2012-2013 YILLARI 26. DÖNEM
ÇALIŞMA RAPORU VE
MALİ RAPOR
Çalışma Raporu ve
Mali Rapor
26. Dönem (2012-2013)
İÇİNDEKİLER
•Şubemiz Genel Kurul Toplantısına Çağrı ...........................................................................................
3
• Şube Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı - 26. Dönem (2012-2013) ...................................................
3
• TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2012-2013 Çalışma Dönemi
İl - İlçe Temsilcilikleri .......................................................................................................................
4
Şubemiz ve Bağlı Temsilciliklerde Çalışanlar ..................................................................................
5
Oda Genel Kurul Delegeleri ..............................................................................................................
6
• Uzmanlık ve Meslek Komisyonları ...................................................................................................
8
• İşyeri Temsilci ve Yardımcıları ........................................................................................................
11
• Meslekte Onur Yılını Dolduran Üyelerimiz ......................................................................................
15
• TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
2012-2013 Yılları 26. Dönem Çalışma Programı ................................................................................
19
• TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
2
2012-2013 Yılları 26. Dönem Çalışma Raporu ..................................................................................
31
• 26. Dönem Yönetim Kurulu Çalışmaları ...........................................................................................
33
• Üniversitelerle İlişkiler .....................................................................................................................
34
• Şube Eğitim Hizmetleri .....................................................................................................................
35
• Kalibrasyon Laboratuarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM) ..................................................
39
• Teknik Hizmetler ..............................................................................................................................
40
• Asansör Kontrol Merkezi (AKM) .......................................................................................................
42
• Kongre ve Sempozyumlar .................................................................................................................
50
• İnsan Kaynakları Merkezi (İKM) ........................................................................................................
58
• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalışmaları .......................................................................................
64
• Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu (EİM MDK) ...............................................
73
• Öğrenci Üye Komisyonuı .................................................................................................................
74
• Uzmanlık Komisyonları Çalışmaları ................................................................................................
75
• İl - İlçe Temsilcilikleri Çalışmaları ...................................................................................................
81
• TMMOB ve Diğer Meslek Odalarıyla İlişkiler ....................................................................................
83
• MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi .........................................................................................
87
• 26. Dönem Mali Rapor ......................................................................................................................
88
• 26. Dönem Protokoller .....................................................................................................................
93
• 26. Dönem Basın Açıklamaları .........................................................................................................
109
• 26. Dönem TMMOB İKK Basın Açıklamaları .....................................................................................
116
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Şubemiz Genel Kurul Toplantısına Çağrı
18-19 Ocak 2014
GÜNDEM
1.GÜN (18 Ocak 2014, Cumartesi)
1.Açılış
2.Başkanlık Divanı Seçimi
3.Saygı Duruşu
GENEL KURUL
4.Şube Başkanının Konuşması
Tarih: 18 Ocak 2014, Cumartesi
5.Konukların Konuşması
Saat: 10.00
6.Şube Çalışma Raporu ve
Yer: Makina Mühendisleri Odası
Mali Raporun Okunması ve
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Değerlendirilmesi
Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR
7. Dilek ve Öneriler
8.Adayların Belirlenmesi
8.1. Şube Yönetim Kurulu
SEÇİMLER
8.2. Oda Merkez Genel Kurulu
Tarih: 19 Ocak 2014, Pazar
9.Adayların Tutanağa Bağlanarak İlanı ve
Saat: 09.00-17.00
Kapanış
Yer: Makina Mühendisleri Odası
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
2. GÜN (19 Ocak 2014, Pazar)
Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR
10. Seçimler
Şube Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı
26. Dönem (2012-2013)
ASIL ÜYELER
Başkan:
YEDEK ÜYELER
Mehmet Özsakarya
Üye: Ceren Şahin
Başkan Vek.: Güniz Gacaner
Üye: Derya Alkan
Sekreter Üye: Melih Yalçın
Üye: Ali Sinan Ertürk
Sayman Üye: Yüksel Yaşartekin
Üye: Bülent Deveci
Üye:
Cesim Duruk
Üye: Mehmet Aygün
Üye:
Tayfun Çaylan
Üye: Özgür Yalçınkaya
Üye:
Amaç Sarıgülü
Üye: Necmettin Çetinköprülü
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
3
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi 2012-2013 Çalışma Dönemi
İl - İlçe Temsilcilikleri
MANİSA
Aliağa
Soma
İL TEMSİLCİLİĞİ
İlçe Temsilciliği
İlçe Temsilciliği
Başkan: Hakkı Bayraktar
Başkan: Ali Bilici
Başkan: Ferruh Niyazi Balya
Sekreter: Danyal Şentürk
Sekreter: Naile Şen
Sekreter: Mustafa
Sayman: Nilgül Gökarslan
Sayman: Rahmi Özgüven
Koray Cerrahoğlu
Üye: Mehmet Okan Eroğlu
Üye: Bedri Kaçar
Sayman: Hüseyin Ordukaya
Üye: Can Burak Yaman
Üye: Salim Akçaoğlu
Üye: Aytaş Orhan
Y. Üye: Metin Aydoğdu
Üye: Tamer Cebeci
Y. Üye: İbrahim Şahin
Üye: Enes Kuyumcu
Y. Üye: Erden Akdarı
Salihli
Y. Üye: Murat Yılmaz
İlçe Temsilciliği
Y. Üye: Seda Kırmacı
Başkan: Mustafa Doğan
Turgutlu
Sekreter: Ahmet Yılmaz
İlçe Temsilciliği
Sayman: Volkan Şevik
Başkan: İsmail Ulcay
Akhisar
Üye: Özer Türkmen
Sekreter: Mustafa
İlçe Temsilciliği
Üye: Fırat Uğur Ilgın
İlteriş Yağcıoğlu
Başkan: Halil İbrahim Erbay
Üye: Ayhan Çelik
Sayman: Vedat Özçömlekçi
Sekreter: Serdar Mutlu
Üye: İlkay Balkan
Sayman: Mustafa Koruk
Üye: Ömer Baysan
Üye: İbrahim Abaka
Ödemiş
Üye: Pertev Sercan Tanyeri
İlçe Temsilciliği
Üye: Ömer Can Soybilge
Başkan: Muharrem Önder
Sekreter: Nural Gürbüz
Sayman: Bilal Peynirci
Üye: Kadir Coşar
Üye: Kahraman Özsavran
Üye: Turgut Demirdöğen
4
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Üye: Özlem Çıkıkcı
Şubemiz ve Bağlı Temsilciliklerde Çalışanlar
01. Şube Müdürü Turgay Şirvan
ASANSÖR KONTROL
MERKEZİ
LPG SIZDIRMAZLIK
MERKEZİ
02. Teknik Görevli Özcan Avcı
01. Teknik Görevli Evrim Aksoy Göçebe
01. Teknik Görevli Hüseyin Tatlıdilliler
03. Teknik Görevli Niyazi Oğuz
02. Teknik Görevli Fatih Efe Çiçek
02. Teknik Görevli Hasan Çimen
04. Teknik Görevli Necmİ Varlik
03. Teknik Görevli Volkan Erdem
03. Teknik Görevli Ekber Özkan
05. Teknik Görevli Sungu Köksalözkan
04. Teknik Görevli Onur Kurşunlu
04. Teknik Görevli Barış Öztürk
06. Teknik Görevli Gürkan Durgun
05. Teknik Görevli Çağlar Çimen
05. Teknik Görevli Çağlar Altay Koçak
06. Teknik Görevli Bülent Ünal
06. Teknik Görevli Necdet Daş
ŞUBE MERKEZİ
(31.03.2013’e kadar)
07. Teknik Görevli Abdülhalim Akışın
(01.03.2012-31.12.2012 arası)
(30.11.2012’ye kadar)
08. Teknik Görevli S. Zafer Güneş
07. Teknik Görevli Buket Alev Kılıç
09. Teknik Görevli Volkan Kazanç
07. Teknik Görevli Tayfun Ak
(01.03.2012-19.08.2013 arası)
(31.07.2012’ye kadar)
10. Teknik Görevli Sibel Atar
08. Teknik Görevli Aydın Doğan
08. Teknik Görevli Murat Deniz
(15.03.2013’e kadar)
(01.03.2012’den sonra)
(30.11.2012’ye kadar)
11. Teknik Görevli D. Ferda Yamanlar
09. Teknik Görevli Sebahattin Osmanlar
09. Büro Görevlisi Tayfun Alat
(26.07.2013’e kadar)
(01.03.2012’den sonra)
(31.03.2013’e kadar)
12. Teknik Görevli Mustafa Akışın
10. Teknik Görevli Murat Polat
10. Büro Görevlisi Güven Kaçar
13. Teknik Görevli Devrim Cem Erturan
11. Büro Görevlisi Bahadır Akkaya
(01.03.2012’den sonra)
14. Teknik Görevli Emin Gürtan Uysal
11. Teknik Görevli Onur Sayman
15. Teknik Görevli Ahmet Atınç Eryavuz
16. Teknik Görevli Ergun Şengör
12. Teknik Görevli Gülin Kalpalı
17. Teknik Görevli Tayfun Ak
13. Teknik Görevli Ömer Abolar
(19.09.2013’ten sonra)
(05.11.2012’ye kadar)
(01.03.2012’den sonra)
(27.06.2012-06.09.2012 arası)
18. Teknik Görevli Necdet Daş
14. Teknik Görevli Burak Demircan
01. Teknik Görevli Berkay Eriş
02. Teknik Görevli Alper Tortoç
(19.09.2013’ten sonra)
19. Teknik Görevli Erkan Bozkır
(27.06.2012’den sonra)
KALİBRASYON VE
METROLOJİ EĞİTİM
MERKEZİ
(27.06.2012’den sonra)
15. Teknik Görevli Melih Emre
03. Teknik Görevli Engin YAVAŞ
20. Muhasebe Sorumlusu İsmet Uslu
04. Teknisyen Erdoğan Sönmez
21. Muhasebe Görevlisi Deniz Gürbüz
16. Teknik Görevli Güven Onur Altın
22. Muhasebe Görevlisi Elif Yılmaz
17. Teknik Görevli Burak Babaoğlu
07. Büro Görevlisi Erdem Zıylan
(01.11.2013’ten sonra)
(18.11.2013’ten sonra)
23. Büro Görevlisi İpek Metinoğlu
(30.07.2012’ye kadar)
24. Büro Görevlisi Arzu Özgülsüm
(27.06.2012-31.10.2013 arası)
(10.07.2012-31.12.2012 arası)
(10.07.2012-31.01.2013 arası)
05. Teknisyen Erdal Kaçar
06. Teknisyen Mustafa Çullu
(31.10.2013’e kadar)
18. Teknik Görevli Bülent Barış Öztürk
(24.07.2012’den sonra)
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ
25. Büro Görevlisi Emine Beğer
19. Teknik Görevli Ahmet Cihan Çolak
26. Büro Görevlisi Hatice Yağcı
27. Büro Görevlisi Deniz Yıldırım
20. Teknik Görevli Savaş Taylan Aktepe
28. Büro Görevlisi Gülşah Vardar
02. Teknik Görevli Deniz Fener
(01.08.2012-15.03.2013 arası)
(01.08.2012-31.121.2012 arası)
01. Teknik Görevli Behice Çetinkaya
Dilbaz (31.05.2013’e kadar)
29. Büro Görevlisi Onur Kılıç
21. Teknik Görevli Caner Şen
03. Büro Görevlisi Müge Yürük
04. Büro Görevlisi Şeniz Kavaklı
(08.05.2012-15.09.2012 arası)
(01.08.2012’den sonra)
30. Yayın Büro Görevlisi Nurcan Durmaz
22. Teknik Görevli Hasan Hüseyin Aktaş
31. Yayın Büro Görevlisi Kaan Topaloğlu
(30.01.2012’ye kadar)
32. Basın Yayın Görevlisi Önder Sözen
(01.08.2012’den sonra)
23. Teknik Görevli Semih Hazineci
DANIŞMANLAR
01. Hukuk Danışmanı Av. Ahmet Okyay
(04.09.2012’den sonra)
33. Basın Yayın Görevlisi Selin Şengün
24. Teknik Görevli Onur Berber
02. Mali Danışman S.M.M.M.
34. Basın Yayın Görevlisi Burçin Suel
35. Basın Yayın Görevlisi Erkan Çınar
25. Büro Görevlisi Uğur Topaloğlu
(04.09.2012’den sonra)
Doğan Türetken
36. İKM Sorumlusu Deniz Dinç Yılmaz
37. Teknisyen Can Alanyalı
38. Hizmetli Himmet Lahnacı
39. Hizmetli Bayram Bekdemir
40. Hizmetli Murat Çalışkan
(12.06.2012’den sonra)
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
5
Oda Genel Kurul Delegeleri
ASİL DELEGELERİ
1. Mehmet Özsakarya
2. Güniz Gacaner
3. Melih Yalçın
4. Yüksel Yaşartekin
5. Cesim Duruk
6. Tayfun Çaylan
7. Amaç Sarıgülü
8. Necmettin Çetinköprülü
9. Mehmet Aygün
10. Bülent Deveci
11. Derya Alkan
12. Özgür Yalçınkaya
13. Ali Sinan Ertürk
14. Ceren Şahin
15. Abdullah Aydemir
16. Ahmet Aktaş
17. Ali Dağ
18. Ali Doğan Coşgun
19. Ali Dönmez
20. Ali Güngör
21. Ali Jeni Güneş
22. Ali Yeniay
23. Arif Yücel
24. Atila Dinçer
25. Atilay Yeşil
26. Aylin Çakın
27. Bahattin Vardar
28. Behice Dilbaz
29. Bekir Zafer İlken
6
30. Canan Yalçın
31. Cem Tuna
32. Danyal Şentürk
33. Dilek Ferda Yamanlar
34. Dursun Sarı
35. Emin Gürtan Uysal
36. Eren Çetindere
37. Ferruh Niyazi Balya
38. Fikret Ekici
39. Güzin Özdağoğlu
40. Hakkı Bayraktar
41. Haluk Altay
42. Hasan Basri Kıncı
43. Hüseyin Polat
44. Hüseyin Vatansever
45. İbrahim Gürbüz
46. İlhami Tezgelen
47. Işıl Tezcan Güler
48. Kadriye Oya Turhaner
49. Kayhan Şahin
50. Mehmet Döver
51. Mehmet Eyi
52. Mehmet Ferdi Ön
53. Mehmet Ruhi Ödev
54. Melih Belevi
55. Metin Akdaş
56. Metin Aydoğdu
57. Musa Tepe
58. Mustafa Akışın
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
59. Mustafa Berkay Eriş
60. Mustafa İlteriş Yağcıoğlu
61. Necdet Kahraman
62. Necmi Varlık
63. Nevran Soydan
64. Nilgül Gökarslan
65. Niyazi Oğuz
66. Nurdan Yıldırım Özcan
67. Nüsret Doğan Albayrak
68. Özan Parlar
69. Özcan Avcı
70. Özer Türkmen
71. Sacide Nuray Bozokalfa
72. Seçkin Şişmanoğlu
73. Selda Ünver
74. Serdar Mutlu
75. Şerif Özsakarya
76. Serra Parlar
77. Sinem Çalışkaner
78. Sultan Altın
79. Sungu Köksalözkan
80. Tayfun Küpçük
81. Tugay Yıldırım
82. Tülcay Hoşkar Şengönül
83. Turgay Şirvan
84. Ufuk Ali Birol
85. Uğur Demirtaş
86. Ülker Aksoylu
87. Yahya Eğilmez
YEDEK DELEGELERİ
1. Kazım Umdular
2. Ergun Şengör
3. Hüseyin Tatlıdilliler
4. Gürkan Durgun
5. Devrim Cem Erturan
6. Abdülhalim Akışın
7. Volkan Kazanç
8. Sibel Atar
9. Deniz Fener
10. Engin Yavaş
11. Alper Tortoç
12. Fatih Efe Çiçek
13. Çağlar Çimen
14. Evrim Aksoy Göçebe
15. Abidin Karadaş
16. Ahmet Atınç Eryavuz
17. Ahmet Özgen Öngel
18. Alev Toprak
19. Arda Baş
20. Aydın Doğan
21. Aysun Baltacı
22. Aytaç Gören
23. Aytaç Orhan
24. Aziz Köksal
25. Barış Öztürk
26. Burcu Başpişirici
27. Cahit Önal
28. Can Kabakçı
29. Cem Sarman
30. Deniz Ünsür
31. Ekber Özkan
32. Ekrem Evren
33. Emin Taner Elmas
34. Emre Göktepe
35. Erkal Köroğlu
36. Ferruh Gürgör
37. Feyzi Seymen
38. Filiz Güler
39. Gülbin Elyorgun Akkiraz
40. Gülseren Güneysu
41. Halil İbrahim Erbay
42. Hasan Ali Çakır
43. Hasan Atilla Türköz
44. Hasan Çimen
45. Hasan Hakan Güçkan
46. Huriye Oğuz
47. Hüseyin Eser
48. İbrahim Bakak
49. İsmail Ulcay
50. Kamil Demir
51. Kamuran Özaydın
52. Kemal Gür
53. Mehmet Eler
54. Mehmet Yıldız
55. Metin Çetin Güres
56. Muharrem Önder
57. Mustafa Çakır
58. Mustafa Karaağaç
59. Mustafa Sefa Özenir
60. Mustafa Taşpınar
61. Nazan Sayar
62. Nihat Kurtuluş
63. Nuri Öcal
64. Ogün İstanbul
65. Oğuz İnceoğlu
66. Onur Kurşunlu
67. Övünç Akıl
68. Özgün Deveci
69. Özgür Akkavak
70. Resul Öztaş
71. Sebahaddin Osmanlar
72. Seda Kırmacı
73. Seher Taş
74. Selami Şen
75. Şeref Bektaş
76. Süleyman Zafer Güneş
77. Tahsin Başaran
78. Tufan Tunç
79. Tülin Çalışıyor
80. Turan Elmas
81. Ü. Barış Ballıkaya
82. Umut Torbalı
83. Ünal Tekin
84. Uygar Çevik
85. Vedat Özçömlekçi
86. Volkan Erdem
87. Zekiye Aydemir
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
7
Uzmanlık ve Meslek Komisyonları
26. DÖNEM (2012-2013)
1. İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Yüksel Yaşartekin /
Necmettin Çetinköprülü
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Halim Akışın
35351
37546
49669
77715
81283
71855
75253
77683
26873
45395
39405
55028
86499
22788
37985
60896
34611
60367
36588
55548
60378
Abdullah Aydemir
Ahmet Besim Çavuşoğlu
Bahar Göçer
Barlas Yalçın
Ceren Akkoyun
Eren Çetindere
Fahriye Mengüç
Gültekin Koyuncu
Haluk Altay
Hasan Kuyucu
Mehmet Avcı
Mehmet Eyi
Mustafa Yücesoy
Resul Öztaş
Şebnem Okkan Özkula
Şenol Aslanoğlu
Sinan Çörekli
Volkan Yayman
Ümit Yanardağ
Umut Cingi
Umut Torbalı
2. Doğalgaz
Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Yüksel Yaşartekin
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Özcan Avcı
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Derya Alkan
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Emin Uysal
46118
39291
81351
54110
48762
8360
56646
37258
36552
52693
76177
53829
56806
7964
64915
49772
2541
46971
20259
13796
7246
10953
16795
20597
20412
26770
6074
Aziz Köksal
Duran Türk
Ekin Uğur
Fatih Köksal
Fatih Uyaroğlu
Fikret Onur Akden
Gökhan Akkaya
Hüseyin Atabay
İbrahim Sezgin
İnanç Öztürk
Övünç Gökhan Özkaya
Özgür Kurt
Serkan İrpit
Şevket Akar
Uğur Demirtaş
3. İmalat Yöntemleri
Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Cesim Duruk
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Volkan Kazanç / Volkan Erdem
64120
63551
16026
63558
61278
59692
79281
20153
42767
11653
64335
54159
57080
51190
64610
46393
8
4. Yapı Denetim
Komisyonu
Ahmet Atınç Eryavuz
Ali Sinan Ertürk
Barbaros Cihangir
Burcu Başpişirici
Cemal Koçhan
Ceyhun Kozak
Halil Kaan Karaman
Hasan Basri Kıncı
Mehmet Ali Yılmaz
Nevran Soydan
Nurullah Nazım Zıraman
Özgür Ünde
Serra Parlar
Ulaş Ersin Külekçi
Uygar Çevik
Yaşar Yılmaz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Ahmet Soyutürk
Atila Dinçer
Ertan Engür
F. Yaşar Katipoğlu
Hüseyin Çobanoğlu
H. Yüksel Erbaytan
Mustafa Çakır
Nuri Öcal
Osman Çokcan
Ufuk Birol
Ümmühan Gencer
Şevket Yücer
5. Otomotiv ve
Yan Sanayi Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Bülent Deveci
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Çağlar Çimen
4035
40630
74533
69972
84139
44557
70340
70838
87220
84994
55548
Erbil Akseli
Gani Paralı
Gülçe Özler
Mehmet Yıldız
Melih Arabacı
Musa Tepe
Nurtaç Kaçamak
Seda Kırmacı
Selahattin Mamikoğlu
Selim Solmaz
Umut Cingi
6. Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Mehmet Aygün
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Fatih Efe Çiçek
13278
37546
29874
48767
85776
64334
54839
75419
45680
19551
82964
27691
49643
87159
20597
67779
84994
55428
76525
82517
Ahmet Ay
Ahmet Besim Çavuşoğlu
Ali Emre Demirel
Aytaç Gören
Egemen Oskay
Emre Koçana
Engin Fatih Hepdündar
Ertan Şen
Hakkı Çetin
Celalettin Karaağaç
Murat Karadaş
Mustafa Kayabaşı
Nurdan Yıldırım Özcan
Onur Pazarcı
Osman Çokcan
Özlem Yılmazer
Selim Solmaz
Sezen Kenanoğlu
Sinan Güzel
Tuna Tok
7. Mekanik Tesisat
Mühendisliği Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Güniz Gacaner / Derya Alkan
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Devrim Cem Erturan
31390
25235
33674
83026
37173
46239
16456
50777
3315
55190
26873
23400
38835
36374
58035
10966
Akın Kayacan
Alev Toprak
Ali Polat
Alper Bucaklıoğlu
Ayşe Eler
Cahide Tursun
Ekrem Evren
Engin Ulubınar
Erol Yaşa
Fethi Bağdatlıoğlu
Haluk Altay
İlhami Tezgelen
Kamil Demir
Melek Kızmaz
Meltem Ayhan Gören
Metin Çetin Güres
5041
62959
37004
53367
55428
11655
62471
74265
50064
Naci Uzakgören
Nevroz Karakuş
Osman Gökay Ersoy
Serkan Bursalı
Sezen Kenanoğlu
Skender Elele
S. Emre Damar
Ümit Ay
Zafer Türksever
8. Ar-Ge
Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Ali Sinan Ertürk
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Alper Tortoç
87088
78809
87095
76235
71857
25675
80179
87214
73820
87256
27691
51498
67843
87010
74705
Can Selvi
Canan Yalçın
Evren Erbaş
Gözde Tunusoğlu
Hasan Avcı
Hikmet Gürbüz
Hüsamettin Gökay Biliç
Kadir Üğüdücü
Koralp Arslan
Merve Malkaralılar
Mustafa Kayabaşı
Övünç Akıl
Seher Taş
Sevilay Gürbüz
Sultan Altın
10. Enerji Verimliliği
Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Tayfun Çaylan /
Necmettin Çetinköprülü
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Berkay Eriş
27201
80962
39393
22766
11455
29480
75416
64909
42077
20259
80244
33204
51829
27691
49643
67843
15202
55428
76525
13917
51340
82517
Ahmet Saim Paker
Ahmet Ümit Serçe
Ali Dönmez
Ali Yeniay
Aziz Öğütçen
Bahattin Vardar
Bülent Ceylan
Cenk Hüner
Emin Taner Elmas
F. Yaşar Katipoğlu
Hasan Tan
İsmail Özakşehir
M.a. Erhan Güllüoğlu
Mustafa Kayabaşı
Nurdan Yıldırım Özcan
Seher Taş
Şevki Öztürk
Sezen Kenanoğlu
Sinan Güzel
Süleyman Eldem
Tolga Erbil
Tuna Tok
9. Asansör ve Yürüyen
Merdiven Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Amaç Sarıgülü
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Sebahattin Osmanlar / Zafer Güneş
39395
74794
18052
54492
16965
73803
31630
41819
27884
6102
35568
Cengiz Könünç
Eren Yaldız
Haydar Arslan
Hüseyin Anadolu
İsmail Bülent Tınay
Kağan Gürkan
Mehmet Ay
Mehmet Kara
Ömer Kardelen
Raşit Engin Turgay
Selda Ünver
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
9
11. Kadın Mühendisler
Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Ceren Şahin
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Ferda Yamanlar
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Melih Yalçın
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Necmi Varlık / Sibel Atar
78809 Canan Yalçın
53825 Candan Kıyman
38741 Dursun Sarı
61659 Elif Eda Doğan
75253 Fahriye Mengüç
53436 Firdevs Gülşen
55485 Gonca Tunçel
66293 Gülser İncir
51253 Güzin Özdağoğlu
86747 Nilay Küçükdoğan
75936 Oya Turhaner
35568 Selda Ünver
57080 Serra Parlar
39613 Şeyda Ayşe Topaloğlu
54354 Sinem Çalışkaner
74705 Sultan Altın
26770 Ümmühan Gencer
ÖğrenciGizem Sayat
77945
69854
44833
37267
84699
75253
37675
76235
14913
24423
75936
60484
54354
81356
12. Mekatronik Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Ceren Şahin
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Sungu Köksalözkan
38584
48767
16026
73691
48514
57719
25675
72217
72044
51498
10
13. Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler Komisyonu
Ahmet Duruk
Aytaç Gören
Barbaros Cihangir
Barış Çapkın
Cem Sarman
Halil Ünsal
Hikmet Gürbüz
Kubilay Sakarya
Oğuz Gürses
Övünç Akıl
Aydın Doğan
Aylin Dömekeli
Aytekin Rumibeyoğlu
Emre Şener
Evren Özen
Fahriye Mengüç
Filiz Güler
Gözde Tunusoğlu
M. Akif Konukçu
Nizamettin Durakoğlu
Oya Turhaner
Serkan Gül
Sinem Çalışkaner
Tayfun Ak
14. Bakım Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Necmettin Çetinköprülü
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Atınç Eryavuz
80962
86893
75933
83028
80332
68031
68739
77623
87220
15202
27880
Ahmet Ümit Serçe
Cihan Erdoğan
Hüseyin Yılmaz
Murat Deniz
Necdet Daş
Onur Kurşunlu
Özgür Özgün
Seher Selçuk Damar
Selahattin Mamikoğlu
Şevki Öztürk
Yücel Bayram
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
15. Endüstri - İşletme
Mühendisliği Meslek Dalı
Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Tayfun Çaylan
Sorumlu Teknik Görevlisi:
Filiz Güler
24045
30573
74327
74925
75936
78077
79198
39613
51253
52207
60971
77623
86895
87089
Levent Gülmezoğlu
Hatice İpek Betiner
Mustafa Çakır
Işıl Tezcan Güler
Kadriye Oya Turhaner
İlksen Şendil
Yiğitcan Çelikoğlu
Şeyda Ayşe Topaloğlu
Güzin Özdağoğlu
Hıdır Duman
Arda Baş
Seher Selçuk
Uğur Rıfat Baydar
Halil Görkem Turan
İŞYERİ TEMSİLCİ VE YARDIMCILARI
26. DÖNEM (2012-2013)
NO
İŞYERİ
SİCİL
NO
İŞYERİ
TEMSİLCİSİ
SİCİL
NO
İŞYERİ
TEMSİLCİSİ YARD.
1
Accell Bisiklet San. Tic. A.Ş.
62061
Yeliz Tülüoğlu
2
Aero Rüzgar Endüstri A.Ş.
75341
3
Ahmet Yar A.Ş.
68599
Gökçen Taşdemir
78804
İfakat Nezahat Özdemir
Bentürk Özbek
88299
4
Akon Hidrolik Valf A.Ş.
78299
Uğur Yalçınkaya
Burak Can Kurtalan
5
AKS Römork Endüstri ve
Ticaret Ltd. Şti.
39394
Ahmet Aktaş
6
Alarko Carrier San. Tic. A.Ş.
42357
Mustafa Gürsoy
56574
Çağdaş Özbay
52101
Ulaş Emre Akyüzler
56809
Gökhan Önsoy
68464
Arda Uluseller
62959
Nevroz Karakuş
7
Alkim Kağıt San ve Tic. A.Ş.
18237
Numan Bedri Aytan
8
Amcor Tobacco Packaging
69819
Hasan Ali Arıkuşu
9
Anadolu Efes Biracılık ve
Malt San. A.Ş.
35569
Mehmet Kışla
10
Asmaş Ağır Sanayi Mak A.Ş.
48385
Cenk Mısır
11
Atasan Mühendislik Proje
58583
Önder Demirdöven
12
Batıçim A.Ş.
55188
Aydın Katırcıoğlu
13
Bayalton Makina End. ve Tic. Ltd. Şti.
49645
Gökhan Özgen
14
Beceren Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
24634
15
Birim Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 63556
Mehmet Çınar Orhan
16
Borusan Makina ve Güç Sistemleri
60367
Volkan Yayman
17
Bosch Termoteknik A.Ş.
58132
Erden Akdarı
18
Botaş İzmir Şube Müdürlüğü
24829
Turgay Topaloğlu
54465
Melahat Esin Güner
19
BP Gaz A.Ş./Dolum Tesisi
68030
Derviş Metin
71625
Afşın Çağrı Tunca
20
BTM Bitümlü Tecrit Madeleri
San. ve Tic. A.Ş.
37435
Hasan Arslan
62809
Cihan Uzun
21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı
34611
Sinan Çörekli
15408
Ali Arslan
22
Celal Bayar Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
58605
Emrah Bünyamin Edis
59194
Özlem Uzun
23
Celal Bayar Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
70838
Seda Kırmacı
74750
Gülay Ahu Turgutlu
24
Cevher Döküm Sanayi A.Ş.
52270
Elvan Armakan
43183
Mehmet Atilla
Aydınoğlu
25
Cevher Jant Sanayi A.Ş.
51544
Tugay Vural
56096
Serkan Ören
26
Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
21263
Sebahattin İşci
Süleyman Apaydın
27
Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti.
73703
İlker Mermertaş
28
Cms Jant ve Makina Sanayi A.Ş.
53195
Muzaffer Çağın
İpekoğlu
31826
Berrin Kaçan
47899
Hakan Arslan
33185
Bahattin Kocaekiz
73708
Özay Şanlı
36361
İzzet Hacıoğlu
44835
Yalçın Akkaya
29
Coca Cola İçecek A.şŞ
29597
Orhan Işık
30
Componenta Dökümcülük
Tic. ve San. A.Ş.
44835
İbrahim Şahin
31
Cüneyt Barutoğlu - Barutoğlu Otogaz
39663
Cüneyt Barutoğlu
32
Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.
73450
Gizem Özmen
73696
Elif Alankaya
33
Delphi Dizel A.Ş.
73495
Erol Kahraman
79208
Nafiz Yavuz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
11
12
34
DEÜ Hastanesi Teknik Hizm. Bölümü
53825
Candan Kıyman
34288
Cem Türabi Ergün
35
DHMİ Adnan Menderes Hava Limanı
28996
Mehmet Erdem
Hatipoğlu
58131
Osman Halal
36
Dirinler Makina San. Tic. A.Ş.
78743
Kasım Babacan
37
DLH İzmir Makina İkmal Baş
Mühendisliği
38741
Dursun Sarı
38
Doğuş Vana Ltd. Şti.
30567
Alaattin Yıldırım
55075
Soner Başpişirici
39
Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
55485
Gonca Tunçel Memiş
39613
Şeyda Ayşe Topaloğlu
40
Dokuz Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
16884
Melih Belevi
41
Dönmez Debriyaj San. ve Tic. A.Ş.
27106
Zeki Üzel
44842
Güncer Dikili
42
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü
51358
Tayfun Küpçük
22788
Resul Öztaş
22959
Çetin Tosun
43
DYO Boya Fabrikaları
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
68739
Özgür Özgün
44
E.C.A Valfsel Armatur Sanayi
48753
Figen Dönmez
İsmail Zafer Hızlıer
45
Efe Endüstri ve Ticaret A.Ş.
33359
46
Ege Çelik A.Ş.
55372
Erdal Arpacı
55431
Oğuz İliç
47
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.
45453
Hasan Ergin Sezgin
36495
Tuğrul Tosun
48
Ege Fren Sanayi Ticaret A.Ş.
45372
M. Cemalettin
Kocabıyık
50858
Oytun Uçal
49
Ege Gübre San. A.Ş.
48801
Ahmet Gür
58233
Barış Çimen
50
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.ş.
18596
Cengiz Şenol
69097
Ömeril Faruk Yıldırım
51
Ege Soğutmacılık A.Ş.
69499
Ömer Gökmen
Vatandaş
52
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
72044
Barış Oğuz Gürses
37266
Aysun Baltacı
53
Ege Üniversitesi Rektörlüğü
62262
Muhammed
Zeyni Altunkaynak
15650
Enver Yapaşan
54
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri
San. ve Tic. A.Ş.
57395
Taylan Karasu
55
Elba Basınçlı Döküm Sanayi A.Ş.
55560
Vahit İspit
65699
Erhan Engin Erbaş
70340
Nurtaç
Kaçamak Çimen
45202
Can Kabakçı
47695
Serkan Koçak
56
Enka Enerji Santrali
58158
İslam Kara
57
Enka İzmir Elektrik Üretim A.Ş.
68457
Engin Erim Akyüz
58
Enternasyonel Gravür Teknolojisi A.Ş.
58140
Serkan Kızılhan
59
Erma Teknik Ltd. Şti.
18949
Maruf Erçeltik
60
Eshot Genel Müdürlüğü
54354
Sinem Çalışkaner
61
Feko Makina
71401
Gözde Sultan Sarı
62
FTB Fastener Technology Baglantı
Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
47150
Burcu Küpcü
63
Gates Powertrain
73451
Pınar Ayfer Özer
64
Gediz Üniversitesi
84994
Selim Solmaz
65
Gediz Üniversitesi
Endüstri Müh. Bölümü
52954
İbrahim Gürler
66
General Motors Türkiye Ltd. Şti.
74536
Özge Baysal
67
Gültay Tesisat İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
52208
Nazife Gök
68
Habaş A.Ş.
56326
Mehmet Ferdi Ön
69
Havatek Mak. San. Tic. A.Ş.
54244
Fatih Yılmaz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
70
Hayeslemmerz Jantaş A.Ş.
47471
Murat Uslu
71
Hidrel Hidrolik A.Ş.
41559
Ali Bal
72
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
17863
Feyzi Seymen
73
İmas Klima Soğutma Mak. San. Tic. ve
Mümessillik A.Ş.
54160
Ayşe Mutlu Topçuoğlu
74
İmbat Soğutma Isıtma
Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
43589
Tevfik Candan
75
İnci Akü San. ve Tic. A.Ş.
68042
Uğur Geyik
76
Indesit Company A.Ş.
35207
Selim Varlı
77
İpragaz A.Ş.
34642
İsa Dündar
Çetin Ninat
47679
Ünal Mercan
69367
Mustafa Kaan Malgaç
64459
Tarık Dinçer
37267
Emre Şener
50652
Koray Erel
Şükrü Ayyüksel
27097
Ahmet Gökhan Tolga
54463
Emre Arbak
42802
Memiş Özcan Diker
66377
Gülbin Elyorgun
Akkiraz
72861
Özgür Akkavak
Remzi Çağlar Oluk
68168
Erbil Tezcan
60969
Nuri Gürkan
53036
Koray Yiğit
34566
Ali Doğan Coşgun
46517
Murat Akkalender
66771
Ahmet Yaldız
70631
Özgü Tümer
35568
Selda Ünver
78
İzbeton A.Ş.
22920
79
İzeltaş A.Ş.
80
İzmir Büyükşehir Belediyesi
81
İzmir Demir Çelik San A.Ş.
56474
82
İzmir Ekonomi Üniversitesi
End. Sis. Müh. Bölümü
70064
Nail Özgür Özpeynirci
83
İzmir Jeotermal Enerji San. Tic. A.Ş.
48548
Münevver
Fürkan Eşrefgil
84
İzmir Metro A.Ş.
71705
Emre Seyyar
85
İzmir Mühendislik
68229
İmran Uçar
86
İzmir PTT Başmüdürlüğü
Yapı İşleri Müdürlüğü
37004
Osman Gökay Ersoy
87
İzmir Senkromeç San. ve Tic. A.Ş.
46915
Süreyya Altok
88
İzmir Valiliği İl Özel İdaresi
76526
Tahir Koru
89
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
67725
Ali Kara
90
İzsu Genel Müdürlüğü
66164
İbrahim Gürbüz
91
İzsu Keşif ve Şartnameler
Şube Müdürlüğü
29480
Bahattin Vardar
92
Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.
62496
Hüseyin Ülkü
93
Kaplamin Ambalaj
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
51047
Osman Bozcaarmutlu
94
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
32942
Beyhan Alkara
95
Kastaş Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
54882
Emre Alper
96
Klas Isıtma Soğutma Klima Ltd. Şti.
54459
Arzu Gülcan
97
Klimasan Klima San. Tic A.Ş.
75511
Gülcan Uçar Eski
98
Löher Asansör ve
Yürüyen Merdiven A.Ş.
78981
Cemil Çağar
99
Lupamat A.Ş.
34005
Aylin Telef
51832
Uğur İdgü
100 Mahle Motor Parçaları San. Tic. A.Ş.
30643
101
Maksaş Makina Sanayi A.Ş.
33800
Levent Tuncer
48341
Ayşe Sayın
102
Manisa Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
16602
Cengiz Oluk
69856
Serkan Güzel
103
MDK Ltd. Şti.
25400
Ferruh Gürgör
104
Mekanik İnşaat Proje Mühendislik
Mak. Tic. Ltd. Şti.
50860
Abdullah Çakmakçı
105
Mekanik Tesisat Taah. End.
80993
Yelin Tuğrul
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
13
14
106
Meytes Tesisat ve İnşaat
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
82217
Okan Kızılyıl
107
Mondi Tire Kutsan A.Ş.
56279
Emin Karasoy
78742
108
MTA Ege Bölge Müdürlüğü
33368
Cahit Önal
18658
Hasan Meral
58099
Mustafa Kaya
Ahmed İnce
110
Muammer Kağıtçıoğlu
Tarım Mak. Ltd. Şti.
56886
Akif Kağıtçıoğlu
57175
Yasemin Doğan
111
Olgun Çelik A.Ş.
37257
Mustafa Karaağaç
51501
Tolga Erdoğuş
57724
Mehmet Çetin Sarıkaya
112
Onurcan Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
34374
Gürel Korkmaz
113
Oskar Mek. San. Tic. Ltd. Şti.
16408
Nedret Altuğ
114
ÖZ-KAN Makina Elemanları
San. ve Tic. A.Ş.
80333
Onur Beyoğlu
115
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
80248
Bahattin Çağlasın
56469
Fatih Erdoğan
60376
Bülent Bulunti
116
PFW Havacılık San. Tic. A.Ş.
83700
Muzaffer Çıtır
117
Philsa Philip Morris
Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
38764
Özgül Kuyucu
118
Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş.
32403
Yüksel Söylev
119
Pınar Süt A.Ş.
76034
Volkan Gürbüz
70849
Utku Yamak
120 Proses İnş. Tes. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
18540
Yılmaz Dinçer
59026
Ozan Böyük
41811
Cenk Yıldız
62313
Ersan Türk
121
Rexam Paketleme San. Ve Tic. A.Ş.
79661
Uğur Özçelik
122
Safkar A.Ş.
54390
Murat Ertem
123
Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
47098
Mustafa Çengel
124
Schneider Elektrik. San. Tic. A.Ş.
23165
Metin Aydoğdu
58156
Ümit Esen
125
Serel Seramik A.Ş.
30820
Adnan İskeçman
42962
Ahmet Uyanık
126
Sider Dış Tic. A.Ş.
21692
Erkal Köroğlu
53105
Mahmut Emre Tomruk
127
Sipil İnş. Pls. San. A.Ş.
51052
Fatih Candan
69377
Sinem Tokbay
128
STM Sistem Teleferik Montaj A.Ş.
60484
Serkan Gül
47845
Ufuk Serkan Kılıç
129
Süperpar A.Ş.
84139
Melih Arabacı
130 Tarım İl Müdürlüğü
25955
Mehmet Mustafa Efe
131
TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
28815
Abdülkadir Gökduman
132
TCDD Lokomotif Tamir Bakım Atelyesi
31044
Hasan Ali Çakır
133
TEİAŞ
51275
Mehmet Emin Çalış
29076
Asım Yılmaz
134
Termak Kollektif Şirketi
70163
İbrahim Yetkin Yetim
135
Tirsan Kardan A.Ş.
42768
Korkut Taşan
57866
Adnan Koruk
136
Tüpraş Aliğa
79812
Mevlüt Erdemir
137
Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş.
66090
Emre Karagemicioğlu
138
Üğütmen Mak.
29922
Ali Fırat Üğütmen
139
Uzay Mekanik Tesisat Havalandırma
Sist. Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
31390
Şevket Akın Kayacan
23609
Hüseyin Birazer
39219
Ali Çakır
140 Valf Sanayi A.Ş.
40383
Funda Gülsün Keskin
141
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
35509
Arif Işıktekin
142
Venco Havalandırma
Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
38722
Mustafa Sezer
80177
Melis Ersöz
143
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
72657
Can Burak Yaman
67577
Erol Mesut
144 Yaşar Üniversitesi
13156
İlker Gürkan
78455
Yeliz Kocaman
145
41748
Mehmet Hakan Ertan
Ziraat Bankası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Meslekte Onur Yılını Dolduran Üyelerimiz
26. DÖNEM (2012-2013)
2012 YILI
60. Yıl
5767 Aziz Cinov
6074 Şevket Yücer
2964 Mehmet Selçuk
5769 Mehmet Yaşar Karadeniz
6077 Yüksel Türkoğlu
5776 Yıldırım Turna
6102 Raşit Engin Turgay
5780 Ömer Özyoğurtçu
6115
5793 İsmail Çelikağcı
6120 Kemal Çetin Gürenci
2219 Necdet Karaoğlan
5797 Oğuz Düzgün
6121
2225 Ertan Gürkan
5799 Kamil Salih Güntay
6134 Kemal Atis
2235 Metin Müezzinoğlu
5807 Ümit Öngel
6135 İsmet Ergezgin
2242 Emin Turan
5809 Arslan Özden Çakır
6141
2325 Salih Çıbık
5815 İbrahim Çetinel
6145 Mustafa Kızmaz
2508 Fikri Özmen
5817 Ali Rıza Hacallar
6197 Rıdvan Hoşgör
2541 Atila Dinçer
5827 İsmail Hamdi Özinci
6247 Cavit Yer
2983 Orhan Çerik
5828 Ali Erişen
6250 Ekrem Öztop
4282 Ahmet Necati Özgüven
5829 Mehmet Yağcı
6253 Ercüment Zıngıl
5831 Artun Ertem
6265 Osman Türker
5863 İbrahim İşbilen
6281 Ahmet Erbaş
4621 H. Önal Dağyıldıran
5874 Macit Toksoy
6329 Hasan Hüseyin Pehlivanlar
5228 Mustafa Demirci
5882 İbrahim Tirikon
6368 Cemalettin Okumuş
5480 Çetin Tuzcuoğlu
5888 Altay Talay
6389 Halis Akıl
5481 İbrahim Türkeş
5900 Ali Üçkardeş
6403 Rıza Deniz Gürses
5483 Türkulu Aktan
5901 İbrahim Tekol
6404 Alparslan Kaban
5530 Mustafa Kemal Olçum
5903 Vedat Şendil
6405 Hüseyin Orcaner
5564 Bülent Şenerdem
5905 Nazım Karaçalı
6406 Halil Cankurtaran
5576 Canerhan Tipi
5910 Muhsin Sualp
6408 Osman Karabağlı
5579 İsmail Atalay
5914 Ramiz Yarıcı
6416 Ahmet Özgen Öngel
5584 Metin Oğuz
5927 Muhammet Oğuz Yılmaz
6417 İsmail Ergen
5597 Dursun Kurtul
5928 Abdurrahman Kutlu
6442 Mehmet Biricik
5609 Ayhan Bulgur
5929 Ahmet Rasim Terzi
6469 Ahmet Akın Bengi
5624 Ertuğrul Ölmez
5932 Neşet Can
6494 Nurdoğan İlalan
5641 Bülent Kaynar
5945 Orhan Atiker
6495 Ali Karahan
5658 Müjdat Faat
5948 Mustafa Namık Girgin
6499 İsmet Duru
5659 Erden Akbaş
5980 Mustafa Karakaya
6509 Abdullah Demirtaş
5660 M. Şakir Uzbaşaran
5991 Lütfü Tokol
6531 Ali Özen
5682 İbrahim Solak
5996 İsmet Turan
6556 Zühtü Boylu
5702 Seçil Erim
5999 Tevfik Fikret Hepdündar
6560 Ali Alaşehirli
5714 Serpil Bilek
6002 Kemal Rahim
6564 İbrahim Şengüler
5718 Metin Leblebici
6006 Enis Özsaruhan
6639 Mehmet Önder Bozbatak
5722 Okan Oral
6015 Şahin Şahin
6787 Adil Aydın
5727 Yusuf Pekbayık
6030 Ali Ulvi Yılçın
6873 Mustafa Kemal Bencikli
5728 Mustafa Zeki Kul
6044 Ahmet Ataç Atasoy
6902 Nadir Kızılgüneşler
5731 Hayrittin Tabak
6045 Hüseyin Savaş Pekel
7072 Mustafa Ayhan Bengütaş
5736 Kazım Evirgen
6050 İrfan Ermiş
7078 Mustafa Uslu
5738 Halim Gülgönül
6055 Şükrü Bostanbaş
7080 Ender Çelen
5739 Turgut Sarıgün
6065 Hamit Naci Küçük
7518 Musa Köylü
5740 Ali Erdican
6067 Doğan Akçınaroğlu
7810 Mehmet Erdoğan Turan
5749 Mehmet Viter
6068 Celal Kemal Yenişehirli
8665 Ali Candan
5766 Cemal Hasan Gümüşçekişçi
6070 İsmet Çelik
9649 İsmail Aladağ
50. Yıl
40. Yıl
Ömer Faruk Kurukafa
Mustafa Erdal Işık
Recep Yılmaz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
15
9755 Mustafa Uzun
29140 Erkan Erdin
30960 Sultan Şap
10140 İsmail Hakkı Tavman
29166 Yaşar Gürbüz
31040 Ahmet Raci Karataş
10286 Mustafa Ciğeroğlu
29177 İsmail Hakan İşmal
31630 Mehmet Ay
11234 Orhan Albayrak
29181 Tigin Özyapıcı
31724 Hamdi Burçin Yandımata
14264 Nedim Ekiciler
29185 Ergun Şengör
31927 Emel Bağcaz
23803 Ramiz Yavuz
29192 Seyfettin Deniz
32240 Mustafa Aras
28247 Ömer Demir
29195 Salih Kesen
32248 Sedat Kasap
30931 Hüsnü Ergenç
29208 Ali İhsan Tütüncüler
32251 Mustafa Toparlı
46348 Mustafa İlikli
29292 M.necdet Büyükbay
32557 Ahmet Gülnar
72592 Talip Eral
29298 Birol Kocaman
32604 İsmail Mermut
29299 Osman Cengiz Çınar
32764 Şelale Ünseli
25. Yıl
16
29359 Semih Uysal
32803 Tayfur Küçük
27959 Erdoğan Yılmaz
29398 Adnan Yelkencioğlu
32812 Halil Turan
28245 Zeynel Sabahattin Bozbey
29452 Kerim Gümrükçüler
32876 Cengiz Uyanık
28250 Ahmet Doğanyiğit
29477 Seyhan Aydıner
32930 İsmail Özkahraman
28274 Süleyman Şeref Allez
29478 Mehmet Noyan Ayra
32935 İsmet Vatansever
28284 Hüseyin Cahit Günaydın
29479 Çiçek Özes
33023 İhsan Önder Bacanak
28322 İsmail Kalaycı
29481 Yılmaz Özeri
33208 Nihat Kurtuluş
28434 Şerif Özsakarya
29547 Yaşar Çakmak
33354 Mehmet Gökhan Yarkın
28435 Ömer Sadık Göçen
29592 Ahmet Tayfun Aral
33361 Baykan Ündey
28436 Kazım Umdular
29595 Coşkun Yarpınar
33372 Okan Yaman
28438 Fikri Sevim
29606 Alaaddin Evci
33607 Volkan Görçiz
28444 Fügen Önen
29719 Nermin Özgören
33775 Işın Akkese
28450 Fatma Ülkü Şener
29721 Arif Benan Savaş
33959 Necmettin Başdemir
28544 Tevfik Köroğlu
29722 Nurgül Biçer
33975 Yılmaz Damar
28565 İlhan Gençkaya
29728 Mehmet Bilir
34188 M.fahri Kasapoğlu
28566 Levent Ağaçdiken
29730 Ufuk Yılmaz
34499 Hüseyin Bahadır
28567 Süleyman Tahir Özdinçer
29732 Fahrettin Ardıç
34558 Bedir Abbas
28568 Ünal Elçi
29739 Nafih Butur
34568 Taner Koç
28571 Mustafa Sefa Özenir
29746 Semih Bozkurt
34767 İlhami Arslan
28572 Sedat Çelikörs
29814 Hüseyin Güzel
34813 Ökkeş Latifler
28617 Ali İhsan Özkan
29815 Ramazan Demir
35747 Aytül Goncü
28636 Figen Yaşar
29817 Yusuf Bilge
37002 Erol Uzunlar
28766 Alp Gürhan Özkul
29819 Huriye Filiz Kitapçıoğlu
37007 Nusret Tavas
28768 Fadime Uçmaz
29875 Rabia Mercan
37747 Şengül Özdamar
28801 Necmi Eren
29876 Gürcan Kılıç
37752 Hüseyin Vatansever
28840 Nurhan Yılmaz
29907 Nur Ülker
38019 İsmail Erdoğan
38205 Ahmet Tanju Yatağan
28841 İsmail Hastürk
29968 Ali Çakmak
28842 Suha Dagyaran
29993 Selim Erguvan
38594 Ümit Karasoylu
28843 Rafet Şengül
30016 Haluk Mutlu Babacan
41333 Bilgin Mutaf
28844 Mehmet Sarı
30018 Mesut Alpar
45092 Alev Alanyalı
28848 Coşkun Sarıoğlu
30021 Şengül Kuru
45119 Kemal Palaoğlu
28887 Alim Armağan
30032 Cumhur Akar
45314 Ali Şemsioğlu
28960 Mehmet Güven
30085 Hüseyin Karagöz
46368 Aziz Tamer Çakmakçı
28963 Nuriye Gümrükçüler
30127 Muammer Atceter
47720 Eray Dursun
28996 Mehmet Erdem Hatipoğlu
30197 Ergun Avcı
50566 Vedat Dinç
29010 Tuncay Demirci
30204 Muzaffer Güleryüz
59456 Yusuf Yeganeh
29024 Alaattin Tınmaz
30270 Levent Özpaçacı
61054 Nevin Demirçinik
29025 Bülent Urgan
30355 Cengiz Oğuzer
64968 Erkan Kuru
29076 Asım Yılmaz
30478 Alaaddin Yalınsu
66167 Zeki Belovacıklı
29077 Fatih Aydın
30484 Erol Kuran
66471 Harun Özden
29094 A.teoman Çermikli
30820 Adnan İskeçman
66567 Demet Özsoy
29138 Remzi Altın
30874 Cüneyt Ersin
72165 Mehmet Tantürk
29139 Abdülkadir Gülçin
30929 Fahri Öztürk
87121 Oktay Tokgöz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
2013 YILI
50. Yıl
6971 Hakkı Eskicioğlu
7605 Halis Şahin
2314 Erol Kutbay
6993 Selim Kamber
7607 Hasan Arıcıoğlu
2365 Hidayet Erdoğan Manav
7002 Halil İbrahim Gökçüoğlu
7608 Mehmet Fazlılar
2428 Yaşar Ersoy
7026 Bülent Sözeri
7650 Erdal Gürhan
2433 Osman Kılıçalp
7045 Mustafa Kestek
7676 Hulusi Kılcıoğlu
2779 Ünal Özatay
7066 Osman Başaran
7677 Cengiz Ünerdem
2911
7074 İbrahim Bülent Talay
7738 Semih Kalaycıoğlu
2971 Necmi Zıhlı
7079 İsmail Yaylalı
7743 Samim Baylan
3315 Erol Yaşa
7081 Mustafa Sabuncu
7750 İlhan Sökmek
3500 Erdem Şölen
7083 Salih Arkan
7770 Osman Nuri Çelikdemir
5428 Süleyman Karabulut
7087 Sedat Karasulu
7772 Erkut Beşer
7103 Adnan Satıroğlu
7774 Atilay Yeşil
7113
Ali Hayrani Öz
7779 Mehmet Atilla Dikmen
7114
Mehmet Şakaklı
7784 İbrahim Gül
Alpay Çayırlı
40. Yıl
4914
Hayim Çikurel
6562 Levent Ergin
7133 İhsan Çolak
7821 Kemal Kıyak
6567 İsmet Kıncal
7135 Bilgin Çelikel
7854 Nusret Özkan
6579 Erdal Önal
7136 Halil Özden
7883 Mehmet Sakızcı
6615 Hüseyin Sait Yarkent
7151
İskender Ernas
7891 Mehmet Şevki Erol
6629 Faruk Taşçıoğlu
7174
Hasan Hüseyin Filiz
7895 Suay Alşen
6631 Ekrem Cemal Özkök
7193 Turgut İnce
7896 Atilla Akgün
6638 Nihat Kasapoğlu
7200 Erdinç Tırmıkçıoğlu
7935 Hüseyin Turan
6641 Recep Dündar Par
7211
7949 Çetin Dinç
6670 Ali Müfit Çetingül
7224 A.yılmaz Ilgar
7957 Esat Sönmez
6698 Mehmet Ağaçhan
7226 Tuncel Bayraktar
7958 Hilmi Sözer
6700 Gülbay Kaynak
7245 İsmail Ilgar
7964 Şevket Akar
6718 Erdoğan Gülgün
7246 Hüseyin Yüksel Erbaytan
7971 Mustafa Aydın
6722 Mehmet Tunay Şenarısoy
7247 Sebahattin Gazioğlu
7979 Ali Kocabaş
6726 Hüsamettin Delihüseyinoğlu
7248 Lütfi Araç
8046 Mehmet Tayfun Poyraz
6732 Necmi Ton
7250 M.fikri Şenol
8054 Nevzat Timur
6733 Kamil Dönmez
7251 Zafer Ziya Eğilmezer
8090 Turgay Baysal
6751
7253 İsmail Yanç
8100 İsmail Necmi Sarı
6765 Coşkun Özcan
7255 Hüseyin Öztürkoğlu
8308 İdris Tuna
6864 Ahmet Selçik
7291 Süleyman Çınarer
8325 Aslan Çopur
6872 Feyzi Akagündüz
7301 Mehmet Cengiz
8378 Mustafa Turgut
6887 Aydın Karaman
7350 Meziyet Küçük
9506 Hasan Hüsnü Yurttaş
6903 Sedat Yücebaş
7352 Cumhur Tunc
10202 Hüseyin İres
6913 Latif Doğan İmer
7353 Ali Murtaza Kanık
10957 Mehmet Şemsi Eronat
6929 Nedim Mezhepoğlu
7372 Mehmet Dayıoğlu
11655 Skender Elele
6943 Ersan Karagözlü
7377 Ertan Şahan
12149 M.feyyaz Ertürk
6944 Mehmet Ruhi Ödev
7423 İsmail İnal
12473 Tevfik Akgün
6951 Halil İbrahim Taşkaya
7461 Mehmet Kayalı
12547 Mehmet Türkay
6956 Mert Aksoy
7490 Mestan Aysan
13917 Süleyman Eldem
6958 Tuncer Özcan
7527 Muammer Çapın
14051 Hüseyin Kılıç
6960 Ahmet Aşır
7550 Hüseyin Şalvarlı
14876 Güralp Basım
6969 Ali Kemal Özgarip
7602 Kerem Ahmet Doğru
65189 Ömür Gülşen
6970 Salih Efendioğlu
7603 Ceyhan Kurtuluş
Osman Göçmen
Ahmet İyigün
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
17
25. Yıl
29720 Yüksel Yaşartekin
29724 Maksut Aydemir
29725 Güniz Gacaner
29727 Ramazan Pulat
29736 Mehmet Ali Temiz
29818 Ahmet Kirami Kılınç
29820 Halil Öz
29871 Hasan Oktay Soyer
29873 Gürcan Şen
29874 Ali Emre Demirel
29901 Aydın Aytekin
29902 Metin Canbalaban
30017 İbrahim Üçsular
30031 Erbil Sert
30093 Hakki Toprak
30129 Erdal Kukul
30130 Cem Aytekin
30131 Seval Canbalaban
30205 İbrahim Alanyalı
30206 Erdem Alkan
30207 Uğur Ertuğrul
30221 Mehmet Yıldız
30271 Sedat Gelen
30273 Mesut Coşkun
30274 Sertaç Aktaş
30275 Zülal Davaslı
30277 Ergun Bıdık
30308 Mehmet Akın Aytuğ
30309 Süha Günsezer
30344 Sevinç Karakılıç
30365 Nurcan Kumru
30371 İsmail Fidan
30376 Fatih Mehmet Ertekin
30404Ali Rıza İşeri
30515 Aydın Hekimoğlu
30567 Alaattin Yıldırım
30569 Şerif Dinçer
30573 Hatice İpek Betiner
30574 Emin Kavaklı
30623 Orhan Çetin
30641 Mehmet Tayfun Temiz
30643 Çetin Ninat
30646 Ali Ekrem Serbes
30647 Ayla Yönet
30649 Necmi Gürbüz
30650 Ahmet Pasinli
30671 Mustafa Ediz
30709 İlhan Kenanoğlu
34493 Sıtkı Konyalı
30716 Ali Özyafa
34565 Ziya Lekesiz
30726 Hüseyin Şahin
34611 Sinan Çörekli
30738 Bülent Şahin
34722 Nejat Davaslı
30816 Abdurrahim Arslan
34725 Atilla Uygar Sönmez
30821 Birol İnan
34768 Nuri Emre Göktepe
30933 Ülker Aksoylu
34773 Ali Filiz
30934 Yalçın Çetinel
35009 Ali Kızılkaya
30940 Cem Karakayalı
35019 Bircan Eren
30957 Mustafa Bintaş
35213 Aycan Uzunoğlu Erkanlı
31027 Hakan Uluğ
35339 Engin Karadeniz
31030 Osman Cüneyt Yazan
35350 Zekiye Aydemir
31032 Mustafa Dönder
35745 Hasan Yıldırım
31041 Akın Onuk
36063 Hakan Akıncı
31153 Bilhan Bennur Gür
36357 Nihal Varol
31194 Seçkin Şişmanoğlu
36588 Ümit Yanardağ
31277 Mehmet Fuzuli Adıgüzel
36807 İbrahim Altıparmak
31302 Lutfullah Hulusi Satoğlu
37009 Refik Ayata
31303 Şeref Bektaş
37049Emine Güzel
31305 Fevzi Ok
37102 Ahmet Bora Suhindol
31322 Ahmet Uslu
38204 Sevgi Çam
31453 Ebubekir Kangal
38416 M.göksan Çıtak
31634 Zeynep Işık
38427 Ramazan Karakuzu
31826 Berrin Kaçan
38429 Ömer Bayat
31832 Mehmet Kadri Ervan
38483 Serdar Kirişçi
31961 Ethem Öztaş
38760 Erdoğan Çam
32245 Mehmet Tiğin Nişli
38844 İmdat Göksal
32256 Pervin Şirin
38961 Bilal Sevgi
32261 Ömer Aydın
39399 Can Ersoy
32403 Yüksel Söylev
41216 Beşir Sevdan
32494 Ziya Gücün
42330 Mehmet Vatansever
32664 Yavuz Özdemir
43106 Mustafa Karakoç
32788 İbrahim Koçaro Şahan
45194 Nurettin Koşdaş
32910 İlkay Saraçoğlu
45658 Murat Elçin
32911 Bahadır İskender Erdoğan
49762 Erkan Namlıses
32920 Mustafa Yavuz Tözge
55320 Numan Adalıoğlu
32934 Ruhan Çakır
55373 Mehmet Akyol
33061 Mehmet Hakan Demiray
55424 Atila Yer
33216 Süleyman Serdar Şendil
55677 Nuri Çarkoğlu
33363 Oğuz Çağlıyan
57244 Şener Abacı
33504 Levent Duman
58131 Osman Halal
33507 Ferdi Karaalp
65427 Mehmet Kayrıcı
33674 Ali Polat
66566 Ömer Özsoy
33776 Yeşim Yetiş
73925 Tevfik Bayraktar
34006 Havva Hülya Dönmez
76040 Murat Türkyener
34007 Ahmet Nadir Yalman
78300 Sami Sayer
34194 Ayşegül Dilek Karahan
88192 Semra Sarı
30689 Halil Bayraktar
18
34372 Cevdet Ceylan
30712 Ayhan Çelik
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
2012-2013 Yılları 26. Dönem Çalışma PROGRAMI
SUNUŞ
Emperyalist politikaların belirlediği küreselleşme
süreci; uluslararası tekellerin kârını artırmak için
ulus devletleri zayıflatmak, yeni sömürge haline
getirilen ülkelerin artı değerlerine ve zenginliklerine
el koymak, ucuz iş gücü sömürüsünü yoğunlaştırmak,
serbestleştirme çerçevesinde kamu sanayi işletmeleri
ve hizmet alanlarını özelleştirmek, demokrasi ve insan
hakları kavramlarının içleri boşaltılarak kendi çıkarları
doğrultusunda tanımlamak ve siyasal yaşamı yeniden
yapılandırmak doğrultusunda hızla yol almaya devam
etmektedir.
Emperyalist yeni liberal politikaların baş aktörleri,
haksız, adaletsiz ve hukuksuz saldırılarıyla dünyayı
yeniden yapılandırma hedefi doğrultusunda, başta
Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika olmak üzere
tüm dünyayı savaş ve kaos ortamına sürüklemekte,
yarattıkları kaos ortamını yöneterek de enerji, gıda ve
su kaynaklarının kontrolü ve egemenliği üzerinden
şekillenen 21. yüzyılın hegemonya mücadelesinde
stratejik hedeflerine ulaşmanın planlarını adım adım
uygulamaktadırlar.
Bu adımlardan biri de ülkemizde Malatya’nın
Kürecik ilçesinde kurulmak istenen NATO füze kalkanı
sistemidir. Füze kalkanı projesi ile hem emperyalist
egemenliğin güvencesi hem de İsrail'in güvenliğinin
sağlanması planlanmaktadır. Siyasi iktidarın bu
dizginsiz işbirlikçiliği, bölgemizde ve ülkemizde halkları
birbirine düşman edecek nitelikte ciddi tehditler
içermektedir.
Bu planların gerçekleşmesi için kurulan temel
ideolojik argüman da, kitleleri siyasetten ve sınıfsal
bakış açısından uzaklaştırarak, düşünceler yerine
dinsel, bölgesel, kültürel farklılıkları öne çıkartmaktır.
Bu durum hem yerelleşmeyi, hem de fikirler yerine
kimlikler ve aidiyetler üzerinden siyaset yapmayı
öne çıkarmaktadır. Evrensel ideolojilerin, siyasetin
dışlandığı yabancılaşma ortamında “medeniyetler
çatışması” dini/etnik motife indirgenmiş, dolayısıyla
benzer kaderi paylaşan milyonların birbirlerinden farklı
oldukları yanılsaması yaratılmıştır.
Günümüz dünyasındaki gelişmeler, her şeyin para
ilişkisine göre belirlenmeye çalışıldığı bir süreci de
içermektedir. Para, toplumsal ilişkileri tüm boyutlarıyla
boyunduruk altına almış, kutsallaştırılmış bir “piyasalar”
söylemiyle gündelik hayatımıza kadar sızmıştır.
Hal böyleyken, Amerikan finans piyasalarındaki altüst
oluşla başlayan Avrupa’da etkisini gösteren ekonomik
kriz dalga dalga tüm dünyaya yayılmaktadır. Emperyalist
kapitalist sistem, her kriz ve bunalım döneminde
olduğu gibi bu krizin maliyetini de emekçi kesimlere,
geri bıraktırılmış ve gelişmekte olan ülke halklarına
yüklemeye çalışmaktadır.
Krizlerle birlikte kapitalizmin ‘küresel yeni dünya
düzeni’ tasarımının da sonuna gelinmiştir. Yani
Washington uzlaşması denilen, dış ticareti serbest
bırakın, sermaye akışlarının önüne gem vurmayın,
mali disiplini sağlayın, deregülasyon, özelleştirme diye
sırasıyla giden politikaların sonuna gelinmiştir. Krizle
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
19
birlikte, serbest piyasanın her şeye muktedir olduğu,
bütün sorunları çözeceği ve dünyaya refah getireceği
söylemi de çökmüştür.
Bu krizler, arkasında şimdiden milyonlarca işsiz,
milyarlarca yoksula eklenmiş yeni yığınlar bırakmıştır.
Doğası, iklimi mahvolmuş bir dünyaya yeni açlık, korku
ve savaş bulutları taşıyan çürümüş kapitalizm, silkinip
ayaklarının üstüne doğrulmaya çalışmaktadır.
Küreselleşme sürecine uyum adı altında peş
peşe gündeme gelen ve halkın ihtiyaçlarını yok sayan
IMF yasaları ile eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten
altyapıya, tarımdan yerel hizmetlere, kültürden
haberleşmeye, ulaştırmadan enerjiye dek en temel sektör
ve hizmetler özelleştirilerek serbest piyasa işleyişine
açılmış ve açılmaya devam etmektedir.
Bu piyasacı dalga, giderek kamu hizmetleri ve
çalışma yaşamının bütününe yayılmaktadır. Kamu
Yönetimi Temel Kanunu, Kamu Personeli Kanunu,
Sosyal Güvenlik, Genel Sağlık Sigortası, Gelir İdaresi ve
diğer IMF buyruk ve yasaları ile stratejik sektörlerdeki
özelleştirmelere dek, başta emekçiler olmak üzere
toplumun geniş kesimleri ciddi bir saldırı ile karşı
karşıyadır.
Küreselleşme sürecine paralel olarak
özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma,
kısaca örgütsüzleştirme politikalarıyla her türlü
güvenlik ve güvencelerden yoksun kayıt dışı işçilik
ve çocuk işçi çalıştırmayla katmerlenen iş kazaları ve
meslek hastalıklarının boyutu resmi istatistiklerde
yayınlanandan çok daha büyüktür. Sosyal hukuk
devletinde iş yasaları çalışanların haklarını korumak
ve geliştirmek amacını temel ilke edinirken, 4857 sayılı
İş Yasası ve sonrasında yapılan bütün düzenlemeler
işverenlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir.
Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere
kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem
tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak
ve yetkileri budayan bu yasa ve diğer düzenlemeler
yerine konunun taraflarının katılımı ile demokratik
bir yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni "insan"
olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bugün
yaşadığımız pratikte işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tam
bir pazar, aktörler de tacir konumuna getirilmiştir. İş
güvenliği mühendislerinin eğitimi “ticari kuruluşlara”
devredilemeyecek kadar ciddi bir iştir. Kamu düzeni,
güvenliği ve sağlığını ilgilendiren bu konunun kamusal
hizmet anlayışı ile ele alınmadığı müddetçe çözümü
olanaklı değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
“önce insan” anlayışının dışındaki her türlü düzenleme
yanlıştır.
Diğer yandan Doğu ve Güneydoğu’da 30 yıla yakın
bir zamandır yaşanan silahlı çatışmanın ve şiddetin,
asla çözüm getirmediği, tam tersine bin yıldır bir arada
yaşamış halkların arasına gerginlik ve düşmanlık
20
tohumları ektiği görülmüştür. Şiddet ve çatışmaların
yerleşim bölgelerine kayması, başta emekçiler ve
yoksullar olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde
mağduriyete neden olmakta, ‘öfke ve nefret duygularını’
arttırmakta ve karşılıklı olarak milliyetçiliğin
gelişmesini beslemektedir. On binlerce can kaybına
ve milyarlarca dolarlık maliyete yol açan savaşın ve
gerginliğin azaltılması için diyaloga, yok saymak yerine
dinlemeye, anlamaya, barışın dili ile konuşmaya en
fazla ihtiyacımız olan bir süreci yaşıyoruz. Güneydoğu
gerçeğini kavramak, yıllarca buralarda yürütülmeye
çalışılan inkâr ve imhaya dayalı ırkçı, ayrımcı, baskıcı,
asimilasyoncu politikalardan vazgeçilerek eşit, özgür,
farklılıkların zenginlik olduğu, halkların bir arada
yaşama ve toplumsal uzlaşı kültürünün yaratılması
bilinci ile kimliklere saygılı ve adil bir yaşamın
kurulması yönünde somut adımların atılması için siyasi
iktidarı zorlayıcı demokratik baskı gücü gerekmektedir.
Gelinen bu noktada artık silahlar susmalı, Kürt sorunu
siyaset kurumu içinde çözüme kavuşturulmalıdır.
Siyasetin üzerindeki tüm baskı ve engeller kaldırılmalı,
bölgedeki gayrı resmi sıkıyönetime son verilmelidir.
Toplumda öfke ve nefret duygularının artmasıyla
birlikte aile içi ve toplumsal şiddet de had safhaya
ulaşmıştır. Dünyada her yıl 5 bin kadın, ailesinin
onurunu zedelediği gerekçesiyle öldürülmektedir.
Ülkemizde de cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden
başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde
yaşanmaya devam etmektedir. İş yaşamında, sosyal
yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından
kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler
nedeniyle görmezden gelinmekte, kadın sorunu
indirgemeci ve “sığ” bir anlayışla ele alınmaktadır.
Her yıl Türkiye’nin hemen her yerinde her yaş, meslek
ve statüden erkekler hemen her yaş, meslek ve statüden
kadınlara fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve
duygusal şiddet uygulamakta ve bu uygulama katlanarak
büyümektedir. Kadın cinayetleri son 7 yılda 14 kat
artmıştır. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden
cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum
yaratılmasının mümkün olmadığı görülmelidir.
Sağlık alanında 1980'lerden bu yana değişik
biçimlerde parça parça uygulamaya konulan özelleştirme
ve yasal düzenlemeler artık kamu sağlık sisteminin
bütünüyle tasfiye edilmesi aşamasına getirilmiş
bulunmaktadır. Hükümetin öve öve bitiremediği ve
tamamen piyasacı bir anlayışın ürünü olan “sağlıkta
dönüşün programı” ile sağlık hizmetleri hızla
özelleşmekte ve artık herkesi mağdur etmektedir.
Temelini aile hekimliği, genel sağlık sigortası ve sosyal
güvenlik kurumlarının tek elde birleştirilmesinin
oluşturduğu bu sisteme karşı herkes için eşit, ulaşılabilir,
nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti temel ilke alınarak
sağlıktaki eşitsizliklerin giderilmesi ve toplumun sağlık
düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Eğitim ve öğrenim hakkı dil, din ve ırk farkı
gözetilmeksizin temel yurttaşlık hakkıdır. Bu temel
hakkın kullanılması için eğitim alanı, laik, bilimsel
ve demokratik düşünceler ışığında, ülkenin ve halkın
çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
Eğitimde yaşanan olumsuz gelişmeler mevcut siyasi
iktidar döneminde hız kazanmış, yasal değişiklikler
ve idari kararlarla otoriter ve piyasacı bir yapının
sağlanması hedeflenmiştir. Parasız, nitelikli eğitim;
özerk, bilimsel, demokratik üniversite; sağlıklı,
güvenli barınma ve ucuz ulaşım isteyen öğrencilere
baskılar artmaktadır. Kampuslar, idare ve polisin
cemaatçi örgütlenmelerinin desteklendiği alanlar
haline dönüştürülmektedir. Bir darbe ürünü olan
YÖK eliyle uygulanan “kışla” anlayışına son verilmeli,
özerk, bilimsel, demokratik eğitimin önündeki en
büyük engel olan YÖK mutlaka kaldırılmalıdır.
Üniversiteler, ulusal ölçekte planlanması gereken
eğitim kurumlarıdır. Ülkemizde, ülkenin geleceğindeki
ihtiyaçları öngörülmeden başta mühendislik olmak
üzere birçok branşta eksik altyapılı, laboratuarı olmayan
yetersiz eğitim elemanıyla özel ve kamu üniversiteleri
açılmaktadır. Eğitimi rant haline dönüştüren bu
anlayış bilgi düzeyi ne olursa olsun parası olan
herkesin mühendis olabileceği bir sistem üretmektedir.
Mühendislik gibi halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren
konularda yetersiz eğitimli kişilerin meslek hayatına
sokulmaya çalışılması yeni sorunların üretilmesine
neden olmaktadır.
Ulusal basın ve yayın kurumlarında devletin
desteği ile yaratılan tekelleşme halkın doğru ve sağlıklı
haber alma haklarını tehdit eder düzeye ulaşmıştır.
Teşvik uygulamaları, brifingler ve benzeri yöntemlerle
siyasi iktidarın doğrudan etkisi altında bulunan medya
tekelleri, dağıtım sektörünü de denetimleri altına
almaları sayesinde istenmeyen herhangi bir düşüncenin,
haberin topluma ulaşmasını engellemeye hizmet eden
önemli bir mekanizma oluşturmuşlardır. Yani ülkemizde
basın susturulmak istenmekte, her türlü ayrımcılık, öfke
ve şiddet artık normal bir durummuş gibi yansıtılmaya
çalışılmaktadır.
Bununla birlikte doğada varlığı sınırsız olmayan
kaynakların aşırı kâr hırsıyla tüketilmesi, insanlığın
geleceğini ciddi boyutlarda tehdit etmekte ve dünya
küresel felakete doğru hızla sürüklenmektedir. Daha
fazla üretim ve tüketim odaklı kalkınma anlayışının,
yaşamın sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuz etkileri
görülmekle birlikte, sürdürülebilir yaşam odaklı
yeni bir anlayışa olan ihtiyaç da kendisini daha fazla
hissettirmektedir. Bu kapsamda gündeme gelen geri
dönüşü imkânsız, doğa tahribatının önünü açan enerji
santral uygulamaları yerine yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına yatırımlar teşvik edilmeli, temiz
ve güvenilir enerjiler bir devlet politikası haline
getirilmelidir.
Ülkemiz yerkürenin en etkin ve yıkıcı deprem
kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır.
Geçmişte birçok yıkıcı deprem yaşandığı gibi, gelecekte
de yaşanacağı bilinen bir gerçekliktir. Gerçekte hepsi
birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ ve kaya
düşmesi, su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş yer
seçimi kararları, mühendislik verilerinden yoksun
imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik
hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta dayalı,
düşük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve
sosyo- ekonomik politikalar sonucu afete, yani insani ve
ekonomik yıkıma dönüşmektedir. Henüz hafızalardan
silinmeyen, yanlış planlama ve yapılaşma sisteminin
tüm çarpıklığının somut sonuçlarından biri olan,
yüzyılın afeti olarak da belirtilen 1999 depreminden
hiçbir ders alınmadığı, 12 yıl sonra ne yazık ki Van
depremi ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Depremin tüm
süreçlerine dair kamu ve toplum yararını temel alan
bir Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master
Planı ve Afet Yönetimi Strateji Planı oluşturulmalıdır.
Yapı denetimi uygulamasına ilişkin kararlar, ilgili tüm
kurum ve kuruluşların katılımıyla oluşturulmalıdır.
Afet konusunda meslek alanlarımıza giren tüm mevzuat
ve yasal düzenlemeler, TMMOB ve bağlı ilgili Odalar,
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla yapılmalı,
bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin asli unsurları olarak
tanınmalıdır.
Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönemine
damgasını vuran devlet bağlantılı “derin örgütlenmelerin”
tüm yaptıklarıyla, her türlü ilişki ve bağlantılarıyla
açığa çıkartılması, pazarlık konusu yapılmaksızın,
kirli-kanlıelleri aklama çabası içerisinde olmaksızın bir
“devr-i sabık yaratılması”, geçmişin aydınlatılması, her
türlü kıyım ve işkencelere karşı hakikat komisyonlarının
kurulması ve sorumluların adalete hesap vermesinin
sağlanmasına yönelik mücadele verilmelidir.
Bizler ülkemizin en önemli sorununun
demokratikleşme sorunu olduğuna inanıyoruz.
12 Eylül anayasasıyla getirilen baskıcı, çifte standartlı,
keyfi yönetim, etkisini bugün de sürdürmekte, antidemokratik anayasa ve bağlı yasalar siyasi iktidarın
günlük menfaatleri doğrultusunda yapılan değişikliklerle
yasal mevzuat iyice içinden çıkılmaz hale getirilmekte,
bu kaotik ortam kuralsız ve keyfi uygulamalara zemin
hazırlamaktadır.
Öte yandan ABD destekli siyasi iktidar, bir yandan
devlet iktidarını ele geçirirken, diğer yandan da askeri
darbe rejiminin ürünü 12 Eylül anayasasını değiştirmek
ve anti-demokratik yasaları tümden kaldırmak yerine,
mevcut çarpık ve keyfi hukuk düzenini kendi çıkarına
uygun şekilde kullanmayı tercih etmektedir.
Demokrasi, eşitlik, adalet söylemlerini dilinden
düşürmeyen 'takiyeci' siyasi iktidarın ülkedeki toplumsal
muhalefete karşı tutumu da gittikçe sertleşmektedir.
Hak arama mücadelesi verenler yoğun polis şiddetine
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
21
maruz kalmakta, hakkını aramaya çalışanlar baskı ve
şiddetle yıldırılmaya çalışılmakta, Türkiye adeta açık
bir cezaevine dönüşmekte, her yeni güne tutuklama
haberleriyle başlanmaktadır. İnsanca yaşamak isteyen
işçiler, suyunu ve toprağını korumak isteyen köylüler,
parasız eğitim isteyen öğrenciler, ülkemizde füze
kalkanı istemeyenler, gerçeğin peşindeki gazeteciler,
adalet arayan avukatlar, yani haklarını arayan
herkes tutuklanmaktadır. Tutuklamalar, seçilmiş
milletvekillerine, belediye başkanlarına ve siyasi parti
yöneticilerine kadar uzanmaktadır. AKP hükümetini
eleştiren, AKP politikalarına karşı çıkan herkes
tutuklanma endişesi yaşamaktadır. İlk kez Hitler
Almanya'sında duyduğumuz “eş zamanlı operasyonlar”
büyük başarı olarak sunulmaktadır. AKP yargısı adalet
dağıtmak bir yana korku salmaktadır. Özel yetkili savcı
ve yargıçlar, Ağır Ceza ve Özel Yetkili Mahkemeler hukuk
ilkelerini ayaklar altına almaktadır.
Siyasi iktidarın muhalefete olan
tahammülsüzlüğünden, meslek odaları da payını
almaktadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından
görevlendirilmiş olan Devlet Denetleme Kurulu,
anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş meslek
odalarını denetime tabi tutmuş ve bir rapor hazırlamıştır.
Hiçbir meslek odasına ulaştırılmayan rapor el altından
basına sızdırılmış, “odalar siyasetle uğraşıyor” türünden
yıllardır sağ iktidarlardan dinlemeye alıştığımız ezber
cümlelerin basında yer alması sağlanmıştır. Yine 12 Eylül
faşist darbesi ile hesaplaşma söylemleri üzerinden siyasi
alanı biçimlendiren AKP, Kanun Hükmünde Kararname
çıkarma yetkisini yangından mal kaçırırcasına
kullanarak kamu yapısını yeniden düzenlemiştir.
12 Eylül’ün AKP ile sürdüğü gerçeği, ileri demokrasi ve
darbe karşıtlığı söylemlerinin duvara çarptığı, KHK’lerin
çıkarılması sürecinde yeniden görülmüştür. Kamu
anlayışı, kamu idari yapısından artık tamamen tasfiye
edilmiştir. Siyasi iktidar, KHK’lerle devletin yapısını
yeniden inşa ederken, yerel inisiyatifleri yok etmekte, her
türlü planlama ve rantsal tasarruf yetkisini kendisinde
toplamaktadır. Siyasi iktidar, KHK’lerle ayrıca meslek
odalarını yeni Bakanlıklar eliyle denetlemeye ve baskı
altına almaya, onları üyelerinden koparmaya, etkisiz
birer tabela örgütüne dönüştürmeye çalışmaktadır.
Ülkemizdeki bugün temel sorun, anti-demokratik,
keyfi ve baskıcı yönetimin kimin elinde olacağı
tartışmasından çok, evrensel hak ve özgürlüklerin
güvence altına alınacağı bir demokratik sistemin
yaratılmasıdır. Bu, ancak ve ancak topyek n bir silkinme
ve demokratikleşme çabası ile mümkün olabilecektir.
Bunun için, öncelikle darbe rejiminin ürünü 12 Eylül
anayasasının kaldırılarak yerine eşitlikçi, özgürlükçü
ve demokratik bir anayasanın kabul edilmesi
gerekmektedir. Toplumun örgütlü güçleri başta olmak
üzere geniş kesimlerin katılımlarıyla oluşturulacak
yeni sivil anayasayla birlikte bütün anti-demokratik ve
baskıcı yasalar kaldırılmalıdır. Her yurttaşın temel hak
ve özgürlükleri güvence altına alınmalı, iktidardakilerin
keyfi yönetimine izin vermeyen, devletin tüm
yurttaşlarına eşit mesafede durduğu bir yönetim biçimi
inşa edilmelidir.
Tüm bu tespitler ışığında kuşkusuz bilmenin
yetmediğinin de farkındayız. Bilginin pratiğe
dökülmesi, hayatın içerisinde karşılıklarını bulması
da gerekmektedir. Kurumların gücü, yaşamın tüm
alanlarında etki ve dönüştürme potansiyeli ile ölçülür.
“Yaşama müdahil olma” olgusu, söylenenin ne olduğu
kadar, söylemin toplumsal alana ulaşmasını ve işe/
eyleme dönüşebilmesini de gerekli kılar.
Ülkemizdeki mevcut siyasi tablo, yeni dönemde
özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir Türkiye
mücadelesinin geliştirilmesinde biz mühendislere,
emekten ve halktan yana olan diğer demokrasi güçleriyle
yan yana, omuz omuza saf tutma sorumluluğumuzu bir
kez daha hatırlatmaktadır.
Gün, “aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği”
ile hareket etmenin ve genelden özele yaşanan fiili
süreçlere karşı hazırlıklı olmanın günüdür. Gün, safları
sıklaştırıp, örgütlülüğümüzü güçlendirerek öfkemizi
özgür, eşit, demokratik Türkiye mücadelemizde umuda
dönüştürmenin günüdür.
ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ
Oda/Şube çalışmaları, yukarıdaki tespitler ve
değerlendirmelerin ışığında belirlemiş olduğumuz
çalışma anlayış ve ilkeleriyle yürütülür. Oda/Şube
çalışmaları; odağına ‘insanı’ alarak emekten, barıştan,
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, toplumsal
cinsiyet eşitliğine inanan ve her türlü gericiliğe, ırkçılığa,
ayrımcılığa karşı bir arada yaşamı savunan bir anlayışla
yürütülür. Yeni dönemde, yönetim kurulu bileşenleri
bu çalışma anlayış ve ilkelerini benimseyen, mesleki
birikimi olan üyelerden oluşur.
22
1. Uzmanlık alanımızdan hareketle ülkemizin,
bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarının
çözümüne ilişkin yürütülebilecek çalışmalar için Meslek
Odamız etkin, katılımcı bir organizasyon ortamı olarak
değerlendirilir.
2. Meslektaşlarımızın, mesleki, ekonomik, demokratik,
özlük hak ve çıkarlarının her düzlemde korunması ve
geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
3. Mesleki uzmanlık alanlarımızın düzenlenmesi,
uygulama alanlarının geliştirilmesi yönünde merkezi ve
yerel yasal düzenleme süreçlerine müdahil olunur.
12. İlgili kurumlarla da ilişkiye geçilerek ortak eğitim,
danışmanlık, test, laboratuvar ve onaylanmış kuruluş
hizmetleri kamu yararı gözetilerek hayata geçirilir.
4. AB müzakere sürecinin, ülkemizin ekonomik ve
sosyal yapısının emekten ve halktan yana iyileştirilmesi
yönünde toplumsal bir “mücadele süreci” olarak
algılanması ve yaşanması yönünde etkin çalışmalar
gerçekleştirilerek; teknik mevzuat uyum süreçlerinde
aktif yer alarak, kamu yararını esas alan, meslek
alanımızı geliştirici düzenlemeler yapılmasına katkıda
bulunulur.
13. Ülkemizin sanayisinde ve istihdamında en büyük
paya sahip KOBİ'lerin kalite ve teknolojik altyapısının
gelişimine katkıda bulunacak projeler geliştirilir.
5. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum
ve kuruluşlarıyla yaşam bulması için meslek odamızın
etkin ve işlevsel bir rol üstlenmesine yönelik çalışmalar
geliştirilir.
6. Ülkemizde sanayileşme, enerji, bilim ve teknoloji
politikalarının oluşturulmasında çevreyi koruyucu ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirici
çalışmalar yapılır.
7. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin zaman
geçirmeksizin ülke sanayiinde uygulanabilirliğinin
sağlanması için meslektaşlarımıza, sürekli meslek içi
eğitim yoluyla mesleki yeterliliklerinin sürdürülmesi ve
geliştirilmesi için ortamlar hazırlanır.
8. Mühendislik eğitiminde; eğitimde bütünselliğin
ve gelişimin sağlanması yönünde çağdaş eğitime
yönelik köklü çözüm önerilerinin üretilmesi, öğrenci
üyelerimizin mesleki, sosyal, kültürel gelişimleri için
Odamız/Şubemizde ortamlar yaratılır.
9. Toplumumuzda yoğun olarak yaşanan depolitizasyon
sürecinde, “meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke
ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı” ilkesiyle
üyelerimizin toplumsal duyarlılıklarının arttırılması
yönünde çalışmalar yapılır.
10. Üyelerimize sosyal, kültürel, sanatsal
gereksinimlerini karşılayacak, bu alanlardaki
gelişimlerini sağlayacak ortamlar oluşturulur.
11. Daha güçlü, daha etkin bir örgüt için, üyelerimiz
arasında Oda-üye ilişkilerinde bulunması gereken
dayanışma ruhunu güçlendirecek katılım ve paylaşım
mekanizmaları geliştirilir.
14. Daha etkin ve güçlü bir Oda/Şube yaratılması
yönünde örgüt içi demokrasi anlayışımızın gereği
“Yerinden Yönetim ve Etkin Merkezi Koordinasyon”
ilkesi doğrultusunda “birlikte üretme, birlikte yönetme”
anlayışıyla katılım, paylaşım, iletişim mekanizmaları
arttırılarak ve geliştirilerek uygulamaya geçirilir.
15. Odamızın/Şubemizin bağımsız, özerk, emekten,
halktan ve eşitlikten yana olan kurumsal yapısıyla ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek
odaları, sivil toplum örgütleri ve uzmanlık dernekleriyle
ilişkiler kurulur.
16. Birlikte üretmek, birlikte yönetmek” anlayışı gereği
uzmanlık alanımıza ilişkin tüm süreçlere müdahil
olma ve Oda görüşlerinin hayata geçirilmesi noktasında
üyelerimizin siyasette, sivil toplum örgütlerinde, sektör
dernek ve odalarında aktif olmaları özendirilir.
17. Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesi
hedefine yönelik olarak, gelişen ihtiyaçlar ve altyapı
doğrultusunda Oda/Şube organizasyonu yeniden
yapılandırılır ve geliştirilir.
18. Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesi ve
sürdürülmesinde en belirgin etken olan çalışanlarımızın,
kişisel ve mesleki gelişimini sağlamaya yönelik
olarak kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmaları
özendirilir.
19. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ve kadına yönelik
şiddeti ortadan kaldırarak, kadınların, ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasal hayata eşit ve etken
katılımını sağlamak amacıyla “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” kavramının hayata geçirilmesi için oda üye ve
çalışanlarının bu konuda farkındalığının arttırılmasına
yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlenir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
23
1. ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
I. ÜYE İLİŞKİLERİ
Odamızın gücünü üyelerimizin oluşturduğu
bilinciyle, üyelerimizle örgütsel ilişkinin ve iletişimin
etkin şekilde sürdürülmesi yönünde çalışmalar
yoğunlaştırılacak, çağdaş iletişim yöntem, teknik ve
araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda;
1. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki
evrensel gelişmelerin ülkemize, yerelimize ve
özelimize yansımalarını, üyelerimizle birlikte tartışma
olanaklarını sağlayacak ortamlar (söyleşi, konferans,
arama toplantıları) yaratılacaktır.
2. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin
özlük, ekonomik ve demokratik talep ve haklarının
gerçekleştirilmesi yolunda sürdürdükleri mücadeleye
verilen destek devam ettirilecektir.
3. Ücretli çalışan üyelerimizin, ekonomik, sosyal
ve mesleki koşullarının iyileştirilmesinde, yeni
istihdam olanaklarının yaratılması, sorunlarının
çözümlenmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma
yönünde çalışmalar yapılacaktır.
4. Üyelerimize, çalışma hayatında karşılaştıkları
sorunların çözümüne ilişkin ücretsiz hukuksal
danışmanlık hizmeti verilecektir.
5. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda
çalışmalarına aktif katılımı özendirilecektir. Meslek
yaşamında kadın üyelerimizin etkinliklerinin
arttırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne
yönelik çalışmalar yapılacaktır. Oda organlarında ve Oda
delegeliği seçimlerinde kadın üyelerin, üye oranından
daha fazla oranda yer alması doğrultusunda pozitif
ayrımcılık ilkesi gözetilecektir.
6. Odamıza yeni üye kazanma yönlü özendirici, tanıtıcı
etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.
7. İşsiz üyelerimize, uygun iş bulmada yardımcı olan
“İnsan Kaynakları Merkezi” çalışmaları üyelerimizle
ilişkilerimizi sürekli kılacak şekilde etkinleştirilecektir.
İşsiz üyelerin Oda etkinlik ve çalışmalarına katılımını
sağlayan destekler sürdürülecektir. İşsiz üyeler ve yeni
mezun üyelere iş bulmalarına yönelik olarak başlatılan
yaz okulu ve ücretsiz eğitim uygulamaları geliştirilerek
sürdürülecektir.
8. Meslektaşlarımıza ve öğrencilere yönelik olarak,
Oda/Şubeyi tanıtacak yazılı ve görsel dokümanlar
geliştirilecektir.
24
9. Şubemiz etkinlik alanındaki üyelere yönelik daha
sağlıklı oda politikalarının oluşturulması amacıyla
üyelerimizin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel
durumlarını ve beklentilerini ortaya çıkarmak için
Mühendislik Profilini belirlemeye ilişkin sonuçlar
değerlendirilecektir.
10. Oda örgütsel ve kurumsal yapısının gelmiş olduğu
düzey (üye ve işyeri sayısındaki artış, teknik çalışmaların
genişlemesi, teknik görevlilerin sayısındaki artış, bütçe
vb.) göz önüne alındığında, kendini yenileyen, büyüyen,
ardılını yaratabilen bir örgütlenme faaliyeti hayata
geçirilecektir. Bu bağlamda, Oda Ana Yönetmeliği’nde
“Oda Merkez Örgüt Şeması”nda yer alan ‘Örgütlenme
Sekreter Yardımcısı’ görevinin şubelerde de tanımlanması
gerekmektedir. Örgütlenme çalışması, Şube Sekreteri
sorumluluğunda yürütülecek, ihtiyaçlar ölçüsünde
görevi tanımlı Örgütlenme Sekreter Yardımcıları
ve/veya teknik görevliler aracılığıyla planlı olarak
gerçekleştirilecektir.
11. Serbest Mühendislik ve Müşavirlik (SMM) faaliyeti
yürüten üyelerimizin ekonomik ve mesleki koşullarının
iyileştirilmesi, meslektaşlar arası haksız rekabetin
önlenmesi, niteliklerinin artırılması ve sorunlarının
çözümüne ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.
12. Oda Bilgi Yönetim Sistemi’nin üyelerin aktif
kullanımına açık ve kullanıcı dostu bir altyapıya
dönüştürülmesi sağlanacaktır.
13. Mesleki Davranış İlkeleri’nin belirlenmesi ve
hazırlanması için çalışma yapılacak ve çalışmanın
sonuçlarının üyelerle paylaşılarak, yaygınlaştırılması
sağlanacaktır.
II. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ
1. Örgütlenmede önemli bir kurumsal kimlik olan
İşyeri Temsilciliğini özendirici ve etkinliğini arttırıcı
çalışmalar yapılacaktır. İş yerindeki üyelerimizin
seçimleri ile belirlenen İşyeri Temsilcileri ile düzenli
ve sürekli bir ilişki sağlanacaktır. Bire bir ilişki
kurmayı hedef alarak, katılımcı ve üretken bir ilişkinin
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
2. Bölge düzeyinde, düzenli olarak işyeri ziyaretleri
yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda/Şube
çalışmalarının hızlı ve yaygın şekilde ulaşması için
sürekli yazışma halinde ve elektronik ortamda
iletişimde bulunulacaktır. İşyeri temsilcilerine yönelik
gerçekleştirilen çalışmalar için ilişki sistem şeması
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
oluşturulacak ve geri beslemeleri alınacak, oluşturulan
sistemin kendisini yenilemesi sağlanacak, yapılan
çalışmalar hakkında Şube Koordinasyon Kuruluna bilgi
verilecektir.
3. İşyeri Temsilcileriyle periyodik olarak ortak/toplantı/
çalıştay/yemek organizasyonunun yapılması ve bu
toplantılarda paylaşım ve bilgi aktarımı zeminlerinin
geliştirilmesi hedeflenecektir.
III. UZMANLIK KOMİSYONLARI
1. Yönetim Kurulu, kuracağı süreli/sürekli uzmanlık
komisyonlarına ilişkin ölçülebilir hedeflerini
tanımlayacak; komisyona üye görevlendirmesinde
üyenin ilgi ve çalışma alanı doğrultusunda uzmanlık,
bilgi ve deneyimleri ile komisyonun hedefleri dikkate
alınacaktır.
2. Odamızın/Şubemizin kurumsal yapısının
geliştirilmesinde önemli yeri olan uzmanlık
komisyonlarının çalışmaları, sorumlu yönetim
kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından sürekli
izlenecek, komisyon çalışmaları yönetim kurulunun ve
koordinasyon kurulunun sürekli gündem maddesi olarak
ele alınacaktır.
3. Komisyonlar dönem başında oluşturacağı çalışma
programı çerçevesinde uzmanlık alanına giren
konularda ve güncel gelişmeler doğrultusunda raporlar
hazırlayacak, üyelerimiz, toplum ve sektörü bilgilendirici
etkinlik ve eğitimler düzenleyecek ve ilgili mevzuatları
sürekli olarak takip edecektir.
4. Uzmanlık komisyonları 4 aylık periyotlarla faaliyet
raporu hazırlayacak, yapılan çalışmaların Koordinasyon
Kurulu ve üyelerle paylaşımı sağlanacaktır.
IV. İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ VE
MESLEKİ DENETİM BÜROLARI
1. İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında “Yerinden Yönetim”
ilkesi uygulanacaktır. Temsilcilik yürütme kurulları,
temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin
seçimleriyle belirlenecektir.
2. İlçe temsilciliklerine ve MDB’ye (Mesleki Denetim
Büroları), teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla
yönetim kurulu üyelerinin ve teknik görevlilerin düzenli
ziyaretlerde bulunması sağlanacaktır.
3. Mesleki Denetim Bürolarının işleyişi kurumsal yapıya
uymamaktadır. Mevcut Mesleki Denetim Bürolarından
altyapısı olanların ilçe temsilciliğine dönüştürülmesi,
yeterli üye olmayanların en yakın ilçe temsilciliğine
bağlanması ve mesleki denetim hizmetlerinin teknik
görevliler tarafından yapılması sağlanacaktır.
V. ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Öğrenci üye örgütlülüğü, Oda/Şube örgütlülüğünün
gelişerek devamlılığının sağlanması ve geleceğin
kazanılmasında önemli role sahiptir. Bu anlayışla yeni
dönemde;
1. Öğrenci üyelerimizin, oda organlarını ve yapısını
tanımalarının, toplumsal duyarlılıklarını ve
farkındalıklarını artırmalarının, kişisel gelişimlerini
sağlamaya yönelik etkinliklerini Oda çatısı altında
düzenlemelerinin zemini olan Öğrenci Üye Komisyonu
ve alt çalışma gruplarının çalışmaları yeni dönemde de
zenginleştirilerek sürdürülecektir.
2. Öğrenci üyelerin, bir yandan Oda/Şube çalışmalarına,
etkinliklerine aktif katılımları sağlanırken diğer yandan
da mezuniyet sonrasında Oda çalışmalarına etkin
katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalara özel önem
verilecektir.
3. Bölgemizde geleneksel hale getirilen, öğrencilerin
üniversite sonrası yaşamlarına hazırlanmasını
destekleyen “Mühendislik Günleri” etkinlikleri
sürdürülecektir.
4. Dönem başında okutulan “Mesleğe Giriş” dersinin Oda
tarafından verilmesi sağlanacaktır.
5. Öğrenci üyelerimizin lisans eğitimlerinin
desteklenmesi için Şubemizde düzenlenen seminer,
kurs ve konferanslar yapılacaktır.
6. Öğrenci üyelerimize staj yerinin bulunması
konusundaki desteklere devam edilecektir.
7. Geçen dönemlerde başlatılan öğrenci üyelerimizin
lisans bitirme projesi/tezi yarışma ve sergisi çalışması
sürdürülecektir.
8. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme tezlerinin basımı,
periyodik dergilerimizde yayımlanması çalışmalarına
destek olunacaktır.
9. Üniversitelerle öğrenci üyelerimize yönelik başlatılan
dış danışmanlık çalışmasının yaygınlaştırılarak
geliştirilmesi sağlanacaktır.
10. Öğrenci üyelerimizin mesleğe ilk adımı niteliği
taşıyan mezuniyet törenlerinde bulunma, öğrencilerin
heyecan ve coşkusunu paylaşma ve başarılı öğrencileri
ödüllendirme konularında yapılan çalışmalara devam
edilecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
25
2. BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİLEŞME
1. Ülkemizin bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal
yapıya ulaştırılması hedefinde üniversite, sanayi, toplum
arasında iletişimin işler ve işlevsel kılınması için Oda/
Şube etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecektir. Sektör dernekleri, sendikalar,
sanayi odaları, üniversiteler, meslek alanımızla ilgili
çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlarıyla
birlikte projeler, eğitim programları oluşturmak için
“birlikte üretme” zeminleri arttırılacaktır.
2. Mesleğimizin, sanayimizin sorunlarının tartışılacağı,
çözüm önerilerinin üretileceği kongre ve sempozyumlar
düzenlenmeye devam edilirken meslek alanımızdaki
çağdaş gelişmeler doğrultusunda yeni konularda kongre
organizasyonları gündeme getirilecektir.
3. Üyelerimizin teknoloji kullanımını arttıracak projeler
ve eğitim programları için kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, ticaret ve sanayi
odaları vb. kurumlarla ortak çalışmalar yapılacaktır.
4. Endüstri ve İşletme Mühendisliğinin gelişmesine
ve Endüstri Mühendisliği uygulamalarının sanayi ile
buluşmasına katkıda bulunmak amacı ile Odamız adına
Şubemiz tarafından düzenlenen “Bahar Konferansları,
Altı Sigma – Yalın Konferansları ve Endüstri Mühendisliği
Yazılımları Kongresi” etkinlikleri geliştirilerek devam
ettirilecektir.
5. Odamız “Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme
Yönetmeliği” ve “Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis
Yetkilendirme Yönetmeliği” çerçevesinde Endüstri
Mühendisi üyelerimize yönelik MİEM kapsamında
eğitim ve belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.
Bu yönetmelikler kapsamında verilen belgelerin özellikle
kamu kurum ve kuruluşlarında ve yerel yönetimlerde
kabul gören, geçerli ve aranılan belgeler olması için yasal
mevzuat altyapısının oluşturulması konusunda şubemiz
aktif rol üstlenecektir.
6. Üniversite-sanayi-oda ilişkilerinin geliştirilmesi,
mühendislik hizmetlerinin tanıtılması, üyelerimize
istihdam olanakları yaratılması amacıyla KOBİ'lere
yönelik olarak projeler oluşturulmalı, üyelerimizden
oluşturulan ekipler aracılığı ile projelerin
gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak,
bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan kaynakların
Oda bütçesinden ayrılması konusunda girişimde
bulunulacaktır.
7. Küçük işletmelerin, küresel sermaye karşısında rekabet
güçlerini arttırmak amacıyla oluşturdukları kümelerin
26
(ortak satın alma, eğitim, ortak üretim- geliştirme, ortak
AR- GE, ortak pazarlama yapabilmelerine yönelik sanayi
siteleri, organize sanayi siteleri ya da sektörel kümeler)
odamızın/şubemizin endüstriye yönelik olarak sunduğu
teknik ve eğitim hizmetlerinden faydalanmalarını
sağlamak amacıyla girişimlerde bulunulacaktır.
8. Başta TMMOB Sanayi Kongresi olmak üzere,
Odamız tarafından düzenlenen tüm kongrelerimizin
sonuçlarında da vurgulandığı gibi ulusal sanayimizin
güçlenmesindeki önemi ısrarla vurgulanan makina
imalat sanayiine ve AR- GE yatırımlarına destek
olunmasını sağlayacak görüş ve öneriler üretilmeye
devam edilecektir.
9. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen uzmanlık
alanımıza giren konulardaki kongre, sempozyum ve
fuarlara üyelerimizin katılımının sağlanmasına yönelik
organizasyonlar gerçekleştirilecektir.
10. Sanayide çalışan teknik ve ara teknik elemanlara
yönelik düzenlenen eğitim ve belgelendirme çalışmaları
sürdürülecektir. Ayrıca uygulamalı eğitim merkezi
projesi yaygınlaştırılarak geliştirilecektir.
11. İYTE işbirliği ile oluşturulan Enerji Verimliliği
Uygulama Laboratuarının kullanıldığı, EİE'den
alınmış olan A sınıfı yetki çerçevesinde yürütülen
Enerji Yöneticiliği eğitimlerinin ve belgelendirmelerin
sürdürülmesi, aynı yetki çerçevesinde etüt proje
kurslarının ve enerji verimliliği şirketlerinin
yetkilendirilmesine ilişkin çalışmaların başlatılması,
Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde oluşturulan
ikincil mevzuata katkıda bulunmak üzere çalışmaların
aktif olarak sürdürülmesi ve bu kapsamda bakım, test ve
muayeneler için ara teknik elemanlar ile mühendislerin
eğitimleri ve belgelendirilmesi konusunda çalışmaların
yapılması sağlanacaktır.
12. Halk Sağlığı ve Hijyen, Yangın Güvenliği konularında
bölgemiz etkinlik alanındaki denetim uygulamalarının
diğer Oda birimlerine yaygınlaştırılması, denetim
uygulamasının tüm resmi kuruluşları da kapsayacak
şekilde yaygınlaştırılması için yasal mevzuat altyapısının
oluşturulması konusunda şubemiz aktif rol alacaktır.
13.Kamu ve özel hastanelerin hijyenik klima ve
havalandırma sistemlerinin uygunluğunun test
edilmesi, onaylanması (validasyon) işlemlerinin
yapılması ve raporlanması işinin tarafsız bir kurum
olarak odamız tarafından yürütülmesi için, ilgili kamu
kurumları ile gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Ayrıca
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
hastanelerde ideal hijyen koşullarının yaratılması için
odamız bünyesinde üniversitelerle işbirliği ile eğitim ve
uygulama laboratuarı kurulması çalışmaları başlatılarak,
bu alanda çalışacak mühendislerin eğitimi, AR- GE
çalışmaları, ölçüm aletlerinin kalibrasyonu işlerinin
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
14. Yangın güvenliği konusunda, kamu binalarında kamu
kurumları, şubemiz ve ilgili meslek odalarıyla başlatılan
denetimlerin, özel binalarda da yaygınlaştırılarak
sürdürülmesi için çalışmalar yapılacaktır.
15. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı
konusunda mühendislerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi
ile ilgili kursların açılması ve belgelendirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
16. Üniversite- Oda işbirliği çerçevesinde uygulamalı
eğitime yönelik laboratuarların oluşturulması
çalışmalarına devam edilecektir.
3. ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER
1. Üniversitelerin toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek
günümüz gereksinimlerine ve geleceğin öngörülerine
yanıt verecek bilimsel çalışmaları yapabilmeleri için
özerk, demokratik ve katılımcı yönetim modellerine
sahip olmalarını sağlayacak çalışmalara destek
verilecektir.
2. 12 Eylül darbesinin ürünü olan ve üniversiteleri birer
kışla anlayışıyla yönetmeyi amaçlayan YÖK kurumunun
kaldırılması için üniversite bileşenlerinin sürdürdüğü
mücadeleye destek olunmaya devam edilecektir.
3. Siyasi iktidarın kamu kurum ve kuruluşlarında,
üyelerimizin de mağduriyetine neden olan siyasal
kadrolaşma anlayışının üniversite yönetimlerine kadar
ulaşması karşısında Odamız/Şubemiz, gerekli tepkiyi
göstermeye devam edecektir.
4. Ülkemizdeki eğitim programlarının, toplumsal
gereksinimleri karşılayacak şekilde niteliğinin
arttırılması amacıyla öğretim elemanlarını bir araya
getirecek platformların oluşturulmasına destek
olunacaktır.
5. Odamız, meslek (makina, endüstri-sanayi, işletme,
uçak, havacılık, uzay,imalat-üretim, üretim tekniği
sistemleri, otomotiv ve enerji sistemleri, makina teknik
metod, sistem, mekatronik ve imalat mühendisliği)
alanında üyelere ve öğrencilere yönelik tüm yayınların
basımını gerçekleştirme hedefi doğrultusunda özel bir
bütçe ayıracak, bu bağlamda öğretim üyelerinin, makina
mühendisliği alanındaki mühendisler ve öğrencilere
yönelik yayınlarının basımını destekleyecek, “meslek
alanımızdaki yayınların basımını Makina Mühendisleri
Odası yapar” olgusunun yerleşmesi konusunda
çalışmalar yapacaktır.
6. Şubemiz etkinlik alanındaki Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile bölgesel
toplantılar yapılacaktır.
7. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından
yaşamın her alanında uygulanabilmesi amacıyla
konunun üniversite eğitim programlarına girmesine
yönelik çalışmalar devam edecektir.
8. Üniversite-sanayi ilişkileri toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirilecek, bu süreç üniversite- odasanayi eşgüdümünde gerçekleştirilecektir.
4. YEREL YÖNETİMLER İLE İLİŞKİLER
1. Yerel yönetimlerin, demokratik kitle ve meslek
örgütlerinin katkı ve katılımına açık, halkı müşteri
değil kamu hizmetlerinin gerçek sahibi olarak gören
anlayışı benimseyen “Çağdaş, Planlı, Sağlıklı, Güvenli
ve Demokratik Bir Kent Yaşamı” için görüş ve öneriler
oluşturulacak, kamuoyu bilgilendirilecektir.
2. Kentimizin çağdaş, planlı, katılımcı, güvenli bir yaşam
ortamına kavuşması amacına yönelik olarak uzmanlık
alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye
geçilerek mesleki denetim çalışmaları sürdürülecektir.
3. Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme için
Şubemiz, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir
Akademik Meslek Odaları Platformu bünyesinde yerel
yönetim çalışmalarına ilişkin görüş, eleştiri ve öneri
oluşturmalı, bunları kamuoyu ve yerel yönetimlere
sunacaktır.
4. TMMOB İKK çalışmaları gündem yaratan ve projeler
üreten bir anlayışta yürütülecek, kentin sorunlarına
ilişkin ilgili Odalar tarafından izleme komiteleri ve alt
komisyonlar oluşturulacaktır. Kent Sempozyumu'ndan
hareketle, benzer etkinlikler kalıcı hale getirilecektir.
5. Kentimizin bugünü ve geleceğini ilgilendiren
projelerin gerçekleştirilmesinde kentin örgütlü tüm
kesimlerinin görüşlerinin alınması ve şeffaflığın
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
27
sağlanmasına ilişkin girişimlerde bulunulacak,
ilgili konularda görüş oluşturularak kamuoyu
bilgilendirilecektir.
6. Bölgemizde zengin bir potansiyele sahip jeotermal
kaynakların kullanımının arttırılmasının özendirilmesi
ve kamu yararına uygun olarak kullanılması konusunda
çalışmalara devam edilecektir.
7. Doğalgazın kentimizde kullanımına ilişkin dağıtım
ve uygulama politikalarının, bölgemizde var olan
yenilenebilir enerji kaynakları (Jeotermal, rüzgâr,
güneş vb.) öncelikleri dikkate alınarak ilgili kurum ve
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacaktır.
8. Doğalgaz dağıtım çalışmalarının güvenlikli bir şekilde
yürütülebilmesi için, teknik şartnamelere uygunluğunun
kontrol edilmesi ve aksaklıkların giderilmesi yönünde
görüş oluşturularak müdahale edilecektir.
9. Yerel yönetimlerle, kentimizin sosyal, kültürel ve
sanatsal yaşamının zenginleştirilmesi ve niteliğinin
yükseltilmesi yönünde ortak çalışmalar gerçekleştirmeye
dönük projeler oluşturulacak ve sunulacaktır.
5. YEREL YÖNETİMLER İLE İLİŞKİLER
1. Çalışmalarımızda etkin merkezi koordinasyonu ve
üyelerimizin karar ve uygulama süreçlerine katılımını
sağlamak doğrultusunda, seçilerek yeni dönemde
görev alacak Yönetim Kurulu, Oda Delegeleri, İl-İlçe
Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri, Meslek Dalı
ve Uzmanlık Komisyonları Üyeleri, Şube Teknik
Görevlileri, Öğrenci üye komisyon temsilcileri, İşyeri
Temsilci ve Yardımcıları, Mesleki Denetim Bürosu
Sorumlu ve Yardımcılarının katılımıyla oluşan
ŞUBE KOORDİNASYON KURULU, birlikte üretme,
birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla
etkinleştirilerek çalışmalarını sürdürecektir.
2. Odamızın Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM)
eğitim programlarının içeriğinin zenginleştirilmesine,
niteliğinin yükseltilmesine şubemizin desteği
sürecektir. Mühendis Yetki belgelerinin tamamının
PBK kapsamında verilmesi, MİEM kapsamında verilen
belgelerin yenileme sürecinde PBK kapsamında
verilen belge ile değiştirilmesi konusunda altyapının
oluşturulması, mühendis yetki belgelerinin vize ve
yenilenmeleri için tüm şubelerimizde düzenlenen
gözetim eğitimlerinin sayısının, konu ve içeriğinin
zenginleştirilmesi sağlanacaktır.
3. AB teknik mevzuat uyum çalışmaları kapsamında,
uzmanlık alanımıza giren başlıklarda Odamızın
etkinliğinin arttırılmasına ve “Onaylanmış Kuruluş”
çalışmaları kapsamının genişletilmesine Şubemizin aktif
destek ve katkısı sürecektir.
4. Üyelerimizin teknik bilgi ihtiyacını karşılayan Oda
yayınlarının günün ihtiyaç ve gelişmelerini karşılayacak
şekilde güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek,
yeni yayınlar çıkartılacak, üyelerin yayınlara web
ortamında ulaşmaları sağlanacaktır.
28
5. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezimizin, kentimizdeki
meslek odaları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve
kamu yararına çalışan kurum ve kuruluşlarla; bilim,
kültür, sanat alanlarında üyelerimize ve topluma hizmet
üreten, yaşayan bir merkez olması yönünde kalıcı ve
etkin projeler geliştirilecektir.
6. Şubemizde kurumsallaşan Sürekli Eğitim Merkezi;
yıllık, üç aylık, aylık eğitim programları ile üyelerimizin,
öğrenci üyelerimizin ve ara teknik elemanların mesleki
gelişimine katkısını geliştirerek sürdürecektir.
7. İnsan Kaynakları Merkezi, üyelerin, işyeri
temsilcilerinin ve mezuniyetten sonra öğrenci üyelerin
daha etkin, paylaşımcı olmalarını sağlayacak, geri
beslemeli mekanizmaları kurup planlayacak, ilgili sosyal
bilimlerden de destek alacak şekilde geliştirilecektir.
İşsiz ve yeni mezun üyelerimize yönelik ücretsiz eğitim
uygulamalarının Oda örgütünde yaygınlaştırılması
sağlanacaktır.
8. Odamız görüş ve etkinliklerinin organizasyonunda ve
kamuoyuna duyurulmasında önemli görevler üstlenen
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin etkinliğinin
arttırılması doğrultusundaki çalışmalara devam
edilecektir.
9. Bölgemizde kurumsallaşan ve talep edilir hale
gelen Şube Tiyatro Topluluğu, Klasik Türk Müziği,
Türk Halk Müziği, Çocuk Koroları ve Halk Oyunları
Topluluğu, Pop, Rock Müzik ve Ritim Gruplarının
çalışmaları sürdürülecektir. Bu çalışmalara yeni alan ve
etkinliklerin eklenmesi hedeflenecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
10. Şubenin gerçekleştirmiş olduğu tüm etkinliklerin,
üretilen görüş ve önerilerin ve güncel duyuruların Şube
web sayfasında yayınlanması çalışmaları geliştirilerek
sürdürülecektir.
11. Odamız ve şubemiz tarafından meslek içi gelişimi
sağlama ve yetkilendirme amacıyla düzenlenmekte olan
veya düzenlenmesi planlanan kursların niteliklerini
yükseltmek, kursiyerlere iş yaşamında gereksinim
duyulan nitelikleri kazandırmak amacıyla, kursiyerlerin
hem teorisinin hem de uygulamasının ulusal ve
uluslararası kabul edilen standartlara uygun sürelerde
eğitilmelerini sağlayan ve belgelendiren bir Uygulamalı
Eğitim Merkezi’nin Odamız adına İzmir’de kurulması
hedeflenecektir.
12. Oda genelinde gerçekleştirilen teknisyenlere yönelik
kursların PBK kapsamına alınması için sürdürülen
çalışmalara destek verilecektir.
13. Merkezi Ankara'da bulunan, ülke genelinde baca
gazı ölçümleri konusunda faaliyetler yürüten Merkez
Laboratuarın, Şubemiz etkinlik alanındaki endüstriyel
kuruluşların ölçümlerini gerçekleştirme ve emisyon
raporu verme konusundaki etkinliğimizin arttırılması
yönünde çalışmalar yapılacaktır. Yeni çalışma
döneminde MMO Merkez Laboratuarın kapsamının
genişletilmesi ve Şubemizin bu alandaki ölçüm cihaz
altyapısına kavuşturulması hedeflenecektir.
14. Odamızın yürüttüğü teknik hizmetlerin tek bir
akredite birim çatısı altında toplanması ve koordine
edilmesi çalışmalarına aktif destek verilecektir.
15. Yeni dönemde, Asansör Sempozyumu ve
Sergisi, Altı Sigma – Yalın Konferansları, Endüstri
Mühendisliği Yazılımları Kongresi ve Sergisi, Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları, Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi
etkinliklerinin Oda adına ve Rüzgâr Sempozyumu,
Şubemiz yürütücülüğünde İzmir'de düzenlenmesi
dikkate alınarak etkinliklere ilişkin sekretarya işlevinin
ve insan kaynağının güçlendirilmesi, etkinliklerin
düzenlenmesine ilişkin sistematiğin gözden geçirilerek
yenilenmesi ve elde edilen deneyimin tüm Oda örgütüyle
paylaşılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
16. Odamızın üyelerine ve topluma yönelik
hizmetlerindeki artış ve büyüme hızı göz önüne alınarak,
siyasi ve teknik süreçlerde Oda/Şube yönetimlerine
destek olacak, temsil ve örgütlenme zamanı yaratacak,
mevzuat değişikliklerini takip edecek, görüş ve öneriler
hazırlayacak, gerektiğinde kamuoyu oluşturacak
hukuki ve teknik konularda uzmanlardan oluşan
ve/veya danışmanlığından yararlanılacak yapılar
yaygınlaştırılarak geliştirilecektir.
17. Oda merkezinden başlamak üzere Şubelere yayılacak
biçimde çalışma grupları yaygınlaştırılacak ve meslek
alanımızın genişlemesini hedefleyecek politikalarla yasal
süreçlere müdahil olunacak mekanizmalar kurulacaktır.
18. Odamız tarafından düzenlenen Ulusal Kongre ve
Sempozyumlar gündemi takip eden, ülke ve toplum
yararına sonuçlar üreten, yasal düzenlemelere zemin
yaratan, etkili ve ses getiren etkinlikler olacaktır.
Odamızca düzenlenen bazı kongre ve sempozyumların
yukarıda sayılan özellikleri yitirdiği görülmektedir. Bu
nedenle ulusal ölçekte düzenlenen etkinlik sayısının
azaltılması veya yerelleştirilmesi konusunda çalışmalar
yapılacaktır.
19. Odamızın örgütsel ve kurumsal yapısının son
yıllardaki gelişimi ve büyümesi göz önüne alınarak
Oda/Şube mali denetim süreçlerinde ilgili Odamız
yönetmeliklerinde belirtildiği üzere denetim kurulu
üyelerinin mali müşavir veya uzmanlardan destek alması
sağlanacaktır.
20. Günümüz koşullarında, kurumsal yapıların
dinamizminin sürdürülerek bürokratik iktidar
oluşumlarının engellenmesi, kişilerin değil ilke ve
anlayışların devamlılığı anlamında kolektif yönetim,
yenilenme, ardılını yaratabilme önemlidir. Bu bağlamda,
yönetim mekanizmalarındaki görevlerde dönem
sınırlaması uygulamasının getirilmesi için Şube/Oda
yapısında başlatılan tartışma süreci yaygınlaştırılarak
somutlanacaktır.
21. Şubemizin gelecek dönem çalışmalarını öngören
‘Şube Stratejik Planı’ yapılacaktır.
22. Oda ve Şubemizin gelecek dönem çalışmalarını
öngören ve planlayan “Atölye Çalışması”nın yeniden ele
alınarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
23. Şubemiz etkinlik alanındaki Manisa İl Temsilciliğine
hizmet binası kazandırılması konusundaki çalışmalar bu
dönem içerisinde sonuçlandırılacaktır.
24. 2009 yılı sonunda akredite olan MMO Kalibrasyon
Laboratuarı ve Metroloji Eğitim Merkezi'nin (MMO
KALMEM) akreditasyon kapsamının genişletilmesi
ve yeni hizmet alanlarının akreditasyon kapsamına
alınması konusunda çalışmalar yapılacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
29
6. ODA MERKEZİ İLE İLİŞKİLER
1. Çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz bölümünde yer
alan yerinden yönetim, etkin merkezi koordinasyon
anlayışımız doğrultusunda, bölgemiz etkinlik alanında
üyelerimizin katkı ve katılımı ile elde edilen verilerden
meslek, meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının
çözümüne ilişkin görüş, öneri ve projelerin Oda Merkezi
(Danışma Kurulu, Başkanlar Kurulu SekreterlerSaymanlar Toplantıları, Teknik Görevliler Ortak
Toplantıları, TMMOB Danışma Kurulu vd.) tarafından
tanımlanacak birlikte üretme ve birlikte yönetme
zeminlerine taşınması sağlanarak Şubemiz aktif katkı ve
katılımda bulunmaya devam edilecektir.
2. TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına Oda
birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan ulusal
kongre, sempozyum ve kurultayların nitel ve nicel olarak
zenginleştirilmesine Şubemizce katkıda bulunulmaya
devam edilecektir.
3. Kongre, sempozyum ve kurultaylardan sonuç
bildirgelerine yansıyan önerilerin yaşam bulması
amacıyla, Oda Merkezi koordinasyonunda yasal
düzenleme süreçlerine ülke genelinde Oda birimlerinin
katılımı ile topyek n müdahil olunacaktır. Şubemiz,
yıllardır sürdürdüğü öneri üretme öncülüğünü daha da
geliştirecektir.
4. Odanın sürekli gündeminde olan konularda merkezi
komisyonların oluşturulması ve bu komisyonların belirli
periyotlarda düzenli olarak toplanarak Oda Yönetim
Kurulu için görüş ve öneriler hazırlaması konusundaki
30
çalışmaların sürdürülmesi ve çalışmaların izlenmesi
konusunda şubemiz ısrarcı olacaktır.
5. Yerelde demokrasiyi güçlendirmede ve katılımcılığı
arttırmada büyük öneme sahip TMMOB İKK'ya tüm
Oda bileşenlerinin sahip çıkması için gerekli mevzuat
düzenlemeleri yapılacaktır. İKK çalışmalarının yasak
savmacı zihniyetle algılanmaması için bu çalışmalar
merkezi düzeyde izlenecek, TMMOB bütçesinden İKK
çalışmalarına yerel projeler geliştirilecek, gerekirse
“profesyonel çalışan personel” istihdamı için pay ayıracak
düzenlemeler yapılacaktır.
6. TMMOB Genel Kurulu'nda alınan karar
doğrultusunda Oda merkezi bünyesinde kadın
komisyonunun oluşturulması ve kadın çalışmalarına
ilişkin gerekli mevzuatların hazırlanması ve hayata
geçirilmesi sağlanacaktır.
7. Ülkemizdeki yayınevleri tarafından basımı
gerçekleştirilen uzmanlık alanlarımız ile ilgili Türkçe
ve yabancı dildeki teknik yayınların başta Mühendis
ve Makina Dergisi olmak üzere Oda periyodiklerinde
ayrılacak sayfa ile düzenli periyotlarda dergilerin
eki olarak çıkartılacak “Teknik Yayın Kitap Eki”nde
tanıtılması sağlanacaktır. Bu hizmet karşılığı
yayınevlerinin, tanıtımı yapılan yayınları Oda
Merkezimizde ve Şubelerde oluşturulan kütüphanelere
bağışlaması sağlanacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
2012-2013 Yılları 26. Dönem Çalışma Raporu
Bu rapor, 30 Ocak 2012 tarihinden 17 Ocak 2014
tarihine kadar olan iki yıllık süreci kapsayan Şubemizin
26. Genel Kurulu’nda üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla
oluşturulan Çalışma Programı doğrultusunda yapılan
çalışmalardan meydana gelmektedir.
Dünyayı küresel bir şirkete dönüştüren
neoliberalizmin, insanlığın büyük kısmını küçük bir
azınlığın kâr aracına dönüştürdüğü zamanlardayız.
Bunun için dünyanın her yerinde yaşayanlar bir yandan
neredeyse tek bir devlet gibi hareket eden dünya ölçekli
bir piyasanın egemenliğine tabi kılınırken, öte yandan
her bir toplum artık sadece bir baskı ve kontrol aygıtına
dönüşmüş otoriteryan devletlere teslim edilmiştir.
Böylece kamusal alan ve dolayısıyla siyasal alan ortadan
kalkmış, toplumun üyeleri yurttaş vasfını kaybetmiş,
her biri uluslararası sermayenin kâr, yarar ve verimlilik
hesaplarının elemanı haline getirilmiştir.
Emperyalist yeni liberal politikaların baş aktörleri,
haksız, adaletsiz ve hukuksuz saldırılarıyla dünyayı
yeniden yapılandırma hedefi doğrultusunda, başta
Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika, bölgemizde
Suriye ve Irak olmak üzere tüm dünyayı savaş ve kaos
ortamına sürüklemekte, yarattıkları kaos ortamını
yöneterek de enerji, gıda ve su kaynaklarının kontrolü ve
egemenliği üzerinden şekillenen 21. yüzyılın hegemonya
mücadelesinde stratejik hedeflerine ulaşmanın planlarını
adım adım uygulamaktadırlar.
Bu planların gerçekleşmesi için kurulan temel
ideolojik argümanı da, kitleleri sınıfsal bakış açısından
uzaklaştırarak, dinsel, bölgesel, kültürel farklılıkları
öne çıkartmaktır. Bu durum hem yerelleşmeyi, hem
de fikirler yerine kimlikler ve aidiyetler üzerinden
siyaset yapmayı öne çıkarmaktadır. Evrensel
ideolojilerin, siyasetin dışlandığı yabancılaşma
ortamında “medeniyetler çatışması” dini/etnik motife
indirgenmiş, dolayısıyla benzer kaderi paylaşan
milyonların birbirlerinden farklı oldukları yanılsaması
yaratılmıştır. Bu durum aynı zamanda emekçiler
arası enternasyonalist bir dayanışma ve kapitalizme
karşı ortak bir mücadele imkanını da engelleyen bir
“ayrıştırma”yla sonuçlanmaktadır.
Günümüz dünyasındaki gelişmeler, her şeyin para
ilişkisine göre belirlenmeye çalışıldığı bir süreci de
içermektedir. Para, toplumsal ilişkileri tüm boyutlarıyla
boyunduruk altına almış, kutsallaştırılmış bir “piyasalar”
söylemiyle gündelik hayatımıza kadar sızmıştır.
“Küreselleşme sürecine uyum” adı altında peş
peşe gündeme gelen ve halkın ihtiyaçlarını yok sayan
IMF yasaları ile eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten
altyapıya, tarımdan yerel hizmetlere, kültürden
haberleşmeye, ulaştırmadan enerjiye dek en temel sektör
ve hizmetler özelleştirilerek serbest piyasa işleyişine
açılmış ve açılmaya devam etmektedir.
Dünyada bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde
Cumhuriyet tarihinin en kitlesel halk hareketi olarak
tanımlayabileceğimiz “Gezi olayları”nın gerçekleştiği,
Suriye’ye yönelik hükümetin politikalarının her geçen
gün bataklığa saplandığı, yeni anayasa, Kürt sorununun
çözümü yolunda müzakere ve buna paralel olarak
çatışmasızlık ortamı devam ederken demokratikleşme
yolunda gereken adımların atılmadığı bir dönem yaşandı.
AKP’nin, demokrasi ve hukuk anlayışına benzer
biçimde, yurttaşların sağlıklı bir çevrede ve kentte
yaşama haklarına bakışı da büyük sorunlar taşımaktadır.
Bu anlayışın sonuçlarını, son olarak 2013 Haziran
ayı boyunca süren, Taksim Gezi Parkı direnişinde
gördük. Gezi Parkı’nın yıkılarak mevcut alanın
yapılaşmaya açılması planlarına yönelik tepkileri, zor
ve şiddet ile bastırmaya çalışan siyasi iktidar, hiçbir
şekilde beklemediği ve geniş toplum kesimlerince
de hiçbir şekilde beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı
ve Taksim’den yükselen itiraz çığlığı ülke tarihinde
görülmemiş bir yaygınlıkla toplumsal dışavurumun
ateşleyicisi oldu. Neo-liberal şehirleşme politikalarına
karşı bir “kent hakkı” ve kent müşterekinin korunması
mücadelesi olarak başlayan Taksim Gezi Parkı direnişi,
dalga dalga büyüyerek ülkenin neredeyse tüm kentlerine
yayıldı. Siyasi iktidar hiç beklemediği bu direniş
karşısında her kriz döneminde olduğu gibi zor ve şiddet
ile yanıt verdi. Yaşanan olaylarda polis şiddetine maruz
kalan 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi gözünü kaybetti,
binlerce kişi de yaralandı. Kent hakkına ilişkin lokal
bir taleple başlayan halk hareketi; AKP’nin 11 yıllık
iktidarı süresince uygulanan neo-liberal politikalara,
anti-demokratik uygulamalara, on binlerce insanın
mesnetsiz iddialarla tutuklanmasına ve uzun tutukluluk
sürelerine, ülkenin her yanında başbakanın “kadın
da olsa, çocuk da olsa gereğinin yapılması” talimatının
sonucunda onlarca yurttaşımızın polis şiddeti ile
can vermesine, iş cinayetlerine dair birikmiş sosyal
gerilimin patlama noktasıdır. Sokaktan siyasi iktidara
verilen mesaj nettir: Ülkeyi yönetenler, halkın yaşamını
zorlaştıran, özgürlüklerini kısıtlayan iktidar icraatlarına
dair birikmiş öfkesi ile er ya da geç tarihin bir noktasında
karşılaşacak ve geniş kitlelerin başkaldırısının
karşısında durmak hiçbir güç için kolay olmayacaktır.
Buna karşı hükümet, iktidarını tehdit ettiğini
düşündüğü her demokratik hak hareketi karşısında
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
31
davrandığı gibi intikam güdüsüyle, zor ve baskısını
arttırma yolunu seçti. Sendika yöneticileri, öğrenciler,
sanatçılar, turistler, muhalefet - ve hatta gezi hakkında
farklı düşünen iktidar milletvekilleri - işadamları ve
şirketler, özet olarak “Gezi” ye “katılan” her insankurum-kuruluş iktidar tarafından hedef tahtasına
yerleştirildi. 1 Mayıs’la başlayan süreçte binlerce kişi
gözaltına alınırken yüzlerce yurttaşımız da tutuklandı.
İktidarın Gezi sonrası intikam operasyonlarından
örgütümüz TMMOB de nasibini aldı. 9 Temmuz’u 10
Temmuz’a bağlayan gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edilen torba yasa ile TMMOB ve bağlı meslek odalarının
kamu adına gerçekleştirdikleri mesleki denetim yetkisi,
Anayasa’nın 123, 124 ve 135. Maddelerine, 6235 sayılı
TMMOB Yasası’na ve diğer mevzuata aykırı biçimde
ortadan kaldırmaya yönelik yasal düzenlemeyi meclisten
geçirdi. İktidar, mecliste çoğunluk olmasından aldığı güç
ile gerçekleştirdiği bu saldırısı vasıtasıyla bir taşla iki
kuş vurmaya çalıştı. İktidar bu yöntemle, bir yandan, en
önemli hedeflerden biri olarak önüne koyduğu kentsel
dönüşüm sürecinde adeta bir ayak bağı olarak gördüğü
mesleki denetim zorunluluğunu ortadan kaldırarak
denetimsizliğin önünü açarken, öte yandan TMMOB ve
bağlı odalarının gelir kaynaklarını daraltmayı ve oda-üye
ilişkisini zayıflatmayı amaçlamıştır. “İleri demokrasi”yi
dilinden düşürmeyen iktidarın demokrasiyle uzaktan
yakından ilgisi olmadığı açık biçimde rehber bellediği
“ben yaptım, oldu” mantığının bir başka ürünü olan bu
yasa değişikliği, ülke tarihinin gördüğü en büyük sokak
hareketinin her aşamasında toplumsal sorumluluğu
gereği kitlelerle omuz omuza duran TMMOB
bileşenlerine bir gözdağı verme amacı taşımaktadır.
Ne ironidir ki, AKP “vesayet rejimine” karşı
argümanlar kullanarak bugüne kadar iktidarını
sürdürmüştür. Ancak iktidarın kendi vesayet düzenini
kurduğuna da artık herkes tanıklık etmektedir.
Demokrasi kavramının içi boşaltılarak, iktidarın
onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamadığı ve söylenemediği
bir noktaya hızla sürüklenmekteyiz. KHK’larla
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet
alanlarına müdahale eden, mesleki denetimi kaldırarak
meslek odalarının üyelerini denetlemesini yasaklamaya
çalışan AKP, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği
ama bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki
hükümetlerin uygulamadığı “vesayet” sistemini
“uygulama” kararı aldı.
Bilinmesi gereken şudur ki; örgütümüz TMMOB,
bugün olduğu gibi her zaman emekten ve halktan yana
olan çalışma anlayışıyla kitlelerin meşru, demokratik
taleplerinin yanında duracak, bu taleplerin yanında
durmanın aynı zamanda üyelerinin geleceğine de sahip
çıkmak olduğunun bilinci ile hareket edecektir.
32
Başta TMMOB olmak üzere Odalarımız,
hükümetin anti demokratik, bilimsel temelden
uzak düzenlemelerine karşı yasal ve meşru zeminde
sonuna kadar mücadele edecektir. Özellikle yerel
seçimler sürecinde bu mücadele daha da anlam
kazanmaktadır. Dünya’da, kamu yönetiminden kentin
yönetimine uzanan yeniden yapılanma biçimleri,
ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan sonra yasa ve
yönetmeliklerde gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile
Kamu Yönetimi alanında hayata geçirilmiş ve İzmir de
bu yeni yapılanmadan payını almıştır. Yeni yapılanma
ile Belediye ve İl Yönetimleri’nde önemli değişiklikler
meydana gelmiştir. Ancak küresel pazarın nesnesi haline
gelen kentlerimizde kente, kentsel mekana, planlama
süreçlerine ve kentin yönetimine ilişkin birçok sorun
varlığını sürdürmekte ve hatta kentlerin yönetim
stratejilerine bağlı olarak sınıflar arasındaki uçurumlar
giderek büyümektedir. TMMOB ve Odaları kentimize
dair toplumcu bir bakış açısıyla doğruları söylemeye ve
savunmaya, geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde
de devam edecektir.
Ülkemizdeki mevcut siyasi tablo, yeni dönemde
özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir Türkiye
mücadelesinin geliştirilmesinde biz mühendislere,
emekten ve halktan yana olan diğer demokrasi güçleriyle
yan yana, omuz omuza saf tutma sorumluluğumuzu bir
kez daha hatırlatmaktadır.
Gün, “aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği”
ile hareket etmenin ve genelden özele yaşanan fiili
süreçlere karşı hazırlıklı olma günüdür. Gün safları
sıklaştırıp, örgütlülüğümüzü güçlendirerek öfkemizi
özgür, eşit, demokratik Türkiye mücadelemizde umuda
dönüştürmenin günüdür.
Şubemiz bu dönem; 26. Olağan Şube Genel
Kurulu’nda üyelerimizin görüş ve önerileriyle
oluşturulan 26. Dönem Çalışma programı doğrultusunda
üstlenmiş olduğu sorumlulukları dünya ve ülke
genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen en iyi
biçimde yerine getirmeye çalışmıştır.
26. Dönem Yönetim Kurulumuzun “birlikte karar
alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışıyla,
haktan ve emekten yana duruşuyla, eşit, özgür,
demokratik bir Türkiye yaratılmasına olan inancıyla,
planlı, sağlıklı, güvenli kentleşen, sanayileşen,
çağdaş, demokratik bir Türkiye için; daha etkin, daha
güçlü bir Makina Mühendisleri Odası yaratılması
yolunda” gerçekleştirilen çalışmaları üyelerimizin ve
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Bu dönemde çalışmalarımıza katkı ve katılımda
bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
26. Dönem Şube Yönetim Kurulu
26. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
26. DÖNEM (2012-2013)
Bu dönem boyunca çalışma raporunun
kaleme alındığı gün itibariyle Yönetim Kurulumuz
69 kez toplanarak 529 karar üretmiş ve yaşama
geçirmiştir. Tüm kararlar oy birliğiyle alınmıştır.
Meslek alanımızla ilgili olarak her dönem olduğu gibi bu
dönem de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ettirilerek,
tüm üyelerimizin mesleki, ekonomik, özlük haklarının
her düzeyde savunulmasının yanında, çalışma
anlayışımız doğrultusunda kentimizin, bölgemizin
ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üretilmesi
yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar gerek meslek alanımızı yakından
ilgilendiren, gerekse de ülke ölçeğinde önemli saydığımız
konulardan;
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı’na İlişkin
Görüş ve Öneriler
• Yapı Denetimi Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Taslağı Hakkında Görüş ve Öneriler
• Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Görüş ve
Öneriler
• Şantiye Şefliği ile İlgili Görüş ve Öneriler
• Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Görüş ve
Öneriler
• Araçların İmal, Tadil ve Montaj Yönetmeliği’ne
İlişkin Görüş ve Öneriler
• AİTM Yönetmelik Değişikliği Hakkında Görüş ve
Öneriler
• Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri
ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe
İlişkin Görüş ve Öneriler
• Yapı Denetim Hakkında Kanun Taslağı'na İlişkin
Görüş ve Öneriler
• Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu, Montaj Tespit
Raporu ile Gaz Sızdırmazlık Raporu Düzenleyecek
ve Gaz Sızdırmazlığı Kontrollerini Yapacak Kurum/
Kuruluşlarının Görevlendirilmesine Dair Tebliğ'e
İlişkin Görüş ve Öneriler
• Elektrik Tesisleri Proje ve Kabul Yönetmelik
Taslağı’na İlişkin Görüş ve Öneriler
• Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında
Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde ve
Denetlenmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair
Tebliğ Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler
• 478 sıra sayılı Torba Kanun Teklifinde 9 Temmuz
akşamı son anda verilen önerge ile 3194 sayılı İmar
Kanununda yapılan değişiklik hakkında Görüş ve
Öneriler
• Petrol Piyasası Kanun Tasarısı’na İlişkin Görüş ve
Öneriler
oluşturulmuştur.
Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında konu ile
ilgili tüm uzmanlar bir araya getirilerek, birlikte üretme
anlayışıyla ve yaygın örgütlenme ağıyla oluşturulan
görüş ve önerileri ilgililere ve Oda merkezimize iletme
konusunda çok yönlü girişimler gerçekleştirilmiştir.
Bu dönem Şubemizin kurumsal yapısını
güçlendirmek ve daha etkin bir meslek örgütü yaratmak
yönünde üyelerimizin çalışmalara katkı ve katılımlarını
sağlayarak onlarsın deneyim ve bilgi birikimlerinin
çalışmalara yansıması sağlanmıştır.
16 Uzmanlık Komisyonu ve 21 Çalışma Grubu,
26. döneme ilişkin görüş ve öneriler üreterek kurumsal
sürekliliğe ilişkin örnek çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Konularında deneyimli üyelerimizden oluşan
Uzmanlık Komisyonlarının ürettiği görüşler, Şube
etkinliğimizi daha olumlu noktalara taşımış, Şube
organlarında görev alan 546 üyeden oluşan Şube
Koordinasyon Kurulumuz 8 kez toplanarak Şubemiz
çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
Yönetim Kurulumuz, Şubemizin işyeri temsilcileri
ve temsilci yardımcılarıyla 15 Ocak 2013 ve 27 Kasım
2013 tarihlerinde; Uzmanlık Komisyonu üyeleriyle
23 Mayıs 2012 ve 30 Ocak 2013 tarihlerinde birer
toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, 25. Dönem
Çalışma Programı’nda gelinen nokta değerlendirilerek,
hedeflerin yaşama geçirilmesi yönünde görüş
alışverişinde bulunulmuş ve Şube çalışmaları hakkında
üyelerimize bilgi verilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
33
Yine bu dönemde Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Oda merkezimiz ve diğer birimlerce düzenlenen kongre
ve sempozyumlara bildiri sunarak, Düzenleme, Danışma,
Yürütme Kurullarında görev alarak katılmıştır.
11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,
VI. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi,
VII. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Sergisi,
IX. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı,
TMMOB Sanayi Kongresi 2013, İmalat Teknolojileri
ve Yöntemleri Kongresi, VIII. Ulusal Ölçüm Bilim
Kongresi, Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve
Sergisi, Öğrenci Üye Kurultayı 2013 bu etkinlikler
arasında yer almaktadır.
Şubemiz, geçmiş dönemlerde başlatılan projelerin
daha üst seviyelere taşınmasının yanı sıra, meslek,
meslektaş, kent, ülke ve toplum sorunlarına yönelik
uzmanlık alanımızdan hareketle kamu yararını esas alan
çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmüştür. TMMOB
İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Akademik
Meslek Odaları Platformu oluşumlarına sürekli
katılım sağlanmış ve çalışmalara katkıda bulunarak
yaşama müdahil olunmuştur. Ülke gerçeklerinin ortaya
konulduğu, çözüm önerilerinin sunulduğu
bu platformların etkinliklerinin nicelik ve nitelik olarak
geliştirilerek sürdürülmesine çalışılmıştır.
ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER
26. DÖNEM (2012-2013)
Bu dönem üniversite – oda ilişkilerine
güçlendirmek ve üniversite ile sanayi arasındaki iletişim
etkinleşmesinde köprü görevini üstlenmek amacıyla
çalışmalara ağırlık verilmiştir.
“Üniversitelerarası Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri Yarışması”
8 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşmiş, yarışma ve
sergiye 150’den fazla proje katılmış, Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Ekonomi
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve
Gediz Üniversitesi’nden son sınıf öğrencilerinin bitirme
projeleri ödüllendirilmiştir.
Odamız ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
birlikteliğiyle kurulan Enerji Verimliliği Eğitim ve
Uygulama Merkezi’nin çalışmaları devam etmiştir.
Şubemizce, bölgemizde bulunan üniversitelerin
mühendislik fakültelerinin Makina ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik
olarak “Dış Danışmanlık” çalışması başlatılmıştır.
34
29 Kasım 2012 tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Özsakarya tarafından İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirilmiş,
üniversitenin makine mühendisliği öğrencileri ile bir
sohbet gerçekleştirilmiş ve Şube çalışmalarına ilişkin
bilgilendirmede bulunulmuştur.
Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölüm Başkanları, yönetim
kurulumuzca ziyaret edilmiş, İzmir Ekonomi
Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Bölümü’nde ise öğrencilere yönelik bir bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirilmiş ve 7 Aralık 2012 tarihinde
bir sunum yapılmıştır.
21-22-23 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleşen
Mühendislik Günleri’13 etkinliğine çeşitli
üniversitelerden öğrenciler katılım sağlamıştır.
“Üniversitelerarası Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri Yarışması”
14 Haziran 2013 tarihinde üçüncü kez düzenlenmiş,
yarışmaya 100’ün üzerinde proje katılmıştır.
Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir ve
Manisa illerindeki Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi
Dekanları’nın yanı sıra Makina ve Endüstri Bölüm
Başkanları’nın katılımıyla 30 Ekim 2013 tarihinde bir
toplantı gerçekleştirilmiştir. Odamız Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda yeni
öğretim yılının başında YÖK’ün uygulamalarından
kaynaklı olarak okullarımızda yaşanan sorunlar ile
Şubemiz ile Üniversitelerimizin yapmış olduğu ortak
çalışmaların geliştirilmesi üzerinde görüşülmüştür.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
ŞUBE EĞİTİM HİZMETLERİ
26. DÖNEM (2012-2013)
TEKNİSYENLERE YÖNELİK KURSLAR
Teknisyenlere yönelik olarak düzenlenen eğitim
çalışmaları, endüstriyel ortamda işçi sağlığı ve iş
güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve verimliliğin
artması yönünde yaptığı olumlu katkılar nedeni ile
sanayi kuruluşlarınca büyük ilgi görmektedir. Şubemiz
tarafından kursta başarı gösterenlere verilen belgeler,
ilgili kurumlarca kabul edilmektedir.
AÇILAN
KURS SAYISI
KATILIM
SAYISI
KURS
YIL
İş Makinaları Kullanma (Operatör) Kursu
2012
31
813
2013
33
606
Kazancı Kursu
CNC Kursu
LPG Piyasasında Görev Yapan
Yetkili Personel Kursları
64
1419
2012
14
261
2013
15
303
29
564
2012
2
22
2013
1
16
3
38
2012
21
421
2013
Kaynak Teknolojisi Kursu
2012
2013
Sapanlama, Standart Vinç El İşaretleri
2012
2013
Sanayide Doğalgaz İşletmeciliği Doğalgaz Yakıtlı Merkezi Isıtma Sistemi İşletme Kursu
Havuz Suyu Operatör Kursu
Kaynak Akredite Sınavı (ÇK+PK)
TOPLAM
2012
2013
13
183
34
604
3
24
-
-
3
24
24
332
11
217
35
549
13
175
13
165
26
340
2012
1
16
2013
2
22
3
38
2012
-
-
2013
24+8
65+11
32
76
2012
109
2125
2013
120
1588
229
3713
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
35
25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı resmi Gazetede
yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Eğitim Yönetmeliği’ne göre LPG piyasasında görev
yapan; sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli,
tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri
ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test
ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli,
pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında
görev alan diğer personelin eğitim ve belgelendirilmesi
zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Şube olarak da
bu eğitimlerin yapılmasına başlanmış ve önümüzdeki
çalışma programında da devamı sağlanacaktır.
Karayolları Trafik Kanunda ilgili madde torba yasayla
yapılan değişiklik sonucu Odamız tarafından operatör
belgesi verilmesi engellenmiştir. Belge vermeye
yetkilendirilen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
çıkarılan Yönetmelikte de bu resmileştirilmeye
çalışılmıştır. Bu aşamada şubemiz tarafından açılan dava
kazanılmış olup, 2010 yılı Nisan ayında Bayraklı Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokol
gereği Operatör Belgesi verilmeye başlanmıştır. İzmirgaz
ile yapılan protokol gereği doğalgaz kullanan merkezi
ısıtmalı apartmanlarda çalışanlara yönelik “Doğalgaz
Yakıtlı Merkezi Isıtma Sistemi İşletme Personel Kursu”
yapılmaya başlanmıştır. Bornova Belediyesine bağlı
BELGEM’de bulunan eğitim araç ve gereçleri yapılan
protokol çerçevesinde alınarak Uygulamalı Eğitim
Merkezi kurulmuştur. Böylece ilerleyen süreçte burada
teknisyenlere yönelik açılacak yeni kurslarımız olacaktır.
MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM) KURSLARI
Bilim ve Teknolojinin gelişimi ile Mühendislik
uygulama alanında hızlı değişim gözlenmiş ve meslek
odası olarak odamız tarafından üyelerimizi kendi
gelişimini sağlaması, üretim safhasında aktif olarak
yer almasını sağlamak amacı ile meslek içi eğitim
programı çalışması başlatmıştır. Oda merkezinde Meslek
İçi Eğitim Merkezi (MİEM ) oluşturulmuş, meslek
alanlarımıza yönelik kurs, sınav ve belgelendirme
sistemiyle üyelerimizin eğitilmesi, yetkilendirilmesi ve
belgelendirme koşulları, eğitim, sınav programları ve
eğitim kitapları hazırlanmıştır.
36
KURS
YIL
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Isı Yalıtım
Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis
Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
AÇILAN
KURS SAYISI
7
2
9
4
5
9
2
2
4
3
3
6
1
1
1
1
2
KATILIM
SAYISI
118
32
150
57
71
128
28
31
59
48
48
96
10
10
12
13
25
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 gün)
2012
2013
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Araçların LPG’ye Dönüşümü
Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Araçların CNG’ye Dönüşümü
Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (5 gün)
2012
2013
Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu
2012
2013
Enerji Yöneticisi Kursu
2012
2013
Şantiye Şefliği
2012
2013
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Kursu (Yeni Bina)
2012
2013
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde
Doğalgaz Dönüşümü
2012
2013
Bilirkişilik
(Yangın, Kamulaştırma, Otomotiv, Yangın, İş Kazaları)
2012
2013
TOPLAM
2012
2013
Ayrıca Odamız tarafından Personel Belgelendirme
Kuruluşu (PBK), Ülke genelinde gerçekleştirilen
mühendislik hizmetlerinin daha üst seviyelere
çıkartılması amacıyla yapmış olduğu mühendis
yeterlilik belgelendirme faaliyetlerini TSE EN ISO/
IEC 17024 standardına göre kurduğu yönetim ve
belgelendirme sistemi ile bağımsız, tarafsız ve adil bir
4
11
15
2
1
3
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1
2
5
5
1
1
3
4
7
7
1
8
1
1
16
2
18
1
1
60
43
103
80
270
350
27
15
42
10
11
21
30
9
39
9
10
19
16
11
27
81
81
12
12
55
94
149
194
34
228
13
13
275
34
309
23, 25, 8, 6, 4
66
1037
787
1824
biçimde uygulanmaktadır. MİEM / PBK Mühendis
Yetki Belgelerinin Gözetimi Kapsamında Puanlamaya
Esas olarak 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 33 toplantıya 2.519, 01.01.2013 –
31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen
16 toplantıya 1.295 üyemiz katılarak puan
almışlardır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
37
UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ
MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi, uzun süren
hazırlıkların ardından 26. Çalışma Dönemi’nde, 2 Kasım
2013 tarihinde hizmete girmiştir. Bayraklı Smyrna
mevkiindeki LPG Sızdırmazlık Kontrol istasyonumuz
ile aynı binada hizmet veren merkezde şu birimler yer
almakta:
• Kaynak Uygulamalı Eğitim Birimi
• Asansör Montaj ve Bakım Uygulamalı Eğitim Birimi
• Hidrolik ve Pnömatik Devre Ekipmanları ve
Uygulama Teknikleri Eğitim Birimi
• Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursları
• PLC Eğitimi ve CNC Programlama Eğitimi Birimi
BİLGİSAYAR KURSLARI
AÇILAN
KURS SAYISI
KATILIM
SAYISI
5
41
13
113
2012
1
4
2013
1
9
2
13
2012
10
83
2013
2
16
12
96
2012
2
19
2013
1
7
3
26
2012
21
178
2013
8
65
30
251
KURS
YIL
Autocad
2012
2013
Inventor
Solidworks
Catia V5
TOPLAM
38
8
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TOPLAM
72
13/113
2/13
12/96
3/26
Kalibrasyon Laboratuarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM)
26. DÖNEM (2012-2013)
2012’de yapılan ikinci ara denetim sırasında
kapsam genişletme yapılarak; Elektrik, sıcaklık ve nem
kalibrasyonları da akreditasyon kapsamına eklendi.
Dönem içerisinde toplam yaklaşık 793 kuruluşa
yaklaşık 18,000 kalibrasyon-ölçüm hizmeti
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Odamızın 18 Şubesinde, Merkez Çevre
Laboratuvarında, Asansör Kontrol Merkezinde ve
İstanbul Muayene biriminde periyodik kontrol ve
ölçümlerde kullanılan cihazlar için 1688 kalibrasyon
işlemi gerçekleştirilmiştir.
MMO Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi, sanayi kuruluşlarına ve
Odamız birimlerine verdiği eğitim ve kalibrasyon
çalışmalarını sürdürmüştür.
Teknik Personel Mustafa Çullu’nun ayrılması ile
Erdem Zıylan, 21 Ekim 2013 tarihinde MMO Kalmem’de
görevli olarak çalışmaya başlamıştır. 2009 yılında
gerçekleşen ilk belgelendirme süresinin dolması ile
Ocak 2014’te TÜRKAK tarafından yeniden akreditasyon
denetimi gerçekleştirilecektir.
Eğitim Adı
Genel Metroloji ve
Kalibrasyon /
Temel Ölçme
Açılan Eğitim
Sayısı-2012
Katılımcı
Sayısı-2012
Açılan Eğitim
Sayısı-2013
Katılımcı
Sayısı-2013
4
87
1
7
2
65
2
24
1
6
6 eğitim
102 kişi
Sıcaklık/Terazi
Kalibrasyonu
Boyut Kalibrasyonu
2
17
17025
Tork Kalibrasyonu
TOPLAM
1
4
9 eğitim
108 kişi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
39
TEKNİK HİZMETLER
26. DÖNEM (2012-2013)
PERİYODİK KONTROLLER
Şubemiz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
gereği firmalara yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu
Basınçlı Kapların ve Kaldırma makinalarının periyodik
kontrol hizmetini bölgemizde etkinliğini arttırarak
sürdürmüştür. Tekniğin gerektirdiği yöntemlerle
ve uzman üyelerimizce gerçekleştirilen periyodik
kontrollerle 2012 yılı içerisinde 1563 firmada
23306 cihaz, 2013 yılı içerisinde ise 1732 firmada
19684 cihaz kontrolü yapılmıştır. Odamız tarafından
gerçekleştirilen kontrollerde 39’un üzerinde üyemiz
görev almıştır.
Cihaz
Basınçlı Kap
Cihaz Adedi Cihaz Adedi
2012 Yılı
2013Yılı
Cihaz
Cihaz Adedi Cihaz Adedi
2012 Yılı
2013Yılı
336
398
Araç Kaldırma
Lifti
819
696
Buhar Jeneratörü
274
274
Asansör
74
89
Buhar Kazanı
392
369
Beko Loader
209
140
Hava Tankı
1257
1319
Caraskal
1353
882
Hidrofor
811
866
Forklift
4705
3680
Kalorifer Kazanı
794
681
Hidrolik Asansör
90
105
-
-
Lastik Tekerlekli
Ekskavatör
35
72
1018
1003
Lastik Tekerlekli
Saha Kreyni
40
25
Kızgın Su Kazanı
7
6
Lastik Tekerlekli
Yükleyici
243
172
Kızgın Yağ Kazanı
52
54
Malzeme Sepeti
14
10
Otoklav
74
66
Mobil Vinç
994
718
-
-
Moloz Taşıma
Sepeti
-
-
-
-
Paletli Ekskavatör
123
86
-
-
Vinç
7043
5618
7
4
Yük veya Servis
Asansörü
756
709
Platform
728
812
Teleski-TeleferikTelesiyej
-
-
Silindir
35
50
Transpalet
997
831
Kara Tankeri
tankı
Kompresör
Parlayıcı,
Patlayıcı,
Tehlikeli
San. Gaz Tankeri
Tankı
Sanayi Gazları
Depolama Tankı
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları
Depolama Tankı
Yukarıda dönemin ayrıntılarının verildiği periyodik kontrol hizmetlerinin bölgemizde daha da yaygınlaştırılması
ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile birçok firma ile protokoller gerçekleştirmiştir.
40
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
MESLEKİ DENETİM
Odamız mesleki denetim kapsamına giren mekanik
tesisat, asansör uygulama, doğalgaz ve araç projelerinin
mesleki denetimlerini sürdürmektedir. Son dönemde
yürürlüğe giren Yönetmelik ve Yasa değişiklikleri
Proje Mesleki Denetim çalışmalarını önemli ölçüde
etkilemiştir. Aşağıda yıllara göre mesleki denetimi
yapılan proje sayıları verilmiştir.
DÖNEM
MEKANİK
TESİSAT
PROJESİ
DOĞALGAZ
TESİSATI
PROJESİ
ASANSÖR
UYGULAMA
PROJESİ
ARAÇ TADİLAT
PROJESİ
2012 Yılı
7149
62774
1781
8074
2013 Yılı
3681
62046
1202
6270
TOPLAM
10830
124820
2983
14344
denetimlerinin yapılması sağlanmıştır. 2012 yılında
27.651 adet, 2011 yılındaysa 25.942 adet montaj
tespit raporu verilmiştir.
Ayrıca 2012 yılı içerisinde, aşağıda ayrıntıları
verilen 61.372 adet, 2013 yılı içerisinde ise
39.934 adet LPG’li araca gaz sızdırmazlık raporu
verilerek bu araçların Odamız tarafından mesleki
2012
2013
BİRİM
Sızdırmazlık
Raporu
Montaj Tespit
Raporu
Sızdırmazlık
Raporu
Montaj Tespit
Raporu
İzmir Şube
54.714
25.597
35.361
23.993
Manisa İl Temsilciliği
7018
2054
4573
1949
Toplam
61.372
27.651
39.934
25.942
BİLİRKİŞİLİK VE EKSPERTİZLİK HİZMETLERİ
2012 ve 2013 yıllarında sanayimize, özel sektör,
kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere yönelik ilgili
mevzuat ve standartları kapsamında bilirkişilik ve
ekspertizlik hizmetleri verilmiştir.
Şubemiz, bölgemizde araçların motor şase
numaralarının orijinalliğinin tespit edilmesi konusunda
çalışmalarını sürdürmektedir. Şubemiz teknik görevlileri
tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda;
2012 yılı içerisinde 536, 2013 yılı içerisinde ise 542
aracın motor şase numaralarının orijinalliği ve silindir
hacimleri incelenmiş ve bu araçlar hakkındaki inceleme
raporları ilgili kurumlara gönderilmiştir.
Ayrıca yangın merdiveni basınçlandırma
sistemleri, mutfak havalandırma sistemleri, dişprotez laboratuvarları ile boya ve imalat atölyelerinin
havalandırma sistemleri, kazanlar ve kalorifer tesisatı
sistemlerinin uygunluğu konularında bilirkişilik
hizmetleri verilmiştir.
2012 ve 2013 yıllarında, toplamda 152 kurum,
kuruluş ve firmaya bilirkişilik ve ekspertizlik
hizmeti verilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
41
Asansör Kontrol Merkezi (AKM)
26. DÖNEM (2012-2013)
1. AKM KAPSAM GENİŞLETME FAALİYETLERİ
2012 yılı Yönetim Gözden Geçirme toplantısında
alınan kapsam genişletme kararı gereği:
08-12 Nisan 2013 tarihlerinde TÜRKAK
tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO/IEC 17020
Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene
kuruluşlarının işletimi için şartlar Standardına
Muayene Alanı
Muayene Türü
Standard / Şartname
Asansörler
Periyodik Kontrol
ISIG Tüzüğü
Asansör Bakım ve
İşletme Yönetmeliği
TS EN 81-1,
TS EN 81-2,
TS EN 81-80
Asansörler
AT Tip İncelemesi - Modül B
Son Muayenesi - Modül F
Birim Doğrulaması - Modül G
95/16/AT Asansör Yönetmeliği
Basınçlı ekipmanlar
İç Üretim Kontrolü (Modül A1)
AT Tipe Uygunluk (Modül C1)
AT Ürün Doğrulama (Modül F)
97/23/AT Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar
AT Tip incelemesi Madde 10
AT Ürün doğrulaması Madde 11
AT Tipe uygunluk beyanı
muayenesi Madde 12, 13 ve 14
2009/105/EC (ex 87/404/AT)
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Kaldırma ve İletme Makinaları
Tavan Vinç,
Mobil Vinç
Kule Vinç
Caraskal
Forklift
Teleferik,Teleski ve Telesiyej
Periyodik Kontrol
TS ISO 9927-1,
TS ISO 4309,
TS ISO 1074,
TS 10201 ISO 3184,
TS 10116,
TS ISO 8566-1,
TS ISO 12480-1,
TS EN 1757-2
TS EN 1709
ISIG Tüzüğü
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan
Kablolu Taşıma Tesisatının
Ruhsatlandırılması, Bakım ve
İşletilmesine Dair Tebliğ
Kuruluş içi metotlar.
Sabit Bağlantı Prosedürleri
yeterlilik Değerlendirilmesi ve
Onayı
97/23/AT Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Ultrasonik Muayene
AD Merkblatter HP 5/3
EN ISO 5817, EN ISO 17640
Malzemeler için Avrupa Onayı
97/23/AT Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Görsel Muayene
AD Merkblatter HP 5/3
EN ISO 17637
Tahribatsız Muayene
42
göre akreditasyon denetiminde, tespit edilen 25 adet
uygunsuzluk kapatılmış ve Asansör Kontrol Merkezi,
20 Kasım 2013 tarihi itibariyle, AB-0130-M
akreditasyon numarası ile aşağıda belirtilen kapsamda
akredite olmuştur.
Akreditasyon geçerlilik tarihi: 28 Kasım 2015
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Radyografik Filmlerin
Değerlendirilmesi ve Onayı
Sıvı Penetrant Muayenesi
Manyetik Parçacık Muayenesi
Kaynaklı İmalat ve
Çelik Konstrüksiyonlar
Kaynak Prosedürlerinin
Değerlendirilmesi ve Onayı
İmalat Kontrolü
Boru Hatları
Metalden İşlenmiş Parçalar
-Levhalar
- Borular
- Dökümler
- Vanalar
- Pompalar
- Bağlantı parçaları
(Flanş, dirsek, tee, civata, somun v.b.)
Kazanlar ve Basınçlı Kaplar
İmalat ve Montaj Kontrolleri
İmalat Süreci Kontrolleri
ASME Serisi; B31.1, B31.3, B31.8
API 5L, ASTM A 106
EN 10208-2, EN 10216, EN 10224
Malzeme Değerlendirme ve Onayı
EN 10025, EN 10028, EN 10217,
EN 10219
ASTM A, B, C serisi
ASTM A 106
TRD
AD 2000 Code
ASME Sec.VIII Div.1
EN 286-1, EN 1442, EN 13530-1,2
EN 12493, EN 12542, EN 12953 Serisi,
EN 13445 Serisi EN 14222
AD Merkblatter, TRD, ISIG, ASME I,
II, V, VIII, IX
EN 12952, EN 13445,
EN 286, EN 303-2, EN 303-3, EN 3035, EN 1442
ISIG Tüzüğü
FEM, EN 13157, EN 15011, DIN 15018,
EN 13001 Serisi, ve bu standartlara
göre geliştirilmiş kuruluş içi metotlar
API 650
API 653
Araçların İmal, Tadil ve Montajı
Hakkında Yönetmelik (AİTM) Ek. IV
Motorlu Araçların ve Römorkların
Tip Onayı Yönetmeliği (MARTOY)
Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu,
Montaj tespit raporu ile gaz
Sızdırmazlık raporu düzenleyecek
ve gaz sızdırmazlığı Kontrollerini
Yapacak Kurum/Kuruluşların
Görevlendirilmesine dair genelge
ve bu standartlara göre geliştirilmiş
kuruluş içi metotlar
İmalat Süreci Kontrolleri
Periyodik Kontrolleri
Kaldırma ve İletme Makinaları
İmalat Kontrolleri
Depolama Tankları
İmalat Süreci Kontrolleri
Periyodik Kontrolleri
Montaj Uygunluk Kontrolleri
Gaz Sızdırmazlık Kontrolleri
Araçların (LPG/CNG) Yakıt Sistemi
AD Merkblatter HP 5/3
EN 1435(ISO 17636)
AD Merkblatter HP 5/3
EN 571-1(ISO 3452-1)
EN ISO 23277
AD Merkblatter HP 5/3
EN ISO 17638
EN ISO 15614, EN ISO 15609,
ASME Sec IX,
AWS D1.1, AWS D1.5,API 1104,
AD 2000 HP 3
• 16 Ekim 2012 tarihi itibarıyla 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2009/105/EC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
kapsamındaki faaliyetleri de içerecek şekilde kapsam genişletme ve Onaylanmış Kuruluş olma taleplerimizin ilk ayağı olan
20.11.2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Onaylanmış kuruluş ataması beklenilmektedir.
• 2013 yılı içerisinde Akreditasyon kapsamında yürütülen asansör periyodik yıllık kontrolleri nedeniyle personel istihdamı ve
ekipman ihtiyaçları OYK kararları ile sağlanmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
43
2. İÇ VE DIŞ DENETİMLER
Dış Denetimler:
•
İlk maddede, 08-12 Nisan 2013 tarihlerinde
TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO/IEC
17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki
muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar Standardına
göre akreditasyon denetimi ile ilgili bilgi verilmiştir.
•
AB-0006-M İstanbul Merkezli Makine
Mühendisleri Odası Muayene Kuruluşunun Makine
Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi
kapsamına alınması ve birleştirilmesi için denetim
çalışmaların Oda Yönetim Kurulunun 08.10.2013 tarih
ve 3459 sayılı kararına istinaden TÜRKAK nezlinde
başlatıldı ve dentimin tahmini olarak Ocak-Şubat 2014
gerçekleştirilecektir.
•
AB-086-YS nolu akreditasyon kapsamında
Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi
1.gözetim denetimi Aralık 2013 ve Ocak 2013 aylarında
gerçekleştirilmesi konusunda TÜRKAK ile denetim
planlaması devam etmektedir.
İç Denetimler:
2013 yılı iç denetim planı yapılmış ve 14-15-19-20
Kasım 2013 tarihlerinde TS EN ISO IEC 17020:2005,
TS EN ISO IEC 17021:2011 standartlarına ve EA-2/17
:2009 zorunlu rehber dokümanına göre gerçekleştirilen
iç denetimde, AKM Üst Yönetimi, Ürün Belgelendirme
Birimi, Sistem Belgelendirme Birimi ve Kaynak
Yönetimi Birimleri AKM tarafından yürütülmekte olan
faaliyetlerin standarda uygunluğu ve etkinliği açısından
tetkik edilmiştir. ( D13-001 / 14-15-19-20 Kasım 2013İç
Denetim Detay Planı)
İç denetim sırasında herhangi bir uygunsuzluk
tespit edilmemiştir. (D13-001 / 20.Kasım.2013
tarihli iç denetim raporu)
3. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
TÜRKAK tarafından, 08-12 Nisan 2013
tarihlerinde gerçekleştirilen 1.Gözetim ve kapsam
genişletme denetimi, TS EN ISO IEC 17020, EA-2/17
kapsamında gerçekleştirilen denetim sırasında tespit
edilen 25 adet uygunsuzluklar ve AKM kalite sisteminde
saptanan 2 adet uygunsuzluklara ilişkin Düzeltici
Önleyici faaliyet prosedürümüze göre ilgili faaliyetler
tamamlanarak kapatılmıştır.
4. MÜŞTERİ GERİ BESLEMELERİ
2013 yılı içinde bu çalışma raporu tarihine kadar
AKM tarafından belgelenmiş 20 firmaya gönderilen
Müşteri Memnuniyeti Anketlerine 13 firma yanıt
vermiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda müşteri
memnuniyeti oranının % 88 olduğu görülmüştür.
5. AKM FAALİYETLERİ
Asansör Yıllık Kontrolleri
Ülke genelinde protokol imzalanan 227 belediye
sınırları içinde, Makina Mühendisleri Odası Asansör
Kontrol Merkezi (AKM) bünyesindeki 190 muayene
personeli ile sürdürülen çalışmalarda, bu rapor
tarihi itibarıyla yaklaşık 46.514 asansörün yıllık
periyodik kontrolü gerçekleştirilmiştir. T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan
asansör periyodik kontrol formunda yer alan 109 adet
kriter dikkate alınarak tamamı makina mühendisi
olan personel tarafından gerçekleştirilen kontroller
sonucunda, kontrolü gerçekleştirilen asansörlerden
% 65’i için olumsuz rapor veren MMO Asansör Kontrol
Merkezi, asansörlerin % 35’sine (%5 sarı, %30 yeşil)
de herhangi bir tehlike içermeden kullanılabileceği
anlamına gelen yeşil etiket vermiştir.
44
Belgelendirme Hizmetleri
MMO Asansör Kontrol Merkezi, 2013 rapor tarihi
itibarıyla, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek XIII
(Modül H) Tam Kalite Güvencesi kapsamında 17 firma
ve Ek X (Modül G) Birim Doğrulama kapsamında
8 asansör ile belgelendirme faaliyetleri
sürdürülmektedir.
Muayene ve Piyasa Gözetim Denetim Hizmetleri
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
tarafından talep edilen 25 adet asansörün kontrol ve
raporlaması yapıldı.
Muayene hizmetleri kapsamında firmalara
265 adet tahribatsız muayene (NDT) raporlaması
yapılmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
İstanbul Muayene Birimi 2013 yılı Faaliyetleri
Yıl
Kaldırma İletme
Makinaları
Basınçlı Kaplar
Baca Gazı Ölçümü
Gürültü/Titreşim
Ölçümü
2013*
17032
3744
33
48
*2013 yılına ait sayılar 01.11.2013 tarihine kadar olan verileri içerir.
Eğitimler
Kapsam genişletme ve akreditasyon faaliyetleri
kapsamında AKM tarafından verilmesi planlanan
personel vasıflandırma eğitimleri 15 kez düzenlenmiş ve
89 teknik görevli eğitim almıştır.
D Kodu
1
D-20-4-1/2
2
D-20-4-1/2
3
D-20-4-1/2
4
D-20-4-1/2
5
D-20-4-1/2
6
D-20-4-1/2
7
D-20-4-1/2
8
D-20-4-1/2
9
D-20-4-1/2
10 D-20-4-1/2
11
D-20-4-1/2
12 D-20-4-1/2
EĞİTİM
YERİ
EĞİTİMİN ADI
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
EĞİTİM
DÖNEMİ
(YIL)
EĞİTİM TARİHİ
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
2013
05-07 Ocak 2013
05-07 Ocak 2013
ANKARA AKM
2013
01-06 Şubat 2013
01-06 Ocak 2013
SİVAS AKM
2013
27-29 Mayıs 2013
27-29 Mayıs 2013
DENİZLİ AKM
2013
17-19 Haziran 2013 17-19 Haziran 2013
NEVŞEHİR AKM
2013
17-19 Haziran 2013 17-19 Haziran 2013
SAMSUN AKM
2013
15-17 Temmuz
2013
15-17 Temmuz 2013
MERSİN AKM
2013
29-31 Temmuz
2013
29-31 Temmuz
2013
ADANA AKM
2013
28-30 Ağustos
2013
28-30 Ağustos 2013
AYDIN AKM
2013
4-6 EYLÜL 2013
4-6 EYLÜL 2013
ANKARA AKM
2013
16-18 EYLÜL 2013
16-18 EYLÜL 2013
İSTANBUL AKM
2013
25-27 EYLÜL 2013 25-27 EYLÜL 2013
ANTALYA AKM
2013
04-06 EKİM 2013
İSTANBUL AKM
04-06 EKİM 2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
45
13 D-20-4-1/2
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
DİYARBAKIR
- AKM
2013
28-30 EKİM 2013
28-30 EKİM 2013
14 D-20-4-1/2
Asansör Yıllık
Periyodik Kontrol
Vasıflandırma Eğitimi
SİVAS AKM
2013
09-11 ARALIK
2013
09-11 ARALIK 201
15 Genel
TS EN ISO/IEC
17020:2012 Çeşitlli
Tipteki Muayene
Kuruluşlarının
Çalıştırılmaları İçin
Genel Kriterler Std.AKM SistemISG Eğitimi
İZMİR AKM
2013
02 Mart 2013
02 Mart 2013
16 D-20-4-1/2
İFO 13. Uluslararası
İstanbul Asansör
Fuarı
İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık
ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
İSTANBUL
2013
04-07 Nisan 2013
04-07 Nisan 2013
MMO İzmir
2013
Mayıs 2013
6-7-8-9-14-15-2223 Mayıs 2013
17 D 02 – D 04
D 20
18 D-09
D 18-6
Asansörlerin AB
Teknik Mevzuatına
göre Uygunluk
Değerlendirmesi ve
Proje Kontrolü
- 95/16/AT Asansör
Yönetmeliği
- Asansör Bakım ve
İşletme Yönetmeliği
MMO İzmir
2013
Mayıs 2013
20.05.2013
19 D 20-6
Yürüyen Merdiven/
Bant İmalat ve
Periyodik Kontrolü
- EN 115-1 + A1
AKM Kalite Sistemi
Değişiklikleri,
Uygulama Geliştirme
MMO İzmir
2013
Haziran 2013
07.05.2013
MMO İzmir
2013
Haziran 2013
10.06.2013
Denetçi Paylaşım
Toplantısı (TS EN
ISO/IEC 17021 KYS
Belgelendirme
Denetçileri için)
İZMİR AKM
2013
Aralık 2013
06.12.2013
20 İlgili
Kodlarda
21 EA 17/18
Kodları
46
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
22 D 01 – D 03
D 11
23 D 05 – D 17
24 D 06 – D 07
25 D 08 – D 15
26 D 10
27 D 13
Basınçlı Ekipmanlar
Direktifi Dosya
İnceleme / Kazanların
İmalat kontrolü ve
Sertifikalandırılması
/
- EN 13445 Serisi /
ASME Section VIII
Div. 1
- EN 12952 / EN 12953
Serisi
sertifikalandırması
/ Basınçlı
Ekipmanların
İmalat Kontrolleri ve
Sertifikalandırılması
/
- EN 13445 Serisi /
ASME Section VIII
Div. 1
- EN 12952 / EN 12953
Serisi
Depolama Tankları
Tasarım, İmalat,
Montaj Kontrolü /
Periyodik Kontrolü
- API 650
- API 653
Metalden yapılmış
Malzemelerin İmalat
Kontrolü
- EN 10025, EN 10028,
EN 10217, EN 10219
- ASTM A, B, C Serisi
Kaynak Koordinasyon
Bilgi Tazeleme
Eğitimi / Çelik
Yapıların İmalat Ve
Montaj Kontrolü
- WPS
- WPQR
- EN ISO 15609-1
- EN ISO 15614-1
Tahribatsız Muayene
Bilgi Tazeleme
Eğitimi
- UT
- RT
- PT
- MT
- VT
Basit Basınçlı Kaplar
Direktifi Dosya
İnceleme
- EN 286-1
MMO İzmir
2013
Ağustos 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
MMO İZMİR
2013
Haziran 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
MMO İZMİR
2013
Aralık 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
MMO İZMİR
2013
Kasım 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
MMO İZMİR
2013
Temmuz 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
MMO İzmir
2013
Ağustos 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
47
28 D 14
D 18-5
29 D 16
30 -31 D02
(Tüm)
32 D04
(Tüm)
33 D20
(1, 2, 3, 7, 8,
9, 10)
Kaldırma Makinaları
Proje, İmalat
Kontrolleri
- FEM Rules for the
Design of Hoisting
Appliances
Boru Hatlarının
İmalat Kontrolü
- ASME B 31.1
- ASME B 31.3
- ASME B 31.8
TS EN ISO IEC
17020:2012
Kazanlar –
İş Ekipmanların
Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği
ve Yönetmelikte
Belirtilen Standartlar
Basınçlı Kaplar –
İş Ekipmanların
Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği
ve Yönetmelikte
Belirtilen Standartlar
Kaldırma İletme
Makinaları –
İş Ekipmanların
Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği
ve Yönetmelikte
Belirtilen Standartlar
MMO İZMİR
2014
Aralık 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
MMO İZMİR
2013
Temmuz 2013
Eğitim
gerçekleştirilemedi
2014 planına
eklendi
İSTANBUL
2013
Kasım 2013
12.12.2013
İSTANBUL
2013
Kasım 2013
13.13.2013
İSTANBUL
2013
Kasım 2013
13.13.2013
İSTANBUL
2013
Kasım 2013
14.12.2013
33 başlıkta toplanan eğitimlerin planlı 8 başlıktaki
eğitimler tamamlanamamış ve 2014 yılına planlama
yapılmıştır. Diğer eğitimler planlandığı şekilde
gerçekleştirilmiştir.
NDT Muayenelerindeki 3. Seviye personel
ihtiyacımız nedeniyle TSE tarafından açılmış olan
aşağıdaki eğitimlere AKM personeli Atınç Eryavuz ve
Ersan Gönül’ün katılımları sağlanmıştır.
Tahribatsız Muayene (NDT) –
Manyetik Parçacık Muayenesi Eğitimi - Seviye 3
Tahribatsız Muayene (NDT) –
Penetrant Sıvı Muayenesi Eğitimi - Seviye 3
48
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
AKM Belgelendirme,
Muayene ve Tanıtım Faaliyetleri
2012 ve 2013 yıllarında faaliyet gösteren asansör
firmaları ile belgelendirme çalışmaları başlatılmış,
belgelendirme denetimleri gerçekleştirilerek 95/16/AT
Ek-13 Modul H ve ISO 9001 KYS belgeleri verilmiştir.
2012-2013 Yıllarında Belgelendirilen Firmalar
• OGER Asansör - İzmir (Belge Yenileme)
• STEP Asansörleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Belge Yenileme)
• TEPE Asansör - Eskişehir (Belge Yenileme)
• BİNBA Asansör - Antalya (Belge Yenileme)
• NADYA Asansör İnş. Elekt. Taah. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
• LÖHER Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.
• KAT Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.
• BASANİ Asansörleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
• ARLİFT Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.
• SÜMERLİF Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.
• ASSÖR Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Daha önce AKM tarafından belgelendirilen
aşağıdaki firmaların ara denetimleri
gerçekleştirilmiştir.
• ARI Asan. Elekt. Metal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Kocaeli
• ÖZ Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Kocaeli
• ELKO Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti. - İzmir
• VEKTÖR Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adana
• TAVUKÇUOĞLU Müh. İnş. Taah. Asansör San. ve
Tic. Ltd. Şti.- Aydın
• MFG Müh. Asansör Mak. Elekt. İnş. San. ve
Tic. Ltd. Şti. - Kahramanmaraş
• ASSÖR Asansör San. Ve Tİc. Ltd. Şti. - İzmir
• SÜMERLİF Asansör San ve Tic. Ltd. Şti. - İzmir
• BASANİ Asansörleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - İzmir
• LÖHER Asansör ve Yürüyen Merdiven
San. ve Tic. A.Ş. - İzmir
• NADYA Asansör İnş. Elekt. Taah. İth. İhr. Tic.
Ltd. Şti. - Antakya
• BİNBA Asansör-Antalya
• STEP Asansörleri San. ve Tic. Ltd. Şti - Antakya
• OGER Asansör-İzmir
• TEPE Asansör – Eskişehir
95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek-X (Modül G)
Birim Doğrulaması kapsamında:
• SAVAŞÇI Asansör – Rahmi SAVAŞÇI
(Manisa Merkez, Balıkesir, Manisa Saruhanlı) 3 adet
• NİLAS NİLÜFER Asansör - Bursa Nilüfer,
Mudanya 5 adet
• ERSOYLAR ASANSÖR – İzmir 1 adet
firmaları belgelendirilmiştir.
Muayene hizmetleri kapsamında aşağıdaki
10 firmaya NDT tahribatsız muayene faaliyeti
gerçekleştirilmiştir.
• SİPİL İnşaat
• BORHAT İnşaat Tic. ve San. Ltd.şti.
• RETA MÜHENDİSLİK Raf Kontrolü
• FEMATEK • DYO BOYA FABRİKALARI
• SOCOTAB
• PEPSİCO
• TAMCI MAKİNA
• ASYAT
• FORD OTOSAN - Eskişehir
Katılım Sağlanan Toplantılar
27/02/2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Onaylanmış Kuruluşlar Eşgüdüm
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bünyesinde oluşturulan ASTEK’ in (Asansör Teknik
Komite) toplantılarına katılım sağlanarak sektördeki
güncel gelişmeler takip edilmiş, ilgili süreçlerde
odamızın görüş ve önerileri aktarılmıştır.
5. GELECEK DÖNEMDE YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER
•
Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar ve
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktiflerini de
kapsamımıza alarak uygunluk değerlendirme ve
muayene hizmetlerini de akredite olarak vermek
amacıyla devam etmekte olan çalışmaların
tamamlanması hedeflenmektedir.
•
Ayrıca tüm yurt çapında sektörün ilerleme ve
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla;
- Hidrolik Asansörlerde Son Muayene
- Asansörlerde Bakım Uygulamaları
- Asansör Tasarımı
- Hidrolik Asansörlerde Montaj Kuralları
- Makine Dairesiz Asansörler
- Asansör Montajlarında İş Güvenliği
- Asansörlerde Kullanım ve Kurtarma Talimatları
- Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı ve
Bakım Talimatları İçin Kuralları
konularında eğitimler düzenlenmesi çalışmaları
önümüzdeki dönem tamamlanacak.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
49
KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
26. DÖNEM (2012-2013)
ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ / 4-6 Ekim 2012
Asansör Sempozyumu Elektrik Mühendisleri Odası
ve Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubeleri
yürütücülüğünde 04-06 Ekim 2012 tarihleri arasında
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 724 kayıtlı delege
olmak üzere yaklaşık 1180 kişinin katılımıyla İzmir’de
gerçekleştirildi.
Sempozyum 17 kurum ve kuruluş tarafından
desteklenirken, sempozyum boyunca 10 oturumda
30 bildiri, 1 açık oturum, 1 panel, 5 kurs, ilköğretim
çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla
“Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli Kullanımı”
konusunda eğitim çalışması ile asansör periyodik
kontrolleri konusunda 2 adet “Yönetici Bilgilendirme
Toplantısı” gerçekleştirildi.
Sempozyum katılımcıları sempozyuma paralel
olarak düzenlenen sergiyi de ziyaret ederek yeni ve ürün
ve teknolojileri de görme olanağı buldu.
Sempozyum kapsamında, AYSAD Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı Sefa
Targıt`ın yönettiği “İş Güvenliği ve İş Kazaları” başlıklı
açık oturumda; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
asansör sektörü temsilcileri ile bir Plastik ve
Mikro Cerrahi uzmanının katılımıyla konu ayrıntılı
olarak tartışılarak, görüş ve öneriler üretilip, paylaşıldı.
Sempozyum kapsamında düzenlenen “Periyodik
Kontroller ve SNEL Uygulamaları”başlıklı panelde;
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk
Standartları Enstitüsü, TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve sektör
temsilcinin katılımıyla konu ayrıntılı olarak tartışılıp,
görüş ve öneriler üretilip paylaşıldı.
Sempozyum T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın yanı sıra sektörümüzün farklı uzmanlık
alanlarında faaliyet gösteren tüm sektör dernekleri,
Makina Mühendisliği Bölümü bulunan 9 üniversite ile
3 Sektör yayın kuruşu tarafından destek gördü.
Ülkemizdeki il ve ilçe belediyelerine yazı
gönderilerek bünyelerinde asansör alanında çalışan
personelin Sempozyuma firma katkıları ile katılmaları
sağlandı.
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEKS FUARI / 17-20 Nisan 2013
İlki 1993 yılında düzenlenen, 20 yıllık bir birikim ve
geleneği olan, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında TMMOB Makina
Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde
“Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi”
ana temasıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir'de düzenlendi.
Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan
9 salon ve fuar alanında gerçekleştirildi. Kongre
16 kurum ve kuruluş ile 15 üniversite tarafından
desteklenmiş olup, kongre boyunca toplam 53 oturumda
165 adet bildiri sunuldu.
Kongre sırasında toplam 8 sempozyum, 6 seminer,
16 kurs, 1 panel, 4 çalıştay, 2 açılış konferansı ve 2 sabah
toplantısı gerçekleştirildi. Kongreyi 1450’si kayıtlı delege
olmak üzere, 3200’ü aşkın mühendis, mimar, teknik
eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek
50
lisesi öğrencisi izledi. TESKON 2013 bu güne kadar
düzenlenen en kapsamlı kongre oldu.
Kongre açılış oturumunda Mikdat Kadıoğlu,
“Küresel İklim Değişikliğinin Yaşamsal Mekanlara
Yansımaları” ve Oğuz Türkyılmaz ise “Türkiye’nin Enerji
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Görünümü-2013” başlıklı sunumları gerçekleştirdi.
Kongrede gerçekleştirilen tek panelde, ülke gündeminde
önemli bir yer tutan, “Yarının Binaları: Kentsel
Dönüşümde Enerji, Konfor, Çevre ve Ekonomi” başlığında
ilgili konu ayrıntıları ile bakanlık, oda, üniversite ve
sektör temsilcileri paydaşlarınca tartışılıp somut görüş
ve öneriler üretildi.
Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel
hale gelen sabah kahvaltısı toplantılarında, “EHİS
- Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Çalışmaları” ve
“İklimlendirme Meclisi Faaliyetleri” konuları ele alındı.
Bu toplantılara başta Kongre Düzenleme, Yürütme
ve Danışmanlar Kurulu Üyeleri olmak üzere, Oturum
Başkanları ile sektör dernekleri temsilcileri etkin bir
katılım sağladı.
Kongre ile birlikte paralel tasarlanan
TESKON+SODEX fuarı da Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirildi.
Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına
toplam 1760 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve
hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 144 kuruluş
katıldı ve fuar 6700‘ü aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI // 4-6 Ekim 2013
İlki 2001 yılında düzenlenen, Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları`nın altıncısı Odamız adına
Şubemiz yürütücülüğünde 4-6 Ekim 2013 tarihinde
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde “YALIN
DÖNÜŞÜM” ana temasıyla gerçekleştirildi. Konferans
11 kurum ve kuruluş tarafından desteklendi.
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları 3 Ekim
perşembe günü yalın uygulamaları çalışmalarında
kullanan Manisa’daki 5 firmaya yapılan teknik geziler ile
başladı ve bu teknik gezilere 74 kayıtlı katılımcı katıldı.
Kongre boyunca 25 oturumda “Yalın Organizasyon”,
“Yalın Üretim”, “Yalın Ürün Geliştirme”, “Yazılımda
Yalın”, “Yalın Düşünce-Eğitim”, “Hizmette Yalın”, “Yalın
Girişim”, “Yalın Ofis”, “Yalın Tedarik Zinciri-Lojistik”,
“Yalın Muhasebe”, “Enerjide Yalın”, “Sağlıkta Yalın”, “Yalın
Yönetim” ve “Yalın Üretim-Yönetim” konularının ele
alındığı deneyim paylaşım oturumları ve akademik
bildiriler sunuldu. Bu yoğun program 5 ayrı salonda
paralel olarak düzenlendi.
Etkinliğin ilk günü, açılış konuşmalarının ardından
Yalın Enstitü Derneği’nden Yalçın İpbüken bir sunum
gerçekleştirdi. Yine ilk gün saat 14.00’de Toyota
Türkiye’den Orhan Özer, ikinci gün ise Yalın Üretim
ve TPM Uzmanı Tetsuya Yamazaki konuklarımıza
bir sunum gerçekleştirdi. İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsünden H. Murat Günaydın ise “Yalın Yaşam İçin
Kişisel Hedef Koyma” konusundaki sunumu katılımcılarla
paylaştı.
Tüm bunların yanında, Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları’na paralel olarak düzenlenen
sergiye yalın uygulamalar alanında çalışma yapan
18 kurum ve kuruluş katılarak ürün ve hizmetlerini
katılımcılarla paylaşma imkanı yakaladı.
Tüm mesleki ve sektörel etkinliklerin yanında
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları`nın
ilk gününde Hüsnü Arkan’ın katılımıyla bir konser
gerçekleştirildi.
EMBK 2013’ü 762’si kayıtlı katılım, 323’ü
ziyaretçi olmak üzere, 1085 mühendis ve üniversite
öğrencisi izledi. EMBK 2013’ün son gününde yedi ana
başlıkta düzenlenen çalıştaylara 140 katılımcı kayıt
yaptırarak katıldı. Altı salonda düzenlenen bu çalıştaylar
“LeanoGames”, “Simülasyon ile Geleceği Görmek
Mümkün!”, “İleri Üretim Planlama ve Çizelgelemede
Yalın Çözüm: Asprova”, “Karar Verme Sürecinde
Simülasyon Uygulamaları”, “Yalın Tasarımın Yol Haritası
ve Araçlarının Kullanımı”, “HoshinKanri ile Stratejik
Planlama ve İnovasyon” ve “LeanKanban” başlıklarında
gerçekleştirildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
51
İZMİR 2. KENT SEMPOZYUMU // 28-30 Kasım 2013
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
tarafından düzenlenen, sekretaryası Şubemiz ve İnşaat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nce yürütülen TMMOB
2. İzmir Kent Sempozyumu Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde 28-30 Kasım 2013 tarihleri arasında
gerçekleşti.
Sempozyumda üç gün boyunca TMMOB’ye bağlı
odaların İzmir birimleri tarafından 27 oturumda
toplam 86 bildiri sunuldu. Bildiri sunumları
arasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına
gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm Anketi”, “Mahalle
Sorunlarına Yönelik Muhtar Anketi” ve “Öğrenci Anketi”
ile birlikte TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu
adına sunulan iki bildiri de yer aldı.
Sempozyum kapsamında ilköğretim 5, 6, 7 ve 8.
Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Nasıl Bir
Kent İstiyoruz?” konulu resim yarışmasının ödül töreni
30 Kasım 2013 Cumartesi günü yapıldı. Törende dereceye
giren öğrencilere ödülleri verildi. Törenin ardından
gerçekleşen “Yerel Forumlar Ortak Forumu”na çeşitli
yerel forumlardan yoğun katılım gerçekleşti.
Sempozyumun son günü gerçekleşen “Kent Hakkı ve
Kent Yönetimi” konulu panele konuşmacı olarak Cihan
Uzunçarşılı Baysal, Nilgün Toker Kılınç, Şenol Karaaslan
katıldı.
Gezi sürecinde çekilmiş olan fotoğraflardan
derlenen “Bir Direnişin Öyküsü” başlıklı gezi fotoğrafları
sergisi ile “Nasıl Bir Kent İstiyoruz?” konulu resim
yarışmasında sergilemeye değer görülen resimlerin yer
aldığı sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Sergi alanında ayrıca “Nasıl bir kent istiyoruz?” ve
“Nasıl bir kent istemiyoruz?” başlıklı iki panoda
katılımcıların görüşleri kısa notlar halinde alındı.
TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu TMMOB
üyeleri ve İzmirlilerden de yoğun gördü ve 750’yi
aşkın kişi sempozyuma 3 gün boyunca katılım sağladı.
ASANSÖR SEMPOZYUMU 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ
04 – 06 EKİM 2012
Asansör Sempozyumu 04-06 Ekim 2012
tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezinde Elektrik Mühendisleri Odası ve
Makina Mühendisleri Odası tarafından
724 kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1180 kişinin
katılımıyla İzmir‘de gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum 17 kurum ve kuruluş tarafından
desteklenmiş olup, sempozyum boyunca
10 oturumda 30 bildiri, 1 açık oturum, 1 panel, 5 kurs,
ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi
amacıyla “asansör ve yürüyen merdivenlerin
güvenli kullanımı” konusunda eğitim çalışması
ile asansör periyodik kontrolleri konusunda
2 adet “Yönetici Bilgilendirme Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir. Sempozyum katılımcıları
sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergiyi de
ziyaret ederek yeni ve ürün ve teknolojileri de görme
olanağı bulmuşlardır.
Sempozyum kapsamında, AYSAD Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı Sefa
Targıt’ın yönettiği “İş Güvenliği ve
İş Kazaları” başlıklı açık oturumda;
52
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve asansör
sektörü temsilcileri ile bir Plastik ve Mikro
Cerrahi uzmanının katılımıyla konu ayrıntılı
olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş ve
paylaşılmıştır.
Sempozyum kapsamında düzenlenen
“Periyodik Kontroller ve SNEL Uygulamaları”
başlıklı panelde; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası ve sektör temsilcinin katılımıyla
ile konu ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler
üretilmiş ve paylaşılmıştır.
Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların
kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.
•
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği gereği
1.1.2012 tarihinden itibaren asansör periyodik
kontrol çalışmaları A tipi muayene kuruluşları
tarafından gerçekleştirilmektedir. T.C. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Kasım
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
2011 tarihinde yayınlanan Asansör Bakım ve
İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan
Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak
A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve
Esaslara Dair Tebliğ periyodik kontrol çalışmalarına
usul ve esasları düzenlese de, uygulamada
belediyelerden, bina yöneticilerinden, asansör bakım
firmalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle
çalışma verimli olarak sürdürülememektedir.
Çalışmanın sağlıklı ve verimli olarak
yürütülebilmesi için tüm tarafların işbirliği içinde
olması, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
da konuyla ilgili muayene kuruluşları, meslek odaları
ve sektör derneklerinin desteğiyle kamu spotları
hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmesi gerekliliği
önemle vurgulanmıştır.
•
Asansör periyodik kontrollerine ilişkin ilk
veriler asansör montaj ve bakım firmaları ile
asansörlerde önemli eksiklikleri ortaya koymaktadır.
CE`li asansörlerin önemli bir bölümünün asansör
yönetmeliğine uygun olmadığı, asansörlerin %90`nın
kontrol sonrasında can ve mal güvenliği için
uygun olmadığı, bakım firmaların çoğunluğunun
merdiven altı olarak tabir edilen şeklinde faaliyet
yürüttüğü saptanmıştır. Sektörün disipline edilmesi,
mevcut asansörlerin can ve mal güvenliği açısından
uygun hale getirilmesi için periyodik kontrol
çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi konusunda
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Belediyeler,
meslek odaları, sektör bileşenleri ve muayene
kuruluşlarına önemli görevler düştüğü belirtilmiştir.
•
Asansör periyodik kontrol çalışmaların
ülke genelinde yaygınlaşması, asansörlere
ilişkin verilerin toplanması ve tüm asansörlerin
muayene kuruluşlarınca kontrol edilebilmesi ve
raporlandırılması, çalışmanın istenilen seviyeye
gelmesi, 2013 yılında yerel seçimlerinde olduğu
düşünüldüğünde en iyi olasılıkla 2014 yılının
sonunda mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu
nedenle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan Mevcut Asansörlerin
İyileştirilmesi ve Güvenliğin Arttırılmasına
ilişkin yönetmeliğin yayınlanması ve uygulanması
konusunda gecikme yaşandığı, bakanlığın periyodik
kontrol çalışmalarını yakından takip ederek anılan
yönetmeliği yayınlaması, periyodik kontrol ile
mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenliğinin
arttırılması çalışmalarının periyodik kontrol ile
paralel olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır.
•
İnsan yaşamı için konfor ve kolaylık sağlayan
taşıma sistemleri olan asansörler, yasal mevzuata
uygun olarak yapılması, tasarımından imalatına,
imalatından bakımına, bakımından periyodik
kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik
hizmetine gereksinim duyan bir uzmanlık alanıdır.
Asansör teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve
değişim, enerji verimliliği gibi konular asansörlerde
mühendisliğinin önemini gittikçe arttırmaktadır.
Odalarımız tarafından yapılan meslek içi eğitim
sonrasındaki belgelendirmeler ve teknolojik
gelişmeler sonucu mühendislerin sektörde
istihdam edilmesinin öneminin artması, asansör
konusunda uzmanlaşmış mühendis kavramını ortaya
çıkarmıştır. Asansör tasarımı, projelendirilmesi,
malzemesi, montajı risk değerlendirmesi, bakımı,
revizyonu, periyodik kontrolü, iş güvenliği, enerji
verimliliği, mevzuat ve ilgili standartlar konusunda
teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlaşmış
asansör mühendisine sektörün gereksinimi olduğu,
asansörlerin elektrik ve makine mühendisliği
disiplinlerinin meslek alanına girdiği, asansörlerin
tasarımından, projelendirilmesine, montajından,
işletilmesine, bakımından, periyodik kontrolüne
kadar mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak,
Odalarımızın da bu konuda meslektaşlarına yönelik
eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirmesi
gerekliliği belirtilmiştir.
•
Günümüzde her alanda olduğu gibi asansör
teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelişme ve
değişim yaşanmaktadır. Bu gelişmelere uyum
sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak,
rekabet edebilme gücünü sürekli olarak
sağlayabilmek için sektörde bilgi, beceri ve
iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücüne
gereksinim vardır. Nitelikli insan gücü sağlamak
konusunda üniversitelere, ara teknik eleman
yetiştiren okullara ve meslek odalarına önemli
görevler düştüğü vurgulanmıştır.
•
Türkiye`nin iş kazası sayısı bakımından
Avrupa`da birinci, dünyada ise üçüncü sırada
olduğu, iş kazası sıklık hızında ABD, Almanya ve
İngiltere`den iyi durumda olduğumuz, ancak her
100 bin çalışanda can kaybı sayısına baktığımızda
bu ülkelerin önünde olduğumuz vurgulanarak
tüm çalışanlara risk değerlendirme kültürünü
yerleştirmek zorunda olduğumuz, bu konuda başta
ilgili bakanlıklar olmak üzere, meslek odalarına,
sektörel derneklere ve işverenlere önemli görevler
düştüğü belirtildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
53
•
Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında
ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü açısından
son derece kötü olduğu vurgulanarak, asansörlerde
dahil olmak üzere tüm firmaların çevre, sağlık ve
emniyet yönetim sistemlerinin kurulması, asansör
firmalarının şantiyeleri için iş emniyeti konusunda
kurallarını belirlemesi, çalışanları ile sürekli
iletişim halinde eğitmesi, kuralların uygulanmasını
sürekli olarak denetlenmesi gerekliliği belirtildi.
•
İş güvenliği uzmanı eğitim ve belgelendirme
süreçlerinin sağlıklı yürümediği, bu yöntemlerle
işletmeler mevzuata uygun hale gelse bile iş
yerlerinde güvenlik iklimi yaratılamayacağı
saptaması yapıldı.
•
Sağlık yasalarındaki düzenlemelerin sonucu
olarak, ülkemizdeki hastanelerin acil servislerde
hizmet vermekten kaçınması ve acil mikro cerrahi
merkezlerinin azalması nedeniyle; iş kazaları
sonucu uzuv kaybına uğrayan kişilere yeterince acil
cerrahi müdahale yapılamadığı belirtilerek, uzuv
kayıplı iş kazalarına uğrayan kişilere tıbbi hizmet
verecek mikro cerrahi merkezi sayısının arttırılması
gerektiği belirtildi.
•
Binalarda kat yüksekliğinin artması insanların
dikey olarak ulaşımının önemini arttırmıştır. Kat
yükseklikleri arttıkça dikey iletişim için kullanılan
asansörlerin estetik, konfor, güvenlik, enerji
verimliliği vb. konulardaki teknolojik gelişimini
hızlandırmıştır. Dikey ulaşım için önemli bir işlevi
olan asansörlerin güvenli, konforlu, estetik ve enerji
sarfiyatı az bir şekilde yapılabilmesi için tasarım
aşamasında mühendisler ile mimarlarımızın bu
konuda birlikte çalışmaları gerektiği bir kez daha
belirtilmiştir.
54
•
Sektörde f inansman, sermaye yetersizliği,
düşük verimlilik, kalifiye iş gücü, teknolojik ve
endüstriyel birikim ve paylaşım sorunlarına ilişkin
kalıcı, köklü çözüm mekanizmalarının işlerliğinin
artırılması gereksinimi vardır. Sektörde sahip
olunan bilgi ve deney birikiminin uygulamaya
ve katma değere dönüştürülmesi için sistem
tasarımında ulaşılan seviyenin geliştirilerek yaygın
kullanımının sağlanması, yerli malzeme üretim ve
kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir.
•
Meslek odalarının kuruluş yasalarının
verdiği görev çerçevesinde, kamu yararına ve
kamu adına sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki denetim
hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi
iktidarlarca konulan tüm engeller ve sınırlamalar
kaldırılması gerektiği ve mesleki denetimin olmazsa
olmaz koşulunun “uzmanlık ve belgelendirme” olduğu
belirtilmiştir.
•
Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara
uygun üretim ve bakım, piyasa gözetim ve denetimi
ile periyodik kontrol uygulamalarında yaşanan
sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon
zeminlerinin istenilen oranda yaratılamadığı ve/
veya değerlendirilemediği saptanmıştır. Bu nedenle
bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına
önem verilmeli, ortak çalışmalar gerçekleştirilmeli,
sanayi, üniversite, ilgili kamu kuruluşları (T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, TSE ve Belediyeler), sektör dernekleri
ve Meslek Odaları işbirliği içinde çalışmalısının
gerekliliği vurgulanmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ/teskon 2013 SONUÇ BİLDİRİSİ
17-20 NİSAN 2013
İlki 1993 yılında düzenlenen, 20 yıllık bir
birikim ve geleneği olan, 11. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi 17-20 Nisan 2013 tarihleri
arasında TMMOB Makina Mühendisleri Odası
adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir‘de
düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte paralel
tasarlanan TESKON+SODEX fuarı da Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı
tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar
etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi‘nde bulunan 9 salon ve fuar alanında
gerçekleştirilmiştir. Kongre 16 kurum ve kuruluş
ile 15 üniversite tarafından desteklenmiş olup
kongre boyunca toplam 53 oturumda 165 adet
bildiri sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 8 sempozyum,
6 seminer, 16 kurs, 1 panel, 4 çalıştay,
2 açılış konferansı ve 2 sabah toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen
TESKON+SODEX Fuarına toplam 1760 m 2 net
stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten
temsilcilikleri ile birlikte 144 kuruluş katılmıştır.
Kongreyi 1450’si kayıtlı delege olmak üzere, 3200’ü
aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite,
meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi
izlerken, fuar 6700’ü aşkın kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Her Kongre, bir öncekinden daha fazla katılımcı,
bildiri, kurs, seminer, sempozyum, oturum sayısına
ulaşmayı hedefler. TESKON 2013 de bu hedefe
ulaşmış ve bu güne kadar düzenlenen en kapsamlı
kongre olmuştur.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki
bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı,
bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler
sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili
alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik
veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken,
seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte
yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
11. Kongre; bina fiziği, binalarda enerji
performansı, yüksek performanslı binalar, jeotermal
enerji, iç hava kalitesi vb. alanlarda disiplinler arası
ortak çalışmaların sunulduğu önemli bir platform
haline gelmiştir.
Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda
belirtilmiştir.
SEMPOZYUMLAR (8 adet)
1. Binalarda Enerji Performansı
2. Bina Fiziği
3. İç Hava Kalitesi
4. Soğutma Teknolojileri
5. Termodinamik ve Tesisat
6. Isıl Konfor
7. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları
8. Yüksek Performanslı Binalar
SEMİNERLER (6 adet)
1. Jeotermal Enerji
2. Yangın Tesisatı Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
(Metro ve Tünellerde Söndürme ve Duman
Kontrol Sistemleri)
3. Yalıtım
4. Su`dan Havaya Enerji Değişiminde İndüksiyon
Cihazları ve Soğuk Tavan (Chilled Beam)
Uygulamaları
5. Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri
6. Etkili Makale/Bildiri Hazırlama Teknikleri
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
55
KURSLAR (16 adet)
1. İklimlendirmenin Temel Prensipleri,
İç Hava Kalitesi Standartları
2. Su Şartlandırma
3. Mutfak Havalandırması
4. Isı Kaybı/Kazancı Hesabında Ekserji Bazlı
Yeni Yaklaşımlar: Yarının Binalarının Ekserjetik
ve Eksergoekonomik Bakımdan Optimum
Tasarımı
5. Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği
6. Medikal Gaz Tesisatı
7. Sistem Seçimi
8 HAP (Hourly Analysis Program)
9. Akustik Tasarım
10. Hastane Hijyenik Alanlar
Proje Hazırlama Esasları
11. Temel ve Uygulamalı Psikrometri
12. Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
13. VAV Sistemlerinin Seçimi ve
Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu
14. Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve
Devreye Alma İşlemleri
15. Soğuk Depo İşletmesi
16 Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve
Arıza Bulma Teknikleri
ATÖLYE ÇALIŞMALARI (4 adet)
1. Proje Tasarım Süreci
3. Yenilenebilir Enerji ve Yerli Sanayi Güneş Enerjisi
4. Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik
Firmalarının Oluşumu
Kongre açılış oturumunda Mikdat Kadıoğlu,
“Küresel İklim Değişikliğinin Yaşamsal Mekanlara
Yansımaları” ve Oğuz Türkyılmaz ise “Türkiye’nin
Enerji Görünümü-2013” başlıklı sunumları
gerçekleştirmişlerdir.
Kongrede gerçekleştirilen tek panelde, ülke
gündeminde önemli bir yer tutan, “Yarının
Binaları: Kentsel Dönüşümde Enerji, Konfor,
Çevre ve Ekonomi” başlığında ilgili konu ayrıntıları
ile bakanlık, oda, üniversite ve sektör temsilcileri
paydaşlarınca tartışılmış olup somut görüş ve
öneriler üretilmiştir.
Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel
hale gelen sabah kahvaltısı toplantılarında, “EHİS
- Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Çalışmaları”
ve “İklimlendirme Meclisi Faaliyetleri” konuları ele
alınmıştır. Bu toplantılara başta Kongre Düzenleme,
Yürütme ve Danışmanlar Kurulu Üyeleri olmak
üzere, Oturum Başkanları ile sektör dernekleri
temsilcileri etkin bir katılım sağlamışlardır.
56
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların
kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
1. 11. Kongrenin düzenlendiği dönemde
devlet eliyle başlatılmış olan Kentsel Dönüşüm
çalışmaları, hedefleri bakımından Türkiye
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılaşma
hamlesidir. Yaklaşık 7 milyon konutun yenileneceği
ve 20 milyondan fazla vatandaşımızın etkileneceği
varsayılan bu hamlenin, enerji, konfor, çevre ve
ekonomi bakımından hedeflerinin oluşturulması
zorunludur. TOKİ eliyle gerçekleştirilen yapıların,
yapı denetimi ve enerji verimliliği başta olmak üzere
birçok yasal mevzuattan muaf tutulması nedeniyle
sektörümüzün, bu yapıların sağlığı ve güvenliği
konusunda ciddi kaygıları olduğu ifade edilmiştir.
Kentsel dönüşüm çalışmaları; geleceğin
sağlıklı, güvenli, enerjiyi verimli kullanan, çevreye
en az zarar veren, konforlu yapılarını oluşturma
stratejisiyle, uzman kesimlerce çok yönlü olarak
ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak
çalışmaların temel ilkeleri ve işleyişi açısından ülke
genelinde tartışmaların yaygınlaştırılması, bilimin,
tekniğin, ilgili kurum ve kuruluşların ve en önemlisi
halkın karar süreçlerine katılması çok önemlidir.
Performansı yazılımı BEP-TR’nin sorunları dile
getirilerek yeni bir yazılımın gerçekleştirilmesi
önerisi yapılmış ve bu konudaki tartışmalar
11. Kongre’de de sürmüştür. Önceki versiyonda
yaşanan sorunların tekrarlanmaması için, yeniden
hazırlanmakta olan BEP-TR’nin sürümünün
yapılmadan önce geçerliliğinin kanıtlanması için
gerekli standart testlerin yapılması gereklidir.
2. Bir önceki Kongrede Binalarda Enerji
Performansı yazılımı BEP-TR’nin sorunları dile
getirilerek yeni bir yazılımın gerçekleştirilmesi
önerisi yapılmış ve bu konudaki tartışmalar
11. Kongre’de de sürmüştür. Önceki versiyonda
yaşanan sorunların tekrarlanmaması için, yeniden
hazırlanmakta olan BEP-TR’nin sürümünün
yapılmadan önce geçerliliğinin kanıtlanması için
gerekli standart testlerin yapılması gereklidir.
3. Tüketicinin korunması için piyasa
denetiminin sağlanması, üretim kalitesinin
artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi
amacıyla, ülkemizde enerji verimliliği çalışmalarının
vazgeçilmez bir parçası sayılan akredite edilmiş
test ve belgelendirme laboratuvarlarının
eksikliği bir önceki Kongre’de dile getirilmişti.
11. Kongre’de ESSİAD tarafından kurulması
çalışmaları başlatılan “EHİS-Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı Çalışmaları” önemli bir gelişme
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
olarak değerlendirilmiş olup farklı alanlarda da
benzeri laboratuvar ve test merkezlerinin kurulması
gerektiği vurgulanmıştır.
paydaşlarını biraraya getirerek, sektörün
bilinçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlayan bir
platform olarak görevini başarıyla tamamlamıştır.
4. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun
katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve
belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri
Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler
de bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda
uygulamalı eğitim merkezleri hayata geçirilmelidir.
7. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yapılan
araştırmalar, mekanik havalandırma tesisatları
olmayan okullarda iç hava kalitesinin düşük
olduğunu ve bunun sonucunda astım ve astıma bağlı
sağlık problemlerinin (öksürme, boğazda kızarıklık,
yorgunluk, baş ağrısı vb.) daha fazla olduğunu
göstermektedir. Günümüzde, hava kalitesinin
yeterli olmaması nedeniyle artan astım vakaları ve
bulaşıcı hastalıklar okullardaki devamsızlığın ana
nedenidir. İç hava kalitesinin uygun olmaması sağlık
problemleri doğurduğu gibi, öğrencilerin akademik
performansını da etkilemektedir. Düşük iç hava
kalitesi dikkati azaltmakta beyin aktivitelerini
negatif yönde etkilemektedir. İç hava kalitesi yüksek
olan bir okulda, sınavlardaki başarıların, iç hava
kalitesi kötü olan okullara göre %14-15 daha yüksek
olduğu görülmüştür. Ülkemizde sınıflardaki öğrenci
sayılarının daha fazla olması iç hava kalitesinin
bozulmasını ve sebep olduğu olumsuzlukları da
hızlandırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız iç
hava kalitesinin uygun değerlerde olması için yeni
okul projelerinde mekanik havalandırmayı zorunlu
kılmalıdır. Mevcut okullarda da belli bir program
çerçevesinde eksikliğin giderilmesi planlanmalıdır.
İç hava kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili
uygulamalar yanında, ülkemizde iç ve dış hava
kalitesinin yerel ve zaman bağlı değerlerinin
belirlenmesine yönelik yoğun araştırmalar
başlatılmalı ve desteklenmelidir. Çünkü iklim,
kullanılan malzeme, yakıt, kültürel ve diğer bazı
faktörlerden kaynaklı olarak iç ve dış hava kirliliğine
sebep olan kirleticilerin kompozisyonunda ülkeden
ülkeye farklılıklar görülmektedir. Ayrıca, insanların
zaman-aktivite bütçeleri de farklılık göstermektedir.
Münferit küçük çaplı araştırmalar yapılmakla
birlikte ülkemizde mevcut bina stokundaki iç
hava kalitesini betimleyecek ve iç hava kalitesini
etkileyen değişkenlerin etki düzeylerini ve ülkemize
has değişkenler olup olmadığını araştıran geniş çaplı
çalışmalar yoktur. Yani bir mevcut durum bilgisi
eksiği vardır. Bu eksiğin giderilmesini takiben insan
sağlığını korumak için zaman-aktivite bütçelerine
dayalı olarak kirleticilere maruz kalma sürelerini
minimize edecek şekilde iç hava kalitesi rehber
değerleri ya da standartları oluşturulmalıdır.
5. Ülkemizde hastane hijyenik alanlarının
klima ve havalandırma tesisatı, test, devreye alma
ve bakımı konusunda zorunlu bir norm olmaması, bu
alanda keyfi uygulamalara yol açmakta ve sağlığa
aykırı hastaneler ortaya çıkmaktadır. Bu alanda
Odamız tarafından önerilen standart taslağı hazırlık
çalışmaları ilgili kurumların da destekleri alınarak
bir an önce standart olarak yayımlanmalıdır.
6. Jeotermal arama faaliyetleri ağırlıklı bir
dönemden, üretim ağırlıklı bir döneme geçme
aşamasında olan Türkiye’de 2006’da 17 MWe
olan kurulu güç 2012 sonunda 8 kat artışla 166
MWe’a ulaşmıştır ve önümüzdeki iki yıl içinde
350 MWe’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Faaliyetlerde ve kurulu kapasitelerdeki hızlı
artışla birlikte teknolojik, yasal ve çevreyle ilgili
altyapı eksiklikleri ve sorunları görünür hale
gelmektedir. Yakın zamana kadar jeotermal
kaynaklı bölgesel ısıtma sistemlerinde karşılaşılan
kaynak yetersizliği, sahaların veriminin düşmesi ve
soğuması gibi sorunların hızlı bir büyüme gösteren
jeotermal kaynaklı elektrik üretim sektöründe de
görülmesinden endişe edilmektedir. Enerji üretim
tesislerinin, jeotermal rezervuar potansiyeli ile
uyumlu ve sürdürülebilir bir büyüklükte seçilmesi
gerekir. Anayasamıza göre Devletin hüküm ve
tasarrufu altında olan jeotermal kaynaklar, binlerce
paraçaya bölünmüş ve önemli bir kısmı devlet
tarafından işletmecilere devredilmiştir. Birbiri
ile iç içe olan bu kaynaklarda sürdürülen tüm
faaliyetler, komşu tesise ve kaynağın kendisine zarar
verebilmektedir. Bu konuda mahkemelere davalar
açılmaya başlanmıştır. Ancak, çözüme ilişkin bir
yasal düzenleme bulunmamaktadır. Kaynağın
bütünlüğünü koruyacak ve optimum verimin elde
edilmesini sağlayacak çözüm önerilerine gereksinim
bulunmaktadır. Jeotermal enerji seminerinde bu
konuda “birimleştirme” olarak adlandırılan çözüm
önerileri genişçe tartışılmıştır.
Jeotermal Enerji Semineri; jeotermal
teknolojilerdeki yenilikleri, uygulamaları, bilimsel
çalışmaları tartışırken, endüstri-kamu-üniversite
8. Tasarım süreçleri alanındaki yasal
mevzuatın sürekli değişikliğe uğraması ve
uygulanamayan mevzuatın dayatılması sorunları
nedeniyle, tasarımcılarımız asıl odaklanması
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
57
gereken teknik standartlar özelinde çalışmalara
başlayamamakta, bunun sonucunda doğru ve
uygulanabilir tasarımlar gerçekleşememektedir.
“Ruhsat Projesi” diye tabir edilen ve sadece yapı
ruhsatı almak amacıyla yapılan projeler uygulama
aşamasında değişikliğe uğramakta, yapılar ilgili
idarelerce onaylanmış olan tasarımından farklı
sonuçlanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için yasal
mevzuat yeniden düzenlenerek, gerçek ihtiyaçlara
yönelik planlamanın önü açılmalıdır.
Son yıllarda gerçekleştirilen yönetmelik
değişiklikleri tasarımcı mimar ve mühendislerin
meslek odalarıyla bağlarını koparmaya yöneliktir.
Bu değişiklikler, gerek mesleki denetimlerin, gerekse
bu kongrelerde yürütülen çalışmaların meslek
ve meslektaşların gelişimine ve bu alanın kamu
yararına düzenlenmesine engel olmaktadır.
Bu kongredeki tasarım süreçleri çalıştayı bir
başlangıç kabul edilip bu sorunlar ilgili kurumların
katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda
çözülmelidir.
9. Güneş enerjisi için yatırım ortamı
iyileştirilmeli ve yatırım kriterleri netleşmelidir.
Güneş enerjisi sistemlerinin üretim standartlarının
belirlenmesi, Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi,
yüksek üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve
bağımsız laboratuvarlar ile test merkezlerinin
kurulması gerekmektedir.
10. Çok disiplinli tasarımcı teknik müşavirlik
firmalarının oluşumu yurt içi ve yurt dışında
büyük çaplı işlerin alınması için önemlidir. Bu
alanda disiplinler arası ortaklıkların kurulmasının;
nitelikli personelin sürdürülebilirliği, ortak
bilgi birikimi gibi olumlu sonuçlarının yanı sıra
bu birlikteliklerin oluşmasını engelleyen bazı
olumsuz faktörler de bulunmaktadır. Bu olumsuz
faktörlerin ortadan kaldırılması için her türlü
mevzuatın buna uygun hale getirilmesi, kültürün,
düşünce yapısının eğitimle değişmesi ve teşviklerle
endüstrinin önünün açılması beklenmektedir.
Yeni nesillerin daha üniversitedeyken bütünleşik
tasarım projeleri ve işbirlikleri ile ortak ve kolektif
çalışmayı öğrenmeleri ve bu yönde özendirilmeleri
gerekmektedir.
İnsan Kaynakları Merkezi (İKM)
26. DÖNEM (2012-2013)
26. dönemde Şubemiz İnsan Kaynakları Merkezi
(İKM) tarafından öncelikli olarak yeni mezunlar
olmak üzere üyelerimize iş arama süreçlerinde destek
verilmesinin yanı sıra; çalışma yaşamına bakış, işe giriş
ve işten ayrılma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken
hukuksal mevzuat, özgeçmiş oluşturma konularında;
58
kariyer planlama alanlarında danışmanlık hizmetleri
verilmiştir. Bu kapsamda; 2012-2013 yıllarında 300’e
yakın üyemiz birimimize başvurmuştur. Özellikle
Odamız ile yeni tanışan üyeler ile yüz yüze yapılan
görüşmelerde, Odamız ve Şubemiz çalışmaları hakkında
bilgilendirilmede bulunulmuştur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
1. KARİYER DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
Bu dönem İnsan Kaynakları Birimimize başvuran 107 üyemiz çeşitli firmalarda işe yerleştirilmiştir.
Üyelerimizin görev almaya başladığı firmalar aşağıdaki şekildedir:
Alarko Carrier
Löher Asansör
Accell Bisiklet Manisa Fabrikası
MercanMakine
And Yapı Denetim
Merinos Mobilya
Asözbey Mühendislik
Mediteria
Ayalka Araç Üstü Ekipmanları
MTT Isıtma
Berti Asansör
Mutlu Metal
Bige Yapı Denetim
Motoran
BNK Madencilik
Nilfisk Rottest
Birim Makine
Norm Cıvata
Cevher Döküm
Olgun Çelik
CMS
Otogaz Tamirciler Derneği
Demirören Mühendislik
Özişpress
Dinamik Isı
Özkay İnş.
Doğa Gıda
Prodem
Ege-Koop
Radyan Doğalgaz
Emar
Rultrans
Emas Makina Sanayi A.Ş.
Ege Soğutmacılık
ELBA
Serel Seramik
ENKA
Site Mühendislik
Erege Metal
Sipil İnşaat
Etik Tasarım Danışmanlık
Solarel Enerji
Ege Gökmen Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Ser-iş
Fabric Air
Standard Cıvata
Form Yay
Senkromec
Geo Mühendislik
Stcc Coaching
GG Mühendislik
Terbay Otomotiv
Gültay
Tekbay Kalıp
Habaş
Termak
HT Mühendislik
Totomak
İmbat Soğutma
Tko Kalıp San.Tıc.Ltd
İzbay Yapı Denetim
Uzman oto
İzmir Mühendislik
Vestel
Kastaş Kauçuk
Venco
Küçükbay Orkide Yağları
Vercon
Klimasan
Viking Kağıt
Larth Havlu Radyatör
YNC Çelik
LMC Makine
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
59
2. İŞ ARAYAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜZENLENEN ÜCRETSİZ EĞİTİMLER
İş arama süreci, bilindiği üzere zaman alıcı, can
sıkıcı, sabır gerektiren bir dönemdir. Üyelerimize bu
dönem de çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenerek;
hem bilgilerini tazeleme hem şubemizi ve birbirlerini
tanıyarak, eğitmenlerimizin çalışma yaşamına ilişkin
tecrübelerini paylaşmaları hedeflenmiştir. Eğitmen
olarak, çoğunlukla; alanlarında uzman, gönüllü Oda
üyelerimizden destek alınmış, bu kapsamda düzenlenen
14 adet eğitime, 163 üyemiz katılmıştır.
Tablo.1. İş Arayan Üyelerimize yönelik düzenlenen Ücretsiz Eğitimler
EĞİTİM ADI
EĞİTİM TARİHİ
Ürün Geliştirme Süreci
18-19.10.2013
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ve Dokümantasyonu
Temel Bilgilendirme
Yurtiçi hibe destekleri ve Proje Hazırlama Teknikleri
20-21.07. 2013
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
05.02.2013
12.03.2013
Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Çemberi
21-23 01. 2013
Türkiye Otomotiv Ana Sanayi
08-09.01.2013
Toplam Verimli Bakım Semineri
15.01.2013
Elektronik Hesap Tablolarında İleri Uygulamaları
30.11. 2012
Temel Finans Yönetimi
01.11. 2012
Temel İletişim Eğitimi
07.10.2012
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri
16-17.09.2012
Süreç Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Semineri
25-26.09. 2012
Kaynak Koordinasyon Eğitimi
22-23.02.2012
Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
01-02.02.2013
3. İŞLETME ÇALIŞANLARINA VE ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜZENLENEN SEMİNERLER
2012 ve 2013 döneminde de, Seminer
programlarımız sanayi ve üyelerimizin talepleri
doğrultusunda hazırlanarak, kurum ihtiyaçlarına göre
güncellenmiştir.
Üyelerimize, işletmelerin eğitim ve insan kaynakları
birimlerine düzenli e-posta yolu ile bilgilendirmede
bulunularak seminer programlarımız duyurulmuştur.
Bu dönemde; kuruluş içinde gerçekleştirilen
eğitimler Tablo.2’de; kuruluşlara özel olarak düzenlenen
eğitimler Tablo.3’te listelenmiştir. Tablo.2’de de
görüldüğü üzere 37 firmada toplam 644 kişi bu
dönem eğitimlerimize katılmıştır. Genel katılıma açık
programda düzenlediğimiz 35 seminere ise 376 kişi
katılmıştır. (Tablo. 3).
Tablo.2.Firma/Kuruluş İçinde Düzenlenen Eğitimler
TARİH
FİRMA
EĞİTİM ADI
30.11.2013
Yeni Un
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
21
26.10.2013
Venco
Hata Türü ve Etkileri Analizi
11
02.09.2013
Burkut Su Tekniği
Verimlilik Artırma
5
21.08.2013
Burkut Su Tekniği
Yalın Üretim
5
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
9
İstatistiksel Süreç Kontrol Semineri
9
25-26.07.2013 Bosch Manisa
21.06.2013
25.05.2013
Mediteria Tıbbi
Malzememler
Çelik-İş
21-22.05.2013 Mta
18.05.2013
60
Çelik-İş
KİŞİ SAYISI
8D Problem Çözme Teknikleri
21
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeliği Eğitimi
25
Süreç Hata Türleri ve Etkileri Analizi
20
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
13-14.05.2013 Çelik-İş
Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi
11-18.04.2013 Abalıoğlu
11
Temel Hidrolik Semineri
22
04.05.2013
İzmirgaz (I. Grup)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
30
04.05.2013
İzmirgaz (II. Grup)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
30
04.04.2013
Çelik-İş
Temel İstatistik
20
19.04.2013
Süperpar
8D Problem Çözme Teknikleri
18
30.03.2013
Marakeş
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
33
30.03.2013
İzmirgaz (II. Grup)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
30
30.03.2013
İzmirgaz (IV. Grup)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
30
Temel Hidrolik Semineri
22
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel
Bilgilendirme
12
Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
23
Kalite Çemberleri
17
22-29.03.2013 Abalıoğlu
04-05.02.2013
27.12.2012
Türk Hava Kurumu
Üniversitesi Yüksek
Meslek Okulu
Hidrosar Hidrolik
Ltd. Şti.
Kansai Altan
26.12.2012
Kansai Altan
Kalite Çemberleri
18
Ege Fren
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
16
Yeni Un Fabrikası
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
21
21-22.09.2012 Zf Lemforder
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
15
19-20.09.2012 Cummins Filtration
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
7
9
12.01.2013
16-17.11.2012
6 10 2012
14.08.2012
Kimtaş Kireç San.
Toplam Üretken Bakım
22.06.2012
Mercan End. Tas.
Iso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme
9
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
17
19-20.04.2012 Ftb Lisi Aerospace
28.05.2012
Mercedes Menz
MSA (Ölçüm Sistemleri)
20
04.04.2012
Weber Markem
Etiketle-Kilitle
15
20.03.2012
Senkromec
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri
16
Sekromec
Bütünleşik Yönetim Sistemleri
15
Ege Endüstri
Mastar Tasarımı
16
06.01.2011
Eldor
Kalite Kontrol Metodolojisi
11
03.01.2013
Kılıçlar
5S Temel Bilgilendirme
15
26-27- 28.
01.2012
13-14.01.2013
Tablo.3.Genel Katılıma Açık Programda Düzenlediğimiz Eğitimler
TARİH
EĞİTİM ADI
KATILIM SAYISI
21-22.10.2013 İstatistiksel Süreç Kontrol
22.09.2013
Kalite Planlaması
6
7
09-11.09.2013 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Eğitimi
17
23-24.07.2013 Mastar Tasarımı
11
27-29.06.2013 Bütünleşik Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme
8
10.05.2013
Toplam Verimli Bakım
9
26-27.04.2013 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planlaması
21
11-12.04.2013 ISO/TS16949 İç Denetçi
8
01-02.04.2013 İstatistiksel Süreç Kontrol
10
18.03.2013
Süreç- Hata Türü Ve Etkileri Analizi
4
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
61
11-12.03.2013 AS 9100:2009 Havacılık Serileri Kalite Yönetimi
6
28.02.2013- Yalın Üretim
01.03.2013
01-02.02.2013 Geometrik Ölçülendirme Ve Toleranslandırma
5
19
25-26.03.2013 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Eğitimi
18
25-26.02.2013 ISO TS16949:2009 Temel Bilgilendirme
18
30-31.01.2013 Mastar Tasarımı Eğitimi
9
23-24.01.2013 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Eğitimi
7
13-14.12.2012 Mastar Tasarımı
12
21-22.11.2012 İstatistiksel Süreç Kontrol
12
14-15.11.2012
16
Mastar Tasarımı
13-14.11. 2012 Ölçüm Sistemleri Analizi
12
01-02.11.2012 ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Kalite Denetimi Semineri
10
18.10.2012
8 D Problem Çözme Teknikleri Semineri
10
05-06.10.2013 ISO TS16949:2009 Temel Bilgilendirme
10
17-18.09.2012 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Eğitimi
10
10.09.2012
Toplam Üretken Bakım
9
16-17.08.2012 Kalite Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
6
11-12.07.2012
10
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Eğitimi
10-11.05.2012 İstatistiksel Süreç Kontrol
9
12-13.04.2012 Geometrik Ölçülendirme Ve Toleranslandırma
16
30.03.2012
Hata Türü Ve Etkileri Analizi
16
23-24.02.2012 Geometrik Ölçülendirme Ve Toleranslandırma
19
16-18.02.2012 Bütünleşik Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme
16
4. SALI TOPLANTILARINDA 10. YIL
Şubemiz 10 yıldır, yaz dönemi hariç üyelerimizin
ve çalışma arkadaşlarının ilgi duyabilecekleri, teknik,
bireysel-kurumsal gelişim konularında konusunda
uzman bir konuşmacıyı ağırlayarak bilgilendirme
toplantıları düzenlemektedir. İnsan Kaynakları
Merkezimiz tarafından organize edilen bu toplantılarda
üyelerimiz, alanlarında uzman kişilerle bir araya
gelirken, karşılıklı interaktif bilgi paylaşımı ortamı tesis
edilmektedir.
Konuların seçimi ve doğru konuşmacılara
ulaşılmasında Şubemiz komisyonları aktif rol
oynamaktadır.
Bu yıl gerçekleştirilen toplantılar ve toplantının
düzenlenmesinde görev alan komisyonlara ilişkin bilgiler
Tablo.4’de çıkarılmıştır.
Tablo.4 Salı Toplantıları ve Düzenleyen Komisyonlar
TARİH
SALI TOPLANTILARININ İSİMLERİ/
DÜZENLEYEN KOMİSYON
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Makine Ekipman ve Cihazların Kontrolü /
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
KATILIM
SAYISI
47
26.04.2013
Karbon Ekonomisi ve Türkiye /
Enerji Verimliliği ve Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu
16
25.05.2013
Kaynak Semineri /
İmalat Yöntemleri Komisyonu
36
25.05.2013
62
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
21.05.2013
Türkiye Otomotiv Ana Sanayi Yan Genel Değerlendirme /
Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu
11
19.04.2013
Endüstriyel Yağlar /
İmalat Yöntemleri Komisyonu
20
02.04.2013
Isıl İşlem Uygulamaları /
İmalat Yöntemleri Komisyonu
43
13.03.2013
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı Uygulamaları /
Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu
42
05.03.2013
Sık Tüketim Ürünlerinin Ambalaj Tasarımında Etkili ve
Doğru İletişim İçinde Renk Kararları /
İmalat Yöntemleri Komisyonu
12
27.02.2013
Ergenlik Çağında Karşılaşılan Problemler /
Kadın Mühendisler Komisyonu
25
29.01.2013
İş Kazası Analiz ve Değerlendirme Uygulamaları /
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
17
22.01.2013
Orijinal Yoga Sistemi Tanıtım Bilgilendirme Toplantısı /
Sosyal Etkinlikler Komisyonu
10
19.12.2012
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Bilgilendirme Söyleşisi /
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
73
18.12.2012
Tahribatsız Muayene İleri Ultrasonik Yöntemleri /
İmalat Yöntemleri Komisyonu
30
11.12.2012
Ar-Ge Projeleri Finansman Olanakları /
Ar-Ge Komisyonu
24
27.11.2012
Soğuk Hava Depolarında /
İş Güvenliği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
135
20.11.2012
İnsan Doğasında Bir Bilmece-Renkler /
Kadın Mühendisler Komisyonu
43
30.10.2012
İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Acil Durum Yönetiminde
Farkındalığın Artırılması Toplantısı /
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
45
09.10.2012
Ar-Ge Proje Fikri Geliştirme ve Hibe Desteklerinden Faydalanma /
Ar-Ge Komisyonu
53
16.10.2012
Kadın ve Erkek Üreme Sağlığı Üzerine İnteraktif Bir Söyleşi /
Kadın Mühendisler Komisyonu
17
25.09.2012
Elektrikle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri /
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
30
13.03.2012
Sistem dinamikleri /
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu
25
06.03.2012
İkna Psikolojisi
150
28.02.2012
Endüstriyel Tasarımın İlkeleri
38
24.01.2012
Bireysel İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi
11
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
63
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalışmaları
26. DÖNEM (2012-2013)
Bu dönem basın yayın ve halkla ilişkiler
çalışmalarımızda yoğun bir süreç yaşanmıştır. Süreklilik
arz eden ekonomik krize rağmen Şubemiz tarafından
düzenlenen sosyal, kültürel etkinliklerde bir azalma
yaşanmamış, üyelerimize ve İzmirlilere yönelik bu
türden etkinlikler, üyelerimizin de gönüllü katkılarıyla
nitelik ve nicelik açısından ilerleme kaydetmiştir.
Raporumuzda yer alan Şube sosyal, kültürel
etkinliklerimizin organizasyonunda sosyal etkinlikler
komisyonumuz ve diğer şube birimlerimizle birlikte aktif
görev alan halkla ilişkiler birimimiz dönem boyunca
tüm çalışmaların afiş, broşür, davetiye gibi basılı görsel
materyallerini hazırlamış, etkinliklerimizin üyelerimize
ve kamuoyuna duyurulması için çok yönlü çalışmaları
organize etmiştir.
TMMOB İzmir İKK’nın düzenlediği Mühendislik
ve Mimarlık Haftası etkinliklerinin basın çalışmalarına
birimimizce destek verilmiştir.
Şube bültenimizin aylık periyotlar ile düzenli
yayımlanması sağlanmış, şube web sayfasının
güncelleme çalışmaları birimiz tarafından
yürütülmüştür.
Şubemizin basınla iletişimi birimimiz tarafından
düzenli bir şekilde yürütülmüştür. Ulusal/yerel
kongrelerimizin, sempozyum ve konferanslarımızın
basın iletişim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu dönem
Şubemizin etkinliklerini ve yönetim kurulumuzun
görüşlerini konu alan 55 adet basın bülteni ve basın
açıklaması yazılı ve görsel medya kuruluşlarına
ulaştırılmıştır. Bu haber ve açıklamalarımız
yazılı basında 212 kez yer almıştır. Kongre ve
sempozyumlarımız öncesinde düzenlenen basın
toplantıları birimimiz tarafından organize edilmiş,
sektör dergilerinde çok sayıda haberimiz yayımlanmıştır.
Prof. Dr. Sefa Kuralay tarafından yazılan
“Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik” isimli kitap,
Renato Lazzarin ve Luigi Nalini tarafından yazılan
ve Prof. Dr. Macit Toksoy editörlüğünde yayına
hazırlanan “Havanın Nemlendirilmesi” isimli kitap
ile 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler
Kitabı ve TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu Bildiriler
Kitabı basıma hazırlanarak Oda yayınları arasına
kazandırılmıştır. Ayrıca Ahmet Öz, Bekir Tiken,
Sebahaddin Osmanlar, Amaç Sarıgülü, Zafer
Güneş, Mehmet Ay ve Halim Akışın tarafından yayına
hazırlanan ve daha önce 6 baskı yapan “Asansör Avan
Uygulama Projeleri Hazırlama Teknik Esasları”
kitabı, 7. baskısı ile yeniden meslektaşlarımızın ilgisine
sunulmuştur.
TEPEKULE AÇIK HAVA SİNEMASI
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin teras katında
bulunan açık hava sinemamız 2004 yılında merkezimizin
açılmasından bu yana ücretsiz film gösterimleri
düzenleyerek üyelerimizi ve tüm İzmirlileri sanatla
buluşturuyor. Tepekule Açık Hava Sineması Şenliği’nin
2012 yılında dokuzuncusu, 2013 yılında ise onuncusu
düzenlenmiştir. Şenlik kapsamında 19 Haziran-13 Eylül
64
2012 tarihleri arasında 13 filmin ve 10 animasyon
filmin, 18 Haziran-12 Eylül 2013 tarihleri arasında ise
12 filmin ve 11 animasyon filmin gösterimleri
yapılmış, böylece iki sezonda toplam 25 film ve
21 animasyon film ile 95 gösterim gerçekleştirilmiştir.
Açık hava sinemamız, bu iki yılda 20 binden fazla
izleyiciyi ağırlamıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
FİLM ADI
GÖSTERİM TARİHİ
1
The Artist
19 - 21 Haziran 2012
2
Yeraltı
26 - 28 Haziran 2012
3
Rio
2 Temmuz 2012
4
Jane Eyre
3 - 5 Temmuz 2012
5
Paris’te Çılgın Macera
9 Temmuz 2012
6
Paris’te Gece Yarısı
10 - 12 Temmuz 2012
7
Alvin ve Sincaplar: Eğlence Adası
16 Temmuz 2012
8
Kars Öyküleri
17 - 19 Temmuz 2012
9
Sevimli Kahramanlar
23 Temmuz 2012
10
Entelköy Efeköy’e Karşı
24 - 26 Temmuz 2012
11
Saftrik Greg’in Günlüğü - 2
30 Temmuz 2012
12
Pina
31 Temmuz - 2 Ağustos 2012
13
Afacan ve Kurbağa
6 Ağustos 2012
14
Aşk ve Devrim
7 - 9 Ağustos 2012
15
Sevimli Cüceler: Cino ve Juliet
13 Ağustos 2012
16
Kadının Fendi
14 - 16 Ağustos 2012
17
Tepekule Belgeseli
22 - 23 Ağustos 2012
18
Alfa ve Omega: Eve Dönüş Macerası
27 Ağustos 2012
19
Siyah Beyaz
28 - 30 Ağustos 2012
20
Aşırıcılar
3 Eylül 2012
21
Tehlikeli Yol
4 - 6 Eylül 2012
22
Max Maceraları: Kralın Doğuşu
10 Eylül 2012
23
Ekümenopolis
11 - 13 Eylül 2012
24
Azrail’i Beklerken
18 - 20 Haziran 2013
25
Cesur
24 Haziran 2013
26
Tepenin Ardı
25 - 27 Haziran 2013
27
Efsane Beşli
1 Temmuz 2013
28
Peki Şimdi Nereye
2-4 Temmuz 2013
29
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
8 Temmuz 2013
30
Barbara
9-11 Temmuz 2013
31
Zarafa
15 Temmuz 2013
32
Geriye Kalan
16-18 Temmuz 2013
33
The Muppets
22 Temmuz 2013
34
Yağmuru Bile
23 - 25 Temmuz 2013
35
Madagaskar - 3
28 Temmuz 2013
36
Yağmurun Gelini
30 - 31 Temmuz - 1 Ağustos 2013
37
Cesur Balık - 2
12 Ağustos 2013
38
Hitchcock
13 - 15 Ağustos 2013
39
Kahraman Maymun
19 Ağustos 2013
40
Başka Bir Kadın
20 - 22 Ağustos 2013
41
Karlar Kraliçesi
26 Ağustos 2013
42
Gözetleme Kulesi
27 - 29 Ağustos 2013
43
The Lorax
2 Eylül 2013
44
Meleklerin Payı
3 - 5 Eylül 2013
45
Sammy’nin Maceraları - 2
9 Eylül 2013
46
F Tipi Film
10 - 12 Eylül 2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
65
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Klasik Türk Müziği Korosu
Klasik Türk Müziği Koromuz, 22 Mayıs 2012
tarihinde Kutlu Payaslı’nın konuk sanatçı olarak katıldığı
bir “Bahar Konseri” düzenlemiş, Şef Gülten Yeğin’in
yönetimindeki konsere yaklaşık 700 kişi katılmıştır.
Koromuzun 22 Ocak 2013 tarihinde Şef Ömer Faruk
Gültaşlı yönetiminde gerçekleştirdiği “Buselik
Makamına Dair” isimli konseri 500’ü aşkın kişi
izlemiştir. Koromuz, bu dönemin son konserini 20 Mayıs
2013 tarihinde yine Şef Ömer Faruk Gültaşlı yönetiminde
gerçekleştirmiş ve konseri 450 kişi izlemiştir. Koromuz
halen Şef Gülten Yeğin yönetiminde çalışmalarını
sürdürmektedir.
Türk Halk Müziği Korosu
Kalıcı ve seçkin bir koro olma hedefiyle
çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Koromuz,
Anadolu’nun kültürel çeşitliliğine, barış ve kardeşlik
içinde bir arada yaşama anlayışıyla sahip çıkmaktadır.
Koromuz, 7 Şubat 2012 tarihinde “Gelin Canlar Bir
Olalım, Pir Sultan’ı Türkülerde Bulalım” konserinde
700 izleyiciyle, 29 Mayıs 2012 tarihinde “Anadolu’nun
Renkli Taşları-3” konserinde 750 izleyiciyle,
19 Şubat 2013 tarihinde “Neşet Ertaş’ı Anma
Konseri”nde 700 izleyiciyle buluşmuş, 28 Mayıs 2013
tarihinde ise yaklaşık 800 kişinin izlediği
“Biz Bize” etkinliğinde Şubemiz Halk Oyunları
Topluluğu ve Perküsyon Grubu ile birlikte sahne almıştır.
66
Halk Oyunları Topluluğu
Şubemiz Halk Oyunları Topluluğu, horon ve zeybek
ekipleri ile çalışmalarını sürdürmüştür. Topluluk,
4 Haziran 2012 tarihinde TMMOB İzmir İKK tarafından
düzenlenen “Devrimci Ozan ve Yazarlarımızı
Anıyoruz” etkinliğinde horon ve zeybek ekibi ile sahne
almış, 28 Mayıs 2013 tarihinde Şubemizce düzenlenen
“Biz Bize” etkinliğinde Şubemiz Türk Halk Müziği
Korosu ve Perküsyon Grubu ile birlikte seyirciyle
buluşmuştur.
Tiyatro grubumuz
“Kentin Oyuncuları”
Şubemiz tiyatro grubu Kentin Oyuncuları,
2 Mayıs 2012 tarihinde “Don Cristobita ile Dona
Rosita’nın Acıklı Güldürüsü” isimli oyunla seyirciyle
buluşmuştur. Tiyatro grubumuz bu oyundan sonra
çalışmalarını durdurmuştur.
Ezber Dışı Söyleşiler
Şubemizin 2007 yılında başlattığı Ezber Dışı
Söyleşiler, 26. dönemde de devam etmiş ve bu dönemde
2 adet söyleşi düzenlenmiştir.
Müzik ve Perküsyon Gruplarımız
Şubemizin hafif müzik ve perküsyon grupları
26. dönemde de çalışmalarını sürdürmüştür. Son Dakika
ismi ile çalışmalarını sürdüren hafif müzik grubumuz,
Şubemizin çeşitli etkinliklerinde sahne almıştır.
Perküsyon grubumuz ise, 28 Mayıs 2013 tarihinde
Şubemizce düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin izlediği
“Biz Bize” etkinliğinde sahne almıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
ETKİNLİK TAKVİMİ - 26. Dönem (2012-2013)
TARİH
ETKİNLİK
TEPEKULE AÇIK HAVA SİNEMASI
19 Haziran-13 Eylül 2012
Tepekule Açıkhava Sinemasında toplam 13 film 10 animasyon film
10.000 kişi
18 Haziran-12 Eylül 2013
Tepekule Açıkhava Sinemasında toplam 12 film 11 animasyon film
10.000 kişi
Klasik Türk Müziği Konserleri
22.05.2012
22.01.2013
20.05.2013
“Bahar Konseri”
700 kişi
“Buselik Makamına Dair”
500 kişi
“Bahar Konseri”
450 kişi
Halk Müziği Konserleri
07.02.2012
29.05.2012
19.02.2013
28.05.2013
“Gelin Canlar Bir Olalım, Pir Sultan’ı Türkülerde Bulalım”
700 kişi
“Anadolu’nun Renkli Taşları - 3”
750 kişi
“Neşet Ertaş’ı Anma Konseri”
700 kişi
Halk Oyunları Topluluğu ve Perküsyon Grubu ile ortak etkinlik “Biz Bize”
800 kişi
Tiyatro gösterileri
02.05.2012
Kentin Oyuncuları
“Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü”
400 kişi
Ezber Dışı Söyleşiler / Söyleşiler
09.02.2013
27.04.2013
Faik Bulut “Suriye’de Neler Oluyor”
120 kişi
Orhan Gazi Ertekin-Av. Sema Pekdaş
“Türkiye’de Yargı: Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz”
100 kişi
Halk Oyunları
04.06.2012
TMMOB İzmir İKK “Devrimci Ozan ve Yazarlarımızı Anıyoruz” etkinliği
28.05.2013
Türk Halk Müziği Korosu ve Perküsyon Grubu ile ortak etkinlik “Biz Bize”
Geleneksel geceler ve üyelerle buluşmalar
08.12.2012
26.12.2012
21.12.2013
25.12.2013
Geleneksel Gece / Kuşadası
650 kişi
Yeni yıla merhaba kokteyli / Tepekule
1200 kişi
Geleneksel Gece / Selçuk
500 kişi
Yeni yıla merhaba kokteyli / Tepekule
1000 kişi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
67
BASINDA YER ALAN ŞUBEMİZ HABERLERİ
BAŞLIK
1
68
Özsakarya, 2’nci kez başkanlık koltuğunda
TARİH
GAZETE
30 Ocak 2012
Yeni Asır
2
MMO İzmir’de Çağdaş Demokratlar seçimi kazandı
31 Ocak 2012
Evrensel
3
MMO İzmir “Özsakarya ile devam” dedi
30 Ocak 2012
Yenigün
4
Gaziemir’de asansör kontrolü MMO’ya verildi
31 Ocak 2012
Haber Ekspres
5
Gaziemir’in asansörleri uzmanlara emanet
31 Ocak 2012
Ege Telgraf
6
MMO, genel kurul yaptı
31 Ocak 2012
Posta Ege
7
Gaziemir’deki asansörler için protokol imzalandı
31 Ocak 2012
Posta Ege
8
Gaziemir’in asansörleri uzmanlara emanet
31 Ocak 2012
Yenigün
9
Gaziemir’de asansör bakımları başlıyor
31 Ocak 2012
Milliye Ege
10
MMO İzmir’de yönetim çağdaş demokratların
31 Ocak 2012
Gazetem Ege
11
Gaziemir’in asansörleri uzmanlara emanet
31 Ocak 2012
Yeni Asır
12
Asansörler uzmanlara emanet
31 Ocak 2012
Ege’de Bugün
13
MMO’da tercih değişmedi
31 Ocak 2012
Ege’de Bugün
14
Karşıyakalıların güvenliği için asansörler MMO’da
2 Şubat 2012
Gazetem Ege
15
Asansör güvenliği MMO’ya emanet
2 Şubat 2012
Ege Telgraf
16
Özsakarya: Odaları sulandırmak istiyorlar
3 Şubat 2012
Ege Telgraf
17
Asansörleri MMO denetleyecek
8 Şubat 2012
Gazetem Ege
18
Narlıdere’de asansörlerin kontrolünü MMO yapacak
Şubat 2012
Posta Ege
19
Asansör güvenliği MMO’ya emanet
9 Şubat 2012
Yenigün
20
MMO Korosu, Pir Sultan’ın sesini bugüne taşıdı
9 Şubat 2012
Birgün
21
Pir Sultan Abdal türküleri coşturdu
9 Şubat 2012
Gazetem Ege
22
Pir Sultan’ın sesi bugüne taşındı
9 Şubat 2012
Ege’de Bugün
23
Asansörlere MMO garantisi
10 Şubat 2012
Ege Telgraf
24
Asansörler emin ellerde
10 Şubat 2012
Birgün
25
Bornova’daki asansörlere bilimsel bakım
10 Şubat 2012
Ege’de Bugün
26
Vatandaşın güvenliği meslek odasına emanet
10 Şubat 2012
Gazetem Ege
27
Makine Mühendisleri Bornova ile asansör protokolü imzaladı
10 Şubat 2012
Haber Ekspres
28
Sızdırmazlık raporunu yargıya taşıyacaklar
10 Şubat 2012
Egeli Sabah
29
Hareketli bombalar yolda
11 Şubat 2012
Ege Telgraf
30
Urla Belediyesi de MMO ile anlaştı
11 Şubat 2012
Yenigün
31
Sızdırmazlık için dava
11 Şubat 2012
Yenigün
32
İzmir’de 145 bin bomba dolaşıyor
15 Şubat 2012
Milliyet Ege
33
LPG istasyonları kapanıyor
25 Şubat 2012
Egeli Sabah
34
İmzalar tamam sıra kontrolde
1 Mart 2012
Ege Telgraf
35
Makina Mühendisleri Odası, asansör kontrollerine başladı
1 Mart 2012
Haber Ekspres
36
MMO’nun asansör kontrolleri başladı
1 Mart 2012
Gazetem Ege
37
MMO 16 ilçede asansör kontrolü yapacak
1 Mart 2012
Ege’de Bugün
38
Bayraklı’da asansörlerin güvenliği tam
2 Mart 2012
Gazetem Ege
39
Bayraklı asansörlerine standart gelecek
2 Mart 2012
Ege Telgraf
40
Asansörler denetlenecek
2 Mart 2012
Habertürk Egeli
41
Bayraklı’da bakımsız asansör kalmayacak
2 Mart 2012
Yenigün
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
42
Denetimsiz asansör kalmayacak
2 Mart 2012
Ege’de Bugün
43
Bayraklı’da asansör denetimleri başlıyor
2 Mart 2012
Milliyet Ege
44
MMO’nun konukları Dündar ve Serbes
3 Mart 2012
Yenigün
45
Mühendislik Günleri etkinliklerle dolu
3 Mart 2012
Gazetem Ege
46
Mühendisler Can Dündar’ı ağırlayacak
3 Mart 2012
Ege’de Bugün
47
Bayraklı’da asansörleri mühendisler denetleyecek
3 Mart 2012
Posta Ege
48
MMO’da mühendislik günleri
3 Mart 2012
Birgün
49
Mühendislik Günleri 5 Mart’ta başlayacak
3 Mart 2012
Ege Telgraf
50
Kusurlu asansöre binmeyin
4 Mart 2012
Posta Ege
51
Kusurlu asansöre kırmızı etiket
5 Mart 2012
Hürriyet Ege
52
Mühendisler ve toplum…
5 Mart 2012
Cumhuriyet Ege
53
Bu elbise artık bize dar geliyor
7 Mart 2012
Yenigün
54
Proje toplum dayanışması
7 Mart 2012
Gazetem Ege
55
Toplum mühendisliğine ihtiyacımız var
7 Mart 2012
Ege’de Bugün
56
Demokrasi ve özgürlük için toplum mühendisliğine ihtiyacımız var
7 Mart 2012
Haber Ekspres
57
MMO’da “Kentin Oyuncuları” yeni oyunla perde diyor
30 Nisan 2012
Ege’de Bugün,
58
Kentin Oyuncuları yeni oyunla “perde” diyecek
30 Nisan 2012
Posta Ege
59
Kentin Oyuncuları’nın yeni oyunu yarın
30 Nisan 2012
Haber Ekspres
60
MMO Kentin Oyuncuları yeni oyunla ‘perde’ diyor
30 Nisan 2012
Ege Telgraf
61
Mühendisler yeni oyunla perde diyor
30 Nisan 2012
Yenigün
62
MMO yeni oyunla “perde” diyor
30 Nisan 2012
Gazetem Ege
63
Kentin Oyuncuları yeni oyunlarıyla alkışlandı
4 Mayıs 2012
Egeli Sabah
64
Kentin Oyuncuları seyirci ile buluştu
4 Mayıs 2012
Ege Telgraf
65
Anadolu’nun bütün renkleri Tepekule’de buluşuyor
29 Mayıs 2012
Ege’de Bugün
66
Anadolu’nun renkleri buluşuyor
29 Mayıs 2012
Gazetem Ege
67
Anadolu’nun bütün renkleri Tepekule’de buluşuyor
29 Mayıs 2012
Ege Telgraf
68
Her dilden çaldılar söylediler
31 Mayıs 2012
Egeli Sabah
69
Her renkten türküler söylendi
31 Mayıs 2012
Yenigün
70
Her renkten türküler söylendi
31 Mayıs 2012
Gazetem Ege
71
Her renkten türküler
31 Mayıs 2012
Ege’de Bugün
72
Haziran’da ölmek zor
2 Haziran 2012
Ege’de Bugün
73
Devrimci yazar ve ozanları anma gecesi
2 Haziran 2012
Ege Telgraf
74
Tepekule’de keyif zamanı
4 Haziran 2012
Ege Telgraf
75
Haziranda ölmek zor
4 Haziran 2012
Cumhuriyet Ege
76
‘Haziranda ölmek zor’
6 Haziran 2012
BirGün
77
TMMOB, devrimci ozan ve yazarları andı
6 Haziran 2012
Yenigün
78
Haziran’da gidenleri andılar
6 Haziran 2012
Ege’de Bugün
79
Öğrenciler, bitirme projelerini sergiledi
12 Haziran 2012
Ege Telgraf
80
Öğrenciler bitirme projelerini sergiledi
12 Haziran 2012
Gazetem Ege
81
Mühendisler bitirme projelerini sergiledi
12 Haziran 2012
Ege’de Bugün
82
Öğrenciler bitirme projelerini sergiledi
14 Haziran 2012
BirGün
83
Açıkhavada sinema keyfi başlıyor
16 Haziran 2012
Haber Ekspres
84
Tepekule’de film günleri başlıyor
16 Haziran 2012
Ege’de Bugün
85
Tepekule’de sinema keyfi
16 Haziran 2012
Habertürk Egeli
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
69
70
86
İzmir’de 16 yıldır ölümlü asansör kazası olmadı
18 Haziran 2012
Türkiye
87
MMO apartman yöneticilerini uyardı
18 Haziran 2012
Ege’de Bugün
88
Apartman yöneticilerine önemli uyarılar
18 Haziran 2012
Gazetem Ege
89
Apartman yöneticilerine uyarı
18 Haziran 2012
Habertürk Egeli
90
Apartman yöneticilerine uyarılar
18 Haziran 2012
Ege Telgraf
91
Açıkhavada sinema keyfi başlıyor
18 Haziran 2012
Ege Telgraf
92
Şenol, site ve apartman yöneticileriyle görüştü
18 Haziran 2012
Haber Ekspres
93
‘Artist’ açıkhavada!
18 Haziran 2012
Cumhuriyet Ege
94
Apartman yöneticileri için uyarılar
19 Haziran 2012
Posta Ege
95
Açıkhava Sineması gösterimde
21 Haziran 2012
Ege Telgraf
96
Açık havada sinema keyfi
21 Haziran 2012
Ege’de Bugün
97
Tepekule Açıkhava Sineması “merhaba” dedi”
21 Haziran 2012
Gazetem Ege
98
Açıkhavada sinema keyfi
21 Haziran 2012
Habertürk Egeli
99
Serinleten öneriler
22 Haziran 2012
Posta Ege
100
Makine Mühendisleri Odası uyardı:
Klima alırken dikkatli olmalısınız
25 Haziran 2012
Ege Telgraf
101
Meslek odalarının denetim isyanı
26 Temmuz 2012
Egeli Sabah
102
Güneş kentleri istiyorum
9 Ağustos 2012
Dokuz Eylül
103
Evler serinliyor, havalar ısınıyor
17 Ağustos 2012
Ege Telgraf
104
İzmir’in örnek başarısı
25 Ağustos 2012
Ege Telgraf
105
Tepekule’de sinema finali
21 Eylül 2012
Hürriyet Ege
106
Tepekule’de perdeye ara
21 Eylül 2012
Cumhuriyet Ege
107
Gösteriler sona erdi
21 Eylül 2012
Gazetem Ege
108
Asansör sektörü İzmir’de buluşuyor
26 Eylül 2012
Sabah
109
Asansör sektörü Ekim’de İzmir’de buluşacak
26 Eylül 2012
Dünya
110
Asansör sektörü İzmir’de buluşuyor
26 Eylül 2012
Yenigün
111
Asansör sektörü İzmir’de buluşacak
26 Eylül 2012
Habertürk Egeli
112
Asansör denetiminde ürkütücü rakamlar
28 Eylül 2012
Ege Telgraf
113
Asansör Sempozyumu İzmir’de gerçekleşecek
28 Eylül 2012
Ege’de Bugün
114
Asansörler için sempozyum
28 Eylül 2012
Habertürk Egeli
115
Asansör Sergisi ve Sempozyumu 6 Ekim’de
28 Eylül 2012
Gazetem Ege
116
Asansörde ‘kırmızı alarm’
28 Eylül 2012
Egeli Sabah
117
Asansör sektörü 46 Ekim tarihlerinde İzmir’de buluşacak
28 Eylül 2012
Yenigün
118
Asansör sektörünün randevusu 4 Ekim’de
29 Eylül 2012
Posta Ege
119
Asansörlerde mühendisliğin önemi artıyor
5 Ekim 2012
Gazetem Ege
120
Asansör sektörü buluştu
5 Ekim 2012
Ege Telgraf
121
Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2012 başladı
5 Ekim 2012
Yenigün
122
Asansör teknolojileri Tepekule’de tanıtılıyor
5 Ekim 2012
Egeli Sabah
123
Asansörcülerin isyanı
6 Ekim 2012
Milliyet Ege
124
Öğrencilere “Güvenli Kullanıcı” sertifikası
8 Ekim 2012
Ege’de Bugün
125
Asansör deyip geçmeyin
8 Ekim 2012
Gazetem Ege
126
Çevre devlet politikası olmalı
8 Ekim 2012
Dokuz Eylül
127
Anahtar kelime: Tasarruf
9 Ekim 2012
Dokuz Eylül
128
Hidrojen pilin faydaları
10 Ekim 2012
Dokuz Eylül
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
129
Asansör Sempozyumu ve Sergisi bitti
10 Ekim 2012
Ege’de Bugün
130
Öğrencilere asansör eğitimi
11 Ekim 2012
Yeni Şafak
131
Enerjiyi yere gömdük
11 Ekim 2012
Dokuz Eylül
132
Şikayet yoksa ceza da yok!
15 Ekim 2012
Birgün
133
Denetimde ceza yok dava açılırsa var!
15 Ekim 2012
Milliyet Ege
134
‘Isı pay ölçer’de pek çok sorun var
15 Ekim 2012
Posta Ege
135
Isı pay ölçer zorunlu ama şikayet yoksa cezası da yok
15 Ekim 2012
Gazetem Ege
136
Asansörde kaldık!
21 Kasım 2012
Milliyet Ege
137
İzmir ve Manisa’daki asansörler güvenli değil!
22 Kasım 2012
Ege’de Bugün
138
Asansörlerin yüzde 85’i sakıncalı çıktı
22 Kasım 2012
Egeli Sabah
139
Mühendislerden asansör uyarısı
23 Kasım 2012
Cumhuriyet Ege
140
Özsakarya: Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz
11 Aralık 2012
Ege Telgraf
141
MMO’nun, 58’inci yıl gururu
11 Aralık 2012
Yeni Asır
142
MMO, 58. kuruluş yıldönümünü kutladı
11 Aralık 2012
Yenigün
143
On binler tehlikede
16 Aralık 2012
Egeli Sabah
144
Duble vurgun
27 Aralık 2012
Dokuz Eylül
145
Makine mühendisliği doktorluk kadar önemli
8 Ocak 2013
Yeni Asır
146
‘Üniversitesanayi işbirliği’ vurgusu
8 Ocak 2013
Ege Telgraf
147
İKÇÜ, mühendislerle işbirliği yapacak
8 Ocak 2013
Ege’de Bugün
148
Doğru proje eleştirilmez
8 Ocak 2013
Dokuz Eylül
149
Katip Çelebi’ye destek ziyareti
8 Ocak 2013
Yenigün
150
Şofbenler banyo dışına kurulmalı
14 Ocak 2013
Sol
151
‘Buselik makamı’na yeniden hayat verdiler
24 Ocak 2013
Yeni Asır
152
Buselik makamında ezgiler
24 Ocak 2013
Ege’de Bugün
153
Buselik makamı gecesine alkış
27 Ocak 2013
Posta Ege
154
‘Suriye’de Neler Oluyor’ tartışıldı
11 Şubat 2013
Evrensel
155
Bulut: ‘Suriye sorunu basite indirgeniyor’
11 Şubat 2013
Ege’de Bugün
156
ABD’nin müdahalesiyle Suriye’de iç savaş başladı
11 Şubat 2013
Birgün
157
Enerji Kimlik Belgesi’nin kontrolü yok
11 Şubat 2013
Ege’de Bugün
158
Ertaş, türküleriyle anılacak
16 Şubat 2013
Ege’de Bugün
159
“Bozkırın Tezenesi” türküleriyle anılacak
17 Şubat 2013
Egeli Sabah
160
“Bozkırın Tezenesi”ni türküleriyle anacaklar
19 Şubat 2013
Dokuz Eylül
161
Asansörde kırmızı alarm
19 Şubat 2013
Hürriyet Ege
162
Asansörlerin durumu vahim
19 Şubat 2013
Milliyet Ege
163
Asansörlerde kırmızı alarm
19 Şubat 2013
Posta Ege
164
Neşet Ertaş’ı unutmadılar
21 Şubat 2013
Ege’de Bugün
165
Neşet Ertaş’ı kendi eserleriyle andılar
21 Şubat 2013
Ege Telgraf
166
Neşet Ertaş, kendi eserleriyle anıldı
21 Şubat 2013
Egeli Sabah
167
Tepekule’de Tesisat Mühendisliği Kongresi düzenlenecek
12 Nisan 2013
Ege’de Bugün
168
TESKON Fuarı 17 Nisan’da açılıyor
12 Nisan 2013
Egeli Sabah
169
Tesisat mühendislerinin İzmir buluşması
18 Nisan 2013
Ticaret Gazetesi
170
TESKON kapıların 11. kez açtı
18 Nisan 2013
Ege’de Bugün
171
TESKON, kapılarını açtı
Nisan 2013
Ege Telgraf
172
TESKON kongresi ve SODEX fuarı kapılarını açtı
18 Nisan 2013
Yenigün
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
71
72
173
İklim değişikliğine dikkat çekildi
19 Nisan 2013
Yeni Asır
174
TESKON 2013, binlerce kişiyi ağırladı
26 Nisan 2013
Ege’de Bugün
175
TESKON binlerce kişiyi ağırladı
26 Nisan 2013
Ege Telgraf
176
TESKON 2013 binlerce kişiye evsahibi oldu
26 Nisan 2013
Yenigün
177
“Düşman ceza hukuku devrede”
29 Nisan 2013
Birgün
178
Asansör tehlikesi
10 Haziran 2013
Dokuz Eylül
179
Açıkhavada sinema keyfi başlıyor
14 Haziran 2013
Ege Telgraf
180
Açıkhava’da sinema keyfi
14 Haziran 2013
Habertürk Egeli
181
Yıldızların altında sinema keyfi başlıyor
14 Haziran 2013
Posta Ege
182
Tepekule’de açık hava sineması başlıyor
15 Haziran 2013
Dokuz Eylül
183
Öğrenciler bitirme projelerini sergiledi
18 Haziran 2013
Yenigün
184
Öğrenciler, bitirme projelerini sergilediler
18 Haziran 2013
Ege Telgraf
185
Projelerin birincisi Ege Üniversitesi’nden
18 Haziran 2013
Yeni Asır
23 Haziran 2013
Yeni Asır
186
“Vinçasör ve binada inceleme yapılmalı”
187
‘Vinçasör’lü apartmana müjdeli haber
27 Haziran 2013
Yeni Asır
188
Yenilenebilir enerjide başkent İzmir olur
15 Temmuz 2013
Dokuz Eylül
189
Asansör denetimi yetersiz kalıyor
10 Ağustos 2013
Ege Telgraf
190
Asansörlerdeki tehlikeye dikkat
10 Ağustos 2013
Evrensel
191
İzmir’deki asansörlerin yüzde 90’ına binmek tehlikeli
10 Ağustos 2013
Haber Ekspres
192
Asansörlerin yüzde 90’ı tehlike saçıyor
10 Ağustos 2013
Türkiye
193
Endüstri mühendisleri buluşuyor
27 Eylül 2013
Ege Telgraf
194
Endüstri mühendisleri Ekim’de İzmir’de
27 Eylül 2013
Habertürk Egeli
195
Endüstri mühendisleri 46 Ekim’e İzmir’de buluşuyor
27 Eylül 2013
Yeni Ekonomi
196
Endüstri mühendisleri İzmir’de buluşuyor
27 Eylül 2013
Yenigün
197
Mühendisler ‘yalın dönüşümü’ görüşecek
27 Eylül 2013
Egeli Sabah
198
Endüstri mühendisliğinin geleceği tartışıldı
5 Ekim 2013
Ticaret Gazetesi
199
İsrafsız üretim için buluştular
5 Ekim 2013
Posta Ege
200
MMO buluştu
5 Ekim 2013
Ege Telgraf
201
İlk kez asansör eğitimi
28 Ekim 2013
Egeli Sabah
202
Mühendislere uygulamalı eğitim
5 Kasım 2013
Ege’de Bugün
203
Uygulamalı eğitim
5 Kasım 2013
Ege Telgraf
204
Makina mühendisleri eğitim merkezi açtı
5 Kasım 2013
Posta Ege
205
Mühendise uygulamalı eğitim
5 Kasım 2013
Egeli Sabah
206
25 lira için hayatımız tehlikede
15 Kasım 2013
Egeli Sabah
207
İzmir’de tehlike daha büyük
20 Kasım 2013
Yeni Asır
208
Sebep gaz birikmesi çıktı
11 Aralık 2013
Dokuz Eylül
209
“Kurallara mutlaka uyun”
11 Aralık 2013
Yeni Asır
210
Doğalgaz patlaması aydınlanıyor
11 Aralık 2013
Ege Telgraf
211
Makina Mühendisleri Odası 59. yılı kutladı
25 Aralık 2013
Posta Ege
212
Yeni yılı karşıladılar
27 Aralık 2013
Ege Telgraf
213
İzmir’de hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor
1 Ocak 2014
Birgün
214
MMO’dan kurumlara davet
1 Ocak 2014
Ege Telgraf
215
Hava kirliliği İzmir’in kaderi
1 Ocak 2014
Yenigün
216
TMMOB’den kirli hava uyarısı
2 Ocak 2014
Son Dakika
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
MESLEK DALI KOMİSYONU (EİM MDK)
26. DÖNEM (2012-2013)
26. döneme ilişkin komisyonumuzun çalışma
programı oluşturularak sekreter üyemiz Mustafa
Çakır tarafından 23 Mayıs 2012 tarihinde Şubemiz
15 Uzmanlık Komisyonunun üyelerinin biraya geldiği
toplantıda paylaşmıştır.
“Üniversitelerarası Makina-Endüstri
Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri ve Sergisi”
etkinliklerine komisyonumuz katkı ve katılım
sağlamıştır.
Şubemiz Öğrenci üye komisyonumuzla beraber
İzmir ve Manisa’da bulunan Endüstri Mühendisliği
bölümünde öğrenim gören öğrenci üyelerimize dönem
sonu staj yeri bulmak konusunda katkı sağlanmıştır.
İzmir ve Manisa’da endüstri mühendisliği
bölümü olan üniversitelerle, üniversite-oda
işbirliğinin örgütlenme ayağı olan işyeri temsilcilikleri
oluşturulması ve düzenlenecek eğitimler, etkinlikler
ve projeler konularında koordineli çalışmaların
gerçekleştirilmesi amacıyla yüz yüze görüşmeler
yapılmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Katip Çelebi
Üniversitesi’nde Şubemiz öğrenci üye komisyonumuzla
beraber Odamızı tanıtıcı toplantılar gerçekleştirilmiştir.
İzmir Belediyeleri Gençlik Meclislerinin lise son
sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliklerine
komisyon üyelerimiz katılım sağlayarak Endüstri
Mühendisliği hakkında öğrencilere bilgi vererek bilinçli
meslek tercihinde bulunmalarına katkı sağlamışlardır.
44. Dönem Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek
Dalı Ana Komisyonu seçimlerinde komisyon üyemiz
Seher Selçuk EİM MEDAK üyesi olarak seçilmiştir.
Ayrıca Eskişehir’de düzenlenen Endüstri-İşletme
Mühendisliği Kurultayı’nın gerçekleştirilmesinde
komisyonumuz aktif görevler üstlenmiştir.
Sistem Dinamikleri alt çalışma grubu bir araya
gelerek Sistem Dinamikleri temel bilgilendirme
konusunda 2 tam günlük eğitim oluşturmuşlardır.
Eğitimi tamamlayan grup üyeleri Sistem Dinamikleri
uygulama örneği olan “Ro-Ro Taşımacılığında Sistem
Dinamiği Yaklaşımı” başlıklı yüksek lisans tezinin
sunumuna da katılmışlardır.
Sistem Dinamikleri alt çalışma grubunun Oda
yayını olarak basılmasını önerdiği “Limits to Growth”
kitabının Türkçeye tercümesinin ve kitaplaştırma
süreciyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca
grubun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- Özel Çalışma
Modülü: “Fizyolojik Süreçlerde SD Uygulamaları” ve
özel bir okulda ilköğretim öğrencilerine yönelik derslerin
sistem dinamik modelliğiyle anlatılması için eğitimcilere
yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde
6. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları
4-6 Ekim 2013 tarihlerinde “Yalın Dönüşüm” ana
temasıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Komisyonumuzun önerisiyle
hazırlık sürecine başlanan etkinliğin, başta yürütme
kurulu olmak üzere danışmanlar ve düzenleme
kurullarında komisyon üyelerimiz yer alarak destek
vermiştir.
2013 yılında Şubemizde düzenlenmiş olan
seminerlere “İleri Düzey Excel Uygulamaları”,
“Sistem Dinamikleri Temel Bilgilendirme” ve
“Sistem Dinamikleri İş Uygulamaları Tedarik Zinciri” eğitimleri kazandırılmıştır.
Şubemizce düzenlenen İKM Salı Toplantılarında
meslek alanlarımıza ilişkin güncel konulardan
olan “Sürdürülebilir bir Gelecek için Karbon
Yönetimi” Enerji Verimliliği Komisyonumuzla birlikte
komisyonumuzun katkılarıyla gerçekleşmiştir.
Oda merkezince periyodik olarak yayımlanan
EİM Bülten’ine yönelik gerek Yayın Kurulu üyesi
gerekse yazı desteği noktalarında komisyonumuz
etkin çalışmalar yürütmüştür.
Komisyonumuzun alt çalışma gruplarından olan
Sistem Dinamikleri alt çalışma grubu aşağıda sıralanan
çalışmaları gerçekleştirmiştir.
• Home (Yuva) belgesel filmi şubemiz sosyal
etkinlikler komisyonuyla beraber organize edilmiş
filmin konusu olan ekosistem, çevre kirliliği, nüfus
artışı, doğal kaynakların hızla azalması konuları Sistem
Dinamikleri bakış açısıyla modellenerek filmden sonra
katılımcılarla paylaşılmıştır.
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- Özel Çalışma
Modülü: “Fizyolojik Süreçlerde SD Uygulamaları” ve
özel bir okulda ilköğretim öğrencilerine yönelik derslerin
sistem dinamik modeliyle anlatılması için eğitimcilere
yönelik eğitimler her hafta düzenlenmiştir.
• Her hafta Salı günleri web üzerinden periyodik
toplantılar yapılarak modelleme çalışmaları
yapılmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
73
Öğrenci Üye Komisyonu
26. DÖNEM (2012-2013)
Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu; Celal Bayar
Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği, Dokuz
Eylül Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği, Ege
Üniversitesi Makina Mühendisliği, Gediz Üniversitesi
Makina ve Endüstri Mühendisliği, İzmir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Makina, Endüstri, Mekatronik ve Uçak
Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Makina Mühendisliği ve Yaşar Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerinden oluşur.
Komisyonumuz, Odamızın Öğrenci Üyelik
Yönetmeliğinde de tarif edildiği gibi yukarıda sayılan
bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin, Oda ile
ilişkilerini öğrencilikleri sırasında oluşturmak, Oda’yı
tanımalarını sağlamak, mesleki gelişmelerine ve öğrenci
sorunlarının çözümüne olabildiğince yardımcı olmak,
Oda‘nın çeşitli teknik ve sosyal amaçlı çalışmalarına
katılımlarını sağlamak, ayrıca Oda’nın üniversiteler
ile olması gereken işbirliğinin gelişmesine katkıda
bulunmak konularında çalışmalar yürütür.
Komisyonumuz yapısı itibariyle ana komisyonu
oluşturan alt komisyonlardan oluşmaktadır.
Alt komisyonlar teknik ve sosyal çalışmaları temel
düzeyde geliştirip ana komisyona sunarak
ana komisyon eğiliminin oluşmasına katkı sağlar.
Bu alt komisyonlarımız aşağıdaki gibidir;
• Sosyal Sorumluluk Alt Komisyonu
• Sosyal Etkinlik Alt Komisyonu
• Staj Alt Komisyonu
• Teknik Gezi Alt Komisyonu
• Bülten Alt Komisyonu
• Endüstri Mühendisliği Alt Komisyonu
• Kurs-Seminer Alt Komisyonu
74
Öğrenci Üye Komisyonumuz geçtiğimiz çalışma
döneminde, çeşitli alanlarda üretim yapan fabrikalara
teknik geziler yapmak, staj ve kurs-seminer gibi
etkinlikleriyle teknik alanda; piknik, müzikli eğlence,
tiyatro, sosyal farkındalık ve sosyal yardımlaşma gibi
etkinlikleriyle de sosyal alanda çalışmalar yürütmüştür.
Komisyonumuzun her sene gerçekleştirdiği Mühendislik
Günleri etkinliği ise hem sosyal hem de teknik anlamda
yürütülen bir çalışmadır. Mevcut sistemde bilinen
kariyer günlerine alternatif olarak oluşturulan teknik ve
sosyal anlamda daha bütünleşmiş ve yapıcı bir etkinlik
olan mühendislik günleri etkinliği komisyonumuzun her
sene düzenli olarak gerçekleştirdiği en önemli etkinliktir.
Okul akademik takvimlerinin başlamasıyla
bölümlerde yeni öğrenci üyeler kaydetmek ve öğrenci
üyelik çalışmalarını anlatmak için masalar kurulmuştur.
Yeni öğrenci üyelerin tanışması ve kaynaşması için
tanışma kokteylleri ve tanışma kahvaltısı organize
edilmiştir.
Öncesinde öğrenci üye yerel kurultayı yapılarak;
iki yılda bir yapılan öğrenci üye genel kurultayına
katılım gösterilmiştir.
Bu dönem içerisinde ilki ve ikincisi yapılan
MMO Öğrenci Üye Yaz Kampı etkinliğine katılım
gösterilmiştir. Yine bu çalışma döneminde 182 öğrenci
arkadaşımıza staj olanağı sağlanmıştır.
Dönem içinde şube yönetim kurulu ve İzmir
İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen
kongre ve sempozyumlara katılım gösterilmiştir.
Öğrenci üyeler Ulusal Tesisat Kongresi (TESKON),
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansı ve Kent
Sempozyumu’nda görev almıştır.
Öğrenci üye komisyonumuz TMMOB İzmir
İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen Geleneksel
TMMOB Karton Tekneler Yarışması’na da 2012 ve 2013
yıllarında katılım göstermiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Uzmanlık KomisyonLARI Çalışmaları
26. DÖNEM (2012-2013)
BAKIM KOMİSYONU
• Mühendislik eğitimini yeni tamamlamış, Bakım –
Onarım alanında çalışmak isteyen veya yeni başlayan
Bakım Mühendisleri için “Bakımcının El Kitabı”
hazırlıkları devam ediyor.
• MMO bünyesinde düzenlenen Salı Toplantıları için
ETİ ile görüşüldü. Bakım sistemi konusunda sunum
yapılacak.
• İzmir Şube bülteni için;
- Bakımcının karşılaştığı sorunlar ve çalışma
koşulları
- Bakımda taşeronlaşma ve sonuçları
- Toplam Verimli Bakım
konularında yazı hazırlanması planlanmış ancak
gerçekleştirilememiştir.
• 2013 Bakım Kongresine Bakım komisyonu olarak
katılım sağlandı. Toplantı ve çalıştaylara katılım
sağlandı.
11 kişi ile başlayan komisyonumuzda; 3 komisyon
üyemizin toplantılara hiç katılmaması ile üyeliği iptal
edilmiş, 2 komisyon üyemiz mazeret bildirerek üyelikten
ayrılmışlardır. Üyelerimizin mazeretli devamsızlıkları
etkin bir komisyon çalışmasına imkan vermemiştir.
DOĞALGAZ KOMİSYONU
Doğalgaz Komisyonumuz 26. Dönemde de
çalışmalarını iş bazlı toplantılar çerçevesinde
sürdürmüştür. Kentimizde doğalgaz dağıtım sürecinin
hızlanması ve kullanım oranının artmasıyla birlikte
üyelerimizin sahip olduğu bilgilerin güncellenmesi
ve zenginleştirilmesi gerekliliğine yönelik, doğalgaz
ve doğalgaz teknolojileri konularında çeşitli ücretsiz
seminerler düzenlenmiştir. Komisyonumuz tarafından
üyelere yönelik düzenlenen ve üyelerimizin yoğun
katılım sağladığı ücretsiz seminerler aşağıdaki gibidir:
• Endüstriyel Tesislerde Doğalgaz uygulamaları,
• Sanayi Tesislerinde Doğalgaz uygulamaları,
• Doğalgaz tesisatlarında yapılan hatalar ve ilgili Makina
Mühendisinin sorumluluğu,
Komisyonumuz ayrıca basın kuruluşları
tarafından düzenlenen doğal gaz konulu haber, toplantı
ve programlar için görüş bildirmiş, aktif çalışmalar
içerisinde yer almıştır.
Merkezi Isıtma Sistemlerinde doğalgaz kullanımı,
doğalgazın kentteki yaygınlığının artması ve yürürlüğe
giren yeni yönetmeliklerle (Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği) gündemdeki önemini arttırmıştır.
Doğalgaz yakıtlı merkezi ısıtma sistem kullanıcılarının
odamız tarafından belirlenen eğitimlerine devam
edilmiştir.
Endüstriyel tesislerde doğalgaz yetkilendirme
eğitim dokümanlarının hazırlanması ve geliştirilmesi
sağlanmıştır.
Komisyonumuz, Şubemizin doğal gaz bacalarına
yönelik olarak vermiş olduğu Baca Uygunluk Raporu
çalışmalarına katkı ve katılımda bulunmuştur. Doğalgaz
kullanıcıları tarafından odamıza iletilen şikâyetler ve
talep edilen görüşler için değerlendirilmeler yapılmış,
hazırlanan raporlar oda yönetimine sunulmuştur
Komisyonumuz; 26. dönem süresi içerisinde
Odamız Genel Merkezinde oluşturulan Doğalgaz
Ana Komisyonu’nun toplantılarına katılmıştır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOMİSYONU
1. İZSU pompa verimlilik test çalışmaları tüm
3. Rıza Kadılar’ın sunuşunu yaptığı Karbon Finansmanı
bürokratik işlemler ve şube yönetimin ısrarlı çalışmaları
konusunda Tayfun Çaylan’ın organizatörlüğünde
ile başlamış ve bir dizi keşif çalışmaları tamamlanmıştır.
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı
2. Makina mühendislerine yönelik enerji verimliliği
Komisyonu ile ortak düzenlenen etkinliğimiz başarı ile
konularında yardımcı olacak kitapçık hazırlığında;
gerçekleşmiştir.
- Endüstriyel Fırınlar
4. MMO Tepekule hizmet binasının etüt çalışmasına
- Kompresörler ve basınçlı hava tesisatları
devam edildi. İyileştirme ile ilgili çalışmaların daha
- Endüstriyel Tip Pompa ve Fanlar
sonraki dönemlerde tamamlanması hedeflenerek, bina
- Aktarma organları, Asansörler, Isı pompaları, Soğutma
enerji tüketimleri yönünden incelenmelidir.
ve Isıtma sistemleri, Isı pompaları
5. Bornova’daki engellilere ait Hasan Tahsin İş Okulu,
- Yanma ve kazanlarda verimlilik
enerji tüketimleri yönünden incelenmişti. Finansal
- Isı pay ölçerler
destekçi aranarak, tespit edilen iyileştirmelerin
- Elektrik enerji tüketiminin 3 zamanlı (puantlı) olarak
yapılmasına çalışılmıştır. Finansal destekçi aramalarına
uygulanmasının yarattığı tasarruf fırsatlarının
devam edilmesi gerekmektedir.
anlatımının yapılması konularında çalışmalar
yapılmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
75
MEKATRONİK KOMİSYONU
Mekatronik mühendislerinin Odamıza üyeliklerinin
kabulü ile birlikte bu daldan mezun üyelerle iletişime
yönelik 24. dönemde bir komisyon oluşturulmuş ve ilk
toplantısını 17 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Öğrencilere meslek alanını tanıtmak amaçlı 9 seminer
gerçekleştirmiş ve 25. Dönemde de seminerlere
devam ederek 8 seminer düzenlemiştir. 26. Dönemde
çalışmalarını üyelerinin iş yoğunlukları nedeniyle daha
çok planlama doğrultusunda yürütmüştür. Önümüzdeki
dönem için Mekatronik Komisyonu çalışmalarını
bu yıl hizmete alınan “Uygulamalı Eğitim Merkezi”nin
altyapı ve eğitim programlarının geliştirilmesi
çalışmalarının desteklenmesi, mekatroniğe yönelik
kurs ve seminerlerin planlanması, eksikliği hissedilen
bu konularda Makina Mühendisleri Odası’nda kurs
verilmesi için alt yapının hazırlanmasına katkı
sağlanması ve sektörün kardeş sektörlerle iletişiminin
sağlanması doğrultusunda çalışmalarına devam
edecektir.
OTOMOTİV VE YAN SANAYİ KOMİSYONU
Komisyonumuz bu dönemde 17 toplantı
gerçekleştirmiştir.
Komisyonumuz İzmir ve çevresinde konumlanmış
(İAOSB, ESBAŞ, ULUKENT, KOSBİ, MOSB, 5. ve
6. Sanayi Siteleri) otomotiv yan sanayi firmalarına ait
bilgileri derleyerek bir envanter oluşturmuştur.
Komisyonumuz 12.03.2013 tarihinde TSE’den
Muhammet Topçu ve Coca Cola İçecek A.Ş.’den Erhan
Şen'in katılımıyla “TS-EN ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi” ile ilgili 42 kişinin katıldığı bir bilgilendirme
toplantısı düzenlemiştir.
Komisyonumuz 21.05.2013 tarihinde Barış
Akagündüz’ün sunumuyla “Türkiye Otomotiv Ana
Sanayi ve Yan Sanayi Genel Değerlendirme” konulu
bir Salı Toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantıya 11 kişi
katılmıştır.
YAPI DENETİM KOMİSYONU
Ülkemizin çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenlikli
yapılaşma ve kentleşme için olmazsa olmazlardan olan
“Yapı Denetim” olgusu ülkemizin çok büyük bir alanını
kapsayan 1. Derece deprem kuşağında olması nedeniyle
büyük önem taşımaktadır.
1999 depremiyle gündeme gelen yapı denetimi
mevzuat çalışmalarında TMMOB’nin ortaya koyduğu
görüş ve öneriler dikkate alınmamış, bilimi ve tekniği,
toplum yararını esas alan bir anlayışla bu alana
müdahale edilmemiş, tersine rant eksenli politikalar
nedeniyle sorunlar kar topu gibi büyümüştür.
İktidara geldiği günden bugüne sermaye birikimini
inşaat odaklı ve rant eksenli sürdürmeye büyük ivme
kazandıran siyasal iktidar, kenti metalaştırma, bu
doğrultuda Gezi direnişiyle de açığa çıkan muhalefete
karşı otoriter bir rejim inşa etme çabası bir çok
alanda olduğu gibi yapı alanında da oluşan sorunları
katmerleştirmiştir.
Yapı denetim kurgusunda esas, asgari bürokrasi,
azami mesleki hizmet olması gerekir iken; uygulamada
durum tam tersine dönmüştür. Sözde yasal iyileştirmeler
ile Belediyelere ilaveten dosya kontrol işlemlerine fiilen
giren Bakanlık İl Müdürlüğü ve İlçe Mal Müdürlükleri
ile artan bürokrasi; müteahhitlerle girilen maddi
ilişkiler; bürokraside ayları geçen gecikmeler ile zor
durumda kalan yapı denetim kuruluşları ve meslektaşlar
şantiyelerden ve doğal olarak mesleklerinden
uzaklaştırılmış ve imzacılık adeta teşvik edilmiştir.
Sektörde çalışan meslektaşlar, yapı denetim sistemi
76
dışında kalan odalarından da uzaklaştırılmışlardır.
Bu nedenle; 26. Dönem yapı denetim çalışmaları,
“mesleğe dönüş ve imzacılığa son” hedefi ile ele alınmıştır.
26. Dönemde komisyonumuz gerek mevzuatlara,
gerekse mevcut uygulamalara ilişkin yoğun bir çalışma
dönemi geçirmiştir. Komisyonumuz dönem içinde
25 adet toplantı gerçekleştirmiş, üyelerinin büyük
bir çoğunluğunun katılımıyla çeşitli kararlar altına
alınmıştır. Çalışmalarında:
• Yeni Yapı Denetim Kanunu
• 1 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
• 8 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin İlgili
Maddeler
• 6495 Sayılı Torba Kanunu'nun İlgili Maddeleri
• 21.08.2013 Tarihli Rekabet Kurumunun Yapı Denetim
Firmalarının Uyması Gereken Rekabet Hukuku
Kuralları Hakkında Duyurusu
• Yine Eylül ayında yayımlanan Sağlık ve Güvenlik
İşaretleri Yönetmeliği
Ele alınarak görüş ve önerileriler oluşturulmuş ve
ilgili birimlere iletilmiştir.
İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri
Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri ile ortaklaşa
düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim’ paneli
6 Haziran 2013 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Komisyonumuzca
hazırlanan görüşlerimiz Komisyon üyemiz Sayın F. Yaşar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Katipoğlu tarafından katılımcılara sunulmuştur.
Yapı Denetim Makina Mühendisliği Hizmetleri
Uygulama Yönetmeliği gözden geçirilerek revize
edilmiştir. Yönetmeliğin İzmir ili uygulanması için,
MMO İzmir Şubesi ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ortak çalışma grubu teşkili, Yapı malzemeleri
şantiye denetimi ve piyasaya sürülen standart dışı ısı
yalıtım malzemeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı
yapılması ve sertifikalı uygulamalı asansör eğitimi
önerilerinin sunulması yönündeki çalışmalara devam
edilmiştir.
Yapı denetim kuruluşlarında işyeri
temsilciliklerinin kurulmasının teşvik edilmesi için
çalışmalar başlatılmıştır.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KOMİSYONU
Bu dönemde, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Komisyonu olarak 12 toplantı gerçekleştirilmiştir.
Komisyon içerisinde “Dalga Enerjisi ve Uygulamaları”,
“Biyokütle Enerjisi, Biyodizel ve Uygulama Alanları”,
“Bir Rüzgâr Enerji Santralinin Fizibilite Çalışması”,
“Fotovoltaikler ve Uygulama Alanları” ve “Güneş ve
Rüzgar Enerjisi Sistemlerinde Alternatif Tasarımlar”
konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
Komisyon olarak bu dönem içerisinde Aliağa’daki
Kar-demir Bozyaka Rüzgâr Enerji Santrali’ne teknik
gezi düzenlenmiş, komisyon üyelerimiz burada rüzgar
santrali işletimi, rüzgar türbinleri ve kurulumları gibi
konuları yerinde inceleme imkanı bulmuşlardır.
Komisyonumuz, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
ve yeni teknolojilerin-uygulamaların daha etkin
bir biçimde kullanılmasına ve tanıtımına dair,
komisyon içerisinde ve üyelere yönelik bilgilendirme
toplantılarının yapılması için çalışmalar yapmış, çalışma
alanlarındaki mevzuatları incelenerek komisyon görüşü
oluşturulması, Şube bülteninde komisyonumuzun
çalışma konularına yönelik bilgilendirici nitelikte
yazıların yayımlanması için çalışmalarda bulunmuştur.
AR-GE KOMİSYONU
Bu çalışma döneminde komisyonumuz toplamda
12 adet toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılar
sonucunda komisyonumuzun çalışma amacı ve
hedeflerini ortaya koymuştur.
23 Mayıs 2012’de gerçekleştirilen komisyonlar ortak
toplantısına katılım sağlanmış, çalışma raporu sunumu
gerçekleştirilmiştir. “Ar-Ge Proje Fikri Geliştirme ve
Hibe Desteklerden Faydalanma” ve “Arge Projeleri
Finansman Olanakları” konularında 2 adet Salı
toplantısı toplam 80 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir.
Sosyal paylaşım ağlarından LinkedIn’de komisyon
çalışmalarının paylaşılması amacıyla bir platform
oluşturulmuştur. Bölgemizin Ar-Ge potansiyelini
ortaya koymak amacıyla fizibilite çalışması başlatılmış,
Bölgemizdeki, Teknoloji Geliştirme Merkezleri,
Ar-Ge Merkezleri, Ortak Kullanıma Yönelik Sektörel
Laboratuarlar, Uluslararası Ar-ge Merkezleri, Yenilik
Aktarma Merkezleri, Teknoloji Transfer Merkezleri
ve Kuluçka Merkezleri konularında araştırmalar
tamamlanmıştır.
“Sık Tüketim ürünlerinin Ambalaj Tasarımında
Etkili ve Doğru İletişim İçin Renk Kararları”
konusunda Salı toplantısı toplam 12 kişinin katılımıyla
düzenlenmiştir.
Bölgemizdeki Ar-ge potansiyelini ve bilincini
arttırmak amacıyla, Şubemizce yapılan duyuruyla,
firmalara Ar-Ge proje fikirlerinin ön değerlendirmesi
konusunda bilgilendirme ve yönlendirme çalışması
komisyonumuzca yapılmaya başlanmıştır. Ancak
komisyonumuza bu kapsamda bir başvuru
gerçekleşmemiştir.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
26. dönemde, komisyon tarafından Salı Toplantıları
kapsamında aşağıda belirtilen konuda toplantılar
düzenlemiştir:
• Elektrik Mühendisi ve İş Müfettişi Şeref Uzman
tarafından 25 Eylül 2012 tarihinde “Elektrikle
Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri”,
• 30 Ekim 2012 tarihinde “Acil Durumların Farkında
Olmak” - Umut Cingi,
• 27 Kasım 2012 tarihinde “Soğuk Hava Depolarında
İş Güvenliği” - Umut Torbalı,
• 19 Aralık 2012 tarihinde “6331 Sayılı İş Güvenliği
Kanunu hk. Bilgilendirme” - İkram Taşdemir
• 29 Ocak 2013 tarihinde “İş Kazası Analiz ve
Değerlendirme Uygulamaları” - Sinan Çörekli,
• 28 Mayıs 2013 tarihinde “İş Sağlığı Ve Güvenliği
Açısından Makine Ekipman Ve Cihazların Periyodik
Kontrolü” - Uğur İdgü
TMMOB’ye bağlı diğer meslek odaları ile, İzmir
Tabip Odası, İzmir Barosu ve sendikalarla beraber
16 Şubat 2013 tarihinde binamızda 6331 Sayılı İş
Güvenliği Kanunu konulu bir panel düzenlenmiştir.
Şube bültenimizin 2013 yılı Ocak sayısında
komisyonumuz adına Bahar Göçer’in “Mobbing’in
Farkında mısınız?” konulu yazısı yer almıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
77
Odamız adına 18-20 Nisan 2013’te Adana’da
gerçekleştirilen İSG Kongresi’ne şubemizi temsilen
5 komisyon üyemiz ile katılım sağlanmıştır. Ayrıca
kongrede komisyonumuz adına Umut Torbalıtarafından
hazırlanan “Soğuk Hava Depoculuğunda İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Konularının İncelenmesi ” poster
bildirisi yer almıştır.
Şube bültenimizin 2013 yılı Mayıs sayısında
komisyonumuz adına Haluk Altay, “28 Nisan 2013,
Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü” konulu yazısı
yer almıştır.
TMMOB’ye bağlı diğer Meslek Odaları ile, İzmir
Tabip Odası, İzmir Barosu ve sendikalarla görüş
alışverişleri sürdürülmektedir.
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KOMİSYONU
Asansör Avan Projelendirme Yayın için alt çalışma
gurubu oluşturulmuş ve çalışmalar devam etmektedir.
Çalışma sonrasında Bina Trafik Hesabının güncellenerek
MİEM kapsamında eğitim sunumlarının hazırlanması ve
MİEM Soru Bankasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Güncel standart (TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-2+A3)
değişikliği sonrasında EMO Asansör komisyon ile
ortak toplantı yapılmış (09.05.2012) ve ilgili belediye ve
idareler ile bir toplantı gerçekleştirilmiş (16.05.2012),
EMO ve MMO şube yönetim kurulları adına bir görüş
ve öneri yazısı hazırlanarak ilgili T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. Bakanlık geri
bildirimi sonrasında İlgili Belediye ve idareler ile
tekrar bir araya gelerek uygulamanın ortaklaştırılması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda belirli periyotlarda
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Komisyon üyelerimiz 25-27 Mayıs 2012 tarihinde
İzmir’de gerçekleştirilen INELEX 2012 Asansör ve
Asansör Teknolojileri Fuarında Oda standımızda
görev alarak halkımızı ve asansör sektöründe yer alan
temsilcileri ile bir araya gelinmiştir.
4-6 Ekim 2012 tarihleri arasında MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde Asansör Sempozyumu
gerçekleştirilmiş, bölgemizdeki ve diğer şehirlerin
Belediye çalışanlarının yoğun katılımı sağlanarak
başarılı bir etkinlik tamamlanmıştır.
Şubemiz bünyesinde oluşturulan Uygulamalı
Eğitim Merkezinin oluşturulmasında aktif görev
alınmıştır.
İMALAT KOMİSYONU
İmalat Yöntemleri Komisyonu 2012-2013 çalışma
döneminde ilk toplantısını 16.04.2012 tarihinde yapmış,
görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır.
Komisyon, çalışma dönemi içerisinde toplam 15 toplantı
gerçekleştirmiştir. Makina imalat sektöründe çalışan
üyelerimizin temel mühendislik ve gelişen teknolojiler
konusunda bilgilendirmek için Odamızda hafta içi
akşam ve hafta sonu olarak 6 adet Bilgilendirme Eğitimi
düzenlenmiş olup bu eğitimler aşağıdaki tabloda
katılımcı sayıları ile belirtilmiştir. Komisyon tarafından
düzenlenen bu etkinliklerden toplam 208 üyemiz
yararlanmıştır.
Tarih
Toplantı Adı
Katılımcı
Sayısı
29.05.2012 Endüstriyel Tasarım ve
Mühendislik Yöntemlerinin
Örneklerle Karşılaştırılması
12.06.2012 Proje Yönetimi
25.05.2013 Paslanmaz Çeliklerde Kaynak
09.04.2013 Endüstriyel Yağlar
17.05.2011 Isıl İşlem Uygulamaları
18.12.2012 Phasedarray (İleri Ultrasonik)
Yöntemiyle Tahribatsız
Muayene Yöntemleri
43
35
36
20
44
30
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU
Uzmanlık Komisyonları Kuruluş ve Çalışma
Yönetmeliği gereğince 26. Dönem Mekanik Tesisat
Mühendisliği Komisyonu çalışmalarını tamamlamıştır.
Bu çalışmalarımızla oda kurumsal kimliğine uygun
şekilde Makina Mühendisleri Odası üyelerinin bilgi
birikimlerinin arttırılması amaç edinilmiştir.
1.) Üyelerimize yönelik olarak ‘Kapalı Otoparklarda
Duman Kontrolü ve Merdiven Basınçlandırması’
konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
78
Bu konularla ile ilgili olarak; komisyonumuz tarafından
davet edilen Makina Mühendisi Taner Yönet sunumunu
gerçekleştirmiştir.
2.) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin
zorunlu hale getirdiği konularla ilgili üyelere
bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan davet edilen yetkililer
ile “Bina Enerji Performansı Uygulamaları” konulu
toplantı gerçekleştirilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
İkinci toplantı ısı pay ölçerlerin kullanım
zorunluluğu ile ilgili üyelerimize ve apartman
yöneticilerine yönelik bilgilendirme semineri
gerçekleştirilmiştir.
3.) Odamız tarafından hazırlanan ısı yalıtım programı
ile ilgili kullanımda karşılaşılan sorunlar ve programda
görülen eksiklikler belirlenmiş, programın iyileştirilmesi
yönünde yapılacak çalışmalara destek olmak amacıyla
rapor hazırlanmıştır.
4.) Şube etkinlik alanımızdaki Belediye, İtfaiye, İZSU,
yapı denetim kuruluşları gibi proje incelemesi yapan
kuruluşlarda birlikteliğin sağlanması için Şube Yönetim
Kurulu nezdinde görüşmeler yapılması sağlanarak
seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımları
sağlanmıştır.
Bu konuyla ilgili; İzmir İtfaiye Müdürlüğü
personeline merdiven basınçlandırma konusunda
komisyon üyemiz Ekrem Evren tarafından seminer
sunumu gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca; Ekim ayı içerisinde komisyon üyelerimizin
katılımıyla İZSU ile kullanım suyu basınçlandırma
sistemleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmış
ve şube yönetimi konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak
İZSU’ya görüşlerim sunulmuştur.
5.) Mekanik tesisat konusunda proje yapan SMM
üyelerimizin bir araya geldikleri toplantılar yapılmıştır.
Bu konuyla ilgili; ‘İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetim Kanun Taslağında
yapılan/yapılacak değişikliklerin SMM üyelerimize
etkileri neler olmuştur’ konulu bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
6.) MİEM kapsamında “Hastane Hijyenik Alanlar
Proje Hazırlama Esasları” konusunda, proje hizmeti
verecek SMM’lerin belgelendirmesi için kurs açılmasının
sağlanması ve eğitime eğitmen sağlanması, kurs
notlarının hazırlanması çalışmalarının yapılması,
planlanmış, konuyla ilgili TESKON bünyesinde ve
MİEM kapsamında kurs ve seminerler düzenlenmiştir.
7.) 27 Kasım 2013 tarihinde ESİAD-MMO/İzmir Şubesi
ortak çalışması olarak “Müşavirlik Hizmetleri” konulu
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve komisyon
tarafından toplantıya katılım sağlanmıştır.
8.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri İnşaat,
Makina ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi
güncelleme çalışmaları için komisyonumuz tarafından
şartnameler, standartlar ve yönetmelikler incelenmiş
olup yapılan çalışmalar Oda Yönetim Kurulumuza
iletilmiştir.
9.) ‘Güneş Enerji Sistemlerinin Projelendirilmesi’
konusunda bilgi notları (kitapçık) hazırlanarak
üyelerimize aktarılması konusunda alt komisyon
oluşturulmuştur. Çalışmalar devam etmekte
olup, 27.döneme yapılan çalışmaların aktarılması
kararlaştırılmıştır.
KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU
09-10-11 Mayıs 2012 tarihlerinde Dokuz Eylül
Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (DEKAUM) tarafından “KADIN
OLMAK!… -Farkındalık ve Özgürleşme-” ana
temasıyla düzenlenen Uluslararası Kadın Konferansı’na
katılma kararı alan TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma
Grubu içinde yer alan komisyonumuz üyeleri tarafından
“Eşitlik ve Farkındalık Yaratma Mücadelesinde
TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu: Kadın
Kurultayları Odaklı Bir Değerlendirme” adlı bildiri
sunulmuştur. İzmir Kadın Platformu tarafından
düzenlenen “Kürtaj Yasağına Hayır” basın açıklaması
ve yürüyüşe katılım sağlanmıştır. Bu konuda yeni
oluşturulan “Kürtaj Haktır, Karar Kadınların İzmir
Platformu”nun yine aynı konuda yakın zamanda
düzenleyeceği mitinge de katılım sağlanması kararı
alınmıştır.
12-13-14 Ekim 2012 tarihlerinde İzmir Kadın
Dayanışma Derneği tarafından çağrısı yapılan
“Cinsiyetçi Sosyal Politikalar” konulu 15. Kadın
Sığınakları Kadın Danışma/Dayanışma Merkezleri
Kurultayına katılım sağlanmıştır.
15-17 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen
Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinliklerine katılım
sağlanmıştır.
16 Ekim 2012 tarihinde MMO İzmir Şubesi İKM Salı
Toplantıları kapsamında, komisyonumuzca düzenlenen
ve Jinekolog Dr. Kenan Ertopçu tarafından “Kadın ve
Erkek Üreme Sağlığı Üzerine İnteraktif Bir Söyleşi”
gerçekleştirilmiştir.
14 Kasım 2012 tarihinde TMMOB İzmir İKK Kadın
Çalışma Grubu ile ortak biçimde KİHEP Eğitmeni Ayla
Erdoğan’ın sunduğu “Kadının İnsan Hakları- CEDAW”
semineri gerçekleştirilmiştir.
17-18 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen
Ulusal Uyanış Platformu Kadın Kurultayına katkı ve
katılım sağlanmıştır.
20 Kasım 2012 tarihinde MMO İzmir Şubesi
İKM Salı Toplantıları kapsamında, komisyonumuzca
EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç.
Dr. Şebnem Soygüder tarafından sunulan “İnsan
Doğasında Bir Bilmece: Renkler” konulu bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
23 Kasım 2012 tarihinde Konak Belediyesi ve
Alsancak Soroptimist Derneği’nin ortak bir etkinliği
olan “Doğurganlık Hakları” temalı “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Sempozyumu”na katkı ve katılım sağlanmıştır.
24 Kasım 2012 tarihinde 25 Kasım “Kadına
Yönelik şiddetle Mücadele Günü” etkinlikleri
kapsamında 49. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
79
“Ulusal En İyi Belgesel Film Jüri Özel Ödülü” alan, farklı
bölgelerde aile içi cinsel taciz mağdurlarının hikâyesini
anlatan “Yuva” adlı belgeselin gösterimi ve yönetmen
Ebubekir Çetinkaya ile Psikolog Burcu Atatür’ün
katıldığı interaktif söyleşi gerçekleştirilmiştir.
01 Aralık 2012 tarihinde İBB Kent Konseyi Kadın
Meclisi Genel Kurulu’na katılım sağlanmıştır.
Komisyon üyelerimizin, İzmir Şiddete Karşı Kadın
Koordinasyonu, İzmir çalışmalarına katkı ve katılım
sağlanmıştır.
12 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen MMO Kadın
Üye Komisyonu toplantısına katılım sağlanarak geçmiş
dönemlere ait faaliyetler paylaşılmış ve oda bünyesindeki
kadın çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
16 Ocak 2013 tarihinde TMMOB ve Odamız ile ilgili
güncel gelişmelerin paylaşıldığı, MMO İzmir Şubesi
Kadın Komisyonu çalışmalarının bir rapor olarak
sunulduğu ve bir kokteyl ile tamamlanan 2. Kadın
Mühendisler buluşması gerçekleştirilmiştir.
14 Şubat 2013 tarihinde Kadına Yönelik Şiddete
dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada aynı anda
gerçekleştirilen ve kadınların sokaklarda dans ettiği
“One Billion Rising” etkinliğine komisyon olarak katılım
sağlanmıştır.
26 Şubat 2013 tarihinde DEÜ Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Taner Güvenir’in katılımı ile “Ergenlik Çağı:
Yeni Bir Dil Yaratmak İhtiyacı ” konulu Salı Toplantısı
düzenlenmiştir.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu ile birlikte
düzenlenen bir programla kutlanmıştır.
23 Mart 2013 tarihinde yapılan Oda Merkez Kadın
Komisyonu toplantısına Şubemizden Kadın Komisyonu
Başkanı Canan Yalçın ve Komisyondan Sorumlu Teknik
Görevli Ferda Yamanlar’ın katılımı sağlandı. Bu toplantı
kararı olarak meslek tanıtım etkinliklerinde kullanılmak
üzere hazırlanacak film için şubemiz üyesi 5 kadın
meslektaşımızla röportajlar gerçekleştirilmiştir.
11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB
3. Kadın Kurultayı İzmir Yerel Çalıştayı TMMOB
İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu Sekretaryasını tekrar
devralan odamız tarafından Kadın Komisyonumuzun da
katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
Şube bültenine komisyon çalışmaları ile ilgili
yazılar yazılmıştır.
BÜLTEN YAYIN, İLETİŞİM VE WEB KOMİSYONU
Komisyonumuz bu dönem 24 toplantı yaparak
çalışmalarını sürdürürken, Şube bülteninin zengin
içerikte ve periyodik olarak yayımlanmasını sağlamıştır.
Şube web sayfasının ihtiyaca uygun olarak geliştirilmesi
ve güncel tutulması çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Komisyonum, iki yıllık dönemde 7 toplantı
yapmıştır. Çeşitli sosyal etkinliklerin yanında bu
dönemde Şubemiz Halk Oyunları Topluluğu ve
Çocuk Korosu oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.
Tarih
01.04.2012
22.05-19.06.2012
22-24.06.2012
27.06-15.07.2012
14-29.07.2012
20-22.07.2012
09-12.08.2012
10-12.08.2012
18-21.08.2012
27-29.10.2012
04.11.2012
24.11.2012
04.12.2012-08.01.2013
05.01.2013
22.01.2013
23-24.02.2013
Toplam
80
Komisyonum, 2012 ve 2013 sezonunda yazlık sinemada
gösterimi için belirlenecek filmlere katkı koymanın yanı
sıra aşağıda belirtilen etkinlikleri organize etmiştir.
ETKİNLİK
Karagöl Doğa Yürüyüşü
Fotoğrafçılık Kursu
Bozcaada Gezisi
Dalgıçlık Kursu
Yamaç Paraşütü Kursu
Datça Gezisi
Yunan adaları gezisi
Fethiye Kelebekler Vadisi Gezisi
Muğla-Dalyan-Akyaka Gezisi
Gökova Gezisi
Futbol Turnuvası
Home Belgesel Film Gösterimi
Temel Fotoğrafçılık Kursu
Efes-Şirince Gezisi
Orijinal Yoga Sistemi Tanıtım Bilgilendirme Toplantısı
Simav-Eynal kaplıcaları programı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Katılımcı Sayısı
10
22
11
5
3
6
54
3
3
42
72
60
32
17
5
4
349
İl-İlçe TemsilciliKLERİ Çalışmaları
26. DÖNEM (2012-2013)
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ
Şubemizce ilimizde gerçekleştirilen çalışmaların
Manisa İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilmesi
yönünde destek ve katılımlarımız sürmüştür. Eğitim,
mesleki denetim ve teknik hizmetler konusunda
temsilciliğimizin etkinlik alanındaki hizmetlerin kalitesi
ve sayısı arttırılmıştır.
ETKİNLİKLER
2012 YILI
• 16 Mart 2012 Makina Mühendisleri Odası İş ve Sosyal
Hizmet Binası restorasyon inşaatına başlama töreni
• 02 Mart 2012 de Belediye ile imzalanan asansör
protokolü gereği Manisa’da bulunan asansörlerin
kontrolleri yapılmaya başlanmıştır
• Ağustos ayı içerisinde İtfaiye Müdürlüğü’ne düzenlenen
“Elektrikli Asansörlerde Kurtarma Yöntemleri” semineri
ile 51 kişi belgelendirildi
• Milli Eğitim Müdürlüğü ve Makina Mühendisleri Odası
Manisa İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen
“Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki
Eğitimi” kapsamında eğitimler düzenlenmiştir. ISM
Makina, Sipil Plastik, Sipil Çelik ve Kral Tekstil
firmalarında düzenlenen eğitimlerde toplam 210 kişiye
belge verildi.
• Ağustos ayında üyelerimizin katılımıyla Ayvalık’a
tekne turu düzenlenmiştir.
• 27.12.2012 Yılsonu kokteyli Saruhan Otel
2013 YILI
• 24.12.2013 - Geleneksel Yılsonu Kokteyli-Saruhan Otel
TEKNİK HİZMETLER
HİZMETİN TÜRÜ
1
2
3
6
7
8
9
11
01.12.2012-31.12.2012
Trafik Bilirkişilik Hiz.
Periyodik Kontrol Yapılan Firma Sayısı
Periyodik Kontrol Yapılan Cihaz Sayısı
Periyodik Kontrolde Görevlendirilen Üye Sayısı
Bilirkişilik Hiz.
Bilirkişilik İçin Görevlendirilen Üye Sayısı
LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu
Mekanik Tes. ve Asansör Avan Prj. Den. Hiz.
Asansör Uygulama Prj. Den. Hiz.
AİTM (Araç) Proje Den. Hiz.
İş Makinaları Kursları
İş Makinaları Kursları Kursiyer Sayısı
HİZMETİN TÜRÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
109
204
2788
13
22
6
7018
679
215
1734
10
173
01.12.2013-31.12.2013
Trafik Bilirkişilik Hiz.
Periyodik Kontrol Yapılan Firma Sayısı
Periyodik Kontrol Yapılan Cihaz Sayısı
Periyodik Kontrolde Görevlendirilen Üye Sayısı
Bilirkişilik Hiz.
Bilirkişilik İçin Görevlendirilen Üye Sayısı
LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu
Mekanik Tes. ve Asansör Avan Prj. Den. Hiz.
Asansör Uygulama Prj. Den. Hiz.
AİTM (Araç) Proje Den. Hiz.
İş Makinaları Kursları
İş Makinaları Kursları Kursiyer Sayısı
Kazancı Kursları
Kazancı Kursu Kursiyer Sayısı
106
182
1905
8
20
6
4637
347
182
1724
8
114
1
14
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
81
AKHİSAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Oda Ana Yönetmeliğimizin 70. ve “Örgüt Kuruluş
Görev ve Yetki Yönetmeliğinin 34. Maddesi” gereğince,
05.04.2012 günü İlçe Temsilciliğimize bağlı üyelerimizin
katılımı ve İzmir Şube yetkililerinin gözetiminde yapılan
Temsilcilik seçimlerinde oluşan Yürütme Kurulumuz,
23.05.2012 tarihli İzmir Şube Yönetim Kurulunun
görevlendirme yazısı ile görev dağılımı yaparak
çalışmalarına başladı.
Gördes’te kurulacak olan Nikel Madeni İşletmesinin
çevreye vereceği tahribatın kamuoyuna duyurulması
amacı ile oluşturulan çevre platformunun çalışmalarına
destek olmak amacı ile, Temsilcilik Sekreter Üyemiz
Serdar Mutlu’nun, Yürütme Kurulumuz adına platform
çalışmalarına katılımı sağlandı.
Manisa Temsilciliğimizce, Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde düzenlenen “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı”
yetkilendirme kursuna, Akhisar’da faaliyette bulunan
SMM üyelerimizin katılımı organize edildi.
İzmir Şubemizin düzenlediği ve Gözetim Kriterleri
kapsamında Mekanik Tesisat Belgeleri için puanlamaya
esas olacak olan TESKON’a, SMM üyelerimizin ve isteyen
diğer üyelerimizin katılımı organize edildi.
Mekanik Tesisat Projesi hazırlayan SMM
üyelerimizin Mesleki Denetimi kapsamında 2012
yılında 679 adet, 2013 yılında 533 adet Mekanik
Tesisat Projesi için ilgili SMM üyeleri adına “Sicil
Durum Belgesi” düzenlendi.
ALİAĞA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Dönem boyunca, Aliağa'da serbest çalışan ve
değişik işletmelerde görev yapan üyeler ziyaret edilerek
sorunları ve çözüm önerileri görüşülmüştür. Ayrıca,
bu görüştüğümüz üyelere MMO İzmir Şubesi’nin
düzenlediği panel, seminer ve fuarlara katılım için
gerekli bilgiler sunulmuştur.
Ayrıca yeni genç üyelerle irtibata geçilerek
onların işe yerleştirme konusunda gerekli yardımlarda
bulunulmuştur. Genç üyelerimizin ilçe temsilciliği
görevlerinde aktif görev almaları konusunda çalışmalar
yapılarak onlarla beraber çalışmalar yapılmıştır.
ÖDEMİŞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Mekanik tesisat projelerinin mesleki denetimi
gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. TMMOB ve
MMO etkinliklerine üyelerimizle birlikte katılım
sağlanmıştır. Odamız adına Şubemiz tarafından
gerçekleştirilen kongre ve seminerlere katılım
sağlanmıştır.
SALİHLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Bu dönemde yürütme kurulu ile birlikte hemen
hemen bütün üyelerimizin katkılarıyla çeşitli etkinlikler
yapılmıştır.
Salihli Belediyesi’nde düzenlenen yaşanabilir
şehir ve toplum ile ilgili toplantılarda bilgi aktarımında
bulunulmuş, özellikle trafik, çevre kirliliği, jeotermal
konularında görüş ve öneriler paylaşılmıştır.
Isı yalıtımlı bina konusunda özellikle belediye,
müteahhitlerin ve yapı denetçilerinin görüş
farklılıklarından doğan problemleri çözmek amacıyla
yapılan toplantılara ilçe temsilciliği de katılmıştır.
Temsilciliğimize yöneltilen sözlü sorular cevaplanırken,
uygulama model ve malzemeleri üreten ve pazarlayan
firmaların katılımıyla görüşülmüştür. Enerji verimliliği
ve Enerji Kimlik Belgesinin zorunluluğu ve bunun
amacı ile gerekliliği hem vatandaşlar, hem de mimar ve
müteahhit kesimiyle paylaşılmıştır.
Son altı ayda üç kez revize edilen imar mevzuatı
sebebiyle gerek belediye imar müdürlüğünde karşılıklı
talepler doğrultusunda, gerekse belediye meclisindeki
82
gündem sebebiyle değişikliklerin getirmiş olduğu şartlar
değerlendirilmiştir. Yorum gerektiren bazı konularda
temsilcilik fikirleri belirtilmiştir. Salihli genelinde
1,8m² kabin alanı olan özürlü asansörü ve bunun gerekli
şartları projeci mimarlara ve uygulayıcı müteahhitlere
doğru şekilde aktarılırken, ilçede 2011 yılından itibaren
ruhsat almış tüm yapılarda uygulama başarıyla devam
etmektedir.
İlçede, son dönemde proje yoğunluğundan
kaynaklanan aksaklıların giderilmesi amacıyla
projelerin ön kontrolünün yapılmasında sadece
mimari projelerin ön onayı alındıktan sonra mekanik
projelerin hazırlanmasının işleri daha hızlandıracağı
düşüncesiyle ortak bir karara varılmış, mimariden doğan
değişikliklerden dolayı mühendislerin tekrar tekrar
projeleri revize etmelerinin önüne geçmeye çalışılmıştır.
2012 yılında 608 adet, 2013 yılında 379 adet
mekanik ve asansör projesinin kontrolü mesleki
denetim kapsamında yapılmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
SOMA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Soma Belediyesi ve MMO İzmir Şubesi arasında
yapılan protokol ile 2012-2013 yıllarında ilçe sınırları
içerisindeki asansörlerin açılış ruhsatları verilmesi ve
yıllık periyodik kontrollerinin yapılması sağlanmıştır. Bu
dönemde odamız şubeleri tarafından düzenlenen kongre,
kurultay ve seminerlere temsilcilik üyeleri tarafından
katılım sağlanmıştır. Soma Adliyesi’nde görevli hâkim ve
savcılar ziyaret edilerek mahkeme süreçlerinde ihtiyaç
duyulan bilirkişilerin görevlendirilmesi sağlanmıştır.
İlk defa olmak üzere SEAŞ (Soma Elektrik Üretim
A.Ş.) bünyesindeki özel firma ile 2013-2014 yıllarında
periyodik kontrollerin yapılması doğrultusunda protokol
imzalanmıştır. Yine Soma’da faaliyet gösteren özel
maden ocakları ile (Soma Kömürleri A.Ş., Nitromak,
Çiftay, Demir Export) periyodik kontroller yapılmıştır.
2013 yılı Haziran ayında hükümetin çıkarmış olduğu
yönetmelik sonucu inşaat ruhsatları için çizilen
projelerde oda vize onay zorunluluğu kalkmasına
rağmen ilçe temsilciliğine bağlı serbest çalışan
üyelerimiz bu uygulamayı devam ettirmektedir. 2013
yılı Mart ayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
farklı uygulamalarına rağmen Soma Belediyesi’nde
makina mühendislerine verilmeyen şantiye şefliği
yetkisi, Belediye Başkanı Hasan Ergene ile yapılan özel
görüşmeler sonucunda tekrar verilmeye başlanmıştır.
TURGUTLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
2012 yılında 930 adet Sıhhi Tesisat ve Isı
Yalıtım Projesi ve 14 adet Asansör Avan Projesi,
2013 yılında 319 adet Sıhhi Tesisat ve Isı Yalıtım
Projesi, 11 adet Asansör Avan projesinin kontrolleri
yapılarak onaylanmıştır. Şubemiz Meslek İçi Eğitim
Merkezi’nin düzenlemiş olduğu panel, söyleşi, konferans
ve meslek içi bilgilendirme toplantılarına, üyelerimizin
katılımları sağlanmıştır. İlçemize doğalgazın gelmiş
olmasından dolayı, Turgutlu Belediyesi ve Manisagaz’ın
ortaklaşa düzenledikleri toplantı ve seminerlere
üyelerimizin katılımı sağlanmıştır. Üyelerimizle
birlikte, belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek,
bilgi alışverişinde bulunulmuş, karşılaşılan sorunlarla
ilgili çözüm yolları geliştirilmeye çalışılmıştır. Yerel
yönetimle ve diğer meslek odaları temsilcileriyle iyi
ilişkiler içerisinde bulunulmuş, mesleki olarak gerekli
teknik yardımlar temsilciliğimiz tarafından verilmiştir.
TMMOB ve DİĞER Meslek Odalarıyla İlişkiler
26. DÖNEM (2012-2013)
Şubemiz bu dönem TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu çalışmalarına, çevre platformunun, 28
Odadan oluşan İzmir Akademik Meslek Odaları
Platformu’nun ve demokrasi güçlerinin etkinliklerine
katkı ve katılımda bulunmaya devam etmiştir. TMMOB
İzmir İKK Bünyesinde kurulan Kadın Üyeler
Çalışma Grubunun Sekretaryası’nı bu dönem de
Şubemiz üstlenmiştir.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın
Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri 7 Mart 2012
tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleşmiştir.
Ekim ayında yaşanan Van depremi sonrasında
İzmir’e göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımıza
destek amacıyla 10 Mart 2012 tarihinde düzenlenen
“Şarkılarımız Van İçin” isimli etkinliğe TMMOB olarak
destek olunmuş, etkinlik Odamız Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleşmiştir.
Eğitim alanında yapılan ve “4+4+4” olarak
adlandırılan düzenlemeye karşı sokağa çıkan
Eğitim-Sen’e destek verilmiştir.
Birçok işçinin sendika üyesi olduğu için
işten çıkarıldığı Savranoğlu Deri ve Billur Tuz
fabrikalarına dair, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve
İzmir Barosu’nun bileşeni olduğu İzmir İşçi Sağlığı
ve Güvenliği Koordinasyonu tarafından hazırlanan
raporun kamuoyuna sunulduğu basın toplantısına
Şubemizce katılım sağlanmıştır.
Yoğunlaşan “kentsel dönüşüm” tartışmalarına
dair TMMOB İzmir İKK tarafından düzenlenen
basın toplantısına katılım sağlanmıştır.
TMMOB İzmir İKK bileşenleri tarafından
direnişteki Savranoğlu ve Billur Tuz işçilerine
yönelik 11 Nisan 2012 ve 26 Mayıs 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilen ziyaretlere yönetim kurulu üyesi,
çalışan ve üyelerimizle birlikte katılım sağlanmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
83
TMMOB İzmir İKK tarafından 1 Temmuz 2012
tarihinde düzenlenen 5. Kartondan Tekneler
Yarışması çalışmalarına destek verilmiş, Şubemizi
temsilen öğrenci üyelerimizden oluşan bir takım
yarışmaya katılmıştır.
İzmir’de, Sivas Katliamı’nın 19. yıldönümü
dolayısıyla 2 Temmuz 2012 tarihinde düzenlenen
yürüyüşe Oda üye ve çalışanlarımız TMMOB pankartı
arkasında katılmıştır.
Aliağa’da kurulması planlanan kömür yakıtlı
termik santrallere karşı 6 Mayıs 2012 tarihinde
gerçekleşen mitinge ilişkin TMMOB İzmir İKK
tarafından yürütülen çalışmalara destek verilmiştir.
5 Temmuz 2012 tarihinde tutuklu belediye
çalışanlarına destek amacıyla TMMOB, KESK
ve DİSK tarafından düzenlenen basın açıklamasına
Şubemiz temsilcileri de katılmıştır.
Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Melih
Yalçın, DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve Türk
Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Yasallaşan
İş Cinayetleri” paneline konuşmacı olarak katılmıştır.
TMMOB, KESK ve DİSK’in çağrısıyla, 12 Eylül
döneminde işlenen çeşitli cinayetlerin faillerinin
3. yargı paketi ile salıverilmelerini protesto
amaçlı 19 Temmuz 2012 tarihinde bir yürüyüş ve basın
açıklaması düzenlenmiş, etkinliğe Şubemiz temsilcileri
de katılmıştır.
16 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen TMMOB İKK
Tanışma Kokteyli’ne ev sahipliği yapılmıştır.
29 Mayıs 2012 tarihinde TMMOB İzmir
İKK tarafından, yapı üretimi sürecinde kamu
denetiminin yasa ve yönetmeliklerle yok edilme
çabasına karşı düzenlenen basın toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Yapı denetiminde kamusal denetimin
kaldırılmasına ilişkin karara paralel düzenlemelere
giden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı
amacıyla 8 Ağustos 2012 tarihinde TMMOB İzmir
İKK tarafından düzenlenen basın toplantısına Şubemiz
temsilcileri katılmıştır.
31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleşen
TMMOB 42. Genel Kurulu’na Şubemiz Yönetim
Kurulu Üyeleri katılım sağlamıştır.
17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde
TMMOB İKK tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın
açıklamasına üye ve yöneticilerimiz katılım sağlamıştır.
4-6 Haziran 2012 tarihlerinde TMMOB İzmir
İKK tarafından Nazım Hikmet, Ahmed Arif ve Orhan
Kemal’i anmak amacıyla düzenlenen “Devrimci Yazar
ve Ozanlarımızı Anıyoruz-Haziran’da Ölmek Zor”
etkinliğinin çalışmalarına destek verilmiştir.
1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla TMMOB,
KESK ve DİSK tarafından gerçekleştirilen basın
toplantısına destek verilmiştir.
TMMOB’nin 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında
Ankara’da gerçekleşen 42. Genel Kurulu’na Şubemiz
temsilcileri katılmıştır.
“Devrimci Ozan ve Yazarlarımızı Anıyoruz”
etkinliği, 4-6 Haziran 2012 tarihleri arasında TMMOb
İKK adına Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenmiştir.
Alsancak Stadı’nın yıkılarak yerine AVM
yapılması ve İzmir Limanı içine yine AVM inşası
planlarına ilişkin TMMOB İzmir İKK tarafından
düzenlenen basın toplantısına Şubemiz temsilcileri
katılmıştır.
84
12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde
TMMOB, KESK, DİSK ve çeşitli parti ve demokratik
kitle örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın
açıklamasına Şubemiz üyeleri, yöneticileri ve çalışanları
da katılmıştır.
TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü dolayısıyla 19 Eylül 2012 tarihinde
düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına üye, yönetici
ve çalışanlarımız da katılmıştır.
TMMOB İzmir İKK bileşenlerinin, CHP İzmir
İl Başkanlığı’nın talebiyle CHP İzmir milletvekilleri
ile gerçekleştirdiği toplantıya Şubemiz yöneticileri de
katılmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından
15-17 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinliklerine
destek verilmiş, etkinliklerin bir kısmı Odamız Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşmiştir.
TMMOB İzmir İKK ve Ege Üniversitesi İletişim
Çalışmaları Topluluğu tarafından 16 Kasım 2012
tarihinde gerçekleştirilen “Ağlama Anne, Güzel
Yerdeyim” isimli belgesel filmin gösteriminin
organizasyonu Şubemiz tarafından üstlenilmiştir.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü dolayısıyla 24 Kasım 2012 tarihinde TMMOB
İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından düzenlenen
Yuva filmi gösterimi ve sonrasında söyleşiyi içeren
etkinliğin organizasyonuna destek verilmiş ve etkinlik
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleşmiştir.
Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu’nun da bulunduğu meslek örgütleri ve
sendikalardan temsilcilerin katılımıyla 16 Şubat 2013
tarihinde düzenlenen “Her Yönüyle 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” panelinin çalışmalarına
destek olunmuştur.
TMMOB Yasası’nın değiştirilmesine ilişkin
başlatılan çalışmalara karşı düzenlenen imza
kampanyasına aktif destek verilmiştir.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu,
Gaziemir’de üzerinde kurulu olduğu araziye
radyoaktif atık gömdüğü tespit edilen fabrikanın
önünde 2 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen basın
açıklamasına katılım sağlanmıştır.
TMMOB İzmir İKK tarafından TMMOB
Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklere ilişkin
düzenlenen basın toplantısına yönetim kurulumuz
adına katılım sağlanmıştır.
“3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü”nde TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına
katılım sağlanmıştır.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı’nın katılımıyla Odamız Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirilen TMMOB Genişletilmiş
İzmir İKK Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından
4-6 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen Toplumcu
Mühendislik Günleri’nin çalışmalarına katkıda
bulunulmuştur.
Hükümetin TMMOB Yasası’nda değişikliği de
içeren torba yasa çalışmalarına karşı TMMOB İzmir
İKK tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüşe katılım
sağlanmıştır. Aynı doğrultuda, yurttaşların katılımına
açık biçimde başlatılan imza kampanyası çerçevesinde
Karşıyaka Çarşısı’nda imza masası kurulmuştur.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından
düzenlenen etkinliğe kadın üyelerimiz tarafından katkı
ve katılım sağlanmıştır.
Türkiye’nin Suriye politikası ve Suriye sınırına
patriot bataryası yerleştirme planlarını protesto
amacıyla, KESK, DİSK, TMMOB ve İzmir Tabip
Odası’nın çağrısıyla 20 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen
yürüyüşe katılım sağlanmıştır.
7 ilde eşzamanlı yapılan ve aralarında ÇHD
üyesi avukatların da bulunduğu onlarca kişinin
tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı
TMMOB, KESK ve DİSK’in çağrısı ile 25 Ocak 2013
tarihinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katılım
sağlanmıştır.
1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü
gerçekleşen mitinge üyelerimiz ile birlikte TMMOB
pankartı arkasında katılım sağlanmıştır.
11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen TMMOB
3. Kadın Kurultayı İzmir Yerel Çalıştayı’na katkı ve
katılımda bulunulmuştur.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından
düzenlenen ve Prof. Dr. Beno Kuryel’in konuşmacı
olarak katıldığı “Matematik ve Felsefe-1” söyleşisinin
çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
85
Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu’nun da bulunduğu meslek örgütleri ve
sendikalardan temsilcilerin katılımıyla, Gezi Parkı
olaylarında İzmir’de polis tarafından uygulanan
şiddete tepki olarak düzenlenen basın toplantısına
katılım sağlanmıştır.
TMMOB, KESK, DİSK, Türk-İş ve İzmir Barosu
tarafından, Gezi Parkı direnişine destek eylemleri
sonrasında İzmir’de tutuklanan 48 kişinin
durumuna dikkat çekmek amacıyla 23 Temmuz
2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Gezi Parkı’nın yıkılması projesine karşı Haziran
ayı başında TMMOB İzmir İKK tarafından Gündoğdu
Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin organizasyonuna
katkı sağlanmıştır.
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ağaçlı
Yol’daki Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait
arazilerin ‘Bölgesel Park’ olan imar planlarının
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca konut ve
alışveriş merkezine dönüştürülüp satışı amacıyla
yapılacak ihale öncesi TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu tarafından 11 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen
yürüyüş ve basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.
Aralarında şubemizin de bulunduğu TMMOB’ye
bağlı dört odanın İzmir Şubeleri tarafından 6 Haziran
2013 tarihinde düzenlenen “Kentsel Dönüşüm ve Yapı
Denetim” panele katılım sağlanmıştır.
86
TMMOB İzmir İKK tarafından Kabotaj Bayramı
nedeniyle 1 Temmuz 2013 tarihinde bu yıl 6. kez
düzenlenen Kartondan Tekneler Yarışması çalışmalarına
katkı sağlanmıştır.
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü dolayısıyla TMMOB İzmir İKK
tarafından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklamasına katılım
sağlanmıştır.
Teknik öğretmenlere mühendislik unvanı
verilmesine karşı TMMOB İzmir İKK bileşenleri
tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde ÖSYM Hizmet
Binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına
katılım sağlanmıştır.
TMMOB İzmir İKK tarafından, Şirinyer
Parkı’na Büyükşehir ve Buca Belediyelerinin
ortak tesis yapma planlarına ve Alsancak
Kahramanlar planlarına karşı 10 Ekim 2013 tarihinde
gerçekleştirilen basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.
TMMOB’nin yetkilerinin kısıtlanmasına
yönelik Torba Yasa’ya karşı TMMOB İzmir İKK
tarafından 10 Temmuz 2013 tarihinde Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüş ve basın
açıklamasına katılım sağlanmıştır.
TMMOB İzmir İKK tarafından, Orman
Mühendisleri Odası’nın mali ve idari denetiminin
bakanlık yetkisine verilmesine ilişkin 12 Kasım
2013 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına katılım
sağlanmıştır.
Torba Yasa ile İmar Kanunu’nda yapılan
değişikliğin Cumhurbaşkanı tarafından
onaylanmaması çağrısıyla 18 Temmuz 2013 tarihinde
TMMOB İzmir İKK tarafından düzenlenen basın
açıklamasına katılım sağlanmıştır.
TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu 28-30
Kasım 2013 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleşmiş, kongre sekretaryası
Şubemiz ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nce
üstlenilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
26. DÖNEM (2012-2013)
13 Mayıs 2006 tarihinde hizmete açılan
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 2012-2013
döneminde 1.452 organizasyon düzenlenmiş ve bu
organizasyonlara 312.979 üyemiz ve İzmirli katılmıştır.
İzmir’in kültür, sanat ve ekonomi hayatında önemli
bir eksiği karşılayan MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi tiyatro, konser, tören, firma toplantıları, eğitim
etkinlikleri, kongre, sempozyum ve sergilerin yanı sıra
çok sayıda ulusal ve uluslararası nitelikte kültürelsanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Şubemizin
ve TMMOB’ye bağlı odaların meslek içi eğitimlerine,
üyelere yönelik toplantılarına, kültürel ve sanatsal
etkinliklerine de ev sahipliği yapan MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi, salon bulmakta zorlanan sivil
toplum kuruluşlarının, derneklerin toplantılarına da
destek vermiştir.
Merkezin tanıtım çalışmaları kapsamında
hazırlanan kataloglar, tanıtım filmleri ve görsel 3 boyutlu
ETKİNLİK TÜRÜ
CD’ler kongre ve fuar organizatörleri başta olmak üzere
tüm sektöre ulaştırılmıştır. Kongre merkezinin internet
sitesinin sürekli olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
Merkezimizde 2012 ve 2013 senelerinde düzenlenen
etkinliklerin türlerine ait detaylar aşağıdadır.
ADET
Bilgilendirme
93
MMO Eğitim/Kurs
72
Fuar
2
MMO Sosyal Etkinlik
487
Genel Kurul
14
Panel
28
Gösteri
46
Seminer
67
Kokteyl
5
Sempozyum
6
Konferans
14
Sempozyum ve Sergi
11
Kongre
1
Sergi
16
Kongre ve Sergi
3
Söyleşi
21
Konser/Dinleti
74
Tiyatro
57
Kurultay
3
Toplantı
279
Kurum Bayi Toplantısı
1
Tören
25
Kurum İçi Eğitim
Kurum İçi Toplantı
49
TV Yayın
1
1
Yarışma
3
7
Mezuniyet Töreni
44
Yemek
MİEM
22
Toplam Etkinlik Sayısı
1.452
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
87
MALİ RAPOR
26. DÖNEM (2012-2013)
SUNUŞ
Şubemiz denk bütçe esasıyla oluşturduğu bütçe
olanakları çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerini
sonuçlandırmak, elde ettiği kazanımları mesleğimizin,
meslektaşlarımızın gelişimine, toplumumuzun ve
ülkemizin demokratikleşme ve sanayileşme yönündeki
sorunlarının çözümüne ve Odamızın kurumsallığını
geliştirmeye yönelik yeni projelere dönüştürülmesi
hedefleyerek çalışmalarını yürütmektedir. Çalışma
programında yer alan kısa, orta ve uzun erimli projelere
yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
Uzun yıllardır gerçekleştirilmesi için çaba
harcadığımız Uygulamalı Eğitim Merkezi, Manavkuyu
Mahallesi Manas Bulvarı 1643/9 Sokak No:3/1 Bayraklı
İzmir adresinde bu çalışma döneminde yaşama
geçirilmiştir. Asansör sektörünün katkılarıyla Asansör,
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ile
yapılan İşbirliği protokolleri ile Hidrolik Pnömatik,
CNC Programlama, Soğutma, PLC, Kaynak
konularında uygulamalı eğitim merkezi oluşturulmuştur.
Eğitim merkezinin makina, cihaz ve ekipmanları sanayi
kuruluşlarını katkıları ve anılan belediyelerle yapılan
protokoller ile ücretsiz olarak temin edilmiş, eğitim
merkezin inşaat işleri ve mekansal düzenleme için
104.000 TL Odamız kaynağı kullanılmıştır.
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezimiz, bu çalışma
döneminde 1 kongre, 3 kongre ve sergi, 3 kurultay,
6 sempozyum, 11 sempozyum ve sergi, 57 tiyatro,
74 konser olmak üzere 1.450 etkinliğe ev sahipliği
yapmıştır.
Bu çalışma döneminde Odamız adına Şubemiz
sekretaryalığında; EMO İzmir Şubesi ile birlikte
04–06 Ekim 2012 tarihlerinde 724 kayıtlı delegenin
katılımıyla Asansör Sempozyumu; 17–20 Nisan 2013
tarihlerinde 1450 kayıtlı delegenin katılımıyla 11.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sodex Fuarı;
04–06 Ekim 2013 tarihlerinde 762 kayıtlı delege
katılımıyla Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları
düzenlenmiştir.
MMO Kalibrasyon Laboratuarı ve Metroloji
Eğitim Merkezimiz (KALMEM) çalışmalarını başarıyla
sürdürmüş, bu dönem yaklaşık 800 sanayi kuruluşuna
20000’e yakın ölçüm cihazının kalibrasyonu yapılmış ve
belgelendirilmiştir. Merkez, bu .çalışma döneminde
15 eğitim gerçekleştirerek 210 kişinin belgelendirilmesini
sağlamıştır. Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ
ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak 2012
88
yılında yapılan TÜRKAK ara denetiminde Elektrik,
Sıcaklık ve Nem kalibrasyonları da akreditasyon
kapsamına eklenmiştir.
Şubemizce gerçekleştirilen MİEM eğitimleri,
teknikerlere yönelik kurslar, bilgisayar kursları ve
seminerlere bu dönemde katılan kişi sayısı;
362 adet eğitime (kurs veya seminer) 5788 kişi olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca PBK kapsamında gerçekleştirilen
ücretsiz 49 gözetim eğitimine 3814 üyemiz katılmıştır.
Bu çalışma döneminde de merkezi hükümetin her
türlü engellemelerine, yapmış olduğu mevzuat
düzenlemelerine rağmen Mekanik Tesisat, Doğalgaz,
Asansör, Araç İmal Tadil Projelerinin mesleki
denetimine devam edilmiş, toplam 152.977 projenin
mesleki denetimi gerçekleştirilmiştir. Proje mesleki
denetimleri 25. Çalışma dönemine göre %27 oranında
artmış olmasına rağmen, bu artışın önemli bir bölümü
doğalgaz alanına aittir. Hükümetin yapmış olduğu
mevzuat değişikliği sonrası özellikle mekanik tesisat
ve asansör mesleki denetimlerinde 2013 yılında önemli
miktarda azalma olmuştur.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
2012 yılının ilk günü yapmış olduğu düzenleme ile LPG’li
araçların Gaz Sızdırmazlık Raporu alması zorunluluğu
kaldırılmış, bu karar sonrası Odamızın kontrol ettiği
ve raporlandırdığı LPG’li araç sayısı azalmıştır. LPG
dönüşümü yapılmış araçların gaz sızdırmazlık ve montaj
tespit rapor sayıları 2012 yılında 39.934 adet, 2013
yılında 27.651 adet olarak gerçekleştirilmiş olup 2011
yılına göre 2012 yılındaki azalma miktarı %73,
2013 yılında ise %82 olmuştur.
Şubemiz iş ekipmanlarının kullanımında
sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği sanayi
kuruluşlarında gerçekleştirdiği periyodik kontrol
çalışmalarını bu dönemde de etkin olarak sürdürmüş,
periyodik kontrolü yapılan firma sayısı; 2012 yılında
1563 adet, cihaz sayısı 23.306 adet, firma sayısı 2013
yılında 1732 adet, cihaz sayısı 19.684 adet olarak
gerçekleştirilmiştir.
Yaklaşık 15 yıldır EMO İzmir Şubesi ile işbirliği
içerisinde yürüttüğümüz Asansör Periyodik kontrol
çalışmaları, 2012 ve 2013 yıllarında Odamız akredite
muayene kuruluşu AKM eliyle sürdürülmüş, AKM,
şubemiz etkinlik alanında 22 belediye ile yapılan
protokoller çerçevesinde bu çalışma döneminde 17.323
asansörün periyodik kontrolünü gerçekleştirmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
EMO İzmir Şubesi ile birlikte Aliağa, Bergama, Çiğli,
Güzelbahçe, Karabağlar, Kırkağaç, Konak, Menderes,
Selçuk, Urla, Soma, Seferihisar, Turgutalp ve Yeni Şakran
Belediyeleri ile BEGOS; İTOB, KOSBİ Organize Sanayi
Bölgelerinde 2012 yılında 588 adet, 2013 yılında 523
adet asansörün tesciline (ruhsatlandırılması) ilişkin
kontroller gerçekleştirilmiştir. EMO İzmir Şubesi ile
birlikte bu dönemde 72 adet asansöre de bilirkişilik
hizmeti sunulmuştur.
Odamız adına çalışmaları İzmir’de yürütülen
ve merkezi İzmir olan akredite Muayene Kuruluşu,
akredite Sistem Belgelendirme Kuruluşu, akredite
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen Onaylanmış
Kuruluş olan AKM’nin kapsamı bu çalışma döneminde
genişlemiştir. Muayene Kuruluşu olarak kapsamına;
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Basit Basınçlı Kaplar
Yönetmeliği kapsamındaki muayeneler ile Kaynaklı
İmalat ve Çelik Konstrüksiyon, Boru Hatları, Metalden
İşlenmiş Parçalar, Depolama Tankları, Kazanlar
ve Basınçlı Kaplar, Yürüyen Merdiven ve Bantların
imalat ve periyodik muayeneleri, Tahribatsız Muayene
hizmetleri eklenmiştir. AKM, MMO tarafından ülke
genelinde yaygın olarak yürütülen LPG’li Araçların
Montaj Tespit ve Sızdırmazlık Kontrollerini de Odamız
adına akreditasyon kapsamına almıştır. Genişleyen
kapsama ilişkin hizmetler önümüzdeki dönemde yaşama
geçirilecektir. Halen Odamız adına merkezi İstanbul’da
olan Muayene Kuruluşu ile AKM’nin, AKM çatısı altında
birleştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmekte olup
birleşmenin 2014 yılının ilk yarısında tamamlanması
hedeflenmektedir.
Tüm bu çalışmalar gerçekleştirilirken mesleğimizin,
meslektaşlarımızın, toplumumuzun ve ülkemizin
demokratikleşme ve sanayileşme sorunlarının
çözümünde daha etkin ve güçlü bir Oda yaratma hedefi
temel ilkemiz olmuştur.
Bu dönemde, 2012-2013 yıllarında gerçekleşen
gelir - gider durumumuzu şöyle özetleyebiliriz:
2012 yılı mali durum açısından değerlendirildiğinde
tahmini bütçeye göre 2012 yılı gelir bütçesi %2,10
oranında fazla, gider bütçemiz ise %7,74 oranında fazla
gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı değerlendirilmesine baktığımızda,
tahmini bütçeye göre 2013 yılı gelir bütçesinin
% 6,01 oranında eksik, gider bütçemizin ise
% 3,54 oranında fazla gerçekleştiği görülmüştür.
Üye kayıt ve ödenti gelirlerinin toplam gelir
bütçesine oranı 2012 yılında %3,9, 2013 yılında
%3,0 olmuş, 2012 yılında 373, 2011 yılında 346 olmak
üzere toplam 719 yeni üye odamıza kayıt olmuştur.
Şube gelirleri arasında en önemli paya sahip olan
Belge ve Hizmet Karşılığı gelirlerin toplam gelire oranı,
2012 yılında %83,7, 2013 yılında %85,2, yine yayın satış
ve yayın reklam gelirlerinin toplam gelire oranı 2012
yılında %1,4, 2013 yılında %1,5 olarak gerçekleşmiştir.
Gider kalemlerinin toplam gidere oranlarına
bakarsak; personel ücret ve giderlerinin 2012 yılında
%54,9, 2013 yılında %53,1; dışardan sağlanan fayda ve
hizmet giderlerinin 2012 yılında %3,8, 2013 yılında %2,6;
çeşitli giderlerin 2012 yılında %36,6, 2013 yılında %40,5,
yönetim giderlerinin 2012 yılında %4,6, 2013 yılında
%3,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Sonuç olarak;
2012-2013 yılı gelir ve gider bütçesi tabloları,
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin
kurumsallaşmasının geliştirilerek sürdürüldüğünün
kanıtı olmuştur.
Bu sonuçlar, başta da söylediğimiz gibi meslek,
meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının çözümüne
yönelik çalışmalarımızın gerçekleştirilmesine yönelik
bir araç olarak değerlendirilecektir. Bu aracın gelecekte
de siz meslektaşlarımızın sağduyulu desteği ve katkısıyla
yine aynı anlayışla kullanılmasının sağlanacağına
inanıyoruz.
Bu olumlu tablonun yaratılmasında etkin olan,
şubemiz çalışmalarına katkı ve katılımda bulunan
tüm üyelerimize ve şube çalışanlarımıza bir kez daha
teşekkür ederiz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
89
2012 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ
Hesap İsimleri
2012 Yılı
2012 Yılı 12 Aylık 12 Aylık Bütçeye
Gelir Çeşitleri
Tahmini Bütçe
Toplam Gerçek.
Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri
1.320.000,01
343.778,60
-976.221,41
Üye Kayıt Gelirleri
10.000,00
5.710,00
-4.290,00
57,10
Üye Kimlik Gelirleri
30.000,00
14.850,00
-15.150,00
49,50
Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri
280.000,00
162.583,03
-117.416,97
58,07
Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri
1.000.000,00
160.633,57
-839.366,43
16,06
Geçici Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri
0,01
2,00
6,00
Belge ve Hizmet Karşılığı Gelirleri
6.455.000,01
7.331.385,42
876.385,40
113,58
Araç, Tesisat, Proje Denet Gelirleri
360.000,00
1.025.985,65
665.985,65
285,00
Trafik Bilirkişilik Gelirleri
120.000,00
104.698,50
-15.301,50
87,25
Periyodik Kontrol Gelirleri
2.750.000,00
2.517.995,06
-232.004,94
91,56
Ekspertizlik Bilirkişilik Gelirleri
900.000,00
1.095.840,04
195.840,04
121,76
Kurs ve Seminer Gelirleri
975.000,00
963.471,58
Kongre ve Sempozyum Gelirleri
0,01
130.999,84
Belge Gelirleri
150.000,00
121.749,75
Göre Fark
-11.528,42
(%)
26,04
-
98,82
130.999,83
-28.250,25
Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler
1.200.000,00
1.370.645,00
Ar-Ge Gelirleri
0,01
0,00
-0,01
170.645,00
Yayın Satış Gelirleri
36.000,00
20.977,11
-15.022,89
Yayın İlan ve Reklam Gelirleri
100.000,00
100.114,00
Kira Gelirleri Hesabı
660.000,00
Banka Faiz Gelirleri
0,01
Geleneksel Gece Gelirleri
0,01
Sair Gelirler
Genel Toplam
81,17
114,22
58,27
114,00
100,11
816.050,95
156.050,95
123,64
41.583,26
41.583,25
-
58.000,00
57.999,99
-
10.000,00
49.656,39
39.656,39
-
8.581.000,04
8.761.545,73
180.545,68
102,10
2012 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ
Hesap İsimleri
90
2012 Yılı
2012 Yılı 12 Aylık 12 Aylık bütçeye
Gider Çeşitleri
Tahmini Bütçe
Toplam Gerçek.
Göre Fark
A- Personel Ücret ve Giderleri
4.316.200,09
4.544.009,47
227.809,38
(%)
105,28
1) Personel Ücret Giderleri
1.881.000,00
2.236.593,52
355.593,52
118,90
1- Teknik Pers.Ücr.ve Gider. Hesabı
1.301.000,00
1.608.046,45
307.046,45
123,60
53.522,07
109,89
2- TİS'li Pers.Ücr.ve Gider. Hesabı
541.000,00
594.522,07
3- Diğ.Pers.Ücr.ve Gider. Hesabı
39.000,00
34.025,00
-4.975,00
87,24
2) Personel İkramiye Giderleri
660.300,00
653.227,65
-7.072,35
98,93
1- Teknik Pers.İkramiye Gider. Hesabı
448.000,00
443.477,64
-4.522,36
98,99
2- TİS'li Pers.İkramiye Gider. Hesabı
201.000,00
196.881,76
-4.118,24
97,95
3- Diğ.Pers.İkramiye Gider. Hesabı
11.300,00
12.868,25
1.568,25
113,88
3) Personel Sosy. Yardım Giderleri
827.200,00
851.229,92
24.029,92
102,90
1- Teknik Pers.Sos.Yard.Gider. Hesabı
504.000,00
548.760,13
44.760,13
108,88
2- TİS'li Pers.Sos.Yard.Gider. Hesabı
304.500,00
285.302,65
-19.197,35
93,70
3- Diğ.Pers.Sos.Yard.Gider. Hesabı
18.700,00
17.167,14
-1.532,86
91,80
4) Personel Faz. Çalışma Giderleri
0,03
0,00
-0,03
-
1- Teknik Pers.Faz.Çalış.Gider. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
2- TİS'li Pers.Faz.Çalış.Gider. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
3- Diğ.Pers.Faz.Çalış.Gider. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
5) Kıdem ve İhbar Tazminatları
278.000,01
94.646,65
-183.353,36
-
1- Teknik Pers. Kıd. ve İhbar Tazm. Hesabı
153.000,00
20.186,49
-132.813,51
-
2- TİS'li Pers.Kıd.ve İhbar Tazm. Hesabı
125.000,00
74.640,16
-50.539,84
-
3- Diğ.Pers.Kıd.ve İhbar Tazm. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
6) SSK İşveren Payı Hesabı
599.400,00
632.617,51
33.217,51
105,54
1- Teknik Pers.SSK İşv.Payı Hesabı
404.200,00
450.005,86
45.805,86
111,33
2- TİS'li Pers.SSK İşv.Payı Hesabı
191.500,00
179.990,34
-11.509,66
93,99
3- Diğ.Pers.SSK İşv.Payı Hesabı
3.700,00
2.621,31
-1.078,69
70,85
7) SSK İşsizlik Sigortası İşv.Payı Hesabı
6.900,00
63.985,27
3.085,27
105,07
1- Tek.Pers.İşsizlik Sig.İşv.Payı Hesabı
41.000,00
45.409,53
4.409,53
110,75
2- TİS'li Pers.İşsizlik Sig.İşv.Payı Hesabı
19.500,00
18.306,88
-1.193,12
93,88
3- Diğ.Pers.İşsizlik Sig.İşv.Payı Hesabı
400.00
268,86
-131,14
67,22
8) Sos. Güv. Des. Primi İşv. Payı Hesabı
9.400,02
711.708,95
2.308,93
124,56
1- Teknik Pers. Sos. Güv. Des. Primi İşv.
Payı Hesabı
0,01
2.340,50
2.340,49
-
2- TİS'li Pers. Sos. Güv. Des. Primi İşv.
Payı Hesabı
0,01
0,00
-0,01
3- Diğ. Pers. Sos. Güv. Des. Primi İşv.
Payı Hesabı
9.400,00
9.368,45
-31,55
99,66
9) Personel İşgörmezlik Ödeneği Hesabı
0,03
0,00
-0,03
-
1- Teknik Pers.İşgörmezlik Öden.Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
2- TİS'li Pers.İşgörmezlik Öden. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
3- Diğ.Pers.İşgörmezlik Öden. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
B- Dışardan Sağlanan
Fayda ve Hizmet. Giderleri
331.625,00
317.724,20
-13.900,20
1) Danış.ve Müşavir.Hizmet Giderleri
44.025,00
44.250,00
225,00
100,51
2) Posta Giderleri Hesabı
100.000,00
119.932,67
19.932,67
119,93
95,81
3) Kargo Giderleri Hesabı
52.000,00
38.883,28
-13.116,72
74,78
4) Elektrik Giderleri Hesabı
46.000,00
43.257,50
-2.742,50
94,04
5) Su Tüketim Giderleri Hesabı
2.000,00
1.167,00
-833,00
6) Yakıt Tüketim Giderleri Hesabı
7.600,00
21.715,44
14.115,44
285,73
7) Bakım ve Onarım Giderleri Hesabı
80.000,00
48.518,91
-31.481,09
60,65
C- Çeşitli Giderler Hesabı
2.692.485,16
3.029.785,21
1) Araç, Tes. Prj. Denetim Giderleri Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
2) Trafik Bilirkişilik Giderleri Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
337.300,05
3) Periyodik Kontrol Giderleri Hesabı
147.000,00
331.166,92
184.166,92
4) Ekspertizlik ve Bilirkişilik Giderleri Hesabı
310.000,00
277.297,80
-32.702,20
5) Kurs ve Seminer Giderleri Hesabı
410.000,00
410.695,39
695,39
6) Kongre ve Sempozyum Giderleri Hesabı
0,01
173.346,74
173.346,73
58,35
112,53
225,28
89,45
100,17
-
7) Belge Giderleri Hesabı
0,01
0,00
-0,01
8) Yayın Satış Giderleri Hesabı
45.585,00
21.359,00
-24.226,00
46,86
9) Yayın İlan ve Reklam Giderleri Hesabı
120.000,00
195.206,73
75.206,73
162,67
10) Kira Giderleri Hesabı
90.000,00
118.079,25
28.079,25
131,20
11) Personel Yolluk Giderleri Hesabı
20.000,00
41.294,16
21.294,16
206,47
12) Şehiriçi Seyahat ve Ulaşım Giderleri Hesabı
4.400,00
4.014,14
13) Dokümantasyon Giderleri Hesabı
3.500,00
5.364,08
1.864,08
153,26
14) Bilgisayar Sarf Malz. Giderleri Hesabı
49.000,00
33.800,35
-15.199,65
68,98
15) Kırtasiye Giderleri Hesabı
40.000,00
26.314,18
-13.685,82
65,79
16) Büro Malzeme ve Diğer Giderler Hesabı
20.000,00
23.372,25
5.372,25
126,86
17) Havale ve Tahsilat Giderleri Hesabı
6.500,00
17.675,92
11.175,92
271,94
18) Geleneksel Gece Giderleri Hesabı
0,01
61.580,00
61.579,99
-
19) Dava, Mahkeme ve Noter Giderleri Hesabı
0,01
3.671,84
3.671,83
-
20) Vergi, Resim, Harç ve Sigorta Gider. Hesabı
51.500,00
52.087,93
21) Finansman Giderleri Hesabı
0,01
0,00
22) Gecikme ve Para Cezaları Hesabı
0,01
535,12
23) Bağış ve Yardımlar Hesabı
0,01
0,00
-385,86
587,93
-0,01
535,11
-0,01
-
91,23
101,14
-
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
91
24) Gider Kaydedilen Demirbaşlar Hesabı
0,01
0,00
-0,01
25) Ortak Giderler Katılma Payları Hesabı
260.000,00
206.831,32
-53.168,68
26) Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri Hesabı
0,01
19.780,32
27) Faiz ve Komisyon Giderleri Hesabı
0,01
0,00
79,55
19.780,31
-
-0,01
28) Üst Kuruluş Birlik Hissesi ve Diğ.Gider.Hs
0,01
0,00
-0,01
29) Örgüt içi Toplantı Giderleri Hesabı
115.000,00
34.302,81
-80.697,19
29,83
30) Eğitim ve Burs Giderleri
0,01
0,00
-0,01
-
31) Amortisman Giderleri Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
32) Diğer Çeşitli Giderler Hesabı
1.000.000,00
970.008,96
-29.991,04
33) Ar-Ge Giderleri Hesabı
0,01
0,00
0,00
D- Genel Yönetim Giderleri Hesabı
335.800,04
378.644,07
42.844,03
112,76
1) Yönetici Ücret ve Giderleri Hesabı
125.000,00
142.160,41
17.160,41
113,73
97,00
-
2) Yön. Krl. Oturum Giderleri Hesabı
0,01
8.228,94
8.228,93
3) Yön.Krl.Yolluk Giderleri Hesabı
0,01
16.662,23
16.662,22
-
4) Yön.Krl.Temsil Giderleri Hesabı
8.700,00
39.336,55
30.636,55
452,14
-11.808,17
-
5) Yön.Krl.Toplantı Giderleri Hesabı
23.400,00
11.591,83
6) Yön.Krl.Ağırlama Giderleri Hesabı
8.700,00
8.892,62
7) Genel Kurul Giderleri Hesabı
100.000,00
71.526,68
-28.473,32
8) Onur Kurulu Toplantı ve
Yolluk Gider. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
9) Denetleme Krl. Toplantı ve
Yolluk Gid. Hesabı
0,01
0,00
-0,01
-
10) Sigorta Giderleri Hesabı
70.000,00
80.244,81
10.244,81
114,64
GENEL TOPLAM
7.676.110,29
8.270.163,55
594.053,26
107,74
192,62
49,54
102,21
71,53
2013 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GELİR BÜTÇESİ
92
A. Üye Birimi
1,767,500.03 TL
1,286,637.91 TL
-480,862.12 TL
72.79
1) Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri
1,324,000.02 TL
245,360.00 TL
-1,078,640.02 TL
18.53
1. Üye Kayıt Gelirleri
11,000.00 TL
5,830.00 TL
-5,170.00 TL
53.00
2. Üye Kimlik Gelirleri
33,000.00 TL
11,866.00 TL
-21,134.00 TL
35.96
3. Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri
280,000.00 TL
125,958.00 TL
-154,042.00 TL
44.99
4. Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri
1,000,000.00 TL
101,689.00 TL
-898,311.00 TL
10.17
5. Geçici Üye Kayıt Ödenti Gelirleri
0.01 TL
2.00 TL
6. Öğrenci Üye Kayıt Gelirleri
0.01 TL
15.00 TL
14.99 TL
2) Belge Gelirleri
260,000.00 TL
896,590.25 TL
636,590.25 TL
344.84
1. Sicil Durum Belgesi Gelirleri (Araç Proje)
15,000.00 TL
34,994.00 TL
19,994.00 TL
233.29
2. Sicil Durum Belgesi Gelirleri (Asansör Proje) 15,000.00 TL
43,251.50 TL
28,251.50 TL
288.34
3. Sicil Durum Belgesi Gelir. (Doğalgaz Prj.)
20,000.00 TL
301,104.00 TL
281,104.00 TL
-
4. Sicil Durum Belgesi Gelirleri (Tesisat Proje)
50,000.00 TL
319,231.75 TL
269,231.75 TL
638.46
5. MİEM Belge Gelirleri
25,000.00 TL
11,445.00 TL
6. SMM Belge Gelirleri
120,000.00 TL
186,564.00 TL
7. Üyelik Belgesi Gelirleri
15,000.00 TL
0.00 TL
-15,000.00 TL
3) MİEM Gelirleri
172,500.00 TL
130,704.50 TL
-41,795.50 TL
4) Banka Faiz Gelirleri
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
5) Sair Gelirler
11,000.00 TL
13,983.16 TL
2,983.16 TL
127.12
B. Teknik Hizmetler ve
Belg. Merkezi Birimi
6,966,600.07 TL
6,922,156.84 TL
33,275.98 TL
99.36
1.99 TL
-
-13,555.00 TL
45.78
66,564.00 TL
155.47
75.77
-
1) Belge ve Hizmet Karşılığı Gelirler
6,097,000.04 TL
5,966,207.50 TL
-53,073.33 TL
97.85
1. Trafik Bilirkişilik Ve Ekspertizlik Gelirleri
455,000.00 TL
434,594.72 TL
-20,405.28 TL
95.52
2. Motor Şasi Kontrol Gelirleri
132,000.00 TL
99,331.95 TL
-32,668.05 TL
75.25
3. Muayene Kuruluşu Gelirleri
25,000.00 TL
23,530.94 TL
-1,469.06 TL
94.12
4. Asansör Kontrol Merkezi Gelirleri
1,100,000.00 TL
627,395.85 TL
-472,604.15 TL
57.04
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
5. LPG/CNG Sızdırmazlık Gelirleri
1,320,000.00 TL
748,751.93 TL
6. LPG/CNG Montaj Tespit Raporu Gelirleri
0.01 TL
423.73 TL
7. Tahribatsız Muayene Gelirleri
160,000.00 TL
53,313.65 TL
8. Periyodik Kontrol Gelirleri
1,650,000.00 TL
9. Kalibrasyon Lab.
(MMO KALMEM) Gelirleri
-571,248.07 TL
56.72
423.72 TL
-
-106,686.35 TL
33.32
2,343,158.69 TL
693,158.69 TL
142.01
330,000.00 TL
338,935.96 TL
8,935.96 TL
102.71
10. Merkez Laboratuar Gelirleri (MERLAB)
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
11. Personel Belgelendirme Kuruluşu Gelirleri
5,000.00 TL
5,004.43 TL
4.43 TL
100.09
12. Teknik Ölçüm ve Anlz. G.
(Baca Gazı, Gürültü)
20,000.00 TL
27,129.92 TL
7,129.92 TL
135.65
13. Onaylanmış Kuruluş Gelirleri
0.01 TL
50,991.63 TL
50,991.62 TL
14. Eğitim , Kurs ve Seminer Gelirleri
900,000.00 TL
801,427.29 TL
-98,572.71 TL
-
15. Etkinlik Kongre, Kurultay, Sempozyum,
Seminer, vb. Gelirleri
0.01 TL
412,216.81 TL
2) Yayın Gelirleri
39,600.00 TL
13,303.84 TL
-26,296.16 TL
33.60
3) Reklam Gelirleri
110,000.00 TL
105,766.18 TL
-4,233.82 TL
96.15
4) Kira Gelirleri
720,000.00 TL
795,235.33 TL
89.05
412,216.80 TL
75,235.33 TL
-
110.45
5) Geleneksel Gece Gelirleri
0.01 TL
40,881.27 TL
6) Banka Faiz Gelirleri
0.01 TL
0.00 TL
7) Diğer Hizmet Karşılığı Gelirler
0.01 TL
762.72 TL
GENEL TOPLAM
8,734,100.10 TL
8,208,794.75 TL -447,586.14 TL
93.99
40,881.26 TL
-
-0.01 TL
-
762.71 TL
-
2013 YILI 12 AYLIK KARŞILAŞTIRMALI GİDER BÜTÇESİ
A. Üye Birimi
642,510.18 TL
483,637.28 TL
-158,872.90 TL
75.27
1) Personel Ücret ve Giderleri
48,830.01 TL
47,945.31 TL
-884.70 TL
98.19
1. Personel Ücret Ve Giderleri Hesabı
36,640.00 TL
34,979.32 TL
-1,660.68 TL
95.47
2. SGK Primi İşveren Hissesi Tah.
6,350.00 TL
5,572.32 TL
-777.68 TL
3. İşsizlik Primi İşveren Hissesi Tah.
640.00 TL
667.65 TL
4. Sosyal Güvenlik Destek Primi Tah.
0.01 TL
0.00 TL
5. Kıdem Ve İhbar Tazminatları
5,200.00 TL
6,726.02 TL
2) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
44,880.07 TL
45,470.75 TL
1. Yönetici Ücret Ve Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
2. Yönetim Kurulu Oturum Giderleri Hesabı
0.01 TL
1,260.00 TL
1,259.99 TL
3. Yönetim Kurulu Yolluk Giderleri Hesabı
0.01 TL
14,187.39 TL
14,187.38 TL
-
4. Yönetim Kurulu Temsil Ve
Ağırlama Gider. Hesabı
19,140.00 TL
22,690.60 TL
3,550.60 TL
118.55
-19,605.28 TL
23.83
27.65 TL
87.75
104.32
-0.01 TL
-
1,526.02 TL
129.35
590.68 TL
101.32
-0.01 TL
-
5. Yönetim Kurulu Toplantı Giderleri Hesabı
25,740.00 TL
6,134.72 TL
6. Genel Kurul Giderleri
0.01 TL
446.04 TL
7. Onur Kurulu Toplantı ve
Yolluk Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
8. Denetleme Kurulu Toplantı ve
Yolluk Gider. Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
9. Sigorta Giderleri Hesabı
0.01 TL
752.00 TL
3) Dışardan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler Hesabı
34,300.01 TL
32,175.46 TL
1. Elektrik Giderleri Hesabı
11,000.00 TL
2. Su Giderleri Hesabı
350.00 TL
446.03 TL
-
751.99 TL
-
-2,124.55 TL
93.81
16,131.97 TL
5,131.97 TL
146.65
674.41 TL
324.41 TL
192.69
3. Isınma Giderleri Hesabı
2,000.00 TL
1,037.89 TL
-962.11 TL
51.89
4. Müşavirlik Ve Danışmanlık Giderleri Hesabı
450.00 TL
151.54 TL
-298.46 TL
33.68
5. Kargo Giderleri Hesabı
4,000.00 TL
2,684.73 TL
-1,315.27 TL
67.12
6. Posta Giderleri Hesabı
8,000.00 TL
2,888.64 TL
-5,111.36 TL
36.11
7. Gsm Hizmet Giderleri Hesabı
4,000.00 TL
3,270.90 TL
-729.10 TL
8. Sabit Hat Görüşme Giderleri Hesabı
4,500.00 TL
5,335.38 TL
835.38 TL
9. Akaryakıt Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
81.77
118.56
-
4) Çeşitli Giderler
401,850.06 TL
256,960.17 TL
1. Şehir İçi Seyahat Ve Ulaşım Giderleri
2,500.00 TL
3,720.18 TL
1,220.18 TL
2. Bakım Ve Onarım Giderleri
4,500.00 TL
1,791.79 TL
-2,708.21 TL
39.82
3. Yolluk Harcırah Giderleri
8,000.00 TL
12,290.70 TL
4,290.70 TL
153.63
-144,889.89 TL
63.94
148.81
4. Belge Giderleri
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
5. Dokümantasyon Giderleri
2,250.00 TL
786.90 TL
-1,463.10 TL
34.97
-
6. Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri
3,600.00 TL
61.07 TL
-3,538.93 TL
1.70
7. Kırtasiye Giderleri
15,000.00 TL
7,526.81 TL
-7,473.19 TL
50.18
-788.41 TL
80.29
8. Büro Malzeme Ve Diğer Giderler
4,000.00 TL
3,211.59 TL
9. Dava, Mahkeme Ve Noter Giderleri
0.01 TL
81.96 TL
81.95 TL
-
10. Gider Kaydedilen Demirbaşlar
0.01 TL
329.74 TL
329.73 TL
-
11. Ortak Giderlere Katılma Payı
55,000.00 TL
26,810.72 TL
-28,189.28 TL
48.75
12. Sigorta Giderleri
40,000.00 TL
29,930.76 TL
-10,069.24 TL
74.83
13. Gayrimenkul Kira Giderleri
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
14. Araç Kira Giderleri
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
15. Örgüt İçi Toplantı Giderleri Hesabı
96,500.00 TL
57,530.10 TL
-38,969.90 TL
59.62
16. Havale Ve Tahsilat Giderleri
500.00 TL
361.01 TL
-138.99 TL
72.20
17. Gecikme Ve Para Cezaları
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
18. Diğer Çeşitli Giderler Hesabı
170,000.00 TL
112,526.84 TL
-57,473.16 TL
66.19
-
6,159.76 TL
115.54
5) Vergi, Resim ve Harçlar Hesabı
39,650.00 TL
45,809.76 TL
6) Amortisman ve Tükenme Payları Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
7) Finansman Giderleri Hesabı
0.01 TL
9,388.40 TL
9,388.39 TL
8) MİEM Giderleri Hesabı
50,000.00 TL
23,084.94 TL
-26,915.06 TL
46.17
9) Kira Giderleri Hesabı
23,000.00 TL
22,802.49 TL
-197.51 TL
99.14
10) Sair Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
B. Teknik Hizmetler ve Belg. Merk. Birimi
7,184,108.26 TL
7,620,242.73 TL
436,134.47 TL
106.07
1) Personel Ücret ve Giderleri
4,329,387.08 TL
4,418,282.09 TL
88,895.01 TL
102.05
-63,418.94 TL
98.24
16,272.55 TL
102.64
1. Personel Ücret Ve Giderleri Hesabı
3,609,260.00 TL
3,545,841.06 TL
2. SGK Primi İşveren Hissesi Tah.
615,677.08 TL
631,949.63 TL
-0.01 TL
-
-
3. İşsizlik Primi İşveren Hissesi Tah.
65,750.00 TL
63,316.55 TL
-2,433.45 TL
96.30
4. Sosyal Güvenlik Destek Primi Tah.
11,900.00 TL
19,479.23 TL
7,579.23 TL
163.69
5. Kıdem Ve İhbar Tazminatları
26,800.00 TL
157,695.62 TL
2) Yönetim Üyeleri Ücret Ve Giderleri
0.03 TL
0.00 TL
-0.03 TL
130,895.62 TL
-
1. Brüt Huzur Hakkı Tahakkuku
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
2. SGK Primi İşveren Hissesi
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
-0.01 TL
3. İşsizlik Primi İşveren Hissesi
0.01 TL
0.00 TL
3) Dışardan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler Hesabı
242,487.51 TL
276,058.60 TL
1. Elektrik Giderleri Hesabı
39,600.00 TL
62,338.33 TL
2. Su Giderleri Hesabı
1,850.00 TL
805.94 TL
-1,044.06 TL
43.56
11.71
33,571.09 TL
22,738.33 TL
113.84
157.42
3. Isınma Giderleri Hesabı
6,360.00 TL
744.87 TL
-5,615.13 TL
4. Müşavirlik Ve Danışmanlık Giderleri Hesabı
47,977.50 TL
36,121.58 TL
-11,855.92 TL
75.29
5. Kargo Giderleri Hesabı
53,200.00 TL
88,801.18 TL
35,601.18 TL
166.92
6. Posta Giderleri Hesabı
72,500.00 TL
57,095.00 TL
-15,405.00 TL
78.75
7. GSM Hizmet Giderleri Hesabı
12,000.00 TL
19,053.12 TL
7,053.12 TL
158.78
8. Sabit Hat Görüşme Giderleri Hesabı
9,000.00 TL
11,098.58 TL
2,098.58 TL
123.32
9. Akaryakıt Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
4) Çeşitli Giderler
1,253,390.04 TL
993,592.40 TL
1. Şehir İçi Seyahat Ve Ulaşım Giderleri
2,340.00 TL
2,846.30 TL
2. Bakım Ve Onarım Giderleri
83,500.00 TL
131,073.38 TL
3. Yolluk Harcırah Giderleri
14,000.00 TL
13,165.39 TL
-834.61 TL
-259,797.64 TL
79.27
506.30 TL
121.64
47,573.38 TL
156.97
94.04
4. Belge Giderleri
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
5. Dokümantasyon Giderleri
1,600.00 TL
640.01 TL
-959.99 TL
40.00
-
6. Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri
48,300.00 TL
20,896.57 TL
-27,403.43 TL
43.26
7. Kırtasiye Giderleri
29,000.00 TL
22,823.04 TL
-6,176.96 TL
78.70
-785.02 TL
95.64
8. Büro Malzeme ve Diğer Giderler
18,000.00 TL
17,214.98 TL
9. Dava, Mahkeme Ve Noter Giderleri
0.01 TL
2,552.35 TL
10. Gider Kaydedilen Demirbaşlar
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
11. Ortak Giderlere Katılma Payı
231,000.00 TL
201,898.48 TL
-29,101.52 TL
87.40
12. Sigorta Giderleri
37,000.00 TL
7,399.82 TL
-29,600.18 TL
20.00
13. Gayrimenkul Kira Giderleri
0.01 TL
0.00 TL
14. Araç Kira Giderleri
25,000.00 TL
18,615.25 TL
2,552.34 TL
-
0.00 TL
-6,384.75 TL
74.46
15. Örgüt İçi Toplantı Giderleri Hesabı
30,000.00 TL
0.00 TL
-30,000.00 TL
16. Havale ve Tahsilat Giderleri
6,650.00 TL
0.00 TL
-6,650.00 TL
-
17. Gecikme ve Para Cezaları
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-
18. Diğer Çeşitli Giderler Hesabı
727,000.00 TL
554,466.83 TL
-172,533.17 TL
76.27
3,092.09 TL
118.19
5) Vergi, Resim ve Harçlar Hesabı
17,000.00 TL
20,092.09 TL
6) Amortisman ve Tükenme Payları Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
7) Finansman Giderleri Hesabı
0.01 TL
8,741.80 TL
8,741.79 TL
8) Trafik Bilirkişilik ve Ekspertizlik
Giderleri Hesabı
90,000.00 TL
39,897.39 TL
-50,102.61 TL
9) Motor Şasi Kontrol Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
-47,800.05 TL
-
-0.01 TL
44.33
-
10) Muayene Kuruluşu Giderleri Hesabı
50,000.00 TL
2,199.95 TL
11) Asansör Kontrolü Merkezi
Giderleri Hesabı
75,000.00 TL
159,184.65 TL
84,184.65 TL
12) LPG/CNG Sızdırmazlık Giderleri Hesabı 165,000.00 TL
71,170.44 TL
-93,829.56 TL
13) LPG/CNG Montaj Tespit Raporu
Giderleri Hesabı
0.00 TL
1,538.33 TL
1,538.33 TL
14) Tahribatsız Muayene Giderleri Hesabı
15,000.00 TL
10,396.48 TL
-4,603.52 TL
15) Periodik Kontrol Gider.
(Akreditasyon Kapsam Dışındakiler)
161,700.00 TL
471,003.16 TL
16) Kalibrasyon Lab.
(MMO KALMEM) Giderleri
126,000.00 TL
64,695.60 TL
17) Merkez Laboratuar Giderleri
(MERLAB)
0.01 TL
696.23 TL
696.22 TL
-
18) Personel Belg. Kuruluşu Giderleri
Hesabı
0.01 TL
1,631.70 TL
1,631.69 TL
-
19) Teknik Ölçüm ve Analiz Gelirleri
Baca Gazı, Gürültü
0.01 TL
48.39 TL
48.38 TL
-
20) Onaylanmış Kuruluş Giderleri Hesabı
0.01 TL
0.00 TL
-0.01 TL
21) Eğitim ve Kurs Giderleri Hesabı
401,000.00 TL
306,526.10 TL
-94,473.90 TL
22) Etkinlik Kongre, Kurultay, Semp.,
Seminer vb. Giderler
0.01 TL
455,813.13 TL
455,813.12 TL
23) Yayın Giderleri Hesabı
170,000.00 TL
137,902.94 TL
-32,097.06 TL
81.12
24) Reklam Giderleri Hesabı
12,143.50 TL
0.00 TL
-12,143.50 TL
0.00
25) Kira Giderleri Hesabı
76,000.00 TL
134,850.51 TL
58,850.51 TL
26) Geleneksel Gece Giderleri Hesabı
0.01 TL
45,911.28 TL
45,911.27 TL
2) Sair Giderler Hesabı
0.01 TL
9.47 TL
9.46 TL
GENEL TOPLAM
7,826,618.44 TL
8,103,880.01 TL
277,261.57 TL
309,303.16 TL
-61,304.40 TL
4.40
212.25
43.13
69.31
291.28
51.35
76.44
-
177.43
103.54
MMO İZMİR ŞUBE DEMİRBAŞ LİSTESİ (2012 -2013)
ADEDİ
TUTARI
Intel pentium 4 2400 (18x133)
30
LPG ist. Eksoz tahliye sistemi
AÇIKLAMA
1
298,33
Intel pentium 4 2666
2
2.343,31
SE 153 nm marka gaz ölçüm cihazı
14
4.727,14
Intel pentium 4 2800 (21x133)
1
1.043,26
GTP 100 portatif gaz kaçak dedektörü
30
9.478,70
Intel pentium 4 3066
1
1.043,26
4
5.682,86
47.230,13
NDT118 film bakma cihazı, fv-2008 led
1
2.685,19
Intel pentium d cpu 3000
NDT057 kontrol blok no:2 en ıso 3452/3
1
2.011,19
Intel pentium IIIE,700 (7x100)
1
1.420,71
Intel pentium d cpu e2160
2
2.841,43
2.244,78
KUM001 hi-lo kaynak kumpası cat#1
1
225,76
KUM004 bridge cam gauge cat#4
1
248,17
Intel cleron s 1300 (13x100)
2
Intel core 2e 8400
1
1.148,96
Intel core 2 q8200 quad
10
11.391,97
DIO 1000 phased array ultrasonik
hata dedektörü
2
B300 ac manyetik yoke
1
1.026,61
Hp compaq atom bilgisayar
2
1.189,66
Fc100/f fanlı uv lamba
1
2.290,13
Hp wk234 ea bilgisayarlar
4
3.075,33
2.451,06
24.892,10
Gaussmetre
1
3.112,58
Hp pro 3130 bilgisayarlar
1
Genereal electric açılı prob
9
8.134,08
Mobile dualcore ıntel core 2 duo t5500,1666
1
1.899,25
Genereal electric çift kristalli prob
1
1.216,64
Mobile dualcore ıntel core 2 duo t5500,1833
1
1.364,84
Genereal electric düz prob
1
1.042,83
Mobile dualcore ıntel core 2 duo t2080,1733
2
2.729,66
Genereal electric ang/lemo prob kablosu
3
950,13
Mobile dualcore ıntel pentıum m725,1600
1
2.262,80
Genereal electric da 231 prob kablosu
1
405,55
Mobile ıntel pentıum m740,1733
2
3.032,99
Genereal electric k1 kalibrasyon bloğu
1
1.506,31
Hp 4510 s tg6570 dizüstü bilgisayarlar
2
2.633,25
Genereal electric k2 kalibrasyon bloğu
1
660,46
Lg x140-a.Agb6t n450 notebook
5
2.458,88
Genereal electric basamaklı kalibrasyon bl.
1
579,35
Lenovo e520-nz32 ktx dizüstü bilgisayar
2
3.453,02
398,00
Boroskop mb 100
1
1.169,49
Lg 19" 1943ss-pf 5 ms bilgisayar monitörleri
2
Test bloğu (M.T.U) manyetik parçacık
1
998,64
Lg 19" 1942 s-pf 5 ms siyah bilgisayar mon.
4
812,45
Radyografik muayene film yoğ. ölçüm cihazı
1
3.190,68
Epson lx-300 marka yazıcılar
2
445,60
NDT004 uv metre-a m365 labino
1
2.199,11
Hp deskjet 3845 marka yazıcılar
1
1,00
Manyetik yoke cihazı
1
1.481,27
Hp laserjet 1010 marka yazıcılar
4
1.010,84
P. Kontrol test pompaları
11
3.798,82
Hp laserjet 1020 marka yazıcılar
8
1.675,44
P. Kontrol elektrikli test pompaları
4
2.110,00
Hp laserjet 1022 marka yazıcılar
4
1.010,84
Ege kalmem elektronik cihazlar
4
51.396,33
Hp laserjet 1100 marka yazıcılar
2
505,42
Ege kalmem diğer demirbaşlar
3
48.025,12
Hp laserjet 1200 marka yazıcılar
1
252,71
Sıcaklık izleme sistemi (midi logger)
1
4.658,50
Hp laserjet 1320 marka yazıcılar
1
570,05
Argox os214 tt barkod yazıcı
Mdf dolap (boyut laboratuvarı)
1
450,01
Hp laserjet 6 l marka yazıcılar
1
252,71
2,4
1.222,48
Hp laserjet p1005l marka yazıcılar
6
1.603,85
Hp officejet k7100 marka yazıcılar
1
412,50
Xerox pe220 marka yazıcılar
1
496,78
3.205,15
Mdf raf (boyut laboratuvarı)
0,8
270,22
Mdf dolap (elektrik laboratuvarı)
4,96
2.528,74
Mdf raf (elektrik laboratuvarı)
1,75
590,00
Mdf büro dolabı
5,2
3.058,56
Efes masa 160'lık
2
Hp laserjet pro p1102 marka yacılar
14
Hp cn245 mfp marka yazıcılar
1
1,00
260,00
Corel draw program lisansı
1
796,38
1.184,00
Sehpa 50x50
1
40,00
Aoobe sof photoshop program lisansı
1
3 Çekmeceli kasa
2
250,00
Ofis 2000 program lisansı
1
678,30
Hyundaı starex marka taşıt
1
27.850,00
Mechanical dekstop program lisansı
13
2.570,00
Ford transit connect marka taşıt
1
24.832,39
Eset nod32 anti virüs sertifikası
1
3.549,36
TCM-30 forklift
1
18.316,45
Diğer bilgi işlem grubu
2
147,98
Renault express marka araç
1
1,00
Renault marka master faz ııı pv tipi
2010 mod.Araç
2
147,98
2
54.057,66
Tunçmatik lite 650 va ups
kesintisiz güç kaynağı
Telefon santralleri
4
10.400,80
Dualcore ıntel pentıum d 820,2800 (14x200)
4
5.259,20
Karel marka telefon santrali
2
990,80
Intel celeron d331,2666 (20x133)
4
5.259,20
Telesis px-241100 marka telefon santrali
1
7.860,00
Intel celeron a 300 (4,5x67)
2
2.629,60
Telesis px-u model telefon santrali
1
1.550,00
Intel celeron a 433 (6,5x67)
2
1.126,61
Faks cihazları
11
3.799,64
Intel celeron a 466
2
2.244,78
Karel. Marka faks cihazı
3
567,20
Intel celeron s 1200 (12x100)
1
1.314,80
Canon b120 marka faks cihazı
2
542,80
Intel pentium 4 506,2666 (20x133)
1
1.171,65
Samsung scx-4521f lazer faks cihazı
5
2.289,64
Intel pentium 4 511,2800 (21x133)
3
3.514,97
Samsung scx-4623 faks-laser printer
1
400,00
Intel pentium 4 524,3066 (23x133)
1
1.122,39
Sabit telefonlar
2
300,00
Intel pentium 4 2000 (20x100)
2
2.244,78
Karel marka telefon makinası
1
250,00
Alcatel marka telefon makinası
1
50,00
Mdf lam klasör dolabı
11
2.995,00
Panasonic marka telefonlar
19
463,20
Çalışma masaları
58
27.650,07
Senao marka telsiz telefonlar
4
4,00
Bilgisayar masaları
17,57
3.420,88
Siemens marka telsiz telefonlar manisa
3
72,00
Bankolar
8,91
3.245,00
Siemens marka telsız telefonlar
7
475,00
Kongre merkezi katlanır masalar
10
1.770,00
Aselsan kobra telsizler
6
1.170,00
Men masalar
6
2.920,29
Vx-146 pmr el telsizleri
5
1.742,54
Camlı toplantı masası
2
698,56
Tc 1688 pmr el telsizleri
16
1.222,50
Banket masaları
50
8.000,00
Tc 1688 pmr telsiz kulaklığı
13
221,00
Yay model çalışma masaları
7
4.395,00
Doppler dm 502b telsiz mikrofonlar
4
1.952,00
110 Çap toplantı masaları
1
425,00
Doppler hd-01 head set aparatı
8
300,00
240x100 toplantı masaları
1
255,00
Televizyonlar
2
148,25
Makam koltukları
3
1.602,00
Vestel marka 37 ekran tv'ler
1
140,00
Misafir koltuklar
38
4.439,60
Grundıg marka tv'ler (manisa)
1
8,25
Personel koltukları
25
3.450,06
Video kameraları
1
694,65
Bekleme koltukları
15
670,82
Dijital kamera
1
694,65
Toplantı koltukları
223
16.602,72
Vcd-dvd cihazları
1
175,44
Naga model koltuklar
2
639,56
Cdr lw marka cd kayıt cihazı
1
175,44
Naga model kanepe
1
846,06
Fotoğraf makinaları
2
3.116,60
Belinda makam koltuğu
1
290,28
Nikon marka fotoğraf makinası
1
1.026,60
Belinda şef koltuk
15
4.215,05
Canon eos 550 d fotoğraf makinası
1
2.090,00
Belinda misafir koltuğu
12
3.114,74
Tepegöz cihazı
3
890,11
Side ikili bekleme koltuğu
3
1.297,90
3M-1620 marka tepegöz cihazı
2
600,62
Side tekli bekleme koltuğu
4
1.918,56
Cinon marka tepegöz cihazı
1
289,49
Cosmo çalışma koltuğu
2
203,38
180x190 projeksiyon perdesi
5
1.378,94
Sofia müdür koltuğu
1
370,37
155x160 projeksiyon perdesi
2
493,03
Misty çalışma koltuğu
4
1.512,00
304,92
Ans xga dlp projeksiyon cihazı
1
2.747,93
Yüksek arkalıklı yönetici koltuğu
2
Benq pb621 projeksiyon cihazı
2
5.225,00
Adore yönetici koltuğu
1
160,93
Panasonic pt-lb50nt projeksiyon cihazı
3
8.899,60
Sinema sandelyeleri
330
3.035,00
Panasonic pt-lb10 projeksiyon cihazı
1
1.470,00
Yay model etajerler
23
6.098,79
Vestel marka 21.6 all in one pc m. yönl. Cihazı
1
0,01
Arya model etajerler
3
1.593,00
SCSI ip tipi yönlendirme kamerası
4
0,01
Yay model sehpalar
23
4.036,14
Diğer görüntü grubu
1
5.263,16
Arya sehpalar
3
708,00
Sinema film makinası
1
5.263,16
Men sehpalar
14
918,37
Ses kayıt cihazları
1
62,50
Mix sehpalar
1
312,70
Sony marka ses kayıt cihazı
1
62,50
Tv sehpaları
1
80,00
Carol ahm-663 megafonlar
2
251,51
Konuşma kürsüleri
2
840,00
Qsc rmx 5050 power amfi (Kong. Merk.)
1
4.900,00
Sızdırmazlık merkezi kabini
2
7.301,00
Canon 2000 marka fotokopi makinası
1
2.737,60
Sızdırmazlık merkezi sundurma
1
13.453,00
Canon 2018 marka fotokopi makinası
1
3.602,54
Jaluzi perdeler
101,8
2.991,42
Canon ır2022 marka fotokopi makinası
1
4.900,00
Pvc dikey perdeler
117,75
4.990,20
2.865,00
Arçelik ar 1061 marka buzdolabı
1
320,00
Demirdöküm marka klimalar
3
Hwd-1100 marka su makinası
2
200,00
Teknosa marka klimalar
1
360,00
Digital marka su makinası
1
165,00
Ryn 25 gx marka klimalar
4
2.518,00
Arçelik ary 6045 marka bulaşık makinası
1
500,00
Ftyn 25 gx marka klimalar
2
600,00
Benmari ısıtıcı
1
590,00
Elektrik trafosu
6
3.500,00
Elektrikli vakum makinası (süpürge)
1
444,91
Çay-kahve makinaları
6
1.028,55
Bosch marka mini buzdolabı (manisa)
1
1,00
Çay makinası
4
832,67
Arçelik marka bulaşık makinası
1
1,00
Su ısıtıcısı
2
195,88
Büro dolapları
176,91
39.718,23
Evyeli tezgah
1
531,00
Perde kasaları
24,35
2.729,64
Dolaplı tezgah
2
1.274,40
18,9
2.815,96
Duvar tipi davlumbaz
1
337,48
1
1.829,00
İstif rafı
1
354,00
Kesonlar
Para ve evrak kasaları
Kafeterya dolapları
4,5
849,60
Servis arabaları
1
407,10
Kafeterya duvar rafı
2
500,32
Tekerlekli reklam panoları
4
1.312,00
1
939,00
Tekerlekli sandalye
1
230,00
73,76
17.399,98
Sızdırmazlık kont.Aracı dolapları
Kütüphane kitap dolapları
YILLARA GÖRE GİDER KALEMLERİ ORANLARI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A: PERSONEL GİDERLERİ
B: YÖNETİM GİDERLERİ
C: HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER
D:DİĞER GİDERLER
YILLARA GÖRE GELİR KALEMLERİ ORANLARI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A: Üye Kayıt Aidat Geliri
B: Hizmet Karşılığı Gelir
C: Yayın geliri
D: Sair gelirler
Protokoller
26. Dönem (2012-2013)
T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İLE
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VE
ART MOTOAKADEMİ EĞİTİM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ARASINDA
EĞİTİM KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (21.05.2012)
TARAFLAR:
Madde 1.
Bu Protokolde Taraflar:
1.1. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka/İZMİR adresindeki Karşıyaka Belediyesi. Bu protokolde BELEDİYE
olarak anılacaktır.
1.2. Anadolu Cad. No.40 Tepekule İş Merkezi Kat:M2 Bayraklı/İZMİR adresindeki TMMOB Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi. Bu protokolde ODA olarak anılacaktır.
1.3. Bozkurt Caddesi No:46/1A 35230 Kahramanlar/İZMİR adresindeki Art Motoakademi Eğitim Danışmanlık San.
ve Tic. Ltd. Şti. Bu protokolde ART MOTOAKADEMİ olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KAPSAM:
Madde 2.
Bu protokolün amacı BELEDİYE sınırları içinde yer alan GSM ruhsatı sahibi işletmelerde çalışan ve motorsiklet
kullanan servis elemanların güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitilmesi konusunda taraflar arasında işbirliğinin
gerçekleştirilmesidir.
BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 3.
3.1. BELEDİYE kendi sınırları içinde yer alan GSM ruhsatı sahibi işyerlerine, motorsiklet kullanan servis
elemanlarının eğitimlere katılması konusunda duyuruda bulunacaktır.
3.2. BELEDİYE eğitimler için gerektiğinde eğitim salonu tahsis edecektir.
ODA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 4.
4.1. ODA eğitimle ilgili organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirecektir.
4.2. ODA eğitim programını yaparak taraflara bildirecektir.
4.3. ODA eğitimler için gerektiğinde eğitim salonu tahsis edecektir.
4.4. ODA Protokol kapsamında yapılan çalışmalardan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
ART MOTOAKADEMİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 5.
5.1. ART MOTOAKADEMİ anılan eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda gerçekleştirilecek programa göre
eğitimci sağlayacaktır.
5.2. ART MOTOAKADEMİ Protokol kapsamında yapılan çalışmalardan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
PROTOKOLÜN SÜRESİ:
Madde 6.
Protokolün süresi 1 (bir) yıldır.
PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK:
Madde 7.
Taraflar karşılıklı mutabakat ile bu Protokol’un bazı maddelerinde değişiklik yapıp, bazı maddelerini çıkarabilir
ya da yeni maddeler ekleyebilir.
102
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
HAKLARIN ve YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ:
Madde 8.
Tarafların biri bu protokole ait sorumluluğunu bir üçüncü tarafa devredemez.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Madde 9.
Taraflar bu Protokol kapsamı çalışmalarda her hangi bir anlaşmazlığa düştüğü takdirde, anlaşmazlıkların çözümü
için taraflarca ikişer kişiden oluşan bir komisyon kurulur. Anlaşmazlığın komisyon tarafından çözülemediği takdirde
İzmir Mahkemeleri yetkilidir.
YASAL İKAMETGAHLAR:
Madde 10 :
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilmiş olup, bu adreslerin değiştirilmesi durumunda değişiklik en geç iki
iş günü içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir.
YÜRÜRLÜK TARİHİ:
Madde 11:
Bu protokol,taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 12 :
İşbu protokol .................................tarihinde 3 (üç) asıl nüsha olarak imzalanmıştır.
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
Mehmet ÖZSAKARYA
ART MOTOAKADEMİ
EĞİTİM DANIŞMANLIK
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Aybars YÜCE
T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Kamuran TÜRKÜN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
103
T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İLE
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ARASINDA
EĞİTİMLER KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ (21.05.2012)
TARAFLAR:
Madde 1.
Bu Protokolde Taraflar:
1.1. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka İzmir adresindeki Karşıyaka Belediyesi. Bu protokolde BELEDİYE olarak
anılacaktır.
1.2. Anadolu Cad. No.40 Tepekule İş Merkezi Kat:M2 Bayraklı-İzmir adresindeki TMMOB Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi. Bu protokolde ODA olarak anılacaktır.
AMAÇ ve KAPSAM:
Madde 2.
Bu protokolün amacı; BELEDİYE’ye ait araç ve ekipmanların ODA tarafından düzenlenen eğitimlerde
kullanılması ile bu eğitimlere BELEDİYE personelinin katılımının sağlanması konusunda taraflar arasında işbirliği
gerçekleştirilmesidir.
BELEDİYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 3.
3.1. BELEDİYE, bu protokol kapsamında yürütülecek işlerin organizasyonu ve eşgüdümü amacıyla Fen İşleri
Müdürlüğünü yetkilendirmiştir.
3.2. BELEDİYE, bu protokol kapsamındaki eğitimlerde kullanılmak amacıyla Örnekköy şantiyesindeki araç ve
ekipmanlarını uygulama eğitimleri ve belgelendirme sınavları sırasında ilgili belediye personeli ve kurs yöneticisi
nezaretinde ODA’ya tahsis edecektir.
3.3. BELEDİYE, ODA tarafından bildirilen kurs gün ve saatlerinde kurs için gereksinim duyulan araç ve
ekipmanlarını ilgili personeli nezaretinde çalışır halde hazır bulunduracaktır.
3.4. BELEDİYE, ODA’nın düzenlediği eğitimlere katılacak personeline ilişkin bilgileri aylık bazda ODA’nın
belirlediği organizasyondan sorumlu görevliye bildirecek, personelinin eğitimlerde hazır bulunmasını sağlayacaktır.
3.5. BELEDİYE; kurslara katılan personeline ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları eksiksiz olarak ve zamanında
ODA’ya iletecektir.
ODA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 4.
4.1. ODA, bu protokol kapsamında yürütülecek işlerin organizasyonu ve eşgüdümü amacıyla Meslek İçi Eğitim
Birimini yetkilendirmiştir
4.2. ODA protokol kapsamında düzenlenecek olan her türlü kursun organizasyonunu yapacak, eğitim
uygulamalarına ve belgelendirme sınavlarına ilişkin olarak BELEDİYE’yi en geç 10 gün önceden bilgilendirecektir.
4.2. ODA, BELEDİYE’ye ait Örnekköy şantiyesinde düzenlenecek uygulamalı eğitimlerde ve belgelendirme
sınavlarında kurs yöneticisinin ve en az bir personelinin eğitime ve sınava nezaret etmesini sağlayacaktır.
4.3. ODA, uygulamalı eğitim ve belgelendirme sınavları sırasında gerekli olan işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik her
türlü tedbirin alınmasını sağlayacaktır.
4.4. ODA, düzenlediği eğitimlere ilişkin her türlü bilgi ve dokümanı düzenli aralıklarla BELEDİYE’ye iletecektir.
4.5. ODA, Protokol kapsamında düzenlemiş olduğu eğitimlere BELEDİYE’nin talebi doğrultusunda BELEDİYE
personelinin katılması durumunda BELEDİYE’den ücret talep etmeyecektir.
4.6. ODA, BELEDİYE personelinin protokol kapsamındaki eğitim gereksinimlerini doğrudan BELEDİYE’ye
yönelik kurs ve eğitimler ile karşılayabileceği gibi, genel katılıma açık olarak düzenlediği eğitimlere de BELEDİYE
personelinin katılmasını sağlayacaktır.
104
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
4.7. ODA, uygulamalı eğitime ve belgelendirme sınavına katılacak kursiyerlerin BELEDİYE’nin Örnekköy
şantiyesine ulaşımını sağlayacaktır.
4.8. Protokol kapsamındaki çalışmalar için gerekli her türlü ödeme (eğitim organizasyonu, ulaşım, sarf malzemeleri,
yakıt ve eğitici ücretleri,vb) ODA tarafından karşılanacaktır.
4.9. ODA protokol kapsamındaki eğitimlerin programı hakkında BELEDİYE’ye ikişer aylık dönemlerde bilgi verecek,
taraflar gerekirse dönem içinde yapılacak ortak toplantılarla bir araya gelip birbirlerini bilgilendirebilecektir.
PROTOKOLÜN SÜRESİ:
Madde 5.
Protokolün süresi 2 yıldır. Bu süre sonunda taraflar protokolün devam edip etmeyeceğine birlikte karar verirler.
Protokolün sona ermesini isteyen tarafın bu durumu karşı tarafa yazıyla bildirmesi durumunda protokol sona erer.
Protokol süresi dolduğunda taraflardan herhangi bir talep gelmediği sürece protokol süresi mevcut hükümleri ile 1 yıl
uzar.
PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK:
Madde 6.
Taraflar karşılıklı mutabakat ile bu Protokol’un bazı maddelerinde değişiklik yapıp, bazı maddelerini çıkarabilir ya
da yeni maddeler ekleyebilir.
HAKLARIN ve YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ:
Madde 7.
Tarafların biri bu protokole ait sorumluluğunu bir üçüncü tarafa devredemez.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Madde 8.
Taraflar bu Protokol kapsamı çalışmalarda her hangi bir anlaşmazlığa düştüğü takdirde, anlaşmazlıkların çözümü
için taraflarca ikişer kişiden oluşan bir komisyon kurulur. Anlaşmazlığın komisyon tarafından çözülemediği takdirde
İzmir Mahkemeleri yetkilidir.
YASAL İKAMETGAHLAR:
Madde 9.
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilmiş olup, bu adreslerin değiştirilmesi durumunda değişiklik en geç iki
iş günü içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir.
YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 10.
Bu protokol,taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 11:
İşbu protokol .................................tarihinde 2 (iki) asıl nüsha olarak imzalanmıştır.
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
Mehmet ÖZSAKARYA
T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Kamuran TÜRKÜN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
105
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VE
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İLE
İFO İSTANBUL FUAR HİZMETLERİ A.Ş. ARASINDA
ASANSÖR SEMPOZYUMU YANI SIRA ASANSÖR SERGİSİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (25.05.2012)
A. TARAFLAR
Bir tarafta Anadolu Cad. No:40 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi ve 1337 Sokak No:6 Kat:8 Ashan Çankaya İzmir adresindeki TMMOB Eleketrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
(Bundan böyle ODALAR olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Kore Şehitleri Caddesi No:34 Kat:4 Zincirlikuyu Şişli
İstanbul adresindeki İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda
anlaşmaya varmışlardır.
B. AMAÇ
Bu protokol; ODALAR tarafından İzmir ili sınırları içerisinde düzenlenecek olan Asansör Sempozyumu sırasında
FİRMA tarafından Asansör Sergisi (Bundan böyle SERGİ olarak anılacaktır) gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi amacı ile tanzim edilmiştir.
C. SÜRE, MAHAL VE İSİM HAKLARI
Protokol konusu etkinlikler ile ilgili süreler aşağıda gösterildiği gibidir:
1. Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2 yılda bir (çift yıllarda) gerçekleştirilecek olup, 2012 yılında 04 – 06 Ekim 2012
tarihleri arasında düzenlenecektir.
2. 2012 yılı için SERGİ MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/İZMİR’de düzenlenecektir.
3. İşbu protokolün süresi 5 (beş) yıl olup, 2014 ve 2016 Asansör Sempozyumu ve Sergisi’nin yapılacağı tarihler ve
düzenleneceği yer tarafların karşılıklı anlaşması ile değiştirilebilir.
4. FİRMA, Asansör Sempozyumu ve Sergisi isim hakkının ODALAR’a ait olduğunu kabul eder.
D. KARŞILIKLI HAK VE MÜKELLEFİYETLER
1. SERGİ’ye ilişkin ödenecek stand kurulum ücretleri, alanlarda kullanılan ısıtma, soğutma, elektrik, telefon
bedelleri, SERGİ katılımcısı firmaların faturalandırılma işlemleri, SERGİ için gerekli izinlerin alınması ile benzeri her
türlü iş ve işlem münhasıran FİRMA tarafından gerçekleştirilecektir.
2. FİRMA protokolün tanzimi tarihinden itibaren SERGİ’nin gerçekleştirileceği tarihe kadar SERGİ ile ilişkili her
türlü tanıtım etkinlikleri ve reklamlarında Asansör Sempozyumu duyurusunu ve tanıtımını yapacaktır. Aynı şekilde
ODALAR da Asansör Sempozyumuna yönelik gerçekleştireceği tüm tanıtım etkinliklerinde SERGİ’yi de anacak ve
tanıtacaktır.
3. FİRMA, ODALAR’ın tesbit edip bildireceği sayıda derneklere ve sektör basınına SERGİ’de 9 ila 12’şer m2
lik ücretsiz ve standard aksesuarlı standlar verecektir. Ancak, bu standların toplam metrajı 100 Metrekare’yi
geçmeyecektir.
4. FİRMA, SERGİ’ye katılan kuruşların KOSGEB fuarlar desteğinden yararlanabilmesi için gerekli girişimlerde
bulunacaktır.
5. FİRMA, SERGİ’ye ilişkin duyurularında Sempozyumun tanıtımını yapacak, SERGİ tarihlerinden bir ay önce
elinde bulunan portföye ODALAR tarafından verilecek bilgileri de (kongre programı vb.) içerecek şekilde hazırlayacağı
dokümanı ulaştıracaktır.
6. SERGİ’ye giriş, davetiyeli olacaktır. Sempozyum delege yakalığı olan kişilerden SERGİ’ye girişte davetiye talep
edilmeyecektir. FİRMA ODALAR’a 3.000 adet ücretsiz giriş davetiyesi verecektir. ODALAR FİRMA’ya SERGİ’ye
katılan her firmadan bir kişi için delege olarak yer alma olanağı sunacaktır.
7. ODALAR, SERGİ’ye katılımının arttırılması için FİRMA’ya destek verecektir.
8. Bu protokol içerisinde tanımlanmamış ancak uygulama sürecinde ortaya çıkacak konu ve işler öncelikle
FİRMA’nın belirlediği ve yetkilendirdiği 2 kişi ve ODALAR’ın belirlediği ve yetkilendirdiği 2 kişiden oluşan 4 kişilik
Organizasyon Komitesi tarafından çözümlenecektir. Tüm onay ve mutabakatlar yazılı olacak ve tarafların müşterek
imzasını taşıyacaktır.
106
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
9. FİRMA, ODALAR’a SERGİ satışlarından toplam satılan alan üzerinden m2 başına 100 TL/m2+KDV pay verecektir.
Bu pay ilk yıl için 75.000 TL’den, sonraki yıllar için 100.000 TL’den az olamaz. FİRMA bu payı aşağıda belirtilen tutar
ve tarihlerde ODALAR’a ödeyecektir.
Sergiden 30 gün önce toplam
Sergiden 3 gün önce toplam
Sergiden 60 gün sonra toplam
15.000 TL
25.000 TL
Kalan Bakiye ............ TL
10. ODALAR, FİRMA tarafından ödenecek paya ilişkin faturasını SERGİ başladığı ilk gün tarihinde kesecektir.
FİRMA, faturalara ilişkin KDV tutarını takip eden ayın 15. günü ODALAR’a ödeyecektir.
11. FİRMA ve ODALAR, protokol süresince İzmir ili sınırları içerisinde protokol konusu sergi kapsamında aynı
isimle ya da başka bir ad altında benzer ürün gruplarını içeren bir sergi ya da fuar düzenlemeyeceğini ya da başkaları
tarafından düzenlenen etkinliklere destek vermeyeceğini; düzenlediği veya işbu protokol hükümlerine uyulmadığı
takdirde cezai şart olarak her bir etkinlik için 100.000 TL+KDV ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
12. Asansör Sempozyumu ile ilgili sponsorluk ve reklam çalışmaları ODALAR tarafından yapılacak ve bu konu ile
ilgili tüm sponsorluk, reklam ve delege geliri ODALAR’a bırakılacaktır. Bu gelirden FİRMA herhangi bir hak talep
etmeyecektir. Aynı şekilde SERGİ ile ilgili sponsorluk ve reklam çalışmaları FİRMA tarafından yapılacak ve bu
konu ile ilgili tüm sponsorluk ve reklam geliri FİRMA’ya bırakılacaktır. Bu gelirden ODALAR herhangi bir hak talep
etmeyecektir. FİRMA ve ODALAR; SERGİ’ye katılmayan firmanın sponsorluk yapmasını kabul etmeyecektir.
E. ANLAŞMAZLIK DURUMU
Taraflar arasında olabilecek bir anlaşmazlık halinde hakem heyetine gidilir. Hakem heyeti, FİRMA’nın belirleyeceği
bir kişi ve ODALAR’ın müştereken belirleyeceği bir kişi ile belirlenen kişiler tarafından seçilecek tarafsız üçüncü bir
kişi tarafından oluşur. Taraflar üçüncü kişi konusunda anlaşamazlarsa tarafsız üçüncü kişi İzmir Barosu tarafından
tayin edilir.
F. İş bu sözleşmede yer alamayan hususlarda Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.
G. Tarafların bu sözleşmede belirtilen adresleri geçerli ve tebligat adresleri olarak kabul edilir ve adres
değişiklikleri yazılı olarak 7 (yedi) gün içerisinde diğer taraflara bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan
bildirimler geçerli sayılır
H. TANZİM VE İMZA
Bu protokol, tarafların müşterek katılımı ile İzmir’de …./…./2012 tarihinde tanzim, imza ve karşılıklı olarak teati
edilmiştir.
I. ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK
Bu protokol, ODALAR ve FİRMA’nın Yönetim Kurulları tarafından onaylandığı tarihte yürürlülüğe girer.
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
İFO İSTANBUL FUAR
HİZMETLERİ A.Ş.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
107
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ARASINDA
EĞİTİM ALANINDA ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ (16.08.2012)
PROTOKOLUN ADI
Madde 1.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında teknik eleman
yetiştirmek üzere ücretsiz kurslar düzenlemek için işbirliği yapılmasına ilişkin protokoldür.
AMAÇ ve KAPSAM
Madde 2.
Bu protokolün amacı, İzmir ilinde sanayinin gereksinim duyduğu konularda ücretsiz eğitim almak isteyen ve İzmir
Büyükşehir Belediyesine başvuran kişilere Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından ücretsiz kurslar
düzenlenmesine ilişkin esasları ve işleyişi belirlemektir.
Bu protokol, aşağıda belirtilen konular ve günün koşullarına göre talebe uygun konularda eğitim almak üzere
İzmir Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunan ve İzmir’de ikamet eden kişilere Makina Mühendisleri Odası
tarafından ücretsiz kurslar düzenlenmesi, kurs sonunda düzenlenen sınavda başarılı olanların belediye ile birlikte
belgelendirilmesine ilişkin esasları, her iki kuruluşun yükümlülüklerini ve yürütülecekleri faaliyetleri kapsar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgahları (CNC) Programlama Kursu
Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi Kursu
Buhar Kazanlarının İşletilmesi Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu
Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu
Temel seviye Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) Kursu
Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri Kursu
Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri Kursu
Asansör Montajı ve Bakımı Kursu
İş Makinası (Forklift) Operatörü Yetiştirme Kursu
Ölçme Tekniği ve Kalibrasyon Kursu
Doğalgaz Tesisatı ve Montaj Teknikleri Kursu
DAYANAK
Madde 3.
Bu protokol aşağıda verilen mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
3.1. 5393 sayılı Belediyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarını belirleyen kanunun 14/a maddesinde yazılı Belediyelerin
“Mesleki ve Beceri Kazandırma” hizmeti ile 5216sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir, İlçe ve İlk
Kademe Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları” 7/v maddesinde yazılı “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık
üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapmak” hükmüne,
3.2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 c maddesi,
3.3. 15.3.2002 tarih ve 24696 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinin 6/ı maddesinde yazılı “Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki
teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve
belgelendirmek,” hükmü.
TARAFLAR
Madde 4.
Bu protokoldeki taraflar:
4.1. İzmir Büyükşehir Belediyesi (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak İzmir) . Bu protokolde (İBB) olarak anılacaktır.
4.2. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (Anadolu Cad. No.40 Tepekule İş Merkezi Kat:M1-M2 Bayraklıİzmir). Bu protokolde (MMO) olarak anılacaktır.
108
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 5.
5.1. BELEDİYE, bu protokol kapsamında yürütülecek işlerin organizasyonu ve eşgüdümü amacıyla İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Daire Başkanlığı, Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünü
görevlendirmiştir.
5.2. BELEDİYE bu protokol kapsamındaki eğitimlerde kullanılmak amacıyla eğitim araç ve gereçlerini bu
protokolün eki (ek.1) olan BELEDİYE’den ve MMO’dan ikişer kişinin katılımıyla oluşturulan bir komisyon tespit
tutanağı ile MMO’nın eğitim merkezinin kullanımına verecektir.
5.3. Bu protokol kapsamında düzenlenecek MMO ile mutabık kalınarak planlanan sayıda ücretsiz kurslarla ilgili
duyuruları yapacaktır. Kurs kontenjanına uygun olarak kurs başvuruları alacak MMO’na iletecektir. Kursiyerler aynı
anda birden fazla kursa katılamayacaktır.
5.4. Kurs duyuru ve haberlerinin yerel ve ulusal medyada yer alması için basın ve halkla ilişkiler çalışması yapacaktır.
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 6.
6.1. MMO, Komisyon tespit tutanağı ile teslim aldığı eğitim araç ve gereçlerini kullanılabilir hale getirmek amacıyla
bakım onarımını yapacak, eksiklerini tamamlayacaktır. Bunun için İBB' den ücret talep edilmeyecektir. Protokol
süresince kurslarda kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.
6.2. MMO, protokol kapsamında açılacak olan kursları BELEDİYE ile mutabık kalınan tarihlerde BELEDİYE adına
düzenleyecektir.
6.3. MMO protokol kapsamında düzenlenecek kursların programların oluşturulması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
katılımcıların sınava alınması, çalışmalarını üstlenecektir.
6.4. MMO, eğiticilerin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, eğitici ücretlerinin ödenmesi, kursiyerlerin sertifikalarının
hazırlanması, işlerini yerine getirecektir.
6.5. Protokol kapsamındaki çalışmalar için gerekli her türlü ödeme (organizasyon, ulaşım, sarf malzemeler, kurs
kitapçıkları, personel, derslik ve eğitici ücretleri vb) MMO tarafından karşılanacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 7.
7.1. Protokolün sona ermesi durumunda eğitim için verilen araç ve gereçleri oluşturulacak komisyon tarafından
tespit edilip düzenlenecek tutanak ile Belediye’ye teslim edilecektir.
7.2. Belediyenin göndereceği kursiyer dışında aynı sınıfa başka kursiyer alınmayacaktır.
7.3. MMO, teslim aldığı eğitim araç ve gereçlerini kendi adına açacağı kurslarda da kullanacaktır. Bu kurslarda
kullanıma ilişkin sorumluluk MMO’na aittir.
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN SÜRESİ
Madde 8.
Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Protokolün süresi 3 yıldır. Bu süre sonunda taraflar
protokolün devam edip etmeyeceğine birlikte karar verirler. Protokolün sona ermesini isteyen taraf bu süre bitiminden
30 gün önce bu dileğini karşı tarafa bildirmek zorundadır. Protokol süresi dolduğunda taraflardan herhangi bir talep
gelmediği sürece protokol süresi mevcut hükümleri ile 3 yıl uzar.
SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
Madde 9.
Taraflar karşılıklı mutabakat ile bu sözleşmenin bazı maddelerinde değişiklik yapıp, bazı maddelerini çıkarabilir ya
da yeni maddeler ekleyebilir.
HAKLARIN ve YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ
Madde 10.
Tarafların biri bu protokole ait sorumluluğunu bir üçüncü tarafa devredemez.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
109
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 11.
Taraflar bu Protokol kapsamı çalışmalarda her hangi bir anlaşmazlığa düştüğü takdirde, anlaşmazlıkların çözümü
için taraflarca ikişer kişiden oluşan bir komisyon kurulur. Anlaşmazlığın komisyon tarafından çözülemediği takdirde
İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
Madde 12 .
Ortak Hizmet Protokolü yükümlülükleri, İBB Meclisi onayından sonra imzalanarak yürürlüğe girer.
Madde 13:
İşbu sözleşme .................................tarihinde 3 (üç) asıl nüsha olarak imzalanmıştır.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
Mehmet ÖZSAKARYA
110
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Belediye Başkanı
Aziz KOCAOĞLU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İLE
İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI ARASINDA ODAYA ÜYE FİRMALARIN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA BASINÇLI KAPLARI VE
KALDIRMA MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI
HAKKINDA PROTOKOLDUR. (01.11.2013)
1. TARAFLAR
Bu protokolde TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi “MMO”, İzmir Oto Tamircileri Odası “OTO”
olarak anılacaktır.
2. İŞİN TANIMI
Bu protokolle MMO tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerçekleştirilen basınçlı kapların ve kaldırma
makinalarının periyodik kontrol hizmetinden OTO üyesi firmaların bütünsel ve indirimli bedeller üzerinden
faydalanmalarının sağlanması işidir.
3. PROTOKOL KAPSAMINDA MMO TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HİZMETLER
3.1. MMO, OTO üyesi firmalardan başvuru olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında basınçlı kapların
ve kaldırma cihazlarının periyodik kontrolüne ilişkin testlerini OTO ile mutabık kalınan indirimli bedeller üzerinden
gerçekleştirilecektir.
3.2. MMO, OTO üyesi firmaların test ve kontrollerini firmalar ile mutabık kalınan gün ve saatlerde firmaların
sunmuş olduğu hizmetleri aksatmadan yerine getirecektir.
3.3. MMO, test ve kontrolleri yapılan cihazların test ve kontrollerine ilişkin raporları en geç bir hafta içerisinde
hazırlayacak, firmalar bu raporları MMO hizmet binasından bedelini ödeyerek fatura karşılığı teslim alacaklardır.
3.4. Test ve kontrollere ilişkin raporların bir nüshası MMO’da saklanacaktır.
3.5. Test ve kontrol çalışmaları MMO tarafından yetkilendirilen MMO üyesi makine mühendisleri tarafından
gerçekleştirilecektir.
3.6. MMO, rapor süresi dolan cihazların tekrar kontrol ve testlerinin yapılması konusunda OTO üyesi firmalara en
geç 15 gün önceden anımsatma yazıları gönderecektir. Firmanın tekrar hizmet talebi halinde bu madde kapsamındaki
işlemler tekrarlanacaktır.
3.7. MMO, istenirse OTO üyesi firmalarda basınçlı kapları ve kaldırma cihazlarını kullanan personeli cihazların
kullanımı, bakımı konularda gruplar halinde ücretsiz olarak eğitilmelerini sağlayacaktır.
3.8. MMO, ek.1’de sunulan güncel periyodik kontrol bedelleri üzerinden OTO üyelerine %30 indirim uygulayacaktır.
Güncel periyodik kontrol bedelleri protokol ekinde OTO’na sunulacaktır. Hizmet bedellerinde MMO genel merkezi
tarafından yapılacak düzenlemeler bir hafta içerisinde MMO tarafından OTO’na iletilecektir.
3.9. MMO, protokol kapsamındaki hizmetler hakkında bilgi vermek, firmalar ile ilişkiye geçmek, hizmetleri
gerçekleştirmek, hizmete ilişkin süreci takip etmek üzere belirleyeceği kişileri veya birimleri ad, soyad ve iletişim
bilgilerini OTO’na bildirecektir. Bu bilgiler MMO ve OTO duyurularında da yer alacaktır.
4. PROTOKOL KAPSAMINDA OTO TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HİZMETLER
4.1. OTO, protokolü imza tarihini takip eden bir ay içerisinde tüm üyelerine yazılı olarak duyuracaktır.
4.2. Protokol, OTO internet sitelerinde duyurulacaktır.
4.3. OTO, iş sağlığı ve güvenliği açısından zorunlu olan basınçlı kapların ve kaldırma makinalarının periyodik
kontrol ve testleri konusunda üye firmalarını bilgilendirecek, kontrol ve test hizmetlerinin MMO tarafından yerine
getirilmesi konusunda özendirici olacaktır.
4.4. OTO, MMO tarafından üye firmaları personeline yönelik olarak düzenlenecek eğitimlerde; eğitilecek grupların
oluşturulması, eğitime katılmaları konusunda özendirici ve zorlayıcı olacaktır.
4.5. OTO, MMO tarafından sunulan hizmet bedellerinin tahsilatı konusunda yardımcı olacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
111
5. DİĞER HÜKÜMLER
5.1. Protokolün uygulamasında doğabilecek anlaşmazlıklar iki tarafın yetkililerinin gerçekleştireceği ortak
toplantılar ile giderilecektir.
5.2. Taraflar bu protokolü tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak o güne dek MMO tarafından yapılan yerine
getirilmiş hizmet varsa karşılığı firmalar tarafından karşılanacaktır.
5.3. Bu protokol 5 maddeden ibaret olup (…../…../……….) tarihinden itibaren bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Bu süre
sonunda taraflarca bir ay öncesinden yazılı olarak başvuru olmadığı takdirde protokol yenilenmiş kabul edilir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
ŞUBE BAŞKANI
Mehmet ÖZSAKARYA
112
İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Necdet HEPPEKCAN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İLE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ARASINDA MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN
ENDÜSTRİYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK HİZMETLER VE EĞİTİMLERİN
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASINA ÜYE FİRMALARIN YARARLANMASI
HAKKINDA PROTOKOLDUR. (16.12.2013)
1. TARAFLAR
Bu protokolde TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi “MMO”, Ege Bölgesi Sanayi Odası “EBSO”
olarak anılacaktır.
2. İŞİN TANIMI
Bu protokolle MMO tarafından endüstriye yönelik olarak gerçekleştirilen ve aşağıda sıralanan akredite teknik
hizmetler ve belgelendirmeler, eğitimler ve MMO reklam hizmetlerinden EBSO üyesi firmaların bütünsel olarak
indirimli bedeller üzerinden faydalanmaları sağlanacaktır.
3. PROTOKOL KAPSAMINDA MMO TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HİZMETLER
3.1. Teknik Hizmetler
3.1.1. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik basınçlı kapların, kaldırma-iletme makinaları, yürüyen bant ve
merdivenleri, teleferik, telesiyej ve teleskilerin periyodik kontrolü,
3.1.2. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği uyarınca baca gazı ve
toz emisyon ölçümü,
3.1.3. Basınç, Boyut, Kütle, Tork, Sıcaklık ve Elektrik ile ilgili çeşitli ölçüm cihazlarının kalibrasyon hizmetleri,
3.1.4. Endüstriyel Ölçüm (gürültü, titreşim, enerji verimliliği vb.), Muayene, Kontrol, Bilirkişilik, Hakemlik ve
Eksperlik hizmetleri
3.1.5. Tahribatsız Muayene Hizmetleri; Gözle Muayene, Ultrasonik Muayene, Sıvı Penetrant Muayene,
Manyetik Parçacık Muayene ve Radyografik Film Değerlendirme
3.1.6. İmalat Kontrolleri; Kaynaklı İmalat ve Çelik Konstrüksiyonlar, Kaldırma ve İletme Makinaları,
Metalden Yapılmış Parçalar (metal boru, levha, döküm, vana, pompa bağlantı parçaları), Depolama Tankları,
Boru Hatları, Kazanlar ve Basınçlı Kapların İmalat Kontrolleri
3.1.7. Asansör Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamında
CE Belgelendirme Hizmetleri
3.1.8. Kaynakçı Belgelendirme Hizmetleri
3.2. Eğitim Hizmetleri
3.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
3.2.2. Yönetim Standartları ve Uygulamaları Eğitimleri,
3.2.3. Üretim ve Yönetimi Eğitimleri,
3.2.4. Yönetim ve Strateji Eğitimleri,
3.2.5. Bireysel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri,
3.2.6. Üretim ve Bakım Tekniği Eğitimleri,
3.2.7. Bilgisayar Kursları,
3.2.8. Teknikerlere ve Operatörlere Yönelik Kurslar
3.3. Reklam hizmetleri
Şube bülteni, kongre ve sempozyum bültenleri, şube tarafından basımı gerçekleştirilen Oda yayınları, şube
tarafından basımı gerçekleştirilen yayınlar ve diğer reklam hizmetleridir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
113
4. UYGULAMA VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. EBSO, imza tarihini takip eden bir ay içerisinde protokolü tüm üyelerine duyuracaktır.
4.2. Protokol, MMO ve EBSO’nun internet sitelerinde duyurulacaktır.
4.3. MMO, yukarıda 3. Madde belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri protokol ekinde (ek.1) EBSO’ya sunacaktır.
Hizmet bedellerinde MMO genel merkezi tarafından yapılacak düzenlemeler bir hafta içerisinde MMO tarafından
EBSO’ya iletilecektir.
4.4. EBSO üyesi firmaların protokol kapsamında MMO tarafından sunulan hizmetlerin birine veya birkaçına veya
tamamına ilişkin hizmet isteminde bulunması durumunda firmalara ek.2’de verilen indirimler uygulanacaktır. Hizmet
alımlarına ve indirimlerin uygulanmasına ilişkin her bir firma ile bu protokole atfen sözleşmeler yapılacaktır.
4.5. MMO, EBSO tarafından talep edilmesi durumunda, protokol ve protokol kapsamındaki hizmetler hakkında
bilgi vermek, firmalar ile sözleşme yapmak, hizmetleri gerçekleştirmek, hizmete ilişkin süreci takip etmek üzere
belirleyeceği kişileri veya birimleri iletişim bilgileriyle EBSO’ya bildirecektir. Bu bilgiler MMO ve EBSO duyurularında
da yer alacaktır.
4.6. MMO, EBSO’ya kayıtlı firmalardan protokol kapsamındaki teknik hizmet istemlerini en geç 10 (on) gün
içerisinde firmaların üretimlerini de aksatmayacak şekilde gerçekleştirecektir. MMO tarafından gerçekleştirilen
teknik hizmetler en geç bir hafta içerisinde raporlandırılarak, faturası ile birlikte firmalara iletilecektir. Firmalar
teknik hizmetlere ilişkin ödemelerini teknik hizmet raporları teslim edilirken gerçekleştireceklerdir. Firmalara
sunulan teknik hizmetler takibi MMO tarafından yapılacaktır. MMO, geçerlilik süresi dolacak teknik hizmetlere
ilişkin anımsatmaları 15 gün önceden firmaya bildirecektir. Firmanın hizmet istemi halinde bu madde kapsamındaki
işlemler tekrarlanacaktır. Teknik hizmetlerden sonra hazırlanan test, kontrol ve ölçüm raporları hem MMO’da hem de
firmalarda saklanacaktır.
4.7. Protokol kapsamında talep edilen eğitimler firmalar ile mutabakat sağlanan tarihlerde ve yerlerde MMO
uzman eğiticileri tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitim sonrası hazırlanan belgeler en geç bir hafta içerisinde firma
yetkililerine iletilecektir. Protokol kapsamındaki eğitimlere ilişkin indirimler hem genel katılıma açık eğitimlerde
hem de firma bünyesinde düzenlenen eğitimler için geçerlidir. Firmalar, eğitim hizmeti alımında ya bu protokol
kapsamındaki indirimlerden, ya da eğitim duyurularında belirtilen indirimlerden faydalanabilirler, eğitim bedellerine
her iki indirim birlikte uygulanamaz. Eğitimlere ilişkin bedeller eğitim öncesinde MMO muhasebesine veya banka
hesaplarına yatırılacaktır. Eğitimlere katılan kişilere ilişkin gerekli evrakların eğitim öncesi hazırlanıp MMO’ya
tesliminden firma yetkilileri sorumludur.
4.8. MMO reklam hizmetlerinden yararlanmak isteyen firmalara, reklam sözleşmelerinde belirtilen indirimler veya
bu protokol kapsamındaki indirimler uygulanacaktır. Reklam bedellerine her iki indirim birlikte uygulanamaz.
5. DİĞER HÜKÜMLER
5.1. Protokolün uygulamasında doğabilecek anlaşmazlıklar iki tarafın yetkililerinin gerçekleştireceği ortak
toplantılar ile giderilecektir.
5.2. Taraflar bu protokolü tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak o güne dek MMO tarafından yapılan hizmet varsa
hizmetin karşılığı firmalar tarafından karşılanacaktır.
5.3. Bu protokol 5 maddeden ibaret olup (…../…../……….) tarihinden itibaren geçerlidir. Taraflarca bir ay öncesinden
yazılı olarak başvuru olmadığı takdirde bu protokol yenilenmiş kabul edilir.
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR
114
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
Şube Başkanı
Mehmet ÖZSAKARYA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
MMO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
Odamız tarafından gerçekleştirilen ve akredite edilen endüstriye yönelik teknik hizmetlerimiz,
eğitim ve reklam hizmetlerimiz;
• Kaldırma Makinaları ve Basınçlı Kapların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Periyodik Kontrol Hizmetleri
• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde Baca Gazı ve Toz Ölçümleri
• Endüstriyel Ölçüm (Gürültü ve Titreşim, Enerji Verimliliği vb.), Muayene, Kontrol, Bilirkişilik,
Hakemlik ve Eksperlik Hizmetleri
• Kalibrasyon Hizmetleri
• Eğitimler
• Reklam Hizmetleri
• Tahribatsız Muayene Hizmetleri
• İmalat Kontrolleri
• Asansör Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
kapsamında CE Belgelendirme Hizmetleri
• Kaynakçı Belgelendirme Hizmetleri
Odamız tarafından üretilen akredite hizmet alanlarının tamamından veya bir bölümünden
yararlanmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara bu hizmetlerden ve Oda tarafından verilen eğitim ve
reklam hizmetlerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim yapılması önerilmektedir.
HİZMET SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK ÖNERİLEN İNDİRİM ORANLARI
Toplam Hizmet
Bedeli
2000 TL’ye kadar
2001- 3500 TL arası
3501-5000 TL arası
5001 TL Üstü
Tekli Hizmet
Sözleşmesi
%20
%25
%30
%35
İkili Hizmet
Sözleşmesi
+%3 (%23)
+%3 (%28)
+%3 (%33)
+%3 (%38)
Üçlü Hizmet
Sözleşmesi
+%3 (%26)
+%3 (%31)
+%3 (%36)
+%3 (%41)
Dörtlü Hizmet
Sözleşmesi
+%3 (%29)
+%3 (%34)
+%3 (%39)
+%3 (%44)
Ayrıca;
İkili Hizmet Sözleşmesi yapılmış firmalara eğitim ve reklamda %20
Üçlü Hizmet Sözleşmesi yapılmış firmalara eğitim ve reklamda %30
Dörtlü Hizmet Sözleşmesi yapılmış firmalara eğitim ve reklamda %40 oranında indirim uygulanır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
115
Basın Açıklamaları
26. Dönem (2012-2013)
MERKEZİ SİSTEM ISITMADA
GİDERLERİN PAYLAŞIMINDA YENİ SİSTEM
Merkezi ve Bölgesel ısıtma sistemine sahip
binalarda ısı ve sıcaklıkların ölçüm, kontrol ve
paylaşımına ilişkin yasal mevzuat konusunda son
günlerde kamuoyunda oluşan yanlış anlamaların önüne
geçebilmek amacıyla konuyla ilgili bir açıklama yapma
ihtiyacı doğmuştur.
Bilindiği gibi, 02.05.2007 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanunu gereğince, merkezi veya
bölgesel sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımsız bölüme
sahip olan binalarda sıcaklık kontrol ve ısı paylaşımının
tesisi ile ısınma maliyetlerinin, kullanım miktarına bağlı
olarak paylaşımını sağlayan sistemlerin kullanılması
zorunlu hale getirilmiştir.
Yasa hükümleri yeni binalar için yasanın yürürlüğe
girdiği 2007 yılında uygulanmaya başlamış olup, mevcut
binaların yasa hükümlerini yerine getirmesi için 5 yıllık
bir süre tanımlanmıştır. Mevcut binalar için tanınan 5
yıllık süre 2 Mayıs 2012 tarihinde sona ermiş olup, bu
tarih itibariyle merkezi ve bölgesel sistemle ısıtılan ve
birden fazla bağımsız bölümü olan binaların tamamında
ısı-sıcaklık kontrol ve paylaşımını sağlayan sistemlerin
kurulması ve ısınma paylaşımının kullanım miktarına
bağlı olarak yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Bugün itibariyle merkezi ya da bölgesel ısıtma
sistemi kullanan ve birden fazla bağımsız bölüm sahibi
konutlarda söz konusu sistemlerin kurulmamış olması
durumunda bina yönetimleri herhangi bir hukuki
süreçte anılan yasaya muhalefet etmiş sayılacaktır.
Bu konuda tüm sorumluluk bina yönetimlerindedir.
Yasa kapsamında binalarda gerçekleştirilecek
uygulamalara ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su
Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
Yönetmeliğe göre binalarda ısı ölçüm ve paylaşımı,
bina yönetimleri tarafından gerçekleştirilecektir. Bina
yönetiminin bunu yapacak gerekli donanımı olmaması
durumunda bu hizmeti Bakanlıkça yetkilendirilmiş
ölçüm şirketlerinden alabileceklerdir. Ancak ölçüm
ve paylaşım hizmetinin yetkilendirilmiş ölçüm
şirketlerince yerine getirilmesi zorunlu değildir. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yasanın uygulanmasıyla
ilgi olarak yayımlanan yönetmelikte yer verilen
uygulamalara ilişkin hususları kamuoyunun bilgisine
sunuyoruz.
118
1. Merkezi ve bölgesel ısıtma ve sıcak su sistemine sahip
birden fazla bağımsız bölümü olan bütün binalarda
ısınma veya sıcak su amaçlı kullanılan ısının, kullanılan
miktar üzerinden hesaplanması ve paylaşılması
gerekmektedir. Buna göre;
• Her bir radyatöre termostatik vana takılacaktır.
• Bağımsız bölüme ısıtma suyunun birden fazla
kolondan gönderildiği durumda her bir radyatörün
üzerine ısı pay ölçer takılacaktır.
• Bağımsız bölüme ısıtma suyunun tek bir noktadan
gönderildiği durumda bağımsız bölüm girişine ısı sayacı
(kalorimetre) takılacaktır.
• Bağımsız bölüm girişlerine ısı sayacı (kalorimetre)
takılması durumunda ayrıca radyatörlere ısı pay ölçer
takılmayacaktır,
• Merkezi kullanım (sıhhi) sıcak su sistemi
kullanılması durumunda, bağımsız bölüm girişine sıcak
su sayacı takılacaktır.
2. Bağımsız bölümlerin kullanmış oldukları ısı enerjisi
ve sıcak su miktarı aylık periyotlarla ölçülerek, kullanım
miktarına bağlı olarak yönetmelikte yer alan formüle
göre paylaştırılacaktır.
3. Bina içinde kalan ortak kullanım alanlarında
(merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve
benzeri ortak kullanım mahallerinde) ölçüm yapılması
zorunlu değildir.
4. Merkezi ve bölgesel ısıtma sistemine sahip binalarda
ısıtılan hacimlerdeki sıcaklıklar 15°C’nin altına
düşürülmeyecektir.
5. Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji
yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı
dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin
tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçüp, bağımsız
bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini
düzenleyecektir.
6. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak
iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza
ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm
kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
16.05.2012
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
MMO UYARIYOR:
KLİMA ALIRKEN VE KULLANIRKEN DİKKAT
Klimalar, son yıllarda yaşamımızın ayrılmaz bir
parçası haline geldi. Merkezi sistem klima tesisatları
uzmanlık isteyen projelerle ciddi bir mühendislik
işi olmasına karşın, işyeri ve konutlarımızda yaygın
olarak kullandığımız split klimalar bireysel tercihlere
göre seçilmekte ve çoğu zaman bu tercihe dair bir
uzman görüşü alınmamaktadır. Hava sıcaklıklarının
hızla artması ile birlikte klima kullanımında bir artış
görülmekte, buna paralel olarak da cihaz satın alma
süreçleri hızlanmakta, satın alma işlemlerinin birçoğu
cihazların teknik özelliklerine dair yeterince bilgi sahibi
olunmadan gerçekleşmektedir. Oysa klima seçerken,
satın alırken ve kullanırken dikkat edeceğimiz bazı temel
konular bize birçok avantaj sağlayacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi olarak, klima satın alınırken ve kullanılırken şu
noktalara dikkat edilmesini öneriyoruz:
1. Klima seçilerken, klimanın takılacağı mekânın
özellikleri, hacmi, güneş ışınlarından etkilenme ve
yalıtım durumu göz önüne alınmalıdır. Eğer klimayı
sadece yaz aylarında soğutma amaçlı kullanmak
istiyorsanız o halde mümkün olduğu kadar en az güneş
gören (Kuzey, Kuzeydoğu, kuzeybatı vb.) ve en az cam
alanına sahip mekân seçilmelidir. Mekânın kullanım
saati de mekân ve cihaz seçiminde önemlidir. Eğer gün
boyu kullanacaksanız, güneş ışınlarından en az etkilenen
mekânı seçmelisiniz. Eğer akşam kullanacaksanız, dış
cam alanı en az olan ve çok büyük olmayan bir mekânı
seçebilirsiniz.
2. Klima; kullanılacak mekânın kapasitesine göre
seçilmelidir. Özellikle ihtiyaçtan büyük kapasiteli
cihazlar enerji israfına neden olabilmektedir.
3. Klima cihaz seçimi ve satın alma aşamasında, satıcı
firmanın bünyesindeki makina mühendislerinden görüş
ve öneri almak, önerilen cihazların hangi seçim kriterine
göre önerildiğini sorgulamak tüketicinin başvurması
gereken yöntemlerdir.
4. Enerji verimliliği yüksek “A Tipi” cihazların tercih
edilmesi ilk yatırım maliyeti yüksek olsa da enerji
tasarrufu yaparak uzun vadede tüketici lehine sürekli
kazanç sağlayacaktır. Split klima satın alırken dikkat
edilecek en önemli husus COP (coeficient of performense)
ve EER (energy efficiency ratio) diye tabir edilen
enerji performans değerleridir. Cihaz satın alırken
bu değerlerin 3.0 ve yukarı olması cihazın enerji
performansı açısından önemlidir.
5. Split klimalar iç ortamdan aldıkları enerjiyi dış havaya
verdikleri için, cihazın performansı dış ortam sıcaklığına
göre değişmektedir. Bu nedenle özellikle kışın soğuk
(dış hava sıcaklığının 7 °C’nin altına düştüğü) havalarda
“heat pump” tipi cihazların performansları düşmektedir.
Cihaz satın alırken dış hava sıcaklığına göre performans
değerlerinin cihaz katalogundan kontrol edilmesi, klima
cihazlarının çalıştırılması sırasında ve sonrasında
(özellikle soğuk kış günlerinde) bir sorun yaşanmaması
açısından önemlidir.
6. Kış için konfor sıcaklığını 20-22 °C olarak, yaz için ise
dış hava sıcaklığından 10 °C daha düşük sıcaklık değerine
ayarlamak (Örneğin dış sıcaklık 36 °C iken iç ortam
26 °C) yeterli olacaktır. Klima cihazlarının sıcaklık iç
ünite ayarları, insan sağlığı ve konfor açısından 24 °C’nin
altına düşürülmemelidir. Cihazı konfor sıcaklığına
ayarlayarak kendi kontrol sistemi ile ortam havasını
istenen sıcaklık değerine getirmesini beklemek en doğru
yöntemdir. Bir an önce ortamı soğutmak veya ısıtmak
amacıyla en düşük ya da en yüksek sıcaklık değerine
ayarlamak, sağlık açısından risk taşıdığı gibi enerji
israfına da neden olmaktadır.
7. Cihazın dış ve iç ünitesinin sürekli temiz ve bakımlı
olması cihaz kapasitesinden her zaman tam olarak
faydalanmanızı sağlar. Bunun için özellikle iç ünitenin,
hava filtresinin ve dış ünitenin serpantinleri sık sık toz
vb.’den temizlenmeli, hatta yıkanmalıdır.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
21.06.2012
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
119
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI İL BAZINDA
BÖLGESEL OLARAK DÜZENLENMELİDİR
8 Kasım 2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan Araçların
Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut
Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik’te “Yolcu ve
eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık
ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları
zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde
söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay
artırılabilir” hükmü yer almaktadır.
Buna göre kullanıldığı bölgedeki iklim koşullarına
bakılmaksızın tüm Türkiye’de yolcu ve eşya taşıma
amaçlı kullanılan araçların tamamının, yılın dört ayı kış
lastiği kullanması zorunlu hale gelecek. Bu zorunlulukla
birlikte, kış lastiği takmayanlar 500 TL. para cezasına
çarptırılacaktır.
Kış boyunca hiç kar görmeyen, yağsa bile karın
yerde kaldığı gün sayısı çok sınırlı olan yerlerde, özellikle
batı ve güney bölgelerimizde de geçerli olması planlanan
böyle bir zorunluluk ülke ekonomisine gereksiz bir yük
getirecektir. Bu uygulamayla az ya da hiç kar yağmayan
illerde bulunan yük ve insan taşıma amaçlı kullanılan
taşıtlar, hem gereksiz bir lastik maliyetiyle, hem de kış
lastiği kullanımından kaynaklı olarak dört ay boyunca
fazla yakıt sarfiyatıyla karşı karşıya kalacaktır.
1 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek
uygulamadan 4 milyondan fazla aracın etkileneceği göz
önünde bulundurulursa, kısa bir süre içerisinde büyük
bir karmaşa yaşanacağı net bir biçimde görülebilir.
Tüm bu koşullar göz önünde bulundurulmalı
ve uygulama, yıllık ortalama kar yağışı ve buzlanma
oranlarına bakılarak ve bölgesel olarak il bazında
yeniden düzenlenmelidir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
22.11.2012
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UYARIYOR
KIŞ AYLARINDA YAŞANAN SOBA – ŞOFBEN
(KARBON MONOKSİT) ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT !
Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal sonucu her yıl
binlerce insanımız soba, şofben, kombi kullanımlarından
kaynaklı karbon monoksit zehirlenmesine maruz
kalmaktadır. Hidrokarbon içeren kömür, LPG, sıvı
yakıt ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar ile kullanılan soba,
şofben, kombi vb. cihazların hatalı montaj ve yanlış
kullanımından oluşan kazalar, özellikle alçak basınçlı–
lodoslu havaların sık yaşandığı kış aylarında artmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, içinde bulunduğumuz kış
aylarında da bu kazalardan kaynaklanan zehirlenme ve
ölümler ne yazık ki yaşanmaktadır.
Kokusuz ve renksiz bir gaz olan karbon monoksitten
kaynaklanan zehirlenmelerin, özellikle uykuda
iken farkına varılmasının güçlüğü, bu zehirlenmeye
karşı önlemler konusunda daha bilinçli olunmasını
gerektirmektedir.
Bacalardan kaynaklı soba, şofben zehirlenmelerine
maruz kalmamak için aşağıdaki hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir:
BACALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1) Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı
yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve yangınlara neden
olur. Bacalarınız, kömür gibi fazla miktarda is bırakan
yakıt kullandığınız takdirde en az 2 ayda bir, diğer
yakıtları (sıvı ve gaz gibi) kullandığınız takdirde en az 3
ayda bir temizlenmelidir.
2) Tek kolonlu bacaya kesinlikle birden fazla bağlantı
yapılmamalıdır.
3) Baca ile duvar arasında tam bir sızdırmazlık olmalıdır.
Şofben borusu yatay mesafesi 2,5 m’den az olmalıdır
ve soba-şofben baca bağlantısı zemine göre % 3 eğimle
yapılmalıdır.
4) Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından,
bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı
arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir.
5) Pencere veya duvar delinerek yapılan bacaların
yalıtılması gerekir. Aksi halde soğuyan baca gazı içindeki
su buharı yoğunlaşır ve baca çekişi azalır.
120
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
6) Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada delinen
kısımda mutlaka sızdırmazlık sağlanmalıdır.
10) Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt
konulmamalıdır.
7) Yangın emniyeti için bacalar çatının mahyasından en
az 50–80 cm yükseklikte olmalıdır.
11) Yatak odalarında soba kurulmamalı, soba kurulu
yerlerde gece yatılmamalıdır.
8) Bacalara yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları v.b.
maddelerin girmesini engellemek için mutlaka başlık
kullanılmalıdır.
12) Özellikle alçak basınçlı–lodoslu havalarda ölüm
olayları artmaktadır. Bacalar standartlara uygun
olduğundan şüphe ediliyorsa alçak basınçlı-lodoslu
havalarda soba yakılmamalıdır.
KÖMÜRLÜ SOBALARDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1) TSE’li sobaların satın alınmasına dikkat edilmelidir.
2) Sobalar kurulmadan önce mutlaka bacanın çekişi
kontrol edilmeli, yeterli çekişe sahip olmayan bacalara
soba bağlantısı yapılmamalıdır.
3) Kullanılan yakıtın yüksek kalorili ve izin belgesi olan
satıcılardan alınmış olması da önem taşımaktadır.
4) Soba kurulu olan hacimler sık sık havalandırılmalı,
bacadan çekilen kadar temiz havanın içeri girmesi
sağlanmalıdır.
5) Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan
sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı
dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar.
6) Alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit
zehirlenmesi riski artmaktadır. Soba tutuşturulurken
yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba
içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk
ederler.
7) Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt
ya da karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve
odun konulmalıdır.
8) Sönmekte olan sobaya, tutuşması güç yakıtların asla
konmaması gerekir. Yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave
edilmelidir.
9) Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine
kor halindeki yakıttan bir miktar konulması, sobadaki
yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını sağlar.
ŞOFBEN KULLANIMINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1) Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte
olmalıdır. Şofben mutfağa, balkona veya sürekli
havalandırılan bir bölüme takılmalıdır. Şofbenin montajı
mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
2) Şofbenler, mutlaka standarda uygun, çekişi kontrol
edilmiş bir bacaya bağlanmalıdır. Baca bağlantısı
olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı) şofben asla
çalıştırılmamalıdır.
3) Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından
değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde eksik
yanma sonucu karbon monoksit oranının yükselmesiyle
gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz
hava girmesi sağlanmalıdır.
4) Halen yasak olmasına rağmen evlerimizin birçoğunda
banyolarda şofben bulunmaktadır. Şofbenlerin mutlaka
banyo dışında bir yere montajı gerçekleştirilmeli, şofben
takılı banyoların kapısına mutlaka havalandırma
menfezleri yapılmalıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ölümlerin
yaşanmaması için halkımızı dikkatli olmaya davet ediyor,
özellikle alçak basınçlı havalarda bacası uygun olmayan
evlerde soba yakılmaması konusunda bir kez daha
uyarıyoruz.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
10.01.2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
121
DOĞALGAZ KULLANIMINDA GÜVENLİK KURALLARINA MUTLAKA UYULMALI,
DIŞ HAVA MENFEZLERİ KESİNLİKLE KAPATILMAMALI,
KONUTLARDA ALEV SÖNÜNCE GAZI KESEN
ALEV DENETLEME TERTİBATLI OCAKLAR ZORUNLU HALE GETİRİLMELİDİR.
Kamuoyunun bildiği üzere, İzmir’in Buca ilçesinde
bir evde gerçekleşen patlamada 5 yurttaşımız hafif
şekilde yaralandı. Yaptığımız ilk incelemelere göre,
patlamaya konutta oluşan doğalgaz birikmesinin neden
olduğu anlaşılmaktadır.
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak,
öncelikle yaralanan ve evleri, araçları hasar gören
yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, konutlarda kullanımı
giderek yaygınlaşan ve başta ısınma olmak üzere çeşitli
alanlarda kullanılan önemli bir enerji kaynağı olan
doğalgaz, hem kullanımının kolaylığı açısından, hem
de güvenlik açısından enerji kaynakları arasında ilk
sıralarda yer almaktadır.
Buna göre patlamanın olabilmesi için:
1. Kapalı ortama gaz sızması (açık kalan ocak, bağlantı
noktasındaki kaçak vs),
2. Ortama sızan gazın tahliyesini sağlayan menfezin
kapalı olması,
3. Gaz alarm cihazının daire girişindeki elektrikli
kumanda vanasını kapatmadığı durumlar gerekir.
Kazanın meydana gelişinde hatanın kaynağı
soruşturma sonucunda ortaya çıkacağına inanıyoruz.
Ancak, meydana patlama, bu enerji kaynağımızın
yurttaşlarımızca güvenle kullanımı açısından sorun
teşkil etmemesi için MMO İzmir Şubesi olarak
vurgulamak isteriz ki, kullanma talimatlarına uygun,
bilinçli bir şekilde tüketildiği sürece benzer kazaların
tekrarının önüne geçilecektir. Bununla ilgili olarak
halkımızın uyması gereken kuralları hatırlatmak isteriz.
122
1. Gaz dağıtım firmasının sizlere vermiş olduğu güvenlik
kuralların mutlaka uyunuz.
2. Evinizdeki dış hava menfezlerini kesinlikle
kapatmayınız.
3. Evden dışarı çıkarken doğal gaz yakan bütün
cihazların kapalı olduğundan emin olunuz.
4. Gaz kaçağı kokusu duyduğunuzda (çürük sarımsak
kokusu); ışıkları açmayınız, çakmak, kibrit vs.
yakmayınız, Daire giriş gaz vanasını kapatınız, gaz
kaçağı olan alanı süratle havalandırınız, 187’yi arayınız.
5. Yasal mevzuatta zorunlu olmamasına rağmen
mutfaklarda alev sönünce gazı kesen sisteme sahip alev
denetleme tertibatlı ocakları kullanınız.
Kış soğuğunun yüzünü iyiden iyiye gösterdiği şu
günlerde, yurttaşlarımızın, kullanma talimatlarına
uymak koşuluyla; ısınma, ocak, sıcak su vb. ihtiyaçları
için konutlarında doğalgazı çekinmeksizin
kullanabileceklerini belirtir, kentimiz sakinlerine ve
kazanın mağdurlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi
iletiriz.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
10.12.2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
İZMİR’DE, BU MEVSİMDE ARTAN HAVA KİRLİLİĞİNE
ÇÖZÜM BULUNABİLMESİ AMACIYLA KONUYLA İLGİLİ UZMAN KURUM VE
KURULUŞLARINDAN OLUŞAN BİR ÇALIŞMA GRUBU
OLUŞTURULMALIDIR
İzmir’de her yıl kış aylarında, özellikle havaların
durgun olduğu dönemlerde yoğunlaşan hava kirliliği
akşam saatlerinde insan sağlığını tehdit edecek
boyutlara ulaşmaktadır. İçinde bulunduğumuz yılda da
bu durum değişmemiş, bu konuda bir önlem alınması
zorunlu hale gelmiştir.
Hepimizin bildiği gibi havadaki yanmış gaz
atıklarının üç ana kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi sanayi tesisleri, ikincisi binalar, üçüncüsü
taşıtlardır. İzmir, metropol yakınlarında bulunan
sanayi bölgeleri dışında, hakim rüzgarlar nedeniyle
Aliağa bölgesindeki sanayi tesislerinden kaynaklanan
kirlilikten de etkilenmektedir.
Öte yandan, akşam saatlerinde bazı güzergâhlarda
yoğunlaşan trafikte biriken araçlar, hava kalitesini
olumsuz olarak etkilemektedir.
Bunun yanında kentimizde binalarda ısınma
amaçlı olarak; kullanım yoğunluğuna göre sıralarsak
kömür, fuel-oil, doğal gaz, jeotermal, LPG, elektrik
kullanılmaktadır. Yenilenebilir ve çevreye en az zarar
veren enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin kullanımı
sınırlıdır. Öte yandan gaz yakıtlar; doğal gaz ve LPG
özellikle kolay ve verimli yanabilme özellikleri ve kükürt
içermemeleri nedeniyle kömüre oranla çevreyi daha
az kirletmektedirler. Yakıtlar içerisinde çok yaygın
kullanılan kömür, içeriği ve yanma verimi düşük olması
sebebiyle çevreyi en fazla kirleten yakıt konumundadır.
Hava kalitesini etkileyen tüm bu parametrelere
baktığımızda, kirliliğinin azaltılması amacıyla
alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmaktadır:
1. Kentin özellikle bu mevsimde artan hava kirliliğine
çözüm bulunabilmesi amacıyla konuyla ilgili uzman
kurum ve kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubu
oluşturulmalıdır. Bu grup, sanayi, binalar ve araç
kaynaklı hava kirliliği konusunda kent genelinde
alınabilecek önlemler konusunda tavsiye kararları
üretmelidir.
2. Bölgemizdeki jeotermal sahaların potansiyeli
konusunda araştırma yapılmalı, sondajlar için merkezi ve
yerel yönetimlerce bütçe ayrılmalı, bu enerji kaynağının
kullanımı mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılmalıdır.
3. Kamu binalarında kömür yerine gaz kullanımı
konusunda merkezi ve yerel yönetim araştırma
yapmalıdır.
4. Kentimizde, binalarda ısınma amaçlı olarak hâlâ
en yoğun olarak kullanılan kömürün kalitesi yerel
yönetimler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
kontrol edilmeli, kalitesi düşük kömürlerin kente
girişi ve kullanımı yasaklanmalıdır. Çevre denetimleri
artırılmalıdır.
5. Isınma amaçlı kömür kullanan vatandaşlarımız,
kalitesi belgeli kömürleri ile TSE belgeli sobaları tercih
etmelidir. Sobalar üstten tutuşturulmalı, sobaya kömür
beslenirken yeni atılan kömürün üzerine yanan kor
halindeki kömürden bir parça konulmalıdır.
6. Isınma amaçlı kömür kullanan vatandaşlarımıza
yönelik soba yakma kılavuzları ücretsiz olarak
dağıtılmalıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir
Şubesi olarak, hem yerel yönetimleri, hem de başta Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları bu
sorunun çözümüne yönelik adım atmaya davet ediyor,
kentteki yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kirliliğin
azaltılması doğrultusunda üzerimize düşen görevleri
yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
31.12.2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
123
TMMOB İKK BASIN AÇIKLAMALARI
26. DÖNEM (2012-2013)
ODALARIMIZIN GENEL KURUL SÜREÇLERİ BAŞLIYOR!
TÜM MİMAR MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARINI ODALARINA VE
ÜLKESİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir
il Koordinasyon Kurulu 2011 Yılını tamamlayıp 2012
yılına girdiğimiz bu günlerde 18 Ocak Çarşamba günü
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubemizde
Oda Genel Kurul Süreçleri gündemli tolantı yapmıştır.
Yapılan toplantı sonucunda geçtiğimiz çalışma dönemi ve
Genel Kurul Süreçlerimiz değerlendirilmiş ve aşağıdaki
görüşlerin kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırılmıştır.
Odalarımızın Genel Kurul süreçlerinin yaşandığı
bu dönem aynı zamanda Dünya’da ve Ülkemizde çok
önemli sosyal ve siyasal olayların yaşandığı döneme denk
gelmiştir.
Avrupa Birliği’ne gireceğiz ve demokratikleşiyor
gelişiyoruz söylemleriyle başlayan süreç ne yazık ki
geldiğimiz noktada yerelleşme ve demokratikleşme
yerini merkezileşme ve totaliterleşmeye bırakmıştır.
Özellikle 12 Eylül referandumu sonrasında yargı
erkinin siyasallaştırılması Devletin AKP’lileştirilmesi
12 Haziran seçimleri sonrasında hız kazanmıştır.
Seçimlerden mutlak galibiyetle çıkan AKP vites
yükselterek iktidarını da mutlak hale getirme uğraşı
içerisine girmiştir. Bu çerçevede muhalif tüm kesimleri
susturulmaya çalışılmış, ülke açık bir cezaevine
dönüştürülmüştür.
Bu süreçte İzmir’de sürdürülen Büyükşehir’de
sürdürülen operasyonlar çerçevesinde Başta Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanımız
Selçuk SAVCI olmak üzere Mimar Mühendis ve Şehir
Plancıları da tutuklanmıştır. Ülkemin insanları sürüp
giden savaş ortamında yaşamlarını yitirmekte, barış
ortamından gittikçe uzaklaşılmakta barış ve bir arada
yaşam isteyenlerin sesleri daha az duyulmaktadır.
Devleti istediği gibi yöneten torba yasaları ülke
gündemine taşıyan AKP’ye bu yetmemiş KHK’ler
ile Meclisi devre dışı bırakmış ve halk iradesini
yok saymıştır. KHK’ler ile tüm kamu yönetimini
şekillendirme çalışmaları başlatılmıştır. Her
şeyin sermaye ile özdeşleştirildiği bu düzen, aynı
zamanda hayattaki her şeyi paraya endeksleyip
değersizleştirmektedir. Emeğin, insanlığın, kültürün,
tarihsel değerlerin, sevginin metalaştırıldığı ve
değersizleştirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu
değersizleştirme insana dair her olguya süratle sirayet
etmekte, sosyal devlet, sendikalar, meslek odaları ve sivil
124
toplum kuruluşları bu süreçten olumsuz etkilenmektedir.
Siyasi iktidar özellikle Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın teşkilat yapısı içerinse yerleştirilen
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile meslek
odalarını değersizleştirme, işlevsizleştirme, ülke ve kent
sorunlarıyla ilgilenmeyen, adeta birer tabela örgütü
haline getirip bu yolla muhalif yapılarından kurtulma
çabası içerisindedir.
• Gün; odağına parayı değil insanı alan çalışma
anlayışlarında direnme günüdür.
• Gün; her türlü saldırıya karşın, emekten, barıştan,
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, her türlü
gericiliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bir arada yaşamı
savunma günüdür.
• Gün; meslek alanımıza giren konularda ülkemizin,
bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarına
ilişkin çözüm önerilerinin baskılara boyun eğmeden,
ısrarla söyleme günüdür.
• Gün KHK’ler ile koşulları oluşturulmaya çalışılan Kent
yağmasına karşı çıkma günüdür.
• Gün güzel ülkemizin masmavi gökyüzünde birikmiş
olan kara bulutları dağıtmak için mücadeleyi büyütme
günüdür.
• Gün; “örgütlü toplum çağdaş toplumdur” tespitiyle
meslek odalarına sahip çıkma günüdür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonu
çevresinde tutuklulukları devam eden üyelerimizin
yanında olduğumuzu ve genel kurullar süreci
içerisinde odalarımızın kendi kuruları içerisinde
yaptığı değerlendirmeler sonucunda olası adaylıklarını
desteklediğimizi belirtiyoruz.
Tüm üyelerimizi örgütlü yaşamaya, meslek
örgütlerine sahip çıkmaya ve Odalarımızın Genel Kurul
ve Seçimlerine katılmaya, katılımı arttırmaya davet
ediyoruz.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
DÜNYA SU GÜNÜ
Birleşmiş Milletler, su kaynakları üzerindeki
giderek artan baskılara ve suyun hayati önemine
vurgu yapmak için, 22 Mart 1993 tarihinde aldığı bir
kararla, her yıl, 22 Mart gününün Dünya Su Günü olarak
kutlanmasını kararlaştırmışlardır.
20. yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusu iki
kat artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Bugün
gezegenimizde yaşayan 7 milyar insanın %15’i (1 milyar)
yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyadır. Artan
nüfus, gelecek 50 yıl içerisinde gıda ihtiyacını iki
katına çıkaracaktır. Bu gün yeterli sayılan gıda üretimi
yetersiz hele gelecektir. Artan nüfusun içme suyu ve gıda
ihtiyacının karşılanması, karşı karşıya kalınan en önemli
sorunlardandır. Gıda üretiminin artırılması için se “su”
en önemli unsurlar arasında yer alır. Sorunun önemi
nedenliyle de bu yılki Dünya Su Günü teması ‘Su ve Gıda
Güvenliği’ olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler
(UN_Water) adına FAO eşgüdümünde 2012 Yılı Dünya
Su Günü etkinlikleri düzenlenecek, su ve gıda arasındaki
bağlantının önemine uluslararası düzeyde dikkat
çekilmeye çalışılacaktır.
Her birimiz günde 2-4 litre arası su içme ihtiyacı
duyarız. Fakat bir kişinin günlük gıda ihtiyacını
karşılamak için 2000-5000 litre su kullanılır. Bugün
yeryüzünde 7 milyardan fazla insanın beslenmeye
ihtiyacı var ve bu sayının 2050 yılına kadar 9 milyara
ulaşması bekleniyor. Herkesin besin ihtiyacını
karşılayabilmek için, öncelikle yeterli ve uygun kalitede
suyu güvenceye almalıyız. Ayrıca daha az su kullanarak
daha çok besin üretmeli, gıda tüketimi ve kaybını
azaltmalı ve daha sürdürülebilir beslenme düzenlerine
doğru hareket etmeliyiz.
Su gıda güvenliği için bir anahtardır. Gıda güvenliği,
tüm insanlar aynı anda hem fiziksel hem de ekonomik
olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan
verimli, güvenilir ve besleyici gıdalara eriştiğinde var
olmaktadır. Suya erişimi daha iyi olan insanlar, daha iyi
beslenme seviyesine sahiptirler. Su eksikliği özellikle
gıda ve geliri tarıma bağlı olan bölgelerde açlık ve
düzensiz beslenmenin ana kaynağı olabilir. Dengesiz
yağışlar ve mevsimsel farklılıklar geçici besin kayıplarına
neden olabilmektedir. Sel ve kuraklıklar bazı acil gıda
sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir.
1948’de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nde herkesin ihtiyacı olan yiyeceğe ulaşma
hakkı olduğu bildirildi. Bununla birlikte, kırsal
bölgelerde ihtiyaç duyulan yiyeceğe ulaşma, su gibi
doğal kaynakların varlığına bağlıdır. Suyun vazgeçilmez
ve en temel insan hakkı olmasını kabul eden Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu Temmuz 2010’da, temiz içme
suyu ve besin güvenliğini insan hakkı olarak ilan etmiştir.
Su bir yaşam hakkıdır. Ücretini ödeyemeyenlerin elinden
alınabilecek ticari bir mala dönüştürülemez.
SU TİCARİLEŞTİRİLEMEZ.
Günümüzde kişi başına yıllık 1500 m3 su potansiyeli
ile su stresi altındaki ülkeler kategorisinde yer alan
ülkemizin, önümüzdeki 25 yılda nüfusunun 100
milyonu aşmasıyla, kişi başına düşen su potansiyelinin
1000 m3’ün altına düşeceği ve bu nedenle su fakiri
ülkeler arasında yer alacağı öngörülmektedir. Küresel
iklim değişikliğine ilişkin bulgular bu tabloyu daha
da vahim hale getirirken ülkemizde izlenen yönetim
politikaları yurttaşlarımızın sağlıklı, ucuz, güvenilir ve
sürdürülebilir şekilde suya ulaşımını, yani su güvenliğini
tehdit etmektedir.
Ülkemizde bir yılda oluşan 3.8 milyar m3 atık
suyun ancak %38’i Avrupa Birliği standartlarında
arıtılmaktadır. Yetersiz arıtma veya hiç arıtma
yapılmadan nehirlere, göllere, denizlere verilen atık sular,
tarım topraklarında tarım ürünlerinde ve su ürünlerinde
kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmelere yol açarak,
su ve gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Kentimizin
su kaynaklarının kısıtlı olduğu bilinmesine rağmen
içme - kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında
önemli bir rol oynayacak olan Çamlı Barajının yapımı
engellenmekte; altın madenciliği faaliyeti İzmir halkının
su güvenliğine tercih edilmektedir.
İçme ve kullanma suyu elde edilebilecek yüzeysel
su kaynaklarının kullanılmasında hayati bir öneme
sahip olan koruma alanları, mevzuat değişiklikleriyle
daraltılmakta bu alanlar yapılaşmaya açılmak
istenmektedir. Bu kapsamda İzmir’in su ihtiyacının üçte
birini tek başına sağlayan Tahtalı Barajı Havzasındaki
koruma kararları değiştirilmeye, yapılaşma kısıtları
azaltılmaya çalışılması kabul edilemez.
Su üretimi; suyun devamlılığının ve niteliklerinin
korunmasını gerekli kılar. Düzenli ve sürekli su
üretim sistemi orman ekosistemidir. Orman sayılan
alanların Devlet mülkiyetinde olması, korunması,
iyileştirilmesi, fonksiyonel faydalarının sürekli
kılınmasına yönelik çabaların, kamu idaresinde
olması ilke ve uygulanabilirlik açısından zorunludur.
Çünkü orman varlığı tüm canlıları ilgilendirmektedir.
Sağladıkları faydalar özel kişilerin kişisel çıkarlarıyla
değerlendirilecek olursa, kar hırsı, toplumun bu
maliyetleri taşıyamayacağı noktalara süratle taşınır,
sonucunda toplumda büyük kavgalara ve çatışmalara
neden olur. Ne yazık ki su varlığımızın oluşumunda
belirleyici rol oynayan orman alanları yeraltı ve yerüstü
sanayi faaliyetleri, 2B yasaları ve kötü ormancılık
uygulamalarıyla tahrip edilmektedir.
TMMOB İzmir İKK olarak 22 Mart Dünya Su
Günü nedeni ile ülkemizin, kentimizin ve kentlimizin
doğal varlıkların korunmasını, temiz içme suyu ve gıda
güvenliğini esas alan yönetim ve çevre politikalarının
hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı kamuoyu
ile paylaşıyoruz.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
125
ODAĞINDA İNSAN OLAN, DOĞAYA SAYGILI, HALKIN KARAR SÜREÇLERİNE
KATILDIĞI, İNSANLARI YERİNDEN ETMEYEN, KENT PLANLARIYLA UYUMLU,
KÜLTÜREL VE TARİHSEL MİRASI GELECEĞE TAŞIYAN,
SADECE FİZİKİ ÇEVRENİN DEĞİL, SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRENİN
YAŞAM KALİTESİNİN DE YÜKSELTİLDİĞİ KENT YENİLEME, SAĞLIKLAŞTIRMA
(KENTSEL DÖNÜŞÜM) PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ.
Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm adıyla anılan
Kentsel yenileme, sağlıklaştırma çalışmaları uzun bir
süredir kentimizin gündeminde yer almaktadır. 1/25000
İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu plan
kararları ile belirlenen ‘Sağlıklaştırma- Yenileme Program
Alanları’ çerçevesinde belirlenen 18 adet bölge, kapsamlı
ve bütüncül bir planlamanın parçası olarak, mevzuat
ve planlama açısından bütünsellik içinde ele alınarak
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel
Dönüşüm Daire Başkanlığı’nca hazırlık çalışmaları
başlatılmıştır.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve şehircilik Bakanı'nın
yapmış olduğu “helikopter gezisi” sonucu 25 kentsel
dönüşüm bölgesinin belirlendiği ve kentsel dönüşümün
İzmir'den başlatılacağı haberleri basınımızda yer aldı.
İzmir Büyükşehir bünyesinde var olan çalışmaların
yanı sıra yapılan bu açıklamalar bazı belirsizliklere
yol açmıştır. Kentsel dönüşümü, sadece yasa dışı ya da
yıpranmış yapıların yıkılarak daha yüksek yapılarla
fiziksel olarak yenilenmesi olarak algılayan anlayış
büyük sorunlar taşımaktadır. Bu nedenle Uzman
odalarımızın mesleki alanlarına giren kentsel yenileme
ve sağlıklaştırma konusunda komu oyunu bilgilendirme
ihtiyacı doğmuştur.
Kentlerimizin öncelikli sorunu; sağlıksız ve
güvensiz mevcut yapı stokunun ve yerleşim alanlarının
nasıl daha güvenli, sağlıklı, standartları yüksek nitelikli
yapılara ve yaşam alanlarına dönüştürüleceği sorunudur.
Kısaca kentsel dönüşüm olarak adlandırılan kentsel
yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları planlanırken
en başında genel ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi
çok önemlidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının,
fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan belirtilen amaçlarını
bütünsel olarak gerçekleştirebilmesi, öncelikle
sürece katılacak tüm aktörlerin yer aldığı örgütlenme
biçiminin oluşturulmasına ve finans kaynaklarının tarif
edilmesine bağlıdır.
