SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVINI
KAZANANLARA YÖNELİK İLK DERS
STAJ YÖNETMELİĞİ
SMMM Dr.Murat DEMET
Not: Bu çalışmayı SMMM Stajı başlama sınavını kazanan
adayların staj esnasında bilmeleri gereken önemli hususları
herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hazırlamış
bulunmaktayım…
Kanunun AMACI NEDİR?
 işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,
 Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek
durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmaktır.
KANUNUN YETKİLİ KILDIĞI KİŞİLER KİMLERDİR?
 SMMM
 YMM
STAJ NERELERDE YAPILIR ?
 SMMM Bürolarında,
 YMM Bürolarında,
 SMMM Gözetiminde Şirketlerde
UYARI : Staj eğer şirkette yapılacaksa şirket Merkezinde yapılması gerekir.
Stajyer kimlere bağlıdır ?
 Stajyer ilk olarak Merkezi Ankara’da bulunan TÜRMOB’a bağlıdır.
 Stajyerin Eğitimi Merkezi Ankara’da bulunan TÜRMOB bünyesinde kurulmuş olan TESMER’e
bağlıdır.
 Tesmer her odada bir şube açmıştır. Dolayısıyla,Tesmerin bir şubesi SMMM Odası TESMER dir.
 Stajyer Hukuki olarak odaya bağlıdır.
 Yanında ve gözetiminde staj yaptığı Meslek Mensubuna bağlıdır.
Stajyer tüm sorunlarına nerede çözüm bulmalıdır?
 Stajyer staj süresi içerinde de Meslek Mensubu olduğunda da Oda ile sıkı ilişki içerinde bulunarak
sorunlarına Hukuki zeminde çözüm aramalıdır.
Odaların Organları Kimlerdir ?
 Genel Kurul
 Yönetim Kurulu
 Denetim Kurulu
 Disiplin Kurulu
Stajdakİ temel İlkeler NELERDİR ?
 Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu olabilmenin sağlanması,
 Yanında, gözetim veya denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini
aksatmadan etkin bir staj eğitiminin verilmesi,
 Staja Giriş Sınavında başarılı olarak staja başlamış aday meslek mensuplarının, stajı
tamamlayabilmesi için TESMER tarafından düzenlenen eğitim programlarında,eğitim programı
sırasında yapılan değerlendirmelerde ve eğitim programı sonunda yapılacak sınavlarda başarılı
olmalarının sağlanmasıdır.
STAJIN HEDEFLERİ NELERDİR ?
 Mesleğin gerektirdiği yeterlik ve yetkinlikte,
 Etik değerler ve etik davranış bilincine sahip,
 Etik davranış ve tutum gösterebilen,
 Ulusal ve uluslararası mesleki standartları uygulayabilen,
 Bilgi teknolojileri ve uygulamalarına vakıf,
 Yabancı dil bilen,
 Kamu yararı ve sosyal sorumluluklar için duyarlı,
 Güvenilir,
 Uzmanlaşmaya önem veren,
 Kişisel, teknik, entelektüel, iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişimi için yaşam boyu eğitime
önem veren,nitelikte meslek mensubu yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
TEOS (Temel eğitim otomasyon) SİSTEMİ NEDİR ?
 TEOS; TÜRMOB, TESMER, Oda veya TESMER Şubelerinde bulunan birimlerde kullanılmak üzere
geliştirilmiş web tabanlı bütünleşik bilgi sistemidir.
 Dosya açılmasıdan SMMM Ruhsatı alıncaya kadarki tüm evrede stajyerin internet üzerinde
erişmesi zorunlu sınavların yer aldığı sistemdir.
Staja başlama sınavını kazandım Ne yapmalıyım?
1.SSK Girişi yapılmalıdır (Hayali işe girişler yada fiilen yapılmayan stajlar stajın iptal nedenidir.)
2.Teos sisteminde verilen süre içerisinde 9 adet sınav çözülerek en az 60 puan alınması gereklidir.
