminde olması gerekir.
Guatr nedir?
Düzenli adet görebilmek için
vücudumuzdaki birçok hormonun
sağlıklı bir denge içinde olması gerekir.
Ancak, adet düzensizliği denildiğinde
ilk olarak cinsiyet hormonlarındaki
bozukluklar, yani kadındaki östrojen ve
progesteronun kandaki seviyesi ve
dengesi akla gelir. Ancak birçok
hastada cinsiyet hormonları normal
olduğu halde tiroid hormonlarının
yetersiz (hipotiroidizm) veya aşırı olarak
salgılanmasına (hipertiroidizm) bağlı
olarak adet düzensizliği görülebilir.
Bebeklerde görülen tiroid hastalıkları genellikle annenin
hamile iken geçirdiği tiroid hastalıklarının ve bu nedenle
anneye uygulanmış olan tedavinin sonucunda ortaya çıkar.
Bazen annede hiçbir tiroid hastalığı yokken dahi yeni doğan
bebeklerde hipertiroidi, tiroid hormon yetersizliği ve tiroid
nodülü görülebilir. Nadiren de
olsa bebeklerde tiroid bezi
hiç gelişmeyebilir (tiroid
aplazisi). İlginç bir durum da
tiroid bezinin yanlış yerde
yerleşmesidir (ektopik tiroid).
Bebeklerde en sık
karşılaşılan ve en çok
korkulan tiroid hastalığı tiroid
hormonunun yetersiz
salgılanmasıdır. Neonatal
Hipotiroidizm olarak
adlandırılan bu klinik tabloda,
bebeklerin tiroid bezinden
yeterli tiroid hormonu
salgılanmaz. Bu da bebeğin fiziksel ve zeka gelişimini
engeller. Bu bebeklerde başarılı tedavi genellikle tam sonuç
verirken tedavi edilmeyen bebeklerde dramatik gelişme ve
zeka geriliği kaçınılmazdır. İşte bu nedenle erken teşhis çok
önemlidir.
Genel anlamda, tiroid bezinin büyümesine guatr denir.
Guatra birden fazla hastalık neden olmaktadır. Tiroid bezinin
gereğinden daha fazla hormon salgıladığı tiroid
hastalığına“Hipertiroidi” ismi verilmekte, hormon düzeyi
normal olan tiroid hastalığına “eutiroidi” ismi verilmekte ve
tiroid bezinin gereğinden az hormon salgıladığı hastalığa
ise “Hipotiroidi” ismi verilmektedir. Nodül, tiroid bezinde
bulunmaması gereken kitledir. Her üç durumda da nodül
görülebilmektedir ve bu nodül dokusunun fonksiyonel olup
olmamasına göre soğuk ya da sıcak nodül adı
verilmektedir. Tiroid hormonları tüm vücut hücrelerinin ve
organlarının çalışmasını düzenlediği için, tiroid bezinde
normalden sapmanın teşhiş edilmesi çok önemlidir. Teşhis,
doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri ve radyolojik
görüntüleme ile konulmaktadır.
Tiroid hastalıkları ve adet
düzensizliği
Tiroid hormonu bozukluğuna bağlı adet düzensizliklerinde
klasik östrojen-progesteron tedavisi çoğunlukla başarılı
olmaz. Bu hastalarda öncelikle tiroid hormon bozukluğu
tedavi edilip 3-6 aylık bir süreden sonra adet düzensizliğinin
düzelmesi beklenir.
kolesterolü de yükselir. Bu yüksek kolesterol, diyet ve ilaçlarla
da düşmez. Hastanın tiroid yetersizliği kısa sürede tedavi
edilmezse yükselen kolesterol kalp ve beyin damarlarını
tıkayabilir, kalp krizi ve inme olasılığı artar. Gerek kalp atımı
yavaş olan hastaların tedavi öncesi tetkikinde gerekse
yüksek kolesterolün tanısı aşamasında tiroid hastalığı
yönünden inceleme yapılmalı, bu hastaların tedavi
aşamasında tedavisi için yeterli dozda tiroid hormonu
verilmelidir. Bu tedavi ömür boyunca yakın takipte sürmek
zorundadır.
Tiroid bezi fonksiyon bozukluğunun teşhisi için kanda tiroid
fonksiyon testlerinin düzeyi ölçülmelidir. Bu ölçümlerden en
değerlisi de kanda TSH düzeyinin ölçümüdür. Diğer testler
ise T4 ve T3 düzeyi ölçümleridir. Eğer tiroid hormonu yetersiz
veya gereğinden fazla ise öncelikle bunun nedeni ve türü
modern tekniklerle saptanmalı, sonra guatrın çeşidine göre
tedavi yapılmalıdır.
Bu hastalığın görülme sıklığı ülkeden ülkeye ve kullanılan
tarama testinin hassasiyetine göre değişmektedir.
Avrupa’da her 3300 bebeğin birinde tiroid hormonu
yetmezliği olduğu kabul edilmektedir. Ülkemizde ise
hipotiroidi sıklığı 3344 canlı doğumda bir bulunmuştur.
Tedavi edilmeyen vakalarda ciddi zeka geriliği ve asimetrik
cücelik ortaya çıkar. Erken teşhis yapılmaz ise kalıcı zeka
geriliği kaçınılmazdır. Normal kilonun altında doğan
bebeklerde bu hastalık daha sık görülmektedir. Bebeklerde
doğumdan sonraki ilk günlerde topuktan alınan kanda
N-TSH ölçülmelidir. Bu tarama testi bebeklerin
damarlarından kan alınarak yapılmaz, topuktan alınan
kanda bu testi yapmak için özel laboratuvar kitleri vardır.
Ülkemizde neonatal hipotiroidizmi vakit kaybetmeden
tedavi edebilmek amacı ile her yenidoğan çocukta TSH
testi ölçülmekte olup, ücretsiz yenidoğan taraması
yapılmaktadır.
Download

Tiroid Hastalıkları ve Beraberinde Getirdiği Risk Faktörleri