Ülkemizde sınırlı oranda gerçekleştirilmiş olan
kentsel yenileme, sağlıklaştırma uygulamalarına
bakıldığında çoğunlukla, yaşayanları yerinden eden
ve etme riskleri taşıyan, nitelikli bir kentsel yaşam
ortamı yaratma kaygısı taşımayan, kent planlarıyla
uyumlu olmayan, hak sahibi, tapu miktarı, imar parseli
oranı kıskacından çıkamayan, kentsel mekan kalitesini
önemsemeyen ve aynılaşan yapı tiplerini yansıtan
kimliksiz bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır.
126
TOKİ uygulamaları bu anlamda olumsuz gelişmelere
örnek teşkil etmektedir.
Kurulumuzca İzmir kenstel yenileme ve
sağlıklaştırma çalışmalarına yönelik olarak önerilen
temel ilkeler aşağıda açıklanmıştır.
Birinci ilke; Dönüşüm, Yenileme öngörülen alanlar,
kentin gelecekteki niteliğini belirleyen planlarıyla
uyumlu, plan ana kararlarını gözeten bütüncül bir
bakış açısına sahip olmalı ve planlama, programlama,
projelendirme ve parasal konulara dair süreç, çözüm ve
uygulama araçları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.
İkinci ilke; Yenilenme, sağlıklaştırma ve Dönüşüm
süreçleri şeffaf olmalı, karar süreçlerinin ilgili toplum
kesimleriyle paylaşılması, bu kapsamda dönüşüme konu
alan sakinlerinin sosyal açıdan zarara uğramaması,
yerinde dönüşüm ilkesi en önemli hedeflerden birisi
olmalıdır.
Üçüncü ilke; Kentte sosyal ayrışmaya neden
olmayacak, toplumsal barışa katlı sağlayacak
uygulamalar esas alınmalı ve yaratılan rantın kamuya
dönüşü sağlanmalıdır.
Dördüncü ilke; Şeffaflıkla, bölgede yaşayanlarla,
kullanıcılarla birlikte tartışarak, onları da ikna ederek
oluşturulan bir modelle yani yerel potansiyelleri göz
önüne alarak, sadece fiziki çevrenin değil sosyal ve
kültürel çevrenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi
şeklinde yapılmalı ve nitelikli kentsel mekanların
yaratılması esas olmalıdır.
Beşinci ilke: Yenileme, sağlıklaştırma ve dönüşüm
çalışmaları sürdürülebilir olmalı, sosyal dönüşüm
projeleri ile desteklenmelidir.
Altıncı ilke; Yenileme, sağlıklaştırma ve dönüşüm
çalışmaları katılımcılığı esas almalı, başta Meslek
Odaları olmak üzere STK’ların, üniversitelerin, vb.
uzman kuruluşların görüş ve önerileri alınmalıdır.
Kentimizde gerçekleştirilecek kentsel yenileme,
sağlıklaştırma çalışmalarına bu ilkeler doğrultusunda
yaklaşacağımızı, belirlediğimiz bu ilkeler doğrultusunda
gerçekleştiren her türlü çalışmanın içinde yer
alacağımızı, destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine
sunarız.
Saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
ADALET İSTİYORUZ!
ADALETİN ÖZEL YETKİLİSİ OLMAZ.
Değerli Basın Mensupları,
Ülkemiz’de 2006 yılında siyasi iktidarın yenilediği
Terörle Mücadele Yasası- Toplumla Mücadele Yasası
olarak çalışmakta ve DGM’lerin yerini alan Özel
Yetkili Mahkemeler eliyle oluşturulan ‘özel’ hukuk, bir
olağanüstü hal hukuku yaratmaktadır. Siyasi iktidara
muhalif tüm kesimleri ezmenin fiili aracı haline
getirmektedir. Anayasada, yasalarda tanınan haklar
derhal rafa kaldırılmakta, hukuksuzluk ve keyfilik hukuk
haline gelmektedir.
AKP iktidarının elinde en kapsamlı uygulamasını
bulan TMY ve ÖYM'ler özgürlükleri ve demokratik
hakları un ufak eden çarkları durmaksızın çalışmaya
devam etmektedir. Biliyoruz ki, bu çarklar, yarın, onlara
sessiz kalan kesimleri de yutacaktır.
Bugün basın özgürlüğü ayaklar altında, gazeteler
kapatılıyor iktidarı eleştiren gazeteciler ya işlerinde
ediliyor ya da tutuklanıyor. Tutuklu yüzün üzerindeki
gazeteci nedeniyle ;
Seçilmiş siyasetçiler, bilim insanları yerel
yöneticiler örgüt suçlaması ile tutuklanıyor.
Düşüncesini açıklayan parasız eğitim isteyen,
bilisel özgürlüğü savunan öğrenciler tutuklanıyor.
Deresine suyuna havasına sahip çıkanlara
şiddet uygulanıyor ve tutuklanıyor.
Siyasi davalara bakan avukatlar da
müvekkillerinin kimliklerinden ötürü terörist ilan
ediliyor.
Bu topraklarda yaşayan herkes tutuklama tehdidi
altında. Herkesin telefonları dinleniyor. Kentler
kameralarla elektronik kafese çevrildi.
2011 Mayıs ayından bu yana da İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonda Belediye
yöneticileri, çalışanları ve sendikacılar olmak üzere
130 kişi hakkında bir “çete” iddianamesi hazırlanmış
bulunuyor.
Suçlamanın gayrı-ciddi niteliğini anlamak için
hukukçu olmaya gerek yok: İzmir’in seçilmiş belediye
başkanı, “çete reisi” olduğu iddiasıyla ve 397 yıl hapis
cezası talebiyle yargılanıyor. “Çetenin başı” dışarıda
ama “çetesi” hapiste! Böylelikle yalnızca hapis yatanlara
zulmedilmiyor; bütün İzmir halkı ile adeta alay ediliyor.
Bu “dava” ile Türkiye’nin hukuk sistemi bir kez daha
hırpalanıyor; kamu vicdanının temsilcisi olarak yargıya
ve hukuka duyulması gereken toplumsal güven hunharca
örseleniyor; yaralanıyor.
Hapsedilen ve yargılananlar dört milyon İzmirlinin
iradesini temsil ediyor. İzmir’i seçimle kazanmayı bir
türlü başaramayanlar, “hukuk” operasyonlarıyla İzmir’i
kuşatarak teslim alabileceklerini düşünüyor olmalılar.
Bu gün 3 Nisan günü başlayan İzmir Büyükşehir
Belediyesi Duruşmasının son günü, buradan adalet
umudumuzun gerçeğe dönüşmesini, barış, sevgi, hoşgörü
ve özgürlük kenti olan İzmir’den yükselecek adalet ve
özgürlüğün tüm ülkemize egemen olmasını diliyoruz.
İfade Vermek Değil İfade Etmek İstiyoruz…
Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılmasını
İstiyoruz..
Herkes İçin Adalet İstiyoruz.
DİSK -KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMUTMMOB İZMİR İKK-İZMİR TABİP ODASIİZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ
MÜŞAVİRLER ODASIİZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASIİZMİR ECZACI ODASI
Tüm baskılara rağmen emek düşmanı politikalara
boyun eğmeyen sendika yöneticileri ve üyelerinden
örgütlenmek isteyen işçiye, meslek odalarında halk
yararı ve meslek etiği için mücadele edenlerden, dere
başında HES’lere karşı nöbet tutanlara kadar tüm
toplumsal kesimler, haklarında açılan onlarca davayla,
verilen cezalarla karşı karşıya.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
127
YAŞAMA SAHİP ÇIKIYORUZ.
SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMAK İSTİYORUZ.
Değerli Basın Mensupları,
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Aliağa’da
yaşanan sanayileşme, sanayi tesislerinin yarattığı
çevresel kirlilik, demir çelik tesisleri, bu tesislerden
kaynaklanan kirleticiler, kül ve cüruflar, gemi söküm
tesisleri ve çevresel etkileri gibi ortaya çıkan çevre
kirliliğinin yarattığı sorunlar süregelirken, halkın
tüm karşı çıkış ve direnişine karşın gerçekleştirilmek
istenen termik santral yatırımlarını büyük bir dikkatle
izlemektedir.
1960 yılına kadar ekonomisini tarım ağırlıklı
sürdürmekte iken; 1961 Anayasası uyarınca, “Ağır Sanayi
Bölgesi” olarak kabul edilen Aliağa Bölgesi 1970'lerden
itibaren sanayi yoğunluklu ekonomiye dayalı bir sürece
girmiş ve bugün ülkemizin önemli rafineri, petrokimya,
demir-çelik, kağıt, gübre, gemi söküm, akaryakıt ve gaz
dolum, atık geri kazanım ve enerji tesislerinin yanı sıra
birçok işkolunda faaliyet gösteren işletmelerden oluşan
bir sanayi kentine dönüşmüştür.
Tüm bu gelişmelerin doğal sonucu olarak Aliağa
Bölgesi de plansız sanayileşmenin getirdiği çevre
kirliliğinden payını almış ve bölgesel olarak çevresel
kirlilik kapasitesi sınır değerlere ulaşmış olup yaşanan
kirlilik problemleri ile İzmir’in tarımsal üretim alanı
olan Menemen, turizm alanları olan Foça, çevre
yerleşimler ve İzmir Kent Merkezini bile olumsuz
etkilemektedir.
Bölgede bulunan sanayi tesisleri, demir çelik
üretimi, gemi söküm faaliyetlerinin yarattığı çevresel
kirlilik ile ilgili yapılan araştırmalar, son olarak Çevre ve
Orman (Şehircilik) Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi
tarafından gerçekleştirilen Aliağa ve Çevresi Durum
Tespit Raporu ile ilgili çalışma da bölgenin çevresel
kirlilik kapasitesinin dolduğunu, ortaya koymuştur. Tüm
bu süreçler yaşanırken, bölgede yeni termik santrallerin
yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Asıl yapılması
gereken bölgede yeni kirlilik kaynakları yaratmak
değil, var olan kirlilik yükünün azaltılmasına yönelik
çalışmaların yapılmasıdır.
Son günlerde basında ve kamuoyunda yapılması
planlanan termik santrallerin çevreyi kirletmeyeceğine
dair ifadeler bulunmaktadır. Aliağa Bölgesi
yaşanılan kirlilik problemi nedeni ile bölgesel olarak
değerlendirilmesi gerekirken, tesis bazında yapılan
açıklamalar ile kamuoyu yanıltılmaktadır. Aliağa’da,
mevcut demir çelik tesisleri, gemi söküm faaliyetleri, ve
diğer sanayinin yarattığı ve üst limitlere ulaşmış olan
kirlilik ile Bölgede yapılacak en ufak bir kirletici etki
çevresel açıdan büyük sonuçlara yol açacak ve bardağın
128
taşmasına neden olacaktır. Bu da İzmir Halkına başta
kanser vb ağır sağlık sorunları olarak geri dönecek, tarım
alanları, yeraltı su kaynakları, deniz kirlenecek, gıda
güvenliği ve güvencesi tehlikeye düşecektir.
Henüz Yatağan ve Afşin - Elbistan termik
santrallerinin doğa ve insan üzerinde yarattığı tahribat
onarılamazken Aliağa gibi çevresel açıdan kirlilik yükü
dolmuş bir bölgede yeni kirlilik kaynağı oluşturacak olan
termik santralleri kabul etmek mümkün değildir.
Bölgede 19 yıl önce Japon ithal kömürüne dayalı
olarak yapılmak istenen termik santral girişimi,
İzmir’den Aliağa’ya insan zinciri oluşturulması
biçimindeki demokratik halk tepkisi ve alınan yargı
kararları ile önlenmişti. O günden bu güne Aliağa’da
kurulan sanayi tesisleri nedeniyle Aliağa ve yöresinin,
zaten kirliliğin yoğun yaşandığı ve sınır değerlerin
fazlasıyla aşıldığı bir bölge halini aldığı ortadadır.
Demir Çelik Fabrikaları, Gemi Söküm Tesisleri ve diğer
tesislerin yarattıkları kirlenme nedeniyle, Aliağa yöresi
zaten çevre sağlığı ve canlı yaşamının çok büyük risk
altında olduğu bir bölge halini almıştır. Var olan kirletici
faaliyetlerin önüne geçilmesi gerekirken, yeni bir kirletici
faaliyetin gündeme getirilmesi kaygı vericidir. Aynı tür
tesislerin yeniden gündeme getirilmesi, binlerce insanın
sağlıklı çevrede yaşama hakkının gasp edilmesi ve yargı
kararlarının arkasına dolanılması anlamına gelmektedir.
Planlanan Termik Santraller, teknolojik tüm
önlemler alınsa bile, yalnızca Aliağa için değil, Menemen
Foça ve tüm İzmir Kenti ile Kuzey Ege kıyıları ve
bölgenin tamamı için büyük bir çevresel felaket
yaratacaktır.
Bölgenin tarım bölgesi olduğu ve özellikle
zeytin ve diğer meyve ağaçlarının uzun dönem
etkilenmelerine açık tarım alanları, olduğuna
dikkat çekmek gerekmektedir. Özelde Ege
bölgesinin ancak genelde tüm ülkemizde
ormancılığın korunmasının zorunluluğu karşısında,
bölgenin tarım ve orman alanları işlemden
etkilenecektir.
Aslında, Aliağa’da kömür yakıtlı termik santralle
elektrik üretiminin sağlanacağı projeye ilişkin olarak,
çevreye uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için bir
ön çalışma yapılmasına dahi ihtiyaç bulunmamaktadır.
Çünkü aynı bölgede kurulacak bir termik santralin
olumsuz etkilerinin olacağı yıllar önce Danıştay 10.
Daire 1990/2278 E ve 1992/1672 K sayılı kararı, Danıştay
6.Daire 1999/1498 E. 2000/6482 K. sayılı kararı, Danıştay
İ.D.D.G.K. 1989/422 E. sayılı kararları ile sabittir.
Başka bir bilirkişi raporunda da Aliağa’daki
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
kirliliğin İzmir’in hava kalitesini nasıl etkilediği
incelenmiştir. Stuttgart Üniversitesi Araştırmaİnceleme Tekniği ve Buhar Tekniği Enstitüsü, Dokuz
Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile Ege
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün işbirliği
ile hazırlanan 1999 tarihli İzmir’de Hava Kalitesi
Raporu’nda “…Kentin kuzey kesimindeki emisyonların
büyük bir miktarı İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları
dışından taşındığı için, kent dışındaki bu kaynakların
emisyonların azaltılmasına yönelik tüm imkanlar
araştırılmalıdır. Örneğin, Aliağa’da emisyonların
azaltılması doğrultusunda önlemler alınmalıdır.
(…) İzmir Kentinin hava kalitesine bölgesel ve yerel
rüzgarların da büyük etkisi vardır. Özellikle yaz
aylarında kuzey-batıdan esen hakim rüzgar vasıtasıyla,
kente Aliağa’dan taşınan emisyonlar hava kalitesini daha
da kötüleştirmektedir…” vurgusu yapılmaktadır.
Bütün bu veriler elimizdeyken Aliağa’da termik
santral kurulması, kamu yararına açıkça aykırı olacaktır.
Kesinlikle izin verilmemelidir.
Aliağa Bölgesi sanayileşme süreci ile artan çevresel
kirliliği bölgenin kapasitesini doldurduğu ve aştığı
yapılan çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçektir. Bu
tablo doğrultusunda yaşanan çevresel kirlilik bölge
halkının, çevre yerleşimlerin ve İzmir kentinin yaşam
kalitesini tehdit etmektedir.
Bölgede acil bir çevresel değerlendirme çalışması
yapılmalı, mevcut durumun getirdiği çevre kirliliği net
olarak belirlenmelidir. Bölgede yapılması planlanan
termik santral yatırımları durdurulmalıdır
Anayasa’nın 17/1. maddesine göre; “.. Herkes yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahiptir..”
· Anayasa’nın 56/2 maddesine göre de “...çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir...” Anayasanın
56. Maddesi ile sadece bizlerin değil, gelecek nesillerin de
yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.
İnsan ve canlı yaşamının devamlılığı adına, adil
ve sürdürülebilir çözümler üretilebilmesi için, sağlıklı
bir çevrede yaşama hakkının bir insan hakkı olarak
ve kamusal bir anlayışla ele alınması mücadelemizi
sürdüreceğiz.
Buradan bir kez daha vurguluyoruz. 7 Adet
Termik Santralin yapıldığı bir bölgede Sağlık
Temasıyla EXPO kazanılamaz.
Yaşama sahip çıkıyoruz!
Tüm üyelerimizi ve İzmirlileri aileleriyle birlikte
6 Mayıs’ta Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak
Mitinge davet ediyoruz.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
129
YAPI ÜRETİMİNDE KAMU DENETİMİ YASA VE
YÖNETMELİKLERLE YOK EDİLİYOR.
HEDEF: İZMİR'DE BELEDİYELER VE MESLEK ODALARIYLA ORTAKLAŞA
OLUŞTURULMUŞ OLAN KAMU DENETİMİNİ YOK EDİP, RANTIN VE MEVZUATA
AYKIRI YAPININ ÖNÜNÜ AÇMAKTIR.
Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Çevre ve
Şehircilik Bakanı kentsel dönüşümü İzmir'den
başlatacaklarını açıklamış, İzmir’de toplantılar
düzenleyip çeşitli kesimlerle temaslarda bulunmuştur.
Gerçekleştirilen bu temasların arkasından 3 Nisan
2012 tarihinde Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin
Basitleştirilmesine Yönelik, Başbakanlık, Bakanlıklar,
Bazı Bağlı ve ilgili Kuruluşlar ve Üniversitelere ait 84
adet yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Değişiklik
yapılan yönetmeliklerin arasında bina yapım ve denetim
süreçlerini ilgilendiren Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çok
dikkat çekmektedir. Bu değişikliğin ardından 14 Nisan'da
bu iki yönetmelikte alelacele bir ikinci bir değişiklik
daha gerçekleştirilmiştir. Yapılan ikinci değişiklikten
torba yasalarda olduğu gibi asıl hedefin bu iki yönetmelik
maddelerinde gizli olduğu, diğer değişikliklerin bu iki
yönetmelikte yapılan değişiklikleri gizlemek amaçlı
kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Yapılan değişikliklerin asıl amacı kentsel
dönüşüm adı altında İzmir’de gerçekleştirilmeye
çalışılan talanın önünü açmaktır.
Yönetmeliklerde gerçekleştirilen değişikliklere
bakıldığında asıl amacın yapı üretim sürecindeki
belediyelerin ve meslek odalarının yapmış olduğu
kamusal denetimin kaldırılması olduğu çok net
görülmektedir. Bu değişiklikler sayesinde; Bakan
tarafından İzmir'den başlanacağı müjdesi verilen Kentsel
Dönüşüm çalışmaları sırasında kamusal denetim yok
edilecek, ilgili mevzuata, tekniğe, standartlara uygun
olmayan yapıların önünü açılacaktır.
Yani Hedef İzmir’dir, İzmirli belediyelerle meslek
odalarının her türlü siyasi baskıya rağmen 1970’lerden
bugünlere kurumsallaştırarak geliştirmiş olduğu
kamusal denetimdir. Gerçekleştirilen bu değişikliklerde;
İzmirli Belediyelerin yapmış olduğu kamusal denetimden
rahatsız olan rant çevreleriyle, bakanlarla kapalı kapılar
ardında yapılan gizli pazarlıkların payı büyüktür. Bu
çevrelerin temsilcilerinin son günlerde bazı yandaş
medya aracılığıyla ve AKP’nin desteğini arkasına
alarak belediye çalışanlarını ve meslek odalarını tehdit
etmesini de İzmir halkı ibretle ve sabırla izlemektedir.
Tek başına iktidar olmanın verdiği doymaz bir hırsla ele
geçiremediği her kuruma saldıran siyasi iktidar yandaş
medyası ve işbirlikçileri şunları çok iyi bilmelidir.
130
1. Yapı denetimi kamusal bir denetimdir. TMMOB bu
denetimin piyasalaştırılarak müteahhitlerin insafına
bırakılmasına asla göz yummayacaktır.
2. TMMOB halkımızın can ve mal güvenliği konusunda
uzmanlık alanlarına giren her konuda Anayasa'dan,
yasalardan, kendi mevzuatından, bilimden ve
teknolojiden aldığı güçle var olan bütün gücüyle sözünü
söylemeye, halkımızın can ve mal güvenliğini, kent
kimliğini ve kent kültürünü korumaya kararlıdır.
3. TMMOB meslek sorunlarının ülke sorunlarından
ayrılmazlığı ilkesinden hareketle Siyasi iktidarın ele
geçiremediği kurum ve kuruluşları yok etme saldırıları
da dahil anti demokratik tüm uygulamalara karşı
durmaya, bunları deşifre etmeye, faşist saldırılar
karşısında göğsünü siper etmeye devam edecektir.
4. TMMOB İzmir'de kaldırılmaya çalışılan kamusal
denetimin, İzmir'i teslim alma planının bir parçası
olduğunun farkındadır, bu konuda kent içinde iktidara
yaranmaya çalışanların yapmış olduğu pazarlıkların ve
paylaşım hesaplarının hepsini boşa çıkarmak için var
gücüyle çalışacaktır.
5. TMMOB Ülke yönetimine hakim kılmaya çalışılan
daha fazla kar elde etmek uğruna insan yaşamının, can ve
mal güvenliğinin, çevrenin, kent kültür ve kimliğinin yok
sayıldığı, her şeyin talan edildiği baskıcı, otoriter faşist
zihniyete asla ve asla boyun eğmeyecektir.
6. TMMOB, yerel yönetimin, meslek odalarının, halkın
yok sayıldığı, siyasi ranttan başka amacı olmayan, kamu
malının çarçur edildiği plansız, programsız, gecekondu
statüsünde, “ben yaptım oldu” mantığıyla yapılan
projelerle kentin talan edilmesine izin vermeyecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
KRUVAZİYER LİMAN VE ALSANCAK STADININ YIKIMI PLANLARI İLE
DÖNÜŞÜMÜN TEMELLERİ ALSANCAK BÖLGESİNDEN ATILIYOR;
NERDEYSE HER GÜNE, BİR-İKİ ADIM ÖTEMİZDEKİ
AVM HABERİYLE BAŞLIYORUZ.
Tarihi boyunca yoğun ticari işlev yüklenmiş
olan İzmir, bugüne kadar özellikle liman kenti olarak
gelişmiştir. Bu gelişim sürecinde İzmir Limanı, konumu
ve potansiyeli bakımından büyük önem taşımakta;
İzmir’in - ticaret, turizm ve kültürel etkinliklerin
taçlandıracağı – bir dünya kenti olma vizyonunun
temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır.
Ancak, kentlerin gelişimi, bütüncül yaklaşımları
gerektirmekte olup; yalnızca kısa dönemli parçacıl
yaklaşımlar, uzun vadede beklenilen sonucun tam
aksi yönde etkiler gösterebilme tehlikesi taşıdığı gibi,
kentin yaşam niteliği açısından olumsuz durumlara
da yol açabilmektedir. Aynı zamanda, tüm planların
çevreleriyle eşgüdümünün ve koordinasyonunun
sağlanması ve kent bütünündeki dengeleri etkileyecek
gelişme kararlarının bütüncül olması, önemli bir
planlama esası ve hukuksal bir gerekliliktir.
Alsancak Limanı, kentin merkezi iş alanlarına
komşu konumdadır ve kente, tarihi mekanlara yönelecek
turistler ve kentin ticari hayatının canlandırılması
için oldukça önemlidir. Bu nedenle mevcut limanının
kruvaziyer turizmini geliştirecek şekilde yeniden
planlanması, tutarlı bir adımdır. Ancak, İzmir Limanı
planlama çalışmalarının, “Özelleştirme İdaresi”
tarafından: yerel yönetimlerin, ilgili meslek odalarının,
sivil toplum kuruluşlarının ve İzmir halkının katılımı
sağlanmadan yürütülmesi, bütünsel planlama anlayışı
ile de çelişen bir durum yaratmaktadır. İzmir Körfezi’ni
tüm bileşenleri ile alan ve ilgili paydaşların bilgi,
deneyim ve görüşleri ile katkı yapmalarına olanak veren
katılımcı bir anlayış benimsenmeli; “Bütünleşik Kıyı
Alanları Yönetimi (Integrated Coastal Zone Management)”
olarak anılan ve gelişmiş ülkelerdeki kıyı planlamalarına
yön veren bilimsel yöntem ve yaklaşımlardan
yararlanılmalıdır.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca
28.06.2010 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir
Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’nda ‘Merkezi
İş Alanı’ olarak tariflenen bölgede kalan ve 21.01.2011
tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli İzmir Yeni Kent
Merkezi Nazım İmar Planları da Limanın ve bölgenin
yolcu taşımacılığına hizmet verecek biçimde, endüstri
dönemi yapılarının yoğunlaştığı bölgede yoğun turizmticaret-kültür fonksiyonlarını içerecek, stadyumun da
yine spor alanı olarak kalması üzerinden kurgulanmıştır.
Liman bölgesi için hazırlanmış olan imar planlarının,
yerel yönetimler tarafından geri alanda yapılmış olan
imar planları ile ilişkilendirilmemiş olması; İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi
bütününde yürütülen tasarım çalışmalarının göz
önünde bulundurulmaması, bu bağlamda ortaya çıkan
eksikliklerdir.
Ancak içinde yaşadığımız şehrin, yaşam
alanlarımızın şekillendirilmesi, Küresel Sermaye
tarafından kendi ihtiyaçları doğrultusunda, tamamen
ekonomik kaygılarla, kentsel rant üzerinden şekillenen
projeler/ daha çok AVM / daha çok rant beklentisi ile
bizlere dayatılmaktadır.
Oysaki Kruvaziyer Liman Alanı Plan Değişikliği
ile kentin Merkezi İş Alanında AVM önerilmesi, son
günlerde sık sık gündeme gelen Alsancak Stadının
TOKİ ye devredilerek AVM ya da farklı bir ticaret
kullanımı kararı üretilmesi, kamu yararı ve hukuka
aykırılığın yanı sıra, kent ekonomisini de olumsuz yönde
etkileyecek kararlardır. Yüz yıllık tarihi geçmişi ile Altay,
Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve İzmirspor’a ev sahipliği
yapmış Alsancak Stadı’nın kent belleğine katkısı da
büyüktür.
Yürürlükteki imar planlarında spor alanı olarak
belirlenmemiş Alsancak Stadı'nın kaldırılması, Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine
de aykırıdır. Ayrıca, İzmir Valiliğinin hazırladığı Afet
Acil Eylem Planı’na göre Alsancak Stadyumu olası bir
deprem sonrasında çadır alanı ve toplanma merkezidir.
İzmir’in Birinci Derece Deprem Kuşağı’nda olan
kentimiz için son derece önemli olan çadır alanlarından
Alsancak Stadyumu’nun ortadan kaldırılması ciddi bir
sorundur.
Kruvaziyer Liman Plan Değişikliği’nde 96.208
m2lik alan büyüklüğüne sahip AVM Projesi ile İzmir’e
yönelik alışveriş merkezlerinden birinin, daha doğrusu
en büyüğünün yapılmak istendiği görülmektedir. Bu
büyüklükte bir AVM’nin bazı yolcuların limanda
kalmayı tercih etmeleri sonucu, turizm gelirlerinin
İzmir kentlileri arasında hakça paylaşımını engelleyen
bir haksız rekabet ortamı oluşturacaktır. Özellikle
Alsancak esnafı ve küçük esnaf bu durumdan olumsuz
etkilenecektir.
Planda, AVM’lerin yer seçiminde önemli görülen
kriterler değerlendirilmemiş, kent ekonomisine,
ulaşımına ve makro formuna etkisini incelenmemiştir.
Ticaret Alanı (Alışveriş merkezi, ofis-büro kullanımları
ve %3 sökülüp takılabilir ticari birimler) olarak
düzenlenmesi kruvaziyer gemi yolcularının ihtiyacından
çok daha fazlasını karşılayan düzenlemeler içermesi;
değerlendirilmesi gereken bir diğer husustur. Özellikle
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
131
deniz taşımacılığından kara taşımacılığına veya kara
taşımacılığından deniz taşımacılığına her türlü konfor
sağlanarak geçişi sağlamak ve iç bölgeye rahatlıkla erişim
sağlaması gereken liman alanına bu açıdan bakıldığında;
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış
olan “Ulaştırma Ana Planı” ile de bir ilişkilendirme
görülmemektedir. Bunun ötesinde, önerilen planın
uygulanması sonucunda, mevcut alanda var olan trafik
yükünü daha da arttırarak; yolcuların İzmir kentini ve
çevresini ziyaret istemlerini caydırabilecek bir ulaşım
karmaşası doğuracaktır.
Bu bakımdan, kruvaziyer liman kapsamında
yapılması öngörülen alışveriş merkezinin, “organize
turlar ile seyahat eden yolcu gemilerinin” yolcu
kapasitelerinin çok ötesinde bir alansal büyüklük
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu durum 3621 sayılı
Kıyı Kanunu kapsamında tanımlanan Kruvaziyer Liman
Alanı hizmetlerine ilişkin hükümlere aykırıdır.
Kamuya ait alanların elden çıkarılması hiçbir
biçimde kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu
alanların satış fiyatını yükseltmek amacı ile yapılan
imar planı değişiklikleri, imar planlarının özüne, yasal
tanımına ve usullerine aykırı olacaktır. TOKİ ya da
Özelleştirme Başkanlığı kamu arazileri üzerinden
rant yaratma ve bu rantı peşkeş çekme isteğinden
vazgeçmemektedir. Kentlerimizi korumak adına,
TOKİ’nin ve Özelleştirme Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği
plan ve uygulamaları sürekli yargıya taşımak zorunda
kalmamıza, davalar sonucunda; yağma niteliğindeki
plan kararlarının, yargı tarafından iptal edilmesine
rağmen kentsel, tarihsel ve doğal değerlerin yok
edilmesi ve kamunun zarara uğratılması süreci devam
ettirilmektedir.
TMMOB olarak kamu arazileri üzerinden rant
yaratma girişimlerine geçit vermeyeceğiz, her türlü
demokratik ve hukuksal mücadeleyi sonuna kadar
sürdüreceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
İZMİR’DE DE YAPI DENETİMİNDE KAMUSAL DENETİM
ORTADAN KALDIRILMIŞ VE KURALSIZ SAĞLIKSIZ YAPILAŞMANIN
ÖNÜ AÇILMIŞTIR.
Değerli Basın mensupları,
Hepimizin bildiği ve takip ettiği gibi 3 Nisan 2012
tarihinde Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin
Basitleştirilmesine Yönelik, Başbakanlık, Bakanlıklar,
Bazı Bağlı ve ilgili Kuruluşlar ve Üniversitelere ait
84 adet yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Değişiklik
yapılan yönetmeliklerin arasında bina yapım ve denetim
süreçlerini ilgilendiren Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çok
dikkat çekmektedir. Bu değişikliğin ardından 14 Nisan’da
bu iki yönetmelikte alelacele bir ikinci bir değişiklik
daha gerçekleştirilmiştir. Yapılan ikinci değişiklikten
torba yasalarda olduğu gibi asıl hedefin bu iki yönetmelik
maddelerinde gizli olduğu, diğer değişikliklerin bu iki
yönetmelikte yapılan değişiklikleri gizlemek amaçlı
kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Yönetmeliklerde gerçekleştirilen değişikliklere
bakıldığında asıl amacın yapı üretim sürecindeki
meslek odalarının yapmış olduğu kamusal denetimin
kaldırılması olduğu çok net görülmektedir.
Yapılan bu mevzuat değişiklikleri ardından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan
25 Nisan 2012 tarihli Genelge ile Meslek Odaları yapı
denetiminden uzaklaştırılmış, belediye bürokratları ve
meslek odaları tehdit edilmeye başlanmıştır.
132
Bu süreç devam ederken Başta İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu olmak üzere
diğer Belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis
üyeleri ve İzmir Milletvekillerine konunun önemi
aktarılmış ve Odaların bu sürecin dışında bırakılmasının
yaratacağı sıkıntılar kendilerine anlatılmıştır.
Ancak tüm bu çabalarımız ne yazık ki karşılığını
bulmamış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
Temmuz toplantısında kabul edilen “İzmir Büyükşehir
Belediyesi İmar Yönetmeliği’’ ile TMMOB’ye bağlı meslek
odaları yalnız bırakılmış kuralsız yapılaşma ve rantın
önü açılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve
meclisi hükümetin dayattığı halktan yana olmayan,
halkın sağlıklı ve güvenli yapılarda oturma hakkını
elinden alan politikalara teslim olmuştur. İzmirli
belediyelerle meslek odalarının her türlü siyasi baskıya
rağmen 1970’lerden bugünlere kurumsallaştırarak
geliştirmiş olduğu kamusal denetim ortadan
kaldırılmıştır. Bu değişikliklerle kazanan İzmir halkı
değil yıllardır sürdürülen kamusal denetimden rahatsız
olan rant çevreleridir.
Burada bir taraftan halkın sağlıklı ve güvenli
barınma hakkı elinden alınırken, bir yandan da 58
yıldır onurla mesleki demokratik kitle örgütü olmanın
sorumluluklarını yerine getiren TMMOB ve bağlı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
odalarının üyeyle bağını kesmek ve muhalefet olarak
görülen TMMOB’yi zayıflatmak gibi bir hedefin olduğu da
çok açıktır.
Buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’na ve Meclis üyelerine
sesleniyoruz.
Bilindiği gibi çağdaş demokrasilerde, aklın ve bilimin
rehberliğinde karar süreçlerine toplumsal kesimlerin
katılımı benimsenmekte, kentleşme ve yapılaşma
politikalarında mesleki, bilimsel temelde meslek
kuruluşları ile kapsamlı ve uzun soluklu programlar
uygulanmaktadır. Kentlilerin yaşam kalitesine katkıda
bulunacak planlı, güvenli ve sağlıklı kentleşmeyi
sağlayabilecek en önemli demokratik araçlardan biri
de katılımcılık ilkesidir. Yerel yönetimlere rehber
niteliğinde yayınlanan Avrupa Kentsel Şartı’nın da
tavsiyesi olan ve sosyal demokrat belediyeciliğin
temel ilkesi de budur.
Bir başka ifadeyle mimarlar, mühendisler, şehir
plancıları ve onların üyesi oldukları kamu kurumu
niteliğindeki meslek odaları güvenli, sağlıklı kentsel
gelişmenin vazgeçilemez aktörleridir.
Ne yazık ki özetle belirttiğimiz ilkeler İzmir
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği değişikliğinde
göz ardı edilmiş ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’ne bağlı mühendis, mimar ve şehir plancıları
odaları ile İzmir Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin
işbirliğini öngören ve uzun yıllardır İzmir'de örnek
bir şekilde başarı ile uygulanmakta olan mevcut
yönetmelik içeriği değiştirilerek rantın ve kuralsız
yapılaşmanın önü açılmıştır. Başta İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı olmak üzere tüm meclis üyelerimizi bu
yanlışlarından dönmeye, sosyal demokrat belediyeciliğin
gereğini yapmaya çağırıyoruz.
Daha önce de söyledik bir kez daha söylemeyi
görev sayıyoruz.
1. Yapı denetimi kamusal bir denetimdir. TMMOB bu
denetimin piyasalaştırılarak müteahhitlerin insafına
bırakılmasına asla göz yummayacaktır.
2. TMMOB halkımızın can ve mal güvenliği konusunda
uzmanlık alanlarına giren her konuda Anayasa'dan,
yasalardan, kendi mevzuatından, bilimden ve
teknolojiden aldığı güçle var olan bütün gücüyle sözünü
söylemeye, halkımızın can ve mal güvenliğini, kent
kimliğini ve kent kültürünü korumaya kararlıdır.
3. TMMOB meslek sorunlarının ülke sorunlarından
ayrılmazlığı ilkesinden hareketle Genel ve Yerel Siyasi
İktidarların kurum ve kuruluşları yok etme saldırıları da
dahil anti demokratik tüm uygulamalara karşı durmaya,
bunları deşifre etmeye, devam edecektir.
4. TMMOB Ülke yönetimine hakim kılmaya çalışılan
daha fazla kar elde etmek uğruna insan yaşamının, can ve
mal güvenliğinin, çevrenin, kent kültür ve kimliğinin yok
sayıldığı, her şeyin talan edildiği baskıcı, otoriter faşist
zihniyete asla ve asla boyun eğmeyecektir.
5. TMMOB, yerel yönetimin, meslek odalarının, halkın
yok sayıldığı, siyasi ranttan başka amacı olmayan, kamu
malının çarçur edildiği plansız, programsız, gecekondu
statüsünde, “ben yaptım oldu” mantığıyla yapılan plan ve
projelerle kentin talan edilmesine izin vermeyecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
133
32 YIL GEÇTİ!
12 EYLÜL AKP İLE SÜRÜYOR.
Değerli arkadaşlar,
12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen darbenin
32. yılındayız. 32 yıldır meydanlardayız ve sömürü
düzenine olan isyanımızı haykırıyoruz.
12 Eylül’ün darbecileri halkımızın eşit, özgür,
demokratik gelecek umudunu yerle bir etmişti. Kesintisiz
baskı düzeni postal sesleri arasında geldi, gitgide
kurumsallaştı ve bugün yaşadığımız gerici, piyasacı, anti
demokratik devlet düzenini adım adım inşa etti. Kurulan
işkence tezgahları, idam sehpaları, fişlemeler, gözaltında
ölümler, yargısız infazlar faşizmin en yalın yüzüydü.
Toplumun başka bir düzen arayışının önü zora, kana
dayalı, insanlık dışı uygulamalarla kesilmeye çalışıldı.
Sonrasında darbenin ideolojik yapılanması hayata
geçirildi. Milli Güvenlik Kurulu, YÖK, Terörle Mücadele
Kanunu, % 10 Seçim Barajı, Zorunlu Din Dersleri ve
benzeri pek çok anti demokratik düzenleme ile de bir
halkın nasıl zapturapt alınacağı konusunda programatik
hedefler oluşturuluyordu.
Dönemin TİSK Başkanı Halit Narin’in “Bugüne
kadar işçiler güldü, bundan sonra biz güleceğiz’’ ve CIA
Türkiye Masası Şefi tarafından ABD Başkanı Jimmy
Carter‘a iletilen “Bizim çocuklar işi başardı” sözleri,
12 Eylül faşist darbesinin kimler tarafından hangi amaçla
gerçekleştirildiğini açıklamaya yetecek niteliktedir.
24 Ocak Kararları ile ülke kaynaklarının uluslararası
tekellere peşkeş çekilmesinin, ekonomik-sosyal-siyasal
hakların baltalanmasının yolu açıldı.
32 Yıl boyunca emekten ve insandan yana olan her
şey yok edilmeye çalışılmıştır. Faşizme karşı direnen
sayısız yiğit, güzel yürekli insanımız katledilmiş, idam
edilmiştir. 12 Eylül faşist darbesiyle aslında kendi
kaderini ellerine almaya çalışan toplumun adeta elleri
kesilmiştir. Irkçı, mezhepçi politikalar istikrarlı olarak
derinleştirilmiş, özgürlüklerin alanı daraltılmıştır.
Değerli arkadaşlar,12 Eylül 1980’de yapılan bir darbe
sınırlarını aşarak bir yönetim biçimi haline getirildi,
süreklileştirildi. Ülkemizin ABD emperyalizmine
bağımlılığı düzenin en vazgeçilmez unsuru oldu. Tüm bu
yaşananların sonucu olarak iktidar olan AKP de içinden
çıktığı kökler gereği bu düzenin günümüzdeki temsilcisi
oldu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük hak
gasplarına imza atan AKP, kendisine muhalif olan tüm
kesimleri 12 Eylül’cülerin mantığına benzer şekilde
düşmanlaştırdı. 12 Eylül’de binlerce sendika yöneticisi,
işyeri temsilcisi ve işçi tutuklanmış, işkencelerden
geçirilmiş, yıllarca cezaevlerinde tutulmuştu. Bugün de
134
gazeteciler, öğrenciler, aydınlar, sendikacılar, siyasetçiler
cezaevlerine dolduruldu. 12 Eylül’de başlayan zorunlu
din dersleri düşünen, sorgulayan, eleştirel nesillerin
yetişmesine engel olmak istiyordu. Bugün de AKP
iktidarı 4+4+4 ile dindar kuşaklar yaratarak bu projeyi
tamamlamaya çalışmaktadır.
Değerli arkadaşlar,
Hiç kuşku yok ki, bugün yaşadıklarımız yeniden
biçimlendirilerek 12 Eylül’ün derinleştirilmesi anlamına
gelmektedir. 12 Eylül öncesi ve sonrasının faşist katliam
çeteleri AKP döneminde serbest kalmakta, sağın
kanlı ve kirli tarihinin aklanması için büyük çaba sarf
edilmektedir.
Kürtlere, Alevilere, azınlıklara karşı izlediği
düşmanca politikalarla bir arada yaşam zeminlerini
zedeleyen AKP, sorunların çözüm zemininden hızla
uzaklaşmakta, şiddet ve çatışmayı artırmaktadır.
Kürt sorununun demokratik çözüm yolları silahların
gölgesinde tıkanmaktadır. Kürt sorunu silahla
değil ancak eşitlik, özgürlük ve adalet içinde, bir
arada yaşamayı temel alan müzakere ve demokratik
siyasetle çözülebilir. 12 Eylül 1980’de başlayan ABD
Emperyalizminin taşeronluğu ve saldırgan tarz, AKP
Politikalarıyla ABD emperyalizminin bölge politikaları
dahilinde komşu ülkelerle savaşmaya kadar gidecek bir
sapkınlığa evrilmiş durumdadır.
Artık hiç kimsenin bir kuşkusu yoktur. Bugün
gelişen açık baskı düzeninin katmerlenmesinde,
zorlu mücadeleler sonucu kazanılmış temel hak
ve özgürlüklerin iktidar tarafından ortadan
kaldırılmasında 12 Eylül 2010 referandumunun rolü
büyüktür.
ABD emperyalizminin taşeronu ve darbenin
piyasacı özünün sadık bir temsilcisi olan AKP, darbeleri
basit bir asker-sivil ayrımına sıkıştırmaya çalışmıştır.
Bu şekilde, 2010 referandumunda emekçi halkın
aleyhine olan uygulamalar demokratik gelişmeler
gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu durum, bu yıl
Ankara’da kurulan sahte 12 Eylül mahkemesinde
somutlanmıştır. Tamamıyla emek ve demokrasi tarihinin
karalanmasına ve sömürü düzeninin güzellemesine
dayanan bir iddianameyle başlayan mahkemeden
demokrasi adına olumlu bir sonuç çıkması elbette
mümkün değildir. Kendisi 12 Eylül’ün ürünü olanların
darbeyle hesaplaşması imkansız olduğu gibi, 12 Eylül’ün
yargılanacağı esas mecra işte bu alanlardır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Değerli arkadaşlar,
Bugün yaşadığımız sorunların kaynağında 12 Eylül
darbesi vardır. Halkımızın 12 Eylül’de içine itildiği
kapatılma, susturulma, baskılanma bugün derinleşerek
sürmektedir.
İdeolojisi, kurumları, temsilcileri tasfiye edilmeden
12 Eylül düzeniyle hesaplaşmak bir hayalden öteye
geçemez. Darbelerle hesaplaşmak ve demokrasiyi tahsis
etmek için 12 Eylül referandumunda halkımızdan
"evet" oyu isteyen AKP iktidarı tarafından ülkemiz
darbe günlerini aratmayan bir hale getirilmiş, açık bir
cezaevine dönüştürülmüştür.
12 Eylül darbesinin zihniyeti günümüzde AKP
eliyle sürdürülmektedir. Bu yüzden, darbeyle gerçek bir
hesaplaşma için gerici, piyasacı, emek düşmanı AKP’nin
devraldığı bu düzeni ortadan kaldırmaktan başka yol
yoktur. Halkımıza reva görülen bu zulüm düzeninin
dişlilerinde bir 30 yıl daha ezilmemek için mücadeleyi
her alanda büyütmekten başka yolumuz yoktur. 12
Eylül’de katledilen arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza,
emekçi halkımıza borcumuz budur.
DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
BUGÜN 19 EYLÜL.
MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!
Bugün 19 Eylül. Bugün; kendi sorunlarını ülkenin
sorunlarından ayrı tutmayan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının “Birlik, Mücadele, Dayanışma” günü.
Bundan 33 yıl önce, 19 Eylül 1979'da Sevgili
Başkanımız Teoman Öztürk’ün çağrısıyla, TMMOB'nin
çağrısıyla; mühendis, mimar ve şehir plancıları, insanca
yaşam koşulları ve grevli, toplu sözleşmeli sendika
hakkı için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi
gerçekleştirdi.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının tarihe not
düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile
özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden
geleceğe taşımak için, 19 Eylül’ü “TMMOB Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak
ilan edişimizin bugün ikinci yılındayız.
19 Eylül’ü yani dayanışma günümüzü, tarihsel
anlamının yarattığı güzellikler üzerinden mesleğimiz,
halkımız ve ülkemiz için kutlamayı çok ama çok isterdik.
Ancak, gerek mesleğimizin ve meslek alanlarımızın
gerekse ülkemizin ve halkımızın içinde bulunduğu
durum bizleri kutlama yapmaktan alıkoymaktadır.
Emekten ve insandan yana olan her şey bugün bu ülkede
emperyalizmin, piyasacılığın ve gericiliğin ablukası
altındadır. Bu nedenle “TMMOB Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nü “Mesleğimize,
Halkımıza ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” sloganı ile
ülkenin dört bir yanında sokaklara taşımış bulunuyoruz.
AKP iktidarı tarafından uygulanan neoliberal,
faşizan politikalar mesleğimiz, halkımız ve ülkemizin
içinde bulunduğu baskı ve sömürü koşullarını giderek
ağırlaştırmaktadır. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler,
Suriye’ye emperyalist müdahale girişimleri içerisinde
ülkemize biçilen rol ve Kürt sorununda tırmandırılan
şiddet ortamı geleceğimiz açısından daha karanlık
günlerin bizleri beklediğini işaret etmektedir.
Ülkemiz Ortadoğu’daki adı konmamış
emperyalistler arası bölüşüm savaşının içerisine fiilen
çekilmiş durumdadır. AKP iktidarı ile emperyalizme
bağımlılık ilişkileri tarihimizde görülmemiş derecede
güçlenmiş, aktif bir taşeronluk ilişkisi ile derinleşmiştir.
Ortadoğu’da rejim değişikliklerinin sağlandığı eksene
de tam uyum sağlayan AKP, ülkemizde de mezhepçiliği,
ayrımcılığı körükleyerek toplumsal fayı germektedir.
Emperyalizmin Suriye politikası kapsamında
ülkemizin bir işgal üssü haline getirilmiş olduğu artık
her kesim tarafından dillendirilmektedir. Hatay ilimiz,
mülteci görünümü verilen ve işgal kuvvetlerinin, silahlı
militanların barındığı, eğitim gördüğü, gizli servis
ajanlarının cirit attığı kamplar ve gizli üsler aracılığı
ile lojistik bir savaş merkezi haline getirilmiştir. Son
günlerde gündeme getirilen “insani yardım hattı” ve “özel
güvenlikli bölge” kılıfı ile iç savaş tırmandırılarak askeri
bir müdahalenin kapısı aralanmak istenmektedir. AKP,
Suriye politikası ile ülkemizi ve geleceğimizi büyük bir
ateşin içine atmıştır.
TMMOB’nin geleneği ve değerleri emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesi verenlerin ellerinde
şekil almıştır. Kimse bizden ülkemizin Suriye’nin
emperyalist işgaline ortak edilmesine ve Hatay’da olup
bitenlere sessiz kalmamızı beklememelidir. Bu ülkenin
mühendis, mimar ve şehir plancıları halkımızın ABD
askeri, ülkemizin emperyalizmin üssü ve taşeronu
olmasına izin vermeyecektir. Tüm kara propagandaya ve
baskılara rağmen Suriye’de emperyalizmin işgaline karşı
çıkacağımızı ve bağımsız bir Türkiye için halkımızla
omuz omuza mücadele edeceğimizi emperyalizmin
taşeronları ve işbirlikçileri çok iyi bilmelidir.
Kürt sorununda gelinen durumu kaygı ile
izlemekteyiz. Ülkemizde bir arada ve kardeşçe yaşama
dair beklentilerin imkânsız birer hayal ürünü olarak
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
135
algılandığı bir atmosfer hâkim kılınmıştır. Patlayan her
bomba, sıkılan her kurşun geleceğin kaybedilmesine,
barış ve kardeşlik umutlarının yok olmasına yol
açmaktadır. Yılların çözümsüzlüğü içerisinde şiddete
dayalı politikalar ile içinden çıkılmaz bir hale getirilen
Kürt sorunu acilen demokratik ve barışçıl yöntemlerle
çözüme kavuşturulmalıdır. TMMOB, kulakları sağır
eden savaş çığırtkanlarına karşı ülkemize bahar gelene
kadar Kürt sorununun çözümünde barışı ve bir arada
kardeşçe yaşamı savunmaya devam edecektir.
Öte yandan AKP, hiçbir bilimsel yanı olmayan
4+4+4 sistemi ile zorunlu eğitimi fiilen 4 yıla indirmiştir.
4+4+4 düzenlemesi ile eğitim sistemi piyasaya açılırken,
ihtiyaç duyulan işgücü ve itiraz etmeyen dindar bir
nesil okullar aracılığı ile yaratılmış olacaktır. Ekonomik
altyapıda sağlanan neoliberal dönüşüme eşlik edecek
bir toplum yapısı oluşturulmak istendiği çok açıktır.
Cemaatlerin toplumu biçimlendirmede oynadıkları
rol 4+4+4 sistemi ile eğitim kurumuna verilmiştir.
AKP iktidarı mühendislik mesleğini büyük oranda
bitirmiştir ancak kendisi çok iyi “toplum mühendisliği”
icra etmektedir. 4+4+4 sistemiyle okullar bir torna
tezgâhı misali çocuklarımızı ucuz işgücü olarak dindar
bir nesle dönüştürecektir. Çocuk işçilik ve çocuk gelinler
yaygınlaşacaktır. Tek tip nesil yetişecek, sömürü ilişkileri
biat ile gericiliğin baskısı altında sürdürülecektir. 4+4+4
sistemine karşı sürekli mücadele artık örgütümüzün
önünde bir büyük görevdir.
Bugün ülkemizde ekonomi politikalarına yön veren
neoliberal anlayış işsizliği, yoksulluğu büyütmekte, emek
alanını esnek, serbest, güvencesiz bir hale getirerek
sömürüyü derinleştirmektedir. Tüm işçiler ve emekçiler
sermayenin gücü karşısında zayıflamış bir halde ucuz
emek sömürüsüne tabi tutulmak istenmektedir. Ulusal
İstihdam Stratejisi ve İş İlişkileri Kanunu Tasarısına
bakıldığında bu durum tüm çıplaklığı ile görülmektedir.
AKP iktidarı, 12 Eylül referandumu sonrası elde
ettiği üstünlüğü muhalefeti ezme, yok etme yönünde
kullanarak siyasal alanı adeta dikensiz gül bahçesine
çevirmiştir. Sesini çıkaran cezaevine tıkılmış, ülkemiz
bir açık cezaevine çevrilmiştir. Tayyip Erdoğan “Yargıya
gerekenleri söyledik, yargı da gerekenleri yapıyor” sözleri
ile yargıyı nasıl kontrol altına aldıklarını itiraf etmiştir.
Bu sözler, “ileri demokrasi” denilen sistemin nasıl bir tek
adam diktatörlüğü olduğunu, aslında baskının ve zorun
bizzat kendisi olduğunu göstermeye yetmektedir.
AKP, aynı bakış açısıyla TMMOB’ye de müdahale etmeye
çalışıyor, idari yapıda KHK'lar ile gerçekleştirilen
değişim içerisinde Birliğimiz de Bakanlığa bağlı
bir kurum haline getirilmek isteniyor. AKP
zihniyetinin teslim alamadığı Birliğimiz, KHK’lar
ve bazı yönetmelikler yolu ile etkisizleştirilmeye,
yetkisizleştirilmeye çalışılıyor, elleri kolları bağlanmak
136
isteniyor. Ama bilinmelidir ki; yüreği insan sevgisi ile
dolu olan TMMOB’nin kadroları her ne pahasına olursa
olsun AKP’ye teslim olmayacak inanç ve kararlılıktadır.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek
hayatları ve meslek alanlarında sorunlar çığ gibi
büyümektedir. Mesleğimiz, piyasanın bir piyonu haline
getirilerek kamusal yönü ve niteliği aşındırılmaktadır.
Odalarımızın ve Birliğimizin kamusal yarar niteliğinde
olan yetkileri elimizden alınarak piyasaya terk edilmekte,
ticarileştirilmektedir.
Son olarak AKP iktidarı tarafından “Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’’ ve “Planlı Alanlar tip İmar
Yönetmeliği’’n de yapılan değişikliklerle odalarımızın
kamusal denetimi ortadan kaldırılmak istenmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de yasallığın arkasına
sığınarak İmar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle
Mesleki Denetim zorunluluğunu ortadan kaldırarak,
kuralsız sağlıksız yapılaşmanın önünü açmıştır. Buna
ilişkin yapılan eleştirileri hazmedemeyen İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU’nun
odaları gelir kaynakları kesildiği için eleştiri yapmakla
suçlamıştır. Ayrıca son olarak Şirinyer Projesi ile ilgili
olarak odalarımızın alışveriş mekanları ve ticari alan
artışları üzerinden yaptıkları değerlendirme ve itirazları
dedikodu olarak değerlendirmiştir.
Sayın Aziz KOCAOĞLU, şunu iyi bilmelidir,
TMMOB ve bağlı odaları bu ülkede 58 yıldır, tüm
sözlerini halktan ve emekten yana, bilimi esas alan
çerçevede söylemiştir ve söylemeye devam edecektir.
TMMOB asla dedikodu yapmaz söylediklerini doğrudan
söyler. TMMOB ve bağlı odalarında profesyonel çalışma
yoktur, çalışmalarını özveri ve dayanışma ruhuyla
yapar. Bu nedenle Sayın KOCAOĞLU TMMOB ile ilgili
değerlendirme yaparken en az iki kez düşünmelidir.
TMMOB bağlı odaları ve yönetici kadrolarına yapılacak
haksız değerlendirme ve suçlamalar aynı şekilde
karşılığını bulacaktır.
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir
plancıları bugün, 19 Eylül 2012’de ülkenin dört
bir yanında sokakları doldurarak her yerden aynı
sesi yükseltmektedir. Örgütümüze yönelik AKP
saldırılarının ve baskının giderek arttığı, sömürünün
derinleştiği, kardeşliğimizin dinamitlenerek iç savaş
koşullarının geliştirildiği, emperyalizmin taşeronluğu
ile ülkemizin bölgesel bir savaşın içine sokulduğu bir
dönemde inatla, ısrarla söylüyoruz:
“Mesleğimize, Halkımıza ve
Ülkemize Sahip Çıkıyoruz!
Sahip Çıkacağız!”.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
SAVAŞ DEĞİL BARIŞ, KİN VE NEFRET DEĞİL SEVGİ VE KARDEŞLİK,
RANTSAL DEĞİL KENTSEL DÖNÜŞÜM,
SAĞLIKLI GÜVENLİ GELİŞEN VE KALKINAN
İZMİR VE TÜRKİYE İSTİYORUZ.
Değerli basın mensupları,
Sözlerime başlamadan, başta sevgili başkanımız
Teoman ÖZTÜRK olmak üzere TMMOB’in 58 yıllık
onurlu yürüyüşünde yitirdiğimiz tüm değerlerimizi
saygıyla ve özlemle anıyorum.
27 Ocak 1954’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edilen 6235 sayılı “Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunu” 4 Şubat 1954 tarihinde 8625
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Aynı yıl yapılan düzenlemelerle Bayındırlık Bakanlığı
bünyesinde bir kurucu genel kurul oluşturulmuş ve bu
genel kurul 18-21 Ekim tarihleri arasında toplanmıştır.
O günden sonra 18 Ekim tarihini kapsayan hafta
TMMOB’nin Mühendislik ve Mimarlık Haftası olarak
kabul edilmiştir. Ve her yıl TMMOB ve odaları tarafından
kutlanmaktadır.
TMMOB üyesi Mühendisler, mimarlar, şehir
plancıları olarak Mühendislik Mimarlık Haftası’nı
kutlamanın yanında bu hafta içerisinde Dünyayı, ülkeyi
ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar
üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı ile
dünyamız, ülkemiz ve kentimize ilişkin tespit ve
önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmayı görev kabul
ediyoruz.
Sevgili arkadaşlar;
2012 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde
AKP iktidarı tarafından uygulanan neoliberal, faşizan
politikalar mesleğimiz, halkımız ve ülkemizin içinde
bulunduğu baskı ve sömürü koşullarını giderek
ağırlaştırmaktadır. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler,
Suriye’ye emperyalist müdahale girişimleri içerisinde
ülkemize biçilen rol ve Kürt sorununda tırmandırılan
şiddet ortamı geleceğimiz açısından daha karanlık
günlerin bizleri beklediğini işaret etmektedir.
Güzel ülkemiz AKP iktidarı tarafından koşar
adımlarla bir savaşın içerisine çekilmektedir. ABD’nin
Ortadoğu’daki emperyalist politikalarının taşeronluğuna
soyunan AKP İktidarı MHP’nin desteğiyle Meclisten
geçirdiği teskere ile Suriye ile savaşa girmenin
koşullarını yaratma gayreti içerisindedir. Hatay, Antep,
Urfa Mardin gibi Suriye sınırındaki kentlerimizde
yaşayan halkımızın can güvenliği kalmamıştır. Teskere
öncesinde Akçakale’de 5 yurttaşımız Suriye’den atılan
top mermisiyle hayatını yitirmiştir. Komşularla sıfır
politika diyenler bugün tüm komşularıyla savaş sınırına
gelmiş bir Türkiye yaratmışlardır. Buradan bir kez daha
hükümete sesleniyoruz savaş çığırtkanlığından bir an
önce vazgeçin, olası bir savaş halinde yitireceğimiz
canlarımızın sorumlusu sizler olacaksınız. Biz her zaman
savaşı değil barışı savunmaya devam edeceğiz.
Diğer yandan,
AKP, hiçbir bilimsel yanı olmayan 4+4+4 sistemi
ile zorunlu eğitimi fiilen 4 yıla indirmiştir. 4+4+4
düzenlemesi ile eğitim sistemi piyasaya açılırken, ihtiyaç
duyulan işgücü ve itiraz etmeyen dindar bir nesil okullar
aracılığı ile yaratılmış olacaktır. Ekonomik altyapıda
sağlanan neoliberal dönüşüme eşlik edecek bir toplum
yapısı bu eğitim sistemi eliyle yaratılacaktır. Buna karşı
durmak temel görevlerimiz arasındadır.
AKP iktidarının uyguladığı neoliberal ekonomi
işsizliği yoksulluğu derinleştirmekte, emek
alanı esnetilip, güvencesizleştirilerek sömürü
kurumsallaştırılmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi ve
İş İlişkileri Kanunu Tasarısına bakıldığında bu durum
tüm çıplaklığı ile görülmektedir. Komisyonlardan
geçerek Meclis gündemine gelen ‘’Toplu İş İlişkileri
Yasa Tasarısı ‘’ ile de Türkiye ucuz, güvencesiz, emek
cenneti haline getirilmekte, örgütlenme önündeki
barikatlar güçlendirilmekte sermayeye dikensiz gül
bahçesi verilmekte, kamu çalışanları güvencelerini
yitirmektedirler. Son yapılan elektrik, benzin, mazot,
doğalgaz ve ÖTV zamları savaş bütçe hazırlanmıştır.
Savaşa değil emekçiye, emekliye, sağlığa, eğitime bütçe
istiyoruz.
AKP iktidarı 12 Eylül referandumu ve 211 seçimleri
sonrasında elde ettiği güçle tüm muhalif kesimleri
saf dışı bırakmak için baskı ve şiddet politikalarını
hızlandırmış öğrenci, işçi, politikacı, asker, gazeteci tüm
karşı çıkanlar cezaevlerine tıkılmıştır.
Aynı bakış açısıyla AKP TMMOB’ye de müdahale
etmeye çalışmaktadır. Devlet Denetleme Raporu
ile çizilen yol uygulamaya geçirilmiş, TMMOB ve
bağlı odaları etkisizleştirilip yetkisizleştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu çerçevede görev edindiği görülen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıkarttığı yönetmelik ve
tebliğlerle meslek odalarının kamusal denetimlerini
hukuksuz bir şekilde kaldırmayı amaçlamıştır. Ne
yazık ki İzmir’de de yerel yönetim buna boyun eğmiş
yasallığın arkasına sığınarak İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meclisi kabul ettiği İzmir İmar Yönetmeliği ile
Odaları yapı denetim sürecinden uzaklaştırmıştır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Ekim günü yapılan
toplantısında ise kendi ifadeleri ile önceki değişiklikte
unutulan göz ardı edilen bölümler düzeltilerek nihai
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
137
amaca ulaşılmıştır. CHP ve AKP grupları birbirlerine
teşekkür ederek ne kadar uyumlu çalıştıklarını ifade
etmişlerdir. Bu da bizim için anlamlı ve not edilmesi
gereken bir durumdur. Bizler TMMOB İzmir İl
Koordinasyon Kurulu olarak İzmir’i sağlıksız, güvensiz,
niteliksiz yapı üretiminden, plansız gelişmekten
korumak için, mesleğimizin onurunu korumak için,
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak için tüm
çabamızı sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade
ediyoruz.
Değerli Basın Mensupları,
Tüm bu değerlendirmelerimiz dışında
önümüzdeki süreçte kentimiz ve ülkemiz için çok
önemli gördüğümüz konu Kentsel Dönüşüm sürecinin
başlatılmış olmasıdır. AKP iktidarının yeni bir rant
alanı yaratma girişimlerinin ürünü olan bu süreci bu
hafta yapacağımız etkinliklerimizin ana teması olarak
seçtik. Hafta içerisinde yapacağımız etkinliklerimizde
138
Kentsel Dönüşüm’ü tartışacağız. 15-17 Ekim 2012
tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz ekte ayrıntısını
verdiğimiz Söyleşi, Panel ve Konserden oluşan
“Mühendislik Mimarlık Haftası’’ Etkinliklerimize siz
değerli basın mensuplarımızı, meslektaşlarımızı, yerel
yöneticilerimizi, milletvekillerimizi ve Tüm İzmirlileri
bekliyoruz.
TMMOB 58 yıllık onurlu geçmişinden aldığı
güçle kamu çıkarlarını korumaya, mesleğin ve
meslektaşın haklarını savunmaya, emekten ve
emekçiden yana politikalar üretmeye, eşit özgür ve
demokratik bir Türkiye’de barış içinde bir arada
yaşamı savunmaya devam edecektir.
Yaşasın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
AÇLIK GREVLERİNİN 61. GÜNÜNDE UYARIYORUZ!
ÖLÜM DEĞİL YAŞAM KAZANSIN.
Bugün açlık grevlerinin 61. günü. Sayıları binleri
bulan tutuklu hâlâ açlık grevinde, ölüme her geçen gün
biraz daha yakınlaşıyor.
Açlık grevleri bir ülkede demokrasinin, eşitliğin ve
özgürlüğün olmadığı siyasal sistemlerin bir sonucudur.
1980‘den bu yana yaşanan açlık grevlerinin sayısı, içinde
bulunduğumuz baskı ve zorba düzeninin, karanlığının
da bir kanıtıdır. Ülkemizde 12 Eylül‘le başlayan eşitlik ve
özgürlüklerin rafa kalktığı bu karanlık, bugün AKP’nin
gölgesinde derinleşerek devam etmektedir.
AKP’nin ustalık döneminin en önemli marifeti
ülkemizi bir bütün olarak cezaevlerine çevirmesi ve
kendinden olmayan herkesi tecrit etmesidir. Tecrit
edilenler ya Hopalı eşkıya, ya Ergenekoncu, ya da KCK’li.
Ama hepsinin ortak özelliği şu veya bu nedenle AKP’nin
politikalarının karşısında olmalarıdır.
Evrensel hukuk normlarının hiçe sayıldığı bu
süreçte cezaevleri henüz iddianamesi bile hazırlanmamış
insanlarla dolup taşmıştır. Siyaset kurumu ve siyaset
yöntemleriyle çözümlenebilecek birçok sorun “yargı” ya
havale edilmiş, demokrasi adına tek parti diktatörlüğüne
giden tehlikeli bir süreç işletilmiştir. Seçim kurulunun
onayı ve halkın iradesi ile seçilen milletvekillerinin
bile cezaevinde olduğu bir ülke herkes için ürperticidir.
Herkesin geleceği risk altındadır. Ancak faşizm
dönemlerinde yaşanabilecek tecrit ortamı gerek
cezaevleri gerekse tüm yaşam alanlarını çepeçevre
sarmalamıştır.
Bu koşulların neden olduğu siyasi ve insani
taleplerle 12 Eylül 2012 tarihinde başlayan açlık
grevlerinin 61. gününe geldiğimiz bugün, artık kritik
bir aşamayı işaret etmektedir. Bugüne kadar sağlanan
diyaloglardan somut bir çözüm üretilemez ise bugün
ortaya çıkan sağlık sorunları daha ciddi bir aşamaya
girecek, yaşamsal sorunlara ve ardından ölümlere neden
olacaktır. Açlık grevlerine seyirci kalmak, ölümlere
seyirci kalmaktır. Taleplere karşı sürdürülen
duyarsızlık ise AKP hükümetinin altından
kalkamayacağı sonuçları doğuracak, toplumun
vicdanında derin yaralar açılacaktır.
Özgürlük ve demokrasi alanını toplumsal yaşamın
her alanında giderek daraltan AKP hükümeti, Kürt
sorununda izlediği otoriter, baskıcı, tekleştirici
yöntemlerle ve sürdürdüğü anti demokratik devlet
anlayışı ile bugüne kadar yeterince ölüme, acıya ve
gözyaşına neden olmuştur. Bugün taleplerini ifade
etmek için açlık grevlerine başvuran tutsaklara
karşı içinde bulunduğu duyarsızlık, aymazlık hali
ise geçmişten hiçbir ders almadığını, sorunu çözmek
yerine derinleştirme anlayışından vazgeçmediğini
göstermektedir. Açlık grevlerinin bugün diyalog yöntemi
ile çözülmesi, bugüne dek AKP hükümetinin askeri ve
siyasi operasyonlarla derinleştirdiği Kürt sorununda da
çözüme doğru atılacak önemli bir adım olacaktır. Bu aynı
zamanda yıllardır altını çizdiğimiz demokratikleşme
yolunda da büyük bir adımı oluşturacaktır.
Fakat görüyoruz ki bu ülkeyi yönetenler, her
kesimden ezilenlerin, hakları yok sayılanların sesini
duymadıkları gibi bugünkü açlık grevlerinde de insani
ve vicdani hiçbir sorumluluğu üstlenmemektedirler.
Çözümün parçası olmak yerine sorunun kendisi
olmayı tercih etmekte, giderek daha kalabalıklaşan
sokaklara, çığlığa dönüşen seslere hala gazla, copla,
nefret söylemleri ile seslenmektedirler. Yarattıkları
korku imparatorluğunda gösterdikleri “ileri” demokrasi
örnekleri, içinde bulundukları ve topluma dayattıkları
zihniyetin karanlığını açıkça sergilemektedir.
İnsan yaşamının söz konusu olduğu bu günlerde
artık içinde bulunduğumuz her gün, her saat hatta
her dakika, yaşamı ölüm karşısında daha da mağlup
etmektedir. Hatırlanacağı üzere 2000 yılında yaşanan
açlık grevlerine yapılan müdahale ve devam eden açlık
grevleri sonucu onlarca insan ölmüş, yüzlerce insan sakat
kalmıştı. Benzer bir durumun tekrar ortaya çıkmaması
için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Adalet
Bakanlığı’nın başta tabip odaları olmak üzere insan
hakları savunucularının açlık grevi yapılan cezaevlerini
ziyaret etmesine izin vermesi gerekmektedir. Cezaevi
yönetimleri açlık grevcilerini yalnızlaştırma ve onları
tecrit altında tutma gibi uygulamalara başvurmamalı,
ivedi olarak sağlıklı içme suyu, tuz, şeker ve yaşamsal
önemi olan B 1 vitaminin mutlaka temin etmeli ve isteyen
grevcilere ulaştırmalıdır.
Bizler emek ve demokrasi örgütler, insan hakları
savunucuları olarak, bir utanç tablosu yaşamamak,
artık bir insanımızı dahi yitirmemek için bir an
önce diyalogların çözüme ulaşmasını istiyoruz. AKP
hükümeti bir an önce üzerindeki bu sorumluluğu yerine
getirmelidir. Aksi halde bu utanç tablosunun mimarı
olarak, yitip giden yaşamların sorumlusu sadece kendisi
olacaktır.
Bu kez ölüme karşı yaşam kazansın!
DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
İHD İZMİR ŞUBESİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
139
AKP TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİYLE MESLEĞİMİZİ ODALARIMIZI VE
BİRLİĞİMİZİ TESLİM ALMAYA İŞLEVSİZLEŞTİRMEYE VE
PARÇALAMAYA ÇALIŞMAKTADIR.
TESLİM OLMAYACAĞIZ!
ODALARIMIZA VE TMMOB‘YE SAHİP ÇIKACAĞIZ.
AKP iktidarı döneminde atılmaya başlayan
Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği-TMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye
yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını
değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa’nın 123, 124 ve
özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan
6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla
TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir
plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı
kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek
istenmektedir.
Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne
bağlı Odaların İzmir Şubeleri, on binlerce üyemizin
demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile
görevi başında olan Odalarımızın İzmir Şube Başkanları
olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza
sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB’ye yönelen her
türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana
duracağız.
TMMOB Yasasında Yapılmak İstenen
Değişiklik Ne Anlama Gelmektedir?
29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu raporunun Başbakanlığa
gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi
tekelci otoriter bir tarzda yeniden yapılandırılmaya
başlanmıştır. Gerek mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının
Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak
bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler,
Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare
ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması
gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir
yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin
özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı
bakanlıkların bünyesine katılmıştır.
Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet
ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülükler
tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar şekli yapılara
dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye
tarafından sürdürülen talan politikalarının önünde
engel olmaktan çıkarılmak istenmektedir. Kamuoyuna
tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran;
gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak
140
yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB’ye yönelik
tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB
Yasasını değiştirerek TMMOB’yi işlevsizleştirmeye
yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak
rant politikalarına açma amacını gütmektedir.
Odalarımız üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır,
onbinlerce üyemizle birlikte TMMOB yasasına karşı da
direneceğimiz bilinmelidir.
TMMOB Susturulmak, İzmir Talan Edilmek
İsteniyor!
Hazırlanan torba yasa taslağında; Yapı Denetimi
Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu,
Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu,
Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler
bulunuyor.
Torba yasa taslağının bütününe bakıldığında
neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tarım arazilerimizi,
kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı
bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığı
görülmektedir. AKP‘ye göre bu alanlarda gerçekleşecek
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin
kamusal-toplumsal fayda anlayışından arındırılması
gerekiyor. Bu nedenle sürece ayak direyen, izin vermeyen
TMMOB’nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. Sonuç
olarak TMMOB’nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi,
Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının
parçalanması hedeflenmektedir.
Bu güne kadar halktan ve emekten yana yaptığımız
mücadele ve kamu kaynaklarının, çevrenin tarihi ve
kültürel değerlerimizi korumak gelecek kuşaklara
sağlıklı, güvenli yaşanabilir bir kent bırakmak adına
açtığımız davalar TMMOB‘yi iktidarın hedefi haline
getirmiştir. Sermayenin yüksek çıkarlarına hizmet eden
hiçbir projeden geri atmayan AKP iktidarının İzmir‘a
dair planlarını biliyor ve bunlara izin vermeyeceğimizi
söylüyoruz.
Bu nedenle TMMOB Yasasında yapılan değişiklik,
TMMOB ve bağlı Odaların demokratik kurullarında yani
genel kurullarında ortaya çıkmadığından bir oldu-bitti
yasa değişikliği ile yapılıyor.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
TMMOB’nin, AKP’nin istediği şekilde
biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin halkın
değil, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulması
demektir.
Bir kez daha söylüyoruz önümüzdeki temel görev,
bu saldırıya geçit vermemektir. Bizler TMMOB’ye
bağlı Odaların İzmir Şubeleri, onbinlerce üyemizin
demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile
görev başında olan Şube Başkanları olarak; mesleğimize,
meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, birlik
ve beraberlik içinde bağımsız ve demokratik meslek
kuruluşlarımızın tasfiyesine dur diyeceğiz. Bunun bir
kamusal görev olduğunu tekrar hatırlatıyor, iktidarı
uyarıyor ve bu girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.
Yaşasın TMMOB
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
Kamuoyuna saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Gemi Makineleri İşletme Müh. Odası İzmir Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
İçmimarlar Odası İzmir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Metalurji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği
Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
DÜN MARAŞ’TA BUGÜN ROBOSKİ’DE KATLİAMLAR SÜRÜYOR.
MARAŞI UNUTMADIK, ROBOSKİ’Yİ DE UNUTMAYACAĞIZ.
KATLİAMLARI UNUTTURUP YOK SAYARAK BU TOPRAKLARDA
BARIŞ SAĞLANAMAZ!
Değerli basın emekçileri,
Aralık ayı ne yazık ki ülkemiz için aynı zamanda
katliamlar ayıdır. 34 Yıl Önce 19-26 Aralık tarihlerinde
yaşanan ve yüzlerce yurttaşımızın yaşamını yitirdiği
Maraş Katliamının yüreklerimizde ve beyinlerimizdeki
acısı dinmemişken, Roboski'de 34 vatandaşımızın savaş
uçakları ile katledilişinin üzerinden tam bir yıl geçti.
Bugüne kadar ne faillerin bulunmasına yönelik bir adım
atıldı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür dilendi.
Tüm bunlar bir yana, bugüne kadar köye gitmek isteyen,
sorumluların ortaya çıkmasını talep eden demokratik
kurum ve kuruluşlar baskı ve zor yolu ile engellenmeye
çalışıldı.
Bununla kalmadı, katliam AKP ve Genel Kurmay
Başkanlığı’nca “savaş zaiyatı” olarak değerlendirildi,
çoğu 13-20 yaş arasında olan 34 gencin ölümü, “yasadışı
iş yapıyorlardı” gerekçeleri ile meşrulaştırmaya çalışıldı.
Öldürülen gençlerin acılı ailelerine dalga geçercesine
“kan parası” teklif edilerek olayın üzeri kapatılmaya
çalışıldı. Evlatlarının hayatını paraya tahvil etmeye
çalışan anlayışa karşı çıkan, “biz para değil, katillerin
açığa çıkarılmasını istiyoruz” diyerek onurlarını
satmayacağını ilan eden ailelere sudan gerekçelerle
davalar açıldı. Yaşadıkları evlat acısı yetmiyormuş gibi
yerlerinden yurtlarından göç ettirilmeye çalışıldılar.
Sürecin başında “Roboski Katliamını aydınlatmak
boynumuzun borcudur” diyenler aradan geçen
zaman içinde “Her Kürtaj Bir Roboski” diyecek kadar
pervasızlaştılar. Dahası olayı araştırmak üzere kurulan
komisyon hala raporunu bile açıklamamıştır.
Evet, katliamın üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu geçen uzun
zaman dilimi içerisinde canlı tanıklarını ifadesi dahil
her şey ortadaydı, olmayan tek şey ise adaletin kendisiydi.
Hükümet üzerindeki sorumluluğu “Geçiş yoluydu,
eylem istihbaratı vardı” açıklamasını gerekçe olarak
kamuoyuna sunarak atmaya çalıştı, Başbakan ise “Ahmet
midir, Mehmet midir?” diye ifade etmekten kaçınmadığı
öldürülen gençlerin katledilişini sıradanlaştırmaya
kalkıştı. Dediğimiz gibi aslında her şey ortadaydı,
yaşanılan trajedinin “Terörle mücadele” adı altında
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
141
yapılan yargısız infaz ve katliamların bir devamından
ibaret olduğu açıkça bilinmekteydi.
Bir yıl kimileri için uzun kimileri için kısa bir
zamandır. Roboski’de çocuklarının mezarı başından
ayrılmayan analar için bir yıl, bitmek bilmeyen bir
zamandır. Askeri araç ve helikopter sesleri ile korkuyla
büyüyen çocuklar için 1 yıl oldukça uzun bir zamandır.