3.Tezkiye Notu her yıl alınıp odaya teslim edilmelidir.
4.SSK hizmet çalışmaları Teos sistemine yüklenmelidir.
5.Oda ile sürekli iletişim sağlanmaldır.
 Staja Giriş Sınavında başarılı olan aday meslek mensuplarının stajları Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının
ilk 10 günü içerisinde başlatılır.
 Aday meslek mensuplarının, 3568 sayılı Yasa'nın 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince,
 Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi ile düzenlenen "Zorunlu Eğitim" programını tamamlamaları
gereklidir.
 Staj kesintisiz yapılır.

UYARI : Mücbir sebep olmaksızın 3 defa staj mahalinde bulunmamak staj
iptal sebebidir.
TEOS CD LERİ NE ZAMAN GELECEK ?
 Stajı başlatılan aday meslek mensubunun TEOS'da kayıtlı yazışma adresine, stajın başladığı
tarihten itibaren 2 ay içerisinde TESMER tarafından "e-Stajyer Eğitim Seti" gönderilir.
 e-Stajyer Eğitim Seti içerisinde; kurulum CD’si, tanıtım ve kullanım kitapçığı yer alır.
 e-Stajyer Eğitim Setini teslim alan aday meslek mensubu CD’yi bilgisayarına takarak kurulumu
yapar. Eğitimin izlenebilmesi için internet bağlantısı olması gerekmektedir.
 Aday eğitime TEOS üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak katılır.
 Kullanıcı adı ve şifre, Staja Giriş Sınavı başvurusunda kullanılan kullanıcı adı ve şifre ile aynıdır.
 e-Stajyer Eğitimi 9 bölümden oluşmaktadır. Eğitim bölümleri, 4’er aylık periyotlar halinde, stajın
başladığı tarihten itibaren sistem tarafından açılır.
TEZKİYE NOTU NEDİR ?
 Tezkiye Notu; Meslek Mensubunun, Aday Meslek Mensubunu değerlendirdiği not çizelgesidir.
 En az Kaç olması gerekir; 80 olmalıdır. (eskiden 60’dı)
 80 Altında olursa Ne olur; geçen 1 yıl süre stajdan SAYILMAZ. (STAJ UZAR)
 Ne Zaman Verilir; Her yıl verilir.
 Notu Kim verir; Meslek Mensubu verir.
 Not değişebilir mi; Meslek Mensubunun verdiği not öğretmen notudur değiştirilemez.
TEZKİYE NOTUNU ALDIM NE YAPICAM ?
 Tezkiye Notunun alınmasından sonra kapalı bir zarfa konulması zarfın bağlantı yerine meslek
mensubunun kaşesi ve imzasının atılması gerekir.(Tezkiye notu 3 ayın altında ise not verilmez)
 Stajyer tezkiye notunu alıp bir üst yazıyla odanın Tesmer Müdürüne teslim etmelidir.
 Tezkiye notundaki imzaların gerçekliği ve güvenliğiden stajyer sorumludur.Tezkiye notu üzerinde
kazıntı ve imza farklılığı yasal cezai işlem gerektirir.(Resmi Evrakta Sahtecilik kapsamında
değerlendirilir.)
Tezkiye notunun düşük yada yüksek olmasının farklılığı nedir ?
 Tezkiye notu 3 yılın toplamının 3’e bölümüdür.
(Örneğin 1 yıl 80, 2 yıl 100 3 yıl 100 ise 3 yılın toplamı 280/3 olacak ve tezkiye
notu; 94 olacaktır.)
Tezkiye Notunun katkısı ne olacaktır;
 Staj bittiğinde 7 dersten Yeterlilik Klasik Sınava girilecektir.Her dersten 50 alınması ve ortalamanın
60 olması gerekmektedir.
 7 ders + 1 Tezkiye notu= Toplam 8 ders yapmaktadır.
 Stajyerin 480 puan alması gerekiyor( 8* 60)
 Tezkiye notu 100 olan biri 380 puan toplamalıdır.
