T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
1
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal,1905’te İstanbul Harp
Akademisi’nden mezun olarak orduya girdi.
Manastır
İstanbul
Selanik
Şam
Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak
Şam’daki 5. Ordu’da görev aldı.
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Manastır
Selanik
Şam
Mustafa Kemal, bir süre sonra Manastır’da
bulunan 3. orduya görevlendirildi ve Selanik
bölümünde çalışmaya başladı.
3
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
İstanbul’da Meşrutiyet yanlıları
ile Meşrutiyet’i istemeyenler
arasında kargaşa çıktı. 13
Nisan 1909’daki bu olaya, 31
Mart Vakası denir.
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Hareket Ordusu İstanbul’a girerken
Manastır
Selanik
Bu isyanı, M. Kemal’in isim verdiği “ Hareket Ordusu”
Selanik’ten İstanbul’ a gelerek bastırmıştır. Mahmut Şevket
Paşa komutasındaki Hareket Ordusu’nda, M. Kemal Kurmay
Başkanı olarak görev almıştır.
5
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Sömürge arayan İtalya, Osmanlı’ya
ait olan Trablusgarp’a asker çıkardı.
6
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Uşi Anlaşmasına göre;
1-Trablusgarb ve Bingazi
İtalya’ya bırakıldı.
2-Oniki Ada ise geçici olarakBalkan Savaş’ları bitene kadar
-İtalya’ya bırakıldı.
Kuzey Afrika’daki son
toprağımızı da kaybettik.
Mustafa Kemal’in ilk askeri
başarısı olmuştur.
Trablusgarb’a giremeyen
İtalya, Osmanlı’yı barışa
zorlamak için On İki Ada’yı
alarak Çanakkale önlerine
donanma gönderdi.
Balkan Devletleri’nin
Osmanlı’ya saldırması
üzerine Osmanlı Devleti
İtalya ile Uşi Anlaşması’nı
yapmak zorunda kaldı.
7
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
İtilaf donanması, Nusret mayın gemisinin
döşediği mayınlar ve Türk topçularının başarılı
atışları sayesinde boğazı geçemediler.
8
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Denizden geçemeyen İtilaf Devletleri,
Gelibolu Yarımadası’na karadan
asker çıkarmaya başladılar.
Mustafa Kemal düşmanın çıkarma yapabileceği yerleri
tahmin etmiştir.
9
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Siperler arası mesafenin 8- 10 metreye
düştüğü anda M. Kemal savaşın
gidişatını değiştirecek sözünü söyledi.
Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı gibi
yerlerde belki de tarihin en büyük siper
savaşları yapıldı.
10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Önce askerlerimin yiyecek, giyecek ihtiyaçlarının
karşılanması için daha sonra da haberleşme
aksaklıklarının giderilmesi ile uğraştım.
Birinci Dünya Savaşı’nda
Ruslar Doğu Anadolu’yu işgal
etmişti.
Çanakkale’deki başarılarından
sonra M. Kemal 1916’da 16.
Ordu Komutanı olarak doğu
cephesine atandı.
11
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal, Doğu
Cephesi’nde orduyu denetlerken
M. Kemal, Doğu Cephesi’nde
görev yaptığı sürede Muş ve
Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.
12
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal, daha önce Alman komutanın
taarruz
planına itiraz ederek istifa ettiği
bölgeye 26 Ağustos 1918’de 7. Ordu
Komutanı olarak geri döndü. ( Halep)
13
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı
başlatmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmuştur.
14
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
MUSTAFA KEMAL’İN BULUNDUĞU GÖREVLER
1- 1909 : Hareket Ordusu
2- 1911 : Trablusgarp
3- 1913 : Sofya Ataşemiliterliği
4- 1915 : Çanakkale Cephesi
5- 1916 : Kafkas Cephesi
6- 1917 : 7. Ordu Komutanlığı
15
Download

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa