BAŞ AĞRILARI
PROF.DR.NEBAHAT TAŞDEMiR
DiCLE ÜNiVERSiTESi TiP FAKÜLTESi NÖROLOJi ABD
•
Atağın başlangıcı
Tarihçe
•
•
•
•
Baş ağrısı insanoğlunu uygarlığın erken dönemlerinden bu yana
rahatsız etmiştir.
MÖ 7000 yılından kalan neolitik insan kafataslarında, bir cihaz ile
kafatasının delindiği ve trepanasyon denen bir işlemin bulguları
mevcuttur.
19 yy Paul Broca kranyumdan bir kemik diliminin kaldırılmasının
sadece 30-45 dakika aldığını göstermiş ve bir insanın trepanasyon
işleminde sağ kalabildiğini kanıtlamıştır.
Yaklaşık MÖ 1200 den kalma eski bir Mısır baş ağrısı reçetesi olan ve
MÖ 2500 den kalma belgelere dayandığı söylenen Ebers Papirüsü.
Migren, nevralji ve saplanıcı baş ağrılarını tanımlamaktadır.
Baş ağrısı Hikayesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ağrının lokalizasyonu
Atağın süresi
Atağın sıklığı ve zamanı
Ağrının şiddeti
Ağrının kalitesi
Birlikteliği olan özellikler
Agreve eden ve presipite eden faktörler
İyileştiren faktörler
Sosyal öykü
Aile öyküsü
Geçmişte baş ağrısı hikayesi
Başağrısı etkisi
Başağrısı Alarmı
•
•
•
•
50 yaşından sonra başlaması
Ani başlangıçlı olması
Baş ağrısının gittikçe artan paterni
Kanserli veya HIV li hastalarda yeni başlayan
başağrısı
• Sistemik hastalıkla birlikte başağrısı
(Ateş , ense sertliği, rash)
• Papilla ödemi
• Fokal nörolojik semptomlar ve hastalık bulguları
Baş Ağrilari
1- Primer ** NM : normal
• Gerilim Türü Baş Ağrilari (Psikojenik)
• Migren
• Cluster (Küme)
• Kranial Nevraljiler
2- Sekonder **NM:Objektif Patol. Bulgu (+)
SIK BAŞ AĞRISI NEDENLERi
Primer baş ağrisi
Tip
Sekonder baş ağrisi
Prevalans(%)
Tip
Prevalans(%)
Gerilim Türü
69
Sistemik Enfeksiyon
63
Migren
16
Kafa travmasi
4
idyopatik saplanici
2
Damarsal Hastalik.
Zorlanma sonucu
1
SAK
<1
Küme Baş Ağrisi
0.1
Beyin Tümörü
0.1
(Rassmussen,Cephalalgia 1995)
1
ViH (Önemli Başağrısı)
Primer Baş Ağrıları
1- Gerilim Türü Baş Ağrıları
(psikojenik baş ağrısı, kas kontraksiyon baş ağrısı, stres baş ağrısı, psikomyojenik başağrisi )
2- Migren Türü Baş Ağriları
(Auralı- Aurasız - diğer)
3- Küme (cluster) Baş Ağrıları
GERiLiM TÜRÜ BAŞ AĞRISI
1- Episodik (akut)
15 gün /ay, benzer atak özelliği
- süre......... 30 dk. – 7 gün
- ağri özelliği: basinç veya gerilim tarzinda (pulsatif değil)
- ağri hafif veya orta şiddette (günlük aktiviteyi etkilemez)
- bilateral veya değişik lokalizasyonlarda,simetrik özellik
- Fizik aktiviteyle artmaz,agreve olmaz
- bulanti ?/kusma yok, fotofobi veya fonofobiden biri olabilir
2- Kronik
15gün/ay/6 aylik periyot 
Gerilim Türü Baş Ağrisi Atak Tedavisi
i- Analjezikler ( OTC = Over the counter = reçetesiz )
Preparat
Günlük doz etki süresi yan etki kontrendikasyon
–
–
–
–
–
acetamınofen
Aspirin
İbuprofen
Ketoprofen
*NAPROKSEN
–
Kombine preparatlar:aceraminofen+aspırın+cafeine vs içerenler
1000mg
30 dak.
GiS irrit.
Hepatik hast.
1000mg
“
“
peptik ülser(pü)
600-800mg
“
“
pü, renal hast.
30-60 mg
“
“
“
“
500mg
“
“
“
“
ia - Nonsteroidal Antienflamatuar İlaçlar (NSADler):
Naproksen
Flurbiprofen
ibuprofen
Diclofenac
500 mg
30-60 dk
(Majezik)
GİS irritasyonu
peptik ülser,renal hastalik
100 mg “
“
800mg
“ “
“
“
100mg / Mefenamik asit 500mg / Ketoprofen 75mg / Ketrolac 60mg İM vs
ii- Antidepresanlar- trisiklik grup veya SSRi ?
Kr. Gerilim Türü Baş AğrısıProfilaksi1-Antikonvulsanlar:
Valproik asit 250 mg….2x1
2500mg
kilo alma, sac dok,vs
KC,gebelik
2-Antidepresanlar:
Amitriptiline(Laroxyl)25mg... 2x1 300mg
agiz kur.,sedasyon vs
Paroxetine(Seroxat) 20mg … 50mg
asteni,bas donm,agiz kurulugu
Klomipramin (Anafranil) 200mg (2x1)  800mg
imipramin (Tofranil) 25mg (4x1) 200mg
Maprotiline(Ludiomil) 25mg (4x1) 225mg
glokom,uriner R
MAOi
Mi,MAOi
IHS Migren klasifikasyonu
Aurasız Migren
Auralı Migren
Tipik auralı Migren
Uzamış auralı migren
Familyal Hemiplejik Migren
Basiller Migren
Başağrısız Migren Aurası
Akut auralı Migren
Oftalmoplejik Migren
Retinal Migren
Çocukluk çağının periyodik
sendromları
Çocukluk çağının beningn
paroksismal vertigosu
Çocukluk çağının alternan
Hemiplejisi
Migren Komplikasyonları
Status Migrenosis
Migrenöz infarktlar
Yukarıdaki kriterleri
doldurmayan migrenöz
hastalıklar
MiGREN FAZLARI
Tam bir migren atağinin tipik fazlari şunlardir:
 Prodrom
 Aura
 Baş ağrisi
 Postdrom
Prodrom Dönemi
Mental Durum
Depresyon
Hiperaktivite
Öforik
Talkative
Irrıtable
Uyuklama
Huzursuzluk
Nörolojik
Fotofobi
Kons.güçlüğ.
Fonofobi
Disfazi
Hiperosmi
Esneme
Genel
Ense sertliği
Anorexia
Diare
Konstipasyon
Susuzluk
İdrara çıkma
Sıvı retansiyonu
Soğuk hissi
Açlık
Visüel Auranın Karakteristik özelliği
Aura semptomları 5-20 dk içinde gelişir. Genelikle 60 dk.
kısa sürer. Auralar görsel, sensorial, veya motor fenomenli
olabilir.Beyin sapı semptomları veya konuşmayı
etkileyebilir.
görme alanı: Skotomlar:Santral olarak başlar perifere
doğru yayılır. Fortifikasyonlar veya C şeklinde
skotomlardır. Objeler hareketlidir dönebilir veya
sallanabilir.Auranın seyri boyunca dakikada 10 sn hızla
yanıp sönebilir. gri, kırmızı, yeşil,sarı,veya pembe renkte
olabilir.Baş ağrısı auranın bitiminden 60 dk. İçinde başlar.
Migren Tani Kriterleri
i- Aurasiz Migren
-Asgari benzer 5 atak öyküsü
-Ağri süresi 4-72 saat (tedavi edilmemiş veya başarisiz tedavi)
- 15 yaş alti çocuklarda 2-48 saat
- Unilateral lolalizasyon
-Ağrida pulsatif karakter
- orta veya şiddetli ağri (günlük aktiviteyi engeller)
- Fizik veya günlük rutin aktivitelerle artma özelliği
- Bulanti ve/veya Kusma
- Fotofobi ve fonofobi
ii- Aurali Migren
- pozitif semptomlu (skotom,fortifikasyon spektrumu)
- negatif semptomlu (hemianopsi,hemiparezi,parestezi,disfazi vs)
Aurali Migren Kriterleri
i- Asgari benzer 2 atak
ii- Aşağidakilerden asgari 3 tanesinin varliği:
1-Bir veya birden fazla reversibl beyin disfonksiyon bulgulari
2- Bir aura semptomunun 4 dk. dan daha uzun sürmesi veya 2 ve
daha çok semptomun ardisira oluşmasi
3- aura semptomlari 60 dk 
4- Aura sonrasi baş ağrisi (birlikte veya önce başliyabilir)
iii- Sekonder sebeplerin ekarte edilmiş olmasi (hikaye,fizik
muayene,uygun diagnostik testler)
PRODROM
 Aurali ve aurasiz migrenden saatler-günler önce ortaya çikabilir
 Mental değişiklikler,duygu değişiklikleri, yorgunluk, otonomik
semptomlar,yiyecek açliği ve kimi zamanda nörolojik olaylar görülür
AURA
 Aura (eğer varsa) genellikle baş ağrisindan önce ortaya cikar
 Fakat vakalarin %7 kadarinda baş ağrisi sirasinda yada sonrasinda gözlenir
(Russel ve Olesen,1996)
 Auraya fokal nörolojik semptomlar eşlik eder bunlar genellikle görsel
niteliktedir (noktalar, zig-zagli veya keskin kenarli şekiller,yanip sönen
görüntüler vs)
 Siklikla hastalar bu fenomenlerin önce lateral görme alaninda ortaya
çiktiklarini,daha sonra yer değiştirerek santral görmeyi de olumsuz
etkileyebildiklerini bildirmektedir
BAŞ AĞRiSi
 Migrendeki baş ağrisi tek tarafli (ataklar arasinda veya bir atak boyunca bir yandan
diğer yana geçebilir), çift tarafli, hafif ya da orta şiddetli,zonklayici ya da pulsatil olabilir,
baş ve boynun herhangi bir bölgesinde ortaya çikabilir
 Ağrinin boyun bölgesinde başladiği hastalar az değildir
 Uzun süren (72 saatten fazla) şiddetli migren atağina status migrainosus adi verilir ve
bu vakalarda genellikle şiddetli baş ağrisi,bulanti,kusma ve aşiri ilaç kullanimi görülür
 Çok ağir vakalarda dehitratasyon ve kuvvetten düşme görülür
 Aura ya da baş ağrisi ile birlikte başka nörolojik,yapisal,otonomik ya da duygusal
bozukluklar da ortaya çikabilir
POSTDROM
 Baş ağrisindan sonra sarhoşluk sonrasindakine benzeyen semptomlarin gözlendiği
postdrom fazi ortaya çikabilir (Halsizlik,irritabilite,konsantrasyon bozukluğu,yorgunluk)
 Kas ağrisi ve güçsüzlüğüyle de karşilaşilabilir
 Bazi hastalar ataklardan sonra kendilerini aşiri iyi veya enerjili hissedebilmektedir.Bu
semptomlar en fazla bir gün sürer ve hasta normale döner
VARYANT FORMLARi
Tipik formlarin yani sira çoğu nadir görülen değişik migren varyantlarida
görülebilir
• Yaşlilik migreni
• Baziller migren
• Oftalmoplejik migren
• Hemiplejik migren
• Retinal migren
• Egzersiz migreni
Basiller Migren Tanı Kriterleri
*Aura semptomlarını takiben aşağıdaki
semptomlardan iki veya daha fazlası
*Temporal ve nazal görme alanını ilgilendiren
visüel semptomlar
*Disartri, vertigo, tinnitus,işitmede
azalma,çift görme,ataksi,bilateral
parastezi,bilateral parezi, şuur düzeyinde
azalma
Migren Ataği
i- Premonitory faz ( prodrome,atak öncesi, öncül
bulgular) psikiyatrik( depresyon,hiperaktivite,öfori,irritabilite,uyku hali,huzursuzluk)
nörolojik(fotofobi,konsantrasyon güçlüğü,fonofobi,disfazi,hipersomni vs
genel (anoreksi,iştah artimi,susama,idrar ,su retansiyonu,diyare,konstipasyon,soğukluk hissi)
ii- Aura : -görsel (skotom,fotopsi,geometrik formlar,fortifikasyon spektrumu, dönen objeler)
görsel hallüsinasyonlar veya distorsiyonlar: metamorfopsi,makropsi,mozaik gorünümü vs)
-duyusal semptomlar:parestezi (el-ağiz köşesi birkaç dk. süren sonra yayilan
tarzda),bilateral olfaktor hallusinasyonlar
-motor: kuvvetsizlik veya ataksi dizartri veya afazi,
delüzyonlar vs., deja vu
iii- Baş Ağrisi
iV- Postrome (atak sonrasi faz) :
konsantrasyon bozukluğu, isteksizlik, yorgunluk,irritabilite,öfori,anoreksia,vs
Cocuklarda Migren
* Cocuklardaki migren, yetiskinlerdekine benzeyebilir. Ancak ataklar genellikle daha
kisa surer. Cocukluk caginda gastrointestinal sikayetler , karinda rahatsizlik hissi ve
davranissal bozukluklar daha karakteristiktir.
* Bulanti, kusma, karin agrisi, diyare, denge bozuklugu
* Anksiyete , ani irritabilite, fonofobi,fotofobi v.s gibi bas agrisinin eslik etmedigi
semptomlar migren esdegeridir ve migrenin santral mekanizmalarindan kaynaklanir. Bu
nedenle, bazi cocuklarda bas agrisi olmaksizin migren gorulebilir.
TEDAVİ PRENSİPLERİ
• AKUT ATAK TEDAVİSİ
• PROFİLAKTİK TEDAVİ
** profilakside ayda birden fazla atak sayısı
kriter alınmalı - asgari 2 veya daha fazla
atak sayısı *** Tedavi her hastaya göre özel tasarlanmali !!!!
Prof.Dr.M.Özmenoğlu
MİGRENİN AKUT TEDAVİSİ
i-Farmakolojik olmayan tedavi
* Sakin, Sessiz , Karanlik Oda
* Uyku
ii-Farmakolojk tedavi
* ilaçlar; -basit analjezikler Paracetamol,aspirin 10 - 15 mg / kg
- NSAD….. Naproksen, ibuprofene 6 mg / kg
- analjezik\antiemetik……Metoklopramid 10 mg
- TRİPTANLAR
-ergo türevleri
-opioidler
iii-Diğer alternatif tedaviler (davranişcı ted,akapunktur,FTR-aerobik
TENS,psikoterapi vs.)
Migren Akut Atak Tedavisi
i- Analjezikler ( OTC = Over the counter = reçetesiz )
Preparat Günlük doz etki süresi yanetki kontendikasyon
–
–
–
–
–
acetamınofen
Aspirin
İbuprofen
Ketoprofen
*NAPROKSEN
–
Kombine preparatlar:aceraminofen+aspırın+cafeine vs içerenler
1000mg
30 dak.
GiS irrit.
Hepatik hast.
1000mg
“
“
peptik ülser(pü)
600-800mg
“
“
pü, renal hast.
30-60 mg
“
“
“
“
500mg
“
“
“
“
ia- Ek preparatlar:
dexametasone 10mg iV 5-10 dk sıvı retansiyonu diyabet,infeks,peptik ulser,diger metab.has
*Metoclopramide
(Metpamid)
10 mg
30-60 dk akatisia,baş dönm,uyku hali
ii- Nonsteroidal Antienflamatuar İlaçlar (NSADler):
Naproksen
Flurbiprofen
ibuprofen
Diclofenac
500 mg
30-60 dk
(Majezik)
GİS irritasyonu
peptik ülser,renal hastalık
100 mg “
“
800mg
“ “
“
“
100mg / Mefenamik asit 500mg / Ketoprofen 75mg / Ketrolac 60mg İM vs
ilaç
1- Sumatriptanlar
 5 HT 1B/1D agonistleri
Sumatriptan
Doz
 25 mg adult adolesanlar için,
 Diger adult hastalar için ise
50mg-100 mg tek doz. Dozlar
arasi en az 2 saat birakilmalidir
 S.c günlük max. Doz 2 enjek.
yani 12mg dir.
 oral sumatriptan ise , 300 mg
dir.
