)JMUJ$1
.FLBOJL(F§JęMFSEF
:BOHñO%VSEVSVDV#BOEBK
British Standard
BS 476
.FLBOJL(F§JęMFSEF
:BOHñO%VSEVSVDV#BOEBK
)JMUJœTU¼O1FSGPSNBOTœTU¼O%BZBOñLMñMñL
˄ 4TBBUFLBEBSZBOHñOEBZBOñNñ
˄ ð[PMBTZPOMVCPSVHF§JğMFSJOEF
N¼LFNNFMZBMñUñN
˄ #PSVMBSñOUFSNBMIBSFLFUMFSJOFJ[JOWFSJS
˄ 4POEFSFDFJZJBLVTUJLEFßFSMFS
˄ ZñMMñLZBğMBOEñSNBUFTUMFSJ
˄ ,PMBZNPOUBKCBßMBOUñWF¶[FMBMFU
HFSFLNF[
˄ -&&%VZHVOMVßVWFE¼ğ¼L70$EFßFSJ
"ZSñDBZBOHñOEVSEVSVDVCPSVLFMFQ§FTJWFZBOHñOEVSEVSVDVTBSHñ¼S¼OMFSJNJ[CVMVONBLUBEñS
#BSCBSPT.I‡JßEFN4L"ßBPßMV.Z0GՐDFðğ.FSLF[J%""UBğFIJSðTUBOCVM])JMUJ
]www.hilti.com.tr
İcindekiler
6 GÜNCE
7 SUNUŞ
8 BASINDA ŞUBEMİZ
ŞUBEDEN HABERLER
10
11
12
13
14
15
16
17
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MMO Çankırı İl Temsilciliği’nde “Üye Eğilim Belirleme Toplantısı”
Başkent Doğalgaz ile “Teknik Çalışma Grubu” Toplantılarına Devam Ediliyor
“Araçlarda Şase Tadilatları ve Şase Mukavemet Hesabı” Konulu Seminer
Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne Ziyaret
“Isıtma Tesisatı Uygulamaları” Konulu Seminer
“Araçlarda Doğalgaz” Konulu Seminer
“Pasif Yangın Durdurucu Malzemelerin Test Standartları ve İlgili Güncel Değişiklikler ile Kriterler ve Bina İçi Yangın Zonlarının Oluşturulması” Konulu Seminer
Siyasi Parti Temsilcileri Yerel Seçim Öncesi Şubemizi Ziyaret Ettiler
24. Dönem Şube Danışma Kurulu 1. Toplantısı Yapıldı
Basın Açıklaması: Kadınlara Uygulanan Eşitsizlik, Şiddet, Cinayet, Yoksulluk ve Güvencesizliğe
Son Verilmelidir
Basın Açıklaması: Kamusal Hizmet Anlayışını ve Kamusal Mesleki Denetimi Benimseyen Bir
Yerel Yönetim İstiyoruz
Basın Açıklaması: Başkentte 400 Bin LPG’li Araç Sızdırmazlık Raporu Olmadan Trafikte
Seyrediyor
MİEM
21
• MİEM Eğitimleri Devam Ediyor
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayın Organı
2 ayda bir yayımlanır • Yerel Süreli Yayın
Yönetim Yeri
MMO Ankara Şubesi
Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 4-5 06650
Kızılay / ANKARA
Tel: (0 312) 444 8 666 • 425 21 41 (pbx)
Faks: (0 312) 417 87 81
e-posta: [email protected]
http://ankara.mmo.org.tr
MART - NİSAN 2014
MMO Ankara Şubesi Adına Sahibi
Sadettin Özkalender
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ö. Varlık ÖZERCİYES
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Ali Rıza FALCIOĞLU
Basın Danışmanı
Hülya AYDIN
Baskı Tarihi: 13.05.2014
Baskı Adedi: 9.000 Adet basılmıştır.
Tasarım - Baskı: Kardelen Ofset Ltd. Şti.
İncesu Caddesi 96’lar Apt. No: 6/ Y Kolej - Ankara
Tel/Faks: (0312) 432 1 378 - 432 2 378
[email protected]
4
Bülten;
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara şubesi sorumluluk alanı içindeki
üyelerine, üniversitelerin makina,
endüstri-işletme, sanayi, uçak-havacılık
ve uzay bilimleri, mekatronik, imalat
sistemleri, üretim tekniği, otomotiv,
makina ve üretim mühendisliği
bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine,
ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlara
bedelsiz olarak gönderilir.Yayımlanan
yazılardaki sorumluluk yazarlarına, ilan
ve reklamlardaki sorumluluk ilanı veren
kişi ve/veya kuruluşa aittir.
İcindekiler
ODA’DAN HABERLER
23
24
25
26
27
28
•
•
•
•
•
Akp İktidarı Bir Can Daha Aldı BERKİN ELVAN’ı Unutmayacağız
Taksim Dayanışması Yargılanamaz!
Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesi Toplantısı Yapıldı
Melih Gökçek Yeni Dönem İcraatına Sürgünlerle Başladı
28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü, Türkiye’de “İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma/
Yas Günü” Olarak Anılsın
• MMO 45. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Gerçekleştirildi
TMMOB’DAN HABERLER
30
32
33
34
35
•
•
•
•
•
İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde TMMOB Sokaklardaydı
Kadınlar 8 Mart’ta Alanlardaydı
Ankara İKK: Rant Gözleri Kör Ediyor, AOÇ’nin Talanında da Yargı Kararları Yok Sayılıyor
Opera Solistleri Derneği TMMOB’yi Ziyaret Etti
Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen TMMOB’yi Ziyaret Etti
36 MÜHENDİS HİKAYELERİ
42 ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
44 DUYURULAR
46 TARİHTE BUGÜN
51 KİTAP TANITIMI
48 KÜLTÜR - SANAT
52 PROTOKOLLER
Ankara Şubesi
Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 4-5
Kızılay / ANKARA
Tel: (0 312) 444 8 666 • 425 21 41
Faks: (0 312) 417 87 81
Ostim Mesleki Denetim Bürosu
Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Caddesi
36. Sokak No: 1/E-F-N-M
Ostim / ANKARA
Tel: (0 312) 385 88 80 - 81
Faks: (0 312) 385 88 82
OSB Mesleki Denetim Bürosu
Uzay Çağı Cad. No:12/A Ostim / ANKARA
Tel: (0 312) 286 20 53
Faks: (0312) 386 20 85
Eğitim Merkezi
Sümer 2 Sokak No: 36/1-A
Demirtepe / ANKARA
Tel: (0 312) 231 31 59
Faks: (0 312) 231 31 65
Kırıkkale İl Temsilciliği
Yaylacık Mah. Ulubatlı Hasan Caddesi
Sözdinler Apt. No: 10/1
KIRIKKALE
Tel/Faks: (0 318) 224 50 01
Merkez Laboratuvarı
Sümer 2 Sokak No: 36/1
Demirtepe - ANKARA
Tel: (0 312) 385 60 39
Faks: (0 312) 385 61 92
www.merkezlab.mmo.org.tr
Çankırı İl Temsilciliği
Buday Pazarı Mah. Şehit Atilla Yazıcı Caddesi
Uzgören Apt. B Blok No: 14/9 ÇANKIRI
Tel/Faks: (0 376) 213 72 78
Asansör Kontrol Koordinatörlüğü
Sümer 2 Sokak No: 36/1-A
Demirtepe / ANKARA
Tel: (0 312) 231 46 10
Faks: (0 312) 231 46 09
5
Polatlı İlçe Temsilciliği
Zafer Mah. Bıyıktay Cad.
Cihanşah Apt. No: 20/7 POLATLI
Tel/Faks: (0 312) 622 67 30 • 622 57 51
Genel Merkez
Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 6-7-8
Kızılay / ANKARA
Tel: (0 312) 444 8 666 • 425 21 41
Faks: (0 312) 417 86 21
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Günce
Tarih
01.03.2014
Konu
MMO ÇANKIRI İL TEMSİLCİLİĞİ’NDE "ÜYE EĞİLİM BELİRLEME
TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ
03.03.2014
İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ’NDE
TMMOB ÜYELERİ SOKAKLARDAYDI.
08.03.2014
KADINLAR 8 MART’TA ALANLARDAYDI
13.03.2014
BAŞKENT DOĞAL GAZ İLE "TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU"
TOPLANTILARINA DEVAM EDİLİYOR
14.03.2014
"ARAÇLARDA ŞASE TADİLATLARI VE ŞASE MUKAVEMET HESABI"
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15.03.2014
BALGAT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NE ZİYARET
19.03.2014
"ISITMA TESİSATI UYGULAMALARI" KONULU SEMİNER
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
20.03.2014
"ARAÇLARDA DOĞALGAZ" KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
09.04.2014
NERMİN-MEHMET ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ’NDE MESLEK TANITIMI
09.04.2014
"PASİF YANGIN DURDURUCU MALZEMELERİN TEST STANDARTLARI VE
İLGİLİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER İLE KRİTERLER VE BİNA İÇİ YANGIN
ZONLARININ OLUŞTURULMASI" KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
12.04.2014
ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SADETTİN ÖZKALENDER, "BAŞKENTTE
400 BİN LPG’Lİ ARAÇ SIZDIRMAZLIK RAPORU OLMADAN TRAFİKTE
SEYREDİYOR" BAŞLIKLI YAZILI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.
16.04.2014
24. DÖNEM ŞUBE DANIŞMA KURULU I. TOPLANTISI YAPILDI
26-27.04.2014
MMO 45. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MART - NİSAN 2014
6
Sunus
Değerli Meslektaşlarımız;
Yoğun bir çalışma döneminin ardından, yeni sayımızla sizlere ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Üye odaklı Şube anlayışımız ülke ve toplum sorunlarının, meslek ve meslektaş sorunlarından
ayrı tutulamayacağı görüşünden hareketle, bu dönemde de ivme kazanan etkinliklerimiz, sayıları
artarak devam etmektedir.
24. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak, gerek yeni dönemde oluşturulacak komisyonlarımız
aracılığıyla gerekse Şubemiz etkinlik alanlarına giren çalışmalar sonucunda, Mart ve Nisan
ayında düzenlediğimiz söyleşi ve seminerlerimiz ile üyelerimizle buluştuk. Gerçekleştirdiğimiz bu
etkinliklerde 400’e yakın üyemizle bir araya gelerek, bilgi paylaşımında bulunduk. Ayrıca Oda ve
Şube tanıtımlarına hız vererek, Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Nermin-Çekiç Anadolu
Lisesi’ne yaptığımız ziyaretlerde, yaptığımız meslek tanıtımı seminerlerinde meslek seçimi
eşiğindeki öğrenci arkadaşlarımızla aracı olmaya çalışarak, uygulamalı eğitimlere yönelik de görüş
alış verişinde bulunduk.
Yalnızca teknik konularda değil, sosyal ve kültürel aktivitelerde de üyelerimizle bir araya gelmekte
amaçlarımız arasındadır. Bu nedenle, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız Türk Halk
Müziği Konseri ile yine siz değerli üyelerimizle keyifli bir akşam yaşayacağımızı umuyor ve siz
değerli üyelerimizin bu etkinliğimize katılımını bekliyoruz. Ayrıca, Şubemiz Tiyatro Topluluğu da,
önümüzdeki aylarda ortaya koyacağı yeni oyunları için hazırlıklarına tüm hızıyla devam etmektedir.
Bunların dışında düzenlenecek olan çeşitli sosyal aktivitelerimizde, sizlere web sitemiz aracılığı ile
duyurulmaya devam edecektir. Tüm üyelerimizi, Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
tarafından düzenlenecek olan bu tip aktivitelerde bir arada görmeyi umuyoruz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle gerçekleştirilen etkinliklerde bir araya gelen
kadın üyelerimiz ve çalışanlarımız, diğer sivil toplum örgütleriyle bir arada toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerine, gericiliğe, sömürü ve şiddete karşı sokakları doldurup, cinsiyetçi, ırkçı ve kadın
düşmanı politikalara karşı, mücadele güçlerini ortaya koydular.
Değerli Meslektaşlarımız;
2014 yılının bu ilk ayları, hiç de iç açıcı olmayan bir takım olaylarla ülke gündeminde yer aldı.
İşte bu nedenle, Şube etkinlik gündemimiz kadar, ülke gündeminde yaşanan gelişmelerde, gerek
örgütümüzü gerekse toplumsal yaşamımızı ilgilendiren konularda da, üyelerimizi bilgilendirme
görevini her zaman üstlendik ve üstlenmeye de devam edeceğiz. 16 Nisan 2014 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz 24. Dönem Şube Danışma Kurulu birinci toplantısında, ülke gündemi, Oda ve
Şube çalışmalarıyla ilgili görüşler dile getirerek, bu dönemin mücadele dönemi olduğunun altını
çizdiler.
Bir halk direnişi olan Gezi olaylarının yankıları halan devam etmekte ve acıları yüreklerimizi
dağlamaktadır. Gezi olayları sırasında ve sonrasında kaybettiğimiz gençlerimizin acısını henüz
yüreklerimizi sızlatmaya devam ederken, 16 Haziran günü evden ekmek almaya çıktığında,
polis tarafından vurulan Berkin Elvan, 269 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, halka karşı
uygulanan polis terörü sonucu kaybettiğimiz gençlerimizin en küçüğü olarak tarihe geçmiştir.
Bu acılarla yüreklerimiz yanarken, Taksim Dayanışması temsilcilerinin de içinde bulunduğu
26 dostumuz “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, “kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüşlere katılmak, dağılmamak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “halkı kışkırtma” vb.
iddiaları ile haklarında dava açılarak, Hükümetin halkı ve haklıyı sindirme politikaları devam etmiştir.
Ancak bilinmelidir ki söz konusu davada bu 26 kişi, Türkiye‘nin aydınlık yüzünü temsil edeceklerdir.
Halkın mücadelesi önünde set oluşturulmaya çalışılan bu davada yargılanacak olan yöneticilerimiz
ve dostlarımızla, dayanışma içinde olduğumuzu buradan bir kez daha duyuruyoruz.
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
24. Dönem
Yönetim Kurulu
Üyeler
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin ÖZKALENDER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet ENİŞ
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Ömer Varlık ÖZERCİYES
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Alaaddin EKSİN
Üye
Emre AYDIN
Üye
Egemen CEYLAN
Üye
Vedat İRŞİ
Yedek Üyeler
Selim ULUKAN
Murat ASLAN
Ülkemizin son zamanlarda en önemli gündem maddelerinden biri de 2014 yerel seçimleri oldu.
AKP, kar etmek dışında hiçbir amacı olmayan bir şirket gibi iktidarını perçinlemeye çalışarak, her
türlü hileye başvurarak yeni bir şaibeli seçime imza atmıştır.
Hülya Yıldız GÜLER
26-27 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Makina Mühendisleri Odası 45. Olağan Genel
Kurulu ve seçimleri de göstermiştir ki; demokratik, bilimsel, çağdaş, üretken, sanayileşen ve
hakça bölüşen bir Türkiye için, üyelerimizden aldığımız güçle daha güçlü bir Oda ve Şube için
mücadelenin asıl bundan sonra başladığını belirterek tüm bu iç karartıcı olaylara karşın, mesleğini
önemseyen ve ülkesini seven örgütlü üyelerimizi, örgütsel bütünlüğümüzün belirlediği yol ve
yöntemler çerçevesinde mücadeleye devam etmeye çağırıyoruz.
Seyit Ali KORKMAZ
Nihat ERCANLI
Ünal KARAKOYUNLU
İsa Caner EREN
Sevgiyle kalın.
MMO Ankara Şube
24. Dönem Yönetim Kurulu
7
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Sube’denSubemiz
Basında
Haberler
MART - NİSAN 2014
Sube’dBasında
en Haberler
Subemiz
Sube’den Haberler
MMO ÇANKIRI İL TEMSİLCİLİĞİ’NDE
“ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
01 Mart 2014 tarihinde MMO Çankırı İl Temsilciliği’nde, Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Özkalender’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda;
üyelerin talepleri, sıkıntı, öneri ve dilekleri dinlenerek, Çankırı İl Temsilciliği
Yürütme Kurulu’na aday olmak isteyenlerin isim belirlemesi yapıldı.
Toplantıya; MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin
Özkalender, Sayman Üye Alaaddin Eksin, Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve Şube Müdür Vekili Cenk Lişesivdin`in
yanı sıra, MMO Çankırı İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı
Şirin Duman, Yürütme Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Talat Büyükkavukçu, teknik görevli Taner Irmak ve üyelerimiz katıldı.
BAŞKENT DOĞAL GAZ İLE “TEKNİK ÇALIŞMA
GRUBU” TOPLANTILARINA DEVAM EDİLİYOR
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi ile Başkent Doğalgaz
Dağıtım A.Ş. arasında ortak çalışmalara katkı sunmak üzere oluşturulan
“Teknik Çalışma Grubu” çalışmalarına, 13 Mart 2014 tarihinde MMO Ankara
Şube’de gerçekleştirilen toplantıyla devam etti.
Ankara ilindeki doğalgaz uygulamaları ile ilgili görüş alış verişinde bulunulan toplantıya, Şubemizi
temsilen Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alaaddin Eksin ve Şube çalışma grubu üyeleri katıldı.
“ARAÇLARDA ŞASE TADİLATLARI
VE ŞASE MUKAVEMET HESABI”
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sunumunu, Makina Mühendisi Hakan Havancılar`ın
yaptığı “Araçlarda Şase Tadilatları ve Şase Mukavemet Hesabı” konulu seminer, 14 Mart 2014 tarihinde, 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminer
sonunda, katkılarından dolayı Hakan Havancılar`a,
MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Selim Ulukan tarafından teşekkür plaketi verildi.
Haberin detayına ve seminer sunumuna
http://www.mmo.org.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.
MART - NİSAN 2014
10
Sube’den Haberler
BALGAT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK
LİSESİ’NE ZİYARET
15 Mart 2014 tarihinde, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve teknik görevlilerinden
oluşan heyet ile “Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi”ni ziyaret ettik.
