MESLEK MENSUBU YANINDA STAJ BELGELERİ
1. Stajyerin dilekçesi (Staj yeri değişikliği belgeleri SGK İşe girişinden itibaren 15 gün içerisinde bildirilmelidir)
2. Eski meslek mensubunun dilekçesi
3. Eski meslek mensubunun stajyer değerlendirme formu (Ağzı mühürlü ve imzalı kapalı zarfta gelecek)
4. Stajyerin SGK işten ayrılış bildirgesi
5. Yeni meslek mensubunun dilekçesi
6. Yeni meslek mensubunun staj onay belgesi
7. Stajyerin SGK işe giriş bildirgesi (Meslek Adı : Muhasebe Meslek Elemanı olacak)
8. Yeni meslek mensubunun ruhsat fotokopisi ve vergi levhası fotokopisi
9. Yeni meslek mensubunun faaliyet belgesi aslı (Odadan alınacak)
------------------------------------------------------------------- Eğer meslek mensubu şirket ortağı ise.
10. Mesleki şirket ortaklık sözleşmesi veya ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi
Not: Staja başlama sınavını kazanan ve ilk kez stajını başlatacak adaylar aşağıdaki belgeleri de getirecekler;
•
Staja giriş sınavı sınav sonuç belgesi
•
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'a Kaydı Olmadığı 'na dair SGK ‘dan onaylı yazı.
•
Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Mükellefiyet kaydı olmadığına dair imzalı mühürlü yazı.
Download

MESLEK MENSUBU YANINDA STAJ BELGELERİ 1. Stajyerin