Yan Etkileri
Kontrendikasyonu
 Sicak basmasi
Bas dönmesi,
 Enj. yerinde ağri,
 Göğüs ağrisi ve yanma hissi,
 Miyalji,
 Uyuşukluk,
 Boyun ağrisi,
 Terleme
 iskemik kalp hastaliğinda
 Prinzmetals anginada Koroner
kalp Hastaliğinda
 Kontrol edilemeyen HT,
 Bu preperat asla iV verilmez
 Ergotamine deriveleri ile birlikte
kullanilmamalidir
 Çocuk ve yaslilara tavsiye
edilmez , Basiller ve Hemiplejik
migrende tavsiye Edilmez
ilaç
2- Ergo alkaloidleri
Ergotamine
D.ergotamine
3- Antiemetikler
Metoclopramide,
Domperidon
Doz
tbl cap sup, 1 -2 mg/gün , 24 saatte en çok 4
mg/gün, dört günden önce yenilenmemeli,
ayda en çok 16 mg veya en fazla 6 atak
tedavisi. inhalar bir solukluk
(360
mikrogram) gerekirse 5 dk sonra bir kez
daha ,bir günde en çok , dört günden önce
yenilenmemeli , ayda en fazla 6 atak tedavisi
intranazal sprey , başlangiçta her bir burun
deliğine birer sikim( tek sikim 0.5 mg) ,
gerekiyorsa 20 dk sonra yenilenebilir, dört
günden önce yenilenmemeli,
Ayda en fazla 6 atak tedavisi.
10 mg/gün tbl, 20 mg sup veya 10 mg
iM 20-30 mg tbl , 30-60 mg sup.
4-Diğerleri, Fenotizinler, Kortikosteroidler,
Yan Etkileri
Kontrendikasyonu
 Lokalize ödem
Periferal uyuşukluk,
 Uyuklama,
 Ağiz kuruluğu
Kusma, Bulanti
Geçici taşikardi,
Bacaklarda
güçsüzlük
 Periferal vasküler Hastaliklarda
 Böbrek ve K.Ciğer
 Hastaliklarinda
 Hipertansiyonda
 Koroner kalp hastaliğinda
 Hipertiroidizmde
 Peptik Ülserde
 Sepsis
 Gebelikte
Status Migrenözüsün tedavisi
•
•
•
•
İV tedavi başlanır.
Antiemetikler verilir( 10 mg metpamid)
Dihidroergotamin ile tedavi 0.5-1mg i.v
Bir saatten fazla sürerse 0.5mg
Dihidroergotamin i.v tekrarı yapılır.
• Dekort 4mg i.v, 5-10mg Diazem i.v
• Largactil o.1mg kg i.v verilir.
DiĞER TiP PRiMER BAŞ AĞRiLARiNDA TEDAVi
1- Küme Baş ağrisi, Horton Veya Histamin Baş Ağrisi









Oksijen inhalasyonu, 6-8lt/dk,
1-2 mg/gün’lik ergotamine tartarat rektal sup. Kas içine yada deri altina 1mg dihidroergotamine
Burun spreyleri etkili Bir tedavidir ve 1 saat sonra tekrarlanabilir,
Sumatiptan 6 mg deri alti tedavide seçenektir. Ancak 24 saat içinde ergotamin almiş hastaya verilmez. Baş
ağrisinin başlangicinda, sumatriptan deri altina uygulanmalidir. Alternatif olarak sumatriptan 20 mg/gün burun
spreyi de uygulanabilir.
Kortikosteroidler, günde tek doz sabahlari oral 80 mg/gün metilp- rednizolon başlanarak, günde 8 mg/gün
azaltilmasi önerilmektedir.