Lisedeki laboratuvar gezisinin ardından, Okul Müdürü Hayrettin Karaziyan, Müdür Baş Yardımcısı Cengiz Değirmencioğlu ve Şef Eğitmen Nedret
Güzelordu`dan oluşan heyetle yapılan ortak toplantıda, uygulamalı eğitimlere yönelik görüş alış
verişinde bulunuldu.
Toplantıya Ankara Şube adına; Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş, Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat İrşi, Egemen Ceylan, Selim Ulukan, Şube
Müdürü Cenk Lişesivdin, Teknik Görevliler Tuna
Gönüllü ve M. Sezen Şengün ile Makina Mühendisi
Yılmaz Yıldırım katıldı.
“ISITMA TESİSATI UYGULAMALARI”
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aydın tarafından açılan ve
sunumu Makina Mühendisi Aytekin Çakır tarafından yapılan “Isıtma Tesisatı
Uygulamaları” konulu seminer, 19 Mart 2014 tarihinde, MMO Suat Sezai
Gürü Toplantı Salonu`nda gerçekleştirildi.
boyutlandırılması konularında bilgilendirme yaptıktan sonra, tesisatlarda enerji tüketimleri, basınç değerlendirmesi, bağlantılar gibi temel konularda da
katılımcıları bilgilendirdi. Isıtma sistemlerinde basınç
değerlendirmesine de değinen Çakır, bu sistemde
pompaların etkileri, denge kabı ile hidrolik dengeleme, denge kaybı işleyişi, denge kabı gibi konuları da
vermiş olduğu şemalarla güçlendirerek, katılımcıları
bilgilendirdi. Seminerin son bölümünde ise Aytekin
Çakır tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı. 86
kişinin katılımıyla gerçekleşen seminer sonunda, katkılarından dolayı Aytekin Çakır`a, Emre Aydın tarafından teşekkür plaketi verildi.
Haberin detayına ve seminer sunumuna; http://www.
mmo.org.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.
Çakır sunumunda özetle;
Isıtma sistemini oluşturan elemanlarda meydana gelebilecek basınç kayıpları, boru hatları içerisindeki
toplam kayıtlar, ısıtma tesisatında boru tasarımından
bahsederek, boru çapı hesaplanmasında kullanılan hesap tablosundan bahsederek, tek kazanlı bina
ısıtmalarındaki sistemlerin önemi (dönüşte pompalı
açık genleşmeli sistem, dönüşte pompalı açık genleşmeli sistem, iki pompalı sistem, gidişte olan sistem,
üç yollu vanasız sistem), iki yollu ve üç yollu vanalar
arasındaki farklılıklardan ve çalışma prensipleri hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Sunumun ilerleyen bölümlerinde, Mebranlı Kapalı Genleşme Tanklarının
yapısı ve hesabı, işletme koşulları, pompa seçimi ve
11
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Sube’den Haberler
“ARAÇLARDA DOĞALGAZ”
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Selim Ulukan tarafından
açılan ve sunumu Genci Prevazi tarafından yapılan “Araçlarda Doğalgaz”
konulu seminer, 20 Mart 2014 tarihinde, OSB Mesleki Denetim Bürosu OSİAD
Talay Toplantı Salonu`nda gerçekleştirildi.
sıvı yakıtlara karşı avantajları ve çevreye etkisi gibi
temel konular hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Prevazi sunumunda özetle;
Sunumun ilk bölümünde, CNG istasyonu ve dönüşüm sistemi, dizel araçlar için CNG dönüşümü,
araçlarda doğalgazın tarihi, Dünyada CNG gelişimi
gibi temel konular hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca; ilgili standartlar, istatistikler ve karşılaştırmalarla ilgili hazırlanan tablolar da katılımcılarla
paylaşıldı.
Sunumun ilerleyen bölümlerinde, yakıt sisteminin
gelişmişliğine göre gaz motorları (birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, OBD özellikleri olan üçüncü
nesil), dizel motorlarda CNG kullanımı, çift-yakıt
motorların performansı, sıkıştırılmış doğalgaz
teknolojisinin (CNG) araç üzerinde depolanması,
depolanan silindirlerin tipleri ve doldurulması, doğalgazın fiziksel özellikleri, doğalgazın diğer gaz ve
MART - NİSAN 2014
Seminerin son bölümünde ise Genci Prevazi tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı. 90 kişinin
katılımıyla gerçekleşen seminer sonunda, katkılarından dolayı Genci Prevazi`ye, Selim Ulukan tarafından teşekkür plaketi verildi.
Haberin detayına ve seminer sunumuna; http://www.
mmo.org.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.
12
Sube’den Haberler
“PASİF YANGIN DURDURUCU MALZEMELERİN TEST
STANDARTLARI VE İLGİLİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER
İLE KRİTERLER VE BİNA İÇİ
YANGIN ZONLARININ OLUŞTURULMASI”
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Seyit Ali Korkmaz tarafından
açılan ve sunumu İnşaat Mühendisi Mehmet Soydemir tarafından yapılan
“Pasif Yangın Durdurucu Malzemelerin Test Standartları ve İlgili Güncel
Değişiklikler ile Kriterler ve Bina İçi Yangın Zonlarının Oluşturulması” konulu
seminer, 9 Nisan 2014 tarihinde, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda
gerçekleştirildi.
Soydemir sunumunun ilerleyen bölümlerinde ise,
duvar ve döşemeler üzerinde yangın yalıtımının,
yangın dayanım değerine göre test edilmiş olan uygun ve nitelikteki ne tür malzemeler ile yalıtılması
konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Soydemir sunumun ilk bölümünde “Pasif Yangın
Durdurucu Ürünler” hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, sunumunu oluşturan başlıca bölüm başlıkları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.
Sunumun ikinci bölümünde ise başlıca standartlar
ve standartlardaki değişmelerden söz eden Soydemir, EN standartları ve ETA test yöntemleri, yapı
malzemeleri yönetmeliği (CPR), yapılar içerisinde
yangın bölümlendirmesi konularını ayrıntılarıyla
katılımcılarla paylaştı.
Seminerin son bölümünde Mehmet Soydemir tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı. 33 kişinin
katılımıyla gerçekleşen seminer sonunda, katkılarından dolayı sunumu gerçekleştiren Mehmet Soydemir ve Saha Sorumlusu Ali Âlî Türkkan`a, Seyit
Ali Korkmaz tarafından teşekkür plaketi verildi.
13
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Sube’den Haberler
Mehmet Soydemir tarafından yapılan sunumun
özeti aşağıdadır:
yanıcı malzemelerin olduğu elektrik ve mekanik
şaftlarıyla, döşeme ve duvarlardaki derz, dilatasyon gibi diğer boşluklardan yayılır. Özellikle konut,
alışveriş merkezi, hastane, okul ve iş merkezi gibi
insanların toplu olarak bulunduğu yapılarda olabilecek yangın riskine karşı, bina yapımında kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı seçilmesinin
yanında, yangın zonlarının oluşturulması da büyük
önem taşımaktadır. Bina şaftlarındaki baca etkisi ile
birlikte, alev, duman ve zehirli gazlar şaft duvarlarındaki yanan tesisatların boşluklarından ve diğer
açıklıklardan hızlı bir şekilde tüm katlara yayılır.
Bu sebeple elektrik şaftları, mekanik şaftlar,
mutfak alanları, kazan dairesi, kaçış koridorları,
yangın merdiveni alanlarıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, yangın durdurucu ürünler kullanılarak yangın zonlarının oluşturulması
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yapının yangın zonu planına göre, yangın duvarlarından geçiş
yapan tüm tesisatların ve yangının aşağıdan yukarı
doğru ilerlemesi prensibine göre, duvar-tavan
birleşim derzlerinin yangın durdurucu ürünler
kullanılarak yalıtılması gerekmektedir.
Pasif Yangın Durdurucu Malzemeler tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye`deki yangın yönetmeliklerinde
de yangının etkilerinden korunma ve yangın sonrası
oluşacak risklerin en aza indirilmesi ve can güvenliğinin sağlanması için yapılarda özellikle kullanılması gerekliliğine işaret edilen bir malzeme türüdür. Buna bağlı olarak bu malzemelerin kullanım
alanları ve projelendirilmesinde uyulması gereken
esaslar ve uluslararası yönetmelik ve standartlar
son yıllarda birçok değişiklik göstermiştir. Özellikle Avrupada EN 1366 standardının gelişimi ve European Technical Approval / ETA (Avrupa Teknik
Onayları) onaylarının getirdiği test yöntemlerindeki
değişiklikler ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğindeki
(CPR) değişikliklere bağlı olarak üst düzey üretim
kontrollerinin ve harmonize standartların oluşturulması ile birlikte “ CE “ dökümantasyonun pasif
yangın durdurucu malzemelerde kullanılmaya başlanmış ve tüm Avrupa`yı tek bir çatı altında toplamaya başlamıştır. Yangın, binalarda çoğunlukla
SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ YEREL SEÇİM ÖNCESİ
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİLER
Yerel seçim sürecinde, siyasi partilerin temsilcileri ile yerel yönetim belediye
başkan adayları tarafından Şubemize ziyaretler gerçekleştirildi.
lerini ziyaret ederek, seçimlerle ilgili görüş alış
verişinde bulundular. Ziyaretlerde; TMMOB’un ve
odamızın Yerel yönetimler ve seçim bildirgesiyle
ilgili görüşlerini paylaşarak, Makina Mühendisleri
Odası’nın “toplumcu demokratik ve halkçı bir yerel
yönetim” anlayışı benimsediğini ve bu anlayışın, katılımcılığın önünü açan, toplumun değişik kesimlerine,
karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerinde
söz hakkı tanıyan politikaları hayata geçirmesinin temel prensipleri olduğunu, kamusal hizmet anlayışını
ve kamusal mesleki denetimi benimseyen bir yerel
yönetim istediklerini vurguladılar.
Bu süreçte; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aylin Nazlıaka Şube ve Oda Yönetim Kurulu
üyelerini, TMMOB eski başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi Ortak Sol adayı Kaya Güvenç 13
Mart 2014 tarihinde Şube ve Oda Yönetim Kurulu
üyelerini, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Çankaya Belediye eş başkan adayları Mükremin Barut
ve Elçin Öz 10 Mart 2014 tarihinde Şube Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş’i ziyaret ettiler.
Yerel seçimler sürecinde ayrıca; ÖDP ve CHP’den
siyasi parti temsilcileri, Şube Yönetim Kurulu üye-
MART - NİSAN 2014
14
Sube’den Haberler
24. DÖNEM ŞUBE DANIŞMA KURULU
I. TOPLANTISI YAPILDI
MMO Ankara Şube 24. Dönem Şube Danışma Kurulu I. Toplantısı, 16 Nisan
2014 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
başkanlarından Kaya Güvenç, Oda genel kurulu ve
seçimleri, ülke gündemi ve Oda ve Şube çalışmalarıyla ilgili görüşlerini Danışma Kurulu Üyeleriyle
paylaşarak, bu dönemin mücadele günü olduğunu
vurguladılar.
MMO Ankara Şube 24. Dönem Şube Danışma Kurulu
I. Toplantısının açılış konuşması, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender tarafından yapıldı. Daha sonra; Şube Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes
tarafından, Şubemizde gerçekleştirilen etkinlikler
ve çalışma dönemindeki hedefler hakkında, Danışma Kurulu Üyelerine yönelik bilgilendirme sunumu
yapıldı.
Katılımın yüksek olduğu toplantıda söz alan Danışma Kurulu Üyeleri ise Şube çalışmaları, ülke gündemi ve Oda Genel Kurulu ve seçimlerine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.
Yapılan sunumun ardından, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kurulu
Sekreteri Ercüment Ş.Çervatoğlu, TMMOB eski
Şube Danışma Kurulu I. Toplantısı, temenni ve dilek
önerileriyle sona erdi.
15
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Sube’den Haberler
KADINLARA UYGULANAN
EŞİTSİZLİK, ŞİDDET, CİNAYET,
YOKSULLUK VE GÜVENCESİZLİĞE
SON VERİLMELİDİR
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ö. Varlık Özerciyes 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, “Kadınlara Uygulanan Eşitsizlik,
Şiddet, Cinayet, Yoksulluk ve Güvencesizliğe Son Verilmelidir.” başlıklı yazılı
bir basın açıklaması yaptı.
8 Mart 1857 tarihinde New York’ta 40 bin dokuma
işçisi kadın, 12–14 saati bulan günlük çalışma süresinin 8 saate düşürülmesi ve daha iyi çalışma koşulları için greve gitti. Ancak egemenlerin buna tepkisi
çok sert oldu. Polislerin işçilere saldırısı üzerine,
fabrikaya kilitlendikleri için dışarı çıkamayan 129
kadın işçi yanarak hayatını kaybetti. İşçilerin cenaze
törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.
8 Mart 1857’nin üzerinden 157 yıl geçmiş olmasına
rağmen, kadınlar açısından genel toplumsal yaşam
ve çalışma yaşamındaki koşullara kadar değişen
pek bir şey yok. Kapitalizm ve onun siyasi temsilcileri eşitsizliği, ayrımcılığı, yoksulluğu derinleştiriyor, şiddeti meşrulaştırıyor. En temel haklar olan
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik öncelikle kadınların ellerinden alınıyor. Taşeronlaştırma, kuralsızgüvencesiz, sendikasız ve esnek çalışma ile kadın
emeği sömürüsü artıyor. “Çağrı üzerine çalışma,
evde çalışma, uzaktan çalışma” yöntemleriyle kadınlar evlere hapsediliyor.
AKP iktidarı, yasaların ve ulusal politikaların bütününde kadınları birer “birey” olarak gören bir yaklaşımı şiddetle reddediyor; kadını erkeğe, eve, gericiliğe, ücretli-ücretsiz kölelik politikalarına daha
fazla tabi kılmaya çalışıyor. Kadına yönelik şiddet
artarak çoğalıyor, taciz, tecavüz, vahşi cinayetler
yaygınlaşıyor. Günde beş kadının öldürülebildiği,
suçluların elini kolunu sallayarak gezdiği, hukuksal
düzenlemelerin yetersiz, eksik ve yanlış olduğu bir
ülkede yaşıyoruz. Kadın cinayetlerine “münferit”
MART - NİSAN 2014
diyen siyasal iktidarın, kadınların erkekleri tahrik
ettiğini söyleyebilen profesörlerin olduğu ülkemizde, 4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocuklarının eğitim
ve çalışma hayatına katılımının azalacağı, halen ürkütücü boyutlarda olan “çocuk gelinler”in ve kadın
cinayetlerinin sayısının daha da artacağı açıktır.
Yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe, kadın emeğinin sömürülmesine, kadın cinayetlerine, cinsel
tercihten dolayı yaşanan cinayetlere, gözaltında yaşanan şiddete, tacize, tecavüze, çocuk istismarına,
evde-işte-sokakta-kamusal ve özel alanda yaşanan
her türlü şiddete, militarizme, ırkçılığa, AKP iktidarı ile derinleşen dinci, gerici, muhafazakâr, piyasacı
yapıya karşı direnen tüm kadınların mücadelesini
selamlıyoruz.
Dünyada pek çok ülkede ve ülkemizde birçok demokratik kuruluş ve TMMOB’ye bağlı Odalarımızın
yıllardır uyguladığı gibi kadınlar için “8 Mart’ın Resmi Tatil” ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin durdurulduğu, kadın-erkek
eşitliğinin anayasal güvence altına alındığı, yoksulluk ve yolsuzlukların son bulduğu, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız, barış içinde bir dünya ve Türkiye
yaratmak için kadın-erkek el ele mücadeleye devam etmek gerektiği bilinci ile üyelerimizin ve tüm
dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutluyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Ö. Varlık Özerciyes
16
Sube’den Haberler
Kamusal Hizmet Anlayışını ve Kamusal
Mesleki Denetimi Benimseyen
Bir Yerel Yönetim İstiyoruz
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu yerel seçimler dolayısıyla,
14 Mart 2014 tarihinde “Rantçılara, Gericilere, Sağcılara Oy Yok!
Kamusal Hizmet Anlayışını ve Kamusal Mesleki Denetimi Benimseyen Bir
Yerel Yönetim İstiyoruz” başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı.
Kentsel, toplumsal yaşamla bağlantılı birçok alanda
kamusal hizmet veren MMO Ankara Şubesi olarak,
yerel seçimlere dair söyleyeceklerimiz var. Bu kapsamda başkente yerel yönetim adaylarının çalışma
programlarında yer alması gerektiğini düşündüğümüz, meslek alanlarımızla ilişkili gereklilikleri kamuoyunun ve üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.
ğu gibi kent ekosistemine, kent ormanlarına ve diğer
tüm doğal kaynakların tahrip edilmesine acilen son
verilmesi, “kentsel dönüşüm” adı altında hali hazırda
sürmekte olan, rant temelinde hazırlanmış projelerden derhal vazgeçilmesi gerekmektedir.
Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir Ankara için;
doğal varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren bir arazi
kullanımı ve yerleşim politikası temelinde bütüncül
planlama yaklaşımı benimsenmeli bu konularda
sayısız çalışmaları bulunan meslek Odaları ile işbirliği yapılmalıdır.
Başkent Ankara’da altyapı, barınma, ulaşım, enerji,
su, hava kirliliği, çevre, sağlık, eğitim, kültür, doğal
çevre, tarihsel miras konularında çok çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu durum toplumsal çıkarları
göz ardı eden, insan yaşamını hiçe sayan politikaların bir ürünüdür.
Ülkemizde yıllardır sürdürülen yeni liberal politikalara paralel olarak, başkentte de kamusal fayda
anlayışından vazgeçilmiş, kent rant odaklı projelere
teslim edilmiş, serbestleştirme, özelleştirme ve ticarileştirmenin pazarı haline getirilmiştir. Sağlıklı, yaşanabilir, güvenli kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için, kent halkının,
emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve
denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesi gerektiği açıktır. Sağlıklı bir yaşam için, kentsel-kırsal
hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında ele alınması; barınma, ulaşım, enerji, temiz su, temiz hava, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin temel haklar olarak
benimsenmesi ve doğal çevre ile kültürel, tarihsel
mirasın korunması gerekmektedir.
Isınma, aydınlanma, temiz su ve temiz hava en
temel insan haklarıdır
Ankara’da hava kirliliği sağlığı tehdit edecek ciddi
boyutlara ulaşmıştır. Musluktan içilebilir su sorunu
sürmektedir. Soluduğumuz hava ve içtiğimiz suyun
temiz ve sağlıklı olması, suyun en ekonomik biçimde halka ulaştırılması gerekmektedir.
Elektrik, su, doğalgaz, temiz hava gibi temel insan
ihtiyaçlarının karşılanmasında kâr amacı gütmeyen, arz güvenliğini temel alan, ucuz, kesintisiz,
kamusal hizmet üretme anlayışı ile bu sorunların
üstesinden gelmek mümkündür. Bunu için yerel
yönetimler tarafından su ve hava kirliliği, gürültü
kirliliği, görsel kirlilik gibi sorunların çözüldüğü;
toplumsal yaşamı kolaylaştırmak amacıyla kentsel
altyapı çalışmalarının etkili bir tarzda yapıldığı bir
çevre yönetimi oluşturulması şarttır.
Başkentin doğal, kültürel, tarihi mirası
korunmalı, ranta teslim edilmemelidir
Başkentte özellikle son yıllarda kent ekolojisi, kent
ekonomisi, kent estetiği ve kent kimliği konularında uzmanların ve meslek odalarının uyarılarına kulak tıkanarak plansız yapılaşma egemen olmuştur.
AVM’ler, tarım, mera, orman ya da tescil harici topraklar rant aracı olarak görülmektedir.
Kent içi ulaşım politikaları yeniden
düzenlenmelidir
Ankara’yı “marka kent” yapmak gibi piyasacı imajlar ve rant amaçlı “çılgın proje”ler peşinde koşan
mevcut yerel yönetim, ulaşım konusunda da kamu
yararı gözetmeyen, bilimsel-mesleki esasları dışlayan bir tutum sergilemektedir. Ulaşımdaki plansız-
Geri dönülemez bir noktaya gelmeden, Atatürk Orman Çiftliği ve ODTÜ ormanı ve sayısız örnekte oldu17
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Sube’den Haberler
lık, kötü trafik yönetimi, toplu taşımacılığın yetersizliği ve pahalılığı, insanlara/yayalara değil araçlara
öncelik veren yaklaşımdan kaynaklanan ulaşımtrafik kaosu aynı zamanda işgücü, zaman, can ve
mal kayıpları ve akaryakıt israfına yol açmaktadır.
Ankara’nın ulaşım-trafik sorunu başkentlileri artık
bıktırmıştır. Oysa kent içi ulaşım politikaları; raylı
sistemler başta olmak üzere tüm ulaşım modlarını
kapsayan, toplum yararını gözeten, seri, ekonomik,
çevreci, güvenli, hızlı taşımacılığı esas alan, insana öncelik tanıyan, kaynakları verimli kullanırken
çevresel, kentsel ve tarihi dokuyu koruyan bir çerçevede oluşturulmalıdır. İnsan odaklı toplu ulaşım
olanakları geliştirilmeli, şehir merkezine doğru
araç akışını engelleyecek alternatif politikalar üretilmeli, kentler yaya, yaşlı, çocuk ve engelliler için
yaşanabilir ve ulaşılabilir altyapı ve üstyapı standartlarına sahip olmalıdır. Teleferik gibi pahalı, çok
düşük kapasiteli göstermelik yatırımlardan ve şehir
içi hatların özelleştirilmesinden vazgeçilmeli, metro sistemi Ankara’yı sarmalıdır. Ulaşım ve trafik
konularında mahkemelerde bilirkişilik yapacakların ilgili meslek odası tarafından eğitilip belgelendirilmiş uzman olma şartı aranmalıdır.
Belediyeler, sınırları içindeki asansörlerin güvenliğinden sorumludur
Oda meslek alanlarımızın önemli başlıklarından
olan kent yaşamının vazgeçilmez araçları olan
asansörlerde yaşanan kazalar artık kanıksanır olmuştur. Oysa Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre; belediyeler sınırları içerisindeki her asansörün, yılda bir kez A tipi Muayene
Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır. Sorumluluklarını
yerine getiren Başkentteki birkaç belediye sınırları
içinde kaza oranlarının her yıl düştüğü bilinmektedir. Ancak kentin genelindeki asansörlerin önemli
bir kısmı güvenilirlikten yoksun durumdadır.
Yerel yöneticiler; asansör yıllık kontrollerinin, kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak,
uzman makina mühendisleri tarafından yapılması
ve bina sorumlularının asansörler konusundaki yükümlülükleri hakkında bilinçlendirilmesi faaliyet-
MART - NİSAN 2014
lerini çalışma programlarına mutlaka eklemeli ve
bunun yasal zorunluluk olduğunu unutmamalıdır.
Kent yönetiminde kamusal denetim devre dışı bırakılmamalıdır
Odamızın uzmanlık alanına giren ve yıllardır faaliyet
gösterdiği, sağlık ve güvenlik açısından büyük önem
taşıyan birçok konuda yerel yöneticilere yönetmeliklerle tanımlanan önemli görevler, sorumluluklar
düşmektedir. Ancak bu yükümlülükler genelde yerine getirilmemekte, Odalarımızla işbirliğine girilmeyerek Başkentte sıkça yaşanan kaza ve patlamalara seyirci kalınmaktadır.
OSTİM ve İVEDİK patlamaları, sayısız doğalgaz faciası, soba-şofben-baca karbon monoksit zehirlenmeleri, lunapark kazaları, LPG’li araç yanması/
patlaması gibi pek çok kaza ve patlama, eğitimden
yoksun personel, sorumluluklarını yerine getirmeyen işverenler, periyodik kontrolü yaptırılmadan
kullanılan araç ve makinalardan ve en önemlisi
kamusal denetim yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Çoğunluğu TOKİ eliyle yaptırılan okullar, hastaneler, adliye sarayları gibi yüz binlerce insanın kullanımında olan kamu binalarının varlığı, imar ve denetimden yoksun yapılaşma ve mevzuatlara uygun
yapılmayan yapı tesisat sistemleri tehlike saçmaktadır. Toplumun can ve mal güvenliği açısından yerel yöneticilerin çalışma programlarını kamusal ve
mesleki denetimi esas alan bir yaklaşımla oluşturmuş olması ve MMO ve diğer Odalarla işbirliği yapmaktan kaçınmaması büyük önem taşımaktadır.
Bu vesileyle, Ankara’yı mahveden sağcı, rantçı, gerici çevrelere oy yok diyoruz. Yapılacak yerel seçimlerde, örgütlülüğümüz, geçmişte olduğu gibi rantçı
yaklaşımlara kapalı, meslek örgütlerinin bilimselteknik standartlar kapsamındaki önerilerini ve
kamusal-mesleki denetimi benimseyen; eşitlikten,
özgürlüklerden yana, halkçı, demokratik, toplumcu
yerel yönetim anlayışını savunacak, bu yönde tutum
alacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu
18
Sube’den Haberler
Oda Denetiminin 10.Yılında Ankara’da LPG’li Araç Gerçeği:
Başkentte 400 Bin LPG’li Araç Sızdırmazlık
Raporu Olmadan Trafikte Seyrediyor
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, Şubemiz
tarafından gerçekleştirilen “LPG’li araç denetimleri ve 2013 yılı göstergeleri,”
konusunda 12 Nisan 2014 tarihinde “Başkentte 400 Bin LPG’li Araç,
Sızdırmazlık Raporu olmadan trafikte seyrediyor” başlıklı yazılı basın
açıklaması yaptı.
Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 2013 yılında
Ankara’daki LPG/CNG’li araçların sadece yüzde 25’si
gaz sızdırmazlık testi yaptırmıştır. Bu oran genelge
öncesi yüzde 70’lerde iken, şimdi yüzde 25 seviyelerine kadar gerilemiştir. Özetle şu anda yaklaşık
400 bin LPG’li araç, gaz sızdırmazlık raporu olmadan
Başkent trafiğinde seyretmektedir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, 11 Nisan 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı yetki
devriyle; “LPG’ye dönüştürülen araçların son kontrolleriyle birlikte montaj tespit raporlarının” da
Oda’mızca düzenlenmesine başlanmış, bu tarihten
sonra piyasa denetimi tamamen sağlanmıştır. Ancak
yapılan son düzenlemelerle 2005-2012 yılları arasında gerçekleştirilen sistemli, disiplinli denetim sayesinde oluşan yaygın güvenilirlik ortadan kalkmaya
başlamıştır.
LPG/CNG’li ticari ve toplu taşıma araçlarının
durumu da vahim
Zira Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 19.12.2011
tarihli Genelge ile; araç muayene istasyonlarında
LPG ve CNG’li araçlar için “Gaz Sızdırmazlık Raporu”
aranması zorunluluğunu kaldırmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını, “ağır kusur”dan “hafif
kusur”a dönüştürmüştür. Genelge, LPG/CNG`li
araç kullanıcılarının keyfiyetine yol açmış, 2012 yılı
Ocak ayı başından itibaren “gaz sızdırmazlık testi”
yaptırılan araç sayısında ciddi bir düşüş gerçekleşmiş, halkın can ve mal güvenliği ciddi bir şekilde tehdit edilmeye başlanmıştır.
LPG/CNG’li ticari araçlar ve her gün binlerce insanın şehir içi taşımasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin EGO’ya bağlı CNG’li toplu taşıma
otobüslerinin durumu da oldukça düşündürücüdür.
2011 yılında toplam 1004 ticari araç ve 1104 EGO’ya
bağlı otobüs için Şubemizden gaz sızdırmazlık raporu alınmışken; genelge sonrası, 2012 yılında bu rakamlar ticari araçlarda 382’ye, otobüslerde 297’ye
düşmüştür. 2013 yılı rakamları ise ticari araçlarda
yine çok düşük seyrederken otobüslerde tamamen
sıfırlanmıştır.
Ülkemizde var olan yaklaşık 3 milyon 750 bin LPG/
CNG`li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kontrollere esas “LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık
Raporu” zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılmasının; kamu can ve mal güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracağını defalarca söyledik. Zira uzman
mühendislerin istihdam edildiği ve standartlara uygun dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinmekte; onların yerine “kayıt dışı,” yetkisiz, niteliksiz,
bünyesinde uzman bulundurmayan, standart dışı
malzemenin kullanıldığı, kontrolsüz firmalar piyasaya tekrar hâkim olmaya başlamıştır.
Denetimsiz günlere geri dönüldü
Söz konusu Genelge sonrası yaratılan olumsuz tabloyu açıklamak için, Ankara’daki durumu özetlemek
yeterli olacaktır. TÜİK’in 2013 yılsonu verilerine
göre; Başkentte toplam otomobil sayısı 1.093.843
adet, LPG’li otomobil sayısı da 508.707 adettir. Yani
Ankara’daki otomobillerin neredeyse yüzde 50’si
LPG’lidir. LPG’li ticari araçların yılda bir, özel araçlarında iki yılda bir gaz sızdırmazlık denetimini yaptırması gerekmektedir. Şubemizden 2012 yılında
75.035 adet, 2013 yılsonu itibariyle ise 56.571 adet
LPG’li araç gaz sızdırmazlık raporu almıştır. Bu durumda iki yıl boyunca Ankara’da gaz sızdırmazlık denetiminden geçen araç sayısı 131.606’dır.
Sızdırmazlık raporu vermeye yetkili kuruluşlar arasında, yurt çapında en yaygın (75 il ve 24 ilçede sabit,
154`ü gezici olmak üzere ülke genelinde toplam 253
19
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Sube’den Haberler
noktada) örgütlülüğe sahip olan Odamız, 29.11.2013
tarihi itibariyle LPG/CNG kontrolleri yetkilendirilmesi
kapsamında TÜRKAK tarafından akredite olmuştur.
Araç denetimlerinin çoğunluğunun, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından LPG/CNG sızdırmazlık
kontrolleri ile montaj tespit raporu onayı konusunda
yetkilendirilmiş olan Odamız tarafından yapıldığı bilinmektedir. Odamızın uzman teknik personeli, akreditasyon kapsamında yapılan sızdırmazlık testleri
sırasında araçlarda 15 ana başlık altında 85 noktada
kontrol yapmakta ve bu hususlarda tam uygunluk
aranmaktadır. 2013 yılı LPG/CNG’li araç denetim
rakamlarını kamuoyunun takdirine sunarken, araç
sahiplerini “Gaz Sızdırmazlık Raporu’nun bulundurulması şartını ve araç muayene istasyonlarında
yanlış bir karar sonucunda artık “hafif kusur” olarak
tanımlanan eksikleri, eskisi gibi mutlaka yerine getirerek duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Yetkilileri de
bir kez daha, büyük kayıplara yol açan, üzücü kaza ve
patlamalarla karşılaşmadan, söz konusu genelgeyi
geri çekmeye davet ediyoruz.
Sadettin ÖZKALENDER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
DAHA GÜÇLÜ VE ETKİN BİR ODA İÇİN
ÜYE AİDATLARIMIZI ZAMANINDA ÖDEYELİM!
AİDAT ÖDEMELERİ ARTIK ÇOK KOLAY !
KREDİ KARTI İLE İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ HİZMETE GİRMİŞTİR
AiDAT ÖDEMELERiNiZDE
9
• İŞ BANKASI MAXİMUM,
• AKBANK AXESS,
• GARANTİ BONUS
• VE YAPI KREDİ WORLD KARTINIZA
AYA KADAR TAKSiT iMKANI
MART - NİSAN 2014
20
MİEM
MİEM
MİEM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR!
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için üyelerin mesleki
çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek İçi
Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sürüyor.
Mart - Nisan aylarında MİEM eğitimleri kapsamında aşağıda belirtilen kurslar düzenlenmiştir.
TARİH
EĞİTMEN
KURS ADI
KATILIMCI
08-10.03.2014
HALİT AKÇAL
YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
9
13-16.03.2014
HAKAN HAVANCILAR
ARAÇ PROJELENDİRME
17
18-19.03.2014
SADRETTİN UZUNGET ASANSÖR AVAN PROJE
24
20-22.03.2014
CEMAL GEDİKOĞLU
9
21-23.03.2014
SADRETTİN UZUNGET ASANSÖR
19
25-27.03.2014
MEHMET KARIN
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
42
01-03.03.2014
ŞERİF ÖZSAKARYA
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
17
05-07.04.2014
HARUN ERPOLAT
YANGIN TESİSATI
33
15-17.04.2014
MEHMET KARIN
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
20
18-20.04.2014
MEHMET KARIN
LPG OTOGAZ İST. SOR. MÜD.- POLATLI TEMSİLCİLİK
7
21-26.04.2014
ŞERİF ÖZSAKARYA
LPG OTOGAZ SİSTEMLERİ
11
28-30.04.2014
HÜSNE ÖZİNEL AYKAÇ ENERJİ KİMLİK BELGESİ
ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ
LPG TEKNİK PERSONEL
11
TARİH
EĞİTMEN
KURS ADI
02-03.03.2014
CEMAL GEDİKOĞLU
03-04.03.2014
MEHMET KARIN
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM
PERSONELİ - POMPACI
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ
12
29-30.03.2014
ABDULLAH ÇAY
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ
7
İŞ MAKİNASI
KATILIMCI
12
TARİH
EĞİTMEN
KURS ADI
07-08.03.2014
MEHMET TANSU
TAVAN VİNCİ (CEMSAN MAKİNA)
20
14-15.03.2014
MEHMET TANSU
TAVAN VİNCİ (GİPS)
6
09-22.04.2014
A. ÖZCAN BAYRAKÇI
FORKLİFT (TÜRK TRAKTÖR)
27
14-25.04.2014
MEHMET TANSU
FORKLİFT (MAKİNA KİMYA ENSTİTÜSÜ-ÇANKIRI)
20
KAZANCI
KATILIMCI
TARİH
EĞİTMEN
KURS ADI
31.03.2014-04.04.2014
ERHAK GÜNEŞ
KARMA
BİLGİSAYAR
TARİH
EĞİTMEN
26.03-21.05.2014 YASİN KEREM YILDIRIM
HÜRCAN VOLKAN YAZGIN
KURS ADI
AUTOCAT
21
KATILIMCI
10
KATILIMCI
7
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Oda’dan Haberler
AKP İKTİDARI BİR CAN DAHA ALDI
BERKİN ELVAN ’I UNUTMAYACAĞIZ
AKP iktidarı gencecik bir
canımızı daha aldı.
16 Haziran 2013 tarihinde
polis tarafından vurulan
Berkin Elvan aramızdan
ayrıldı. 14 yaşında vurulan,
15 yaşına hastanede giren
Berkin Elvan, 269 gün yaşam
mücadelesi verdikten sonra
yaşamını kaybetti.
AKP iktidarı gencecik bir canımızı daha aldı. 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından vurulan Berkin
Elvan bugün sabahleyin aramızdan ayrıldı. 14 yaşında vurulan, 15 yaşına hastanede giren Berkin Elvan,
269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra bugün
yaşamını kaybetti.
MART - NİSAN 2014
16 Haziran günü evden ekmek almaya çıktığında
polis tarafından vurulan Berkin Elvan, Haziran Direnişi ve sonrasında halka karşı uygulanan polis
terörü sonucu kaybettiğimiz gençlerimizin en küçüğü olarak tarihe geçecek. Abdullah Cömert, Ethem
Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz,
aynı dönemde öldürülen Medeni Yıldırım ve Ahmet
Atakan ile birlikte yedi gencimizin canı bizzat devlet tarafından alınmıştır. “Polise ben emir verdim”
diyen başbakan bu cinayetlerin hesabını bizzat vermelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Berkin
Elvan’ın ailesi, yakınları, arkadaşları başta olmak
üzere bütün duyarlı kamuoyunun acısını paylaşıyoruz. Haziran halk hareketinin simgeleri olan genç
değerlerimizi ve Berkin Elvan’ı sevgiyle anıyor, anılarını mücadelemizde yaşatacağımızı kamuoyu ile
paylaşıyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
22
22
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Oda’dan Haberler
DİSK-KESK-TMMOB-TTB:
FAŞİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB,
11 Mart 2014 tarihinde ortak bir
basın açıklaması yaptı.
ların sonuçta tüm vatandaşların can güvenliğini,
dahası geleceğimizi tehdit ettiğini göstermiştir.
Dün Fethiye’de yaşananlar geçmişte Sivas, Maraş,
Çorum gibi şehirlerde yaşanan faşist saldırılardan
çok da farklı değildir. Hükümet son saldırılarda can
kaybı yaşanmamış olmasıyla övünmeyi bir tarafa
bırakıp günler öncesinden bu saldırıların örgütlenmesi yapılırken neden sessiz kaldığının, neden önlemediğinin cevabını vermelidir.
Seçim süreçlerinde; demokratik zeminlerde, kişilerin, siyasi çevrelerin ve siyasi partilerin görüş ve
düşüncelerini açıklamaları, propaganda yapmaları
en temel demokratik haklardan biridir ve bu hak
anayasal güvence altındadır. Herhangi bir parti,
iktidar ya da siyasal kesim bu hakkın kullanımını
engelleyemez, engellememelidir. Hükümet seçim
güvenliğinden ve seçimin sağlıklı bir zeminde yürütülmesinden sorumludur. Ancak anlaşılan odur ki,
AKP’nin önceliği ortaya çıkan pislikleri örtmek ve
toplumu kamplaştırarak ortaya çıkan gerilimi lehine çevirmektir.
Gezi’de ve sonrasında birçok ilde barışçıl gösterilerde bulunan on binlerce insanın üzerine tomasıyla,
gazıyla, copuyla, helikopteriyle, polisi ve askeriyle
saldıran AKP’nin Fethiye’de palalı, sopalı, taşlı saldırganlara göz yumması, yetkililer eliyle bir siyasi
partinin tabelasının sökülüp atılması ve kaymakamın linçi teşvik eden söylemleri “olay büyümesin”
ile açıklanmayacak kadar vahim bir noktada olduğumuzu göstermektedir. Ali İsmail Korkmaz’ı linç
edenleri koruyan, ekmek almaya giden Berkin evladımızı gaz fişeğiyle katleden bir zihniyetten fazla
bir beklentimiz olmasa da halklarımızın bir arada
yaşama iradesine yönelik bu saldırıların sorumlularını açığa çıkarıp hesap sormak da boynumuzun
borcudur. Faşizm kitlelerde akıl tutulması ve katletmeye hazır gözü dönmüşlükle cisimleşir. Çürüyen sistem lümpen bir tabaka yaratarak kirli işlerini
bunlara gördürür. Böyle bir kitle ruhu yaratıldıktan
sonra geriye “düşman” bulmak kalıyor ki, bu düşman kimi zaman sosyalistler, kimi zaman aleviler,
kimi zaman gayrimüslimler, kimi zaman da Kürtler
olmuştur. AKP Hükümetini uyarıyoruz, bu saldırıların nereye doğru evrileceği kestirilemez ve her
an kontrolden çıkmaya müsaittirler. Milliyetçilik ve
şovenizmden beslenen bu güruhlara karşı zaman
geçmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. Nefret suçu
kapsamına giren ve gerilimi tırmandıran söylemler
ve politikalar terkedilmelidir. Asıl bölücülük bu tür
saldırılar ve buna zemin sunan politikalardır.
Başbakan muhalif tüm kesimlere karşı kin ve nefret üretirken, toplumda yarattığı kutuplaşma faşist
ve ırkçı anlayışların yeşermesine, büyümesine yol
açan bir iklim oluşturmaktadır.
AKP’nin seçim mitinglerinde günler öncesinde olağanüstü önlemler alınmakta, “suç işleyebileceği”
varsayılarak kişiler gözaltında tutulmakta, çevre
illerden binlerce polis miting yapılacak illere gönderilmekte, Başbakan’ın “gevşek” gördüğü polis
amirleri hemen görevden alınmakta, kara-hava ve
varsa denizden kuş uçurtulmamakta iken muhalefet partilerinin seçim çalışmaları kendi haline bırakılmaktadır. AKP’ye yönelik gelişen protestolar “dış
mihrakların işi” olarak ilan edilip vatan hainliğiyle
damgalanırken muhalefet partilerine yönelik girişimler “demokratik hak” olarak görülmektedir.
AKP’in bu tutumlarının sonucu olarak örgütlenmiş
ve yönlendirilmiş faşist güruhların son günlerde
sistematik hale gelen saldırıları ve linç girişimleri
halkların kardeşliğini hedeflediği gibi geleceğe dair
de ciddi kaygılar uyandırmaktadır.
Saldırıları seyreden, yarım ağızla kınayan,
“ama”larla haklı kılmaya çalışan kim olursa olsun er
ya da geç faşist yönelimin kendilerini de bulacağını
yakın tarihimize bakarak görebilirler. Bu saldırıları
püskürtmenin yegâne yolu barıştan, demokrasiden
ve emekten yana politikalarda ve mücadelede ısrar
etmektir. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB olarak, halklarımızın kardeşliğine ve bir arada yaşama irademize yönelik bu faşist saldırıları protesto ediyor, kınıyoruz. Hükümeti bu tehlikeli gidişata karşı görevini
yerine getirmeye ve yerel seçimlerin demokratik bir
ortamda geçmesi için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.
Ordu, Giresun, Aksaray, Urla, Fethiye ve Tekirdağ’da
HDP bürolarına, seçim araçlarına, yöneticilerine ve
kitlesine yönelik gerçekleşen saldırılar akla sistematik ve örgütlenmiş bir saldırıyla karşı karşıya
olduğumuzu getirmektedir. Bu saldırıların bir kontrgerilla örgütlemesi ve yönlendirmesi olduğuna
dair her gün yeni bir işaret ortaya çıkmaktadır.
Fethiye’de kaymakam, belediye başkanı, emniyet
müdürü ve garnizon komutanının gözü önünde ve
müsamahasıyla saldırının gerçekleşmiş olması iktidarın bu linç kültüründen medet umduğunu
göstermektedir. Oysa yakın tarihimiz bu tür olay23
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Oda’dan Haberler
TAKSİM DAYANIŞMASI
YARGILANAMAZ!
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası olarak, “hepimiz Taksim
Dayanışması`yız, hepimiz örgütüz,
örgütlüyüz, örgüt aramayın, örgüt
biziz” diyor ve yargılanacak olan
yöneticilerimiz ve dostlarımızla
dayanışma içinde olduğumuzu
kamuoyuna duyuruyoruz.
Taksim Dayanışması Yargılanamaz!
Hiçbir Dava, Haziran Direnişinin Meşruiyetini
Gölgeleyemez
AKP iktidarını geri dönülmezcesine sarsan Haziran
Direnişi ve sonrasında iktidarın başvurduğu baskı
ve zulüm çeşitli biçimlerde sürüyor. Ülkemizin dört
bir köşesinde her gün yeni davalar açılıyor, kitle
gösterilerine, siyasi partiler ve kitle örgütlerinin
mekânlarına saldırılar düzenleniyor. Yerleşik hukuk normlarını altüst eden iktidar, hukuk garabeti
davalarla toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışıyor. Ancak ok yaydan çıkmıştır ve Haziran halk hareketi birçok biçim altında sürmektedir.
Bilindiği üzere iktidarın Taksim’de yapmak istediği düzenleme Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları
Odası’nın açtığı dava üzerine mahkeme kararıyla
durdurulmuş, içinde Odalarımızın da yer aldığı Taksim Dayanışması’nın toplumsal direnişinin meşruiyeti yargı kararıyla da teyit edilmişti. 8 Temmuz
2013 tarihinde İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve
Belediye Başkanı tarafından açılan Gezi Parkına
giderek ilgili mahkeme kararını açıklamak isteyen
Taksim Dayanışması bileşenleri engellenmiş, polis yine halka saldırmış ve Dayanışma’yı oluşturan
emek, meslek, kitle örgütleri, siyasi parti temsilci
ve yöneticilerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi bu olaydan hareketle üçüncü kez iddianame düzenlenmiştir. İki kez mahkemeden dönüp
bu defa kabul edilen iddianame uyarınca, Taksim
Dayanışması temsilcilerinin de içinde bulunduğu 26
dostumuz “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak, dağılmamak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “halkı kışkırtma” vb. iddialarla
MART - NİSAN 2014
yargılanacaklar. AKP İstanbul İl Başkanlığının bu
başköşesinde ve “müşteki” sıfatıyla yer aldığı dava,
üçüncü iddianamenin siyasi arka planını yeterince
aydınlatmaktadır.
Odamızın İstanbul Şube Başkanvekili ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman
Solmaz, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Orcan, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi Başkanı Beyza Metin ve İstanbul Tabip Odası Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 26
kişi, söz konusu davada Türkiye’nin aydınlık yüzünü
temsil edecekler.
Kentine, ülkesine, demokrasiye, halkına karşı sorumluluk duyanlar, bugün yargılanacak olsa da tarih
nezdinde doğruyu temsil etmektedir. Ülkemiz emek
ve demokrasi mücadeleleri tarihi kanıtlayacaktır ki,
nihai yargılama, halkın alınteri ile yaratılan kamusal değerlerin korunması mücadelesini verenler
yani bizzat halk tarafından yapılacaktır. Baskı, terör
ve hukuksuz yargılamalar AKP iktidarının sonunu
engelleyemeyecek, hiçbir güç TMMOB’yi oluşturan
bizlerin ve halkın mücadelesi önünde set oluşturamayacaktır. Kazanan halk olacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, “hepimiz
Taksim Dayanışması’yız, hepimiz örgütüz, örgütlüyüz, örgüt aramayın, örgüt biziz” diyor ve yargılanacak olan yöneticilerimiz ve dostlarımızla dayanışma
içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
24
Oda’dan Haberler
GAZ YAKAN CİHAZLAR TEKNİK KOMİTESİ
TOPLANTISI YAPILDI
90/396/AT sayılı Gaz Yakan
Cihazlara Dair Yönetmelik
kapsamında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından oluşturulan,
Odamızın da üyesi olduğu Gaz
Yakan Cihazlar Teknik Komitesi
(GAZTEK) 11. Toplantısı Odamız
ve ilgili diğer kamu kurum
kuruluşlarının ve gaz yakan cihazlar
ile ilgili sanayi temsilcilerinin
katılımıyla 27.03.2014 tarihinde
gerçekleştirildi.
lar, kombine ısıtıcılar (kombi) Enerji etiketlemesi ve
Eko-Tasarım Tebliğleri ile lot 2 grubunda yer alan
su ısıtıcıları için 812/2013 sayılı ve 814/2013 sayılı
sıcak su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tanklarına ilişkin Enerji Etiketlemesi Tebliğinin, ülkemizde
uygulanması ile ilgili yapılan çalışmalar ve öneriler
kapsamında,Özellikle;
––
06.09.2015 tarihine kadar AB üyesi ülkelerde
Resmi Gazetede yayımlanma zorunluğu olan
mevzuata paralel olarak, mevzuat kapsamı
cihazlarla, binalarda oluşturulan sistemlerin
enerji kimlik belgesinin SMM belgeli Makina
Mühendisleri tarafından hesaplanarak belgelendirilmesi ve eğitim alt yapısının oluşturulması için çalışma yapılması konusu,
––
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin,
söz konusu mevzuatla (ErP) çelişen maddeleri
için çalışma yapılarak, değişiklik için girişimde
bulunulması konusu,
––
LOT 1 kapsamı cihazlar için EN 15502 kapsamında laboratuvar alt yapısının oluşturulması
için çalışma yapılması konusu değerlendirildi.
Toplantıya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Erpolat katıldı.
Avrupa Birliğinde, 2015 yılında Yürürlüğe girecek
olan ve lot 1 ürün grubunda bulunan kombi ve kazanlar için 811/2013 sayılı ve 813/2013 sayılı ısıtıcı-
25
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Oda’dan Haberler
MELİH GÖKÇEK YENİ DÖNEM İCRAATINA
SÜRGÜNLERLE BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt
Şube Müdürlüğü`ne bağlı olarak
çalışan, Makina Mühendisleri
Odası Denetleme Kurulu Üyesi ve
Tüm Bel-Sen kurucu üyesi Haydar
Şahin`in de aralarında bulunduğu
yaklaşık 60 kişinin, Ankara`daki
görevlerinden uzaklaştırılarak
kentin en uzak noktalarına sürgün
edilmesi ile ilgili olarak Oda
Yönetim Kurulu bir basın açıklaması
yaptı.
MMO Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin’in de
Aralarında Bulunduğu 60 Çalışanın Sürgün Edilmesini Kınıyor, Bu Haksız Uygulamanın En Kısa Sürede
Durdurulmasını İstiyoruz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel seçim sonrası
icraatlarına, kendisine yandaş olmayan çalışanları
merkeze uzak ilçelere sürgün ederek başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak
çalışan, Makina Mühendisleri Odası Denetleme
Kurulu Üyesi ve Tüm Bel-Sen kurucu üyesi Haydar
Şahin’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişi,
Ankara’daki görevlerinden uzaklaştırılarak kentin
en uzak noktalarına sürgün edilmiştir.
Uygulamaya ilişkin personeline hiçbir gerekçe gösterme gereği duymayan Büyükşehir Belediyesi,
çalışanlarına sadece tehdit dolu sözler içeren ve
sürgün yerlerini bildiren karar kağıtları yollamıştır.
Sürgün edilen personelden boşalan yerlere ise, Büyükşehir Yasası nedeniyle kapanan ilçe özel idarelerinde açıkta kalan yandaşlar yerleştirmektedir.
Bu sürgün, çalışanları yıldırma amaçlıdır, AKP iktidarının yandaş olmayan herkese yönelik uygulamalarının bir parçasıdır.
Meslektaşımız ve Oda Denetleme Kurulu üyemiz
Haydar Şahin ve arkadaşlarına yönelik bu uygulamanın ivedilikle durdurulmasını ve görevlerine iadelerini istiyoruz.
Makina Mühendisleri Odası olarak Haydar Şahin ve
arkadaşları ile her düzeyde dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli hukuki girişimleri başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
eğitimlerimiz
MART - NİSAN 2014
26
Oda’dan Haberler
28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ, TÜRKİYE’DE
“İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLENLERİ ANMA / YAS GÜNÜ”
OLARAK ANILSIN
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
“28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Günü” nedeniyle
yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Bu gerçekler, sermayenin azami kâr hırsı, sanayi ve
çalışma yaşamının emek aleyhine biçimlenen yapısal sorunlarında kök bulmaktadır. Küreselleşme,
kuralsızlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaş-tırma,
taşeronlaştırma, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması, kayıt dışı
işçilik gibi sınıfsal-toplumsal sorunların yol açtığı
ağır sonuçlar, iş kazaları ve iş cinayetlerine yol açmaktadır. 2012 Haziran ayında benimsenen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, aynı nedenlerle iş kazaları,
iş cinayetleri ve meslek hastalıklarını önleyicilikten
yoksundur. Yasa işyerinde kaza olduğunda aynı işyerinde ücretli olarak çalıştırılan mühendisleri sorumlu tutmakta; işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Yeni yönetmelikler de piyasa
aktörlerinin çıkarları doğrultusunda hazırlanmıştır.
“İş güvenliği uzmanlığı” yaklaşımı ile mühendisler
ve teknik elemanlar bir tutulmuş; iş güvenliği mühendisliği piyasaya açılmıştır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği mühendislerinin eğitimlerini özel dershanelere bırakan, alanın ehli meslek örgütlerinin verdiği
sertifikaları görmezden gelen, hizmet sunumu ve
eğitim aşamasını taşeronlara devreden, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektör eliyle
yürütülmesini sağlayan, yargı kararlarını ihlal eden
bir anlayışla oluşturulan mevzuat bu alandaki krizi
derinleştirmektedir.
Kayıt dışı çalışanları dışlayıp yalnızca aktif sigortalı
çalışanları kapsayan SGK istatistiklerine göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayısı, 2011‘de
10‘u meslek hastalığı sonucu olmak üzere 1.710,
2012‘de 1‘i meslek hastalığı sonucu olmak üzere
745‘tir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi‘nin verilerine göre ise 2012‘de en az 878 ölüm gerçekleşmiştir. 2013 verileri SGK tarafından henüz açıklanmamış ise de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi‘nin
verilerine göre 2013 yılında en az 1.235 işçi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirmiştir.
Yine İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi‘nin verilerine
göre 2014 yılının ilk üç ayında en az 276 işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiştir. İş kazası sayıları ise
2010 yılından itibaren tekrar yükselişe geçmiş; 2010
yılında 62 bin 903, 2011 yılında 69 bin 227, 2012 yılında 74 bin 871 iş kazası olmuştur. Diğer yandan
son yıllarda iş kazaları sonucu toplu ölümlerin artışı söz konusudur ve bu durum hep vurguladığımız
“iş cinayetleri” olgusuna işaret etmektedir. Türkiye,
100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında
Avrupa‘da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.
Çalışma yaşamı ile işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm yasa/mevzuat düzenlemeleri, bu alanla ilgili emek ve meslek örgütlerinin önerileri dikkate
alınarak yapılmalıdır. Odamız bu alandaki bilimselmesleki mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Dünya İşçi
Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden emekçilerin yakınlarının acılarını paylaşmakta; 28 Nisan‘ın “İş Cinayetlerinde
Ölenleri Anma/Yas Günü” olarak anılması istemine
katılmaktadır.
Ayrıca dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56 iken 2012 yılında
Türkiye‘de iş kazaları oranının yüzde 99,48 meslek
hastalıkları oranının binde 52 olarak görünmesi çok
büyük bir çelişki oluşturmakta, meslek hastalıkları gerçeğinden ne denli uzak olduğumuzu yansıtmaktadır. Türkiye‘de yılda 35 bin-40 bin civarında
meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken SGK
istatistiklerinde tespit edilen meslek hastalığı vaka
sayısının 2011 yılında 697, 2012 yılında 395 olması,
aynı şekilde anlaşılır bir durum değildir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
27
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Oda’dan Haberler
MMO 45. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
DEMOKRAT MÜHENDİSLER YİNE GÖREV BAŞINDA!
Makina Mühendisleri Odası
45. Olağan Genel Kurulu ve
Seçimleri 26-27 Nisan 2014
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Genel kurul divan başkanlığına TMMOB`nin önceki
başkanı Kaya Güvenç oybirliğiyle seçildi. 91 bin 115
üyeyi temsilen 932 delege üzerinden toplanan genel kurulda yönetim kurulunun çalışma raporu değerlendirilip, yeni dönem çalışma programının ana
hatları belirlendi.
Pazar günü yapılan seçimlerde ise Oda yönetim,
onur ve denetleme kurulları ile MMO`yu TMMOB
genel kurulu, yönetim kurulu, yüksek onur ve denetim kurullarında temsil edecek 100 delege seçildi.
Genel kurul seçimleri MMO`nun merkez hizmet binasında yapıldı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın (MMO) 45.
Olağan Genel Kurulu, 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara‘da yapıldı. 26 Nisan‘da Kocatepe Kültür
Merkezi‘nde yapılan genel kurulun seçimler kısmı
27 Nisan‘da Oda merkez binasında yapıldı. 91 bin
115 üye içinde her 100 üyeyi bir delegenin temsil
ettiği genel kurul seçimleri 932 delegeden 738‘inin
katılımıyla yapıldı.
Genel kurulda Odanın yeni dönem yönetim, onur ve
denetleme kurulları ile Odayı TMMOB genel kurulu,
MART - NİSAN 2014
yönetim kurulu, yüksek onur ve denetleme kurullarında temsil edecek 100 delege seçildi. Demokrat
Mühendisler, MMO ve TMMOB organlarının tümü
için blok liste ile seçime katıldı. Farklı adaylık yalnızca bir kişi ile TMMOB genel kurulu delegeliği için
gündeme geldi. Seçimler sonucunda Oda organları
ve TMMOB genel kurul delegeleri blok olarak Demokrat Mühendisler listesinden oluştu.
Seçimler sonucunda,
Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçilenler:
Ali Ekber Çakar, Yunus Yener, Ercüment Şahin
Çervatoğlu, Tahsin Akbaba, Abdullah Selçuk Soylu,
Osman Tezgiden, Bedri Tekin; yedek üyeliklere Elif
28
Oda’dan Haberler
MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine seçilenler:
Öztürk, Şayende Yılmaz, Çağdaş Akar, Harun Erpolat, Barış Levent, Satılmış Göktaş, Banu Akın,
Ahmet Turan Dörtdemir, Mehmet Selçuk Göndermez, Rıza Erhan Kutlu, Turgut Bozkurt, Nusret Doğan Albayrak; yedek üyeliklere Mustafa Yazıcı, Serhat Temel, Cumhur Pekdemir, Ali Haydar Karaçam,
Nedim Kara,
MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine
seçilenler:
Haydar Şahin, Ali Özdemir, Osman Çakıl, Semiha
Özbey, Murat Korkut, Kahraman Dağdeviren, Abdullah Tekin, Mehmet Simavi Bakır, Osman Serter,
Seyfettin Avcı, Remzi Çakmaklı, Necdet Kahraman,
Selda Ünver, Hasan Yitim ve Gürsel Yayla; yedek
üyeliklere Hüseyin Kaya, Hüseyin Dinçer, Tarık
Akmanlar, Erkut Yavuz, Özcan Altınay, Muharrem
Tanju Sarıca, M. Emin Tümür, Oğuz Kepez, İsmail
Şahin, Fikret Palabıyık, Leyla Bahçeci, Haluk Altay,
Ali Doğan Coşgun, Levent Tanrısever, Mustafa Ferruh Nemut,
MMO‘yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek
üzere seçilenler:
Mehmet Soğancı, S. Melih Şahin, Tevfik Peker,
TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘na seçilenler:
İlter Çelik, TMMOB Denetleme Kurulu‘na Ahmet Kirami Kılınç seçildiler.
29
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ’NDE
TMMOB SOKAKLARDAYDI
3 Mart 1992 yılında Zonguldak Kozlu Maden Ocağı’nda 263 madencinin
yaşamını yitirdiği grizu faciasının yıldönümünde, TMMOB sokaklardaydı.
2 Mart 2014 tarihinde mühendis, mimar ve şehir
plancıları, TMMOB önünde toplanarak, Madenci
Anıtı`na doğru yürüyüşe geçti. TMMOB adına basın açıklamasını okuyan Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Yüksel; cinayetlerin sorumlularının işyerinde gerekli tedbirleri
almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil
mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar
ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıklar
olduğunun altını çizdi.
Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir.Öncelikle 3
Mart 1992 tarihinde yaşamını kaybeden 263 maden
işçisi ile birlikte son yıllarda Balıkesir Dursunbey’de
biri maden mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa
Kemalpaşa’da yaşamını yitiren 19 maden işçisini,
İstanbul Tuzla’da, Davutpaşa’da, Ankara Ostim’de,
Zonguldak Karadon’da, Maraş Elbistan’da, İstanbul
Esenyurt’ta ve saymakla bitiremeyeceğimiz iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden emekçileri saygıyla
anıyoruz.
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yapılan basın açıklaması metni:
HER 3 MART’TA; “ İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN”
DİYORUZ
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından
biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler
sunmaktadır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir
mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan TMMOB’nin
önemli çalışma alanlarından, mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır. Konunun önemine bir
kez daha dikkat çekmek amacıyla 42. Olağan Genel Kurulumuzda, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını
yitirdiği facianın yıldönümü, “İş Cinayetlerine Karşı
ILO rakamlarına göre; bugünün dünyasında her 15
saniyede bir işçi, iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her gün
yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl
yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950
bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını
yitirmektedir. Her yıl 270 milyon iş kazası meydana
MART - NİSAN 2014
30
TMMOB’den Haberler
gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına
yakalanmaktadır. Her yıl, çoğunlukla gelişmekte
olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 651 bin
işçi yaşamını yitirmektedir.
devlet sorumsuzluğu çıkmıştır. Devletin bu alandaki denetleme görevi, tıpkı toprak gibi, su gibi, enerji
gibi özelleştirilmiştir.
Bu yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde çalışan insanların sağlık ve güvenliğini koruyacak, devamlı
ve devlet gözetiminde bir denetleme olması beklenirken AKP, Devletin elini bu alandan çekerek özel
sektöre bir pazar alanı açmıştır. Eğitimli mühendis
ve hekimi eğitme adı altında özel eğitim kurumları
açtırarak, burada bir sektör yaratmıştır. OSGB’ler
adı altında özel kurumlar oluşturarak mühendis ve
hekimleri kiralık işçi konumuna getirmiş, iş yerlerini denetleyecek mühendis ve hekimlerin bağımsız
çalışmasını engellemiştir. Kendisi güvencesiz, kiralık işçi olan mühendis ve hekimler kendini koruyamazken, diğer işçilerin güvenliğini ve sağlığını nasıl
koruyacaklardır? AKP’nin ortaya çıkardığı ve uyguladığı mevzuat aldatmacadır, insan hakları ihlalinin
kılıfıdır.
Ülkemiz açısından durum oldukça vahimdir. Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası olmakta, 3
emekçi yaşamını kaybetmekte ve 5 emekçi iş kazası
sonucu iş göremez hale gelmektedir. Bu nedenle
ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci,
dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.
Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal
ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin
azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma
ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk
işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar
iş cinayetlerinin nedenleri arasındadır.
Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan,
mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından
sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız.
Bir kere daha söylüyoruz: işçi sağlığı ve iş güvenliğinde
temel amaç; çalışanların sağlığına zarar verebilecek
hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin
alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına
yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması olmalıdır.
Oysa her zaman söylediğimiz gibi; iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne
geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce
sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir.
Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri
almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil
mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar
ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır.
İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli ödev ve sorumluluğudur.
Çalışanlar da bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise
elbette devletin görevidir. Bu ise ancak tarafların
uzlaşma içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin
önemine inanmaları ile mümkündür.
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma
şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten
yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi görevidir.
Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik
ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak
ele almakta, insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için yapılabilir, gerçekçi
önermelerde bulunmaktadır.
Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu da sorunun merkezine inen ve
ona göre çözümler üreten bir yasa değildir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler artarak devam etmektedir.
2002 yılında yenilenen İş Kanunu’nda 50’den fazla
devamlı işçi çalıştıran sanayiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği mühendisi ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale getirilmiştir. AKP, bu yasanın
uygulama yönetmeliği ile iş güvenliği mühendisi ve
işyeri hekimini danışman statüsüne indirgeyerek işyerlerinin devamlı kontrolünü engellemiştir. Bu yönetmelik yargıdan dönünce İş Yasası’nda, ÇASGEM
ve Bakanlık Teşkilat Yasası’nda torba kanunlarla
değişiklik yapmıştır. Bu yasalara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler de yargıdan dönünce, İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Yasası’nı TMMOB ve bağlı odaların
tüm itirazlarına rağmen yasama organından geçirmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ndan işveren ve
Siyasi iktidar TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü
dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata geçirmek zorundadır.
İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! Yeter
ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
31
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
KADINLAR 8 MART’TA ALANLARDAYDI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
alanları dolduran kadınlar,
AKP’nin cinsiyetçi politikalarını ve
erkek şiddetini protesto ettiler.
Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda toplanarak Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Kızılay’a doğru yürüyen
kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. TMMOB üyesi kadın mühendis, mimar, şehir plancılar da mor
renkli baretleriyle yürüyüşe katıldılar.
Yürüyüş boyunca atılan sloganlar, taşınan döviz ve
pankartlarla AKP Hükümetinin kadını yok sayan,
gerici ve cinsiyetçi politikaları, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri protesto edildi.
mart
dünya kadınlar günü
MART - NİSAN 2014
32
TMMOB’den Haberler
ANKARA İKK: RANT GÖZLERİ KÖR EDİYOR,
AOÇ’NİN TALANINDA DA YARGI KARARLARI YOK SAYILIYOR
Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Ankara Şubelerince İdare Mahkemesine dava açılmıştı.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon
Kurulu, AOÇ’de Başbakanlık Hizmet
Binası’nın bulunduğu alanın
tarihi sit derecesinin düşürülmesi
kararını iptal eden Ankara 11.
İdare Mahkemesi’nin kararını
değerlendirmek amacıyla 8 Mart
2014 tarihinde bir basın toplantısı
düzenledi.
11. İdare Mahkemesi 17.02.2014 tarihinde aldığı kararla söz konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Mahkemenin iptal kararını oluşturan gerekçeler
Atatürk Orman Çiftliğinin talanında gelinen noktayı
da çok açık biçimde gözler önüne sermektedir. Mahkeme iptal kararında; “bilirkişi raporu ile ek bilirkişi raporu ve dosyadaki tüm bilgi ve belgeler birlikte
değerlendirildiğinde, Tarihi SİT statüsünün kaldırılmasından önce alınan doğal SİT statüsü ile ilgili
bir kısım araştırmalara girişildiğinin anlaşılmasına
karşın mevcut tarihi SİT statüsü ile ilgili olarak herhangi bir inceleme, araştırma, konunun uzmanlarından görüş alma gibi bir ön hazırlığa girişilmediği,
buna paralele olarak da Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kuruluna alanın tarihi SİT statüsünün kaldırılması yönünde teklifte bulunulurken her
hangi bir gerekçeye yer verilmediği, nitekim Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da
tarihi SİT statüsü ile ilgili olarak herhangi bir araştırma, inceleme, yerinde değerlendirme gibi bir
hazırlığa girişilmeden yalnızca uyuşmazlık konusu
alanın tarihi açıdan bir özellik ve nitelik taşımadığı
gerekçesiyle tarihi SİT statüsünün kaldırıldığı, İdari işlemin sebep unsurunu oluşturan alanın tarihi
açıdan bir özellik ve nitelik taşımaması şeklindeki
gerekçenin hangi inceleme ve araştırmaya dayandığının İdarece ortaya koyulmadığı anlaşılmaktadır,” denilerek “öte yandan, mevzatta ve ilke karar-
Türkiye ve Ankara için özel önemi haiz olan Atatürk
Orman Çiftliği üzerinde rant ve talan politikaları
hızla devam etmektedir. Mesleki birikimini toplum
ve ülke çıkarına kullanmayı şiar edinmiş TMMOB
ve bağlı Odaları açtığı davalarla, yaptığı eylem ve
etkinlerle bu talana karşı mücadele etmekte ve bu
konuda kamuoyunu da bilgilendirmeyi kamusal bir
görev bilmektedir.
Bu talanın bir parçası olarak, Atatürk Evi, bira, şarap meyve suyu fabrikaları, tarihi köprü ve MİT Sosyal Tesislerinin de içinde yer aldığı Atatürk Orman
Çiftliği‘nin (AOÇ) 7 hektarlık alanının tarihi SİT statüsü, 03.02.2012 tarihinde Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Dereceden
3. Dereceye düşürülmüş, bu kararın iptali istemi ile
30.03.2012 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası, Şehir
33
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
larında, milli tarihimiz açısından önemli olayların
cereyan ettiği alanlar olarak tanımlanan tarihi sit
statüsü değerlendirilirken, İdarece uyuşmazlık konusu yaklaşık 7 hektarlık alanın fiziki yapısı, görsel
durumu, işlevsel değeri, kültürel durumu, anısal ve
anıtsal şekli, toplumsal olaylara konu olup olmadığı, tarihi tanıklığı, özel olarak bu alanda tarihi bir
olayın gerçekleşip gerçekleşmediği gibi hususların
dikkate alınması gerekmekte iken bu noktalarda
herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği” belirtilmektedir.
Mahkemenin iptal kararında “olmadığı” belirtilen,
söz konusu alanın tarihi SİT statüsünün kaldırılması talebinin gerekçesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.02.2012 tarihli
kararının gerekçesi bu alanda ve bu alana bağlı
olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisinin diğer yerlerinde bu karar sonrası yapılan uygulamalarla ortaya çıkmıştır.
Bilindiği üzere Ankara Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu‘nun Atatürk Orman Çiftliğinde bahsi geçen alanlara dair SİT derecesinin düşürülmesi
sonrasında, kamuoyunda AKSARAY olarak bilinen,
Başbakanlık Hizmet Binasının yapım işine başlanmış, diğer alanlarda AOÇ arazisini bir bütün olarak
yapılaşmaya açmanın da bir yöntemi olarak yapılan
yol ve diğer uygulamalar da bununla ilişkilendirile-
rek gerekçelendirilmiştir. Atatürk Orman Çiftliğinin
SİT statüsünün kaldırılmaya çalışılmasının birincil
gerekçesi çok açıktır ki ranttır. Bu rantın büyüklüğü bazı gözleri kör etmekte ve bu uğurda bu gözler
11. İdare Mahkemesinin iptal kararını bile yok saymaya çalışmaktadır.
“Normal” demokrasilerde böylesi bir durumda İdareden beklenen, davanın açılmasından sonra telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açmamak
adına tüm bu uygulamaları süreç sonuçlanıncaya
kadar durdurmasıdır. Ancak İptal kararı sonrasında
bile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın bu karara
ilişkin yaptığı “Güçleri yetiyorsa yıksınlar.” açıklaması ve uygulamaların durmak yerine hızlanması
nasıl bir demokraside yaşadığımızı bir kere daha
gözler önüne sermiştir.
Buna karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının bir bütün
olarak, halkın ve ülkenin yararı doğrultusunda bilim
ve tekniğin yol göstericiliğinde ve üyelerinden aldığı
güçle halkı yok sayan tüm uygulamaların ve özelinde Atatürk Orman Çiftliğinin talanının karşısında olduğunu kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz.
Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
OPERA SOLİSTLERİ DERNEĞİ
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
Opera Solistleri Derneği, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerini kapatmaya yönelik hazırladığı TÜSAK (Türkiye Sanat
Kurumu) yasa tasarısına karşı destek istemek için
TMMOB’yi ziyaret etti.
MART - NİSAN 2014
Opera Solistleri Derneği‘nden Tuncer Tercan, Mehmet Yılmaz, Bülent Ateşoğlu ve Çetin Aydar 10 Mart
2014 tarihinde TMMOB‘de Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı ve Genel Sekreter Vekili H. Can
Doğan ile görüştü.
34
TMMOB’den Haberler
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALPER TAŞDELEN
TMMOB`Yİ ZİYARET ETTİ
Çankaya Belediye Başkan adayı Alper Taşdelen beraberindeki heyetle birlikte 24 Mart 2014 tarihinde
TMMOB`yi ziyaret etti.
Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan, Yönetim Kurulu Saymanı Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer, Yüksek Onur Kurulu üyesi
Ümit Nevzat Uğurel ve Denetleme Kurulu üyesi A.
Ülkü Karaalioğlu hazır bulundu.
Ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl,
MESLEKİ DENETİM BÜROLARIMIZDAKİ
HİZMETLERİMİZ
35
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
Muhendis
Hikayeleri
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİN
ÜNİVERSİTESİ
BURSA MERİNOS DOKUMA FABRİKASI
70 yıllık Merinos Fabrikası, Balkanlar’ın ve Ortadoğu’nun en büyük fabrikasıydı. Özelleştirelim
derken makineleri ÖYK’nun kararı ile yüzde 20’si peşin, kalan 3 milyon 825 bin YTL vadelere
yayılarak hurdacıya satıldı, arsası belediyeye verildi. Yedi deposu aynı anda yandı...
Atatürk`ün hasta yatağından kalkarak, 2 Şubat 1938’de açılışını bizzat yaptığı Bursa’daki tarihi
Merinos Kumaş Fabrikası’nda, 31 Temmuz 2006 Pazartesi günü yangın çıktı. Tarihi 7 ayrı
depoda eşzamanlı olarak başlayan yangın, binaları kül etti. Merinos yandı…
Özelleştirme işlemleri 2006 yılında tamamlanması öngörülen Sümer Holding, 2004 yılında
üretimi durdurulan Bursa Merinos Fabrikası’na ait Merinos ve Bursa Merinos+Türk Malı
markalarını satışa çıkarıldı. Sümer Holding, Bursa Merinos Fabrikası’nın faaliyetinin
durdurulmasından sonra, yünlü kumaş markası olarak bilinen Merinos markasının kiralanması
için ihale açıldı. Merinos Halı firması, sadece halı ürünlerinde kullanmak üzere, Merinos
markasını 425 milyar liraya kiraladı. Geçen yıl kapatılan Bursa Merinos Fabrikası’nın yerinin,
vergi borçları sorununu çözümünden sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi
gündeme getirildi. Ve Bursa Merinos fabrikalarının yün depolarına aynı anda başlayan yangınla
Merinos yandı...
Balkanların en büyük makine parkına sahip, Merinos Dokuma Fabrikası son yıllarda personel
sayısının yetersiz olması sebebiyle yüzde 40-45 kapasite ile faaliyet gösteriyordu.
MART - NİSAN 2014
36
36
TMMOB’den Haberler
Bursa Merinos Dokuma Fabrikası için “Tekstil Üniversitesi” nitelemesi yapılıyordu. Bu
tesislerin depolarında eş zamanlı başlayan bir yangın, binaları kül etti…
Kurulduğu yıllarda Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük, Avrupa’nın ise 5’inci büyük dokuma
fabrikası olan Merinos’un bulunduğu alanın, çehresini değiştirecek Bursa’yı uzun yıllar dokuma
kelimesi ile birlikte anılmasını sağlayacak bir fabrika idi. Bir zamanlar, görkemli Cumhuriyet
balolarına ev sahipliği yapan Bursa Merinos Dokuma Fabrikası’nda bulunan yedi adet yün
deposunda eş zamanlı çıkan yangın ile bir tarih kül oldu…
Merinos yandı. Bir tarih kül oldu.
Arkeolojik kazılarda bulunan kitabe ve heykelciklerden, pamuk ve ketenin ilk yetiştiği
bölgelerden olan Anadolu’da bu bitkilerin giyecek ve süs bitkisi olarak tarih öncesi devirlerden
beri tarifinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Kazılar 5-7 bin yıl öncesi Hitit ve Sümerlerin dokuma
sanatını mükemmelleştirdiklerini belgelemektedir. Selçukluların Asya’dan taşıdıkları dokuma
örgü sanat ve becerisini Anadolu’da buldukları zengin dokuma geleneğiyle harmanlamaları
ile de devam eder. Bu dönemde, yerel gereksinim ve bölgesel ticaret ile yetinen mensucat
zanaatı, Osmanlı’nın yükselişine paralel olarak gelişir. En büyük pazarı da Anadolu’dan geçen
ticaret kervanları oluşturur. Duraklama devrinde ise dokumacılıkta devlet desteği azalmış ve
hammadde bulamayan, yabancı mallarla rekabet edemeyen dokumacılık, sarsıntı geçirmiştir.
Daha sonraları “kapitülasyonlar” sonucu dış rekabete yenik düşen dokumacılık, 18. yüzyıl
sanayi devrimiyle tümüyle çöker.
1923’te 82.000 iğ ve 800 adet tezgah vardı. Cumhuriyet yönetimine 5’i yabancı ve azınlıkların
yönetiminde 8 adet pamuk ipliği dokuma fabrikası devrolunmuştur. Ordu mensuplarının fes
gereksinimlerini karşılamak üzere 1839 yılında Feshane-i Amire imalathanesinin kurulmasıyla
başlanan tekstil fabrikalarına, Cumhuriyet Döneminde 24-30 arasında dokuma sanayi alanında
12 yerli şirketi katılır.
Dünyada ilk demokratik kalkınma planları 1931 yılında Türkiye’de uygulamaya konulmuştur.
Bu planlar genç Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayileşmeyi yakalamak adına başlattığı önemli bir
ekonomik devrim hareketidir. Bu kalkınma planları eldeki kıt kaynaklarla halkın ihtiyaçlarının
en iyi biçimde karşılanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.
37
37
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
1938 yılında Bursa
Kuruluşunun ilk yıllarında
Bursa Merinos Fabrikası
Kalkınma Planlarındaki temel amaç, hammaddesi Türkiye’de olmasına karşın dışardan ithal
edilmek zorunda kalınan ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlamaktır. Bu amaçla tekstil,
iplik ve dokuma fabrikaları kurulmuş, devletin desteğiyle özel sektör olarak bazı çiftçilerin de
katılmasıyla Alpullu ve Eskişehir gibi bazı şeker fabrikalarının kurulması gerçekleştirilmiştir.
1925 yılında devlet sermayesiyle Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuş, bankanın amacı fabrika
kurup yönetmek olarak belirlenmiştir. Bu bankanın desteğiyle Kayseri-Bünyan İplik Fabrikası,
Isparta İplik Fabrikası, Kütahya Çini İşleri ve bunlar gibi bir çok özel kuruluş devletin de ortak
olmasıyla faaliyete geçmiştir.
1932’den başlayarak devletçilik devreye girer. İlk önce devlet sanayi ofisi kurulur. Nihayet
1933’te Sümerbank kurulur. Adını Atatürk’ün verdiği kuruluşda, 20 milyon sermayeye sahip
Sümerbank, Sanayi ve Maadin Bankası’ndan devralarak işe başladığı 4 fabrikasını üretim
atölyesi olmaktan kurtarmış, teknolojik aşamaların gereği olan yatırımları yaparak, Türkiye
sanayinin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmiştir.
28 Kasım 1935 tarihinde İsmet İnönü’nün temelini attığı Bursa Merinos Kumaş fabrikalarının
açılışını 1-2 Şubat 1938`de (ölümünden kısa süre önce) bu fabrikaların isim babası Atatürk,
yapmıştır. Kısa sürede Orta Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri haline gelen Merinos Kumaş
Fabrikası’nda dokunan Merinos kumaşları İngiliz kumaşlarıyla rekabet eder hale gelmiştir.
Fabrikanın tam kapasite ile çalıştığı yıllarda 6 bin kişi çalışmakta, dolaylı olarak 30 bin Bursalı
için istihdam olanağı yaratılmaktadır.
Merinos Fabrikası temeli bir Sümerbank yatırımı olarak atılmıştı. 2 Şubat 1938 yılında Mustafa
Kemal Atatürk 13. ve son kez geldiği Bursa’da fabrikayı hizmete açarken, şeref defterine
şunları yazmıştı: “Sümerbank Merinos Fabrikası, pek kıymetli bir eser olarak milli sevinci
artıracaktır. Bu eser yurdun, hususiyle Bursa bölgesinin endüstri inkişafına ve büyük milli
ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir.”
Atatürk Merinos’un açılışını yapmadan
hemen önce fabrika ile ilgili bilgi alıyor.
MART - NİSAN 2014
38
38
TMMOB’den Haberler
Fabrika binaları, hizmet binaları ve sosyal tesisi, Mudanya Caddesi’nin kuzeyinde modernist bir
mimari ile inşa edilmiş, o dönemde ev/iş uzaklığının ulaşım açısından önemli olması nedeniyle
lojmanları hemen karşıda, caddenin güneyinde 2 katlı bahçeli, ikiz ev olarak çekirdek aile
için batılı mimari tarzında inşa edilmişler. Sosyal tesisinde Cumhuriyet baloları ve düğünler
yapılan, tüm yapıları ve varlığı ile kentin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında da etkin
olan Merinos’un, Bursa tekstil sektörünün modernleşme aşamasına geçişinde ve tekstil kenti
olmasındaki payı da tartışılmazdır.
2 Şubat 1953 fabrikanın açılışının 15. yılı
kutlamaları
Merinos Kumaş Fabrikası, Türk ekonomisi için, Bursa için çok çok önemli bir fabrikadır.
Bursa ve hatta yurdumuzda tekstil sektörünün belli bir yere gelmesi bu fabrikadaki çeşitli
araştırmalar, çalışmalar ve tecrübeler sonucunda geliştirilmiştir. Merinos fabrikasının
kuruluşuyla Karacabey ve Bandırma`da Merinos cinsi koyun yetiştirilmeye başlanılmış, hatta
bu fabrikada dokuma yapabilmek için beslenilen merinos koyunlarına çizme dikilmiştir.
39
39
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
Köy Enstitüsü mezunu olan İbrahim Türk’ün anlattığı öykü şöyledir;
Bursa Merinos Fabrikası kurulunca, yeterli yün olmadığını gören o zamanki yöneticiler 300
kadar merinos koyunu ithal edilmesine karar verir. Halkalı Ziraat Okulu’na getirilen koyunların
başına bir çoban verilir. Çobanın yaylıma çıkardığı koyunların toynakları yaralanır; yürüyemez
hale gelir.
Değişik yorumlar yapılır. Sonunda karar verilir ki, koyunların yaylıma çıktığı otlakların
toprakları yaralanmaya sebep olmaktadır. Çare olarak Rami Çizme Fabrikası’nda koyunlara
çizme diktirilir. Çizme giydirilen koyunlar bileklerinden kırılmaya başlar, koyun sayısı hızla
azalır. Çok sayıda koyun telef edildikten sonra anlaşılır ki, merinos koyunu yaylıma çıkmaz,
sabit beslenir.
Uludağ’ın eteklerinde merinos koyunları
Merinos fabrikası dokuma tezgahları
Merinos ilk yıllarında ülkenin kamgarn yün ipliği ihtiyacını karşılamak için 16.140 iğlik kapasite
ile faaliyet göstermiş, bu rakam 1941 yılında 17.000 iğlik kapasiteye çıkarılmıştır. 1944’te 37
dokuma tezgahı ile kumaş imalatına başlanılmıştır.
Dokuma yatırımına harp döneminde başlanmış, 1945 yılında işletmeye açılmıştır. Orta
Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri büyüklüğüne ulaşan fabrika, ek iplik üretim tesisleriyle
3 milyon metre kumaş dokur hale getirilmiştir. Merinos kumaşları dış piyasada “İngiliz
kumaşları”yla rekabet edebilir bir nitelik kazanmıştır.
Bu yıllarda fabrikada çalışan ve yurtdışına eğitime gönderilen mühendis, teknisyen ve ustalar,
Türkiye’de dokuma sanayinin gelişmesinin mimarları olmuşlardır. 1953’te 38.100 iğ, 1973
yılında 33.040 iğ, 1998`de 20.160 iğ ve yıllık 1.700 tonluk kapasite ile üretimi sürdürmüştür.
1970’li yıllara kadar gelişerek ve büyüyerek gelen, imal ettiği üstün nitelikli kupon kumaşlarla
kendinden söz ettiren, verimli bir şekilde çalışan, 261.806 m² yüzölçümlü alan üzerine kurulu
fabrika, cumhuriyetin ilk nesillerinin yünlü kumaş gereksinimini karşılamış ve kapatılana
kadar da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kıyafetlerinin üretimini yapmıştır. Bu dönemden sonra
özelleştirme kapsamına alındı/alınacak, satıldı/satılacak söylentileriyle, dokuma tezgahlarının
yenilenmemesi, çalışanların eğitiminin güncelleştirilmemesiyle gelişmesi önlenerek, zarar
eden bir işletme durumuna getirilmiştir
İşletme 23 Eylül 2004 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından kapatıldı. 1938 yılında
Bursa’da yaklaşık 450 bin kişi yaşıyordu, neredeyse şehir dışı sayılabilecek bir alanda kurulan
fabrika ve ek binalarının, nüfus artışı nedeniyle kent içinde kalması ve üzerinde bulunduğu
arazinin kıymetinin arsa olarak aşırı değerlenmesiyle bir çok kişi, kurum ve kuruluşun sahip
olmayı istemesine rağmen, işletmeye ait arsa, arazi ve üzerindeki gayri menkuller 25 Ekim
2004 tarihinde, fabrika 66 yaşında iken Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ücretsiz devredildi.
MART - NİSAN 2014
40
40
TMMOB’den Haberler
Proje kapsamında olmayan, işlevi belirlenmeyen lojman alanının geleceği, alanda yapılaşmanın
arttırılacağı kuşkusunu taşıyanlar açısından düşündürücü, belediyelerin şimdiye dek tarihi
alanlarda yaptığı başarısız uygulamalar, kötü işçilik, plansız çalışmalar göz önüne alınınca da
açıkçası ürkütücüdür.
Bursalılar Balkanlar’ın ve Ortadoğu’nun en büyük fabrikası diyerek Merinos`la övünürdü.
Geliniz görünüz ki, bu fabrikanın teknolojisini yenilenmesi ihmal edilmiş, fabrika ölüme terk
edilmiştir. Can çekişirken “Cihet-i Askeriye”ye kumaş dokudu. Ama ordu da kumaşını özel
sektörden almaya başlayınca, Atatürk’ün Merinos fabrikasının idam ipi çekilmiş oldu.
Bursa’nın göbeğinde bulunan, Merinos Kumaş Fabrikası’nın 325 dönüm arsasına göz dikenlerin
istekleri doğrultusunda fabrikanın makine ve teçhizatını hurdacıya satıldı. Fabrikanın arsası
Bursa Belediyesi’ne “bila bedel” devredildi. Bursa Belediyesi, Merinos’un 325 dönüm arazisini
ne yapar? “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır!” derler ya. Bursa’nın göbeğindeki
Kültür Park ne durumda? Parkın içindeki içkili gazinolardan, düğün ve çay salonlarından,
lokallerden, binalardan, yeşil alan kalmamış. Belediyenin yandaşlarına yeni çay bahçeleri,
gazinolar, lokaller yaptırabilmesi için yeni arsalara ihtiyacı var.
Yıkarız, yakarız Merinos fabrikasını, dikeriz yerine yeni beton binaları. Bunun adına da
özelleştirme deriz. Bu yapılanları halka anlatmaya çalışanları da “özelleştirme düşmanı, eski
kafalılar” diye azarlarız. Olur. Biter.
Bursa’da Atatürk’ten kala kala Çelikpalas Oteli kaldı. Otelin giriş kapısının yanında Atatürk’ün
vasiyetinin fotokopisi asılı. Atatürk kendine ait tapuyu belediyeye bağışlamış. Bu oteli yaşatın,
diyor. Şimdi özelleştirme adı altında bu otelin de birilerine peşkeş çekilme hazırlığı var. Birinci
ihale iptal edildi, ikincisi yolda. Yakında o iş de tamamlanır. Böylece Bursa’dan da Atatürk’ün izi
kazınmış olur.
Atatürk mirası Bursa Merinos Fabrikası (2005)
Nadir AVŞAROĞLU
Maden Mühendisi
41
41
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TMMOB’den Haberler
ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
95613
BURAK YÜKSEL
95616
MUSTAFA KOCA
95573
SEVCAN TÜRKÖLMEZ
95604
AHMET ÖZDEMİR
95615
CEM GÜREL
95659
ONUR SAĞLAM
95614
BERK
SAFRANBOLULU
95612
ÜMİT TEMEL
95733
ELİF DEMİR
95734
EMRE ÇAPOĞLU
95688
ŞEVDER OYMAN
95735
EMİR AFŞİN
KARAMANLI
95736
LEVENT KARACA
95737
MEHMET ŞÜKRÜ
BİBEROĞLU
95738
BURAK EKİNCİOĞLU
MART - NİSAN 2014
42
95739
CAN ATAK
95752
SELÇUK LAÇİNER
95775
CEMALETTİN FATİH
SARIÖZ
95753
GÖZDE ÖZTÜRK
95776
ÖMER ÇELİK
95779
SARPER TÜRKMEN
95780
MUHAMMED
ONUR BALCI
95781
HAKAN YILDIRIM
95846
DOĞAN ARAS
ŞENLİER
95847
ÖMER KARTAL
95844
NURSELİN KIR
95845
BİLGE KAAN YAĞCI
95912
ALİ TUĞBERK
AKSOY
95843
AHMET TOLGA
GÜREL
95848
GÖKHAN AYAZ
95913
BURAK NAVRUZ
95910
BUSE BALCIOĞLU
95911
ÇAĞLAYAN KITLIK
95914
ÖMÜR GÖK
95778
TUĞBA YILDIZ
43
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Duyurular
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
MMO ÜYE ADRES DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU
BAŞVURU TARİHİ :…………………………..
Üye Sicil No
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Kan Grubu
İŞYERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
İşyeri Adı
İşyeri Adresi
Posta Kodu
İş Telefonu
İş Faks
İş Tel Dahili
İşyeri E-posta
İşyeri Web Adresi
Uzmanlık Alanınız:
İşyeri Faaliyet Bilgileri:
İşyeri Sektör Bilgisi:
İşyerindeki Mühendis Sayısı
ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Adresi
Posta Kodu
Ev Telefonu
Cep Telefonu
E-posta
Tercih Edilen Yazışma Adresi ( İşaretleyiniz)
Tercih Edilen Oda Süreli Yayını ( İşaretleyiniz)
�
İş Adresi
�
Mühendis ve Makina Dergisi
�
Ev Adresi
�
Tesisat Mühendisliği Dergisi
�
Endüstri Mühendisliği Dergisi
(Sadece Bir Dergi Tercih Edebilirsiniz)
NÜFUS BİLGİLERİ GÜNCELLEME
Nüfus bilgilerinizin güncellenmesi veya eksik bilgilerinizin bilgisayara girilmesi için nüfus cüzdanınızın ön ve arka yüzünün
fotokopisini şubemize ulaştırınız veya 0 312 417 87 81 no’lu faksa gönderiniz
MMO ÜYE KİMLİK YENİLEME
Üye kimliğinizin süresi dolduğunda lütfen şubemiz üye ilişkileri birimi ile irtibat kurunuz.
ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE YAPILAN İŞLEMLER
Ankara,Kırıkkale veya Çankırı illerinde ikamet ediyorsanız ve kaydınız başka bir şubede ise, açık iş ve ev adreslerini belirten
imzalı bir dilekçeyi (veya MMO ÜYE ADRES DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU’ nu) 0 312 417 87 81 no’lu faksımıza
gönderiniz.
