DUYURU
DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;
Ramazan ayında oruç tutan üyelerimizin Toplu İş Sözleşmemizin 34. Maddesi B
Bendine istinaden yemek paralarını alabilmeleri için dilekçe örnekleri şubemizce
hazırlanmıştır.
Örnek dilekçelere tarihi, adınızı, soyadınızı ve kaç gün oruç tuttuğunuzu yazıp
imzalayarak 01 Ağustos
birimlere teslim ediniz.
2014 - 15 Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili
Eski adıyla SKS ve Katma Bütçeden (ÜNYEK) maaşlarını alan üyelerimizin
Personel Dairesi Başkanlığı’na ait örnek dilekçeyi doldurup Beyazıt Kampüsü
Rektörlük Genel Evrak bölümüne teslim etmesi gerekmektedir. Genel Evrak
girişi olmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Dilekçelerinizi ayrı ayrı
imzaladıktan sonra toplu olarak bir kişi ile de gönderebilirsiniz.
Tutulan oruç günü hesabında izinli, raporlu ve hafta sonu tatilleri dışında
fiilen çalışılan günlerde tutulan oruçların sayısı dikkate alınacaktır. (En fazla
20 gün yazılabilir.)
Sosyal Tesislerden maaşlarını alan üyelerimizin Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne
hitaben hazırlanan örnek dilekçeleri doldurup Beyazıt Kampüsü’nde bulunan
Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Sosyal Tesisler
Müdürlüğü için Rektörlük Genel Evrak girişine gerek yoktur.
Cerrahpaşa, Fen, Edebiyat, Veteriner, Orman Fakültelerinden ve Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nden maaşlarını alan
üyelerimizin bölümlere ait dilekçeleri doldurarak ilgili birimlere teslim etmesi
gerekmektedir. Bu Fakülteler için Rektörlük Genel Evrak Girişine gerek
yoktur.
Örnek dilekçeler şubemizden de temin edilebilir.
Tez-Koop-İş Sendikası
İstanbul 5 Nolu Şube
Yönetim Kurulu
Download

DUYURU - Tez-Koop