Verapamil günde üç kez 80mg bas ağrisinin kontrol edilebilmesi için 3 hafta gerektirebilir.Bu ilaç
kortikosteroidler ile birlikte başlanmalidir. Günde 3 kez oral 300 mg
Lityum karbonat hastaliğin kronik formunda en etkin ilaçtir
Divalproex sodyum, Bu yavaş salinimli valproik asit, 8 mg/günaatte bir oral 250 mg/gün başlanir ve kan
düzeyi 50 mg/ml üzerinde olacak şekilde artirilir Beta blokerler mexiletin, intranazal
iNDOMETAZiNE
2- Gerilim tipi baş ağrisi, Kas kasilmasi, Psikomiyojenik baş ağrisi


Anksiyoitikler
Antidepresanlar
3- Kronik Paroksismal Hemikraniyaji




indometazin 25-150mg
Verapamil, 240 -320mg
Aspirin 1000mg
Naproxen 500mg
Migren tedavisinde 5HT1B\1D Agonistleri
Generik Ad
Oral doz
Doz\24 h
Eletriptan-Relpax
40-80
160
Zolmitriptan-Zomig
2.5- 5
10
Naratriptan-Naramig
2.5
Sumatriptan- imigran
25 – 50-100
5
300
Migren Profilaksisi-1i-Antikonvulsanlar: basl.doz
Max doz
yan etki
kontrendikasyon
divalproex Na
Gabapentin
250mg 2x1
300mg 2x1
1000mg
1800mg
uyku hali,sac dok.tremor kilo alma
KC, gebelik
bas donm,letarji dengesizlik \
ii-*Antidepresanlar**
tricyclic
10-25mg 4x1
300mg
agiz kuru.,sedasyon,sexual disfonk,
glokom,kalp blogu
uriner retan.kilo alma
MAOi,
uriner ret.
Fluoksetine(SSRi) 20mg  4x1 80mg
uyku hali,bulanti, huzursuzluk
MAOi
iii-Antiserotonin Ajanlar:(çocuklarda daha sık kullanım)
Cyproheptadine
4mg
3x1
32mg(eriskin)
uyku hali,GiS semp.,kilo
glokom,uriner ret.
12mg(cocuk)
iV-Beta Blokerler :(çocukluk çaği migrende sık kullanım)
»
propranolol 20mg 3x1 240mg
bradikardi,depresyon,ruya,
astma,diyabet,depresyon
»
yorgunluk,sexuel disfonk,hafiza boz
konj kalp
Migren Profilaksisi -2V-Kalsiyum Kanal Blokerleri:
Verepamil
80mg
3x1
480mg
konstip,extrem.odemi
konstipasyon,kalp blogu
Diltiazem
60mg
2x1 360mg bradikardi,odem
kalp blogu
Vi-NSAiDler :
Aspirin
325mg 3x1
1000mg GiS irrit.
Peptik ulser, bobrek hast.
Naproksen 250mg… 3x1 1500mg
“
“
Vii-Antihistaminikler:Cyproheptadine(Prakten,Sipraktin) 5HT-2 Resept.antagonisti 4mg x 4-6
Viii- 2 reseptor agonisti (Clonidine)
iX- Riboflavin (B2 vit) 400mg/ gün (75mg aspirinle kombinasyon ?)
X- Magnezyum 600mg/ gün (Magnesium Diasporal)
Xi- Botox 25-75 U iM (frontal, temporal kaslara)
Xii-Fewer Few(= tanacetum parthenium)….….. Tabii bitkisel ilaç
Xii- Standart tedaviye yanit yoksaACE inhibitorleri, dopamin agonistleri(bromokriptine) vs
Küme (Cluster) Baş Ağrisi Tani Kriterleri
- Asgari benzer 5 atak
-Ağri çok şiddetli, dayanilmaz karakterde
- Tek tarafli lokalizasyon (orbital,supraorbital veya temporal bölgede)
- Süre 15- 180 dk.