Bilgisayara bilgi girişi yapan Şube Personeli
( İsim – İmza – İşlem Tarihi )
Üyenin Adı Soyadı – İmzası
Sayın Üyemiz;
Bilgilerinizin güncel olmadığını düşünüyorsanız, e-posta, faks yada [email protected] adresinden bu
formu doldurup güncelleme yaparak bize ulaştırabilirsiniz.
Sayın Üyemiz, bilgilerinizde değişiklik var ise bu formu doldurunuz ve şubemize ulaştırınız.
Faks: 0312 417 87 81 E-posta: [email protected]
MART - NİSAN 2014
44
Duyurular
YİTİRDİKLERİMİZ
• 1251 Sicil no.lu üyemiz İhsan YOKUŞ, 22.04.2014 tarihinde,
vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.
baş sağlığı
• 21510 Sicil no.lu üyemiz Faruk Yaşar ERKUL’un kız kardeşi 28.02.2014 tarihinde,
• 19033 Sicil no.lu üyemiz Mehmet Seyfettin ULUCAK’ın babası 17.03.2014 tarihinde,
• 15870 Sicil no.lu üyemiz Halil Hilmi İLERİ’nin annesi 24.03.2014 tarihinde,
• 23159 Sicil no.lu üyemiz Haydar ŞAHİN’in dayısı 28.03.2014 tarihinde,
• 9701 Sicil no.lu üyemiz Haydar AKIN’ın kayınvalidesi 02.04.2014 tarihinde,
• 28506 Sicil no.lu üyemiz Hüseyin Emre TEKİN’in annesi 10.04.2014 tarihinde,
• 41441 Sicil no.lu üyemiz İsmail ÇELİKER’in babası 21.04.2014. tarihinde,
• 17898 Sicil no.lu üyemiz Bülent OKKAOĞLU’nun annesi 26.04.2014 tarihinde,
• 21493 Sicil no.lu üyemiz Hakan TERZİOĞLU’nun annesi 28.04.2014 tarihinde,
vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.
OSB MESLEKİ DENETİM BÜROSU HİZMETLERİMİZ
45
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
TARİHTE BUGÜN / Mayıs
1871 – Paris Komünü eşit işe eşit ücret verilmesini kabul etti.
1874 - Norveç, İsveç’ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
1889 - II. Enternaynal, 1 Mayıs”ın bütün dünyada işçilerin birlik ve mücadele günü olmasını kararlaştırdı..
1906 1 - Mayıs Türkiyeli işçi ve emekçiler tarafından da kutlanmaya başlandı.
1919 - Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktı.
1928 – Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
1945 – Nazi Almanya’sının müttefiklere kayıtsız şartsız teslimiyle II. Dünya Savaşı sona erdi.
1948 - Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) resmen kuruldu.
1949 – İstiklal Mahkemeleri Kanunu kaldırıldı.
1950 - Ereğli Kömür İşletmeleri’nde Türkiye’nin ilk siyasal grevi yapıldı.
1950 – 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti oyların 553’ünü alarak tek
başına iktidara geldi. Türkiye’de tek parti dönemi sona erdi.
1956 - Jonas Salk’ın geliştirdiği çocuk felci aşısı kullanılmaya başlandı.
1960 - Türk Silahlı Kuvvetleri adına Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs Darbesi olarak anılan süreçte Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve hükümet feshedildi ve her türlü siyasi faaliyet yasaklandı.
1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.
1961 – Uluslararası Af Örgütü, Londra’da kuruldu.
1962 – Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail’de asılarak idam edildi.
1964 - Hindistan’ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü.
1967 – Türkiye’de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı.
1972 – Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun (THKO) kurucu ve yöneticilerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan
ve Hüseyin İnan Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde idam edildi.
1973 - Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.
1977 - İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında yaşananlarda 34
kişi öldü, 136 kişi yaralandı. Olay tarihe Kanlı 1 Mayıs olarak geçti.
1979 - Margaret Thatcher, İngiltere’nin ilk kadın başbakanı oldu.
1981 - Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma’da vurularak yaralandı.
1989 - Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1 milyondan fazla gösterici başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı.
1989 – Bayrampaşa Cezaevi’nde isyan çıktı; 40’a yakın tutuklu ve hükümlü yaralandı.
1990 - Fransa’nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson oldu.
1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.
1994 - Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela göreve başladı.
1994 - Türkiye ekonomisi, 14 yıl aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.
2000 - Anayasa Mahkemesi başkanı Ahmet Necdet Sezer,TBMM’de yapılan oylamaların sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. cumhurbaşkanı seçildi.
2000 - Galatasaray futbol takımı, İngiltere’nin Arsenal takımını finalde 4-1 yenerek UEFA kupasını kazandı.
2003 - İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna Havayolları’na ait uçak, Türkiye’nin Trabzon iline
bağlı Maçka ilçesi yakınlarında düştü, 62 asker ve 13 mürettebat hayatını kaybetti.
2006 - ABD tarihinin en büyük grevlerinden birine tanık oldu. Göçmen yasası protesto edildi.
2006 - Endonezya’da 5.700’den fazla kişinin öldüğü ve 200.000’den fazla kişinin evsiz kaldığı 6.3 şiddetindeki Cava Adası depremi meydana geldi.
MART - NİSAN 2014
46
TARİHTE BUGÜN / Haziran
1633 – Galileo Galilei, Engizisyon Mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara
zorlandı.
1908 – Londro’da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.
1821 - Simon Bolivar Yeni Kolombiya Cumhuriyeti’ni ilan etti.
1859 - İsviçreli iş adamı Henri Dunant, İtalya’da Solferino savaşı sonrası uluslararası Kızılhaç’ı
kurmaya karar verdi.
1866 - Anadolu’da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.
1870 - Modern İngiliz edebiyatının en önemli yazarlarından, Sanayi Devrimi’nin ve kapitalizmin
yarattığı toplumsal eşitsizlik, yoksulluk ve sefaleti konu alan romanlarıyla tanınan Charles
Dickens öldü.
1883 - Bilimsel sosyalizmin kurucusu, “Das Kapital’in” yazarı, Alman filozof ve devrimci Karl Marx
öldü.
1900 - Anarşistler İtalya Kralı Umberto’yu öldürdü.
1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesi’ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.
1905 - Amerika’da Dünya Sanayi İşçileri Örgütü kuruldu.
1914 - Sırp öğrenci Gavrilo Princip Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand ve karısını
Saraybosna’da öldürdü. 1. Dünya Savaşı başladı.
1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu.
1923 - Bir çok kez İstanbul’a gelen ve adı Sultanahmet’te oturduğu sokağa ve Haliçte’ki kahveye
verilen Fransız yazar Pierre Loti öldü.
1923 - Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.
1924 - Faşist milisler İtalyan sosyalist lider Giacomo Matteotti’yi kaçırdı ve öldürdü.
1924 - Dava, Şato gibi yapıtlarıyla tanınan Çek yazar Franz Kafka öldü.
1934 – Soyadı Kanunu kabul edildi.
1939 - Fransa ve Türkiye arasında imzalanan antlaşmayla Hatay Fransız egemenliğinden çıktı. 1943 - Arjantin’de askeri cunta hükümeti kuruldu.
1945 - Birleşmiş Milletler’in oluşturulması için 50 ülkeden gelen delegeler, Dünya Güvenlik
Bildirgesi’ni imzaladılar.
1946 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1946 – Rize Çay Fabrikası’nın temeli atıldı.
1961 - İlk Türk Otomobili Projesi “Devrim Otomobili” için çalışmalara başlandı.
1963 - Şair Nazım Hikmet Ran, Moskova’da sürgünde.
1970 - İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısı üzerine 70 bin işçi
direnişe geçti. 1976 – Rauf Denktaş, yeniden Kıbrıs Türk Federe Devleti, Devlet Başkanlığı’na seçildi.
1989 – Şair Hasan İzzettin Dinamo öldü.
1990 – İran’da 7,3 şirretindeki depremde 50 bin kişi öldü.
2010 – Cumhuriyet yazarı İlhan Selçuk öldü.
47
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Ellerinize ve Yalana Dair
Kültür - Sanat
Bütün taşlar gibi vekarlı,
hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
bütün yük hayvanları gibi battal, ağır
ve aç çocukların dargın yüzlerine benziyen elleriniz.
Arılar gibi hünerli, hafif,
sütlü memeler gibi yüklü,
tabiat gibi cesur
ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen
elleriniz.
Bu dünya öküzün boynuzunda değil,
bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
Ve insanlar, ah, benim insanlarım,
yalanla besliyorlar sizi,
halbuki açsınız,
etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız.
Ve beyaz sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,
göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.
insanlar, ah, benim insanlarım,
hele Asyadakiler, Afrikadakiler,
Yakın Doğu, orta Doğu, Pasifik adaları
ve benim memleketlilerim,
yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu,
elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız,
elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz.
İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
Avrupalım, Amerikalım benim,
uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi,
ellerin gibi tez kandırılır,
kolay atlatılırsın...
İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı,
söz yalan söylüyorsa,
ses yalan söylüyorsa,
ellerinizden geçinen
ve ellerinizden başka her şey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.
Genç Oyuncular Sahnesi oyuncularından
Selim Kalıç ve Zeynep Şahan’ın sahnelendirdigi, Gökhan Korkusuz tarafından
kaleme alınan “Her Güzel Şey Gibi”
adlı tiyatro oyunu, her Cumartesi günü
“Eski Yeni”de seyircileriyle buluşuyor.
Şubemiz çalışanı da olan Zeynep Şahan
bu oyunda, aynı zamanda oyunun yönetmenligini de yapan Selim Kılıçla birlikte
ortaya koydukları oyunda; bir apartman
boşluğunun aydınlığında yaşayan iki kişinin
hikayeleri, karşılıklı yalanlarla ortaya
çıkan ve birbirlerinden sakladıkları gerçekler ve ortaya çıkan hüzünlü hikayeleri
anlatılıyor.
Tarih: Her Cumartesi
Saat: 1700
Yer: Eski Yeni – İnkilap Sokak No: 6
Kızılay-Ankara
MART - NİSAN 2014
Nazım Hikmet Ran
48
Kültür - Sanat
Makina Mühendisleri
Ankara Şubesi
Türk Halk Müziği
korosu
22 Mayıs 2014 tarihinde
düzenlenecek olan
MERHABA
konseriyle sizlerle
buluşacak...
Tarih: 22 Mayıs 2014
Saat: 1930
Yer: Çankaya
Üniversitesi Balgat
Kampüsü Konferans
Salonu
Şefler:
Şafak Ercan Doğan
Gamze Kahyaoğlu Doğan
Etkinliğimiz ücretsizdir ve
Saat 1830’da
Şube binası önünden servis
kalkacaktır.
49
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
Kültür - Sanat
Makina Mühendisleri Ankara Şubesi
Tiyatro Topluluğundan 2 Oyun Birden...
Tarih: 5 Haziran 2014 - 12 Haziran 2014
Yer: Ankara Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi
Adres: Mithatpaşa Cad. No: 18 Kızılay - ANKARA
Yazan:
Anton ÇEHOV
Yöneten:
Yasin YÜREKLİ
Etkinliğimiz ücretsizdir...
MART - NİSAN 2014
50
Kitap Tanıtımı
Yayın No: 598
Yayın Yeri: İZMİR
Sayfa Sayısı: 168
Günümüzde, dünyamıza
yönelik en büyük tehdit
olarak küresel ısınma
kaynaklı çevresel felaketler
görülmekte ve bu tehdidin,
önümüzdeki yıllarda da
etkisini arttırarak sürdüreceği
değerlendirilmektedir. Küresel
ısınmanın ortaya çıkmasında
en büyük paya sahip olan
unsur ise sera gazı salınımıdır.
Hâlihazırda, fosil yakıt
kullanımından kaynaklı sera
gazı salınımının azaltılması için
pek çok uluslararası sözleşme
imzalanmış durumdadır. Bu
sözleşmeler doğrultusunda,
sera gazı salınımında önemli
rolü olan motorlu taşıtların bu
etkisini azaltacak arayışlar
da sürmektedir. Bu arayışlar,
alternatif tahrik sistemlerinin
kullanımını zorunlu kılarken,
bu tahrik sistemleri arasında
hibrit ve elektrikli olanlar öne
çıkmaktadır. Önümüzdeki
yıllarda, ülkemiz otomotiv
sektöründe sahip olduğu
payın gelişmesini umduğumuz
hibrit tahrikli araçlara ilişkin,
Türkçe literatürde büyük
bir eksiklik mevcuttur.
Yayımladığımız bu kitabın,
literatüre katkıda bulunacağını,
hibrit tahrikli araçların temel
ve yapı elemanları ile çalışma
prensipleri hakkında bilgi
vereceğini düşünüyoruz.
Yazarın, motorlu taşıtlar üzerine
yayınlarımızdan çıkan üç ayrı
eseri daha bulunmaktadır.
Yayın No: MMO/2009/504
Yayın Tarihi: Aralık 2009
Yayın No:594
Yayın Yeri: ANKARA
Bu kitap alüminyum üzerinde
bilgi sahibi olmak isteyen kişiler
için el kitabı niteliğindedir. Kitabın
alüminyum malzemelerine bir
altyapı sağlayacağı ve teknik
personelin farklı mühendislik
sorunlara göre kendi çözümlerini
geliştirebileceği düşünülmektedir.
Alüminyum, günlük yaşantımızda
karşılaştığımız pek çok üründen
ileri teknoloji uygulamalarına
kadar geniş bir yelpazede
kullanılan düşük yoğunluklu bir
malzemedir. Kitapta alüminyum
malzemesine ait özellikler,
tanımlar, işleme, imal ve korozyon
konuları, makina mühendisliği
bakış açısını da içerecek bir
şekilde verilmektedir. Kitap içindeki alüminyum
tanımları genel olarak
Amerikan Standartlarına göre
oluşturulmuştur. Alüminyum
malzeme konusunun kendine
özgü dili ve terimleri olduğu
gerçeğiyle kitap içinde terminoloji
oldukça fazla yer tutmaktadır. Bu
nedenle bu terminoloji mümkün
olduğunca en ince ayrıntısına
göre yapılmıştır. İnternet ve basılı
kaynakların İngilizce olması ve
Türkçe alüminyum terminoloji
eksikliği nedeniyle Türkçe
ve İngilizce terimleri birlikte
tanımlamanın anlaşılırlığı daha
artıracağı düşünülmüş, ‘İngilizce`
terimler konu içinde belirtilmiştir.
51
Teknolojinin ve rekabet
koşullarının akıl almaz bir hızla
geliştiği bu yüzyılda bütün
ülkelerin önemle üzerinde
durdukları ve giderek daha fazla
kaynak ayırdıkları alan eğitim,
tasarım ve AR-GE çalışmalarıdır.
Teknolojinin bu gelişme trendine
paralel olarak sanayide kaliteyi
en üst seviyeye çıkarmak ve
kaliteyi müşteriye ücretsiz olarak
sağlamak geleceğe ümitle
ve sağlam adımlarla gitmek
isteyen kuruluşların en önde
gelen politikalarından bir tanesi
olmuştur.
Geçme Toleransları kitabımızın
seri üretim ve montaj yapılan tüm
sektörlerde tasarım, üretim ve
kalite kontrol birimlerinde çalışan
üretim sorumluları, kalite yönetim
sorumluları, tasarım mühendisleri,
teknik ressamlar, kalite kontrol
elemanları, meslek yüksek
okulu ve mühendislik öğrencileri
açısından yararlı bir çalışma
olmuştur.
Kitabımızın temel amacı; başta
otomotiv, savunma sanayi vb.
hassas parça ve ürün imalatı
yapan işletme çalışanlarına
geçme toleransları hakkında bilgi
verilmesi, yenilik ve gelişmelerin
anlatılmasıdır.