 380/7 = 55 (dolayısıyla Tezkiye Notu ne kadar yüksek olursa diğer derslerden daha az puan
alınabilir.)
Staj süremi nasıl kısaltabilirim ?
 Odaların bünyesinde açılan kurslara katılmak (3,4 ,6 ay kısaltır)(açılan ders saatine göre)
 Yüksek Lisans (Oda bünyesinde ilgili Üniversite ile Protokol imzalanmakta) (Süreyi 1 yıl
kısaltır)(Yüksek Lisansın İİBF Ve Sosyal Bilimler tabanlı yapılması gerekir.
Örneğin; Fen Edebiyat Fakültelerinin açmış olduğu İş Güvenliği Yüksek lisansını yapmak staj
süresini 1 yıl KISALTMAZ.)
 Doktora yapıldı ise; staj 1.5 yıl kısalır.
 Bunların dışında staj süres 3 yıldır.
STAJ KISALTMASINDA BİRLEŞTİRME VAR MI ?
 Hayır YOKTUR.
 Bir Stajyer hem oda kursuna gelip hem de yüksek lisansını saydırıp toplamda 1 yıl 4 ay stajını
KISALTAMAZ.
 Stajı kısaltan yüksek olan hangisiyse o dikkate alınır.Yani hem yüksek lisans yapmış hem de oda
kursuna gelen bir stajyerin süresi ancak 1 yıl kısalır (Süre olarak yüksek olan alınır.)
STAJ ESNASINDA NELER YASAK ?
 Staj sırasında, stajın yapıldığı işyeri dışında, çalışılması yasaktır,
 Mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışmadan dolayı eksik kalan staj süresi TESMER
Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır,
 Ticari bir faaliyette bulunmak,
 SMMM Ünvanını kullanmak,
 Defter tutmak,Kartvizit Bastırmak,Kaşe/Rumuz/Rozet kullanmak,
 Stajı aksatacak şekilde gruplara yeni oluşumlara dahil olmak.(Bir öneridir)
STAJA ARA VERME ?
 Staj sırasında; stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, odalar arası
nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme
süresi; 3 yıllık staj süresi içerisinde toplamda bir yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın
stajı iptal edilir.
MÜCBİR SEBEPTE STAJ SÜRESİ ?
 Mücbir nedenlerle stajını kesen adayların mazeretlerinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde,
bağlı olduğu Oda / TESMER Şubesine mazeretlerini belgelendirmeleri halinde TESMER Şubesi olan
Odalarda TESMER Şubesi Yönetim Kurulu, TESMER Şubesi olmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu
kararı ile bu süre kadar staj süresi uzatılır. Aday stajına kaldığı yerden devam eder. Mücbir
sebeplerin belgelenmesi adayların sorumluluğundadır.
İŞYERİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE NE YAPMALIYIM ?
 Her hangi bir nedenle staj yapılan işyerinin adresinin değişmesi halinde değişikliğe ilişkin bilgi ve
belgeler 30 gün içerisinde TESMER Şubesine / Odaya sunulur.
STAJI İPTAL EDİLECEKLER ?
 Aday Meslek Mensubu olma şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,yada bu şartları sonradan
kaybedenler,
 Staj Yönetmeliğinin eğitim programlarına katılmayanlar,
 Verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar,
 Yapılan denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunamayanlar,(Fiili
Staj Yapmayanlar)

3 yıllık staj süresi içerisinde toplamda 1 yıldan fazla stajına ara verenler.
YETERLİLİK SINAVI
 Finansal Muhasebe,
 Finansal Tablolar ve Analizi,
 Maliyet Muhasebesi,
 Muhasebe Denetimi,
 Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı,
 İdari Yargılama Hukuku),
 Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku. (Her dersten 50 ortalama 60 olmalı)
Daha geniş bilgi detayı için iletişim email adres;
Dr.Murat DEMET
[email protected]
Download

Dosya - Dr.Ahmet Ozansoy