- Ayni tarafta otonomik disfonksiyon bulgulari
* konjuktival hiperemi,lakrimasyon,nasal konjesyon
* rinore, yüz ve alinda terleme, miosis,pitozis
* göz kapaği ödemi
- günde birden fazla atak sayisi (günaşiri ve/veya günde 8 veya daha fazla )
Küme(Cluster) Baş Ağrısı
-Akut Atak Tedavisidoz
etki suresi
1- Oksijen %100 : 8 L/dk
2- Sumatriptan sc 6mg
x 10-15 dk
3-Ergotamine
*dihidroergotamine
4-Cocaine %10
5- Lidocaine %4
1 mg iM
10-30dk
atipik duyusal semp.
İskemik kalp h
hiperTA
kas krampi,bulanti,
sistemik vask hast
parestezi
hiperTA,Koroner H
(Türkiye`de preparatı yok)
0.5 ml iN
1ml iN
6- Meperidine, diger narkotikler
AC hasta.
baş dönm., kızarıklık
2mg SL
kontend.
10 dk
10 dk
(iMiGRAN)
y.etki
100mg iM
10-30 dk
10-30 dk
10dk
nasal uyusukluk
“
“
baş dönm,uyku hali
bulantı
Küme (cluster) Baş AğrısıProfilaksiPreparat
doz
i- Sodyum Valproat (Depakin,Convulex)
ii- Lityum
(Lithuril)
iii- Capsaicin %0.025 Capsi-Gel,Gelocaps
Yan etki: nasal irritasyon
iV- Verepamil
isoptin
250mg
300mg
Max.doz
2500mg
1200mg
intranasal, gunde 3 kez x 1 hafta
Kontendikasyon: Nasal hastalik.
80mg(3x1)
240mg
Yan etki: konstipasyon,extremite ödemi
V-indomethacin
Vi- Prednisone
?
25mg(3x1)
200mg
20mg(3x1) 60-80mg
**(SADECE 10-14 GÜN)
Vii- Ergotamine tartarat (1mg+kafein) / Methysergide 2mg … 8mg
AYIRICI TANI
Klinik Özellikler
Erkek/Kadin
Lateralizasyon
Lokalizasyon
Migren
1/3
%60 Unilat
frontal,periorb.temporal
Gerilim
2/3
Diffüz bilateral
diffüz
Küme
9/1*
%100 Unilat.*
periorbital
hemikranial
Siklik
1-4 kez/ayda
1-30 kez/ayda
Şiddet
orta/şiddetli
hafif/orta derecede
Süre
4-72 saat*
değişken
15 dk – 3 saat
Ağri karakteri
Periodisite
Aile Öyküsü
ilişkili Semptomlar
Aura
Otonomik Özel.
Bulanti/Kusma
Foto/fonofobi
Hareketle 
pulsatif,gerici tarzda
±
++ +
kaba,sikici
±
keskin,oyucu
+ + + *
±
+ + +**
±
++ +
++ +
++ +
-/bulanti ± ,
-
1-3 kez günde(312 aylik süre)
son derece şiddetli
+ + + **
±
±
-
Baş Ağrili Hastada Tehlike işaretleri
Baş Ağrisi ve zamansal özellikleri
• ilk ve en kötü baş ağrisi ***
• Baş ağrisinin şiddet ve sikliğinda artiş
• ilerleyici veya yeni günlük kalici baş ağrisi
• Kr. Günlük Süregen Baş Ağrisi
• Hep ayni tarafta oluşan baş ağrisi***
• Tibbi tedaviye yanit vermeyen (akut veya profilaktik tedavi)
• Hastada Baş Ağrisi + Nöbet varliği
• 50. Yaştan sonra yeni başlangiçli baş ağrisi
• Kanser veya HiV(+) hastada yeni başlangiçli baş ağrisi
Baş Ağrisi ile Birlikte bulgu ve semptomlar
• ateş, ense sertliği, bulanti ve kusma
• fokal nörolojik semptom ve bulgular (migren aurasi hariç)
• papilödem, kognitiv bozukluk, kişilik değişikliği
PROF.DR.NEBAHAT TAŞDEMiR
TESEKKÜRLER...
Download

BAŞ AĞRiSi - Dicle Üniversitesi