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
SAĞLIK
OTEL / TURİZM
Protokoller
FİRMA - KURUM ADI
ADRESİ
TELEFON
İNDİRİM ORANI
HOTEL BEST
Atatürk Bulvarı No: 195 Kavaklıdere - ANKARA
467 08 80
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
GÜR KENT HOTEL
Mithatpaşa Cad. No:4-6 Sıhhiye - ANKARA
435 50 50
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
ÖRNEK HOTEL 2000
Gülseren Sok. No: 4 Maltepe - ANKARA
231 81 70
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
HOTEL İÇKALE
GMK Bulvarı No:89 Maltepe - ANKARA
231 77 10
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
BEST WESTERN OTEL
2000
Bestekar Sok. No:29 Kavaklıdere - ANKARA
419 90 01
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
BÜYÜK ANADOLU HOTEL
Esenboğa Havaalanı Yol 27. km Akyurt - ANKARA
841 64 64
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
ANKARA ROYAL HOTEL
Büklüm Sok. No:37 Kavaklıdere - ANKARA
425 41 51
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
HOTEL KEYKAN
Fevzi Çakmak 1 Sok. No:12 Kızılay - ANKARA
231 80 70
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
ELİT PALAS
Bestekar Sok. No:26 Kavaklıdere - ANKARA
424 05 71
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
BUTİK OTEL YARGITAY EVİ Zühtü Türel Cad. No:3 Oran - ANKARA
491 77 88
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
PARK OTEL
Simon Bover Cad. No:32 Çankaya - ANKARA
441 56 00
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
CENNET KUŞU BUTİK
HOTEL
Çiftlikköy 18. Sok. No:23 Çeşme - İZMİR
CITY HOTEL
Turan Güneş Bulvarı No:19 Çankaya - ANKARA
438 02 03
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
DOĞA RESIDENCE
Gülseren Sok. No:4 Maltepe - ANKARA
231 81 70
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
SECONT LIFE TURİZM VE
SEYAHAT ACENTASI
Filistin Sok. No:8/4 G.O.P. - ANKARA
437 15 15
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
SİYAV OTEL
Konur Sok. No: 56 Kavaklıdere - ANKARA
418 05 33
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
YAMAÇ TOUR
Atatürk Bulvarı No: 109/4 Kızılay - ANKARA
471 15 25
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
BOHEME TURİZM
Cinnah Cad. 34/7 Çankaya - ANKARA
418 44 42
% 10 - % 20
ANKARA ALBA HOTEL
Yüksel Cad. No:19 Kızılay - ANKARA
419 10 20
% 50
ROYAL ANKARA OTEL
GMK Bulvarı No:96 Maltepe - ANKARA
232 33 13
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
GORDION OTEL
Büklüm Sokak No:59 Kavaklıdere - ANKARA
427 80 80
% 50
CROWNE PLAZA
Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-ANKARA
303 00 00
% 15
GERÇEK ORTOPEDİ
Bülbülderesi Cad. No:8 Esat - ANKARA
435 04 72
% 15
ÖZEL TOBB ETÜ
HASTANESİ
Yaşam Cad. No:5 Söğütözü 06510 ANKARA
292 99 00
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
FARMACHECKLINE
Çankaya Cad. No:17/9 G.O.P. - ANKARA
418 76 80
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
YÜZÜNCÜ YIL HASTANESİ
İşçi Blokları Mah. 33. Cad. No:12 Yüzüncüyıl - ANKARA
284 08 08
% 30 - % 20
ÖZEL KEÇİÖREN
HASTANESİ
Anavatan Cad. No:20 Keçiören - ANKARA
381 99 99
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
SPORTHILL
Ahlatlıbel Mah. 52. Cad. No: 5/A Çankaya - ANKARA
489 14 58
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
ALKIM OPTİK
Dikmen Cad. No:303/B Dikmen - ANKARA
480 15 12
% 20
ÖZEL KORU HASTANESİ
Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No:21 Balgat - ANKARA
287 97 97
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
METAKOPİK SAĞLIK
HİZMETLERİ
Bülbülderesi Cad. No:46/4 ANKARA
417 21 11
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
BODY SPOR MERKEZİ
Özveren Sokak No:16/2 Maltepe - ANKARA
229 51 40
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
ADA KLİNİK
Mithatpaşa Cad. No:56/12 Kızılay - ANKARA
432 22 44
% 15
ANKADENT AIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI POLİKİNLİĞİ
Meşrutiyet Cad. No:32/11 Kızılay - ANKARA
418 61 86
Cari fiyatlar üzerinden %10 -%20
EVRENSEL AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI POLİKİNLİĞİ
Tunalı Hilmi Cad. No:60/6 Kavaklıdere - ANKARA
466 19 95
Cari fiyatlar üzerinden %15
ONEP PLASTİK CERRAHİ
MERKEZİ
Mutlukent Mah. 1968. Sokak No: 18
Çankaya - ANKARA
236 45 15
Cari fiyatlar üzerinden %20
ACIBADEM HASTANESİ
Turan Güneş Bulvarı 630. Sokak No:6 Oran - ANK
593 40 20
Cari fiyatlar üzerinden %8-14
ANKYRA SPOR KLUBÜ
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 100/28-29 Balgat - ANK
223 36 38
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
52
0232 722 12 10 Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
EĞİTİM
LOKANTA - CAFE
Protokoller
FİRMA - KURUM ADI
ADRESİ
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI EĞİTİM
VE SPOR TESİSLERİ
Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu
25. km Gölbaşı - ANKARA
TARİHİ GAR RESTAURANT
ART CAFE - GALERİ Z
KINACIZADE KONAĞI
İSKELE BALIK EVİ
TEKİR BALIK RESTORANTI
TÜRKİYE ORMANCILAR
DERNEĞİ LOKALİ
İTÜ EVİ GÜMÜŞSUYU
RESTOURANT
KUTUPYILDIZI
DERSHANESİ
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ
MERKEZ
ÖZEL BAHÇELİEVLER
TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ
YABANCI DİL KURSLARI
ÖZEL ÇAYYOLU TÜRKAMERİKAN DERNEĞİ
YABANCI DİL KURSLARI
TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR
DERNEĞİ
ANADOLU DERSHANESİ
ANKARA SED DERSHANESİ
OTOMOTİV SİGORTA
KASKO
ALMİNA EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ - ONLİNE
ENGLISH
DAĞITIM B & B LOJİSTİK
KARGO
PROMOSYON
BİLİŞİM İLKE BİLİŞİM MERKEZİ
ÇANKAYA SİGORTA
ACENTELİĞİ TİC. LTD. ŞTİ
KARAYOLCULAR SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
NEZİROĞLU HYUNDAI
TELEFON
İNDİRİM ORANI
484 44 90
Kamu Personeli İndirimi
311 62 41
309 58 07
324 57 14
446 40 50
440 49 07
% 15
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
0533 499 93 62
% 10
Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sok. No:71
Kavaklıdere - ANKARA
428 30 73
% 15
Kumrular Cad. No:2 Kat:3-4 Kızılay - ANKARA
419 70 20
% 30
Cinnah Cad. No:20 Kavaklıdere - ANKARA
426 26 44
% 15
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. No: 35/3
Bahçelievler - ANKARA
213 07 87
% 15
Hekimköy Sitesi 10. Cad. 58. Sok. No:6
Çayyolu - ANKARA
236 44 40
% 15
Bestekar Sok. No:32 Kavaklıdere - ANKARA
419 18 44
% 20
Meşrutiyet Cad. No:18 Kat:2-3 Bakanlıklar - ANKARA
419 97 77
% 20
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No:51 Kat:2-3
Kızılay - ANKARA
417 00 00
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
0533 715 28 48
% 50
Esat Cad. No:57/A Bakanlıklar - ANKARA
419 88 82
% 20
Necatibey Cad. No:74/14 Çankaya - ANKARA
% 20
Merkez: Cinnah Cad. No:29/10 Çankaya - ANKARA
Şube: Şehit Adem Yavuz Sok. No:4/7 Kızılay - ANK
231 45 30
467 31 43
425 19 13
Akdeniz Cad. No:35/1 Anıttepe - ANKARA
231 30 11
%25 Kasko
% 40 Konut ve iş yeri
Eskişehir Yolu Plaza - Konya Yolu Plaza - ANKARA
220 30 50
286 88 66
Mekanik Bakım - Onarımlarda %10
Yedek parça ve işçilikte %15
235 25 10
Yedek parça % 10
İşçilikte % 20
354 02 73
% 15 - % 20
Ülkü Mah. Tren Garı İçi ANKARA
Atpazarı Sok. No:13 Samanpazarı - ANKARA
Kalekapısı Sok. No:28 Ulus - ANKARA
Reşit Galip Cad. No:18 G.O.P. - ANKARA
Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No:10 Çankaya - ANKARA
Tuna Cad. No:5/9 Kızılay - ANKARA
http://eduline.pumkin.com.tr
AĞAÇLI PETROL VE
Eskişehir Yolu 12. km No:354 Etimesgut - ANKARA
TİCARET LTD.
TUĞRA MOTORLU TAŞITLAR
Örnek Sanayi Sitesi 1266. Sok. No:6 Ostim - ANKARA
TİC. LTD. ŞTİ.
SİNEMA METROPOL
Selanik Cad. No:76 Kızılay - ANKARA
TİYATRO KÜLTÜR - SANAT MERKEZİ
DİĞER
spica plaza
CANLAR TİYATROSU
ÇAĞDAŞ SANAT MERKEZİ
BURCU MODA EVİ
VE GELİNLİK
MADERRA OFİS
MOBİLYALARI
İLKAY COLOR STÜDYO
Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:118/1
Etimesgut - ANKARA
% 20
% 25
% 15
% 15 Kasko Sigortalarında
Öğrenci İndirimi
235 81 81
% 15
419 52 52
425 17 51
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
Atatürk Bulvarı Bulvar İş Merkezi No:71 Kat:5/22
Kızılay - ANKARA
431 98 25
Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
Reşit Galip Cad. No:59/3 G.O.P. - ANKARA
437 83 93
% 30
Meşrutiyet Cad. Karanfil Sokak No:28/2 Kızılay ANKARA
425 35 44
% 20
Hacı Bektaş Vakfı Binası Dikmen - ANKARA
Selanik Cad. 41/13-14 Kat:6 Kızılay - ANKARA
53
Tüm eğitim ve etkinliklerde % 30
Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
eğitim merkezi
LPG TEKNİK PERSONEL
KURSLARI
LPG Teknik Personeli
Kurs Süresi: 2 Gün (16 Saat)
Tüplü LPG Dağıtım Personeli
Kurs Süresi: 1 Gün (8 Saat)
LPG Taşıma Personeli
Kurs Süresi: 2 Gün (16 Saat)
LPG Dolum ve Boşaltım Personeli
Kurs Süresi: 2 Gün (16 Saat)
Amaç:
Sıvılaştırılmış
petrol gazları (LPG)
Piyasasında görev
yapan personelin
bilgi birikimlerinin
geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve
belgelendirilmesini
sağlamaktır.
KAZANCI KURSLARI
Odamız, Sanayi kazanları (alçak ve yüksek
basınçlı buhar, kızgın su ve kızgın yağ) için “Sanayi
Tipi Kazanlar Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu”
düzenlemektedir.
Kursumuz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün
210. maddesinin “Kazanların ehliyetli kişilerce
işletilmesini zorunlu kılması” gereği düzenlenmekte
ve uzman üyelerimiz tarafından verilmektedir.
Kuruluşunuzda bulunan sanayi tipi kazanları
işletmekle görevli usta ve işçilerimizin kursa katılımı:
bilgilerinin artması ile birlikte kuruluşunuzdaki
kazanların güvenlik içinde çalışmasını, enerji
tasarrufu ve ekonomikliği sağlayacaktır.
Kurs Süresi: 35 Saat
Kurs İçeriği:
Yanma Olayı ve Yakıtlar
Isı Üretimi, Isı Üreteçleri
Katı Yakıtlı Kazanların Yakılması
Sıvı ve Gaz Yakıt Brülörleri
Kazan Donanımları
Kazan Ek Donanımları
Kazanların İşletilmesi
Kazanların Bakımı
Kazanlarda İş Güvenliği
Pratik Eğitim
İŞ MAKİNALARI KULLANMA
(OPERATÖRLÜK) KURSLARI
İş makinaları çağdaş, planlı ve sağlıklı kentlerin
oluşumunda; imar, inşaat ve sanayi işlerinde
yaygın kullanımı ile yaşantımızın ayrılmaz bir
parçasıdır. Yangın ve önemli olan iş makinalarının
kullanımından sorumlu olan operatörlerin bilgi
donanımlarının artması, iş makinalarının güvenli
çalıştırılması, enerji ve zaman tasarrufu açısından
son derece önemlidir. Ayrıca, “meslek alanları
ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan
her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi
için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak
eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” Odamız
amaç maddelerinden biridir.
İş makinası kullanıcılarının (operatörlerinin)
eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların “Operatör
Belgesi” ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler
gereğince işyerinde kullanılmak üzere Odamız
tarafından verilmektedir.
Alınan operatörlük belgeleri “G SINIFI” sürücü
belgesi başvurusunda
kullanılamamaktadır.
Başvurularınız için
işletmenizde kullanılan
iş makinası türünü ve
katılımcı sayınızı belirleyip,
faks ya da e-posta
gönderebilirsiniz.
TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşmenin en önemli koşullarından birini nitelikli ve yetişmiş insan gücü oluşturmakdır. Bunu sağlayacak
en önemli etken ise eğitimdir. Mesleki aşamanın ilk adımı olan üniversite eğitimi sırasında kazanılmış bilgi, meslek yaşamı süresince yeni bilgilerle
desteklenmedikçe, mühendislerin gelişen teknolojilere uyum sağlamayarı çok güçtür. Bu bağlamda Şubemiz, eğitim çalışmalarını üyelerimizin ihtiyaç
ve talepleri doğrultusunda planlanan seminerlerle daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Şubemiz bünyesinde sayıları her geçen gün artan seminerlerle; üyelerimize mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyabilecekleri teknik bilgilere ulaşmaları
konusunda yardımcı olmanın yanı sıra, geleceğin mühendisleri olan öğrencilere, yeni mezun ve işsiz mühendislerimizi iş hayatına hazırlanmaları
konusunda kendilerine faydalı olabilecek bilgilerle buluşturmak, eğtim faaliyetlerindeki öncelikli amaçlarımızdandır.
Eğitim Birimimiz son dönemde sadece seminer sayılarını arttırmakla kalmamış; seminer konularını, hedef kitlesini, seminer salonlarını ve eğitmen
sayılarını da artırmıştır.
Tüm katılımcılara açık olan mesleki ve kişisel gelişime yönelik seminerlerimiz; meslektaşlarımızın tüm eğitim taleplerine çözüm olacak şekilde çeşitli
konu başlıkları altında toplanmış pek çok farklı seminerden oluşmaktadır. Seminer konuları, mesleki ve ekonomik gelişmelere göre, meslektaşlarımızın
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her geçen gün artmakta, seminer içerikleri güncellenmektedir.
İmalat Mühendisliği
İş makinaları
Asansör
Bakım ve Onarım Teknolojileri
Kalite Kontrol Mühendisliği
Rüzgar Enerjisi
Tahribatsız Muayene
Tesisat Mühendisliği
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
İş Güvenliği ve Emniyetli Çalışma Kuralları
OHSAS 18001 Temel Bilgilendirme
Risk Analizi
Şantiye Mühendisliği
Eşzamanlı Mühendislik
Maaliyetleri Düşürme ve Etkin Çalışma Yöntemleri
Verimlilik Artırma Teknikleri
İletişim ve Davranış Geliştirme
Hidrolik Sistemlerde Hata ve Bakım Arama
Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma
İş Etüdü Eğitimi
Toplam Kalite Yönetimi
Proje Yönetimi
Poka-Yoke (Kusur Önleme)
Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme
Kaldırma İletme Makinaları
Doğalgaz Tesisatı ve Güvenlik
Üretimde Maaliyet Analizi
Ayrıca sanayide faaliyet gösteren pek çok firmadan gelen talepler doğrultusunda, bu firmalarda görev yapan teknik personelin bilgi birikimini artırmaya
yönelik “Yerinde Eğitim Programları” oluşturulmakta ve bu amaçla kurum içi Uygulamalı/Teorik eğitimler gerçekleştirilmektedir.
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
Meşrutiyet Caddesi No:19 Kat:4-5 Kızılay-ANKARA
Telefon : (0312) 444 8 666
Faks : (0312) 417 87 81
tmmob
makina mühendisleri odası
genel merkezi
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
eğitim merkezi
Meşrutiyet Caddesi No:19 Kat:6-7-8 Kızılay-ANKARA
Telefon: (0312) 444 8 666
Faks: (0312) 417 86 21
Sümer 2 Sokak 36/1-A Demirtepe-ANKARA
Telefon: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
e-posta: [email protected]
MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMLERİ
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin
tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının
Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanması
amacıyla Oda Yönetim Kurulu’nun 06.07.1998 tarih ve 195-3 nolu Kararı ile Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurulmuş,
meslek alanlarımıza yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetleriyle üyelerimizin eğitilmesi ve yetkilendirilmesi sağlanmıştır.
MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
Sıhhi Tesisat
Isıtma Tesisatı
Mekanik Tesisat
Isı Yalıtımı
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yönlendirme Kursu
Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis Yönlendirme Kursu
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
LPG Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Arıtma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı
ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme Kursu
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
BİLİRKİŞİLİK MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
ARAÇLAR KONULU MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu
Araçların LPG’ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu
Araçların CNG’ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu
ASANSÖR KONULU MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSLARI
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNE YÖNELİK
YETKİLENDİRME KURSLARI
Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Kursu
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Kursu
Kamulaştırma Davaları Bilirkişilik Kursu
İş Kazaları Bilirkişilik Kursu
Makina Değerleme Bilirkişilik Kursu
Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
Yangın, Doğal Afet Bilirkişilik Kursu
BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ
Şubemiz 1997 yılından beri Yetkili Eğitim Merkezi olarak
düzenlemekte olduğu bilgisayar destekli eğitimlerine devam
etmektedir.
AutoCAD 2 Boyutlu (50 saat - 6 hafta)
AutoCAD 3 Boyutlu (30 saat - 4 hafta)
Inventor (80 saat - 9 hafta)
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
(Fluent&Flowvision) (64 saat - 8 hafta)
Catia (70 saat - 8 hafta)
Sonlu Elemanlar Yöntemi
ve Ansys WorkBench’e Giriş (32 saat - 3,5 hafta)
Ansys Uygulama (54 saat - 6 hafta)
Excel’de Makro ve VBA Uygulamaları (30 saat - 4 hafta)
Fluent (48 saat - 6 hafta)
Siemens NX (64 saat - 8 hafta)
KAYNAKÇI EĞİTİMLERİ
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde kaynakçı olarak çalışanların/
çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak metotlarına uygun olarak
teorik-uygulamalı eğitim verilmesi ve uluslararası geçerlilikte
belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimler ve belgelendirme
aşağıda belirtilen 5 yöntemde yapılacaktır;
Elektrik Ark Kaynağı
Gazaltı MIG/MAG Kaynağı
TIG(Argon) Kaynağı
Oksi-Asetilen Kaynağı
Polietilen Kaynağ
ASANSÖR KONTROL MERKEZİ
18 Kasım 2008 tarih, 27058 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği”
ile 05 Kasım 2011 tarih, 208106 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca 01.01.2012 tarihinden itibaren A tipi Muayene
Kuruluşlarınca asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya
arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yıllık kontrolün yaptırılması
gerekmektedir.
Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda
Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. MMO tarafından desteklenen güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri ve
çalışmaları garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.
Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 17020 standardına
göre asansör konusunda akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezimiz tarafından, asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması için birçok belediyeyle protokol imzalanmıştır.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR KONTROL MERKEZİ
MERKEZ:
ANADOLU CAD. NO:40 KAT:M1 KARŞIYAKA - BAYRAKLI 35010 İZMİR
TEL: (+90) 232 4623333 / 119 FAKS:(+90) 232 4862060
E-POSTA: [email protected]
İNTERNET: www.akm.mmo.org.tr
ANKARA:
SÜMER 2 SOKAK NO: 36 DAİRE: 16 KIZILAY ANKARA
TEL: (+90) 312 2314610-11-12-13-14
FAKS: (+90) 312 2314609
Download

konulu seminer gerçekleştirildi