Bir yıl adalet beklemek için uzun bir zamandır.
Roboski katliamı kuşkusuz uzun süredir uygulanan
baskıcı ve anti demokratik uygulamaların yanında AKP
hükümetinin Kürt sorununda askeri çözüm ısrarının
bir sonucudur. Bugün de AKP hükümeti, askeri ve siyasi
operasyonları sürdürerek yeni katliamların ve ölümlerin
zeminini güçlendirmeye devam etmektedir.
Daha fazla kan dökülmeden bu ısrardan derhal
vazgeçilmeli ve demokratik çözüm yolları açılmalıdır.
Bugüne kadar yağan bombaların barış çığlıklarını
dindiremeyeceği açıktır.
AKP hükümeti artık gerçeği anlamalıdır, Kürt
sorununda askeri çözüm ısrarı ile Kürt halkının
demokratik taleplerini yok etmeye ve bastırmaya yönelik
izlediği strateji kan ve gözyaşından başka bir sonuç
vermemektedir. Artık bu tarihi yanlıştan dönmeli, özgür
ve demokratik bir ülkede, bir arada yaşama umudunu
koruyan halka karşı olan sorumluluğunu, demokratik
talepleri kabul ederek yerine getirmelidir.
142
Onlarca yıldır gökyüzünden bomba yağan bu
topraklarda daha fazla gözyaşı olmasın diye,
Bizler, daha eşit, özgür ve demokratik bir ülkede,
bir arada yaşam umudunu koruyan ve bu uğurda sonuna
kadar mücadelesini sürdürecek emek ve meslek örgütleri
olarak, devleti yaşananların bir katliam olduğunu kabul
etmeye, sorumlu ve faillerinin yargı önüne çıkarılması
için üzerine düşen vazifeyi yapmaya davet ediyoruz.
Bu topraklarda katliamlar son bulsun istiyoruz.
34 yıl önce 19 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında
yaşanan yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği
Maraş katliamını unutmadık, 1 yıl önce Roboski'de
yaşanan 34 Yurttaşımızın yaşamını yitirdiği
unutmadık, unutturmayacağız, takipçisi olacağız.
Bir arada yaşam zeminlerini güçlendirerek,
kardeşliğin ülkesini kurarak katliamların hesabını
soracağız!
DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
GAZİEMİRDE ORTAYA ÇIKAN RADYOAKTİF MADDE DEPOLANMASI
SKANDALI ÜSTÜ TOPRAKLA ÖRTÜLEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ.
SORUMLULAR HESAP VERENE KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ.
İzmir İli Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi üzerinde
etrafı konut alanları, okul ve ticarethanelerle çevrili bir
alanda uzun yıllardır (1940 Yılından bu yana) faaliyet
göstermiş olan; Aslan Avcı Döküm San. Ve Tic. A.Ş.
tesis alanında, radyoaktif atıklar depolandığına dair,
2012 yılının Aralık ayında Radikal Gazetesinin haberi
ile ortaya çıkan süreç, TMMOB İKK tarafından da
ciddiyetle takip edilmektedir.
Aralık 2012 tarihinden itibaren Çevre Mühendisleri
Odamız yürütücülüğünde takip edilen süreç kapsamında
çeşitli basın açıklamaları gerçekleştirilmiş, konu ile ilgili
cevaplanması gereken sorular ve sorunlar ortaya konmuş
ve yetkililerden olayın bir an önce sonuçlandırılması
talebi kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bugün itibari ile gelinen noktada yapılan resmi
başvurulara rağmen süreç ile ilgili tatmin edici bir
gelişme yaşanmamış aksine olay kapatılmaya çalışılmış,
zaman aşımına uğratılarak kamuoyunun dikkatinin
dağılması sağlanmaya çalışılarak konu soğutulmuştur.
TAEK tarafından gerçekleştirilen açıklamalarda ise “Söz
konusu tesis nükleer tesis veya radyasyon tesisi olmadığı
gibi bünyesinde de radyoaktif kaynak kullanılarak
faaliyette bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, Aslan Avcı
Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetleri açısından 2690
sayılı TAEK Kanunu çerçevesinde TAEK'in lisansına,
denetimine ve yaptırımlarına tabi değildir. İlaveten
firmanın üretim faaliyetlerinde kullandığı hammaddeler ile
üretmiş olduğu mamul maddeler nükleer veya radyoaktif
maddeler olmayıp bu tür malzemelerin ithali, ihracı
ve ticareti ile ilgili hususlar TAEK'in görev ve yetkisi
çerçevesinde değildir.” denilmiş, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ise yapılan açıklamalarda radyoaktif atıklar ile
ilgili olarak TAEK in sorumlu olduğunu bildirmiştir.
Söz konusu atıkların içeriğinde tespit edilen nükleer
reaksiyon sırasında kullanılan kontrol çubuklarının
(EU152-154-155) varlığının TAEK raporlarında yer
almasına rağmen siyasi iktidar tarafından “kimyasal atık”
olarak tanımlanması ve kentimizde yaşanmakta olan
felaketin ölçeğinin küçültülmeye çalışılması girişimleri
ortadadır.
İncelemelerde malzemelerin ve cürufların
Europium-152 ve EU-154 ile bulaşmış olduğu ve bu
maddenin nükleer reaktörlerde kullanıldığı anlaşılmıştır.
Bu maddenin ülkemize nasıl girdiği ve radyoaktif
malzeme bulaşmış atıkların külçe kurşun haline
getirilerek nerelere satılmış olduğu belirsizdir. Ülkemize
girişi yasak olan bu atığın kentimizin ortasında bir
tesiste ortaya çıkması, yasal olmayan yollarla yürütülen
atık ticareti gerçeğini gündemimize getirmektedir.
Bu konu hakkında Valilik, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Gaziemir Kaymakamlığı ve ilgili kamu kurumları
bilgilendirilmiştir. Ancak hiçbir kamu kurumu bu
konuda çözüm için herhangi bir adım atmamış, yetkili
TAEK’de dahil, atıkların güvenli bir şekilde bertarafına
ilişkin bir önlem aldırmamıştır.
İlgili firmanın 2007 yılından beri TAEK dahil,
Çevre ve Orman Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Kaymakamlığı,
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile
iletişimde olduğu anlaşılmaktadır. Firmanın arazisinin
taşıdığı tehlike bilinmesine rağmen bilgiler kamu
ile paylaşılmamış ve halk sağlığı açısından tutarlı
bir politika yürütülememiştir. Tüm dünyaya sağlık
vaad etme gayretindeki anlayış İzmir halkının EXPO
yarışında sessiz kalmasını isteyebilmiştir.
Gaziemir Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş. tesisi
ile ilgili olarak 2007 yılından beri İşletmenin faaliyeti
sonrası oluşan, Çevre ve Orman (Çevre ve Şehircilik) İl
Müdürlüğü denetimleri ile tespit edilen, Türkiye’de bu
konuda yetkili kurum olan TAEK tarafından durum
tespitinin yapıldığı bilinen ve radyoaktivite içeren
bu atıklara ilişkin olarak, bildirimlerin yapıldığı
ancak geçen zaman içerisinde sürecin yürütülmediği
görülmektedir. Bugün halen konu ile ilgili kamuoyu
bilgilendirilmemiştir. Alanda kirlilik tespitine
yönelik yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bir veri
bulunmadığı gibi var olan kirlilik toprak örtülerek
kapatılmaya çalışılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır.
2007 yılından beri yapılması gereken çalışmaların
2012 Aralık Ayı itibari ile bir gazete haberi sonucu
başlamış olması, olayın vahametine rağmen 2012 Aralık
ayından bugüne kadar geçen sürede ilgili makamların
alan ile ilgili kirlilik tespitine yönelik çalışmaların ne
aşamada olduğu, alanın rehabilitasyonu ile ilgili ne gibi
çalışmalar yapılacağı, atığın nasıl bertaraf edileceği,
bölge halkı ve tesiste çalışmış olan personel ile ilgili
yapılan çalışmalar , radyoaktif atığın firmaya ve
ülkemize ne şekilde giriş yaptığı gibi ana sorunlar ortada
iken son günlerde basında yer alan arazinin satış talebi
ile ilgili süreçler kaygılarımızı arttırmaktadır.
Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde, şehrimizin
göbeğinde yıllardır radyoaktif atıklarla birlikte yaşıyor
olmamız, süreçten haberdar olan ilgili kurum ve
kuruluşların gerekli sorumluluklarını yerine getirmemiş
olmaları ve bu gerçeği bilmelerine rağmen bugüne kadar
hiç bir işlem yapılmamış olması Ülkemizdeki çevre
politikalarıyla, atık sorununun yönetilemediği gerçeğini
bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
143
Halkımızın, uluslar arası anlaşmalara, ülkemizdeki
ilgili tüm yasalara aykırı olarak ticareti yapılan yasadışı
nükleer atık malzemelerin gizlenmesi işlemlerinde
kimlerin yer aldığını bilmeye hakkı vardır.
Yasak olmasına rağmen Nükleer atıkların ülkemize
girişini kontrol edemeyen, yasadışı bir ticaretin kirli
oyunlarına ortak olmuş bir anlayışın, kontrolü tamamen
yabancı firmanın elinde olan ve tüm riski ülkemize
bırakan sözleşmelerle Nükleer Santral kurdurma
macerası durdurulmalıdır. Tüm bu yaşananlar sırasında
kamu kuruluşlarının konunun gerektirdiği ciddiyetten
uzak, bilime aykırı girişimleri herkesin malumudur.
Bu döküm fabrikasının yol açtığı radyoaktif
atıkların bertarafında izlenmesi gerekli sürecin
tamamlanmaması, TAEK’in radyoaktif atıklar
konusunda yetkili tek kurum olmasına rağmen
bertaraf konusunda yetersizliğini ortaya çıkarmıştır.
İşletmede radyoaktif madde bulaşmış ne kadar
atık olduğu belirsizdir. Bu radyoaktif atıkların
bertarafını sağlayamayan ülkemizin Nükleer
Santrale ilişkin hevesleri her zamankinden daha fazla
sorgulanmalıdır.
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, denetime
tabii bir geri kazanım tesisinde bile bu olayın yaşanmış
olması ve sürecin işleyişi ülkemizde diğer alanlarda
neler yaşanıyor olabileceğini bizlere düşündürmektedir.
Bütün bunlar ülkemizde sürdürülmeye çalışılan “Çevre
Politikalarının” başarısız olduğunu göstermektedir.
Geçmiş yıllarda Tuzla’da, İkitellide, Karadeniz
sahillerinde ortaya çıkan radyoaktif ve tehlikeli
atıklar bugün İzmir’de ortaya çıkmıştır. Daha
başka nerelerde ortaya çıkacağı sorusu belirsizdir…
Ülkemiz atık çöplüğü değildir.
TMMOB İzmir İKK olarak konunun takipçisi
olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; süreçte yukarıda
belirtilen ve benzeri birçok sorunun cevaplanması için
yetkili kurum ve kuruluşları kamuoyunu bilgilendirme
ve bu süreçte görevini ihmal eden ilgili kurum ve
kuruluşlar ile ilgili gerekli idari ve adli süreçlerin
yürütülmesi için gereğinin yapılması çağrımızı
tekrarlıyoruz.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
ÖNCE İNSAN, ÖNCE SAĞLIK, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ!
Değerli Basın Mensupları,
Hepinizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş
kazası yaşanıyor, onlarca emekçi hayatını kaybediyor,
yüzlerce emekçi yaralanıyor. TMMOB’nin konuya
ilişkin yaptığı tüm çalışmalarının sonunda dile getirdiği
“işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin
sorunlu olduğu” her yıl artan iş kazaları ile kendini
göstermektedir. Öyle ki artık, yalnız biz değil medya bile
“iş kazası” yerine “iş cinayeti” sözünü kullanmaktadır.
Öncelikle iş cinayetlerinde kaybettiğimiz
canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri
olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir
mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan TMMOB’nin
önemli çalışma alanlarından, mücadele alanlarından
birini oluşturuyor. Konunun önemine bir kez daha dikkat
çekmek amacıyla 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak
Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını
yitirdiği facianın yıldönümü, Birliğimiz tarafından
“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak kabul
edilmiştir
Bir olaya ‘’kaza’’ diyebilmek için; önceden
öngörülememiş ve planlanmamış olması bilimsel
tanımıdır. Bu tanım, iş kazaları da dahil tüm kaza
türleri için geçerlidir. Ülkemizde yaşanmış ve işçilerin
hayatlarını kaybettikleri olaylara baktığımızda
ise, bunların neredeyse tümünün öngörülememiş
nedenlerden gerçekleşmediği açıktır. Yeraltı kömür
144
ocağında grizu patlaması, inşaatta çalışan işçinin
yüksekten düşmesi, çadırda uygunsuz koşullarda
barınan işçilerin yanarak can vermesi, ölümler,
yaralanmalar ve meslek hastalıkları ile sonuçlanan diğer
tüm olayları, “onların kaderi olduğu” şeklinde ifade etmek
bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, art niyetli bir
yaklaşımdır.
İş cinayetleri sonucunda ülkemizde, kayıtlı
işyerlerinde her yıl yaklaşık 1.500 işçi hayatını
kaybetmektedir. Bu verilere kayıt dışı çalışan işyerleri
ve işçiler de eklendiğinde ortaya çıkan sonuçlar oldukça
vahimdir. Türkiye bu rakamlarla, Dünya sıralamasında
en fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ilk üç ülke içerisinde,
Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır.
Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98’i, meslek
hastalıklarının %100’ü önlenebilir iken; gerekli
önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları
ve meslek hastalarından dolayı birçok insan hayatını
kaybetmektedir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç;
çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların
önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş
kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan,
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının
sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel
bütünlüğünün korunmasıdır.
İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları
sağlamak işverenin öncelikli ödev ve sorumluluğudur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Çalışanlar da bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatlara
uymakla yükümlüdürler. İlgili düzenlemeleri hazırlamak
ve uygulanmasını denetlemek ise elbette devletin
görevidir. Bu ise ancak tarafların uzlaşma içerisinde
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine inanmaları ile
mümkündür.
İş cinayetleri ve meslek hastalıkları, esasen
sermayenin azami kâr hırsı ve çalışma yaşamına
yönelik politikaların emek aleyhine oluşmasından
kaynaklanmaktadır. Küreselleşme ve neoliberal
politikalar; özelleştirme, sendikasızlaştırma,
taşeronlaştırma, esnek istihdam politikaları birbiriyle
bağlantılı olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu da, sorunun merkezine inen ve
ona göre çözümler üreten bir yasa değildir, yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler artarak
devam etmektedir. Bu yasadaki en önemli sıkıntılardan
biri iş yerinde “kaza’’ olduğunda, sorumlu tutulacak
kişilerin yine aynı işyerinde ücretli olarak çalıştırılan
mühendisler olmasıdır. Yeni yasa, iş kazalarında
işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik
bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne
geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık,
önce iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir. Yaşanan
her olaydan sonra söylendiği gibi “ölümler kader”
değildir. Aksine cinayetleri sorumluları işyerinde gerekli
tedbirleri almayan işverenler ve gerekli denetimleri
yapmayan ilgili bakanlıktır.
Çalışma hayatının yeniden düzenlemesi,
çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin
durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten
yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi görevidir. Bu
görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve
işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik ve demokrasi
sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta,
insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca
yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirmektedir.
Ne yapılmalıdır?
Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka
işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale
getiren, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri
budayan 4857 sayılı İş Yasası ve ilgili mevzuat, öznesi
"insan" olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.
50’den daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde de İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla
güvence altına alınmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
hizmetleri bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları
kapsamalı; sektör ve kurum farkı gözetmeksizin tüm
işyerleri için geçerli olmalıdır. Kurulların eğitilmiş ve
yetkilendirilmiş kişilerden oluşturulması sağlanmalı ve
tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik yapılar
olarak düzenlenmeli, tavsiye değil yaptırım gücüne sahip
kurullara dönüştürülmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
hizmetlerinin sunumu için belirli işçi sayısı aranmamalı;
uygulamalar devlet memurları, kendi hesabına çalışanlar,
tarım kesimi gibi yaptığı iş ve çevresinden etkilenen tüm
çalışma hayatını kapsamalıdır.
“İş Güvenliği Mühendisliği” kavramı, TMMOB’nin
belirlediği şekilde tanımlanmalı, 50’den fazla işçi
çalıştıran sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş
güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale
getirilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kamusal
bir hizmet olarak algılanması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı
ve iş güvenliği konusunda çalışma koşulları arasındaki
nedensel ilişkileri araştıracak ve bilimsel araştırma
yapacak kurumlar oluşturulmalı, eğitim kurumları bu
konuda özendirilmelidir. Eğitim ve öğretim müfredatı,
orta öğrenimden başlanarak işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli,
bütün okullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi
verilmeli, üniversitelerin ilgili fakültelerinde işçi sağlığı
ve iş güvenliği kürsüleri kurulmalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine önem verilmeli,
eğitim almamış çalışana işbaşı yaptırılmamalıdır.
Eğitimler, ilgili meslek örgütleri tarafından verilmeli,
bu eğitimler özerk olmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
önlemleri, işyeri mekânı, teknoloji, üretimde kullanılan
hammadde, üretilen ürün, ergonomi, çalışanların
sağlığının korunması v.b. konular proje aşamasında
planlanmalıdır. Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar
ve kişisel koruyucular, ilgili standart ve mevzuata
uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda zorunlu
standartlar oluşturulmalı; üretim, satış ve kullanım
sırasında mutlaka denetim yapılmalıdır. Standart dışı
malzemelerin piyasaya girişi ve sunumu engellenmeli ve
bu konuda bir denetim ağı oluşturulmalıdır.
Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar
geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastaneleri işlevine
uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
Öncelikle meslek hastalığı tanısının konması mevzuatı
sadeleştirilmeli ve başta meslek hastalıkları hastaneleri,
üniversite hastaneleri ve her ilde en az bir tane olmak
üzere eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından
meslek hastalığı tanısı konması sağlanmalıdır. Silikozis
örneğinden ders çıkarılmalı, meslek hastalıklarının
önlenmesine ilişkin kamusal eylem planı bir an önce
uygulamaya geçirilmelidir. İş kazası araştırmaları
gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. İşyerlerinde kaza ve
meslek hastalıklarına ait bilgiler bir veri tabanında
toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı
yararlanılmalıdır.
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt
dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.
İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir,
yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! Yeter ki; her
çalışmanın öznesi insan olsun!
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
145
SU BİR YAŞAM HAKKIDIR.
KANUNLA BU HAK DEVREDİLEMEZ!
Değerli Basın mensupları,
Su, canlıların yaşaması için olmazsa olmaz,
vazgeçilemez bir varlıktır. Bu nedenle su “insan ve doğa
için bir hak”tır ve su bir kamu malıdır. Suyun “kaynak”
olarak sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için suyun
“doğal varlık” olarak kabul edilmesi ve suyun kendini
yenileyebilme kapasitesinin korunması gerek şarttır.
Herkese içilebilir, kullanılabilir asgari miktardaki suyu
ulaştırmak ve kullanıma sunmak Devletin Anayasa ile
verilmiş temel görevlerinden birisidir.
Su Kanunu Tasarısı, ekosistemin
sürdürülebilirliğini, suyun kendini yenileyebilme
kapasitesini göz ardı eden, suyu toprağın bütünleyici
parçası olarak görmeyen; orman içi sular, akarsular,
içme suyu kaynakları, jeotermal sular gibi hiçbir ayrım
gözetmeden; tarımsal kullanım, içme suyu gibi farklı
amaçları göz önüne almayan ve su kullanım haklarını
ihlal ederek hiçbir koşul gözetmeksizin su kaynaklarının
tahsisi için özelleşmesi temeline dayanan ülke su
politikaları doğrultusunda ortaya konan bir belge olarak
düzenlenmiştir. Devlet kendi suları üzerindeki kendi
haklarından vazgeçmektedir.
Tasarı “Su için temel bir kanun” değil, “Su Tahsis
Kanunu” tasarısıdır. Suyun ticari bir meta olarak
piyasaya sunulmasının son adımı olarak özelleştirme
amacına hizmet etmesi açısından yasa tasarısında suya
bir “kaynak” olarak yaklaşılmakta, sadece kullanıma
yönelik bir meta şeklinde ele alınmaktadır. Tasarı ile
“yeraltında bulunan durgun veya hareket halindeki sular
ile kaynak suyu, memba, çay, dere, nehir, ırmak, tabii ve
suni göller ile geçiş ve kıyı suları” yani yeraltı sularını ve
yüzeysel sularını kapsayan tüm su kaynaklarının
49 yıllığına devredilmesi, özelleştirilmesi, ulusötesi ve
yerli tekellere satılması öngörülmektedir.
Tasarıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’nın ve DSİ’nin görevleri arasında
çakışmalar daha da arttırılmıştır, yetki ve sorumluluklar
belirsizleştirilmiştir. Taslak, su ile ilgili bütün yasa
ve yönetmelikler gözetilmeden hazırlanmış, mevcut
parçalanmış kurumsal yapı daha da karmaşık hale
getirilmektedir. Doğal bir varlık olan suyun yönetimi
“Su Yönetimi Yüksek Kurulu” gibi idari bir mekanizmaya
teslim edilmektedir. “Suyun yönetimi karşılığında
ücretlendirilmesi” yaklaşımının bir hak olarak temel
insani su ihtiyaçlarının karşılanması ile bağdaşması
mümkün değildir.
Tasarı da su; kaynağı sonsuz, tükenmeyen
ve geliştirilmesinde çevresel, fiziksel ve maliyet
sınırlamaları ve eşikleri olmayan bir varlık olarak
değerlendirilmektedir. Su ile ilgili plan ve yönetim
146
kavramları sadece su potansiyelinin arzına (sunumuna)
ilişkindir. Bu nedenle havza tanımı ve havza yönetim
planı tanımlarında su kaynağını hidrolojik sınırları ile
ele alan dar bir yaklaşım izlemektedir. Kanun tasarında
ne “su hakları”na yönelik net bir tanımlama bulunmakta,
ne de bu hakların (kadim su hakları, tahsis hakkı, öncelikli
kullanma hakkı vb. gibi) nasıl kullanılacağına ilişkin bir
açıklama getirilmektedir. Tasarıyla, mülkiyet hakları,
su hakları görmezden gelinerek zorla kamulaştırma, el
koyma olanağı sağlanmaktadır.
Söz konusu kanun ülkenin suyla ilgili tüm
politikalarını yansıtması gerekirken, su hakları, atık
sular, sınır aşan sular, doğal kaynak suları vb. pek çok
konu “kapsam” dışında bırakılmıştır.
Anayasal bir hak olarak, geleceğimizin
garantisi olan doğal varlıkların devamlılığının
sağlanabilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olan
suyun bir “doğal varlık” olarak yenilenebilirliğinin
sağlanması için Temel Su Kanunu şöyle olmalıdır;
Kanun suyun “insan ve doğa için bir hak” olduğu
temelinde geliştirilmelidir. Eşitlik ve hakkaniyet
ilkelerinin göz önüne alındığı ve suyun bir kamu malı
olduğu konusu, su Kanunu içinde açıkça ifade edilmelidir.
Temel olarak, su, bir “doğal varlık” olarak ele alınmalıdır.
Suyun “doğal varlık” olarak kabul edilmesi “kaynak”
olarak sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için de gerek
şarttır. Bu sebeple öncelikle tasarıda “su kaynakları”
ifadesi “su varlığı” şeklinde değiştirmelidir.
Suyun “doğal varlık” olarak sürdürülebilirliğinin
sağlanması için, hidrolojik döngü içinde “suyun arazinin
bütünleyici parçası olarak” ele alınması ve “suyun
ekosistem içindeki fonksiyonunun bilinmesi” gerektiği
göz önüne alınarak tasarı yeniden düzenlenmelidir.
Suyun kaynak olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması
için, doğal bir varlık olarak yenilenme kapasitesinin
korunması, ekosistemin/doğal yaşamın varlığının ve
kalitesinin korunması, aynı zamanda kaynak olarak
uzun dönemli değişebilen ihtiyaçlara cevap veren
tüketimlerin düzenlenmesi, biyolojik çeşitlilik, iklim
değişikliği ve çölleşme ile ilişkisinin kurulması gereklidir.
Suyun kendini yenileme kapasitesini etkileyecek hiçbir
kullanıma izin verilmeyeceği düzenlenmelidir.
Su ile ilgili süreçleri bütüncül olarak kapsayarak,
temel insani haklar ve ekolojik dengeleri gözetecek ve
koruyucu unsurları da içerecek şekilde havza bütününde
ele alınmalıdır. Havza, havza planlarının ve yönetiminin
sorumluluk alanı olarak; su talebinin, suyu doğal varlık
olarak nasıl etkilediği, bir kaynak olarak da üzerindeki
baskının nasıl kontrol altına alınacağı ve müdahale
edileceği; su potansiyelindeki azalma ve taşkınlar gibi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
durumlarda ortaya çıkan risklerin nasıl önleneceği; su
kaynaklarını kirletici etkilere karşı nasıl korunacağı
konularını kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır.
Havzadaki tüm su kullanıcılarını bir bütün
içinde ele alan, suyu doğal bir varlık olarak ekosistem
içindeki fonksiyonu ile değerlendiren, bir kaynak
olarak da üzerindeki kirletici ve diğer risk faktörlerini
denetleyebilecek entegre bir havza yönetim anlayışına
yer verilmelidir. Bu şekilde, havzanın su potansiyelinin,
mekansal planlama kararları ile entegre edilerek
yönetilmesine olanak sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.
Su tahsisi konusu, ekosistem özelliklerinin belirlendiği,
uzun dönemli ölçüm sonuçlarının temel alındığı havza
bazında yapılacak planların parçası olarak ele alınmalı;
ekolojik denge, gelişmişlik düzeyi, sosyokültürel yapı, su
kullanım hakları göz önüne alınarak temel ihtiyaçlar
temelinde düzenlenmelidir. Ücretlendirmede ticari ve
insani haklar ayırt edilmelidir.
Ölçme, planlama ve uygulama süreçleri birbirinden
bağımsız, ancak birbirine veri ve bilgi aktaran yapılar
şeklinde belirsizliğe yer verilmeden düzenlenmelidir.
Hizmetler açısından, parçalanmış kurumsal yapıyı
birleştirecek bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır.
Ticari bir meta olmayan su, gerçek ve tüzel
kişilere tahsis yoluyla özelleştirilmemeli; suyun doğal
varlık olarak korunması, kaynak olarak da sağlıklı ve
hakkaniyetli kullanılabilmesi, planlanması, işletilmesi
ve denetlenmesi için suya ilişkin her türlü hak ve yetki
kamu tasarrufu ve denetimi altında olmalıdır.
Su kaynakları açısından var olan koruma sınırları
ile tahsis edilen suya ilişkin kullanım faaliyeti arasındaki
sınırlamalara yer verilmeli, Milli parklar, özel çevre
koruma alanları gibi doğal yapının ve barındırdığı flora
ve faunanın korunması amacıyla ilan edilmiş doğa
koruma alanları muaf tutulmalıdır,
Faydalanma ve öncelik sırasında birinci sırada
ekosistemin su ihtiyacı olmalıdır. Aksi takdirde suyun
kendini yenileme kapasitesi temel alınmadan yapılacak
kullanım kararlarının sürdürülebilirliğinden söz etmek
mümkün değildir.
Devletin su üzerindeki toplum adına sahibi olduğu
kendi haklarından vazgeçtiği, “insan ve doğa için bir hak”
temelinde tükenebilir, stratejik önemde ve kıt bir varlık
olan suyun gerçek veya tüzel kişilere süresiz denebilecek
şekilde tahsisi ve ticarileştirilmesi yaşamsal düzeyde
stratejik bir hatadır. Suyun gerçek ya da tüzel kişilere
tahsis edilmesi, kamu denetiminden çıkarılması politik,
ekonomik sorunların yanında toplum sağlığı açısından
tehdit unsuru olacaktır.
İleride telafisi mümkün olmayan, geleceğimizin
satışı anlamına gelen bu tasarıdan bir an önce
vazgeçilmeli, geleceğimiz için yaşamsal önemdeki su
varlığımızın kullanımı toplum ve doğa için bir hak
temelinde yeniden düzenlenmelidir.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
147
HATAY REYHANLI’DAKİ PATLAMALARIN VE
ÖLÜMLERİN DE SORUMLUSU AKP HÜKÜMETİDİR!
AKP hükümetinin Suriye politikası Türkiye’yi
savaş bataklığına sürüklemiştir. ABD’nin Ortadoğu’da
ki politikalarının en büyük destekçisi konumundaki
Türkiye adeta ateşle oynamakta, Suriye’de mezhep
kavgalarını körükleyerek yaşanan çatışmaların baş
rolünü oynamaktadır.
11 Mayıs Cumartesi günü peş peşe patlayan
bombalarla Reyhanlı’da bir katliam yaşanmış, 50’yi açkın
vatandaşımız ölmüş,100 den fazla da yaralı vardır. (Yerel
bazı kaynaklar ölü sayısının 100`ü aştığını söylemekteler)
Suriye`de ki müdahalelerde aktif rol alan AKP hükümeti
Reyhanlı`da yaşanan ve onlarca sivil vatandaşımızın
canına mal olan ortamı yaratmıştır. Özgür Suriye Ordusu
adındaki çete vari, tamamen dışarıdan getirtilmiş, EL
Kaide uzantısı organizasyonu destekleyen, silahlandıran
ve ülkemiz topraklarını üs olarak kullanmalarına
olanak sağlayanlar yaşanan katliamın sorumlusudurlar.
Hükümet izlediği politikayla adeta Suriye’deki kaosu
Türkiye’ye taşımıştır.
AKP’nin izlediği politikanın bu noktaya geleceği
önceden belliydi. Akçakale`de yaşananlar, Cilvegözü
sınır kapısında yaşananlar tehlikenin yaklaştığını
göstermekteydi.
Komşularla sıfır sorun söylemiyle yola çıkan AKP
iktidarı, gelinen yerde tüm komşularıyla kavga eden,
komşularının iç işlerine karışan, savaş kışkırtıcılığı
yapan, ABD’nin gönüllü askeri konumuna gelmiştir.
Bugün Suriye’de “demokrasi gelecek” yalanlarıyla
süslenen bir vahşet yaşanmaktadır. Yaşanan bu vahşetin
ve kirli savaşın asıl sorumluları emperyalistler ve
onların yandaşlarıdır. Adaletten, haktan, hukuktan dem
vuranların demokrasi anlayışları çoktan çökmüştür.
Emperyalist güçleri ve onların işbirlikçilerini, masum
insanların kanına girenleri, katliam yapanları burada bir
kez daha nefretle kınıyoruz.
Türkiye bu çatışmanın bir tarafının destekçisi
olmaktan vazgeçmezse Türkiye‘nin sınır bölgelerinde
yaşanan savaş, çatışmalar ve patlayan bombalar ne yazık
ki devam edecektir. Bizler komşularımızın içişlerine
karışmama, her ülkedeki halkların kendi geleceklerine
özgürce kendilerinin karar vermesini savunduk ve
savunmaya devam edeceğiz.
Ülkemizde 30 yıldır devam eden ve çözülemeyen
Kürt sorunun halkların kardeşliği temelinde ve barış
içinde çözülmesini savunuyorsak, Suriye içinde
söylediklerimiz aynıdır.
El Nusra Cephesi ve ÖSO, Suriye halkının adalet ve
özgürlük taleplerini savunan güçler değildir. Bu güçleri
herkes Ortadoğu ve Afrika‘da daha önce yaptıklarından
tanıyor. En katı şeriat kurallarını egemen kılmak için
mücadele eden bu güçler Suriye ve bölgede de aynı amaç
için savaşmaktadır.
Türkiye`de ve Ortadoğu`da barış, eşitlik, özgürlük ve
kardeşlik isteyen bizler AKP`nin savaş politikalarına ve
provokasyonlarına teslim olmayacağız. Bizler emek ve
demokrasi güçleri olarak ne içerde, ne de dışarıda savaş
istiyoruz. ABD ve işbirlikçilerinin savaş politikalarına
karşı mücadelemize devam edeceğiz.
Bizler İzmir Emek ve Demokrasi güçleri olarak yaralılara
acil şifalar, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Kahrolsun Emperyalizm!
İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
ÜLKEMİZDE NİTELİKLİ ARA TEKNİK ELEMAN İHTİYACI VARKEN VE
MÜHENDİSLER İŞSİZKEN, YÖK, TEKNİK ÖĞRETMENLERİ DE
MÜHENDİS YAPMA PEŞİNDE!
AKP iktidarı, “düzenleme” adı altında tüm alanları
neo-liberal politikaların, talan ve yağma politikalarının
önünde engel bırakmayacak biçimde yeniden tanzim
etmekte ve bu durumdan, mühendislik mesleği de
ziyadesiyle nasibini almakta. Bunun son örneği, teknik
öğretmenlere mühendis unvanı verilmesi girişimidir.
Genel eğitim politikaları sonucunda bir yandan
ülkemizdeki üniversite sayısı hızlı ve plansız bir biçimde
arttırılırken, buna paralel olarak da mevcut mühendislik
fakültelerine her yıl yenileri eklenmekte, nitelikli işgücü
148
olduğu gerçeği göz ardı edilen ve bir maliyet unsuru
olarak görülen mühendislik mesleğinde emek sömürüsü
giderek artmaktadır.
Bütün üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir
yeri bulunan mühendislik öğretimi ve uygulamalarının
temelini, daha önce Teknoloji Fakülteleri ve “uzaktan
eğitim” uygulaması ile aşındıran siyasi iktidar, şimdi de
teknik öğretmenlere “mühendis” unvanı vererek bunu bir
ileri aşamaya taşıma eğilimi göstermekte.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “28 Şubat
mağduriyetini giderme” iddiasıyla, 20 yıl önceki
yönetmeliği uygulamaya karar vererek, dalga geçer gibi
hazırlanan sınav sorularıyla 100 TL bedelle mühendislik
ünvanı dağıtmaya hazırlanıyor. YÖK web sayfasından
yapılan duyuruda “Teknik Öğretmenler için Mühendislik
Tamamlama Programı Başlıyor” ifadesi kullanılmış,
örnek soru tipleri sunulmuş ve 21 Temmuz 2013
tarihinde yapılacak sınavda, bugün sayıları 72 bini bulan
teknik öğretmenlerin, ortaokul öğrencilerinin girdiği
seviye belirleme sınavlarının da altında kalan basitlikte
sorulara yanıt verdiklerinde mühendislik tamamlama
programlarına alınacakları belirtilmiştir.
Yapılan sadece mühendislere yönelik bir haksızlık
değil, aynı zamanda şu günlerde yapacakları tercihlerle
mühendislik fakültelerine girerek hayatlarına yön
vermeyi amaçlayan gençlerimizin de geleceklerini riske
atan bir yanlıştır.
Teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik
öğretmenleri işsiz bırakan YÖK, sorunu sayıları 72 bini
bulan teknik öğretmenlere “mühendis” unvanı vererek
çözmeye çalışırken, hâlihazırda mühendislerin yüzde
25’inin işsiz olduğu ya da meslek dışı işlerde çalıştığı
gerçeğini görmezden gelmektedir. Teknoloji Fakülteleri
kurulmasına yönelik alınan karar sonucunda da mevcut
mezun sayısına, 4-5 yıl sonra her yıl 35 bin civarında yeni
mezun eklenecektir.
Bir yandan meslek liselerinden mezun olan
gençlerimizin üniversite sınav girişlerine ilişkin
katsayı karmaşası yaratılırken, bir yandan da meslek
liselerine öğretmen yetiştiren teknik eğitim fakülteleri
kapatılmaktadır. Ülkemizde sürekli olarak nitelikli
ara eleman ihtiyacına vurgu yapılırken; teknik eğitim
fakültelerinin de kapatılmasıyla birlikte, ara eleman
yetiştirecek eğitmen kadrolarının nasıl yetiştirileceği
de boşlukta kalmıştır. Nitelikli ara eleman ve tekniker
yetiştirilmek isteniyorsa, meslek yüksekokullarının
eğitim kalitesinin arttırılması zorunludur. Eğer teknik ve
mesleki eğitim fakülteleri için ihtiyaç fazlası olduklarına
yönelik belirleme yapılmışsa, bu kaynağın nitelikli
ara eleman yetiştirmek için meslek yüksekokullarıyla
ilişkilendirilerek kullanılması gerekmektedir.
İktidarın kamuoyuna, “reform/iyileştirme”,
“işsizliğe çözüm” şeklinde sunduğu bu adımı, aslında
yükseköğretime yönelik alınan kararlardaki plansızlık,
mühendislik eğitimi düzeyinin düşmesi, ucuz işgücü
kaynağı yaratılması gibi karakteristik bir durum arz
etmektedir.Bu uygulama ile teknik öğretmenlerin
işsizliğine çözüm bulunacağı kocaman bir yalandır.
Yapılması gereken teknik öğretmenlerin ara eleman
yetiştiren teknik okullarda istihdamına yönelik
çözümlerin geliştirilmesidir.
TMMOB ve Odalarımız, 1992 yılında 3795 sayılı
Yasa’nın kabul edilmesiyle başlayan, 2010 yılında
Teknoloji Fakülteleri’nin açılmasıyla devam eden
ve bugün “Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına
mühendislik unvanı verilmesi” uygulamasıyla görünür
hale gelen sürecin bir bütün olarak; mühendislik,
mimarlık mesleklerinin itibarsızlaştırılması, öneminin
azaltılması, niteliğinin tartışılır hale getirilmesinin
bir başka tezahürü olduğunu düşünmektedir. Bu
durumu mühendislerin, mühendislik fakültelerinin
ve mühendislik fakültelerine girme çabası içinde olan
öğrencilerin içlerine sindirmesi mümkün değildir.
Biz mühendis ve mimarların, mühendislik ve
mimarlık öğrencilerinin ve meslek örgütlerinin
uyarılarına; iktidar, Üniversitelerarası Kurul ve
YÖK tarafından kulak verilmesini istiyor, YÖK’ün
duyurusunu yaptığı ve 21 Temmuz 2013 tarihinde
ÖSYM tarafından yapılacak olan “Teknik Öğretmenler
İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş
Sınavı”nın ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz.
İtirazımıza kulak verin! Plansız bir şekilde çok
sayıda donanımsız üniversite, fakülte açmak, niteliksiz
mühendis yetiştirmek ve teknik öğretmenlere mühendis
unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve
hazırlıklardan derhal vazgeçin!
Buradan bütün meslektaşlarımızı ve
öğrencilerimizi; YÖK’ün, teknik öğretmenlerin
mühendis unvanı almasına olanak sağlayacak olan
“Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama
Programlarının Giriş Sınavı”na karşı durmaya davet
ediyoruz. Bu konuda başlattığımız imza kampanyasına
katılımlarınızı bekliyoruz. Bu konudaki bilgilere
TMMOB ve odalarımızın internet adreslerinden
ulaşılabilir.
YÖK’ün, bu bilim dışı kararını geri almadığı
ve sınavı iptal etmediği takdirde, karşısında hem
mühendisleri hem de mühendislik fakültelerinde eğitim
gören öğrencilerimizi "örgütlü" olarak göreceğini
hatırlatırız.
Bu daha başlangıç mücadeleye devam.
Kamuoyuna saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
149
İKTİDARIN BASKI VE ZORU,
TMMOB’Yİ SUSTURAMAYACAK!
Taksim Gezi Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu Kışlası
yapılması planına karşı tepki ile başlayan büyük halk
hareketi, iktidarı bu konuda geri adım attırırken, verilen
hukuk mücadelesinde de söz konusu plan aleyhinde
alınan kararlar ile iktidar, Gezi Parkı’nın park olarak
kalacağı açıklamasını yapmak zorunda bıraktı. Ancak
yaşanan olaylar öncesinde İstanbul’da her gün binlerce
insanın ziyaret ettiği Gezi Parkı, mahkemenin
verdiği karara rağmen günlerce yurttaşların girişine
kapalı tutulurken, İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu ve beraberindekilerin dün kameralar önünde
gerçekleştirdiği “açılış töreni” ile parkın yurttaşların
kullanımına tekrar açıldığı iddia edildi. Buna karşın,
devlet ciddiyeti ile kesinlikle bağdaşmayacak biçimde,
akşam saatlerinde parka girmek isteyen yüzlerce
yurttaşa “parkın tekrar kapatıldığı” belirtilip, park içinde
vakit geçirmekte olan yaşlılar, çocuklar, kadınlar, her
yaştan yurttaşlar parktan polis zoruyla çıkartılırken,
buna tepki gösteren binlerce kişi,yaklaşık 40 günden
bun yana aralıksız biçimde devam ettiği gibi yine
polis şiddetine maruz kalmıştır. Polisin; gaz bombası,
tazyikli su ve plastik mermi kullanımı gibi geniş
bir yelpazede sergilediği şiddet sonucu onlarca kişi
yaralanırken, aralarsında TMMOB’ye bağlı odalarımızın
yöneticilerinin de bulunduğu 30’dan fazla kişi gözaltına
alındı, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin
kepenkleri polislerce tekmelendi, Şube binasına zorla
girilmeye çalışıldı. Taksim Dayanışması adına Gezi
Parkı’nın kurtarılması mücadelesine omuz veren
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şube 2. Başkanı Süleyman Solmaz, TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Beyza Metin, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
2. Başkanı Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şube Sekreter
Yardımcısı Sezi Toprakçı ve Mimar Mücella Yapıcı’nın
da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı olaylar, AKP
iktidarının; demokratik kitle örgütlerinin, uluslararası
toplumun ve en önemlisi milyonlarca yurttaşın ‘hukuk
ve insan hakları çerçevesinde hareket edin’ çağrısına
kulak tıkadığının yeni bir göstergesi olmuştur.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
olarak, hiçbir sınır tanımayan polis şiddetine, gözaltı
ve tutuklama terörüne, mülki amirler ve medya eliyle
devam ettirilen karalama kampanyasına bir an önce
son verilmesini, arkadaşlarımızın bir an önce serbest
bırakılmasını ve artık kamusal alanın neo-liberal
kent politikaları doğrultusunda talanına yönelik
saldırıların sembollerinden biri haline gelen önemli bir
kent müştereki olan Taksim Gezi Parkı’nın derhal tüm
yurttaşların koşulsuz kullanımına açılmasını talep
ederken, hiçbir zor ve baskı politikasının TMMOB’ye
bağlı odaları on yıllardan bu yana verdiği; hukukun
üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları mücadelesine
verdiği destekten vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB TORBAYA SIĞMAZ!
Taksim Gezi Parkı’ndan başlayıp tüm yurda yayılan
direniş karşısında ne yapacağını şaşıran AKP iktidarı,
direnişin faturasını TMMOB’ye kesmeye çalışıyor. Daha
iki gün önce TMMOB’nin İstanbul’daki yöneticileri
gözaltına alınırken, hükümet, bir gece yarısı operasyonu
ile torba yasaya bir madde ekleyerek TMMOB’yi ve
mesleğimizi etkisizleştirmeye çalışmıştır. Bu bir intikam
ve imha yasasıdır.
Meclis iç tüzüğüne aykırı bir şekilde, her zaman
olduğu gibi kapalı kapılar arkasında tezgâhlanan ve torba
yasa görüşülürken meclise verilen önerge ile 3194 sayılı
İmar Kanunu’nda değişiklik yapılarak, Anayasa’nın
135 ve 124. maddeleri ile 6235 sayılı Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde meslek
odalarına tanınan yetkiler tırpanlanmaya çalışılmış
ve TMMOB ve bağlı odalarının meslektaşları ile bağı
150
kesilmek istenmiştir. Ayrıca aynı operasyonla 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımlı olan haklar
da yok sayılmıştır.
Gece yarısı, yangından mal kaçırır gibi yapılan
bu operasyonla;
1. Taksim Gezi Parkı direnişi sonrası sürdürülen
cadı avının bir parçası olarak, hükümetin Gezi Parkı
konusundaki hüsranının intikamı TMMOB'den alınmaya
çalışılmaktadır.
2. Ülke kaynaklarının, kamusal alanların, doğanın
talanına karşı çıkan TMMOB yok edilmeye
çalışılmaktadır.
3. TMMOB, mesleğimiz, meslektaşlarımız
itibarsızlaştırılmak istenmektedir.
4. Kamu kaynaklarının talanı, plansız, denetimsiz,
kuralsız yapılaşmanın önü açılmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
5. Belediyelerin ve meslek odalarının Anayasa’da tanımlı
olan kamusal denetim yetkileri ellerinden alınmaya
çalışılmaktadır.
Buradan bir kez daha AKP iktidarına sesleniyoruz:
Çabanız beyhudedir. TMMOB'yi, halkın malını
yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz o torba yasalarınızla
yok edemezsiniz. TMMOB, Gezi Parkı örneğinde
olduğu gibi doğamızı, kentlerimizi talan etmenize
asla ve asla göz yummayacaktır. TMMOB, bilimi ve
tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi
halkımızın hizmetine sunmaya kararlıdır. TMMOB
gücünü örgütlü üyesinden ve halkından alır.
TMMOB asla “Padişahım çok yaşa” diyenlerle
saf tutmayacaktır, “Kral çıplak” demeyi ısrarla
sürdürecektir.
TMMOB senin torbana sığmaz!
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TORBA'DA TALAN VAR, VETO ET
Hükümet 9 Temmuz 2013 akşamı bir gece yarısı
operasyonu sonucu, Meclise getirdiği önergeyle 3194
sayılı İmar Kanununda değişiklik yaptı. Bu değişiklikle
TMMOB'ye bağlı meslek odalarımızın üyeleriyle
ilişkilerini koparmaya, odalarımızı işlevsiz, etkisiz birer
tabela örgütü haline getirmeye çalıştı. Ama gece yarısı
sinsice yapılan bu hamleyi halkımız ve üyelerimiz teşhir
etti, boşa çıkardı. Torba yasa şimdiden meşruiyetini
yitirdi, ellerinde patladı.
Bu süreçte TMMOB’yi yalnız bırakmayan
halkımıza, destekleriyle bizlere cesaret veren yurt içinde
ve yurt dışındaki tüm emek ve demokrasi güçlerine, tüm
dostlarımıza buradan teşekkür ediyoruz.
Ancak daha işimiz bitmedi. Halkımızın gözünde
hukuksal meşruiyeti düşmüş bu torba yasanın
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilip meclise geri
gönderilmesi gerekiyor.
Çünkü;
1. Bu yasa, Anayasanın 135. ve 124. maddelerine göre
yayımlanmış 6235 sayılı TMMOB kanununa göre
kurulmuş Meslek odalarının Anayasadan ve yasalardan
aldığı kamusal denetim, meslek alanlarını düzenleme
yetkilerini yok etmeye, üyeleriyle ilişkilerini koparmaya
çalışıyor.
2. Bu yasa, bilimsel, teknik ve mesleki denetimleri,
kentsel dönüşüm ve kentsel rant projelerinin önünde
engel olarak görüp, kuralsız, denetimsiz yapılaşmanın
önünü açmaktadır.
3. Bu yasa, TMMOB’nin yanı sıra Belediyelerimizin de
Anayasanın, yasaların kendisine verdiği imar mevzuatı
ve yapılaşma konusundaki kamusal denetimlerini de
ortadan kaldırmaya çalışıyor.
4.Bu yasa antidemokratiktir, hukuksuzluktur.
5. Bu yasa, Türkiye'deki tüm yapılaşmayı, kamuya ait
arazileri, kaynak ve varlıkları, doğal, tarihi, kültürel
alanları geçmişi tescilli bir Bakan'ın inisiyatifine
bırakıyor.
6. Bu yasa, tamamen siyasi bir manevradan ibaret
olup, AKP’nin yıllardır devletin tüm imkanlarını
kullanarak seçimlerine müdahale ettiği ancak bir türlü
ele geçiremediği TMMOB'yi yok etme projesinin bir
parçasıdır.
7. Bu yasa, AKP’nin Taksim Gezi Parkı eylemleriyle
meşruiyetini yitirmiş olduğu iktidarının intikamını
TMMOB’dan alma girişimidir.
8. Bu yasa; Kamu yararına değil, aksine kamu
zararınadır.
Buradan sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz:
O torba’da talan var, hukuksuzluk var veto et.
Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu halk yapılan bütün
talanların hesabını er ya da geç sorumlularından soracak,
bütün bu torbaları AKP'nin kafasına geçirecektir.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bundan
TMMOB'nin ve dostlarının zerre kadar şüphesi yoktur.
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
151
TMMOB
İZMİR II. İZMİR KENT SEMPOZYUMU
2009 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimler
öncesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine
(TMMOB) bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri
olarak Ocak 2009’da düzenlediğimiz ilk İzmir Kent
Sempozyumunda mesleklerimizle ilgili kentimize ait
konuları 73 bildiri sunumu, çeşitli anketler ve bir panelle
geniş bir bakış açısıyla değerlendirerek, sempozyumda
ortaya çıkan sonuçları siyasi parti merkezlerine, parti
il başkanlıklarına, adaylara, ilgili tüm kurum ve
kuruluşlara ulaştırarak kamuoyuyla paylaşmıştık.
Değerli Basın Mensupları,
2014 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde
yine TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının İzmir birimleri
tarafından aynı amaçlarla 28-30 Kasım 2013 tarihinde
Tepekule Kongre Merkezi’nde TMMOB 2. İzmir Kent
Sempozyumu düzenlenecektir.
Dünya’da, kamu yönetiminden kentin yönetimine
uzanan yeniden yapılanma biçimleri, ülkemizde
özellikle 2000’li yıllardan sonra yasa ve yönetmeliklerde
gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile kamu yönetimi
alanında hayata geçirilmiş ve İzmir de bu yeni
yapılanmadan payını almıştır.
AKP iktidarı tarafınan çıkarılan 6360 Sayılı Yeni
Büyükşehir yasası ile Büyükşehir Yönetimi, Belediye
Yönetimi ve İl Yönetimleri’nde önemli değişiklikler
meydanlar gelmiştir. Ancak küresel pazarın nesnesi
haline gelen kentlerimizde kente, kentsel mekana,
planlama süreçlerine ve kentin yönetimine ilişkin birçok
sorun varlığını sürdürmekte ve hatta kentlerin yönetim
stratejilerine bağlı olarak sınıflar arasındaki uçurumlar
giderek büyümektedir.
Diğer yandan neo-liberal politikalar kenti bir meta
haline dönüştürmekte, rant getirebilecek her türlü
yaşam alanı yapılaşmaya açılmaktadır. Bu küresel
saldırı karşısında kentlilerin söz söyleme, karar alma
mekanizmalarına katılma, projelere itiraz etme hakları
gün geçtikçe kısıtlanmakta, kentlilerin “kent hakkı”nın
sermaye çevreleri tarafından gasp edilmesinin yasal
olarak önü açılmaktadır. Bu çerçevede bu konuda her
zaman sözünü söyleyen üreten TMMOB ve odalarının
yapı üretim ve denetim süreçlerindeki yetkileri de imar
Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklikle
TMMOB ve bağlı odalarının da sesi kısılmak
istenmiştir.
152
Bu kapsamda TMMOB İl Koordinasyon Kurulları
tarafından düzenlenen Kent Sempozyumları
kentlerimiz için büyük önem taşımaktadır. Ancak
yerel yönetimlerin düzenlenen bu sempozyumların
sonuç ve değerlendirmelerine ne kadar önem verdiği,
uygulamalarına ne ölçüde yansıttığı sorgulanmalıdır.
TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu’nun amacı;
2014 yılında gerçekleştirilecek yerel yönetim seçimleri
öncesinde kentin sorunları, kent yönetimi, kent halkının
yönetime katılımı vb. konuların kent gündemine
taşınması, başta yerel yönetimlere talip adaylar olmak
üzere kentin çeşitli kurum ve kuruluşlarının bu konulara
ilişkin proje, öneri ve görüşlerinin tartışılmasına yönelik
ortamın oluşturulması ve bu tartışmaların sonucunda
çıkacak sonuç bildirgesinin kent halkının bilgisine
sunulmasıdır.
TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu’nda ele
alacağımız konular 6 ana başlık altında toplanmaktadır:
1. Kent Kimliği, Kent Kültürü, Kent Yönetimi
2. Kentsel Planlama ve Yapılaşma Politikaları ve
Uygulamalar
3. Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin
Planlanması
4. Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu, Doğal Afetler
ve İzmir
5. İzmir’in Enerji ve Doğal Kaynakları
6. Kentleşme Sürecinde Tarım ve Gıda Güvenliği
TMMOB’ye bağlı Meslek Odalarının İzmir birimleri
tarafından bu ana başlıklar altında çeşitli konularda
hazırlanmakta olan bildiriler ile birlikte, düzenlenecek
panel, forum ve sürdürülmekte olan anket
çalışmalarının sonuçları da sempozyumda sunulacaktır.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak
Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, başta İzmir Halkı
olmak üzere, semt forumlarını, mahalle örgütlerini,
sivil toplum kuruluşlarını, yerel yöneticileri, siyasi
partileri, yerel yönetimlerin çeşitli kademelerine aday
olan siyasetçileri TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu’nu
izlemeye ve sonuçlarını dikkate almaya davet ediyoruz.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
İZMİR KENTİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ RANT İÇİN YOK ETMEYİN
Son yıllarda kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri
ve doğayı hedef alan politikaların İzmir’in üzerine
de bir karabasan gibi çöktüğünü, yapılan mevzuat
düzenlemelerinin, yasaların, yönetmeliklerin “amacı”,
“işlevi” ve “uygulama sonuçları” ile kamu yararından
hızla uzaklaşırken, özelleştirme adı altında kentimizdeki
kamusal alanların rant projeleriyle mülkiyete konu
edilerek kent toprağında bilime, ortak akla aykırı
müdahaleleri görmekteyiz. Biz TMMOB olarak
İzmirlilerin öz varlığı olan değerlerin yok pahasına
yandaş kesimlere aktarılmasına ve imza altına alınan
basit plan değişikliği kararlarıyla kentlimizin içinden
çıkılmaz duruma gelmesine neden olacak kararlara,
hangi kurum tarafından alınırsa alınsın karşı
çıkmaktayız.
Son olarak dava konusu olan; İzmir İli, Bornova
İlçesinde ağaçlı yol üzerinde bulunan ve mülkiyeti
Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait, İzmirlilerin
öz varlığı olan yaklaşık 15 ha.lık alan özelleştirme
yöntemiyle satışa çıkarılmaktadır.
Ağaçlı yol üzerinde Karayolları, Devlet Su İşleri
ve Zeytincilik Enstitüsüne ait birbiriyle komşu ve bir
bütünlük oluşturan yaklaşık 70 hektar büyüklüğünde
kamuya ait alan bulunmaktadır.
1/25.000 ölçekli İzmir Çevre Düzeni planında bu üç
kamu kuruluşu alanı “Büyük Kentsel Yeşil Alan” olarak
tanımlanmıştır. Plan hedefleri gerçekleştiğinde İzmir
kenti Kültürpark alanının iki katına yakın büyüklükte
bir kent parkı kazanmış olacaktır.
İzmir’de teknik ve sosyal altyapı alanlarının
yetersizliğinin yanı sıra kişi başına düşen yaklaşık
3 m2 aktif yeşil alan miktarının da olması gereken
standartlardan (10 m2/kişi) çok çok az olduğu
bilinmektedir.
Böylesi acil kentsel ihtiyaçlar ortadayken kamuya
ait arsa ve arazilerin kentin zorunlu gereksinimi yerine,
yürürlükte bulunan üst ölçekli kent planlarına aykırı,
İzmirlinin belleğinde ‘Ağaçlı Yolla’ birlikte zaman
içinde oluşan yeşil dokusu ile bütünleşen kamuya
ait bir alandan vazgeçilerek “Kentsel ve Bölgesel İş
Merkezi” alanına (ticaret, konut, AVM, Rezidans vb.)
dönüştürülmesi, hatta iptal edilmesi kaçınılmaz olan
plan değişikliği esas alınarak 19 Eylülde yapılacak ihale
ile satışa çıkarılması bir kent suçudur.
Kamuya ait bu arazilerin satılarak oluşturulmaya
çalışılan yoğun yapılaşmaya ve ticarete açılan alanların
İzmir’de yarattığı yığılma sorunlarının ve trafik
kargaşasının çözülmesi için yine kaynağını bizlerin
ödediği büyük çaba ve kaynak harcanması gerekecektir.
Tüm kente büyük maliyetler ödetmemesi için bu satışdan
vazgeçilmesi, çok daha akılcı, ekonomik ve İzmir halkı
lehine olacaktır.
Diğer yandan İzmir’de yerel yönetim ve merkezi
yönetimin, kentin merkezinde kamulaştırma
yoluyla yaklaşık 70 hektar bir kentsel yeşil alanı elde
edebilmeleri asla olanaklı değildir.
Özetle sunulan nedenlerle Bornova ağaçlı yol
üzerinde bulunan Karayolları alanı ve diğer kamu
kuruluşları alanları asla kamu elinden çıkarılmamalı,
işlevleri değişen ya da merkez dışına çıkarılacak olan
kamu kuruluşlarına ait alanlar kentin ihtiyacı olan yeşil
alanlar ve kentsel donatı alanları olarak düzenlenmeli,
kentliye sunulmalıdır.
Siyasi iktidar kamunun elinde bulunan kentsel
değerleri ranta dönüştürme anlayışından vazgeçmelidir.
Bu politika, kentleri yaşanamaz hale getirmekte,
yalnızca yapı yığınlarından oluşan yerleşmelere
dönüştürmektedir. İzmir için tarihi bir olanak ortaya
çıkmıştır. Bu olanak ve İzmir için yaşamsal önem taşıyan
bu yeşil alan potansiyeli ranta kurban edilmemelidir.
Siyasi iktidar İzmir’in geleceğini karartmamalıdır.
İzmir’in ve Bornova’nın merkezinde, yaşam alanlarına,
üniversitelere, raylı ulaşım sistemine yakın konumda
bulunan yaklaşık 70 hektarlık kentsel yeşil alan İzmir
için çok önemli bir kamusal kazanım olacaktır.
Bu nedenle karar vericileri bir kez daha uyarıyoruz;
• Yapmakta olduğunuz satış işlemi İzmir kentine
büyük zarar verecektir.
• Karayolları arazisi için yapmış olduğunuz plan
değişikliği şehircilik bilimine, planlama ilkelerine, ilgili
mevzuata ve kamu yararına, özetle hukuka aykırıdır.
• Yürütmekte olduğunuz, kentleri yalnızca
rant alanı olarak gören politikalar kentleri daha da
yaşanamaz hale getirecektir.
• İzmir için bu tarihi olanağı rant uğruna sonsuza
kadar yok etmeyin.
Devletin Anayasa ile tanımlı sağlıklı yaşam çevreleri
oluşturma görevi ve şehircilik ilkeleri kapsamında
kamunun kullanacağı, halkın dinleneceği, eğleneceği,
eğitim alacağı mekânlar oluşturulması, bu alanların
satılarak gelir elde edilmesinden çok daha öncelikli ve
üstün kamu yararına uygun olacaktır.
Başta siyasi iktidar olmak üzere bütün siyasi aktörleri,
yerel yönetimleri ve kentlileri İzmir’in değerlerine sahip
çıkmaya, saygı göstermeye çağırıyoruz.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
153
TMMOB, ÖRGÜTÜNE, MESLEĞİNE,
HALKINA, ÜLKESİNE SAHİP ÇIKIYOR
Bugün 19 Eylül.
Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü”
19 Eylül; mühendis, mimar ve şehir plancılarının
örgütlü mücadele tarihi açısından çok önemli bir gündür.
Bugün, yüreğinde sadece insan sevgisi olan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve
demokratik taleplerle gerçekleştirdiği bir günlük iş
bırakma eyleminin 34. yıldönümüdür.
19 Eylül; işsizliğin, yoksulluğun, faşist baskı
ve zorbalığın kol gezdiği ülke koşullarında kendi
sorunlarını halkın sorunlarından ayrı görmeyen
mühendis, mimar ve şehir plancılarının Gezi eylemlerine
değin uzanan özgürlük, eşitlik, demokrasi, bağımsızlık,
barış ve adalet mücadelesinin adıdır.
19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Başkanımız Teoman
Öztürk’ün TMMOB adına yaptığı çağrı ile sokakları
dolduran mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün de
aynı anlayış doğrultusunda halkı ile omuz omuza Gezi
sürecinde mütevazı yerini almıştır.
Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir.
Gezi Parkı’nın yağmasına karşı gösterilen meşru ve
demokratik tepki ile başlayan halk direnişi ülkenin
dört bir yanını sarıp sarmalamış ve yeni bir dönemin
kapısı aralanmıştır. Sokaklar; özgürlük ve demokrasinin
yeniden yeşerdiği, insanca bir yaşamın inşa edildiği
mekanlar haline gelmiştir. Halk kendi kaderine el
koymuş ve “artık yeter” demiştir. Baskı ve sömürü
politikalarının uygulayıcıları tarihsel rolleri gereği
sokakları özgürleştiren halk direnişine acımasızca
saldırmaktadır.
Ülke tarihinin en önemli tepkilerinden biri
olan halk direnişi karşısında, ortaya çıkan talepleri
karşılamak yerine bunu şiddetle bastırmayı tercih
edenler, gençlerimiz Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş,
Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz
ve Ahmet Atakan’ın katilleridir. Geleceğimiz için açılan
en güzel ve temiz sayfa kana bulanmıştır. Gençlerimizin
katilleri hala ellerini kollarını sallayarak gezmektedir.
Katillerin cezalandırılması ve sorumlularından hesap
sorulması hepimizin boynunun borcudur.
19 Eylül dayanışma günümüzde bir kez daha
söylüyoruz:
“TMMOB, Örgütüne, Mesleğine, Halkına,
Ülkesine Sahip Çıkıyor!”
TMMOB, özellikle son yıllarda AKP’nin sürekli
hale getirdiği yasal ve fiili saldırılarının hedefi
durumundadır. Artık toplumun geniş bir kısmının da
çok iyi bildiği gibi örgütümüz TMMOB, AKP tarafından
154
teslim alınmaya, yetkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile başlayan
ve arka arkaya çıkarılan KHK’lar ile geliştirilen saldırı
dalgası, Gezi eylemleri süreci içerisinde son noktasına
ulaşmıştır. Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözaltına alınmış,
arkadaşlarımız üzerinden sanal bir örgüt yaratılmaya
çalışılarak topluma da büyük bir gözdağı verilmek
istenmiştir. “Örgüt arama TMMOB burada” diyen
mühendis, mimar ve şehir plancıları halkımız ile omuz
omuza sokaklarda bu saldırıyı püskürtmüştür. Ancak,
TBMM’deki sayısal gücünü demokrasinin ve toplumun
taleplerinin üzerinde gören AKP, bir gece yarısı torba
yasa operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi
tırpanlamıştır. AKP iktidarı TMMOB’den Gezi’nin
intikamını almaya çalışmaktadır. TMMOB’yi kapatmaya
gücü yetmeyenler, TBMM’de mesleğimize ve örgütümüze
darbe yapmışlardır.
TMMOB’ye yönelik gelişen saldırı ile kentlerimiz ve
doğamıza karşı gelişen yağma süreci eş zamanlı olarak
ilerlemektedir. Kentsel dönüşüm adı altında hız kazanan
yağma ve talan süreci doğamızı ve yaşam alanlarımızı
yok etmektedir. Parklarımız, yaşamın önemli unsurları
olan kıyılarımız, tarım arazilerimiz, ormanlarımız,
derelerimiz metalaştırılarak rant uğruna piyasaya
sunulmaktadır. “Kamu-toplum yararı anlayışı” idari
yapıdan uygulama alanlarına kadar tüm süreçlerden
tasfiye edilmektedir. Yasalar ve yönetmelikler ile
piyasacılığın önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan
kaldırılmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı mesleği de bu anlayışa uygun olarak yeniden
dizayn edilmektedir.
TMMOB, meslek alanlarımızda yaşanan tahribata,
meslektaşlarımızın sorunlarına ve ülkemizin temel
meselelerine karşı sözünü ve eylemini büyütecektir.
TMMOB, Suriye’nin işgaline; emperyalist savaş ve
sömürü politikalarına; Kürt sorununun demokratik
çözümüne, barış ve kardeşlik içerisinde bir arada
yaşamaya engel olan yaklaşımlara karşı ülkede ve
bölgede barışı savunmaya devam edecektir.
TMMOB, AKP iktidarının neoliberal sömürü
politikaları içerisinde yok etmeye çalıştığı meslek
disiplinlerimizi ve etkisiz-yetkisiz bir hale getirmeye
çalıştığı örgütümüzü savunmaya devam edecektir.
Çünkü TMMOB’nin ve bağlı disiplinlerinin tasfiye
edilmesi demek, kentlerimiz ve doğal varlıklarımızın
rahatça yağmalanması, dizginsiz bir sömürü düzeninin
tahsis edilmesi demektir.
AKP çok iyi bilmeli ki sokağa çıkan halk yalnız
değildir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları ve
örgütümüz TMMOB sokağa çıkanlarla, halkımızla omuz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
omuzadır. Çok iyi biliyoruz ki lime lime çözülen baskı,
sömürü ve zorbalık düzenine karşı yeni bir Türkiye
sokaklarda yeşeren umut ile kurulacaktır.
TMMOB’nin, Gezi sürecinden çıkardığı sonuç, daha
fazla örgütlenme ve daha fazla mücadeledir. TMMOB,
mücadele geleneğine, mesleğine, örgütüne, halkına ve
ülkesine duyduğu sorumluluk gereği durduğu noktadan
geri adım atmayacak ve mücadelesini güçlendirerek
sürdürecektir.
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü, kentlerimizi, doğamızı,
yağmalayanlara, yaşam alanlarımızı yok edenlere,
mesleğimize, örgütümüze ve halkımıza saldıranlara
karşı duranların günüdür.
Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara, selam olsun
halkı ile omuz omuza olanlara!
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
BASINA VE KAMUOYUNA
Şirinyer Parkı, mevcutta ve öneri planlar
çerçevesinde ele alındığında, çevresinde yer alan
fonksiyon alanları, yüklendiği işlevi ve kent ölçeğinde
verdiği aktif ve pasif yeşil alan olma özelliği ile kent
merkezine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, kent belleğinde
edindiği yeri ve en önemlisi mevcut yoğun doku
içerisindeki kentsel boşluk anlamında bölge için son
derece önemli bir alandır. Ayrıca üst ölçekli planlarda da
Kentsel-Bölgesel yeşil alan olarak belirlenmiştir.
Yürürlükteki imar planları ve mevcut durum
itibarıyla zaten yetersiz olan sosyal ve teknik altyapı
alanlarının plan yolu ile azaltılarak, kamuya ait olan
yeşil alanların rant uğruna talan edilmesi, özellikle de
Bornova’daki durumla eşleştirildiğinde kentimiz için
oldukça önemli bir sorundur.
Bölgenin zaten yetersiz olan ulaşım altyapısı ve
yoğunluğu göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları
ile önerilen fonksiyonların doğrudan trafik yoğunluğunu
etkilemesi, ayrıca ulaşım ve bölge sorunlarına çözüm
getirmek bir yana var olan ulaşım sorununu, trafik
tıkanıklığını daha da artıracak olması nedeniyle
mevcut planlar üzerinde nasıl bir yük oluşturacağının
hesaplanması gerekmektedir.
Ayrıca basında Zorlu grubunun planı olarak da
bilinen; 2007 yılında parsel bazında plan değişikliğine
konu olan ve 2008 yılında iptal olan, 2010 yılındaki
Alsancak- Kahramanlar planlarının yapılma nedeni
de olan ve yine mahkeme kanalıyla iptal edilen bu
planlar, iptal gerekçeleri ortadan kaldırılmadan tekrar
onaylanmıştır. . Diğer yandan, söz konusu planın plan
hükümleri incelendiğinde, bütün plan kararlarının
mevcut yapılaşmayı ve uygulama imar planı kararlarını
koruduğu, tüm süreçleri alt ölçek planlara yönlendirdiği,
bu bakımdan işlevsiz olduğu ortaya çıkmaktadır.
26.06.2013 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ile de tekrar yasallaştırılmaya
çalışılan, İzmir Kent Merkezi’ni bütünsel olarak ele
almayan parçacı bir planlama yaklaşımı ile yıllardır
kent gündeminde olan 1716 ve 999 adaları içeren bölgede
var olan yolun kapatılmasını ve tescilli parselleri içeren
bölgede yakın çevresindeki araç ve yaya yoğunluğunu
arttırması ve Dünya Ticaret Merkezine yönelik
ayrıcalıklı imar hakları nedeniyle yargının birçok kez
yapılmamasını işaret ettiği plan kararları ve hükümleri
tekrarlanmaktadır.
Çünkü “Konak I.Etap (Alsancak-Kahramanlar
Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” …plan
hiyerarşisine ve plan tekniğine uygun bir nazım
imar planının ve plan açıklama raporunun taşıması
gereken temel planlama stratejisini, planlama ana
ilkelerini ve stratejinin uygulanmasına yönelik tüm
sektörleri içerecek biçimdeki mekânsal planlama
kararları taşımadığı nedeniyle iptal edilmiştir. Buna
rağmen yanlışta ısrar edilmekte ve sadece belirli
adalarda herhangi bilimsel, teknik gerekçeye ihtiyaç
duyulmaksızın, siyasi-rantsal çıkarlar gözetilerek
ve şahıs çıkarlarına hizmet edecek uygulamalar
yapılmasında hiçbir gerekçe öne sürülmemekte ve yasayönetmeliklere aykırı davranılmaktadır. Bu hüküm
yürürlükteki imar planlarındaki zaten yoğun olan
emsal ve yapılaşma yoğunluğunu arttırmakta ve bu
denli serbest bir yapılaşma hakkının verilmesi de diğer
parsellerde bulunan mülkiyet hakkını ve düzenini ihlal
etmekte ve ayrıcalıklı imar hakkı getirmektedir.
Sonuç olarak İBŞB, Yeni Kent Merkezinde (SalhaneLiman Gerisi) toplamayı hedeflediği yüksek yapıları
içeren Yeni Kent Merkezi Planları ile çelişki yaratmakta,
İzmir Konak Kent Merkezinde planlama çalışmaları
bugüne kadar nasıl parsel ölçeğinde sürdürülmüş ise,
bu planla da mevcut durumun korunarak sorunlarıyla
birlikte geleceğe taşındığı Kentin gelecekte alacağı forma
ilişkin bir endişe taşımadığı anlaşılmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi bir an önce bu yanlışlardan
dönmeli ayrıcalıklı imar hakkı uygulamasından
vazgeçmelidir.
Kamuoyuna saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
155
AKP 12 EYLÜL DÖNEMİNİN FAŞİST, VESAYETÇİ
YASAL DÜZENLEMELERİNİ KULLANARAK
TMMOB’YE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR.
AKP’nin “ustalık” döneminde Türkiye, toplumsal
yaşamda, kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü
paylaşımında, kamu açısından hayati önem taşıyan
kurumlarda ve meslek alanlarında köklü değişiklilikler
yaşıyor. Kentler, akarsular, yeşil alanlar, kamusal
yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, yargı ve
benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-kültürel
tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal
temelde düzenlenmektedir.
Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar
ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda
süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak
alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde
bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve bağlı
Meslek Odaları, AKP iktidarının topyekûn saldırı
dalgasının önde gelen hedeflerinden biridir.
Nitekim son birkaç yıldır mesleki alanlarda
gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin evrensel
kabulleri ve bilimsel gereklilikleri yok sayıldı. Meslek
Odalarının kamu adına yapmakla mükellef olduğu
mesleki denetimler ortadan kaldırıldı. Meslek
Odalarının üyeleriyle kurduğu ilişki zayıflatılmak istendi,
ekonomik kaynakları kısıtlandı. Yasa ve yönetmeliklerde
yapılan değişikliklerle mesleki denetim uygulamalarının
denetimsizliğe itildiğine, zafiyete uğratıldığına dair
görüşlerimizi kamuoyuyla defalarca paylaştık.
AKP İktidara geldiği günden bu güne kadar devlet
olanaklarını kullanarak seçimlerine müdahale ettiği
halde ele geçiremediği TMMOB’ye bağlı meslek odalarını
yasal düzenlemelerle ele geçirmeye çalışıyor. Rant
politikaları ile yaşam alanlarımızı, doğayı, çevremizi
talan eden AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve bağlı odaları,
AKP’nin iktidara geldiği günden bu güne yaptığı
saldırılarına karşı direniyor. Bu süre içerisinde her türlü
yasal düzenlemeler kullanılarak üyeleriyle ilişkileri
koparılmaya, kamusal denetim görevleri ellerinden
alınmaya, gelir kaynakları yok edilmeye çalışılıyor. En
son Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında iyice artan bu
saldırılarla TMMOB’nin sesini kesemeyen AKP iktidarı
bu günlerde yeni saldırılar planlıyor.
Nereden ne bulurum da TMMOB’ye bağlı
Odaların sesini keserim diye düşünen AKP iktidarı
1983 yılında 12 Eylül Faşist cuntası döneminde yine
TMMOB’nin sesini kesme çabalarıyla gerçekleştirilmiş
bir yasal düzenlemeyi bulup işletmeye karar vermiş
görünüyor. TMMOB’ye bağlı meslek odalarını idari
ve mali denetiminin Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili
bakanlıklar tarafından yapılacağını içeren yasa maddesi
156
tarihin tozlu raflarından bulup çıkaran AKP ilk icraatini
gerçekleştirerek 7 Kasım 2013 tarihli resmi gazetede
yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla TMMOB Orman
Mühendisleri Odası’nı idari ve mali denetimini Orman
ve Su İşleri Bakanlığına vermiştir. TMMOB’ye bağlı 11
odanın idari ve mali denetiminin de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na verilmesi doğrultusunda kararnamenin de
Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda
imzaya açılmış bulunmaktadır. Kalan diğer odalarında
sırada olduğu bilinmektedir.
AKP kendi rant düzenini sürdürebilmek için her
türlü faşist yöntemi ve uygulamayı yürürlüğe sokmaktan
çekinmeyeceğini özellikle gezi olayları süresince
kanıtlamıştı. Bu konuda hiç bir muhalif yapıya söze
tahammül edemeyen kibrinden başı dönmüş hükümet
bu konuda muhalif olabilecek hiçbir kişi kurum ya da
kuruluşa yaşam hakkı tanımıyor, onları yok etmek
için her türlü devlet olanağını gözü dönmüş bir şekilde
kullanmayı sürdürüyor.
AKP uygulamaya soktuğu yöntemlerle her fırsatta
eleştirdiği 12 Eylül faşist cunta döneminin bir uzantısı
hatta ondan daha gerici bir yapıda olduğunu tescil
etmiş durumdadır. 12 Eylül Faşist Cuntasının bile
uygulamadığı gerici yasayı AKP Hükümeti uygulamaya
çalışmaktadır.
Biz ki, acılar döneminden, zorlu günlerden
ellerimizi kirletmeden, başımız dik çıkmasını
bildik; kimsenin kuşkusu olmasın yine biliriz.
Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz.
TMMOB’ye bağlı odalar Anayasanın 135 maddesine
göre kurulmuş demokratik meslek Odalarıdır. Her
bir odamızın Anayasadan ve TMMOB yasasından
aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri
doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim kurulları,
Onur Kurulları, Denetim Kurulları bulunmaktadır. Bu
kurullar odaların her türlü idari ve mali denetimlerini
gerçekleştirmektedir. Meslek Odalarımızın sizin
entrikacı denetçilerine ihtiyacı yoktur. iddia ediyoruz
TMMOB’ye bağlı meslek odaları AKP hükümetinin
elindeki tüm kurum ve kuruluşlardan daha şeffaf ve
temizdir.
Kamuoyuna duyurumuzdur.
TMMOB’yi susturmaya 12 Eylül Faşist cuntasının
gücü yetmedi onun uzantısı, AKP Hükümetinin de gücü
yetmez.
Meslek Odaları Susmadı, Susmayacak.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi | 26. Dönem Çalışma Raporu ve Mali Rapor
Download

26. DöNEM (2012-2013) - Makina Mühendisleri Odası